جستجو در پورتال

اخبار/ بانك سينا 50 درصد افزايش سرمايه مي‌دهد
ليلا اكبرپور- مديرعامل بانك سينا در سالروز اخذ مجوز اين بانك از بانك مركزي در نشستي مطبوعاتي برنامه‌هاي راهبردي بانك سينا در سال 89 را تشريح كرد.
 • ن داد كه ضمن حفظ بازار، اين سهم را به 9/1 درصد افزايش دهد.همتي با توجه به اينكه سال 88 هنوز به پايان نرسيده است، براساس برآورد عملكرد سال مالي 88 سود خالص بانك سينا 646 ميليارد ريال و سود ويژه اين بانك را 791 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: 70 درصد از تسهيلات پرداختي بانك سينا به صورت مشاركتي و 30 درصد ديگر به صورت مبادله اي براي آحاد مختلف مردم و بخش خصوصي كشور اعطا شده است.همتي افزود: با هدف افزايش منابع و حفظ نسبت كفايت سرمايه مناسب، سال آينده سرمايه 200 ميليارد توماني بانك سينا 50 درصد افزايش
 • ت.همتي افزود: با هدف افزايش منابع و حفظ نسبت كفايت سرمايه مناسب، سال آينده سرمايه 200 ميليارد توماني بانك سينا 50 درصد افزايش خواهد يافت كه اين افزايش از دو محل اندوخته قانوني (به ميزان اندك) و آورده نقدي سهامداران خواهد بود. همتي با يادآوري اينكه موسسه مالي و اعتباري سينا با 20 سال سابقه فعاليت، اسفند سال گذشته مجوز فعاليت بانكداري خود را از بانك مركزي دريافت كرد، با اين اتفاق تغييرات ساختاري لازم انجام شد تا به بانكي تمام عيار تبديل شود، ادامه داد: تا پايان سال گذشته درآمدهاي بانك از طريق پر
 • ته درآمدهاي بانك از طريق پرداخت تسهيلات و سپرده گيري بود، اما از سال جاري درآمدهاي بانك متنوع شده و وارد چرخه بانكداري شده ايم. وي با بيان اينكه طي 2 سال گذشته درگير اصلاحات ساختاري در حوزه فناوري اطلاعات و بانكداري الكترونيكي و همچنين ايجاد ساختار مالي و نيروي انساني مرتبط بوديم، اظهار داشت: سال 88 سال مهمي براي بانك سينا بود؛ چرا كه حداقل هاي بانك آماده شده و طي آن ساختار بين المللي، بانكداري الكترونيكي، بهينه سازي شعب و شفافيت ساختار مالي انجام شد تا زمينه رقابت اين بانك با ساير بانك ها فراه
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اديب: اقتصاد ايران آبستن تورم سنگيني است
خبرگزاري فارس: اديب گفت: بانك مركزي وقتي در مهار تورم در ميان مدت و دراز مدت موفق مي‌شود كه رشد نقدينگي و في‌الواقع رشد سپرده‌ها حداقلي باشد و وقتي رشد سپرده‌ها حداكثري است، بانك مركزي در ميان مدت با به حركت در آمدن سپرده‌ها در مهار تورم ناموفق و اقتصاد ايران به صورت اختفا آبستن تورم سنگيني است.
 • و اعتباري بي توجه به اين مسئله همچنان به پرداخت سود بالا ادامه مي دهند. * افزايش معوقات و ورشكستگي شركت ها اديب در ادامه گفت: مفهوم عدم چاپ اسكناس متناسب با سود سپرده آن است كه استفاده كننده نهايي از سيستم موجود بانكي يعني دريافت كنندگان تسهيلات قادر به پرداخت نرخ بهره كنوني كه در تناسب با سود سپرده است، نخواهند بود و نتيجه نهايي اين وضعيت افزايش معوقات بانكي و ورشكست شدن دريافت كنندگان تسهيلات است. استاد درس اقتصاد ايران گفت: فضايي ايجاد شده است كه ظاهرا مسئول معوقات بانكي عده اي
 • تفاق نيفتاد. *كاهش سود سپرده به كمتر از 10 درصد؛راه كاهش معوقات اديب گفت: راه حل كاهش معوقات بانكي كاهش سود سپرده به كمتر از 10 درصد است و در مرحله اول همه مؤسسات مالي بايد سياست هاي بانك مركزي را در كاهش سود سپرده رعايت كنند. به ميزاني كه موسسه مالي و اعتباري به سپرده ها سود بيشتري مي دهند، درست مثل اين است كه اسكناس جديد در كشور چاپ مي شود. امروز مؤسسات اعتباري جايگزين بانك مركزي در چاپ اسكناس شده اند و در واقع در وضع موجود به تعداد قرض الحسنه ها و مؤسسات مالي - اعتباري در كشور بانك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سرمايه‌هاي سرگردان و معادله حسابداري
ترازنامه هر بنگاه اقتصادي اعم از اينكه شخصيت حقوقي داشته باشد يا صرفا در قالب شخصيت حسابداري فعاليت كند، در هر برهه از زمان مي‌تواند وضعيت مالي آن را نشان دهد. در اين ترازنامه همواره معادله حسابداري؛ يعني «دارايي‌ها= سرمايه+بدهي‌ها» برقراراست.
 • ;هاي اقتصادي مساوي است با مجموع سرمايه و بدهي‌هاي آنها. از طرف ديگر دارايي‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي بخش مهمي‌ از سرمايه‌گذاري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد كه توسط صاحبان بنگاه‌ها در قالب سرمايه و بانك‌ها در قالب تسهيلات مالي انجام شده است. به عبارت ديگر بخش مهمي ‌از پس‌انداز صاحبان سرمايه (مستقيما) و پس‌انداز مردم از طريق واسطه‌هاي وجوه (بانك‌ها) در طول تاريخ در بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت انواع دارايي‌هاي ثابت و جاري سرماي
 • ارند؟ دغدغه اصلي يك رييس دولت نبايد اين باشد كه چرا موسسات مالي و اعتباري غير مجاز اقدام به ارائه تسهيلات در چنين حجم عظيمي‌كرده‌اند؛ دغدغه بايد اين باشد كه در حوزه اقتدار دولت‌ها كه يك مغازه ۲در۲ بدون مجوز همان نهادي كه امروزه «موسسه اعتباري» راه انداخته، اجازه فعاليت ندارد، چگونه اين همه موسسه مالي و اعتباري بدون مجوز شكل گرفته است؟ و از آن مهم‌تر كدام يك از تصميمات و اقدامات دولت باعث شده است تا كار اين موسسات غير مجاز از چنين رونقي برخوردار باشد؟ آيا اين رونق
 • تواند نتيجه تضييقات و محدوديت‌هايي باشد كه دولت براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايجاد كرده است؟ آيا ايده «توزيع عادلانه اعتبارات» يا طرح كاهش اجباري نرخ سود تسهيلات موجب آن نشده است كه بخش مهمي ‌از تقاضا براي پول به اين موسسات مالي و اعتباري و از آن مهم تر به بازار غير رسمي ‌پول سوق داده شود؟ دغدغه اصلي دولت و رياست محترم جمهوري بايد معطوف به جايگاه سرمايه باشد. اگر پس‌انداز مردم چه در قالب سرمايه و چه در قالب تسهيلات بانكي در معادله حسابداري بنگاه‌هاي اقت
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ احتمال ورشكستگي برخي موسسات پولي اعتباري وبانكي
گروه بنگاه‌ها- فاطمه بهادري: مدير عامل موسسه مالي واعتباري مهر با انتقاد از بسته پولي و بانكي، آن را قابل قبول ندانست و اظهار كرد: مطمئنا در تنظيم بسته پولي بانك مركزي ،همه ابعاد اقتصاد مدنظر قرار مي گيرد اما نبايد مقررات براي موسسات پولي دولتي و خصوصي يكسان باشد.
 • الزامي به سودآوري ندارند، گفت: منابع بانك‌هاي دولتي تامين است اما قرار نيست موسسات پولي بخش خصوصي زيان ده باشند. در بسته هاي پولي بانك مركزي بايد تفاوت لحاظ شود.وي ادامه داد: خارج از اشكال فقهي‌اي كه همه كارشناسان آن را اعلام مي كنند، منطقا نرخ سود تسهيلات نمي تواند با نرخ قابل توجهي پايين‌تر از تورم ديده شود.وي تصريح كرد:موسسات پولي نمي‌توانند جوابگوي سهامداران وسپرده گذاران باشند وچاره‌اي جز رفتن به سوي روش هاي غير شفاف ندارند. مدير عامل موسسه مالي واعتباري مهر افزود: اگر مسوولان به اين نتيجه
 • وش هاي غير شفاف ندارند. مدير عامل موسسه مالي واعتباري مهر افزود: اگر مسوولان به اين نتيجه رسيده اند كه بانك‌هاي خصوصي نبايد وارد عرصه بانكداري مي شدند، آنها را به بانك دولتي تبديل كنند.وي ادامه داد: بسته بانك مركزي جوابگوي بازار بانكي نيست. مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر با بيان اينكه نقدينگي سرگردان حاصل تبديل سپرده‌هاي بلند‌مدت به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت است، افزود: در طراحي بسته‌هاي پولي بايد مراقب بود كه به اين نقدينگي دامن زده نشود. سهم 4درصدي موسسه از بازار پول مدير عامل موسسه مالي و اعتب
 • ز بازار پول مدير عامل موسسه مالي و اعتباري مهر با بيان اينكه فعلا مجوز پذيره‌نويسي اين موسسه از سوي بانك مركزي صادر نشده گفت: موسسه مهر 4درصد از سهم بازار پولي كشور را دراختيار دارد و در منابع رتبه 7 را در بين همه بانك‌ها داراست.وي ادامه داد: موسسه مالي و اعتباري مهر با 800 شعبه و بيش از 6 هزار نيروي متخصص و 8 ميليون مشتري در صدد بانك شدن است. وي با بيان اينكه سرمايه موسسه مهر به 410 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت، تصريح كرد: تامين اين 210 ميليارد تومان سرمايه جاري عموماً توسط اشخاص حقيقي خواه
اخبار/ پول زور‌ براي بيمه وام !
در ايران به جاي كمك به فردي كه وام خرد و كوچك دريافت مي‌كند، بانك‌ها با فرصت‌طلبي پول زوري به نام بيمه اخذ مي‌كنند.
 • راهكار جديد بانك‌ها براي دريافت سود بيشتر از تسهيلات:پول زور‌ براي بيمه وام ! منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1391-02-10 راهكار جديد بانك‌ها براي دريافت سود بيشتر از تسهيلات افزايش تعداد بانك‌ها در كشور رقابت را در شبكه بانكي به طور چشمگيري افزايش داده است، به طوري كه بانك‌ها از هر روزنه‌اي براي كسب درآمد بيشتر استفاده
 • ه‌هاي جديدي خواهان سپرده‌گذاري مردم در شعب خود هستند اما در زمان ارائه تسهيلات به ويژه خرد پس از كلافه كردن مردم پول‌هايي را طلب مي‌كنند كه مصوبه قانوني در اين باره نيست. به گزارش «جوان» حضور بيش از ۲۸ بانك و مؤسسه مالي و اعتباري كوچك و بزرگ در كشور باعث شده در سال‌هاي اخير حجم تبليغات بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها افزايش چشمگيري يابد. بسياري از اين بانك‌ها با سرمايه همين مردم شكل گرفته‌اند و حالا براي قرض دادن بخش بسيار ناچيزي از سرمايه
 • wnj;هاي گذشته بانك‌ها گزينه‌اي را براي كسب درآمد فعال كرده‌اند كه مقررات و قانون شفافي در اين باره وجود ندارد و اگر هم وجود دارد مردم و مراجعه‌كنندگان به بانك‌ها نمي‌توانند آن را مطالعه كنند. بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات و وام به متقاضيان طلب پولي به نام «بيمه» مي‌كنند، يعني اگر شما فردي باشيد كه خواهان دريافت مبلغي حدود ۵ ميليون تومان در قالب وام با سود ۱۴ درصد باشيد بايد حدود ۸۰ هزار تومان بابت بيمه و ماليات و ... بپردازيد. پول بيمه وام
قوانين و مقررات/ ابلاغ فرم براي اعلام بدهي مالياتي موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرايي اصلاحي تبصره يك ماده 186
ابلاغ فرم براي اعلام بدهي مالياتي موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرايي اصلاحي تبصره يك ماده 186
 • رد وجود بدهي، برخي ادارات امور مالياتي پاسخ لازم را ارسال نكرده و موضوع را منوط به تسويه بدهي و صدور گواهي مي نمايند. از طرفي براساس ضوابط اجرايي اصلاحي تبصره مذكور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري استعلام كننده مجاز به اعطاي وام خواهد شد. بنابراين مجدداً تأكيد مي نمايد در صورت وجود بدهي يا هرگونه محدوديت در صدور گواهي، حداكثر ظرف 3 روز از تاريخ دريافت استعلام، مراتب عدم اعطاي وام مستقيماً به استعلام كننده، به صورت مكتوب اعلام شود. با توجه به توضيحات فوق و به منظور
 • كيد مي نمايد در صورت وجود بدهي يا هرگونه محدوديت در صدور گواهي، حداكثر ظرف 3 روز از تاريخ دريافت استعلام، مراتب عدم اعطاي وام مستقيماً به استعلام كننده، به صورت مكتوب اعلام شود. با توجه به توضيحات فوق و به منظور يكسان سازي رويه اعلام مراتب وجود بدهي مالياتي به بانكها و ساير مؤسسات اعتباري، در اجراي قسمت اخير بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرايي ياد شده به پيوست فرم اعلام بدهي مالياتي (به شناسه 3170) براي بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي در صورت عدم صدور گواهي موضوع قانون مو
 • د شده به پيوست فرم اعلام بدهي مالياتي (به شناسه 3170) براي بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات امور مالياتي در صورت عدم صدور گواهي موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهي و منع اعطاء تسهلات و ايجاد تعهدات را در قالب فرم مذكور به بانك/مؤسسه اعتباري ذيربط اعلام نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده مديران كل محترم امور مالياتي خواهد بود.   علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور  
اخبار/ گشايش حساب جاري توسط موسسه‌‏هاي مالي و اعتباري ممنوع شد
‎ ‎ بانك مركزي گشايش حساب جاري توسط موسسات مالي و اعتباري و تعاوني‌‏هاي اعتبار را ‏ممنوع اعلام كرد
 • :گشايش حساب جاري توسط موسسه‌‏هاي مالي و اعتباري ممنوع شد گشايش حساب جاري توسط موسسه ‏هاي مالي و اعتباري ممنوع شد روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 10/10/87 بانك مركزي گشايش حساب جاري توسط موسسات مالي و اعتباري و تعاوني ‏هاي اعتبار را ممنوع اعلام كرد. به گزارش ايلنا، در حالي بسياري از موسسات مالي و اعتباري اقدام به گشايش حساب ‏هاي مشابه حساب جاري مي ‏كنند كه بانك مركزي گشايش حساب جاري را براي آنها ممنوع كرده است. خلق پول نخس
 • جاري را براي آنها ممنوع كرده است. خلق پول نخستين دليل مخالفت بانك مركزي با گشايش حساب جاري است كه سبب شده بانك مركزي ضمن نامه ‏نگاري ‏هايي با مديران اين موسسات نسبت به منع گشايش حساب جاري تذكرات كتبي بدهد. بر اساس اين گزارش، موسسه ‏هاي مالي و اعتباري همچنين از گشايش اعتبارات اسنادي و ضمانت ‏نامه ‏هاي ارزي منع شده ‏اند. پيشتر موسسه ‏هاي مالي و اعتباري كه فاقد مجوز هستند مشكل افزايش سرمايه را مهم ترين دليل ناتواني براي اخذ مجوز عنوان مي ‏كردند كه بانك مركزي شرايط
 • هاي مالي و اعتباري كه فاقد مجوز هستند مشكل افزايش سرمايه را مهم ترين دليل ناتواني براي اخذ مجوز عنوان مي ‏كردند كه بانك مركزي شرايط اخذ مجوز را با كاهش سرمايه اوليه تسهيل كرد، اما تاكنون اقدام جدي براي اخذ مجوز صورت نگرفته است. تنها موسسه مالي و اعتباري سينا و موسسه توسعه در جهت اخذ مجوز قانوني شرايط مورد نظر بانك مركزي را اخذ كرده اند منبع: تاريخ:
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ موسسات‌مالي‌ و اعتباري خون مردم را مي‌مكند
علما همواره نسبت به جريمه هاي ديركرد ايراد داشته اند. موسسات مالي اعتباري كه اسامي انقلابي را يدك مي كشند، كار را از حد گذرانده اند و مردم از دست آنها عاصي شده اند
 • ه اين قوانين عمل كنند اما در مورد جرايم دير كرد ايراداتي وجود دارد كه بايد برطرف شود. رهبر با بيان اينكه بايد مدافع اقتصاد اسلامي باشيم، خاطر نشان كرد: بيشترين حساسيت روي موسسات مالي و اعتباري است كه پا را از مرزها فراتر گذاشته اند. خون مردم به اسم موسسه مالي و اعتباري و به اسم امام هشتم و بسيج و سپاه و نيروي انتظامي مكيده مي شود. اينها نهادها نظام هستند اما نبايد خارج از ضابطه ها عمل شود. اين با اقتصاد اسلامي سازگار نيست. اين نماينده اصولگراي مجلس در انتها از سفر قريب الوقوع فراكسيون روحانيون
اخبار/ بانكهاي خصوصي و مولودهاي نامشروع قدرت‬
عباس سليمي‌نمين با انتشار يادداشتي به بررسي مولود‌هاي نامشروع قدرت پرداخت.
 • خصوصي جديدي را به رخ مي‌كشند؛ بانك شهر، بانك گردشگري، بانك دي، بانك تات، بانك حكمت ايرانيان، بانك ايران‌زمين و ... آنچه فراتر از اين اعلام موجوديت‌ها بسيار تأمل برانگيز است وجود يازده هزار درخواست اخذ مجوز تأسيس صندوق قرض‌الحسنه، موسسه مالي و اعتباري و بانك خصوصي در نوبت است كه وثيقه‌هاي مالي مورد نياز را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سپرده‌اند.   قطعاً‌ در اين نوشتار كوتاه هدف نقد وضعيت اقتصادي كشور از منظر نظام بانكي و بانكداري نيست، بلكه صرفاً يك
اخبار/ جذب 400 ميليارد تومان فقط با 21 ميليون!
بانك مركزي در راستاي ساماندهي موسسات پولي فاقد مجوز متوجه شده است كه يكي از تعاوني‌هاي اعتباري با 21 ميليون تومان سرمايه، 400 ميليارد تومان منابع سپرده‌گذاري جذب كرده، ضمن اينكه منابع يكي از اين نوع تعاوني‌ها 10 ميليارد دلار برآورد شده است.
 • ابليت تبديل 14 تعاوني اعتباري به بانك از تعاوني هاي اعتباري موجود حدود 13 تا 14 تعاوني اعتباري قابليت تبديل به بانك را دارند، همچنين امكان ادغام موسسات اعتباري با يكديگر نيز وجود دارد. برخي از تعاوني ها موظف به توديع سرمايه اوليه براي تبديل به موسسه مالي و اعتباري شدند، همچنين استفاده از عنوان تعاوني اعتباري آزاد هم ممنوع و غيرقانوني است. بانك مركزي در پي ساماندهي بازار غير متشكل پولي و تعاوني هاي اعتباري، ليست اسامي تعاوني هاي اعتباري غير مجاز را اعلام كرد و اين روند را ادامه داده است.
 • ن تعاوني اعتباري آزاد هم ممنوع و غيرقانوني است. بانك مركزي در پي ساماندهي بازار غير متشكل پولي و تعاوني هاي اعتباري، ليست اسامي تعاوني هاي اعتباري غير مجاز را اعلام كرد و اين روند را ادامه داده است. اين بانك پيش از اين نيز چندين بار به تعاوني هاي اعتباري اولتيماتوم داده بود. منبع: الف تاريخ: 1389-12-25راهبردي, افزايش سرمايه بانك سينا, شفافيت ساختار مالي, رابطه نقدينگي و تورم در ايران, نقدينگي, نقدينگي و تورم, حجم سپرده‌هاي بانكي, افزايش معوقات, ورشكستگي شركت‌ها, معادله حسابداري , ترازنامه, وضعيت مالي, دارايي‌ها, سرمايه, بدهي‌ها, بنگاه‌هاي اقتصادي, سرمايه‌هاي سرگردان, حسابداري بنگاه‌ها, حسابداري بنگاه‌ها , نقدينگي, تسهيلات, اعتبارات, احتمال ورشكستگي برخي موسسات پولي اعتباري وبانكي , پول زور‌ براي بيمه وام !, ابلاغ فرم براي اعلام بدهي مالياتي موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرايي اصلاحي تبصره يك ماده 186 , بانك مركزي, گشايش حساب جاري, موسسات مالي و اعتباري, تعاوني‌‏هاي اعتبار, حساب جاري, خلق پول


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  شركتي است كه حقوق كارگري را از حقوق قانون كار در يك روز كمتر ميدهد. ارسال ليست بيمه و تعداد روز هاي كاركرد وحقوق دريك روز بايد چگونه باشد كه براي شركت مشكلي از بابت بيمه پيش نيايد. ثبت حسابداري آن راه

  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام و خسته نباشيد من كارمند يكي از ادارات دولتي هستم با مدرك تحصيلي مديريت در رسته شغلي آموزشي و فرهنگي استخدام رسمي شده ام اكنون پس از اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي امور اداري رشته

  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  باسلام و ادب خدمت آقاي محمودي سوالي داشتم درمورد مبحثي كه يكي از دوستان در سايت رازنامه داشت و نگرانيهايي درباره استعفا از استانداري ورفتن به مالياتي و مشكلاتي كه در اين فرايند براش بوجود امده بود..

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام . اينجانب مسئول مالي مي باشم ، در خصوص تفاهم نامه و قرارداد طرح هاي عمراني ابهامي براي اينجانب وجود دارد. مي خواهم بدانم بين تفاهم نامه با يك سازمان و نهاد دولتي با قرارداد پروژه هاي عمراني با

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام: اگر امكان درمورد مراحل و مدارك لازم براي تغيير مدير عامل شركت و موضوع فعاليت شركت مرا راهنمايي فرماييد. با نشكر

  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض خسته نباشيد. بنده و خواهرنم مستمري بگير ناجا هستيم و خودمان را به مدت دو سال بيمه تامين اجتماعي(قالي بافي) كرده بوديم دو ماه پيش حقوق مستمري و بيمه خدمات درماني ناجا قطع شد و دليل آن هم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني