جستجو در پورتال

مقالات/ مفاهيم ارزش و ازرشگذاري در اقتصاد و حسابداري
مفهوم ارزش برخلا‌ف آنچه ابتدا به‌نظر مي‌رسد چندان ساده نيست. اين مفهوم كه در اقتصاد و حسابداري ‏كاربرد وسيعي يافته به عوامل مختلفي بستگي دارد. در اين مقاله تلا‌ش شده است ابتدا پس از ارائه ‏تعريفهايي درباره ارزش، زمينه‌هاي كاربرد ارزش در اقتصاد و حسابداري و رابطه ارزش با مفاهيم مهم و ‏اساسي همچون سرمايه، سود، قيمت و بهاي تمام شده بررسي شود. سپس مفاهيم مختلف درباره ‏ارزش اقتصادي ارائه گردد و رابطه بين انواع مختلف ارزش مورد بحث قرار گيرد. پس از آن، ارزشيابي و ‏مباحث نظري و محدوديتهاي آن تحليل شود و مباني اندازه‌گيري در حسابداري كه با توجه به مفاهيم ‏اقتصادي مربوط به ارزش و ارزشيابي صورت مي‌گيرد، بررسي شود‏‎.‎
 • مليات خود جاي بحث دارد ولي ادواردز و بل اعتقاد دارند كه انجام اين كار انكارناپذير است و هيچ مبناي اقتصادي ديگري براي ترجيح دادن يك تركيب داراييها به جاي تركيب ديگر وجود ندارد. اگر واحد تجاري قصد حداكثر كردن سود خود را دارد بايد تركيبي از داراييها را انتخاب كند كه بالا ترين ارزش ذهني را داشته باشد. اگر طرح واحد تجاري مي تواند در آينده گسترش يابد اين موضوع موجب تعديل شرايط موجود براساس شرايط و تغييرات مورد انتظار مي شود. در حقيقت انجام اين تعديلا ت، يكي از وظايف اوليه مديريت است. اندازه گيري دوره
 • وجه به ناكارايي بازار، زمان و تلا ش بسياري بايد صرف شود تا بهترين قيمت و شرايط تعيين شود. لا زم به توضيح است، كه در صورت موفقيت باز هم ممكن است قيمت حاصل شده، قيمت نهايي نباشد. سوم اين كه شرايط غيرمشابه مانند فروش نقد يا نسيه، حمل يا نصب يا گارانتي رايگان محصول، مي تواند ارزشهاي مختلفي براي كالا به وسيله‡ مشتري ايجاد كند. در حسابداري، بازار مكاني است كه يك واحد تجاري، وروديهاي خود (مواد، نيروي انساني) را از آن تامين مي كند و خروجيهاي خود (محصول ساخته شده و خدمات) را در آن مي فروشد و بر
 • بد. آشكار است كه در حسابداري امروزه استفاده فقط از روش بهاي تمام شده تاريخي كار درستي نيست. اين خود دليلي براي وجود روشهاي مختلف است. از آنجا كه تعيين ارزش اقتصادي واقعي در حسابداري امكانپذير نيست بنابراين نمي توان از آن استفاده كرد. پس از آن بهترين گزينه، ارزش فعلي است. مشكل اصلي در اين مرحله تعيين جريان نقدي آينده است؛ اگر به طور بيطرفانه بتواند انجام گيرد روش ارزش فعلي استفاده مي شود. براي داراييهاي غيرپولي استفاده از روش فعلي عمدتاً ناممكن است و بنابراين از اين روش استفاده نمي شود. براي اين
 • طبقه بندي اطلاعات
سرفصلهاي کتاب/ قيمت‌ها همه جا حضور دارند
هر چيزي قيمتي دارد، اما هميشه روشن نيست كه آن قيمت چيست. از بيشتر قيمت‌هايي كه مي‌پردازيم ظاهرا معنا و منطق خيلي كمي بيرون مي‌آيد.
 • ميلياردها دلار خرج كنند تا اين مهاجران را از كشور بيرون كنند و شهروندان غرب صنعتي در سال، صدها دلار ماليات يا نقدي به كسي مي‌پردازند تا زباله‌ها را به دور بريزد. كتاب «قيمت هر چيزي» با يك فرض ساده شروع مي‌شود: در پشت هر انتخابي كه ما مي‌كنيم يك قيمت وجود دارد چه اين انتخاب، تصميم‌گيري درباره داشتن بچه، رانندگي خودرو، يا خريد كتاب باشد. ما اغلب موفق به فهميدن دقيق اين نكته نيستيم كه قيمت‌ها به عنوان يك نيروي محركه شكل‌دهنده به زندگي چقدر حياتي هست
 • ب ناآگاهانه‌‌اي را كه ما هر روز از ارزش و قيمت مي‌كنيم جمع‌بندي مي‌كند. پورتر در اثناي بررسي ماجراي جالب پشت قيمت هر چيزي از ازدواج و مرگ گرفته تا تشك خواب و گوشت اسب، به ارتباطات نامنتظره‌اي مي‌رسد كه دامنه گسترده رشته‌ها و فرهنگ‌ها را متصل مي‌كند. نتيجه كار يك روايت قانع‌كننده وروشن‌بينانه درباره طرز كار واقعي جهان شده است. در ادامه فصل يكم اين كتاب را مي‌خوانيم هر كس كه ازمحل جمع‌آوري زباله‌ها در جهان در حال توسعه با
 • ري‌هاي نوشابه به دكه بازيافت سوپرماركت به دست مي‌آورم ارزش زحمت به پول تبديل كردن آن زباله‌ها را براي من ندارد. با اين مقايسه قصد نداشتم فرصت‌هاي بيشتري كه ثروتمندان نسبت به فقرا دارند را برجسته كنم. نكته اينجاست كه فقرا در بين گزينه‌هاي پيش روي خود به همان روشي دست به انتخاب مي‌زنند كه ثروتمندان انتخاب مي‌كنند، يعني قيمت انتخاب‌هاي جانشين را ارزيابي مي‌كنند. هزينه‌ها و فايده‌هاي نسبي مسيرهايي كه پيش روي فقيرترين دختر هندي و ثروتمندترين مر
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • قدرت چانه‌زني بالاتر در بازار كار مي‌دهد. نكته هنوز مهم‌تري هم وجود دارد: كارمنداني كه مجبورند كاهش دستمزدها را تحمل كنند در آن شغل باقي مي‌مانند و بخشي از نارضايتي و كينه را در دل نگه خواهند داشت. برعكس آن، وقتي بنگاه‌ها با انتخاب سياست اخراج، هزينه‌ها را پايين مي‌آورند، افراد تاثيرپذيرفته شده شركت را ترك مي‌كنند؛ بنابراين خشم‌شان را نيز با خود مي‌برند. به اين دلايل بنگاه‌ها هر زمان كه ترديد دارند ترجيح مي‌دهند با بيرون كردن نيروي كار
 • پرداخت دستمزد پايين به كارگران، سودهاي نامتناسبي به دست آوردند كه به معناي زيان ديدن كارگران كم‌مهارت و بي‌صلاحيت است. تبيين بالقوه ديگر اين است كه دستمزدهاي بالاتر براي مشاغلي كه خصوصا دستمزد پاييني دارند به رفع كمبود حاد نيروي كار در آن رشته‌ها كمك مي‌كند. چنين اشتغال اضافي را مي‌توان، حداقل تا حدودي، با افت اشتغال رخ داده در ساير حرفه‌ها سبك سنگين كرد. حتي دو منتقد افراطي حداقل دستمزدها، ديويد نيومارك و ويليام واشر، در مروري بر ادبيات موضوع در سال 2006 اعتراف كر
 • nj;هاي دو كارمندي متحمل بيش از 25 درصد كاهش سود شدند در حالي كه 93 درصد تمام دستمزدها بالاتر از 220 دلار بود- در حالي كه تا قبل از آن فقط 8 درصد بود. به نظر مي‌رسيد حداقل دستمزد تصور كاركنان از آنچه منصفانه است را مخدوش ساخت. در زماني كه بنگاه گزينه پرداخت دستمزد كمتر از 220 دلار را داشت، كاركنان پيشنهاد دستمزد 220 دلار آزمايشگاهي را منصفانه و گشاده‌دستانه مي‌نگريستند. با اين حال وقتي بنگاه‌ها مجبور به پرداخت دستمزد نه كمتر از 220 دلار آزمايشگاهي بودند، همان پيشنهاد به ذهن ك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ انجام تحقيقات بازار
پيش از آغاز به توليد يك محصول جديد، شركت‌ها درگير يك پروژه طولاني و خسته‌كننده مطالعه بازار مي‌شوند تا بتوانند امكان موفقيت در بازار را اندازه‌گيري نمايند. اگر موضوعات شما به‌درستي انتخاب شده باشد، مي‌توان اطلاعات ارزشمندي را به‌دست آوريد كه مي‌تواند به شما در تطبيق محصول خود با مخاطب مورد نظر در بازار كمك كند.
 • چكيده: پيش از آغاز به توليد يك محصول جديد، شركت‌ها درگير يك پروژه طولاني و خسته‌كننده مطالعه بازار مي‌شوند تا بتوانند امكان موفقيت در بازار را اندازه‌گيري نمايند. اگر موضوعات شما به‌درستي انتخاب شده باشد، مي‌توان اطلاعات ارزشمندي را به‌دست آوريد كه مي‌تواند به شما در تطبيق محصول خود با مخاطب مورد نظر در بازار كمك كند. مطالعه بازار انجام تحقيقات بازار ملاحظات زير هنگام آغاز به كار مطالعه بازار ب
 • هاي موجود در اينترنت كه درباره بسياري از محصولات تهيه‌ شده است به طور رايگان استفاده نماييد. اين گزارش‌ها داراي موضوعات مختلفي همچون مطالعات مربوط به بازار خودرو، عادات مصرفي مشتريان و مانند آنها هستند. همچنين مي‌توانيد از دانشجويان رشته بازرگاني و مديريت كه در پي انجام يك پروژه كلاسي يا كسب چند دلار پول اضافه هستند، استفاده كنيد. اين كار بسيار ارزان‌تر از استخدام يك كارشناس يا گروه خبره بازاريابي است. در حالت ديگر، اگر پول كافي براي مصرف در زمينه تحقيقات بازاريابي داريد؛ ا
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .