جستجو در پورتال

مقالات/ طبقه متوسط هند قدرتمندتر مي‌شود
هند جزو كدام دسته كشورها قرار مي‌گيرد، كشوري كه در آن واحد به طرز شگفت‌انگيزي ثروتمند و به طرز نااميدكننده‌اي فقير و بيچاره است؟
 • ماشيني غير از آمباسادور يا فيات بخريد؛ مي‌توانيد به سفر خارج از كشور برويد و ببينيد كه مردم كشورهاي ديگر چگونه زندگي مي‌كنند؛ مي‌توانيد همين‌طور كه كنترل تلويزيون را در دست گرفته‌ايد گزارش قبول رشوه و رسوايي جنسي در مورد سياستمداران را رد نموده و به قسمت بعدي سريال كدبانوهاي وامانده (سريالي پرطرفدار محصول شبكه ABC آمريكا، م.) يا كائون بانيگا كروريپاتي، اقتباس هندي برنامه معروف چه كسي مي‌خواهد ميليونر باشد؟ نگاه كنيد. افرادي كه در خارج از مرزها در زمينه كسب‌و‌كار به واسطه شايستگي‌هاي خود موفقيت ك
 • ها در زمينه كسب‌و‌كار به واسطه شايستگي‌هاي خود موفقيت كسب كرده‌اند، مثل مديرعامل پپسي ايندرا نويي، قهرمانان ملي به حساب مي‌آيند. در طول قرن بيستم، ثروتمندان جهان از آمريكا، اروپا، كشورهاي عربي و بعضا شرق آسيا بودند. با رسيدن به سال 2008، از هشت نفر اول ليست ثروتمندترين افراد در دنيا چهار نفر هندي بودند و سال 2011 اولين سالي است كه در آن تعداد ميلياردرهايي كه اهل گروه كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين (BRICs) هستند از اروپا هم بيشتر شده است. پيش از اين ثروتمندهاي هند حاكمان اشراف‌زاده يا اعضاي خان
 • ادي و مديريت دارايي‌ها در دهلي نو، گفته است كه در مورد جمعيت فقير هند خيلي مبالغه شده است. طبق تحليل وي، يك «تخمين محافظه‌كارانه» حاكي از اين است كه سطح فقر در هند در سال 1999 زير 12 درصد بوده است و امروز حتي از اين هم كمتر است، اما وقتي يك نفر براي اولين بار به هند قدم مي‌گذارد بلافاصله متوجه اين مساله مي‌شود كه بسياري از مردم به طرز دردناكي به فقر دچارند و اين گفته كه اينها تنها حدود 10 درصد كل جمعيت هستند، حرفي مضحك و بي‌معني است. اما در سوي ديگر قضيه نيز آنهايي كه از سياست‌هاي اقتصادي ليبرا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا
پنج سال پيش، ليبرال‌هاي ضدجنگي كه حكومت بوش را فاشيست مي‌دانستند، «در و ديوانه» خوانده شدند، توسط رهبري حزب خودشان به حاشيه رانده شدند، به داشتن انديشه‌هايي خائنانه متهم شدند كه طبق قوانين فدرال مستحق مجازات و حتي اخراج از كشور است.
 • و در چرخان بين وال‌استريت و دفتر بيضي‌شكل (۱۰) را باز‌تر مي‌كند، يعني همراه با حزب متبوع خويش در حال قدم‌نهادن بر جاي پاي اسلاف موسوليني‌دوست خود است. همه روساي‌جمهور آمريكا پس از نيكسون، يكي از هراسناك‌ترين قسمت‌هاي اقتصادهاي فاشيستي، يعني خودكفايي اقتصادي (اوتاركي) را بر زبان مي‌آوردند. همه آنها تاكنون الزام ابلهانه «استقلال انرژي» را مطرح كرده‌اند. همين درون‌مايه را در واكنش‌هاي بيمارگونه به اشتغال خارجي‌ها در
 • مي‌شود و هيچ كس مطلقا آن را غيرعادي نمي‌داند و چنين پديده‌اي بي‌سابقه نيست. ايالات متحده تقريبا در تمام نسل‌هاي جمعيت خويش مشغول جنگ بزرگي بوده است- جنگ ۱۸۱۲، جنگ مكزيك، جنگ لينكلن، جنگ اسپانيا‌ـ‌ آمريكا، جنگ جهاني اول، جنگ جهاني دوم، جنگ كره، جنگ ويتنام، جنگ خليج و جنگ با تروريسم. پايگاه‌هاي نظامي ايالات متحده را در اكثريت كشورهاي جهان مي‌توان ديد. هيچ كشوري از منظر آمريكا بي‌طرف دانسته نمي‌شود؛ همه كشور‌ها مورد لطف آمريكا قرار مي&zwn
 • ر، انسان‌ها را به بردگي مي‌كشاند و تعقيب و مجازات مي‌كند- آن هم با روش‌هايي كه آدم را به ياد فرانكو يا پرون مي‌اندازد- و در عين حال به گستره نسبتا وسيعي از آزادي‌هاي اجتماعي مجال بروز مي‌دهد. زماني كه سال ۲۰۰۸ كيت اولبرمان، بوش را يك فاشيست خواند، محافظه‌كار‌ها عمل او را خائنانه و تهديدآميز تلقي كردند. وقتي گلن بك در ۲۰۰۹ هشدار داد كه آمريكا به سوي فاشيسم در حال حركت است، ترقي‌خواهان سخن او را ابلهانه و خطرناك خواندند. اما همان‌طور كه ديديم
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد. قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب 1350.3.30 بخش اول - بيمه مركزي ايران قسمت اول - تشكيل و موضوع: ماده 1 - به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت ش
 • كه در جهت اجراي اين قانون به دست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مي نمايد استفاده كند. قسمت سوم - اركان بيمه مركزي ايران: ماده 6 - بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است: 1 - مجمع عمومي 2 - شوراي عالي بيمه. 3 - هيأت عامل. 4 - بازرسان. فصل اول - مجمع عمومي ماده 7 - مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب است از وزير دارايي، وزير اقتصاد، وزير كار و امور اجتماعي، هيأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأي در جلسه شركت خواهند كرد. ماده 8 - مجمع عمومي عادي به دعوت رييس كل بيمه مركزي ايران سالي يك
 • - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن. ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي و يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش اختيارات مندرج در ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني. ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا رؤسا يا كارمندان و تعيين وظايف آن. د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي ه - تقديم گزارش عمليات و فعاليتهاي مؤسسات بيمه در ايران به شوراي عالي بيمه. ماده 23 - در غياب ر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پنج چالش آينده اقتصاد ايران
دكتر مسعود نيلي از اقتصاددانان مطرح كشور و طراح برنامه سوم توسعه با انتشار مقاله تحليلي نسبتا مفصلي ضمن به تصوير كشيدن چالش‌هاي آينده اقتصاد ايران در حوزه اشتغال، بي‌رونقي، يارانه‌ها و واردات چيني نسبت به عدم‌توجه لازم به اين چالش‌ها هشدار داد.اين تحليل كه ديروز منتشر شد با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات «آينده‌نگري» در حوزه سياست‌گذاري، بر اين نكته انگشت گذاشته است
 • تمال دارد چند پديده اجتماعي در آينده با همزماني مواجه شوند، آينده نگري اين امكان را در اختيار مي گذارد كه اثرات هم افزايي آنها بر همديگر از قبل مورد بررسي قرار گيرد. تحليلي از چالش هاي آينده اقتصاد ايران زبان حالِ حكايت هاي آينده اقتصاد ايران(قسمت اول ـ ادامه در خبر بعدي) دكتر مسعود نيلي منبع: رستاك اين نوشته طولاني را مي توان به منزله يك هشدار تلقي كرد. كندي كم سابقه در اقتصاد، به هيچ وجه سازگار با ايجاد تعداد شغل در حدود مورد نياز نيست. علاوه بر آن، افزايش هاي بزرگ و جهشي اجتناب نا
 • اهد بود، اما افزايش قيمت انرژي، علاوه بر كندي فعاليت هاي اقتصادي، در كوتاه مدت افزايش هاي قابل توجهي را هم در سطح عمومي قيمت ها ايجاد خواهد كرد كه تبديل شدن يا نشدن به تورم بستگي به ميزان انضباط مالي و پولي و نيز انتظارات تورمي دارد، اما فشار افزايش اوليه قيمت ها، مي تواند سناريويي را رقم بزند كه عبارتست از واردات ارزان هر چه بيشتر كه در فضاي بين المللي موجود، اقتصاد ما را بيش از پيش به كام اقتصاد چين فرو خواهد برد و توليد كم رمق موجود هم به تعطيلي خواهد گراييد. اين حلقه را عدم ايفاي نقش مناسب د
 • ا از محل منابع بانك مركزي كند يا مواردي ديگر از اين قبيل، آنگاه اقتصاد در يك مسير مارپيچ تورمي گرفتار خواهد شد، اما بر عكس هر چه با اتكاي به انضباط مالي، كنترل محكم تري بر هزينه ها اعمال شود، فشار تورم كمتر خواهد بود. عامل اصلي و تعيين كننده در اين قسمت، در اصطلاح ميزان سرمايه اجتماعي موجود در جامعه و درجه اعتماد جامعه به دولت به عنوان مجري اصلي اين طرح خواهد بود. معمولا توصيه مي شود كه دولت ها در اوج ميزان برخورداري از مقبوليت، دست به اين اقدامات بزنند؛ چرا كه اين سرمايه گرانبها مي تواند به نح
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مروري بر شيوه‌ها و روش‌هاي نوين تامين مالي پروژه‌ها
نحوه تامين مالي و تهيه بودجه اجرايي لازم براي انجام پروژه‌هاي زيربنايي و بهره‌برداري از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي‌باشد.
 • براي آن اين است كه «به تامين مالي گفته مي شود كه بازپرداخت هاي هزينه از محل صدور محصولات توليدي همان طرح انجام شود. دولت نيز موظف است تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه گذاري مربوطه، اجازه صدور محصولات توليدي اين طرح را تضمين كند». قسمت اول اين تعريف كه بازپرداخت ها بر اساس محصولات توليدي پروژه صورت مي گيرد، صحيح است، اما اين روش به درستي ويژگي هاي اين ساختار را ندارد و بيشتر ساختاري است كه داخل شركت نفت ايران به كار مي رود و در واقع باز هم اعطاي تسهيلات بر اساس اعتبار شركت نفت
 • ابراين مهم ترين شرط در دريافت وام ارزي، تخصيص آن به طرح هايي است كه داراي توجيه اقتصادي بوده و نرخ بازگشت سرمايه معقولي را داشته باشند. به طور كلي دو روش شامل فاينانس خودگردان و غيرخودگردان براي تامين مالي پروژه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. در روش اول، طرح (شركت دريافت كننده اعتبار) بايد توانايي صدور كالا براي بازپرداخت اقساط تسهيلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاينانس غيرخودگردان، سرمايه لازم براي اجراي پروژه اقتصادي مشخص، توسط موسسه اعتباري و يا بانك عامل خارجي تامين مي شود. مدت اس
 • املات جبراني سرمايه گذاري خارجي: به هر سرمايه گذاري در كشورهاي بيگانه از سوي شر كت هاي خصوصي و افراد حقيقي (غير از كمك هاي دولتي)، سرمايه گذاري خارجي گويند. توجيه و موضوعيت بحث سرمايه گذاري خارجي را مي توان بر اساس سه محور مورد توجه قرار داد، محور اول روش تامين مالي منابع مالي و ارزي براي سرمايه گذاري است كه لازم است در هركشوري انجام شود و همچنين كمبود منابعي است كه هر كشوري با آن مواجه است و از طريق جذب سرمايه گذاري خارجي اقدام به تامين آنها مي كند. محور دوم به ورود دانش فني پيشرفته، فناوري و
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نسبت ميان مديريت و رهبري
بحث مقاله راجع به رهبري و مديريت در اسلام و غرب است، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مديريت به عنوان يكي از ويژگيهاي رهبر ذكر شده است در حاليكه در مديريت فعلي ما رهبري يكي از خصوصياتي است كه مدير بايد داشته باشد
 • ي و روحاني دارد، مي‏توانيم بگوييم پرداختن به جسم انسان كار مديريتي است و پرداختن به مسائل روحي انسان، كه در نهايت اثر گذاري بر رفتار خواهد شد، كار رهبري است؛ مثال ديگر، خداوند كه انسان را آفريد اوّل جسم او را از گل آفريد و بعد روح در او دميد. آن قسمت اول را مي‏توانيم بگوييم كار مديريتي و قسمت دوم را مي‏توانيم بگوييم كار رهبري است. پس زماني كه ما با يك سازمان روبرو هستيم در اين سازمان، قالبي هست و روحي؛ پرداختن به قالب سازمان از سنخ وظايف مديريتي، و پرداختن به روح سازمان از سنخ وظايف
 • نعتي افزايش پيدا كند يا در اصطلاحي كه ما امروز آن را به كار مي‏بريم بهره‏وري و كارآيي زياد شود و يا در اصطلاح آن زمان rationalityيا خردگرايي بر سازمان حاكم باشد، دنبال اين بودند كه ما چكار كنيم كه توليد افزايش پيدا كند. نظريه‏پردازاني كه اولين نظريه‏ها را دادند پايه‏هاي مديريت را به شكل امروز شكل دادند و بيشتر هم مهندساني بودند كه در كارخانه‏ها كار مي‏كردند. تيلور مهندس بود، فايول مهندس بود؛ ماكس وبر جامعه شناس بود كه او هم باز به ابعاد جسمي و مادي سازمان اشاره مي&rlm
 • زايش بهره‏وري و توليد بوده است. در فرايند تحقيقات و تكامل دانش مديريت و در ميانه‏هاي راه به اينجا رسيدند كه يك عامل ديگر هم به عنوان انسان وجود دارد كه در توليد نقش دارد. چكار كنيم كه حداكثر استفاده در توليد از وي به عمل آيد. اينجاست كه براي اولين بار مكتب روابط انساني يا رفتاري به وجود آمد. مكتب رفتار براين پايه به‏وجود آمد كه محققان مديريت براي افزايش توليد، تحقيقات علمي را دنبال مي‏كردند و يكدفعه به نقش انسان برخورد كردند. ديدند كه اين انسان هم نقش دارد. از آنجا به بعد رهبري ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آنچه اقتصاددان در خشت خام مي‌ديد(2)
آنچه اقتصاددان در خشت خام مي‌ديد(2)
 • بروس كالدول مترجم: چكيده: آنچه اقتصاددان در خشت خام مي‌ديد(2) آنچه اقتصاددان در خشت خام مي‌ديد(2) هايك و سوسياليسم (قسمت اول - ادامه در خبر بعدي) بخش دوم و پاياني 4- هايك و نظم‌هاي خود‌انگيخته الف. نقد صنع‌گرايي عقل‌باورانه آخرين مجموعه از بحث‌هاي هايك در برابر سوسياليسم از اين فرض آغاز مي‌شود كه نظام بازار و ديگر نهاد‌هاي
 • ش را به گونه‌اي باز‌طراحي كنيم كه فعاليت‌هايمان تماما به واسطه اهداف معين هدايت شوند. اين قضايا از ديد بيشتر افراد تقريبا بديهي به نظر مي‌رسند و ظاهرا تنها نگرشي را شكل مي‌دهند كه شايسته موجودي متفكر است.» هدف هايك در اولين نقد‌هايش، «ذهنيت مهندسي» در «انسان‌هاي علمي» بود، اما اين هدف بعدا گسترده‌تر شد و مدافعان خرد‌گرايي، تجربه‌گرايي، فايده‌گرايي و پوزيتيويسم را نيز دربر‌گرفت. هم دايموند و هم گري تاريخ&zw
 • آنها را به اين نتيجه رساند كه چون بازار‌هاي بسيار انگشت‌شماري در دنياي واقعي اين مفروضات را بر‌آورده مي‌كنند، بنابراين بازار‌ها ضرورتا انحصاري‌اند. بار ديگر نظريه تعادل ايستا، روي امر واقع را مي‌پوشاند.4 ادامه در قسمت دوم (خبر بعدي) هايك و سوسياليسم با اين همه شايد هايك استدلال دوم لانگه را دست كم تا اندازه‌اي مي‌پذيرفت. مسائل مربوط به «بوروكراسي» به واقع به شكل سنتي در حيطه كار جامعه‌شناسان بوده‌اند. هر چند پيش از جنگ جه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سير تحول اقتصاد كلان: نظريه و سياستگذاري
در اين شماره بخشي از كتاب The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy نوشته دكتر كامران دادخواه از نظرتان مي گذرد.
مقالات/ لودويگ فون ميزس (1881-1973)
لودويگ فون ميزس يكي از آخرين اعضاي مكتب اصلي اقتصاد اتريشي بود. او مدرك دكتراي حقوق و اقتصاد خود را از دانشگاه وين در سال 1906 دريافت كرد
 • كينزي و تخريب وطنش توسط هيتلر باعث تندي وي از اواخر دهه 1940 به بعد شد. اين تندي ميزس كه در ابتدا به عنوان عضوي مهم از جريان اصلي حرفه خود به شمار مي‌رفت و بعدها با مقبوليت يافتن ديدگاه كينزي به حاشيه رانده شد در كتاب «نظريه پول و اعتبار» مشهود است. قسمت اول اين كتاب كه در سال 1912 نوشته شده است لحني آرام و قسمت دوم كه در اواخر دهه 1940 به آن اضافه شده داراي لحني تند است. ميزس تاثير عميقي بر روي افراد جوان داشت. مقبوليت دوباره مكتب اتريش و خيزش دوباره آن در ايالات متحده به صورت عمده‌اي مديون پا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نيت خوب به تنهايي كافي نيست (قسمت اول )
وقتي توماس سوول كه اينك اقتصاددان برجسته‌اي است، دانشجوي هاروارد بود، آرتور اسميتيس استاد وي نظرش را درباره سياست معيني جويا شد.طبقه متوسط هند قدرتمندتر مي‌شود, دولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, طراح برنامه سوم, چالش‌هاي آينده اقتصاد ايران, آينده اقتصاد ايران, اقتصاد ايران, هدفمند كردن يارانه, قيمت انرزي, آينده‌نگري, روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها, روش‌هاي تامين مالي, تهيه بودجه , بحران مالي, فاينانس, سرمايه‌گذاري خارجي, مديريت ريسك, پروژه, سازمان, اسلام, تكنولوژي, بهره‏وري, رفتار, تئوري سازماني, اداره سازمانهاي امروزي, منابع, انسان, انساني, مديريت و رهبري, مديريت, رهبري , افزايش بهره‏وري, هايك, نظام‌هاي سوسياليستي, نظم‌هاي خود‌انگيخته , نظريه‌پردازان اطلاعاتي, مساله انگيزه‌ها, اقتصاد, بازار, اطلاعات, سوسياليسم, سوسياليست, انگيزه, اتريشي, سوسياليست, نهاد‌ها, اقتصاد‌دانان , سير تحول, اقتصاد كلان, نظريه و سياستگذاري, وام رهني , بحران مالي, فاني مي, فردي مك, مالي و اقتصادي, بازار وام رهني, وام رهني, مبلغ وام, حمايت دولت, وام رهني ثابت, نهادهاي مالي, نرخ بهره, لودويگ فون ميزس (1881-1973), نيت خوب به تنهايي كافي نيست (قسمت اول )


92 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .