جستجو در پورتال

اخبار/ چرا برخي فكر مي‌كنند ماليات پول زور است؟
رهايي از اقتصاد تك محصولي و اتكاء به ماليات به جاي نفت آرماني است كه سالهاست براي آن برنامه‌ريزي مي‌شود، اما اين آرمان تا كنون راه تحقق نپيموده است، شايد نه از اين جهت كه اقتصاد ايران ظرفيت دستيابي به اين هدف را ندارد، بلكه از آن رو كه اغلب ما ايراني‌ها از ماليات دادن گريزانيم.
 • ي‌گويد: اصلا ما به چه دليل بايد ماليات بدهيم؟ وقتي من كار مي‌كنم و درآمدي كسب مي‌كنم به چه دليل بايد بخشي از آن را به دولت بدهم. بيشتر كه از او پرسيدم،عنوان مي‌كند: خيلي از موضوع ماليات اطلاعي ندارم اما همين‌قدر مي‌دانم كه نبايد ماليات بدهم. * افزايش 100 هزارتوماني ماليات به دليل افزايش 200 هزارتوماني حقوق پس از گفت و گو با اين جوان به سراغ بانك مي‌روم، بانك خلوت است، ترجيح مي‌دهم با يكي از مسئولان شعبه صحبت كنم. معاون شعبه حاضر مي‌شود كه با من در مورد ماليات صحبت كند. او يادآور مي‌شود
 • افزايش 200 هزارتوماني حقوق پس از گفت و گو با اين جوان به سراغ بانك مي‌روم، بانك خلوت است، ترجيح مي‌دهم با يكي از مسئولان شعبه صحبت كنم. معاون شعبه حاضر مي‌شود كه با من در مورد ماليات صحبت كند. او يادآور مي‌شود: هر ماه 10 درصد به عنوان ماليات از حقوق ماهيانه من كم مي‌شود كه در ماه رقمي در حدود 40 هزار تومان است، در سال به حدود 500 هزار تومان مي‌رسد كه براي يك كارمند رقمي كمي نيست. به گفته آقاي محمدي اين ميزان ماليات تا يك سقف حقوق است و اگر حقوق افزايش يابد درصد ماليات نيز افزايش مي‌يابد.
 • . به گفته آقاي محمدي اين ميزان ماليات تا يك سقف حقوق است و اگر حقوق افزايش يابد درصد ماليات نيز افزايش مي‌يابد. وي اضافه مي‌كند: به طور مثال برخي اوقات رقمي به عنوان پاداش به ما تعلق مي‌گيرد و با مثلا 200 هزار تومان پاداش، ماليات من 100 هزار تومان افزايش يافته و به 130 هزار تومان رسيده است، يعني حدود 19 درصد درآمد ماهانه. اين كارمند بانك دليل اين افزايش ماليات پرداختي را، واريز پاداش و اضافه كار در فيش حقوقي دانسته و اظهار مي‌كند: بهتر بود كه بانك مانند برخي سازمان‌ها، پاداش و اضافه‌كار را به
اخبار/ تعيين سقف معافيت مالياتي/ نحوه افزايش حقوق كاركنان و عيدي در بودجه سال 1393
تعيين سقف معافيت مالياتي/ نحوه افزايش حقوق كاركنان و عيدي در بودجه سال 1393
 • درلايحه بودجه؛:تعيين سقف معافيت مالياتي/ نحوه افزايش حقوق كاركنان و عيدي در بودجه سال 1393 منبع: الف تاريخ: 1392-09-18 تعيين سقف معافيت مالياتي/ نحوه افزايش حقوق كاركنان و عيدي در بودجه سال 1393 پيشنهاد معافيت مالياتي براي درآمدهاي كمتر از يك ميليون تومان در ماه طبق بند الف تبصره ۹ ماده واحده لايحه بودجه سال ۹۳ سقف معافيت مالياتي در م
 • تطبيق دريافت خواهند نمود واين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاء‌هاي بعدي مستهلك مي‌گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي‌گردد. عيدي پايان سال اعلام شد سخنگوي دولت با اعلام عيدي ۵۰۳ هزارتوماني امسال كارمندان از افزايش حدود ۱۸ درصدي حقوق كاركنان دولت در سال آينده خبر داد و گفت: نرخ تسعير ارز در بودجه سال آينده ۲۵۸۸ تا ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت امروز دوشنبه در نشست خبري در تشريح ابعاد لايحه بو
 • ۸ درصدي حقوق كاركنان دولت در سال آينده خبر داد و گفت: نرخ تسعير ارز در بودجه سال آينده ۲۵۸۸ تا ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت امروز دوشنبه در نشست خبري در تشريح ابعاد لايحه بودجه سال ۹۳ كل كشور از افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان دولت در سال ۹۳ خبر داد و گفت: با توجه به وضعيت تورمي در كشور، حقوق كارمندان بايد افزايش يابد. وي همچنين در مورد تعيين نرخ ارز در بودجه سال آينده گفت: دولت بابت گران شدن نرخ ارز خوشحال نمي شود. نوبخت ادامه داد: نرخ تسعير ارز در بودج
قوانين و مقررات/ فصل پانزدهم قانون خدمات مديريت كشوري- مقررات مختلف
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • د و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود. تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي يابد. تبصره 2 - به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مي نمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي گر
 • م مذكور در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري. ز- ساير حالات كه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير قوانين پيش بيني شده است. ماده 121- آئين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاههاي اجرائي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط به رعايت مفاد اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده 122- كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالت زير به صورت آماده به خدمت، كه مد
 • اي كارمندان مشابه تجاوز كند. ماده 125- ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين مي گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش مي يابد. ماده 126- بار مالي هر نوع افزايش يك باره حقوق و مزاياي كارمندان و بازنشستگان موضوع اين قانون از طريق واگذاري سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي قابل عرضه در بورس و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي در حد بودجه مصوب سالانه و حداكثر در طو
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • فصل چهارم گزارش كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه كه نسخه اي از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته به شرح زير است فصل چهارم - نظام اداري و مديريت فنآوري اطلاعات ماده 49- به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام مي شود: الف- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظر
 • ي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي(امضاء الكترونيك) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چندمنظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه اخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشو
 • دولتي موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري (و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجرا فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن)، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " جايگزين مي شود. ماده 55- دستگاههاي اجرائي موظفند درمورد واگذاري و اداره تصدي هاي قابل واگذاري از جمله تصديهاي موضوع ماده(9) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مقررات فصل دوم قانون
اخبار/ افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.
 • در گفت‌وگوي تفصيلي فارس با عسكري مطرح شد:افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، ماليات در همه كشورها به عنوان مهمترين ابزار درآمدي است به طوري كه بسياري از كشورها بخش عمده‌اي از منابع بودجه خود را از اين طريق تأمين مي‌كنند؛ اما در ايران ماليات هنوز نقش خود را در منابع درآمدي بودجه به
 • ت ماه امسال نسبت به پيش‌بيني هفت ماهه 82 درصد از درآمدهاي مالياتي محقق شده كه حدود 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. من در مصاحبه قبلي اعلام كردم كه حدود 9 درصد رشد درآمدهاي مالياتي نسبت به سال گذشته داشتيم اما در صورتي كه درآمد 1300 ميليارد توماني مالياتي براي تسعير نرخ ارز كه در سال گذشته از بانك مركزي براي اولين بار در تاريخ كشور به درآمدهاي مالياتي اضافه شد را كسر كنيم درآمد ماليات‌هاي مستقيم امسال نسبت به سال گذشته 23 درصد بوده است. * با توجه به اين شرايط فكر مي‌كنيد 100
 • ن هدفمندي يارانه‌ها به دست مي‌آمد اما با توجه به اينكه اين قانون در چهار ماه پاياني سال اجرا خواهد شد 600 ميليارد تومان از هزار و 100 ميليارد تومان پيش‌بيني شده قابل تحقق خواهد بود. *طبق روال قانوني گذشته سقف معافيت‌هاي مالياتي حقوق و دستمزد هر سال افزايش مي‌يابد؛ حال با توجه به اينكه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال جاري به اجرا در خواهد آمد و طبيعتا در سال‌هاي بعد نيز ادامه خواهد يافت، پيش‌بيني مي‌كنيد سقف معافيت مالياتي براي سال 90 چه ميزان باشد
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • 1390-01-01 تا: توضيحات: متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه فصل چهارم -نظام اداري ماده50 ـ الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري
 • ) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است. ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول ب
 • تي موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي» جايگزين مي‌شود. ماده53 ـ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يك
مقالات/ آيا گرفتن دكترا وقت تلف كردن است؟
امروزه، رساله دكترا هم نمايانگر يك ايده و هم نمايانگر دوره‌اي است كه از جانب فرد، صرف تحقيقات اصيل شده و نوشتن آن آرزوي صدها نفر از هزاران دانشجويي است كه همه ساله وارد دوره دكترا مي‌شوند
 • سه مي‌كنند. در اكثر طول تاريخ، حتي يك مدرك ابتدايي در سطح دانشگاهي نيز تنها، مزيت اقليتي ثروتمند بود و بسياري از كارمندان دانشگاهي مدرك دكترا نداشتند، اما با گسترش تحصيلات عالي پس از جنگ جهاني دوم، انتظارات از مدرسان براي داشتن مدارك عالي نيز افزايش يافت. ابتدا دانشگاه‌هاي آمريكايي پا روي گاز گذاشتند: تا ۱۹۷۰ آمريكا فقط كمتر از يك‌سوم دانشجويان و نيمي از دكتراهاي علوم و تكنولوژي دانشگاه‌هاي دنيا را توليد مي‌كرد (در آن زمان، خودش تنها ۶ درصد جمعيت جهاني را داشت)، اما پس
 • تر و در بعضي كشورها تدريس بيشتر با پول كمتر انجام دهند. يك دانشجوي دكترا در دانشگاه يِيل (Yale) ممكن است در سال ۲۰,۰۰۰ دلار به ازاي ۹ ماه تدريس دريافت كند، اما متوسط پرداختي به يك استاد تمام در آمريكا در سال ۲۰۰۹ برابر با ۱۰۹،۰۰۰ دلار (يعني بيشتر از حقوق قضات و روساي دادگاه‌ها) بوده است. در عمل، توليد مدارك دكترا بسيار از تقاضاي دانشگاه‌ها براي مدرسان پيش‌افتاده است. اخيرا در كتابي، اَندرو هَكِر و كلوديا دريفوس (يك فرد آكادميك و يك روزنامه‌نگار) گزارش كرده‌اند كه آمريك
 • دانشگاه‌ها؛ بنابراين ظرفيت تحقيقاتي كشورها مي‌شوند. با اين حال، لزوما اين پديده چيز خوبي نيست. ذهن‌هاي مستعد و آموزش‌ديده، هنگامي كه مد عوض مي‌شود هرز مي‌روند. به عنوان مثال، دوره پس از پرتاب ماهواره‌ها به فضا باعث افزايش سريع دكتراهاي فيزيك شد كه به هنگام كاهش بودجه علمي در زمان جنگ ويتنام، آنا متوقف شد. برايان شوارتز استاد فيزيك دانشگاه شهر نيويورك مي‌گويد كه در دهه ۱۹۷۰ حدود ۵,۰۰۰ فيزيكدان مجبور شدند كه شغلي در ساير زمينه‌ها پيدا كنند. در آمريكا،
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ گزارش بانك مركزي از كاهش 170هزار توماني دستمزد واقعي با گراني‌ها
بانك مركزي از افزايش اختلاف حداقل دستمزد اسمي و واقعي به 170 هزار تومان در سال 89 به واسطه تورم خبر داد. خبرگزاري فارس: گزارش بانك مركزي از كاهش 170هزار توماني دستمزد واقعي با گراني‌ها
 • دي خبرگزاري فارس، بانك مركزي در اين گزارش اعلام كرد: حداقل مزد اسمي در سال 89 برابر 303 هزار تومان بوده است كه همان حداقل دستمزد كارگران در اين سال است. اين گزارش با اعلام اينكه متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم) در اين سال به 228.2 افزايش يافته است، بر اين اساس اعلام كرد كه حداقل مزد واقعي در سال 89 بيش از 132 هزار تومان بوده است كه با حداقل مزد اسمي بيش از 170 هزار تومان اختلاف دارد. به گزارش فارس، افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه از آن به تورم و در زبان عاميانه گرا
 • مزد سال 89 قدرت خريد تنها 130 هزار تومان كالا و خدمات را در مقايسه با سال پايه محاسبه تورم داشته ايم. گزارش بانك مركزي حاكي است: حداقل مزد اسمي در سال 88 برابر 263 هزار تومان و حداقل مزد واقعي در اين سال 129 هزار تومان بوده است كه اختلاف 134 هزار توماني حقوق واقعي و اسمي نتيجه افزايش متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در اين سال به 203 بوده است. بر اساس اين گزارش، در سال 87 نيز اختلاف حداقل حقوق واقعي و اسمي بيش از 100 هزار تومان بوده است. به اين ترتيب كه در اين سال حداقل دستمزد 219 هزار
 • و خدمات مصرفي در اين سال به 203 بوده است. بر اساس اين گزارش، در سال 87 نيز اختلاف حداقل حقوق واقعي و اسمي بيش از 100 هزار تومان بوده است. به اين ترتيب كه در اين سال حداقل دستمزد 219 هزار توماني قدرت خريد تنها 119 هزار تومان را داشته است كه علت آن افزايش متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به 183.3 بوده است.
اخبار/ دستمزد كارگران چند روزه تمام مي‌شود؟
در اسفندماه سال 90 كه نرخ تورم اعلامي بانك مركزي چيزي حدود 20 درصد بوده است، شوراي عالي كار در بهترين حالت موفق به افزايش 18 درصدي دستمزد سال 91 كارگران و مشمولان قانون كار كشور شد كه آن هم فقط مربوط به حداقل بگيران خواهد بود.
 • ند روزه تمام مي‌شود؟ منبع: تابناك تاريخ: 1391-03-21 دستمزد كارگران چند روزه تمام مي‌شود؟ افزايش يكباره قيمت‌ها در ماه‌هاي گذشته باعث كاهش قدرت خريد حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال‌جاري حداقل بگيران مشمول قانون كار شده است و فعالان كارگري مي‌گويند اين رقم حداكثر براي تامين مخارج فقط 10 روز هرماه كافي است! ب
 • ر با اعلام اينكه متاسفانه افزايش قيمتها در ماه هاي گذشته و به ويژه 3 ماهه ابتداي سال جاري بيشتر شده است، گفت: در زمان تعيين حداقل دستمزد سال 91 كارگران، برآورد جامعه كارگري افزايش 60 درصدي قيمتها نسبت به سال 89 بود اما نمي توانستيم شاهد افزايش آن در حقوق كارگران باشيم. عضو هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران اظهار داشت: دولت مدعي است توانسته قيمتها را مهار كند اما چه ملاكي براي اثبات اين ادعا وجود دارد؟ دهقان كيا تاكيد كرد: در سبد معيشتي خانوار كارگري اقلامي وجود دارد
 • دارد؟ دهقان كيا تاكيد كرد: در سبد معيشتي خانوار كارگري اقلامي وجود دارد كه تغييرات ماههاي گذشته آن تاثيرات منفي زيادي در قدرت خريد كارگران داشته است. كمبود شديد منابع مالي و راهكار كارگران اين مقام مسئول كارگري كشور بيان داشت: 60 درصد افزايش قيمتها ا در سبد معيشت كارگران طي ماههاي نيمه دوم سال گذشته كه به نسبت سال 89 ارزيابي شده بود، هم اكنون به 80 درصد افزايش يافته و اين موضوع نشان مي دهد كه قيمتها همچنان رو به افزايش است. وي خاطر نشان كرد: متاسفانه اين آمارها بيشتر بر روي ك
مقالات/ اقتصاد رابرت موگابه ‏
رابرت موگابهء 83 ساله اكنون 27 سال است كه دولت زيمبابوه را در اختيار دارد. سابقهء انقلابي وي به دههء 60 قرن گذشته برمي‌گردد كه در مقام رهبري ماركسيست درگير جنگ چريكي با نژادپرستان سفيد و دولت رودزيا شد. در سوابق انقلابي موگابه، در انگيزه و خواست وي به تبديل زيمبابوه (رودزياي نژادپرست ديروز) به كشوري پيشرفته و تامين نيازهاي رفاهي و مادي مردم و در تلاش‌ها و ازخودگذشتگي‌هاي وي در جهت بهبود شرايط مردم ترديدي نمي‌توان داشت. متاسفانه، به رغم آن گذشتهء انقلابي و با وجود نيت خيرخواهانه، امروز رابرت موگابه مشكلات عظيم اقتصادي براي مردم كشورش ايجاد كرده است.
 • به انتقاد از سياست هاي اقتصادي موگابه پرداخته اند. در ماه هاي اخير، خدمات برق رساني به مرحلهء توقف رسيده است، قطعي آب باعث شيوع وبا در پايتخت شده است و در بعضي مناطق خدمات عمومي تقريباً قطع شده است. هر چند دولت در چند نوبت، حقوق دولتي ها را 10 برابر افزايش داده است، اما به لحاظ تورم حاد، كاركردن براي دولت بي معنا شده است. جمعيت 110 هزار نفري معلمان مدعي اند تقريبا رايگان كار مي كنند و پول بيش تري مي خواهند. با توجه به تورم، حقوق بسيار افزايش يافتهء آنان اكنون زير 10 دلار امريكايي در ماه است. پزش
 • معنا شده است. جمعيت 110 هزار نفري معلمان مدعي اند تقريبا رايگان كار مي كنند و پول بيش تري مي خواهند. با توجه به تورم، حقوق بسيار افزايش يافتهء آنان اكنون زير 10 دلار امريكايي در ماه است. پزشكان و پرستاران بارها اعتصاب كرده اند و افزايش 000ر10 درصدي حقوق و مزايا را درخواست كرده اند. خدمات بهداشتي اكنون ديگر تقريبا وجود خارجي ندارد. زيرساخت هاي ضعيف گذشته هم اكنون يكي پس از ديگري فرو مي ريزد و كاهش ارايهء خدمات آموزشي و بهداشتي به مرزهاي خطرناك رسيده است. از هر چهار نفر زيمبابوه اي، يك نفر اسير ب
 • ران نفر دستگير شده اند، چون دستور كاهش 50 درصدي قيمت ها را به اجرا در نياورده اند. همزمان دولت مي خواهد مالكيت كسب و كارهاي خارجيان را به گونه اي تغيير دهد كه سياه پوستان اكثريت كنترل كننده داشته باشند. البته قيمت ها در بورس اوراق بهادار نيز به شدت افزايش يافته است و اين بورس از نظر بازده، بالاترين نرخ بازده را در سطح جهاني كسب كرده است. هرچه دولت بيش تر پول چاپ مي كند و نرخ بهره كنترل مي شود تا بالا نرود و نرخ بهره با مقدار نقدينگي همخوان نيست، دارايي هايي چون سهام، سپر ضدتورمي مناسبي مي باشند
 • طبقه بندي اطلاعاتچرا برخي فكر مي‌كنند ماليات پول زور است؟ , تعيين سقف معافيت مالياتي/ نحوه افزايش حقوق كاركنان و عيدي در بودجه سال 1393, قانون مديريت خدمات كشوري , رساله دكترا, فارغ‌التحصيلان دكتري, فارغ‌التحصيلان , دكتري, دانشگاه, دانشجو, دانشجويان, تحصيل, آمريكا, آكادميك, گزارش بانك مركزي از كاهش 170هزار توماني دستمزد واقعي با گراني‌ها, دستمزد كارگران چند روزه تمام مي‌شود؟, رابرت موگابه, زيمبابوه, اقتصاد موگابه, اقتصاد زيمبابوه, تورم وبيكاري, تورم حاد ومزمن


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .