جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
 • ررات مربوط اداره مي شود. ماده3- حدود وظايف و اختيارات جامعه به شرح زير تعيين مي شود: 1- ارتقاء فرهنگ مالياتي مؤديان. 2- ارتقاء دانش حرفه اي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي. 3- تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه هاي لوايح دفاعي و دادخواهي موردنياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي. 4- انتشار جزوات و نشريه هاي تخصصي و حرفه اي. 5- نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه اي آنان. 6- اطلاع رساني در خصوص قوانين و بخشنامه
 • لايل و اسناد ارايه شده توسط تجديدنظرخواه را رسيدگي و مستند به جهات و اسباب و دلايل، حسب مقررات اين اساسنامه و آيين نامه انضباطي، رأي مقتضي بر نقض رأي هيئت بدوي انتظامي يا رد شكايت صادر مي نمايد. رأي صادر شده با اكثريت آراء مناط اعتبار و نظر اقليت در متن رأي قيد مي گردد. اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.   ماده 24- تنبيه هاي انضباطي اعضاي جامعه به شرح زير است: 1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده 2- اخطار كتبي با درج در پرونده 3- تعليق عضويت از يك تا دوازده ماه 4- تعليق عضويت از
 • ماه 4- تعليق عضويت از يك تا پنج سال 5- لغو عضويت دائم تبصره1-تنـبيه مـوضوع اين مـاده پس از صـدور رأي قـطعي هـيئت هاي انتظامي از سوي هيئت مديره به عضو ذي ربط ابلاغ مي شود. تنبيه موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذي ربط در يك روزنامه كثيرالانتشار نيز آگهي مي شود. تبصره2- هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئتهاي انتظامي مكلفند ضمن رسيدگي به اصل تخلف انتظامي خاطي (مطابق اين اساسنامه) و صدور رأي مقتضي، مراتب را براي رسيدگي به ا
مقالات/ شيوه ي محاسبه ي شاخصهاي بهره وري
يكي ازفرضيه هاي پژوهشي كه درايران انجام شد،عبارت بود ازاينكه بين ادراك شيوه ي مديريت پدرانه وPM ازيكسو، وشاخصهاي بهره وري ( درسطح سازمان ) ازسوي ديگر، رابطه ي مثبت وجود دارد .
 • دستان ، " رضايت ازحقوق ومزايا "،" احساس تعهد سازماني " و"همبستگي با اصناف وتيمهاي كاري"،" كيفيت نشستهاي گروهي"،"مطلوب بودن ارتباطات "،" سلامت رواني" و"معيارعملكرد " . درپژوهش روي نمونه هاي ايراني نيزبراي تخمين ميزان بهره وري ازملاكهاي عيني وشناختي استفاده شد[۲]. روشهاي نمونه برداري دومرحله اي بود . نمونه گيري ازواحدهاي اوليه ، بصورت سيستماتيك كاملا تصادفي انجام شد . پس ازانتخاب واحدهاي اوليه ، انتخاب طبقه بندي شده ازهرطبقه مت
 • حدهاي اوليه ، بصورت سيستماتيك كاملا تصادفي انجام شد . پس ازانتخاب واحدهاي اوليه ، انتخاب طبقه بندي شده ازهرطبقه متناسب با حجم طبقه ي نمونه گيري تصادفي مرحله ي دوم انجام گرديد . ● يافته ها محاسبه ي ضرايب همبستگي شاخصهاي "عملكرد "،" برنامه ريزي" و" فشار" و" نگهداري" باهمديگراين بود كه يافته هاي ميزومي با داده هاي ژاپني وداده هاي ايراني كاملا همگون است وشاخص" برنامه ريزي" باشاخص" نگهداري" (r = ./۵۶) تقارن زياد ومعني داردارد ولي شاخص"
 • ot; محاسبه شد . سپس افراديكه پاسخهايشان درشاخص "عملكرد " مساوي يا بيشترازميانگين بود با حرف P بزرگ وآنهائيكه ميانگين پاسخهايشان ازميانگين كمتربود با حرف p كوچك مشخص شدند . همين عمل درباره ي متغير" نگهداري " انجام شد وافراد واقع درنمونه به گروههاي Mوm تفكيك شدند . با تلفيق اعضاي گروههاي چهارگانه ، چهارگروه بامشخصات pm,Pm,pM,PM ازهمديگرقابل تفكيك شدند . ۱) PM: به گروهي اطلاق ميگردد كه اظهارميدارند ، سرپرستان آنان هم آنان را درجهت افزايش "عملكرد" ( بيش ازميانگين پاسخه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ فروشگاه زنجيره‌اي پيشگام در نوآوري در آمريكا
شركت كروگر،‌ بزرگ‌ترين فروشگاه زنجيره‌اي در زمينه خواربار و دومين فروشگاه زنجيره‌اي بزرگ برحسب حجم فروش در‌ايالات متحده بوده و پس از والمارت دومين فروشگاه زنجيره‌اي عمده در‌اين كشور مي‌باشد.
 • ازمان تهيه كالاي كروگر با نام «شركت غذايي وسكو» شد. موريل همچنين در دهه 1930 بنياد غذايي كروگر را تاسيس كرد كه اولين شركتي بود كه براي نظارت بر كيفيت مواد غذايي به طور علمي‌ آزمايشاتي انجام مي‌داد. ‌اين شركت همچنين به 750 فرد خانه دار مسووليت آزمون نمونه‌هاي غذايي در خانه‌هايشان را داده بود. پس از جنگ‌جهاني دوم و در اواخر دهه 1940 نام شركت به طور خلاصه تنها به «كروگر» تغيير پيدا كرد. در همين دوران اولين كارخانه فرآوري تخم مرغ شركت نيز راه‌اندازي شد و همچنين تمام محصولات بدون برندي كه در ‌اين ف
 • ر، سه كارخانه نوشيدني‌ها، دو كارخانه توليد گوشت و دو كارخانه توليد پنير مي‌شود. ‌اين توانمندي‌هاي توليدي شركت را قادر مي‌سازد كنترل كارآتري روي كيفيت داشته باشد و بتواند به طوري اثربخش‌تر محصولاتش را به فروشگاه‌ها برساند. • انبار محصولات خرده‌فروشي متنوع: انبار محصول كروگر شامل دامنه گسترده‌اي از محصولات با برند شخصي يا ملي در رده‌هاي مختلف محصول شامل مواد غذايي، خواربار،‌ نوشيدني،‌ پوشاك، گوشت، جواهرات‌ و خريدهاي معمول خانوار مي‌شود. ‌اين استراتژي متنوع همچنين در پمپ بنزين‌ها و خدمات مالي شركت
 • شگاه كه شامل بيش از 14000 برند مي‌شود را افزايش داده است. در فصل آخر سال مالي سال 2009 در حدود 27 درصد فروش خواربار شركت نيز از فروش‌اين محصولات حاصل شده بود.‌اين برندها همچنين در زمان ركود اقتصادي بسيار به نفع وضعيت اقتصادي مصرف‌كنندگان هستند. • برنامه‌هاي گسترش استراتژيك: كروگر قصد دارد يك برنامه گسترش را پياده كند كه شامل تغيير مكان و تغيير مدل و وضعيت فروشگاه‌ها و بازگشايي فروشگاه‌هاي جديد مي‌شود. ‌اين برنامه به شركت كمك مي‌كند كه بهره‌وري فروشگاه‌هايش را افزايش داده و به بازارهايي جديد نفو
 • طبقه بندي اطلاعات
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام در خصوص نحوه استفاده از مرخصي در طول سال شركتي كه در ان مشغول بكار هستم 26 روز مرخص براي يكسال را در نظر مي گيرد حال اگر شخصي 10 روز مرخصي استفاده نمايد كه دو روز آن جمعه و يك روز آن تعطيل

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  استاد محترم با سلام آيا ثبت موسسه حسابداري مجوز خاصي مي خواهد ( انجمن حسابداران خبره و يا ...)ضمنا چنانچه شركت ثبت گردد و نهايتا با مسئوليت محدود ثبت گردد آيا مشول معافيت مالياتي (تعداد چند نفر ؟)بي

  اميد اميرلو ( نرم افزار و سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي استراتژيك IT )
  سلام خدمت آقاي امير لو ضمن عرض خسته نباشيد ميخواستم بپرسم اگر ما يه شركت توليد نرم افزار رو به ثبت رسونيدم و درنهايت يك نرم افزار رو ايجاد كرديم حال براي فروش اون نرم افزار نياز اجباري به داشتن مج

  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام و خسته نباشيد بنده متولد 63 و با 8/5 سال سابقه حسابداري با سقف بيمه حداقل حقوق و دستمزد هستم و مي خواستم از مرخصي زايمان و بيمه بيكاري استفاده كنم لطفاراهنمايي كنيد كه بعد از 10سال تكميل سابقه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  متشكر از پاسختون ! يعني اگر من نرم افزار رو بدون گواهي ثبت بفروشم كار خلاف قانون انجام ندادم كه منجر به پلمپ شركت بشه ؟ و اينكه در نهايت براي گرفتن گواهي هاي انتشار و ثبت بايد حتما ليسانس مرتبط دا

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  با سلام و ارادت استاد محترم ، مي خواستم با تبليغات ارزان اينتر نتي كه واقعا در ايران قابليت اجرائي دارد آشنا بشوم . خوشحال مي شوم چنانچه بنده را با سايتي ، فايلي كه واقعا روش ها را بطور عملي ارائه د


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني