جستجو در پورتال

مقالات/ مفاهيم ارزش و ازرشگذاري در اقتصاد و حسابداري
مفهوم ارزش برخلا‌ف آنچه ابتدا به‌نظر مي‌رسد چندان ساده نيست. اين مفهوم كه در اقتصاد و حسابداري ‏كاربرد وسيعي يافته به عوامل مختلفي بستگي دارد. در اين مقاله تلا‌ش شده است ابتدا پس از ارائه ‏تعريفهايي درباره ارزش، زمينه‌هاي كاربرد ارزش در اقتصاد و حسابداري و رابطه ارزش با مفاهيم مهم و ‏اساسي همچون سرمايه، سود، قيمت و بهاي تمام شده بررسي شود. سپس مفاهيم مختلف درباره ‏ارزش اقتصادي ارائه گردد و رابطه بين انواع مختلف ارزش مورد بحث قرار گيرد. پس از آن، ارزشيابي و ‏مباحث نظري و محدوديتهاي آن تحليل شود و مباني اندازه‌گيري در حسابداري كه با توجه به مفاهيم ‏اقتصادي مربوط به ارزش و ارزشيابي صورت مي‌گيرد، بررسي شود‏‎.‎
 • مليات خود جاي بحث دارد ولي ادواردز و بل اعتقاد دارند كه انجام اين كار انكارناپذير است و هيچ مبناي اقتصادي ديگري براي ترجيح دادن يك تركيب داراييها به جاي تركيب ديگر وجود ندارد. اگر واحد تجاري قصد حداكثر كردن سود خود را دارد بايد تركيبي از داراييها را انتخاب كند كه بالا ترين ارزش ذهني را داشته باشد. اگر طرح واحد تجاري مي تواند در آينده گسترش يابد اين موضوع موجب تعديل شرايط موجود براساس شرايط و تغييرات مورد انتظار مي شود. در حقيقت انجام اين تعديلا ت، يكي از وظايف اوليه مديريت است. اندازه گيري دوره
 • وجه به ناكارايي بازار، زمان و تلا ش بسياري بايد صرف شود تا بهترين قيمت و شرايط تعيين شود. لا زم به توضيح است، كه در صورت موفقيت باز هم ممكن است قيمت حاصل شده، قيمت نهايي نباشد. سوم اين كه شرايط غيرمشابه مانند فروش نقد يا نسيه، حمل يا نصب يا گارانتي رايگان محصول، مي تواند ارزشهاي مختلفي براي كالا به وسيله‡ مشتري ايجاد كند. در حسابداري، بازار مكاني است كه يك واحد تجاري، وروديهاي خود (مواد، نيروي انساني) را از آن تامين مي كند و خروجيهاي خود (محصول ساخته شده و خدمات) را در آن مي فروشد و بر
 • بد. آشكار است كه در حسابداري امروزه استفاده فقط از روش بهاي تمام شده تاريخي كار درستي نيست. اين خود دليلي براي وجود روشهاي مختلف است. از آنجا كه تعيين ارزش اقتصادي واقعي در حسابداري امكانپذير نيست بنابراين نمي توان از آن استفاده كرد. پس از آن بهترين گزينه، ارزش فعلي است. مشكل اصلي در اين مرحله تعيين جريان نقدي آينده است؛ اگر به طور بيطرفانه بتواند انجام گيرد روش ارزش فعلي استفاده مي شود. براي داراييهاي غيرپولي استفاده از روش فعلي عمدتاً ناممكن است و بنابراين از اين روش استفاده نمي شود. براي اين
 • طبقه بندي اطلاعات
سرفصلهاي کتاب/ قيمت‌ها همه جا حضور دارند
هر چيزي قيمتي دارد، اما هميشه روشن نيست كه آن قيمت چيست. از بيشتر قيمت‌هايي كه مي‌پردازيم ظاهرا معنا و منطق خيلي كمي بيرون مي‌آيد.
 • ميلياردها دلار خرج كنند تا اين مهاجران را از كشور بيرون كنند و شهروندان غرب صنعتي در سال، صدها دلار ماليات يا نقدي به كسي مي‌پردازند تا زباله‌ها را به دور بريزد. كتاب «قيمت هر چيزي» با يك فرض ساده شروع مي‌شود: در پشت هر انتخابي كه ما مي‌كنيم يك قيمت وجود دارد چه اين انتخاب، تصميم‌گيري درباره داشتن بچه، رانندگي خودرو، يا خريد كتاب باشد. ما اغلب موفق به فهميدن دقيق اين نكته نيستيم كه قيمت‌ها به عنوان يك نيروي محركه شكل‌دهنده به زندگي چقدر حياتي هست
 • ب ناآگاهانه‌‌اي را كه ما هر روز از ارزش و قيمت مي‌كنيم جمع‌بندي مي‌كند. پورتر در اثناي بررسي ماجراي جالب پشت قيمت هر چيزي از ازدواج و مرگ گرفته تا تشك خواب و گوشت اسب، به ارتباطات نامنتظره‌اي مي‌رسد كه دامنه گسترده رشته‌ها و فرهنگ‌ها را متصل مي‌كند. نتيجه كار يك روايت قانع‌كننده وروشن‌بينانه درباره طرز كار واقعي جهان شده است. در ادامه فصل يكم اين كتاب را مي‌خوانيم هر كس كه ازمحل جمع‌آوري زباله‌ها در جهان در حال توسعه با
 • ري‌هاي نوشابه به دكه بازيافت سوپرماركت به دست مي‌آورم ارزش زحمت به پول تبديل كردن آن زباله‌ها را براي من ندارد. با اين مقايسه قصد نداشتم فرصت‌هاي بيشتري كه ثروتمندان نسبت به فقرا دارند را برجسته كنم. نكته اينجاست كه فقرا در بين گزينه‌هاي پيش روي خود به همان روشي دست به انتخاب مي‌زنند كه ثروتمندان انتخاب مي‌كنند، يعني قيمت انتخاب‌هاي جانشين را ارزيابي مي‌كنند. هزينه‌ها و فايده‌هاي نسبي مسيرهايي كه پيش روي فقيرترين دختر هندي و ثروتمندترين مر
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • قدرت چانه‌زني بالاتر در بازار كار مي‌دهد. نكته هنوز مهم‌تري هم وجود دارد: كارمنداني كه مجبورند كاهش دستمزدها را تحمل كنند در آن شغل باقي مي‌مانند و بخشي از نارضايتي و كينه را در دل نگه خواهند داشت. برعكس آن، وقتي بنگاه‌ها با انتخاب سياست اخراج، هزينه‌ها را پايين مي‌آورند، افراد تاثيرپذيرفته شده شركت را ترك مي‌كنند؛ بنابراين خشم‌شان را نيز با خود مي‌برند. به اين دلايل بنگاه‌ها هر زمان كه ترديد دارند ترجيح مي‌دهند با بيرون كردن نيروي كار
 • پرداخت دستمزد پايين به كارگران، سودهاي نامتناسبي به دست آوردند كه به معناي زيان ديدن كارگران كم‌مهارت و بي‌صلاحيت است. تبيين بالقوه ديگر اين است كه دستمزدهاي بالاتر براي مشاغلي كه خصوصا دستمزد پاييني دارند به رفع كمبود حاد نيروي كار در آن رشته‌ها كمك مي‌كند. چنين اشتغال اضافي را مي‌توان، حداقل تا حدودي، با افت اشتغال رخ داده در ساير حرفه‌ها سبك سنگين كرد. حتي دو منتقد افراطي حداقل دستمزدها، ديويد نيومارك و ويليام واشر، در مروري بر ادبيات موضوع در سال 2006 اعتراف كر
 • nj;هاي دو كارمندي متحمل بيش از 25 درصد كاهش سود شدند در حالي كه 93 درصد تمام دستمزدها بالاتر از 220 دلار بود- در حالي كه تا قبل از آن فقط 8 درصد بود. به نظر مي‌رسيد حداقل دستمزد تصور كاركنان از آنچه منصفانه است را مخدوش ساخت. در زماني كه بنگاه گزينه پرداخت دستمزد كمتر از 220 دلار را داشت، كاركنان پيشنهاد دستمزد 220 دلار آزمايشگاهي را منصفانه و گشاده‌دستانه مي‌نگريستند. با اين حال وقتي بنگاه‌ها مجبور به پرداخت دستمزد نه كمتر از 220 دلار آزمايشگاهي بودند، همان پيشنهاد به ذهن ك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ انجام تحقيقات بازار
پيش از آغاز به توليد يك محصول جديد، شركت‌ها درگير يك پروژه طولاني و خسته‌كننده مطالعه بازار مي‌شوند تا بتوانند امكان موفقيت در بازار را اندازه‌گيري نمايند. اگر موضوعات شما به‌درستي انتخاب شده باشد، مي‌توان اطلاعات ارزشمندي را به‌دست آوريد كه مي‌تواند به شما در تطبيق محصول خود با مخاطب مورد نظر در بازار كمك كند.
 • چكيده: پيش از آغاز به توليد يك محصول جديد، شركت‌ها درگير يك پروژه طولاني و خسته‌كننده مطالعه بازار مي‌شوند تا بتوانند امكان موفقيت در بازار را اندازه‌گيري نمايند. اگر موضوعات شما به‌درستي انتخاب شده باشد، مي‌توان اطلاعات ارزشمندي را به‌دست آوريد كه مي‌تواند به شما در تطبيق محصول خود با مخاطب مورد نظر در بازار كمك كند. مطالعه بازار انجام تحقيقات بازار ملاحظات زير هنگام آغاز به كار مطالعه بازار ب
 • هاي موجود در اينترنت كه درباره بسياري از محصولات تهيه‌ شده است به طور رايگان استفاده نماييد. اين گزارش‌ها داراي موضوعات مختلفي همچون مطالعات مربوط به بازار خودرو، عادات مصرفي مشتريان و مانند آنها هستند. همچنين مي‌توانيد از دانشجويان رشته بازرگاني و مديريت كه در پي انجام يك پروژه كلاسي يا كسب چند دلار پول اضافه هستند، استفاده كنيد. اين كار بسيار ارزان‌تر از استخدام يك كارشناس يا گروه خبره بازاريابي است. در حالت ديگر، اگر پول كافي براي مصرف در زمينه تحقيقات بازاريابي داريد؛ ا
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .