جستجو در پورتال

مقالات/ شيوه هاي ارزشگذاري دارائيهاي معنوي در فرايند سرمايه گذاري
باتوجه به جايگاه امروزي دارائيهاي فكري در تجارت جهان ونقشي كه اين دارائيهاي ارزشمند مي تواند در توسعه و كسب درآمد بيشتر براي بنگاههاي كوچك و بزرگ اقتصادي و دولتها داشته باشد،
 • به توافق در مورد ارزش دارايي دست يافت. ۱ ) رويكرد بازار: اين رويكرد باتوجه به قيمت تعيين شده در بازار رقابتي، اقدام به ارزشگذاري دارائيهاي معنوي مي كند: ـ قيمت بازار: در مواقعي كه يك دارايي با خصوصيات يكسان در بازار موجود باشد، كارشناس مي تواند با استعلام قيمت آن از بازار، ارزش آن را برآورد كند. ـ نظر كارشناس خبره: در مواردي مي توان با كمك گرفتن از كارشناسان خبره در مورد دارايي استعلام قيمت كرد، اين روش در مورد داراييهاي مشهود كاربرد بيشتري دارد. ۲ ) رويكرد هزينه اي: اين رويكرد مبتني بر هزين
 • رآورد ميزان هزينه هاي مورد نياز براي دستيابي به دارايي مورد نظر امكان پذير باشد، مي توان با تخميني از هزينه ها، حداقل ارزش يك دارايي را محاسبه كرد. ـ هزينه هاي دفتري: در صورتي كه مستندات هزينه هاي انجام يافته به منظور حصول يك دارايي در دسترس بوده و صحت آنها مورد قبول طرفين باشد، مي توان بااستناد به آنها حداقل ارزش يك دارايي را تعيين كرد. ۳ ) رويكرد درآمدي: در اين رويكرد ارزش يك دارايي براساس پيش بيني درآمد ناشي از آن دارايي و براساس جداول مالي از جمله گردش وجوه نقد، تعيين مي گردد. ـ روش گردش
 • سه رويكرد با توجه به شرايط امكان پذير است. ـ فاكتورهاي مهم در تعيين ارزش: ۱ ) تيراژ چاپ؛ ۲ ) متناسب بودن محتويات با كسب و كار؛ ۳ ) به روز بودن با توجه به نوع كسب و كار؛ ۴ ) قابليت جايگزيني. ● نتيجه گيري ۱ ) سهم دارائيهاي معنوي در فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر دانش و در بازار بين المللي رو به افزايش است. ۲ ) براي توسعه صنايع پيشرفته در ايران مبادله و حفاظت از دارائيهاي معنوي يكي از مهمترين پيش نيازها محسوب مي شود. لذا حمايتهاي حقوقي و روشهاي علمي ارزشگذاري مطابق با دانش روز مورد نياز است.
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • يات مي نمايند 3- افرادي كه مامور سازمان امور مالياتي مي باشند 4- هيچكدام 4) برگ تشخيص ماليات بايد براساس: 1- ماخذ صحيح تنظيم گردد 2- متكي به دلايل و اطلاعات كامل باشد 3- براي مودي روشن باشد 4- همه موارد 5)كدام گزينه زير درست است؟ 1- در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات جزئيات گزارش رسيدگي بايد به اطلاع وي برسد 2- مودي هيچكونه حقي مبني بر آگاهي از نحوه رسيدگي ماليات خود ندارد 3- مامور تشخيص ماليات هرگز نمي تواند به مودي مالياتي در مورد نحوه گزارش رسيدگي اطلاع دهد 4- مودي مالياتي
 • دت معين 2- عمري عقدي است از طرف مالك براي مدت معين حال انكه رقبي حق انتفاعي است براي تمام عمر 3- عمري و رقبي بودن هيچ رابطه اي با عمر مالك و يا شخص ثالث ندارد 4- عمري و رقبي بودن فقط در ارتباط با عمر مالك است 21) كدا گزينه زير در موردشرايط اساسي صحت معاملات درست نمي باشد؟ 1- قصد طرفين و رضاي آنها 2- اهليت طرفين 3- زمان انجام معامله 4- مشروعيت جهت معامله 22 كدام گزينه زير در مورد وراث طبقه اول صحيح مي باشد؟ 1- پدرو مادر و اولاد و برادر و خواهر 2- پدرو مادر و اولاد و اولاد اولاد 3- اجد
 • رك از مودي درست مي باشد: 1- ذكر هويت كامل و صحيح مودي و اقامت گاه قانوني وي 2- اسنادومدارك ودفاتروصورتحسابهاي مورد لزوم بايستي جزء به جزء و قلم به قلم دردعوت نامه درج شود 3- مواعد ارائه اسناد و مدارك مي بايست دردعوتنامه قيد شود 4- همه مدارك 32) استعلام از اشخاص ثالث درچه زماني لازم است؟ 1-زماني كه مودي ازارائه اسناد و مدارك بعضا يا كلا خودداري نمايد 2- به منظور كنترل و تكميل سوابق موجود 3- موارد2و1 4- استعلام ازاشخاص ثالث در هر صورت لازم است 33) در استعلام از بانك در مورد پرونده هاي ما
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بانك‌ها در قبال اعطاي تسهيلات ملزم به استعلام از شركت رتبه‌بندي اعتباري شدند
خبرگزاري فارس: در حالي كه پيش از اين اعطاء تسهيلات بيش از 100 ميليون تومان منوط به تأييد شركت رتبه بندي اعتباري مشتريان بود بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي بانك‌ها را ملزم كرد از اين پس در ازاي اعطاي هرگونه تسهيلات اقدام به اخذ استعلام نمايند.
 • با لغو مصوبه قبلي؛:بانك‌ها در قبال اعطاي تسهيلات ملزم به استعلام از شركت رتبه‌بندي اعتباري شدند بانك‌ها در قبال اعطاي تسهيلات ملزم به استعلام از شركت رتبه‌بندي اعتباري شدند به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» مديريت كل اعتبارات بانك مركزي با صدور و ابلاغ نامه‌اي خطاب به مديران عامل بانك‌ها شرايط جديدي را در خصوص نحوه فعاليت و تعامل بانك‌ها با شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران، اعلام كرد:‌ در خصوص شروع به فعاليت شركت مشاوره رتبه ب
 • ا فراهم نموده، از كامل بودن اطلاعات اطمينان حاصل نمايد و جامعيت سيستم اعطاي تسهيلات را حفظ كند. اجازه انتشار اجازه درخواست، مبادله و استفاده اطلاعات به و از سامانه اعتبار‌سنجي شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران امضا شده در تاريخ / / 13 اينجانب صحت و درستي اطلاعات مندرج در اين تقاضانامه را تائيد مي نمايم. بدينوسيله اجازه توزيع و پردازش اطلاعات خود را به تمامي اعضاي سامانه اعتبار‌سنجي شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران داده و حق هرگونه دادخواهي، اعلام دعوي و مطالبه خسارت و صدمه ناشي از استف
 • ه و پردازش اطلاعات سامانه اعتبار‌سنجي شركت به استفاده كنندگان مجاز از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را از خود سلب مي‌نمايم. امضاي متقاضي تائيديه متصدي بانك بدينوسيله گواهي مي‌نمايم كه متقاضي، اين فرم را در حضور اينجانب امضا نموده و اينجانب صحت هويت ايشان را با عكس و ديگر مدارك هويتي ايشان تطبيق داده‌ام. نام و امضاي شاهد شماره تلفن بانك نام و امضاي نماينده بانك به گزارش فارس، بانك مركزي و اداره مربوطه سال گذشته نيز با صدور بخشنامه‌اي به بانك‌هاي عامل مواردي در اين خصوص را ابلاغ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آسيب‌شناسي حرفه حسابرسي در ايران
حرفه حسابرسي در حال حاضر اعم از بخش دولتي و ساير تشكل‌هايي چون جامعه حسابداران رسمي ايران، (به عنوان يك NGO) داراي مشكلات و موانعي بر سر راه خود است كه مي‌توان آنها را به دو دسته كلي تقسيم كرد.
 • ارد. به طور مثال در برخي از خريدهاي خارجي كه توسط شركت ها و سازمان ها صورت مي گيرد پرداخت پورسانت به افراد و مسوولان شركت ها، متاسفانه متداول و متعارف است. در تبادل اين گونه نام نيز به گونه اي عمل مي شود كه ظاهر معاملات لحاظ تكميل مدارك خريد از قبيل استعلام، مناقصه ها و امثال آنها همگي دلالت بر صحت معاملات دارد طبيعي است كه در يك عمليات حسابرسي متعارف كشف نهايي يا دريافت پورسانت به آساني ميسر نيست به خصوص آن كه «حسابرس» در حيطه حسابرسي و رسيدگي هاي خود داراي امكانات بسيار محدود است.ا
 • را كه يكي از مهم ترين اركان حرفه حسابرسي است در معرض خطر قرار دهد. اگرچه اقدام دولت در ارديبهشت ماه سال 1388 مبني بر ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده به كارشناسان مالياتي جزو مداركي كه فقدان آن سبب تشخيص علي الراسي مي شود را مي توان در جهت شفاف سازي اقتصادي، به ويژه در بخش خصوصي و همچنين توسعه حرفه حسابرسي اقدام مثبتي تلقي كرد، اما اقدامات مهم تري در اين زمينه بايد برداشته شود كه در مقالات بعدي به آن خواهيم پرداخت.
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك
 • براي متقاضي، مشخصات كامل شناسنامه اي و كد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و كدپستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل كند و همچنين با استعلام از بانك مركزي، از عملكرد مالي- بانكي متقاضي تحقيق كند. در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي باشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسوول
 • ي- بانكي متقاضي تحقيق كند. در صورتي كه متقاضي داراي سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي باشد و الا نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسووليت تضامني دارد. تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيات دولت مي رسد. تبصره 2: در صورت درخواست افتتاح حساب
 • شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است. ماده 21. پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي آن ملغي است. ماده 22. اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حساب هاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چك هاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نگاهي به چگونگي ثبت يك شركت
نگاهي به چگونگي ثبت يك شركت در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي كشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است كه افراد به تأسيس شركت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث كاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند
قوانين و مقررات/ دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه)
دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه) دستگاه مجري: وزارت كشور، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعضاي محترم هيأت دولت استانداران محترم نهادهاي انقلاب اسلامي به استناد تبصره ماده ۱ قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۷ هيأت محترم دولت، به پيوست دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس (در داخل كشور) كه در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ به تصويب كارگروه ساماندهي مد و لباس رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. بديهي است دستورالعمل مذكور براي كليه متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس، اعم از داخلي يا خارجي و دولتي و غيردولتي لازم‌الاتباع است و كليه دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اجراي كامل آن و پيشگيري از تخلفات احتمالي، موظف به همكاري با ساختار مديريتي پيش‌بيني شده براساس ماده ۱ قانون مذكور و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن (دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت امور هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي) هستند. محمدحسين صفارهرندي در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مدولباس ، مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شوراي اسلامي و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر جشنواره/ نمايشگاه¬هاي مد و لباس ايراني اسلامي و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها ، شيوه¬نامه¬اي به موجب بند «ز» ماده ۲ آيين¬نامه اجرايي همان قانون مصوب ۲۳/۲/۸۶ هيأت محترم دولت به شرح ذيل تدوين شده است كه در سراسر كشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم¬الاتباع است.
 • ي وكيل يا نماينده قانوني متقاضي) ۲-     مدارك مثبت شرايط مندرج در ماده ۲ همين دستورالعمل ۳-     گواهي رسمي تأييد صلاحيت فردي متقاضي و صلاحيت ترافيكي – انتظامي مكان برگزاري نمايشگاه (كه در پاسخ به استعلام دبيرخانه از مراجع ذي صلاح نظير نيروي انتظامي صادر مي شود) ۴-     مجوز تأسيس و اساسنامه مؤسسه / شركت / سازمان غير دولتي همراه با آگهي رسمي آخرين تغييرات (براي متقاضي حقوقي و مؤسسات يا شركت هاي حاضر در تركيب مديريتي نماي
 • يت هاي مستقل يا  گروه هاي مستقل كالايي تلقي مي شوند) ۷-     سپردن تعهد مالي به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ريال در وجه دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس و در قالب يك فقره چك تضميني معتبر بصورت علي الحساب به منظور اطمينان از صحت انجام كار و حسن اجراي مقررات و تأمين هزينه هاي احتمالي ارزيابي مشاوره اي و فني (اين مبلغ با توجه به وسعت فعاليت نمايشگاه مورد تقاضا ، طبق نظر كميسيون صدور مجوز قابل تغيير است ) ۸-     تعهد كتبي در خصوص رعايت كامل و دقيق دسارزشگذاري دارائيهاي معنوي, فرايند سرمايه گذاري , ارزشگذاري دارائيها, معنوي, دارائيهاي معنوي, ارزشگذاري, روش ارزشگذاري, دارائي, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, ارزيابي اموال, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, بانك‌ها در قبال اعطاي تسهيلات ملزم به استعلام از شركت رتبه‌بندي اعتباري شدند, آسيب‌شناسي حرفه حسابرسي در ايران, حرفه حسابرسي در ايران, حرفه حسابرسي, نحوه انتخاب حسابرسان, پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك, صدور چك‌هاي بي‌محل, جنبه كيفري صدور چك بلامحل, افتتاح و انسداد حساب جاري, اصالت چك و صحت امضا و اعتبار صادركننده, دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي, ظهر چك, ثبت يك شركت, اداره ثبت شركت ها مؤسسات غير تجاري, شركت هاي سهامي, شركت با مسئوليت محدود, تضامني, مختلط سهامي, مختلط غير سهامي, شركت نسبي, شركت تعاوني, قانون تجارت, تقاضانامه, شركتنامه, اساسنامه, صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين, دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه)


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .