جستجو در پورتال

مشاوره/ سلام و خسته نباشد اين سوالابرام خيلي مهمه و اگه ميشه خيلي سريع پاسخشون بدين ممنون در مورد اين 4 متا نطالب توضيحات مختصر و قابل فهمي ميخواستم: 1. بدهكار پايان دوره چيست ؟ 2. بستانكار طي دوره چيست؟ 3. بدهكار طي دوره؟ 4. بستانكار پايان دوره؟
 • پرسش و پاسخ سلام و خسته نباشد اين سوالابرام خيلي مهمه و اگه ميشه خيلي سريع پاسخشون بدين ممنون در مورد اين 4 متا نطالب توضيحات مختصر و قابل فهمي ميخواستم: 1. بدهكار پايان دوره چيست ؟ 2. بستانكار طي دوره چيست؟ 3. بدهكار طي دوره؟ 4. بستانكار پايان دوره؟   ؟ سلام دوست عزيز تمام حسابها غيراز نقدوبانك ميتواند درطي دوره خلاف ماهيت داشته ولي درپايان دوره قبل ازبستن حسابها حتما بايدطبقه بندي وبامانده
مشاوره/ سلام، خسته نباشيد در مورد وام دريافتي از بانك سوال داشتم، بهره پرداختي به بانك چگونه ثبت مي شود؟ در سال دريافت يا طي مدت پرداخت وام؟ من ثبت كردم: نقد * هزينه بهره * وام دريافتي * درست است يا نه؟ اگرنه ثبت درست چيست؟ باتشكر
سلام، خسته نباشيد در مورد وام دريافتي از بانك سوال داشتم، بهره پرداختي به بانك چگونه ثبت مي شود؟ در سال دريافت يا طي مدت پرداخت وام؟ من ثبت كردم: نقد * هزينه بهره * وام دريافتي * درست است يا نه؟ اگرنه ثبت درست چيست؟ باتشكر
 • ال دريافت يا طي مدت پرداخت وام؟ من ثبت كردم: نقد * هزينه بهره * وام دريافتي * درست است يا نه؟ اگرنه ثبت درست چيست؟ باتشكر  ؟ با سلام در حسابداري معمولا ثبت ها داراي بدهكار وبستانكار هستند اما ثبت ارائه شده توسط شما نه بدهكار مشخصي دارد ونه بستانكار مشخصي كدام يك بدهكار وكدام يك بستانكار است؟ اما به طور كلي بهره وام دريافتي اگر وام كوتاه مدت باشد وطي دوره مالي جاري تسويه شود به بدهكار هزينه بهره وبستانكار وام وتسهيلات در
 • به بدهكار هزينه بهره وبستانكار وام وتسهيلات در يافتي(ويا بهره پرداختني) منظور مي شود واگر بلند مدت باشد در طول دوره وام حساب هزينه بهره سنوات اتي(كه در سرفصل ساير دارائيها گزارش مي شود معمولا) بستانكار وهزينه بهره به تناسب تسويه وام در ان دوره مالي بدهكار مي شود.
مشاوره/ با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد.
با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد.
 • اح بكار رفته و فايده اش منقضي شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد با هزينه (Matching Principle) به حساب هزينه جاري منظور مي شود. استهلاك هر دوره به بدهكار حساب هزينه استهلاك و در مورد وسايل توليد، به بدهكار حساب بهاي ساخت ( سربار كارخانه) و به بستانكار حساب دارايي كاه به نام استهلاك انباشته منظور مي شود. نكته مهم اين است كه در نتيجه اين عمل بهاي تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص مي ماند و با آنچه به تدريج از طريق استهلاك سالانه، انباشته مي شود مخلوط نگردد.
 • د ثابت است.  جدول محاسبه استهلاك بر اساس روش ميزان توليد سال ميزان توليد هزينه استهلاك(بدهكار) استهلاك انباشته(بستانكار) مانده استهلاك انباشته مانده مستهلك نشده يا ارزش دفتري
مشاوره/ سلام، خسته نباشيد در مورد وام دريافتي از بانك سوال داشتم، بهره پرداختي به بانك چگونه ثبت مي شود؟ در سال دريافت يا طي مدت پرداخت وام؟ من ثبت كردم: نقد * هزينه بهره * وام دريافتي * درست است يا نه؟ اگرنه ثبت درست چيست؟ باتشكر
 • ت چيست؟ باتشكر  ؟ 1- ثبت دريافت وام : بانك ( دريافت كننده وجه وام ) بدهكار پيش پرداخت بهره سنوات آتي  ( معادل بهره بانكي ) بدهكار تسهيلات مالي دريافتي ( معادل اصل وام ) بستانكار تسهيلات مالي دريافتي ( معادل بهره بانكي ) بستانكار 2- ثبت در زمان پرداخت اقساط : تسهيلات مالي دريافتي ( معادل اصل و بهره بانكي ) بدهكار هزينه هاي مالي ( معادل بهره بانكي ) بدهكار بانك ( معادل كل برداشت بابت وام ) بستانك
 • ار 2- ثبت در زمان پرداخت اقساط : تسهيلات مالي دريافتي ( معادل اصل و بهره بانكي ) بدهكار هزينه هاي مالي ( معادل بهره بانكي ) بدهكار بانك ( معادل كل برداشت بابت وام ) بستانكار  پيش پرداخت بهره سنوات آتي ( معادل بهره بانكي ) بستانكار
مقالات/ خسارت تاخير تاديه چيست؟
در پايان رسيدگي به برخي از شكايت‌ها، بخشي از حكم اين است كه يك طرف بايد خسارتي را كه به ديگري وارد كرده است، جبران كند، اما كم نيستند مواردي كه فرد محكوم به پرداخت خسارت زير بار نمي‌رود و دير اقدام به پرداخت آن مي‌كند. قانونگذار در اين مورد براي جلوگيري از بروز مشكل و خسارت بيشتر زيان‌ديده، «خسارت تاخير تاديه» را مطرح كرده است. يك مدرس دانشگاه و حقوقدان بيشتر در اين باره توضيح مي‌دهد.
 • nj;داند. همچنين مقررات مصوب در نحوه وصول مهريه وجه رايج، محاسبه آن را متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد محسابه مي‌كند و ماده ۴ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب ۸۷ نيز مبدا محاسبه خسارت تاخير تاديه را از سوي بستانكار با وثيقه (بانك و … ) تا روز در خواست (صدور) اجراييه مي‌داند و از آن به بعد نيز تعيين آن وفق مقررات و بنا به مورد با ادارات ثبت و … خواهد بود. وي درباره آنكه مبدا محاسبه خسارت تاخير تاديه زمان مطالبه طلبكار است، مي&zwnj
مقالات/ نحوه محاسبه وحسابداري ماليات برارزش افزوده
هدف ازنوشتن اين مقاله طريقه حسابداري ماليات برارزش افزوده است
 • براي بهترمتوجه شدن موضوع به يك مثال توجه كنيد.اگر يك شركت تجاري اجناسي رااز شركت عالي نسب خريداري كند كه مبلغ كل فاكتورپس ازكسر تخفيف28.118.400ومبلغ كل ماليات وعوارض1.687.104براي حسابداري آن: ابتدا دفترروزنامه بستانكار بدهكار شرح           29.805.504 28.118.400 1.012
 • لي نسب               اگركل فاكتوربه مبلغ35.000.000به فروش برسدارزش افزوده اينگونه محاسبه ميشود ابتدا دفترروزنامه شرح بدهكار بستانكار بدهكاران ماليات برارزش افزوده فروش عوارض فروش فروش 37.100.000      
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام و احترام. محل تخصيص سود وزيان انباشته كجاست؟و ماهيت حساب چيست؟تعريف از سود وزيان انباشته ارائه كنيد.با تشكر فراوان
باسلام و احترام. محل تخصيص سود وزيان انباشته كجاست؟و ماهيت حساب چيست؟تعريف از سود وزيان انباشته ارائه كنيد.با تشكر فراوان
 • داي احترام ابتدا به ماهيت حسابها مي پردازم . اگرتاريخچه حسابداري رابررسي كنيم اول حسابداري بصورت يكطرفه انجام ميشد ولي درقرن شانزدهم توسط يك كشيش ايتاليايي حسابداري دوطرفه ابداع گرديد وپس ازان حسابداري به اين صورت دراما كه سمت راست بدهكاروسمت چپ بستانكار ناميده شدمانند رانندگي دركشورهاي مختلف كه نهايتا به اين صورت درامد . شرح                بدهكار                           بستانكار  
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد.اصل تهاتر چيست.لطفا" با ذكر مثال
با سلام و خسته نباشيد.اصل تهاتر چيست.لطفا" با ذكر مثال
 • ايران تهاتر ب شرح ذيل تعريف شده است: 30 – 3 . معمولاً اقلامي‌ كه‌ بيانگر كاهش‌ جريانهاي‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اقتصادي‌ است‌ به‌ترتيب‌ موجب‌ تعديل‌ مبلغ‌ داراييها يا بدهيهاي‌ ثبت‌ شده‌ مربوط‌ مي‌شود. به‌طور مثال‌ اگر يك اعلاميه‌ بستانكار در رابطه‌ با كالاي‌ مرجوعي‌ يا معيوب‌ به‌ خريدار داده‌ شود، مبلغ‌ اين‌ اعلاميه‌ معمولاً از بدهكاري‌ وي‌ كسر مي‌شود و بدهي‌ جداگانه‌اي‌ از اين‌ بابت‌ گزارش‌ نمي‌گردد. به‌گونه‌اي‌ مشابه‌، پيش‌پرداخت‌ بابت‌ يك بدهي‌ مورد توافق‌ معمولاً از بدهي‌
 • معمولاً از بدهي‌ مربوط‌ كسر مي‌شود و به عنوان‌ يك دارايي‌ جداگانه‌ نمايش‌ نمي‌يابد. معهذا، كاهش‌ در يك بدهي‌ آتي‌ را كه‌ هنوز در صورتهاي‌ مالي‌ انعكاس‌ ندارد، مي‌توان‌ به عنوان‌ يك دارايي‌ گزارش‌ نمود و بالعكس‌. در برخي‌ شرايط‌ خاص‌ تركيب‌ يك مانده‌ بدهكار پولي‌ و يك مانده‌ بستانكار پولي‌ جهت‌ تشكيل‌ يك دارايي‌ يا بدهي‌ واحد صحيح‌ است‌. اين‌ نوع‌ تركيب‌ معمولاً تهاتر نام‌ دارد. با تشكر
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد.اصل تهاتر يعني چيست.لطفا" با ذكر مثال
با سلام و خسته نباشيد.اصل تهاتر يعني چيست.لطفا" با ذكر مثال
 • ري ايران تهاتر ب شرح ذيل تعريف شده است: 30 – 3 . معمولاً اقلامي‌ كه‌ بيانگر كاهش‌ جريانهاي‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اقتصادي‌ است‌ به‌ترتيب‌ موجب‌ تعديل‌ مبلغ‌ داراييها يا بدهيهاي‌ ثبت‌ شده‌ مربوط‌ مي‌شود. به‌طور مثال‌ اگر يك اعلاميه‌ بستانكار در رابطه‌ با كالاي‌ مرجوعي‌ يا معيوب‌ به‌ خريدار داده‌ شود، مبلغ‌ اين‌ اعلاميه‌ معمولاً از بدهكاري‌ وي‌ كسر مي‌شود و بدهي‌ جداگانه‌اي‌ از اين‌ بابت‌ گزارش‌ نمي‌گردد. به‌گونه‌اي‌ مشابه‌، پيش‌پرداخت‌ بابت‌ يك بدهي‌ مورد توافق‌ معمولاً از بدهي‌
 • معمولاً از بدهي‌ مربوط‌ كسر مي‌شود و به عنوان‌ يك دارايي‌ جداگانه‌ نمايش‌ نمي‌يابد. معهذا، كاهش‌ در يك بدهي‌ آتي‌ را كه‌ هنوز در صورتهاي‌ مالي‌ انعكاس‌ ندارد، مي‌توان‌ به عنوان‌ يك دارايي‌ گزارش‌ نمود و بالعكس‌. در برخي‌ شرايط‌ خاص‌ تركيب‌ يك مانده‌ بدهكار پولي‌ و يك مانده‌ بستانكار پولي‌ جهت‌ تشكيل‌ يك دارايي‌ يا بدهي‌ واحد صحيح‌ است‌. اين‌ نوع‌ تركيب‌ معمولاً تهاتر نام‌ دارد. با تشكر
مقالات/ فاركس چيست؟
بازار مبادلات ارز كه به آن FOREX يا FX نيز گفته مي‌شود. بازار فاركس با متوسط گردش مالي روزانه 1.5 تريليون دلار بزرگترين بازار مالي جهان است . معامله ارز يعني خريد يك ارز و فروش ارزي ديگر به صورت همزمان . ارزهاي جهان نرخ شناور دارند و همواره به صورت دوتايي معامله مي‌شوند،; مثلاً يورو/دلار يا دلار /ين .
 • ار يا دلار /ين . فاركس، خريد يك ارز و فروش ارز ديگر در يك بازار over the counter ( بازاري كه مكان فيزيكي ندارد) مي باشد كه ارزها به صورت جفتي معامله مي شوند مانند EUR/USDحجم عظيمي از اين معاملات ارزي به جاي نقل و انتقال واقعي ارز, از طريق بدهكار و بستانكار كردن حساب هاي بانكي انجام مي شود. با توجه به اين كه همه ملل بسوي جهاني سازي اقتصاد پيش مي روند و همه فعاليتهاي اقتصادي نهايتاً بايد به پول برگردانده شوند فعاليت اين بازار ادامه خواهد يافت و هرگز متوقف نمي شود. بازار فاركس در واقع يك بازار
 • طبقه بندي اطلاعات
13 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني