جستجو در پورتال

مقالات/ دلار؛ سود براي آمريكا ضرر براي جهانيان
بحران مالي به وجود آمده ناشي از چيست؟ سوروس از سرمايه داران و نظريه پردازان آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است.
مقالات/ آزادي در شكست، ويژگي هاي يك خصوصي سازي موفق چه مي باشند‏
خصوصي سازي نه فرآيندي ساده است و نه به صورتي متحدالشكل اجرا مي شود. چگونگي ‏شروع خصوصي سازي متفاوت بوده و دولت ها اهداف مختلفي را از اجراي آن دنبال مي كنند و در ‏عين حال، با طيف گسترده اي از مشكلات و موانع مواجه اند. به همين دليل، دولت ها براي نيل به ‏اهداف مورد نظر خود در خصوصي سازي، به راهبردها و طرح هاي متفاوت نيازمندند.
مقالات/ اصلاحات ارزي در ايران
وظيفه انجام اصلاحات اقتصادي در ايران هم فوريت بالايي دارد و هم جانكاه و طاقت‌فرسا است، اما شايد هيچ‌جا همچون قضيه تعيين نرخ ارز، عاجل و قطعا با اهميت نباشد. نرخ ارز يكي از متغيرهاي كليدي در اقتصاد هر كشور محسوب مي‌شود كه نوسانات در آن مي‌تواند ساير متغيرهاي اقتصادي را متاثر ساخته و مناسبات اقتصادي با خارج را دچار تغيير و تحول اساسي كند.
مقالات/ شراكت دولت در كمپاني‌هاي آمريكايي: يك ايده بد
دولت فدرال ايالات متحده آمريكا به‌ندرت سهامدار كمپاني‌هاي خصوصي شده است. اين در حالي است كه گاهي از اين‌دست پيشنهادات، به خصوص به عنوان راه دستيابي به بازده بالاتر در سرمايه‌گذاري دارايي‌هاي تامين اجتماعي ارائه مي‌شود. با اين وجود، طرح نجات مالي كه به تازگي ارائه شده ‌است، نه تنها خريد دولتي دارايي‌هاي بانكي را ايجاب مي‌كند، بلكه خريد سهام بانكي كه مشمول طرح نجات مي‌شود را هم در بر مي‌گيرد، تا ازدولت در برابر پرداخت بيش از حد براي دارايي‌هايي كه ارزش‌گذاري‌شان سخت است، حمايت شود.
 • ارايي ها، در پرداخت قيمت متضرر شود. اين در حالي است كه معلوم نيست، دولت متضرر شود چون مي تواند اين دارايي ها را تا سررسيد نگهداري كند. به علاوه براي حفاظت ماليات دهندگان از پرداخت بيش از حد، لزومي ندارد دولت سهام بانك ها را بخرد. با استفاده از تئوري حراج مدرن مي توان فروشندگان (يا خريداران) دارايي ها و ديگر كالاها را به گفتن حقيقت كه همان پيشنهاد بهترين تخمين از ارزش دارايي باشد، سوق داد. براي خريد دارايي بانك ها از طريق حراج ، دولت مي تواند به طور خودكار تمام دارايي هاي پيشنهادي بانك ها را نخر
 • ا را به گفتن حقيقت كه همان پيشنهاد بهترين تخمين از ارزش دارايي باشد، سوق داد. براي خريد دارايي بانك ها از طريق حراج ، دولت مي تواند به طور خودكار تمام دارايي هاي پيشنهادي بانك ها را نخرد تا اين بانك ها با هم درگير رقابت شوند. اين رقابت با گسترده شدن حراج ها طي زمان، شدت خواهد گرفت (قابل ذكر است كه در طراحي حراج بهينه مديون پيشنهادهاي مفيد همكارم فيل رني (Phil Reny) هستم. البته با توجه به اين كه تخمين فروشنده از ارزش دارايي هايش ممكن است غلط باشد، دولت كمي ريسك را متحمل خواهد شد. با اين حال با ط
 • شدت خواهد گرفت (قابل ذكر است كه در طراحي حراج بهينه مديون پيشنهادهاي مفيد همكارم فيل رني (Phil Reny) هستم. البته با توجه به اين كه تخمين فروشنده از ارزش دارايي هايش ممكن است غلط باشد، دولت كمي ريسك را متحمل خواهد شد. با اين حال با طراحي يك مكانيزم حراج بهينه، لازم نيست دولت در دوره پيش از وقوع از پرداخت بيش از حد براي دارايي هايي كه خريداري مي كند ترس داشته باشد. حتي اگر قرار باشد دولت در جريان اجراي طرح نجات، پولي هم از دست بدهد، باز هم خريد سهام كمپاني هاي خصوصي بدعت بدي است. اين امر لاجرم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حباب بازار مسكن چگونه ايجاد شد؟
تئوري چرخه تجاري اتريشي‌ نشان مي‌دهد كه شكست دولت نخستين مسوول آغاز حباب بازار مسكن است؛ در شرايط وجود حباب بازار مسكن تعداد زيادي مسكن بدون توجه به بنيان‌هاي اصولي اقتصاد ساخته مي‌شوند و ميل دروني مردم براي خانه‌دار شدن به‌شكل مصنوعي به‌وسيله تورم پولي ايجاد شده تحريك مي‌شود. اين دقيقا همان زماني است كه منابع مالي به شكل نادرست و نامطلوب توزيع مي‌شوند
قوانين و مقررات/ ابلاغ مالياتي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • بوسيله ارزياب اداره امور مالياتي بعمل خواهد آمد ولي مؤدي مي تواند باتوديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي بعمل آيد. ماده 214- كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غيرمنقول بعهده مسؤول اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد درمورد فروش اموال غيرمنقول درصورتيكه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضرنشود مسؤول اجرائيات اداره امور مالياتي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش 2قانون تجارت- سهام وتبديل سهام شركت سهامي
بخشي از مواد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اينجا آورده شده است.
 • 5- سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده (44) براي تبديل به سهام با نام به مركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر تعداد آن سهام با نام صادر و توسط شركت در صورتي كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يك ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود.در صور
 • ي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود.در صورتي كه در تاريخ تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد. ماده 46- از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده (45) فروخته مي شود بدواً هزينه هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا حق الزحمه كارگزار بورس كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهره دار س
 • بهره مربوطه به دستور شركت از طرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود. پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه در حكم مال بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد. تبصره ـ در مورد مواد (45) و (46) هرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنند به ترتيب مراجعه به شركت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه در دست دارند وجه نقد دريافت كنند و يا آن كه برابر تعداد سهام بي نام
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جنـگ و صلـح
«جنگ‌ها و ديگر نزاع‌ها از جمله سرچشمه‌هاي اصلي و عمده بدبختي انسان‌ها هستند» اين جمله آغازين اعلانيه سال 2005 بانك سوئد براي جايزه اقتصاد به ياد آلفرد نوبل است.
 • امسال درنظر گرفته شده اند و سه مفهوم بنيادي ذكر شده سنگ بناهاي تئوري بازي هاي غيرهمكارانه هستند. پس از جايزه نوبل 1994، دو جايزه نوبل اقتصاد ديگر به كاربردهاي از مفاهيم بنيادي اعطا شد كه اولين آنها در 1996 به ويليام ويكري به خاطر تحقيقاتش در زمينه حراج تعلق گرفت (ويكري هر زمان بين اعلام برندگان و جشن درگذشت) ساختار حراج ها در ميان كاربردهاي عمده و كاربردي نظريه بازي ها است. دومين جايزه امسال (2005) اعطا شد. پروفسور شلينگ به خاطر به كارگيري مفاهيم بنيادي تعادل (كه در بالا به آنها اشاره شد) به
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقدي بر قيمت‌شكني در حسابرسي
چند روز پيش همكار محترم، آقاي هوانسيان‌فر انتقاداتي را در مورد حق‌الزحمه حسابرسي و نرخ شكني حسابرسان در روزنامه دنياي اقتصاد مطرح كردند كه يكي از دردهاي اساسي حرفه حسابرسي در ايران است و بايد براي حل آن، ابتدا ريشه‌هاي آن را شناسايي كرد.
 • ان رسمي ايران نشان دهنده انجام نشدن هيچ گونه اقدامي در توسعه بازار كار است كه در اين مورد به تفصيل در مقاله اي با عنوان استانداردهاي خدمات غيرحسابرسي كه در روزنامه دنياي اقتصاد منتشر شده است، صحبت كرده ام. 2. ايشان در ديدگاه خود در مورد نرخ شكني و حراج خدمات حسابرسي، به سرنوشت موسسه حسابرسي آرتوراندرسن اشاره كرده اند؛ در حالي كه رسوايي اين موسسه حسابرسي به دليل نرخ شكني نبوده و بالعكس بالاترين نرخ هاي حسابرسي را به صاحبكاران خود پرداخت مي كرده است. بنابراين موسسه حسابرسي آرتوراندرسن نمي تواند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ رفتارشناسي مالي
طبق تئوري‌هاي مالي سنتي، به طور كلي مردم به دنبال ثروت‌اندوزي منطقي هستند. با اين حال، نمونه‌هاي بسياري از تاثير احساسات بر تصميمات ما وجود دارد كه باعث مي‌شود رفتارهاي غيرمنطقي از ما سر بزند.بحران مالي, دلار امريكا, تراز تجاري, واردات وصادرات, سوروس, جهاني سازي سرمايه وسرمايه داري, بحران مالزي, سيستم مالي جهاني, سيكل هاي تجاري, حباب مالي وقيمتي, بازار رهني مسكن, فاندامنتال, بحران مسكن, كسري وعدم تعادل بودجه اي, ارزش افزوده, بانك جهاني وصندوق بين المللي پول, حجم نقدينگي, خطوط اعتباري, وام رهني, نفت ودلار, سهام ترجيحي, خصوصي سازي, خصوصي سازي موفق ونا موفق, شكست در خصوصي سازي, تاريخچه خصوصي سازي در روسيه, چك واسلواكي, اصل 44, مردمي سازي, مالكيت عمومي, دولتي سازي, كوچك سازي, اصلاحات ارزي, نرخ ارز, سيستم هاي ارزي, نرخ شناور, نرخ ثابت, نرخ تثبيت شده, نرخ ارزي ايران, سيستم ارزي ايران, اصلاحات اقتصادي, دولت, سازمان, شركت, نهاد, دخالت دولت در سازمانها وشركتها, طرح نجات, دولت امريكا, افزايش نقدينگي, سيستم بانكي, حباب بازار مسكن, تئوري چرخه‌هاي تجاري, مكتب اتريشي, تورم پولي, بانكداري و سرمايه‌گذاري, پس‌انداز, نرخ‌هاي بهره, پيش بيني حباب مسكن, اوراق قرضه, مسكن رهني, سفته بازي, نظام پايه طلا, نظريه چرخه تجاري, ابلاغ مالياتي, قانون مالياتهاي مستقيم, اوراق مالياتي, مؤدي مالياتي, توقيف امول, ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري, سهام وسهم, ورقه سهم, سرمايه ثبت شده, گواهينامه موقت, نقل و انتقال سهام, مبلغ اسمي سهام, حق حضور, تبديل سهام, مجمع عمومي فوق العاده سهامداران, تبديل سهام بي نام به با نام, جنـگ و صلـح, اقتصاد جنگ وصلح, چرا جنگ وچرا صلح, تئوري بازي‌ها و رفتار اقتصادي, تئوري بازي‌ها, قيمت‌شكني در حسابرسي, قيمت‌شكني, حسابرسي, حسابداران رسمي, نرخ شكني, حق‌الزحمه حسابرسي, رفتارشناسي مالي, تئوري‌هاي مالي, ثروت‌اندوزي, تئوري‌هاي رفتاري و شناختي, انسان اقتصادي, قرعه‌كشي, برگه‌هاي بخت‌آزمايي , تئوري كارآيي بازار


96 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .