جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام و احترام . 1-در شركت خصوصي كار مي كنم كه مسئوليت امورمالي و اداري بعهده اينجانب مي باشد . در اسفند ماه 90 يكي از پرسنل دچار حادثه هنگام كار شد كه دو روز بعد فرم حادثه بيمه تامين اجتماعي براي وي تكميل و ارسال شد و در تاريخ 24/04/91 ايشان برگه معرفي بكار خود را به ما تحويل دادند كه تكميل نموديم و در تاريخ 25/04/91 نيز بدليل عدم چذب نيروي كار و همچنين مشكلات اقتصادي كه شركت با آن مواجه بود قادر به همكاري با ايشان نبوديم و براي آن شخص ترك كار منظور نموديم لذا با توجه به اينكه با شخص بارهاتماس گرفته شده كه براي تسويه حساب به شركت مراجعه نمايد در تاريخ 17/07/91 براي تسويه به شركت مراجعه نموده و خواستار استفاده از بيمه بيكاري شد و با عنايت به اينكه از تاريخ اتمام قرارداد نامبرده مي بايست يكماه بيشتر نگذرد آيا در اين خصوص آن شخص مي تواند از شركت بدليل عدم ارائه مدارك وي به اداره كار شكايت نمايد. و در ضمن آن شخص در سال 91 بدليل استفاده از استعلاجي قراردادي نيز با شركت ندارد چون اتمام قرارداد ايشان 29/12/90 بوده .
با سلام و احترام . 1-در شركت خصوصي كار مي كنم كه مسئوليت امورمالي و اداري بعهده اينجانب مي باشد . در اسفند ماه 90 يكي از پرسنل دچار حادثه هنگام كار شد كه دو روز بعد فرم حادثه بيمه تامين اجتماعي براي وي تكميل و ارسال شد و در تاريخ 24/04/91 ايشان برگه معرفي بكار خود را به ما تحويل دادند كه تكميل نموديم و در تاريخ 25/04/91 نيز بدليل عدم چذب نيروي كار و همچنين مشكلات اقتصادي كه شركت با آن مواجه بود قادر به همكاري با ايشان نبوديم و براي آن شخص ترك كار منظور نموديم لذا با توجه به اينكه با شخص بارهاتماس گرفته شده كه براي تسويه حساب به شركت مراجعه نمايد در تاريخ 17/07/91 براي تسويه به شركت مراجعه نموده و خواستار استفاده از بيمه بيكاري شد و با عنايت به اينكه از تاريخ اتمام قرارداد نامبرده مي بايست يكماه بيشتر نگذرد آيا در اين خصوص آن شخص مي تواند از شركت بدليل عدم ارائه مدارك وي به اداره كار شكايت نمايد. و در ضمن آن شخص در سال 91 بدليل استفاده از استعلاجي قراردادي نيز با شركت ندارد چون اتمام قرارداد ايشان 29/12/90 بوده .
 • پرسش و پاسخ با سلام و احترام . 1-در شركت خصوصي كار مي كنم كه مسئوليت امورمالي و اداري بعهده اينجانب مي باشد . در اسفند ماه 90 يكي از پرسنل دچار حادثه هنگام كار شد كه دو روز بعد فرم حادثه بيمه تامين اجتماعي براي وي تكميل و ارسال شد و در تاريخ 24/04/91 ايشان برگه معرفي بكار خود را به ما تحويل دادند كه تكميل نموديم و در تاريخ 25/04/91 نيز بدليل عدم چذب نيروي كار و همچنين مشكلات اقتصادي كه شركت با آن مواجه بود قادر به همكاري با ايشان نبوديم و براي آن شخص ترك ك
 • كه شركت با آن مواجه بود قادر به همكاري با ايشان نبوديم و براي آن شخص ترك كار منظور نموديم لذا با توجه به اينكه با شخص بارهاتماس گرفته شده كه براي تسويه حساب به شركت مراجعه نمايد در تاريخ 17/07/91 براي تسويه به شركت مراجعه نموده و خواستار استفاده از بيمه بيكاري شد و با عنايت به اينكه از تاريخ اتمام قرارداد نامبرده مي بايست يكماه بيشتر نگذرد آيا در اين خصوص آن شخص مي تواند از شركت بدليل عدم ارائه مدارك وي به اداره كار شكايت نمايد. و در ضمن آن شخص در سال 91 بدليل استفاده از استعلاجي قراردادي نيز ب
 • سلام دوست عزيز اول اينكه وقتي براي پرسنل معرفي به كار پس از استعلاجي تكميل ميشود ميبايستي همان موقع نسبت به تنظيم قرارداد با تاريخ مشخص اقدام مينموديد مثلا از 1/1/91 الي 25/4/91 ا وپرسنل نيز ميتوانست از26/4/91 اقدام به بيمه بيكاري مينمود .
مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشيد پدر اينجانب متولد 1332 مي باشد و از تاريخ 72/04/01 الي 86/09/30 به صورت مشاغل آزاد و از تاريخ 86/10/01 الي 90/12/29 به صورت كاركرد عادي ليست (كارگري ) و از ابتداي سال 91 تا كنون به صورت كارفرماي صنفي بيمه تامين اجتماعي بوده است لازم به ذكر است سابقه مدت دوماه شهريور و مهر 72 مفقود گرديده است خواهشمند است در خصوص چگونگي بازنشستگي پدرم اينجانب را مطلع فرماييد ( از طرف كارشناس تامين اجتماعي قيد گرديده كه كل 14 سال سابقه مشاغل آزاد پدرم ناديده گرفته ميشود آيا اين موضوع صحت دارد ؟ )
 • سش و پاسخ با عرض سلام و خسته نباشيد پدر اينجانب متولد 1332 مي باشد و از تاريخ 72/04/01 الي 86/09/30 به صورت مشاغل آزاد و از تاريخ 86/10/01 الي 90/12/29 به صورت كاركرد عادي ليست (كارگري ) و از ابتداي سال 91 تا كنون به صورت كارفرماي صنفي بيمه تامين اجتماعي بوده است لازم به ذكر است سابقه مدت دوماه شهريور و مهر 72 مفقود گرديده است خواهشمند است در خصوص چگونگي بازنشستگي پدرم اينجانب را مطلع فرماييد ( از طرف كارشناس تامين اجتماعي قيد گرديده كه كل 14 سال سابقه مشاغل آزاد پدرم ن
 • اين موضوع صحت دارد ؟ )  ؟ ضمن سلام متقابل امكان موردي كه ذكر كرده ايد وجود ندارد وچگونه دوماه سابقه گم شده است لذا مجددا و باپيگيري رفع مشكل ميشود در غيراينصورت موضوع را از طريق اداره حقوقي تامين اجتماعي پيگيري فرماييد
قوانين و مقررات/ قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي ابلاغ شد
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
 • ر صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام نمايند. ماده8 ـ اصلاحات زير در قانون كار صورت مي پذيرد: الف ـ به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي گردد: تبصره3ـ قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد. تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نم
 • حساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي نفع پرداخت نمايند. در صورت عدم تأييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي نفع منعكس نمايند. ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد. ماده12ـ جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي به شرح ذيل مي باشد.
 • ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركتها رسيده باشد ( با امضاي متقاضي كارت بازرگاني ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها ( براي دريافت اظهار نامه و گواهي پلمپ به اداره ثبت شركتها واقع در بزرگراه مدرس نبش ميرداماد مراجعه فرمائيد ). 2- اصل و كپي گواهي عدم سوءپيشينه كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد . 3- دريافت و تكميل فرم ها شامل : الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) 4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 18
 • ه سه قطعه عكس 4×6 الزامي است. 4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس مندرج كارت بازرگاني ) . به همراه كليه برگ هاي قطعي ماليات از سال 79 به بعد. 5- اصل و كپي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي ( براي واحدهاي توليدي و صادر كنندگان پوست و روده ) . 6- در صورت استيجاري بودن دفتر كار ، ارائه اجاره نامه تمديد شده . 7- در صورت تغيير محل : الف ) ارائه دو برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركتها . ب ) اصل سند مالكيت
 • ارسي ) 2. ارائه اصل كارت بازرگاني . 3. اصل و كپي مفاصا حساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس دفتر مركزي شركت ) به همراه كليه برگهاي قطعي ماليات از سال 79 به بعد . 4. اصل و كپي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس دفتر مركزي شركت يا محل مارخانه ) . 5. در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني يا تغيير مديرعامل سه قطعه عكس 4*6 ( جديد ، تمام رخ ، ساده ) . 6. دو برگ كپي روزنامه رسمي در مورد ت
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ميزان بيمه پردازي بيمه شدگان در سال ۸۷ اعلام شد
قدرت الله قدسي مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي در گفت وگو با خبرنگار «ايران » با اعلام اين مطلب گفت: براساس مصوبه هيأت مديره سازمان امسال حداكثر سقف بيمه پردازي براي هر بيمه شده از شش برابر حداقل دستمزد ساليانه (مطابق قانون كار) به هفت برابر افزايش يافته است
 • مزدهاي غيرمتعارف حق بيمه واريز كند سازمان تأمين اجتماعي مجموع حق بيمه پرداختي فرد مورد نظر در ۱۰ سال گذشته را بررسي مي كند و اگر افزايش دستمزد فرد بيمه شده براساس قانون كار و روال منطقي انجام نگرفته باشد سازمان تأمين اجتماعي مابه التفاوت آن را از كارفرماي فرد بيمه شده دريافت خواهد كرد. قدسي افزود: البته بازرسان سازمان تأمين اجتماعي نيز با مراجعه به كارگاه و تهيه گزارش تحقيقي ميزان بيمه پردازي فرد بيمه شده را در سال هاي گذشته مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهند در صورتي كه پرداختي حق بيمه بويژه در
 • زان بيمه پردازي فرد بيمه شده را در سال هاي گذشته مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهند در صورتي كه پرداختي حق بيمه بويژه در دو سال آخر خدمت برخلاف مقررات و قوانين تأمين اجتماعي باشد سازمان مطابق قانون نسبت به تخلفات وي رسيدگي خواهد كرد. مديركل درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي درباره اينكه اگر فرد بيمه شده بيشتر از سقف مصوب شوراي عالي رفاه حق بيمه پرداخت كند آيا پرداختي او مورد تأييد است، اظهار داشت: در حال حاضر برخي از شاغلين كارگاه ها و شركت ها دستمزد بالايي مي گيرند كه در پاره اي از موارد حقوق
 • ال و ساير موارد كه حق بيمه از آنها كسر مي شود تأثير مستقيمي در تعيين حقوق دوران بازنشستگي فرد بيمه شده خواهد داشت. وي در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر برخي از صندوق هاي بيمه اي مثل صندوق بيمه آتي ساز سقفي براي دريافت حق بيمه ندارند آيا صندوق تأمين اجتماعي قصد ندارد سقف بيمه پردازي را حذف كند گفت: صندوق بيمه تأمين اجتماعي به علت قوانين متعدد با محدوديت روبه رو است، بنابراين اگر قرار باشد سقف بيمه پردازي برداشته شود بايد اين تصميم در شوراي عالي رفاه تصويب شود. نكته ديگر اين كه در حال حاضر صندوق
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ توافق دولت و اصناف براي ماليات 87
توافق مالياتي اصناف بر‌اساس دستور دكتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور در جلسه مورخ 22/2/88 با مجامع امور صنفي و اتحاديه‌هاي سراسر كشور صورت گرفت.
 • ال صنفي ادامه داد: بر همين مبنا، وزارت كشور نيز موظف شد براي قرار گرفتن مجدد اتحاديه آژانس هاي كرايه اتومبيل تحت نظارت شوراي اصناف كشور كه پيش از اين در برخي موارد زير نظر تاكسيراني ها منتقل شده بودند، اقدام كند. نوده فراهاني بيمه تأمين اجتماعي كارفرمايان صنفي را از ديگر مصوبات هيأت دولت اعلام كرد و توضيح داد: رؤساي اتحاديه هاي صنفي علي رغم اين كه موظف بودند كاركنان اتحاديه ها را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهند، خودشان تنها از طريق بيمه مشاغل آزاد مي توانستند تحت پوشش خدمات بيمه قرار بگي
 • صنفي علي رغم اين كه موظف بودند كاركنان اتحاديه ها را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهند، خودشان تنها از طريق بيمه مشاغل آزاد مي توانستند تحت پوشش خدمات بيمه قرار بگيرند كه دولت به تازگي در مصوبه اي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را موظف كرد در راستاي بيمه كردن كارفرمايان صنفي، پيشنهادي را به دولت ارائه كند تا موانع قانوني احتمالي نيز برطرف شود. سرمايه بانك اصناف در حال تأمين اين فعال صنفي در پاسخ به سؤالي در مورد تكليف بانك اصناف گفت: بانك مركزي اعلام كرد سرمايه اوليه مورد نياز به 200 ميليا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ لطفا نحوه صيح سند زدن بيمه تامين اجتماعي را در حسابداري توضيح دهيد
 • ا توضيح دهيد.توجه كنيد كه در حسابداري ما معمولا براي هر ثبت حسابداري دو زمان داريم يكي زمان وقوع(محاسبه) ويكي زمان تحقق (مثلا پرداخت يا دريافت) 1-در زمان محاسبه حقوق وتهيه ليست حقوق: بد-هزينه حقوق(شامل حقوق ومزياي مستمر وغير مستمر) بد-بيمه سهم كارفرما(23 % با فرض اينكه بيمه تامين اجتماعي باشد) بس-حقوق پرداختني(خالص قابل پرداخت) بس-بيمه پرداختني(30% شامل7%+23%) بس-ماليات پرداختني(طبق
 • -بيمه پرداختني(30% شامل7%+23%) بس-ماليات پرداختني(طبق ماده 84 الي 92) بس-ساير كسورات(مثل وامهاي كارمندي يا علي الحساب حقوق وبيمه هاي تكميلي...) 2-در زمان پرداخت : بد-بيمه تامين اجتماعي(30% كه ممكن اسن فيش دريافتي از تامين اجتماعي كمي متفاوت باشد) بس-نقدوبانك
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بيكاران 10 سال حقوق مي‌گيرند
دنياي اقتصاد- عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصويب يك فوريت طرح بيمه بيكاري گفت:‌ مجلس به دنبال استقلال صندوق بيمه تامين اجتماعي و نيز تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتن افراد جوياي كار است.بر اساس اين طرح، كساني كه داراي مهارت و حرفه‌ بوده و حداقل براي مدت يك سال پيگير اشتغال شدند، مشمول بيمه بيكاري مي‌شوند. اين افراد حداكثر به مدت 10 سال در اين طرح تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند
 • ديد با بيمه بيكاري فعلي گفت: توسعه پوشش حمايتي طبق جداول كمي و كيفي و افزايش مدت استفاده از مقرري با احتساب دوره هاي كار و اشتغال براي مجردها 6 ماه و 40 ماه براي متاهلان افزايش پيدا كرده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه سهم بيمه كارفرما در طرح بيمه بيكاري جديد كاهش يافته است، تصريح كرد: سهم بيمه كارفرما از 3 درصد فعلي به دو درصد كاهش خواهد يافت و نيز دولت و بيمه شونده هر كدام يك درصد بيمه پرداخت خواهند كرد. نماينده مجلس هشتم صندوق پيش بيني شده براي بيمه بيكاري در طرح جديد را مس
 • بيني شده براي بيمه بيكاري در طرح جديد را مستقل عنوان كرد و افزود: در حال حاضر اين صندوق تحت نظر سازمان تامين اجتماعي و به صورت يك طرفه اداره مي شود كه پيش بيني شده اين صندوق به صورت هيات امنايي و مستقل اداره شود. نماينده مجلس هشتم ديگر تفاوت هاي طرح بيمه بيكاري را تحت پوشش بيمه قرار دادن كارفرمايان دانست و افزود: در قانون بيمه بيكاري فعلي كارفرما تحت پوشش بيمه نيست و اين در حالي است كه كارفرمايان فعلي از جايگاه مقتدر و قوي در اقتصاد برخوردار نيستند و بيشتر آنها داراي كارگاه هاي كوچك بوده و احتما
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • wnj;ها همخواني بيشتري پيدا كند. بلانچارد اعتراف مي‌كند، با همه اينها: «تئوري‌هاي بسياري آمده‌اند و- بخشي از آنها- رفته‌اند. هر كدام لايه‌اي به دانش ما افزوده‌اند، اما دانش ما بسيار ناقص مانده است. با استفاده از يك فرمول معمولي و نخ‌نما شده، چيزهاي زيادي آموخته‌ايم اما چيزهاي بيشتري هنوز باقيست كه بايد بياموزيم.» او به عنوان نمونه‌اي گويا از مشكلات اقتصاددانان، اسپانيا و پرتغال را ذكر مي‌كند: هر دو كشور دستخوش انقلاب‌هاي سياسي در
 • ن كسب‌و‌كار در دانمارك بسيار بالاتر از فرانسه است. بيكاري طولاني‌تر هميشه هم بد نيست پژوهشگران بازار كار از سال‌ها پيش مي‌دانستند كه رابطه انكارناپذيري بين ميزان مزاياي بيكاري و طول دوره بيكاري وجود دارد. هر اندازه پرداختي بيمه بيكاري به يك فرد بيشتر باشد، او مدت زمان بيشتري را بدون شغل سر خواهد كرد. بررسي‌ها در آمريكا روشن مي‌سازد كه وقتي بيمه بيكاري 10 درصد افزايش مي‌يابد طول مدت بيكاري 4 تا 8 درصد بالا مي‌رود. اقتصاددانان نظام انگيزشي سوگيري&zwn
 • wnj;رساند: براي مثال وضعيت بسيار ناكارآيي خواهد بود اگر كه كارگر ماهري كه بيكار شده است مجبور شود شغلي مثل رفت و روب خيابان را بپذيرد و در اين اثنا مهارت‌هاي حرفه‌اي خود را هم از دست بدهد. جامعه از دانش فني وي و نيز هرگونه ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي كه وي در صورت داشتن شغل پردرآمد مي‌توانست بپردازد، محروم مي‌شود. چتي با استناد به دو پژوهش تجربي بر اساس داده‌هاي آمريكا، نشان مي‌دهد كه اين استدلال چيزي بيش از تاملات صرفا تئوريك است. در ابتدا او از داده‌هاي م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسان
1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميت‌ترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.
 • دهاي پيمانكاري در قانون تامين اجتماعي: در قانون تامين اجتماعي مصوب خردادماه 1354 در ارتباط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري به مواد زير اشاره شده است: «ماده 38- در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعه‌كار را متعهد كند كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه كند و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه‌كا
 • ه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه كند و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه‌كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌كنند، معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ يادشده آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسوول پرداخت حق بيمه مقرر و
 • به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند.» 3- بخشنامه شماره 134 درآمد (موضوع: ضرايب دستمزد قراردادهايي كه مشمول ضوابط طرح‌هاي عمراني نيستند – مورخ 7/7/1365): 1-3- نظر به اينكه قانون به سازمان تامين اجتماعي اختيار داده است تا در مواردي كه نوع كار ايجاب كند، نسبت مزد به كل مبلغ كل كار انجام يافته را تعيين و حق بيمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول كند، به اين ترتيب سازمان براي هر نوع فعاليت كه به طور پيمانكاري انجام مي‌يابد حداقل ض
 • طبقه بندي اطلاعاتقانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي, قانون رفع موانع توليد, سرمايه‌گذاري صنعتي, صنايع آلوده‌كننده محيط زيست , نرخ بين بانكي, نرخ لايبور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نفت, تسهيلات ارزي و ريالي, تشكيل پرونده صدور كارت بازرگاني, اشخاص حقيقي وحقوقي, كارت بازرگاني, مدارك كارت بازرگاني, مدارك تمديد كارت بازرگاني, حداقل وحداكثر سم بيمه پردازي, حداقل وحداكثر سم بيمه پردازي سال 1387, درآمد حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي, حداقل دستمزد ساليانه, توافق دولت و اصناف براي ماليات 87, توافق مالياتي اصناف, امور صنفي و اتحاديه‌ها, تسليم اظهارنامه, تعيين درآمد مشمول ماليات و اعمال معافيت, نرخ ماليات, تدوين آئين‌نامه ماليات اصناف, سرمايه بانك اصناف, بيكاران, بيكاران جوياي كار, بيمه بيكاري, حق بيمه قراردادها, پيمانكاري و مهندسان , حق بيمه, قراردادهاي پيمانكاري, سازمان تامين اجتماعي, صورت وضعيت‌, وضعيت‌هاي موقت, بيمه‌هاي پرداختي, قانون, قرارداد, پيمانكار, اجتماعي, تامين, بخشنامه, پرداخت, كارفرما


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .