جستجو در پورتال

مقالات/ سخني با اساتيد حرفه حسابداري
مخاطب اين مطلب اساتيدي هستند كه مصوبات اخير را به اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران اضافه كرده‌اند. پس از چند نوشته در روزنامه دنياي اقتصاد در رابطه با تغييرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمي و نبود پاسخگويي از سوي اساتيد محترم، به نظر مي‌رسد كه ديگر سختي گذشتن از پل در اين وادي عيان گشته است.
 • از دريافت مدرك حسابداري رسمي بار ديگر در محضر اساتيد، كسب تجربه‌اي حداقل 3 ساله همراه با 20 گزارش را بگذراند؟ سوال اينجاست آيا اساتيدي كه خود اين مراحل را تصويب كرده‌اند همه مراحل مصوب امروزي را در گذشته گذرانده‌اند؟ آيا رييس دايره صدور گواهينامه رانندگي وسايط نقليه هر شهر يا استاني، خود آزمون صلاحيت دريافت گواهينامه رانندگي يادشده را نگذرانده است و بدون آزمون، گواهينامه رانندگي وسائط نقليه را به ايشان اعطا كرده‌اند كه اساتيد حسابرسي بدون آزمون مدرك حسابداران رسمي را درياف
مشاوره/ سلام گواهي شماره شناسايي ملي اشخاص حقوقي چيست؟ و بايد از كجا اخذ گردد؟
 • وق بعنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه صاحب آن باشد. تبصره : دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد. ماده 4- صدور هرگونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كدپستي ممنوع است تبصره : كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شده اند تا زماني كه شرايط بر
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ حق تمبر
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار(1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگهداري كنند. تبصره- از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود: 1- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار (000/1
 • ارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود: 1- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار (000/10) ريال. 2- از هرگونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار (000/50) ريال. 3- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هروسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار (000/200) ريال. 4- از گواهينامه ر
 • از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصدهزار (000/100) ريال. 11- از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، با كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب وكار، بابت صدور مبلغ يكصدهزار (000/100) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنچاه هزار (000/50) ريال. ماده 47- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان متعهد مي شود درصورتيكه در دفاتر اسناد رسمي ثبت
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ جزئيات دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد شماره 95078/62 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
 • nj;گر يا صندوق حسب مورد موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارك ارايه شده مراتب را ظرف يك هفته به صورت كتبي به متقاضي اعلام نمايند. تبصره2ـ بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأي قطعي مراجع قضايي و ارايه آن توسط اشخاص ثالث زيان‌ديده، باقيمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخير ماده 16 قانون) را به شخص ثالث زيان‌ديده پرداخت نمايد. ماده5 ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، بيمه‌گر مي‌تواند در صورت توافق با
 • : 1ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد. 2ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش كارشناس راهنمائي و رانندگي يا پليس راه يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي. 3ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه، مگر اينكه مشخصات كامل گواهينامه رانندگي در گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه درج گرديده يا اينكه راننده مسئول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسليه نقليه موجد حادثه باشد. 4ـ تصوير مدرك شناسايي وسي
 • دثه و زيان‌ديده در زمان وقوع حادثه، داراي بيمه‌نامه معتبر باشند. ب ـ خسارت مالي واردشده يا مورد مطالبه شخص ثالث زيان‌ديده حداكثر تا سقف تعهد مالي مندرج در ماده (4) قانون باشد. پ ـ بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد. ت ـ حادثه رانندگي منجر به خسارت بدني نشده باشد. ث ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده هم‌زمان مورد بازديد كارشناس منتخب بيمه‌گر مربوط قرار گيرند. ماده9ـ ميزان خسارت مالي واردشده به وسيله نقليه شخص ثالث زيان‌ديده با توافق بيمه‌گر مرب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ توصيه هايي براي نوشتن اسناد و چك‌ها
نيروي انتظامي براي جلوگيري از وقوع جعل چك توصيه كرد جهت تنظيم اسناد و چك‌ها از خودكار استفاده كنيد.
مشاوره/ شرايط كلي بازنشستگي بيمه تامين اجتماعي رانندگان برون شهري باربري چيست؟ باتشكر
 • جتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه، مزاياي مندرج در قانون تأمين اجتماعي را طبق قانون مذكور به آنان ارائه‌نمايد. تبصره 2: تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مي‌باشد. صدور، تمديد و تجديد‌دفترچه كار راننده مستلزم ارائه گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد بود. تبصره 3: كليه شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده‌اي كه فاقد د
 • انون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1‌ـدر اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط، به كار مي‌روند: الف ـ سازمان: سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور. ب ـ راننده: رانندگان خودروهاي حمل بار و مسافر بين شهري كه داراي گواهينامه رانندگي معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه عمومي بين شهري بوده و دفترچه كار رانندگي آنها توسط سازمان صادر شده باشد. پ ـ دفترچه كار رانندگي معتبر، بارنامه و صورت وضعيت مسافر: تعاريف مذكور در قوانين و مقررات مربوط به حمل و نقل جاده‌اي
 • نون تعيين مي‌شود. ماده 3 -راننده به ترتيب زير مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان قرار مي‌گيرد. الف ـ كليه رانندگاني كه تا تاريخ تصويب اين آيين نامه از طريق بارنامه و صورت وضعيت، حق‌بيمه پرداخت نموده‌اند و داراي دفترچه كار معتبر رانندگي از طرف سازمان مي‌باشند مشمول قانون بيمه اجتماعي رانندگان بوده و مكلفند حق بيمه مربوط را رأساً پرداخت نمايند. تبصره ـ حق بيمه پرداخت شده براساس بارنامه و يا صورت وضعيت مسافري تا تاريخ تصويب اين آيين نامه جزو سوابق بيمه‌اي راننده
مقالات/ نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي
برگ سبز خودرو شناسنامه وسيله نقليه بوده و سند رسمي نيست
 • اتي) مثلااين فقط راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي است كه با رعايت تشريفات قانوني مي تواند گواهينامه رانندگي براي اشخاص صادر يا تعويض پلاك كند و نه هيچ شخص ديگري و اعتبار گواهينامه به عنوان سند ناشي از صلاحيت ذاتي صادر كننده و رعايت تشريفات قانوني در صدور آن است. و به همين استدلال است راي صادره توسط قضات يا صدور شناسنامه توسط ثبت احوال.     در خصوص ثبت و تنظيم نقل و انتقالات خودرو نيز به موجب قانون اين صلاحيت ويژه سردفتر اسناد رسمي است كه با رع
 • خصوص ثبت و تنظيم نقل و انتقالات خودرو نيز به موجب قانون اين صلاحيت ويژه سردفتر اسناد رسمي است كه با رعايت مقررات قانوني و پس از تعويض پلاك خودرو توسط نيروي انتظامي با اخذ حقوق دولتي اقدام به صدور سند خودرو كند. در ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي آمده «نقل انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصال
 • ته است و از ابتداي سال جاري نيز در راستاي بي اهميت جلوه دادن اسناد تنظيمي دفاتر اسناد رسمي صرفا با اخذ برگ كمپاني و برگ سبز و بدون توجه به سلسله نقل و انتقالات خودرو و مالكيت فرد كه تنها از طريق آخرين بنچاق قابل احراز است اقدام به تعويض پلاك خودرو و صدور برگ سبز مي كنند! و در صورت نبود برگ كمپاني حتي اگر 10 بار از معامله آن گذشته باشد در اكثر موارد از شخص برگ كمپاني مطالبه مي شود كه اين امر مستلزم طي تشريفات درخواست المثني برگ كمپاني اعم از مراجعه به نمايندگي هاي خودرو و پرداخت هزينه گواهي امضا
مقالات/ سخني در مورد اصلاح قانون چك‏
نقش اسناد تجارتي نظير چك در معاملات تجاري بسيار اساسي و مهم است و از آنجايي كه ‏چك جايگزين وجه نقد در معاملات است هر گونه تغيير در مقررات و ضوابط آن مي‌تواند تاثيرات ‏زيادي در روند انجام معاملات و حجم پرونده‌هاي قضائي داشته باشد‏
 • ان گذشته تا امروز در معاملات تجاري در كشور ما علاوه بر جايگزيني وجه نقد به دلايل متفاوتي موارد استفاده ديگري نيز داشته است و گاهي به جاي برات در نقش يك سند مدت دار و به جاي سفته در نقش يك سند تضميني به كار مي رود. چك داراي يك تاريخ است و آن هم تاريخ صدور در حالي كه برات كه يك سند مدت دار محسوب مي شود يا سفته كه بيشتر بابت تضمين در معاملات به كار مي روند هر يك داراي دو تاريخ هستند يكي تاريخ صدور يا تحرير و ديگري تاريخ پرداخت يا سررسيد، ولي چك كه بايد به محض مراجعه به بانك محال عليه فورا پرداخت شو
 • ت اساسي و مشخصي بين چك هاي كارمندي و چك هاي كسبه و چك هاي تجار وجود داشته باشد و سقف پرداختي چك هاي مذكور متفاوت و جداي از هم تعريف شود. - اجراي صريح و كامل ماده 5 قانون فعلي صدور چك كه اشاره به پرداخت بخشي از چك كه در حساب مشتري وجود دارد و صدور گواهينامه عدم پرداخت براي بخش ديگر مي تواند حجم مبالغ چك هاي برگشتي را كاهش دهد و اعتبار بيشتر چك در معاملات را در پي داشته باشد. در حال حاضر اجراي اين ماده در بانك ها سليقه اي صورت مي پذيرد. - در اصلاح قانون چك كارشناسي ها و مطالعات دقيق و عميق صور
 • راي بخش ديگر مي تواند حجم مبالغ چك هاي برگشتي را كاهش دهد و اعتبار بيشتر چك در معاملات را در پي داشته باشد. در حال حاضر اجراي اين ماده در بانك ها سليقه اي صورت مي پذيرد. - در اصلاح قانون چك كارشناسي ها و مطالعات دقيق و عميق صورت پذيرد تا قانون جديد صدور چك به سرنوشت قوانين قبلي دچار نشود و پس از يك دوره كوتاه مجددا تغيير نكند در اين زمينه اگر همه صاحب نظران و اساتيد دانشگاه ها، قضات، وكلاي دادگستري و كارشناسان سيستم بانكي نقش مؤثر و پر رنگي داشته باشند قانون آينده چك ماندگارتر و راه گشاتر خواهد
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ صدور گواهينامه عدم پرداخت چكهاي ويا وصول ان
بانك مركزي در بخشنامه اي بر ضرورت اجراي تكليف قانوني مبني بر وصول يا صدور گواهينامه عدم پرداخت چكهاي واگذاري و يا ارائه شده به بانكها تاكيد كرد.
 • بانك مركزي در بخشنامه اي بر ضرورت اجراي تكليف قانوني تاكيد كرد: صدور گواهينامه عدم پرداخت چكهاي ويا وصول ان سحام نيوز: بانك مركزي در بخشنامه اي بر ضرورت اجراي تكليف قانوني مبني بر وصول يا صدور گواهينامه عدم پرداخت چكهاي واگذاري و يا ارائه شده به بانكها تاكيد كرد. در بخشنامه بانك مركزي به بانكها آمده است: بر اساس ماده 4 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحيه هاي بعدي ( اصلاحيه 1372-1376 و 1382) هر گاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 قانون مذكور پرد
 • اخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. براساس اين بخشنامه، در موارد بسيار نادر كه چكهاي واگذاري پس از ارسال به بانك محال عليه، گاهي به علت قطع برق، اشكال در سيستم يا حتي بعضا تعطيلي برخي از شعب به علت حوادث قهري، صدور گواهينامه عدم پرداخت در همان روز ميسر نباشد و انجام اين تكليف قانوني به روز بعد موكول گردد بانك مكلف است به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مشتري مراتب را در ذيل گواهينامه عدم پرداخت توضيح و گواهي نمايد. بانك مركزي در اين بخشنامه تاكيد كرده است: هيچ عذر
 • نجام اين تكليف قانوني به روز بعد موكول گردد بانك مكلف است به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مشتري مراتب را در ذيل گواهينامه عدم پرداخت توضيح و گواهي نمايد. بانك مركزي در اين بخشنامه تاكيد كرده است: هيچ عذري در خصوص تكليف قانوني و فوري مبتني بر وصول يا صدور گواهينامه عدم پرداخت چكهاي واگذاري و يا ارائه شده به بانك پذيرفته نخواهد شد و مسئوليت اجراي آن مستقيما متوجه بانك و روساي شعب خواهد بود منبع: سحام نيوز تاريخ: 1388-0
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كجاي راه كيفيت را اشتباه رفته‌ايم
سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO) يك مجمع بين‌المللي از سازمان‌هاي استاندارد كشورهاي عضو بوده كه مركزيت اين شبكه در شهر ژنو - سوئيس- فعاليت مي‌كند.
 • به عنوان مثال كميته فني (TC/176) در خصوص كيفيت، كميته فني (TC/207) در خصوص زيست محيطي و كميته فني (TC/34) در خصوص صنايع غذايي تحقيق و پژوهش كرده و اقدام به تدوين استانداردهاي مرتبط مي‌كنند. اين مرجع بين‌المللي نيز از طريق سازمان‌هاي صدور گواهينامه (CB) نظارت بر عملكرد سازمان‌ها و نهادهاي متقاضي اخذ گواهينامه انطباق با الزامات استاندارد و در نهايت صدور گواهينامه استاندارد مي‌كند. ضمنا IAF از طريق سازمان‌هاي تاييد صلاحيت (AB) بر عملكرد سازمان‌هاي CB نظارت مي&zw
 • nj;ايم؟ همه ما كما بيش شاهد پخش تيزرهاي تبليغاتي پرستيژي از صدا و سيما هستيم. تيزر پرستيژي اصطلاحا يعني تبليغي كه به محصولي خاص اشاره ندارد و براي تبليغ همه فعاليت‌هاي يك سازمان ساخته مي‌شود. در اين تيزرها گوينده پس از اشاره به چند نشان و گواهينامه كيفي آن توليد‌كننده با صدايي پرطمطراق، عضويت در يكي از انجمن‌هاي داخلي مرتبط با كيفيت را نيز جزو نكات قابل توجه در مورد آن شركت اعلام مي‌دارد. اين افتخار، افتخاري كه آن شركت براي تبليغ كالاي خود آن را به رخ بيننده مي‌كشد
 • را گرفته است؟ اين شركت يك استثنا نيست. در اين سال‌ها سازمان‌هاي بسياري را ديده‌ايم كه ذره‌اي تعهد كيفي ندارند و گواهينامه‌هاي رنگارنگ را هم دريافت كرده‌اند. نكته جالب زماني آشكار مي‌شود كه مي‌فهميم گاهي شركت صدور گواهينامه (CB)، كه معمولا شعبه‌اي از يك شركت معتبر خارجي است به صورت غير‌رسمي خدمات مشاوره را نيز به سازمان متقاضي گواهينامه ارائه مي‌دهد. اگر شما هم مشاور يك سازمان باشيد و هم مميز آن، آيا از صدور گواهي براي آن سرباز مي‌زنيد
 • طبقه بندي اطلاعاتسخني با اساتيد حرفه حسابداري, قانون مالياتهاي مستقيم, حق تمبر, چك, اسناد تجاري قابل انتقال, حق تمبرسهام و سهم‌الشركه, توصيه هايي براي نوشتن اسناد و چك‌ها, شرايط كلي بازنشستگي بيمه تامين اجتماعي رانندگان برون شهري باربري چيست؟ باتشكر, نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي , اصلاح قانون چك‏, اسناد تجاري, چك وسفته, تضمين, چك مدت دار, قانون صدور چك, محال عليه, چك تضميني, دسته چك, معرف, چك بلامحل, حساب جاري, چك پول وچك بانكي, چك بر گشتي, اعتبار سنجي, صدور گواهينامه عدم پرداخت چكهاي ويا وصول ان, وصول يا صدور گواهينامه عدم پرداخت, چكهاي واگذاري, قانون صدور چك, چكهاي واگذاري, مديريت, كيفيت, سيستم, مديريت, استاندارد, گواهي, گواهينامه, استاندارد, سازمان بين‌المللي استاندارد , سيستم‌هاي مديريت كيفيت, سيستم‌هاي مديريت , كيفيت, عملكرد سازمان, مديريت كيفيت


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .