جستجو در پورتال

مقالات/ جوانان و آزمون حسابداران رسمي
ضرورت نياز به خدمات حسابرسي اعضاي جامعه حسابداران رسمي به‌خصوص در فرآيند سياست‌هاي اجراي اصل 44 و طرح هدفمند‌ كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها
 • اهي داشته باشند. در جوامع حرفه‌اي براي برگزاري آزمون حتي استاندارد كاري دارند، اما در اين هيات 7 نفره چطور؟ در اينكه 6 نفر از اعضاي محترم هيات داراي تجربه بسيار بالا در مديريت اجرايي، حسابداري و حسابرسي هستند، هيچ ترديدي نيست، اما آيا اين تجربه جوابگوي برگزاري آزمون هست؟ 3- مشكلات مطروحه در خصوص دروس آزمون كه به طور حتم به بررسي اعتراض‌ها نياز دارد. داوطلبان مشكلات را به‌شرح زير بيان داشته‌اند: الف- حدود 1963 نفر داوطلب هستند، اما 700 نفر در آزمون تشريحي بعد از ظهر شركت ك
 • ت؟ 3- مشكلات مطروحه در خصوص دروس آزمون كه به طور حتم به بررسي اعتراض‌ها نياز دارد. داوطلبان مشكلات را به‌شرح زير بيان داشته‌اند: الف- حدود 1963 نفر داوطلب هستند، اما 700 نفر در آزمون تشريحي بعد از ظهر شركت كردند. ب- وقت پاسخ براي سوالات منطقي نبوده است به طوري كه تعدادي از داوطلبان حتي نتوانستند سوالات تشريحي را به طور كامل روخواني كنند. ج- يكي از اساتيد درس حسابداري صنعتي در اين زمينه گفت: به طور قطع زمان براي حل مسائل حسابداري صنعتي كافي نبود و پاسخ برخي سوالات هم كه در سا
 • ز اين سمت حداقل به 10 سال سابقه كار بعد از ليسانس نياز دارد در حالي كه واقعيت امر اين بوده كه عده‌اي از داوطلبان، تنها سه سال سابقه كار حسابرسي بعد از ليسانس دارند و عده‌اي ديگر تنها داراي 6 سال سابقه كار هستند. اين واقعيت مورد توجه طراحان آزمون قرار نگرفته است. هـ- در سال‌جاري بيشتر سوالات قوانين و مقررات را سوالات مربوط به قانون محاسبات قانون بودجه تشكيل داده بود در حالي كه در سنوات قبل، بيشتر سوالات در ارتباط با شرح وظايف بازرس قانوني مندرج در قانون تجارت بوده است. و- ويژگي س
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جوانان و آزمون حسابداران رسمي
جوانان و آزمون حسابداران رسمي
 • اهي داشته باشند. در جوامع حرفه‌اي براي برگزاري آزمون حتي استاندارد كاري دارند، اما در اين هيات 7 نفره چطور؟ در اينكه 6 نفر از اعضاي محترم هيات داراي تجربه بسيار بالا در مديريت اجرايي، حسابداري و حسابرسي هستند، هيچ ترديدي نيست، اما آيا اين تجربه جوابگوي برگزاري آزمون هست؟ 3- مشكلات مطروحه در خصوص دروس آزمون كه به طور حتم به بررسي اعتراض‌ها نياز دارد. داوطلبان مشكلات را به‌شرح زير بيان داشته‌اند: الف- حدود 1963 نفر داوطلب هستند، اما 700 نفر در آزمون تشريحي بعد از ظهر شركت ك
 • ت؟ 3- مشكلات مطروحه در خصوص دروس آزمون كه به طور حتم به بررسي اعتراض‌ها نياز دارد. داوطلبان مشكلات را به‌شرح زير بيان داشته‌اند: الف- حدود 1963 نفر داوطلب هستند، اما 700 نفر در آزمون تشريحي بعد از ظهر شركت كردند. ب- وقت پاسخ براي سوالات منطقي نبوده است به طوري كه تعدادي از داوطلبان حتي نتوانستند سوالات تشريحي را به طور كامل روخواني كنند. ج- يكي از اساتيد درس حسابداري صنعتي در اين زمينه گفت: به طور قطع زمان براي حل مسائل حسابداري صنعتي كافي نبود و پاسخ برخي سوالات هم كه در سا
 • ز اين سمت حداقل به 10 سال سابقه كار بعد از ليسانس نياز دارد در حالي كه واقعيت امر اين بوده كه عده‌اي از داوطلبان، تنها سه سال سابقه كار حسابرسي بعد از ليسانس دارند و عده‌اي ديگر تنها داراي 6 سال سابقه كار هستند. اين واقعيت مورد توجه طراحان آزمون قرار نگرفته است. هـ- در سال‌جاري بيشتر سوالات قوانين و مقررات را سوالات مربوط به قانون محاسبات قانون بودجه تشكيل داده بود در حالي كه در سنوات قبل، بيشتر سوالات در ارتباط با شرح وظايف بازرس قانوني مندرج در قانون تجارت بوده است. و- ويژگي س
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران
زمان زيادي تا تاريخ آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران باقي نمانده است. بنابراين، افرادي كه مي‌خواهند در اين آزمون شركت كنند، بايد از خيلي وقت پيش، خود را براي اين آزمون آماده مي‌كردند. در هر حال، از اين تاريخ به بعد هم بر مطالعات خود بيافزاييد تا بتوانيد در اين آزمون موفق شويد.
مقالات/ آمادگي براي آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران
به زودي آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار خواهد شد و اميدوارم كه كليه شركت‌كنندگان در اين آزمون، با توجه به سطح سوالات دوره‌هاي قبل، آمادگي كامل را براي اين آزمون داشته باشند و ديگر شكايتي از مشكل بودن سوالات آزمون جامعه به عمل نياورند.
 • به قول معروف كتاب‌هاي بازاري يا جزوه‌اي يا ....؟ مشاهده كرده‌ام كه بعضي‌ها براي ياد گرفتن مطالب، تنها به كتبي مراجعه مي‌كنند كه سوالات آزمون‌هاي سال‌هاي قبل در آن آمده كه بعضي از آنها متاسفانه در سطح بسيار پايين و جواب سوالات به صورت «3،2،1 يا 4 صحيح است» داده شده و تشريح نشده است. اين روش يادگيري كاملا اشتباه است و بدانيد كه با اين روش مطالعه، به مقصد مورد نظر نمي‌رسيد. پيشنهاد من براي يادگيري مطالب اين است كه بايد اول خود مطالب را از كتاب&z
 • است و بدانيد كه با اين روش مطالعه، به مقصد مورد نظر نمي‌رسيد. پيشنهاد من براي يادگيري مطالب اين است كه بايد اول خود مطالب را از كتاب‌هاي معتبر به صورت عمقي مطالعه كرد. براي مثال، مورد حسابرسي را در نظر مي‌گيريم. مي‌دانيم كه كليه سوالات از كتاب استانداردهاي حسابرسي سازمان حسابرسي يا بر اساس آن طرح مي‌شود. بنا براين، اول خود كتاب استانداردهاي حسابرسي را بايد بخش به بخش و بند به بند مطالعه كرد، البته نه يك بار يا دو بار، بلكه چندين بار. بله، بايد حوصله داشته باشيد. اگر حو
 • سازمان حسابرسي يا بر اساس آن طرح مي‌شود. بنا براين، اول خود كتاب استانداردهاي حسابرسي را بايد بخش به بخش و بند به بند مطالعه كرد، البته نه يك بار يا دو بار، بلكه چندين بار. بله، بايد حوصله داشته باشيد. اگر حوصله مطالعه نداريد، انتظار قبولي در آزمون جامعه را نداشته باشيد. بنا براين، هر بخش از كتاب استانداردهاي حسابرسي را به صورت بند به بند چندين بار مطالعه كنيد. در اين رابطه بايد هر بند را به چند قسمت تقسيم كنيد و سعي كنيد كه هر قسمت از هر بند را به طور كامل درك كنيد. بعضي مواقع بندهاي هر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آزمون رتبه‌بندي حسابرسان
آزمون رتبه‌بندي حسابرسان در روز جمعه يازده آذر‌ماه برگزار شد. سوالات آزمون يادشده سوالات خوب و در حد هر رتبه بود. همان‌طور كه در نوشتار قبلي عنوان كرده بودم، چنين اقدامي از طرف مسوولان محترم جامعه حسابداران رسمي ايران را قدم بزرگي در پيشبرد كيفيت كار حسابرسي و حسابداري مي‌دانم. ديگر در موسسات، براي هر شخصي رتبه‌اي در نظر گرفته نمي‌شود يا رتبه‌بندي حسابرسان در كليه موسسات حسابرسي به يك روش تعيين مي‌شود.
 • موسسه آنها مراجعه كرده و ادعا كرده كه رتبه كاري او در موسسه شما سرپرست است. من حقيقت امر را به مدير آن موسسه گفتم كه چنين نيست. از آن دانشجو پرسيدم كه چرا جايي كه براي استخدام رفتي عنوان كردي كه در موسسه ما در سمت سرپرست كار مي‌كنيد؟ ايشان اين جواب را به من دادند: «بعد از چهار سال كار كردن در اين موسسه، آيا سمت من نمي‌تواند سرپرست باشد؟» به او گفتم كه مدت كار كرد مهم نيست. البته مدت كاركرد به حساب مي‌آيد ولي صرف گذشت زمان يك كار آموز را به سمت يك مدير ارشد نمي‌رس
 • ي آنها مي‌تواند مفيد واقع شود و چقدر به آنها مي‌تواند كمك كند كه در هر موردي تصميم صحيح از روي اطلاعات صحيح كه از قسمت مالي دريافت مي‌دارند، بگيرند. پيشنهادي هم كه به عموم حسابرسان و حسابداران و اساتيد دانشگاه‌ها دارم اين است كه سوالات جالب و مسائلي كه در حين كار با آنها روبه‌رو مي‌شوند و اين موارد مي‌توانند سوالات آزمون واقع شوند، همراه با پاسخ‌هاي پيشنهادي آن براي جامعه حسابداران رسمي ايران ارسال كنند تا در صورتي كه مسوولان محترم در جامعه حسابداران رسم
 • ر با آنها روبه‌رو مي‌شوند و اين موارد مي‌توانند سوالات آزمون واقع شوند، همراه با پاسخ‌هاي پيشنهادي آن براي جامعه حسابداران رسمي ايران ارسال كنند تا در صورتي كه مسوولان محترم در جامعه حسابداران رسمي ايران آن سوالات را قابل طرح در آزمون‌هاي خود بدانند، در آزمون‌هاي بعدي مطرح كنند و در فصل نامه جامعه هم به ترتيبي كه جامعه تشخيص مي‌دهد، از ارسال‌كنندگان سوالات آزمون تشكر و قدرداني كنند. البته اين يك پيشنهاد شخصي است و تصميم گيري در مورد آن تنها توسط مسوولان
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تحولات تازه در بورس با قانون جديد
دكتر علي صالح‌آبادي در بيست و يكمين نشست مطبوعاتي خود با رسانه‌ها با بيان مطلب فوق افزود: اين قانون در تكميل قانون اوراق بهادار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه به طور حتم در سال‌هاي آينده مي‌تواند باعث تحولات و خدمات بيشتري در بازار سرمايه شود.
 • مبني بر وجود پشتوانه نقدي در شركت صورت گيرد تا مشكلات كنوني كاهش يابد. ‏ سخنگوي سازمان بورس به مديران شركت ها پيشنهاد كرد كه مجامع به گونه اي تقسيم سود را انجام دهند كه توان پرداخت آن را به سهامدارانشان داشته باشند. ‏ معافيت پرداخت كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا، معافيت مالياتي نقل و انتقال واقعي دارايي صكوك، مشمول شدن معاملات كالا و اوراق بهادار در بورس كالا به احكام مندرج در فصل ششم قانون، جريمه نقدي يك تا 100 ميليون تومان، لغو مناقصه و مزايده شركت هاي دولتي براي خريد و
 • و مزايده شركت هاي دولتي براي خريد و فروش در بورس كالا و خارج شدن نظام قيمت گذاري كالاهاي پذيرفته شده هم از ديگر ويژگي هاي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد اعلام شد. ‏ همكاري با مالزي ‏ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: معاملات آنلاين از سال آينده با الگوبرداري از بورس مالزي راه اندازي مي شود.‏ وي افزود: بورس مالزي معاملات آنلاين خود را از سال 2008 ميلادي آغاز كرده است كه سازمان بورس با همكاري نهاد ناظر اين بورس درحال طراحي معاملات آنلاين است.‏ وي خـاطرنـشان كرد:
 • كرده است كه سازمان بورس با همكاري نهاد ناظر اين بورس درحال طراحي معاملات آنلاين است.‏ وي خـاطرنـشان كرد: زيرساخت هاي فني و پروتكل هاي ارتباطي بورس مالزي در طراحي معاملات آنلاين مورد استفاده قرار گرفته است. دكتر صالح آبادي اظهار داشت: شركت هاي كارگزاري بيش از دو ماه است كه به صورت آزمايشي معاملات آنلاين را انجام مي دهند كه پس از خريداري تعدادي سرور و نرم افزارهاي امنيتي، اين معاملات سال آينده در بازار سرمايه راه اندازي مي شود. ‏ رئيس سازمان بورس افزود: معاملات آنلاين اوايل سال آينده ب
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات انجام معاملات «آنلاين» تشريح شد
گروه بورس- زهرا مجتهد: رييس اداره نظارت بر بورس‌ها و بازارها از راه‌اندازي معاملات آنلاين سهام در هفته آتي خبر داد.
 • از سوي رييس اداره نظارت بر بورس‌ها:جزئيات انجام معاملات «آنلاين» تشريح شد جزئيات انجام معاملات «آنلاين» تشريح شد گروه بورس- زهرا مجتهد: رييس اداره نظارت بر بورس ها و بازارها از راه اندازي معاملات آنلاين سهام در هفته آتي خبر داد. محمد رضا خواجه نصيري، روز گذشته با بيان اين مطلب كه مكانيزم معاملات آنلاين مورد تاييد اوليه سازمان بورس قرار گرفته است، گفت: بررسي اين موضوع به عهده شركت مديريت فناوري بورس تهران بوده است كه پس از به پايان رسيدن
 • براي درج سفارش خود برخوردارند با افرادي كه در اين مجموعه نيستند، چه مي شود؟ افزود: به طور قطع دسترسي مستقيم، وضعيت درج سفارش ها را بهينه مي كند. اين سيستم همانند اعطاي يك استيشن جديد به يك كارگزار ارزش دارد، اما بايد شرايط فردي كه به سيستم معاملات آنلاين دسترسي پيدا مي كند، احراز شود. به هر حال بحث مربوط به سرعت ورود سفارش ها از امتيازات با اهميت اين سيستم است و از برخورد كارگزاري با مشتري مي كاهد. وي ادامه داد: به هر حال به دليل اينكه اين توسعه بايد مرحله به مرحله انجام شود، اولويت هايي را
 • يان به سامانه ورود سفارش ها، رديابي سفارش ها (Client Order Routing) و دريافت نتيجه اجراي سفارش به طور كاملا خود كار وجود دارد. بديهي است كه معامله گرهاي پراكنده در تالارهاي شهرستان و مشتريان نيز از طريق اينترنت مي توانند در يك محيط امن با OMS شركت كارگزاري ارتباط داشته باشند. همچنين ارتباط با ساير سامانه هاي موجود در دفتر كارگزاري از طريق پروتكل هاي ارتباطي استاندارد مانند XML, FIX, ISO 15022, EXCEL مي تواند برقرار شود. منبع: دنياي اقتصاد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مراحل حسابدار رسمي شدن
در نظر دارم كه پيشنهادات خود را در رابطه با مراحل حسابدار رسمي شدن در چند مقاله بنويسم. بايد توجه خوانندگان را به اين موضوع جلب كنم كه مواردي كه مي‌نويسم تنها جنبه‌ پيشنهادي دارد و ممكن است در مواردي مغاير با شرايط و مقررات موجود براي حسابدار رسمي شدن باشد.
 • اي حرفه اي معتبر دنيا در همه جا مورد قبول همه مردم هستند. علت فقط سخت گيري هاي آنها در تمام مراحل بوده و روز به روز شرايط آنها سخت تر و ارزش معنوي اعضاي آنها بيشتر مي شود. به اميد روزي كه ما هم به همان درجه و حتي بالاتر برسيم. افرادي كه با اين نوع سوالات (جملات سوالي شده كتاب هاي مختلف) در آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران قبول مي شوند و عنوان «حسابدار رسمي» را به دست مي آورند، ممكن است در كار عملي اظهار نظرات اشتباهي ارائه دهند كه باعث شود شأن، مقام و مرتبت حسابدار رسمي و در نتيجه
 • ران رسمي ايران قبول مي شوند و عنوان «حسابدار رسمي» را به دست مي آورند، ممكن است در كار عملي اظهار نظرات اشتباهي ارائه دهند كه باعث شود شأن، مقام و مرتبت حسابدار رسمي و در نتيجه، جامعه حسابداران رسمي ايران را پايين بياورند. • سوالات آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران بايد در سطحي باشد كه به عنوان CASE در مقاطع مختلف تحصيلي آكادميك در دانشگاه ها در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا تدريس شود. اين سوالات بايد در تمام اين مراحل تحصيلي آكادميك (البته با توجه به سطح سوالات) تدريس و
 • رد نظر قرار دهد و از او خواسته شود كه در شرايط موجود در آن شركت ها، در مورد مثلا فروش يا خريد يا دارايي هاي ثابت مشهود يا... چه رسيدگي هايي يا اقداماتي را به عمل خواهد آورد. سال ها قبل در سوالات انجمن هاي حسابداران خبره انگلستان، سوالات به صورت خيلي مفيد و مختصر مطرح مي گرديد. مثلا در رابطه با هزينه حقوق و دستمزد يك شركت توليدي بزرگ سوال مي شد كه چه رسيدگي هايي را انجام مي دهيد. در واقع از آزمون دهنده فقط رسيدگي هاي كلي را مي خواستند كه به صورت 3،2،1... بنويسد، بدون اينكه مسائل و مشكلات خاصي را
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ رونمايي از سامانه گواهي‌ الكترونيك با امضاي ديجيتال وزيراقتصاد
گروه بورس- عليرضا باغاني: بازار سرمايه پرتحول ايران روز گذشته يكي از رخدادهاي قابل اهميت خود را تجربه كرد.
 • غضنفري وزير بازرگاني در سازمان بورس حاضر شدند تا از امضاي ديجيتال بازار سرمايه رونمايي كنند. با اين وصف، بورس تهران كه اين روزها تحولات متفاوتي را تجربه مي كند و در آخرين تحولات شاهد تولد فيوچرز سهام و قراردادهاي آتي سهام بود، ديروز يك گام به انجام معاملات الكترونيكي و آنلاين نزديك شد. بر اين اساس معامله گران مي توانند با دارا بودن امضاي ديجيتال به راحتي در سيستم آنلاين تريدينگ به دادوستد بپردازند. اين گزارش مي افزايد: در آيين رونمايي از امضاي الكترونيك، نخستين كد امضاي ديجيتال به وزير اقتصاد
 • زمان بورس امضاي ديجيتال دريافت كردند و 109 شركت كارگزاري كه هر سه ماه گزارش هاي تراز ماهانه، صورت هاي مالي و اطلاعات مربوط به كارگزاري را ارائه مي دهند به همراه نهادهاي مالي از طريق اين امضا، اطلاعات را ارسال مي كنند. وي افزود: امكان انجام معاملات آنلاين از دو ماه گذشته به صورت آزمايشي فراهم شده و به زودي اين معاملات رسما افتتاح مي شود. به گفته صالح آبادي مقرر شده براي اشخاصي كه از منزل معامله انجام مي دهند امضاي ديجيتال صادر شود و در حال حاضر مقدمات امضاي مركز مياني صدور امضاي الكترونيكي در
 • ادي مقرر شده براي اشخاصي كه از منزل معامله انجام مي دهند امضاي ديجيتال صادر شود و در حال حاضر مقدمات امضاي مركز مياني صدور امضاي الكترونيكي در حال انجام است. موبايل بيزينس هم مي آيد معاون وزير بازرگاني نيز در اين مراسم از حركت بازار سرمايه به سمت معاملات موبايل بيزينس خبر داد و گفت: در سه ماه آينده شاهد توسعه تجارت الكترونيك در بازار سرمايه خواهيم بود. مفتح افزود: يكي از اهداف وزارت صنايع حركت به سمت اصلاح نظام خريد تضميني بر مبناي بورس و تجارت الكترونيك است كه تا يك سال آينده مشروط به فراه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ رفتارشناسي بازار سهام
فعاليت موفقيت آميز در بازار سهام مانند عرصه‌هاي اقتصادي ديگر نيازمند تجهيز سرمايه‌گذار به دانش و تخصص لازم است. شاخه اي از علم اقتصاد كه دانش و ابزار لازم براي تحليل بازارهاي مالي را در اختيار افراد قرار مي‌دهد، «فاينانس» (Finance) ناميده مي‌شود.آزمون حسابداران رسمي, آزمون , حسابداران رسمي, حسابرسي صورت‌هاي مالي, جامعه حسابداران رسمي, حسابرس , حسابرسي, حسابدار, سوالات, حسابداران, سياست, مصوبه, مسووليت , آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران, آمادگي براي آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران, آزمون رتبه‌بندي حسابرسان, قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي, بازار سرمايه, صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري, سهام شناور, حق‌تقدم مسكن‏, صكوك, معاملات آنلاين, سيستم معاملات كارگزاري‌ها, معاملات آنلاين سهام, مراحل حسابدار رسمي شدن , آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران, حسابدار رسمي شدن, سامانه گواهي‌ الكترونيك, امضاي ديجيتال, امضاي الكترونيك, بازار سرمايه, معاملات الكترونيكي, معملات آنلاين, رفتارشناسي بازار سهام


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .