جستجو در پورتال

مقالات/ تامين سرمايه‌ها و ارتقاي آزادي اقتصادي
نهادهاي مالي در بازارهاي اوراق بهادار، نقش‌هاي مختلفي را برعهده دارند. فعاليت‌هايي نظير تامين سرمايه و پذيره‌نويسي، عرضه اوليه، مديريت پرتفو، انجام سفارش‌هاي خريد و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام و تملك، تغيير در ساختارهاي سازماني و بسياري موارد ديگر برعهده واسطه‌هاي مالي است.
 • تامين سرمايه‌ها و ارتقاي آزادي اقتصادي منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1390-05-09 نويسنده: دكتر سيد علي نبوي _محسن رضا كريمي مترجم: چكيده: نهادهاي مالي در بازارهاي اوراق بهادار، نقش‌هاي مختلفي را برعهده دارند. فعاليت‌هايي نظير تامين سرمايه و پذيره‌نويسي، عرضه اوليه، مديريت پرتفو، انج
 • د. فعاليت‌هايي نظير تامين سرمايه و پذيره‌نويسي، عرضه اوليه، مديريت پرتفو، انجام سفارش‌هاي خريد و فروش مشتريان، مشاوره، ادغام و تملك، تغيير در ساختارهاي سازماني و بسياري موارد ديگر برعهده واسطه‌هاي مالي است. تامين سرمايه‌ها و ارتقاي آزادي اقتصادي شركت‌هاي تامين سرمايه به عنوان يكي از اين نهادهاي مالي، امروزه نقش موثري در توسعه بازارهاي اوراق بهادار ايفا مي‌كند. ذكر اين نكته حائز اهميت است كه اگر چه اين نهاد در ابتدا با هدف خاص تامين سرمايه براي شركت‌ها اي
 • جيره نهادهاي مالي موردنياز در بازار اوليه براي تامين مالي شركت‌هاي متقاضي وجوه. نقش شركت‌هاي تامين سرمايه در بهبود آزادي اقتصادي براي بررسي نقش شركت‌هاي تامين سرمايه در بهبود آزادي اقتصادي، ابتدا لازم است مفهوم آزادي اقتصادي بيان شود. سپس براساس متغيرهاي موثر در آزادي اقتصادي به تبيين جايگاه اين شركت‌ها در بهبود شاخص آزادي اقتصادي خواهيم پرداخت. آزادي اقتصادي يكي از اصول مهم در ارزيابي توسعه يافتگي اقتصاد كشورها است. آدام اسميت، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهاي آزاد، با حفاظت از حقوق مالكيت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
 • ئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. (ماده ۱ قانون تجارت) شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد. (ماده ۲ ) ●شركت سهامي خاص شركتهائي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسين تامين گرديده است اينگونه شركتها شركت سهامي خاص ناميده مي شوند. ●سرمايه شركتهاي سهامي در موقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتيكه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر ع
 • يه شركتهاي سهامي در موقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتيكه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آنرا از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند. هر گاه قبل از صدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگا
 • مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ۱۰ روز و حداكثر ۴۰ روز خواهد بود. (ماده ۹۸) ●علل و عوامل افزايش سرمايه افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي به دلايل مختلف اقتصادي نظير توسعه عمليات اقتصادي و تجارت، تقويت بنيه مالي و اعتبار شركت – تنزل ارزش پول و غيره صورت مي گيرد. از نظر حقوقي افزايش سرمايه وقتي ممكن است كه سهامداران سرمايه قبلي خود را تماماً تاديه كرده باشند افزايش سرمايه به يكي از طرق ذيل انجام مي شود: سرمايه شركت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موج
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تجزيه وتحليل صورتهاي مالي
گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي از يك سو و فراهم آوردن اطلاعات دقيق و وسيع از طريق سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از سوي ديگر نياز به تدوين و ابداع روشها و راه‌حل‌هاي نوين حسابداري و تسريع در دگرگوني شيوه‌هاي متعارف را دارد
 • كت در پرداخت بهره از محل سود شركت است. نسبتهاي سودآوري (Profitability Ratios): بازده سرمايه در گردش(Return on Working Capital): مي دانيم سرمايه در گردش ما به التفاوت دارايي جاري وبدهي جاري اطلاق مي شود و حاكي از مبلغي است كه مي توان آن را براي تامين هزينه هاي روزمره و همچنين تهيه مواد اوليه و كالا مورد استفاده قرار داد. اين نسبت از تقسيم سود خالص ( پس از وضع ماليات ) بر سرمايه در گردش بدست مي آيد. نسبت بازده فروش(Return on Sale): سود خالص پس از وضع ماليات را تعيين و آن را بر فروش خالص تقس
 • بازده ارزش ويژه ناميده است. اگر نتيجه را در 100 ضرب كنيم درصد بازده ارزش ويژه بدست مي آيد. از نقطه نظر صاحبان سهام اين نسبت اهميت بسياري دارد. بطور كلي عده اي عقيده دارند بازده صد در صد را براي ارزش ويژه مي توان قابل قبول دانست زيرا سود سهام و رشد سرمايه در گردش را تا حدودي تامين مي نمايد. مسلما تورم، به تناسب افزايش شاخص هزينه زندگي و يا در واقع كاهش قدرت خريد پول، از اعتبار اين ضابطه مي كاهد. درصد بازده دارايي(percentage Return on Assets): اين درصد براي سنجش بازدهي داراييها و يا در واقع برا
 • ا دلالت بر ثبات دارند در حاليكه گردش كارها در واحدهاي تجاري حكايت از تحرك مي كند. مثلاً پس از تجزيه و تحليل براي مدتي گفته مي شود نسبت جاري در شركت 3 مي باشد در صورتي كه اين وضع جز لحظه اي از زمان در پايان سال مالي صادق نبوده است. 7. در عمل براي متغيرهاي مورد استفاده در نسبتها تعاريف مختلفي ارائه شده است.براي نمونه در مورد ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام و غيره اختلاف نظرهايي وجود دارد بنابراين در محاسبه نسبتها ممكن است تضاد بوجود آيد . 8. رويه هاي مختلف حسابداري در بين شركتهاي يك صنعت مي توان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آشنايي با فرآيند مالي: تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها
نوآوري مالي عمده‌اي كه در دهه ۱۹۸۰ پاي گرفت و بر نقش واسطه‌هاي مالي در بازار سرمايه عميقاً اثر گذاشت، پديده تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها[۱] بود
 • نويسنده: بانك توسعه صادرات ايران مترجم: چكيده: نوآوري مالي عمده‌اي كه در دهه ۱۹۸۰ پاي گرفت و بر نقش واسطه‌هاي مالي در بازار سرمايه عميقاً اثر گذاشت، پديده تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها[۱] بود   آشنايي با فرآيند مالي: تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها   نوآوري مالي عمده‌اي كه در دهه ۱۹۸۰ پاي گرفت و بر نقش
 • رصد است در حاليكه نرخ سود سرمايه گذاران اوراق منتشره توسط شركت با مقصد خاص (SPE)، كمتر خواهد بود. اين مابه التفاوت صرف هزينه هاي مربوط به انتشار، بيمه وام‌‌هاي اعطايي به مشتريان و ... مي شود و بخشي از آن نيز سود بانك را تشكيل مي‌دهد. غير از بانك وام دهنده اولي، يك شركت بيمه، مؤسسه ديگري كه خدمات وام اراده مي‌دهد، مؤسسه اوراق بهادار، افراد و سرمايه‌گذاران نهادي در اين فرآيند مشاركت مي‌كنند. بزرگترين بخش بازار دارايي‌هاي با پشتوانه، بازار اوراق بهادار با پشتوا
 • رمايه كشور ايفا كند. ● ساختار اساسي ساده‌ترين شكل فرآيند "تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها" شامل ۱) فروش مجموعه بزرگي از مطالبات توسط نهادي به نام "صادر كننده" كه در جريان فعاليت‌هاي اقتصادي براي "تأمين نقدينگي" انجام مي‌شود ۲) انتشار و فروش اوراق بهادار توسط نهادهايي با اهداف خاص (SPE)، چه از طريق بخش خصوصي و چه از طريق ارائه دولتي، كه بواسطه منافع مطالبات موجود تأمين و قابل تأديه هستند. اين فرايند شامل يك كاسه كردن يا تجميع وام‌ه
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها(تصويب نامه شماره: 210678/196514/2/63 )
آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها(تصويب نامه شماره: 210678/196514/2/63 )
 • ورد سهام داراي بازار فعال، قيمت پايه معادل قيمت مندرج در تابلوي بورس اوراق بهادار و يا بازار خارج از بورس است. 8- كارشناس قيمت گذاري سهام : شخص حقيقي يا حقوقي كه تعيين قيمت پايه سهام قابل واگذاري را به عهده مي گيرد. 9- نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري : معادل آخرين نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت دولتي در سال قيمت گذاري به اضافه درصدي بابت مخاطره سرمايه گذاري كه با توجه به نوع صنعت از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار در هر سال اعلام مي شود. ماده 2- آن گروه از سهام قابل واگذاري كه دارا
 • در شركت هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورتهاي مالي تلفيقي تهيه شود، سود تلفيقي قبل از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال قيمت گذاري، مبناي محاسبه خواهد بود. 1- عوامل تعديل كننده سود به شرح زير است : 1-1- درآمدها و هزينه هاي استثنايي وغير مترقبه طبق استانداردهاي حسابداري. 2-1- كسري ذخاير مربوط به سه سال آخر مبناي تعيين سود طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قيمت گذاري سهام. 1-2-1- چنانچه درگزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت و يا ابهام براي كسر
 • ه تا پايان سال قبل از واگذاري به مرحله بهره برداري نرسيده اند، حسب مورد و همراه با مفروضات و توجيهات لازم طبق يكي از روش هاي زير محاسبه و به قيمت سهام اضافه مي شود: 1- ارزش جايگزيني. 2- ارزش خالص بازيافتني. 3- ارزش فعلي خالص جريان هاي نقدي آتي ناشي از اجراي طرح. 4- بهاي تمام شده طرح كه طبق استانداردهاي حسابداري تعيين شده است. تبصره 1- ارزش طرح هاي توسعه اي كه كمتر از سي ماه از تاريخ بهره برداري آنها گذشته است (نسبت به پايان آخرين سال قبل از سال قيمت گذاري) به قيمت سهام اضاف
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آئين‌نامه اجرائي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ شماره: 210678/196514/2/63
تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل «44» قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ هيأت واگذاري
 • رد. در مورد سهام داراي بازار فعال، قيمت پايه معادل قيمت مندرج در تابلوي بورس اوراق بهادار و يا بازار خارج از بورس است. 8ـ كارشناس قيمت گذاري سهام: شخص حقيقي يا حقوقي كه تعيين قيمت پايه سهام قابل واگذاري را به عهده مي گيرد. 9ـ نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري: معادل آخرين نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت دولتي در سال قيمت گذاري به اضافه درصدي بابت مخاطره سرمايه گذاري كه با توجه به نوع صنعت از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار در هر سال اعلام مي شود. ماده 2ـ آن گروه از سهام قابل واگذاري كه داراي
 • در شركت هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورت هاي مالي تلفيقي تهيه شود، سود تلفيقي قبل از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال قيمت گذاري، مبناي محاسبه خواهد بود. 1ـ عوامل تعديل كننده سود به شرح زير است: 1ـ1ـ درآمدها و هزينه هاي استثنايي وغير مترقبه طبق استانداردهاي حسابداري. 2ـ1ـ كسري ذخاير مربوط به سه سال آخر مبناي تعيين سود طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قيمت گذاري سهام. 1ـ2ـ1ـ چنانچه درگزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت و يا ابهام براي كسر
 • ره برداري كه تا پايان سال قبل از واگذاري به مرحله بهره برداري نرسيده اند، حسب مورد و همراه با مفروضات و توجيهات لازم طبق يكي از روش هاي زير محاسبه و به قيمت سهام اضافه مي شود: 1ـ ارزش جايگزيني. 2ـ ارزش خالص بازيافتني. 3ـ ارزش فعلي خالص جريان هاي نقدي آتي ناشي از اجراي طرح. 4ـ بهاي تمام شده طرح كه طبق استانداردهاي حسابداري تعيين شده است. تبصره 1ـ ارزش طرح هاي توسعه اي كه كمتر از سي ماه از تاريخ بهره برداري آنها گذشته است (نسبت به پايان آخرين سال قبل از سال قيمت گذاري) به قيمت سهام اضافه مي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چالش‌هاي استقرار نظام حاكميت شركتي در بازار سرمايه ايران
«اصول بنيادي حاكميت شركتي بر آن است كه جو شفافيت، راستي و پاسخگويي را در مديريت سازمان تقويت نمايد ... اقتصاد هر كشور وابسته به تحرك و كارايي شركت‌‌‌هاي آن است. آنها بايد آزاد باشند تا شركت‌‌‌هاي خود را به سمت جلو پيش ببرند. اما اين آزادي بايد در چارچوب مسووليت ‌پاسخگويي اثربخش اعمال شود. اين موضوع جوهره هر سيستم حاكميت شركتي خوب است». آدريان كادبري(۱۹۹۲)
 • وت حاكميت شركتي مي‌شود، عامل موثر و تعيين‌كننده ديگر، انواع مختلف سيستم‌هاي مالي است. براساس نظر ريد (۲۰۰۳) سيستم حاكميت شركتي را مي‌توان بانك محور يا بازار محور ناميد. در يك سيستم بانك محور، بانك‌‌‌ها نقش كليدي در تامين مالي شركت‌‌‌ها و اعمال كنترل بر آنها ايفا مي‌كنند. در اين كشورها بانك‌‌‌ها تنها نهادهايي براي جمع‌آوري و انباشته كردن وجوه نيستند، بلكه در تجهيز و تخصيص منابع، نظارت بر شركت‌ ‌‌ها و ارائه خ
 • ها بر مقررات حاكميت شركتي در كشورهاي ياد شده موثر است. در آلمان، قانون كروم (۲۰۰۲) امكان اينكه نمايندگان بانك در هيات نظارت شركت‌‌‌هاي آلماني عضو باشند را فراهم كرده است. بانك‌‌‌هاي آلمان مي‌توانند از طرف بسياري از سرمايه‌گذاران كوچك و به وكالت از آنها اعمال رأي كنند و بنابراين نقشي اساسي در كنترل مديريت شركت و حمايت از سهامداران اقليت دارا هستند. اگرچه به نظر مي‌رسد كه تاثير مستقيم بانك‌‌‌ها در شركت‌‌‌ها به مرور زمان رو
 • فتارهاي نمايندگي و گرايش سياسي قانونگذاران است، را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. (لوپز و سايرين، ۲۰۰۷) مولر معتقد است ساير عوامل تاثيرگذار بر سيستم حاكميت شركتي عبارتند از بازار كارآ و مقررات آن، ساختار بدهي، قوانين ورشكستگي، نظارت بانكي و غيره؛ و از آنجا كه تمام مسائل حاكميت شركتي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ساختار مالكيت شركت برمي‌گردد، بايد نگاه عميق‌تري بر اين ساختارها داشته باشيم. برندل نيز شرايط تجاري، كارآ بودن عملكرد بازارهاي سرمايه و سطح رقابت در بازارهاي مالي و كا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ باب سوم قانون تجارت ـ شركت‌هاي تجارتي شركت سهامي
بخشي از مواد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اينجا آورده شده است.
 • شركت مختلط غيرسهامي 5- شركت مختلط سهامي 6- شركت نسبي 7- شركت تعاوني توليد و مصرف مبحث اول ـ شركت هاي سهامي عام و خاص(1) بخش 1- تعريف و تشكيل شركت سهامي ماده 1- شركت سهامي، شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. ماده 2- شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اين كه موضوعات عمليات آن امور بازرگاني نباشد. ماده 3- در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.
 • هام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركت ها و در شهرستان ها به دايره ثبت شركت ها و در نقاطي كه دايره ثبت شركت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند. تبصره ـ هرگاه قسمتي از تعهد مؤسسين به صورت غيرنقدي باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت ها تسليم نمايند. ماده 7- اظهارنامه مذكور در ماده (6) بايد با قيد تاريخ به
 • مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازه نامه يا موافقت اصولي آن مراجع. 11- ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد توسط پذيره نويس تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره نويسي نقداً پرداخت گردد. 12- ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذي علاقه مي توانند براي پذيره نويسي و پرداخت مبلغ نقدي به بانك مراجعه كنند. 13- تصريح به اين كه اظهارنامه مؤسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرك
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ مواد قانوني مربوط به شركت سهامي خاص
همانطور كه قبلاً متذكر شديم ثبت چهار شركت سهامي خاص، با مسئوليت محدود، تضامني و موسسات غير تجاري بيش از همه شركتها مورد توجه اشخاص است و كاربرد مواد قانوني مربوط به اين چهار نوع شركت بيش از ديگر مواد مي‌باشد، لذا بر همين اساس مواد كاربردي اين چهار شركت را در اين فصل آورده‌ايم.
 • ب مي شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد. ماده 3- در شركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد. ماده 4- شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود: نوع اول: شركتهايي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند اين گونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند. نوع دوم : شركتهايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسين تامين گرديده است. اين گونه شركتها شركت سهامي خاص ناميده مي شود. تبصره : در شركتهاي سهامي عام عبارت «شركت س
 • ام عبارت «شركت سهامي عام» و در شركتهاي سهامي خاص عبارت «شركت سهامي خاص» بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود. ماده 5- در موقع تاسيس، سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد، در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود، بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اق
 • م روزنامه كثيرالانتشاري كه هرگونه آگهي راجع به شركت يا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد. ماده 82- در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موس الزامي نيست. ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده 76 اين قانون ضروري است و نمي توان آورده هاي غير نقدي به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود. ماده 199- شركت سهامي درموارد زير منحل مي شود: 1- وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد. 2- در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن م
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل ماده واحده لايحه بودجه 1390 كل كشور
خبرگزاري فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال است.
 • 19,599,390,000,000 ) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون( 5,219,599,390,000,000 ) ريال به شرح زير است: الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و هفتصد و شصت و نه هزار و نهصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون( 1,769,981,729,000,000 ) ريال شامل: الف 1 - من
 • از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند. 8. به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش‌هاي غيردولتي، به بانك مركزي اجازه داده مي شود از محل منابع ارزي خود مبلغ پنج ميليارد ( 5.000.000.000 ) دلار را در بانكهاي عامل از جمله بانك توسعه صا
 • حتمالي ناشي از هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني تا سقف بيست درصد( 20 %) هريك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي‌باشد. 18. سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه ها موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1390 توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد . از ابتداي سال 1390،تامين سرمايه‌ها و ارتقاي آزادي اقتصادي, فرآيند اجرائي افزايش سرمايه , افزايش سرمايه , مبلغ اسمي , سرمايه , افزايش , مديره, سهامداران, گزارش بازرس , تصميم صاحبان, تجزيه وتحليل صورتهاي مالي, سيستم حسابداري, نسبت هاي مالي, روند عمودي وافقي, تحليل نسبت هاي مالي, تحقيقات مالي, ارزيابي عملكرد ونسبت هاي مالي, چرخه عملياتي, دوره حسابداري, خطر سنجي, تجزيه وتحليل مقايسه اي, تبديل به اوراق بهادار كردن , تبديل , اوراق بهادار, نوآوري مالي, بازار سرمايه, دارايي‌ها, درجه‌بندي اعتباري, مؤسسه پذيره‌نويسي, سرمايه‌گذاران, وام‌گيرندگان, جريان نقدي, وام‌هاي رهني, شيوه قيمت گذاري بنگاه, 210678/196514/2/63 , استانداردهاي حسابداري, محاسبه ميانگين موزون, كارشناسان رسمي دادگستري, كارشناسان رسمي, واگذاري, سرمايه, دارايي, تعديل, بازار, قيمت كارشناسي , شيوه‌هاي قيمت‌گذاري, 210678/196514/2/63, قيمت‌گذاري, قيمت‌گذاري سهام, كارشناس قيمت‌گذاري, شركت سرمايه‌پذير, دارائي‌هاي ثابت, استانداردهاي حسابداري, علي‌الحساب اوراق, حاكميت شركتي, شفافيت, پاسخگويي, مسووليت ‌پاسخگويي, سيستم‌هاي حاكميت, سرمايه‌گذاران, ساختار مالكيت, حقوق سهامداران, استانداردسازي, سيستم‌هاي قانوني , شركت‌هاي تجارتي, اقسام شركت, شركت هاي سهامي عام و خاص, مؤسسين, اظهارنامه, اساسنامه, پذيره نويسي, شركت در شرف تأسيس, سهام با نام وبي نام, انتقال سهام, ورقه تعهد سهم, مواد قانوني شركت سهامي خاص, شركت سهامي خاص


42 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  آيا شخصي كه درحال حاضر كارمند پيماني يك شركت دولتي است در صورت قبولي در ازمون استخدامي يك اداره ديگر مي تواند استعفا داده ودر اداره دوم مشغول به فعاليت گردد.البته ازمون اداره دوم قبل از شروع بكار در م

  اسداله مستوفي ( مشاوره مديريت )
  با سلام خدمت استاد گرام خواستم بدانم آيا مرخصي پنج شنبه 1 روز كامل حساب مي شود ؟ با تشكر

  اسداله مستوفي ( مشاوره مديريت )
  با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مشاور محترم.من دانشجوي رشته مديريت صنعتي ترم 4 هستم وبراي درس روش تحقيق از رشته مديريت صنعتي موضوع ميخواستم كه منابع آن زياد باشد و در انواع سايت ها يافت شود لطفا حداكثر

  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  سلام خسته نباشيدميخاستم درمورداستانداردهاي كه باعث تغييراظهارنظرحسابرس ميشوندبيشتربدونم اگه ميشه سايتي خاصي رومعرفي كنيدتابيشترپيگيرباشم

  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام در خصوص نحوه استفاده از مرخصي در طول سال شركتي كه در ان مشغول بكار هستم 26 روز مرخص براي يكسال را در نظر مي گيرد حال اگر شخصي 10 روز مرخصي استفاده نمايد كه دو روز آن جمعه و يك روز آن تعطيل

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  استاد محترم با سلام آيا ثبت موسسه حسابداري مجوز خاصي مي خواهد ( انجمن حسابداران خبره و يا ...)ضمنا چنانچه شركت ثبت گردد و نهايتا با مسئوليت محدود ثبت گردد آيا مشول معافيت مالياتي (تعداد چند نفر ؟)بي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني