جستجو در پورتال

مقالات/ دولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا
پنج سال پيش، ليبرال‌هاي ضدجنگي كه حكومت بوش را فاشيست مي‌دانستند، «در و ديوانه» خوانده شدند، توسط رهبري حزب خودشان به حاشيه رانده شدند، به داشتن انديشه‌هايي خائنانه متهم شدند كه طبق قوانين فدرال مستحق مجازات و حتي اخراج از كشور است.
 • گ، منتقد درخشان سوداگران مرگ (۷) آمريكايي، بسيار نگران بود كه نيروهاي ارتجاعي همراه با ارتش روزولت را از قدرت خلع كنند و دولتي فاشيستي بيافرينند. اما آيا در واقع تفاوتي بين آنها وجود داشته است؟ فاشيست‌هاي ضد روزولتي چه مي‌كردند- جنگي تام و تمام راه مي‌‌انداختند؟ اقتصاد را ملي مي‌كردند؟ شهروندان آمريكايي را بر اساس طبقه‌بندي‌هاي نژادي به اردوگاه‌هاي كار اجباري مي‌فرستادند؟ آيا ارتش دائمي و دستگاه حاكمه كورپوراتيستي درست مي‌كردند؟ سخن‌گفتن از
 • و در چرخان بين وال‌استريت و دفتر بيضي‌شكل (۱۰) را باز‌تر مي‌كند، يعني همراه با حزب متبوع خويش در حال قدم‌نهادن بر جاي پاي اسلاف موسوليني‌دوست خود است. همه روساي‌جمهور آمريكا پس از نيكسون، يكي از هراسناك‌ترين قسمت‌هاي اقتصادهاي فاشيستي، يعني خودكفايي اقتصادي (اوتاركي) را بر زبان مي‌آوردند. همه آنها تاكنون الزام ابلهانه «استقلال انرژي» را مطرح كرده‌اند. همين درون‌مايه را در واكنش‌هاي بيمارگونه به اشتغال خارجي‌ها در
 • اقتصادهاي فاشيستي، يعني خودكفايي اقتصادي (اوتاركي) را بر زبان مي‌آوردند. همه آنها تاكنون الزام ابلهانه «استقلال انرژي» را مطرح كرده‌اند. همين درون‌مايه را در واكنش‌هاي بيمارگونه به اشتغال خارجي‌ها در موقعيت‌هاي شغلي موجود مي‌بينيم. همگان مي‌توانند اين حمايت‌باوري و وابستگي متقابل بين كسب و كارهاي آمريكايي مورد توجه (مورد توجه سياست‌گذاران) با دولتي بسيار پرقدرت- كه هر دو ناسيوناليستي هستند- را به وضوح مشاهده كنند. شايد اعتراض كنند ك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت تداركات و خريد
موفقيت بسياري از سازمان هاي خصوصي، دولتي و نظامي، به توانايي آنها در ارائه خروجي هاي مصوب، وابسته است و اين يعني ارائه محصولات بهتر در طيفي وسيع با هزينه اي پايين و انجام سريع آن.
 • ۱) زنجيره تأمين بالادست: اين بخش، شامل تأمين كنندگان اوليه (كه مي توانند مونتاژ كننده و يا سازنده باشند) و تأمين كنندگان آنهاست. همه اين مسيرها از مواد سرچشمه مي گيرند. فعاليت هاي اصلي اين بخش، خريد و حمل است. ۲) زنجيره تأمين داخلي: اين بخش، شامل تمام پردازش هاي استفاده شده توسط يك سازمان در تبديل داده هاي حمل شده به سازمان به وسيله تامين كنندگان، به خروجي ها از زماني است كه مواد وارد سازمان مي شود تا زماني كه محصول نهايي براي توزيع به خارج سازمان حركت مي كند. فعاليت هاي اين بخش، شامل حمل موا
 • هايي است. به فراواني مشاهده شده است كه زنجيره تامين، با واگذاري محصول يا مصرف آن، پايان مي پذيرد. فعاليت هاي اين بخش شامل بسته بندي، انبار و حمل است. اين فعاليت ها ممكن است با استفاده از چندين توزيع كننده نظير كل فروشان و خرده فروشان انجام شوند. اين قسمت به همين ترتيب مي تواند به سمت راست گسترش يابد. زنجيره تامين در شكل ها و اندازه هاي مختلف وجود دارد و ممكن است بسيار پيچيده باشد. زنجيره تامين براي يك خودرو شامل صدها عرضه كننده، هزاران كارگاه ساخت و مونتاژ، انبارها، دلال ها، فروشندگان تجاري مس
 • شكل ها و اندازه هاي مختلف وجود دارد و ممكن است بسيار پيچيده باشد. زنجيره تامين براي يك خودرو شامل صدها عرضه كننده، هزاران كارگاه ساخت و مونتاژ، انبارها، دلال ها، فروشندگان تجاري مستقيم، عمده فروشان، مشتريان و وظايف پشتيباني نظير مهندسي محصول، آژانس هاي خريد، بانك ها و شركت هاي نقل و انتقال است. گفتني است كه جريان كالا، مي تواند در جهت عكس اتفاق افتد، مثل جريان كالاهاي برگشتي. لجستيك معكوس، شامل فرايند كالاهاي عودتي و برگشتي و نحوه برخورد مناسب با اين نوع اقلام و تمام عمليات مرتبط با مصرف مجدد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نكات برجسته گزارش عملكرد هيات‌هاي مديره در سال 2011
اين مقاله به بررسي نكات برجسته گزارشات عملكرد هيات‌هاي مديره در زمينه حاكميت شركتي اختصاص دارد.
 • به سال 2008 با رشدي 14 درصدي مواجه بوده است. 4. ارزيابي هيات مديره تعداد زيادي از اعضاي هيات‌هاي مديره شركت‌ها به پرسشنامه‌هاي خود ارزيابي پاسخ مي‌دهند. پاسخگويان همچنين اظهار كردند كه‌ اينگونه ارزيابي‌ها غالبا درباره تمام هيات مديره يا كميته‌هاي هيات مديره صورت مي‌گيرد . در 89 درصد از مواقع هيات مديره حداقل يك بار در سال مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. 5. مشاركت و فعاليت سهامداران در سال 2011 ميلادي، 66 درصد از افرادي كه به پرسشنامه پاسخ دادند ادعا كر
 • علي حاكميت شركتي، فشار مضاعفي بر هيات مديره وارد مي‌شود تا وقت بيشتري را صرف رسيدگي به‌اين امور كند. 54 درصد از پاسخگويان اظهار كردند كه نظارت بر ريسك وظيفه اصلي كميته حسابرسي است در حالي كه 46 درصد اعلام كردند ‌اين وظيفه بر عهده تمام قسمت‌هاي هيات مديره است. 4. برنامه جايگزيني يا جانشين پروري مديرعامل: در مقايسه با نتايج پرسشنامه سال 2008 ميلادي، تعداد بيشتري از شركت‌ها به برنامه جايگزيني مدير عامل اهميت مي‌دهند و به آن فقط به عنوان يك تغيير نمي‌نگرند. در پاس
 • ند. در پاسخ به ‌اين پرسش كه كدام بخش مسووليت برنامه‌ريزي در‌اين حوزه را بر عهده دارد، 37 درصد اعلام كردند كه تمام هيات مديره مسوول است و26 درصد اظهار كردند كه كميته حاكميت شركتي بايد‌اين كار را انجام دهد. 5. پايداري: در سال‌هاي اخير ، توجه زيادي بر بهبود وضعيت مسووليت اجتماعي و توسعه پايدار شركت‌ها شده است. 36درصد از افرادي كه به پرسشنامه پاسخ دادند اظهار كردند كه شركت آنها گزارشي درباره پايداري و مسووليت اجتماعي منتشر مي‌كند. 6. مشاركت‌هاي سياسي: شفاف&z
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چگونه يك صورت جلسه بد ننويسيم؟
شك براي شما هم پيش آمده است كه مسئول تدوين صورت جلسه كامل و دقيقي براي يك جلسه شده باشيد. معمولا هنگام تدوين اولين صورت جلسه امكان توجه به تمام زواياي تنظيم يك صورت جلسه مناسب سخت است،
 • مترجم: چكيده: شك براي شما هم پيش آمده است كه مسئول تدوين صورت جلسه كامل و دقيقي براي يك جلسه شده باشيد. معمولا هنگام تدوين اولين صورت جلسه امكان توجه به تمام زواياي تنظيم يك صورت جلسه مناسب سخت است، چگونه يك صورت جلسه بد ننويسيم؟ شك براي شما هم پيش آمده است كه مسئول تدوين صورت جلسه كامل و دقيقي براي يك جلسه شده باشيد. معمولا هنگام تدوين اولين صورت جلسه امكان ت
 • مه، تكميل اسامي و سمت حاضرين در جلسه، ثبت اسامي غايبين جلسه، درج شماره صفحه و شماره كل صفحات صورت جلسه و اخذ امضاء حاضرين در صورت امكان و حصول اطمينان از تكميل بودن صورت جلسه گام پاياني تدوين يك صورت جلسه خوب است. پس از حصول اطمينان از تكميل تمامي قسمت هاي يك صورت جلسه مطابق الگوي پيشنهادي، به تعداد لازم از صورت جلسه تكثير نموده و آنها را براي ذينفعان جلسه ارسال نماييد. يادآوري: توصيه مي گردد صورت جلسه را به صورت الكترونيكي تدوين نموده و فايل آن را براي ذينفعان جلسه ايميل نماييد. ● نكته پا
 • الكترونيكي تدوين نموده و فايل آن را براي ذينفعان جلسه ايميل نماييد. ● نكته پاياني: اميد است يادآوري نكات مطرح شده سبب ساز تدوين يك صورت جلسه خوب بوده باشد. قطعا اظهار نظر شما باعث بهبود اين دست نوشته خواهد گرديد. خواهشمند است بنده را از راهنمايي هاي ارزنده و راهگشاي خود محروم ننمايد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ برنامه‌ريزي استراتژيك مديريت بازار
انگيزه اصلي اين مقاله شناخت، پالايش و بررسي اطلاعات بازار به‌منظور طرح برنامه بازار براي ارائه به مديريت جهت اخذ تصميم‌هاي به‌موقع، سريع و درست است.
 • ممكن است دسترسي به اطلاعات، كمي مشكل‌تر باشد، با اين‌حال در قسمت ب علاوه‌بر روش‌هاي پيش گفته مي‌توان از روش‌هاي ديگر مانند مذاكره، مصاحبه و حتي بررسي گروه مصرف‌كنندگان نيز براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده كرد. در تمام اين تحقيقات بازار بايد بدانيم ارزش اطلاعات دست اول يعني اطلاعاتي كه مستقيم و بي‌واسطه به‌دست آمده‌اند، بسيار بالاتر از اطلاعات دست دوم يا اطلاعاتي است كه با واسطه و يا غيرمستقيم به‌دست آمده‌اند. (كتاب‌ها، نشريات، آم
 • طلاعات از نمودارها استفاده مي‌كنند. تعيين نسبت پتانسيل فروش به كل بازار: قبل از كوشش براي يافتن بازارهاي جديد بايد اين نكته را بدانيم كه حفظ بازارهاي موجود، در درجه اول اهميت قرار دارد. درواقع به‌جاي رقابت د رهمه سطوح بازار مي‌بايست قسمتي از بازار را انتخاب كنيد كه براي شما جاذبه بيش‌تري دارد. پتانسيل فروش به كل بازار درواقع همان توان فروش بنگاه نسبت به ساير بنگاه‌ها در بازار است كه در تصميم‌گيري براي طرح‌ريزي اهداف آتي نقش به‌سزايي را ايفا مي‌كند
 • ه مي‌توان هركدام را به‌صورت متوالي، موازي و يا جداگانه اجرا و بررسي كرد. در اين مرحله، اطلاعات استخراج شده را پردازش مي‌كنيم و به تفسير و طبقه‌بندي نتايج مي‌پردازيم. در اين مرحله نيز مانند مرحله اول مي‌بايست سوال‌هاي پنجگانه‌اي مطرح گردد و پاسخ داده شود. اطلاعات جمع‌آوري شده هركدام به‌تنهايي و يا تركيبي از دو، سه و يا همه آن‌ها مي‌تواند به‌عنوان داده‌هاي جديد در طرح استفاده شود. - چه اطلاعاتي به‌تنهايي مفهوم دارند و چ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت موثر نيروي كار
شغل مورد علاقه اكثريت مردم ايران چيزي بين مديرعاملي و رياست‌جمهوري است، ولي اگر بپرسيد كه مديريت خوب چگونه است عموما‌ جواب مشخصي ندارند.
 • اندازه‌گيري، دست‌يافتني و زمان‌دار (SMARTgoals) تجزيه نماييم. همچنين درخت‌هاي تصميم مديران بايد به نحوي شكل‌دهي شوند كه تصميمات مديران در راستاي اهداف استراتژيك سازمان قرار گيرند. • بايد با توجه به روابط علت و معلولي، تمام شاخص‌هاي متاثر از تصميمات، اختيارات و نتايج عملكرد هر كدام از مديران و پرسنل مشخص شوند، همچنين بايد حدود و حوزه تاثيرگذاري تصميمات و عملكرد افراد و درصد تاثير هر كدام روي هر شاخص‌ تخمين زده شود. درضمن بايد تاخيرات زماني پيدايش اثرات هر
 • ردي طراحي نمود. بدين ترتيب بايد دستمزدها، پاداش‌ها، موقعيت‌هاي سازماني و ارتقا يا تنزل شغلي بر مبناي عملكردها قرار داده شوند. حتي قدرداني و توجه نيز بايد بر مبناي عملكرد باشد. • اصولا‌ بايد تا آنجا كه ممكن است بين افراد مختلف و قسمت‌هاي مختلف رقابت ايجاد شود، مگر در فعاليت‌هاي وابسته و سريال كه به همكاري بيشتر نياز داريم. در واقع بايد رقابت بين تيم‌هاي با فعاليت‌هاي موازي ايجاد شود. • بايد ميزان تاثيرگذاري تصميمات و عملكرد هر فردي در سازمان، كاملا&
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مدرسه كسب و كار جانسون
مدرسه كسب و كار جانسون
مقالات/ طبقه متوسط هند قدرتمندتر مي‌شود
هند جزو كدام دسته كشورها قرار مي‌گيرد، كشوري كه در آن واحد به طرز شگفت‌انگيزي ثروتمند و به طرز نااميدكننده‌اي فقير و بيچاره است؟
 • هند قدرتمندتر مي‌شود هم ثروتمند و هم فقير در ماه مه دولت هند اعلام كرد كه 5 ميليارد دلار براي كمك به كشورهاي آفريقايي اختصاص خواهد داد و هدف از اين كار را كمك به اين كشورها در دستيابي به اهداف توسعه‌اي خود بيان كرد. مانموهان سينگ گفت: «ما راه‌حل تمام مشكلات را در اختيار نداريم، اما برخي تجارب در زمينه ملت‌سازي (Nation-building) داريم كه خوشحال مي‌شويم در اختيار كشورهاي ديگر قرار دهيم.» در اين ميان بايد به بريتانيا حق بدهيم كه از اين دست و دل بازي سينگ دل‌خور باشد. اين كشور در حال حاضر سالان
 • ماشيني غير از آمباسادور يا فيات بخريد؛ مي‌توانيد به سفر خارج از كشور برويد و ببينيد كه مردم كشورهاي ديگر چگونه زندگي مي‌كنند؛ مي‌توانيد همين‌طور كه كنترل تلويزيون را در دست گرفته‌ايد گزارش قبول رشوه و رسوايي جنسي در مورد سياستمداران را رد نموده و به قسمت بعدي سريال كدبانوهاي وامانده (سريالي پرطرفدار محصول شبكه ABC آمريكا، م.) يا كائون بانيگا كروريپاتي، اقتباس هندي برنامه معروف چه كسي مي‌خواهد ميليونر باشد؟ نگاه كنيد. افرادي كه در خارج از مرزها در زمينه كسب‌و‌كار به واسطه شايستگي‌هاي خود موفقيت ك
 • چه كسي مي‌خواهد ميليونر باشد؟ نگاه كنيد. افرادي كه در خارج از مرزها در زمينه كسب‌و‌كار به واسطه شايستگي‌هاي خود موفقيت كسب كرده‌اند، مثل مديرعامل پپسي ايندرا نويي، قهرمانان ملي به حساب مي‌آيند. در طول قرن بيستم، ثروتمندان جهان از آمريكا، اروپا، كشورهاي عربي و بعضا شرق آسيا بودند. با رسيدن به سال 2008، از هشت نفر اول ليست ثروتمندترين افراد در دنيا چهار نفر هندي بودند و سال 2011 اولين سالي است كه در آن تعداد ميلياردرهايي كه اهل گروه كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين (BRICs) هستند از اروپا هم بيشتر
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام خدمت استاد محترم استاد من به تازه گي حسابدار شركتي شده ام ،مدير شركت از من خواسته تا براي اموال شركت شماره اموال كه بصورت برچسب باشد طراحي كنم لطفا در اين زمينه راهنمايي بفرماييد.
باسلام خدمت استاد محترم استاد من به تازه گي حسابدار شركتي شده ام ،مدير شركت از من خواسته تا براي اموال شركت شماره اموال كه بصورت برچسب باشد طراحي كنم لطفا در اين زمينه راهنمايي بفرماييد.
 • برگرفتن همه اقلام) روش ليست برداري از دارائيها بسيار اهميت دارد . زيرا با يافته شدن يك مورد نقض در آن ، كل عمليات پلاك كوبي و احصا ( شمارش ، سرشماري ) و حراست از دارايي ها زير سوال قرار خواهد گرفت ! . براي حصول اطمينان از گرد آوري شدن آمار تمام اموال و دارائيها مي توان از چند روش به  ليست برداري پرداخت : 1- مشاهده عيني : يعني اينكه از تمامي قسمت ها بخواهيم دارائي و اموال موجود در محل كارشان اعم از اينكه تحويل شان گرديده يا نگرديده باشد را ليست برداري كنند .  اين ليست
 • م هاي گوناگوني دارد ولي حداقل اطلاعات مورد نياز در ليست عبارت اند از : رديف ، نام دارايي ، تعداد ، مدل و مشخصات فني ، محل نگاه داري آن ( محل استقرار) ، وضعيت فعلي دارايي از لحاظ قابل استفاده يا اسقاط بودن ( سالم يا خراب بودن ) ، تحويل گيرنده ( مسئول قسمت يا اتاق يا فرد حاضر در محل ، ... . 2- از طريق ريز كردن حساب دارائي ثابت در بانك اطلاعاتي نرم افزار حسابداري مورد استفاده : به اين طريق كه چنانچه حساب دارائي ثابت به ريز معين و تفصيلي ثبت گرديده تراز معين و تفصيلي آن ، به خودي خود ، ليست با
 • د  پنج دستگاه تلفن پاناسونيك خريداري شده طي سال باشد كه از ديد پلاك كوبي دارائيها هر كدام از آنها پلاك و شماره جداگانه اي به حساب مي آيند )  . و چنانچه تفكيك و طبقه بندي دارائيها در حين ثبت و صدور سند حسابداري انجام نشده باشد ( كه واحدهايي كه پلاك كوبي اموال در آن ها صورت نگرفته بيشتر بايستي اين حالت را داشته باشند ) : در اين صورت مي توان حساب معين دارايي ها را به صورت دستي ، روي كاربرگ تفكيك كرد ، يا با استفاده از فايل ديتابيس دارايي و انتقال آن به اكسل ، در آن محيط  اقدام ب
مقالات/ رقابت، مقررات و فرآيند بازار از منظر «اقتصاد اتريشي
براي افراد عادي اقتصاد نخوانده، اقتصاد مبتني‌بر بازار چهره‌اي هراس‌انگيز دارد. نظامي كه از تعداد بي‌شماري شركت‌كننده تشكيل مي‌گردد، كه هر كدام از آنها اهداف شخصي خود را بدون كوچك ‌ترين توجهي به آثار كلي اجتماعي آن دنبال مي‌كنند.
 • ن كارايي برخوردارند كه در همه زمان ها قيمت ها به طور نسبي در سطحي قرار گيرند كه بازارها تسويه شوند. از اين منظر، بازارها نه تنها بي نظم و آشفته نبوده، بلكه نهادهاي هماهنگ كننده نيرومندي مي باشند كه خريداران و فروشندگان بالقوه را يكجا جمع مي آورند تا تمام مبادلات «ممكن» و «دوطرفه سودآور» با موفقيت انجام شوند. كاستي هايي كه به زعم بعضي در تخصيص منابع بازارها ديده مي شود، از نظر پيروان اين ديدگاه تنها از جانب كساني ايجاد مي گردند كه ترجيحات مصرف كنندگان را نپذيرفته، يا از در
 • ي نمايد كه منجر به شناسايي منشا ايجاد اشتباهات و كاهش فعاليت هاي توام با خطا مي شود. فروشنده اي كه به علت انتظار قيمت بالا شكست خورده است مي آموزد كه بايد انتظار قيمت هاي پايين تري را داشته باشد. فروشنده اي كه قيمتي پايين تر از آنچه ساير خريداران در قسمت هاي ديگر بازار مي پردازند را پذيرفته است، موقعيتي خلق مي كند تا يك كالا با دو قيمت مبادله شود، لذا اين فرصت را براي كارآفرينان هوشيار فراهم مي كند تا كالا را با قيمت پايين تر خريده و در جايي كه قيمت بالاتر است بفروشند. چنين فرصت هاي كسب سود توجه
 • لاتر است بفروشند. چنين فرصت هاي كسب سود توجه ها را به سوي خود جلب خواهند كرد و به همين دليل مورد بهره برداري قرار گرفته و حذف خواهند شد، به همان طريقي كه خطاي اوليه اصلاح خواهد شد. حقيقتا اين زنجيره كيفيت جالبي دارد: 1) خطاها خود را در قالب خلق فرصت هاي كسب سود يا ايجاد ضرر و زيان آشكار مي كنند؛ 2) اين فرصت ها كشف شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرند؛ زيان ها به شركت كنندگان بيش از حد خوش بين بازار اطلاعات واقعي تري خواهند داد و اين دو به سوي حلقه سوم با يكديگر تركيب خواهند شد: 3) حذف خطاهاي ابت
 • طبقه بندي اطلاعاتدولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا, مديريت تداركات و خريد, مديريت تداركات , مديريت خريد , مديريت زنجيره تأمين, توسط فناوري اطلاعات , ERP, MRP, زنجيره تأمين, نكات برجسته گزارش عملكرد هيات‌هاي مديره در سال 2011, نوشتن صورت جلسه , صورت جلسه, مصوبات, جلسه, مصوبه, مسئول تنظيم, الگوي يادداشت, پيشنهاد, موضوع جلسه, مديريت بازار, برنامه‌ريزي, استراتژيك, جمع‌آوري اطلاعات, استراتژي قيمت‌گذاري, پيش‌بيني‌هاي, برنامه تبليغاتي, برنامه بازاريابي, سازمان‌ها بازار, برنامه, اطلاعات, برنامه‌ريزي استراتژيك, مديريت موثر, نيروي كار, مديريت, برنامه‌هاي استراتژيك, سيستم اطلاعاتي مديريتي, عملكرد , شاخص‌, تصميم, سازمان, شاخص‌ها, مديران, اطلاعات, تاثير, كارمند, تصميمات , وظايف, اختيار, مدرسه كسب و كار جانسون, طبقه متوسط هند قدرتمندتر مي‌شود, رقابت, مقررات و فرآيند بازار, اقتصاد اتريشي, ادام اسميت, دست نامريي, كلاسيك ونئو كلاسيك, فرآيند بازار, نتايج بازار, مطلوبيت نتايج بازار, بازار رقابت كامل, فرايند اكتشاف, كار آفريني, رقابت وكار افريني, آربيتراژ


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .