جستجو در پورتال

مقالات/ بررسي و تبيين نقش مديريت منابع انساني در بهبود عملكرد سازماني
تمام مديران اجرايي علاقه دارند ببينند كه سازمان‌شان بهتر عمل مي‌كند و اكثر آنها به دنبال ابزارهايي به منظور تحقق اين امر هستند.
 • كه كاركرد هاي HRM تاثير بيشتري بر روي عملكرد و سازمان نسبت به عواملي نظير استقلال هيات مديره بنگاه اقتصادي ( دالتون، ديلي، السترند، جانسون، 1998) و پرداخت تشويقي مدير ارشد (تسي، ورنر، كتز وگمز ـ مجيا،2000) دارند؛ به عنوان مثال اگر ما تاثيري را كه در نمونه هاسليد (1995) از 816 بنگاه دريافتيم به كار ببريم، مشاهده مي نماييم كه افزايش 30 درصدي در يكي از كاركرد هاي سودمند HRM، به طور متوسط تبديل به افزايش بازگشت دارايي ها از 1/5 درصد به 3/8 درصد و كاهش خروج كاركنان از 4/18 درصد به 3/15 درصد خواهد شد
 • ه نشان مي دهد كه رابطه مثبتي بين پاداش تشويقي و بهبود عملكرد كاركنان وجود دارد. پژوهشگران معتقدند كه سيستم هاي حقوق و دستمزد بايد علاوه بر استراتژي كسب و كار با سيستم كلي HRM سازگار باشد (بيرد و ميشولام، 1988). بنابراين در انتخاب از ميان گزينه هاي متنوع پاداش تشويقي، مديران بايد به دقت اهداف استراتژيك و نحوه تحقق آن را بررسي كنند. به عنوان مثال اعطاي جايزه به عملكرد فردي با پاداش هاي بزرگ ممكن است موجب تضعيف كارهايي شود كه نيازمند همكاري گسترده اي هستند. امروزه سياست هاي ارتقاي انگيزش دروني
 • ي به طور قابل توجهي تمايل كاركنان براي ترك سازمان را كاهش مي دهد (پفر، 1998). ما 12 مطالعه را شناسايي كرديم كه مفاهيم عملكردي سياست هاي انگيزش دروني را بررسي كرده اند. اين مطالعات از نهادهاي متنوعي نظير بانك ها، بنگاه هاي حقوقي و شركت هاي نرم افزاري نمونه برداري كرده بودند. به عنوان مثال در يك مطالعه از 373 سازمان انتفاعي و غير انتفاعي، دلاني و هاسليد (1996) ارتباطي ميان امكان انگيزش دروني و عملكرد درك شده مشاهده نمودند. بنابراين به نظر مي رسد كه انگيزش دروني براي سازمان هايي كه در حوزه هاي متنو
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • اني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند. رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه‌ها الزامي است. ب ـ نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد ت
 • م نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه ج ـ تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي د ـ تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس « از شهر به روستا» و تثبيت ‌نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه هـ ـ بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روسـتايي مبتـني بر الگوي معماري اسـلامي ـ ايراني با مـشاركت مـر
مقالات/ مروري بر راهبردهاي جهاني مبارزه با فقر
فيليپ كاتلر (Philip Kotler) بدون ترديد مطرح‌ترين چهره آكادميك فعلي دنيا در حوزه مديريت بازاريابي (Marketing Management) محسوب مي‌شود. «كاتلر» با تاليف چندين متن درسي معتبر در زمينه دانش بازاريابي، جزو مشهورترين و معتبرترين نام‌ها براي اكثريت قاطع از دانشجويان مديريت و اقتصاد در سراسر دنيا به حساب مي‌آيد. كاتلر علاوه بر تاليف كتاب‌ها و مقالات متعدد در حوزه‌هاي مرسوم بازاريابي (بازاريابي اقتصادي)، مباحثي را نيز در زمينه يك مفهوم متناظر و خلاقانه، يعني «بازاريابي اجتماعي» مطرح نموده است.
 • مادر يا هر دو بزرگ مي‌شوند، در معرض آسيب‌هايي قرار دارند كه آنها را در معرض فقر قرار مي‌دهد. فقر به دليل شكست نهادهاي اجتماعي در انجام كامل وظايفي چون فراهم كردن آموزش همگاني، گسترش مهارت‌هاي فردي قابل عرضه در بازار كار و ارائه نمونه‌هاي موفق براي الگوبرداري توسط افراد مختلف جامعه به بار مي‌آيد. فقر نتيجه وجود تبعيض نژادي، قومي، طبقه‌اي يا عقيدتي است كه دسترسي به فرصت‌ها را براي برخي از گروه‌هاي اجتماعي محدود مي‌كند. فقر نتيجه ناتواني ساختار
 • فقير ماندن آنها موثر است. تعدادي از كارشناسان بر اين باورند كه حكومت‌هاي محلي بايد با به‌كارگيري ابزارهاي مناسب، براي اثرگذاري بر ميزان زاد و ولد در خانواده‌هاي فقير وارد عمل شوند. اين ابزارها مي‌تواند شامل طيفي از سياست‌هاي تشويقي و آموزشي و توزيع رايگان ابزارها و داروهاي ضد بارداري، تا اعمال محدوديت‌ قانوني بر تعداد فرزندان خانوار، مانند سياست تك‌فرزندي در چين، باشد. طرفداران به‌كارگيري روش‌هاي داوطلبانه، استفاده از عنوان «برنامه‌ريزي خان
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نخستين فهرست «كالاهاي وارداتي ممنوعه» اعلام شد
به دنبال جدي شدن بحث جلوگيري از واردات برخي از كالاها تحت‌عناوين غيرضروري و بي‌كيفيت، نخستين فهرست از كالاهاي ممنوعه وارداتي منتشر شد؛ ممنوع‌سازي غيرتعرفه‌اي كالاهاي وارداتي كه طبق برنامه چهارم توسعه غيرممكن است، ظاهرا براساس مقررات جديدي ممكن شده است كه به وزارت صنايع و جهاد كشاورزي امكان مي‌دهد طبق ضوابطي مانع از واردات برخي كالاها شوند
 • خي كالاها جلوگيري كنند. حميد صافدل، معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران در اين باره به «مهر» گفت: فهرست هايي كه وزارت بازرگاني از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درخواست كرده، مربوط به كالاهايي است كه در اثر آزمايش يا اظهارنظر تطبيق نمونه با واردات، فاقد كيفيت شناخته شده اند. وي افزود: وزارت بازرگاني كه مسووليت ثبت دبيرخانه اي واردات را با نام ثبت سفارش به عهده دارد، ضمن اينكه از ورود اين كالاها به كشور جلوگيري كرده از ادامه ثبت سفارش براي موارد بعد هم خودداري مي كند. صافدل تص
 • اشتي، قرنطينه اي و... جلوي ورود كالاهاي بي كيفيت را بگيريم. وي بر اطلاع رساني به مردم براي نخريدن كالا به جاي ممانعت از ورود كالا به كشور تاكيد كرد و گفت: بايد با برخي سياست ها از دامپينگ جلوگيري كرد و علاوه بر آن به نظر مي رسد قيمت كالاهاي وارداتي متناسب با كيفيتشان است و همين كالاها به دليل قيمت پايين طرفداران خود را در بازار دارد و تا تقاضا نباشد عرضه اي به وجود نمي آيد؛ بنابراين دولت بايد براي اين مشكل نيز راه حلي پيدا كند. بهرامي به پايين نگه داشتن نرخ ارز به عنوان عاملي براي ورود كالاهاي
 • رود كالاهاي بي كيفيت نمي تواند مانعي براي پيوستن ايران به WTO باشد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا عمليات سختگيرانه در مسير واردات رسمي منجر به افزايش قاچاق نمي شود، اظهار كرد: جلوي قاچاق تنها با ابزارهايي نظير همسان سازي تعرفه ها، سياست هاي تشويقي، پيوستن به WTO و رونق بازرگاني گرفته مي شود. به اعتقاد كيخسروي با نيروي قهريه نمي توان از ورود كالاي قاچاق جلوگيري كرد و تنها راه مقابله با قاچاق نيروي اقتصادي است. بر اساس اعلام معاون كل سازمان توسعه تجارت، فهرست كالاهاي وارداتي بي كيفيت و م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ توسعه اقتصادي در آفريقا: چالش‌ها و فرصت‌ها
مقدمه بحران اقتصادي و مالي جهان كه از سال 2007 جهان را در‌نورديد، برخي انديشمندان واقتصاددانان را بر آن داشت تا طي نشستي در نوامبر سال 2008 در كالج مونت هونت بتوانند با ارائه مقالات علمي از وضعيت رشد و توسعه در نقاط مختلف جهان تاثير و تاثرات بحران جهاني را با اقتصاد كشورها و مناطق دنيا مورد بررسي قرار دهند.
 • ش جهاني صنعت از 4/0 درصد در دهه 1980 به 3/0 درصد درسال 2005 كاهش يافت و البته صادرات اقلام صنعتي نيز طي دوره مذكور كاهش يافتند. افزايش نرخ رشد خود نيازمند تغييرات اساسي در بخش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي شامل سياست‌گذاري مطلوب است. براي نمونه در صورتي كه منابع طبيعي كشوري در برنامه سياست‌گذاري منظور شود، به همراه ساير سياست‌هاي برنامه‌اي مي‌تواند ثبات اقتصاد كلان آن كشور را از طريق نظارت، كنترل نرخ تورم و نيز حفظ ثبات نرخ رشد به دنبال داشته باشد. ما معتقديم پي
 • رشد پيش از بحران جهاني كسب كرده بود‌ ــ فقر در سطح بالايي قرارداشت. شواهد نشان مي‌دهد كه پديده‌ فقر در آفريقا به طور بسيار آهسته‌اي در برابر سرعت و شتاب رشد واكنش نشان مي‌دهد. شتاب‌هاي منفي رشد خود دليلي بر افزايش نامتناسب فقراست. البته چه بسا دراين ميان بتوان به سه عامل نيز اشاره داشت: 1- گروه بسياري از مردم آفريقا اندكي بالاي خط فقر قرار دارند، لذا به مجرد كاهش جزئي در درآمد افت به زيرخط فقر حتمي است. 2- بايد دانست كه رشد همواره با افزايش نسبي اشتغال همراه
 • دن در ميان ساير موارد مهم بايد به عنوان اهدف اصلي سياست ملي كلان اقتصادي كشورهاي آفريقايي درآيد. سياست‌هاي بخشي خود مي‌تواند نقش بسيار مهمي را در كاهش فقر از طريق اشتغالزايي ايفا كند كه چنين امري نيازمند به‌كارگيري مكانيزم‌هاي تشويقي و حمايتي با ظرفيت بالاي اشتغالزايي خواهد بود. درعين حال، كشاورزي بايد در مركزيت استراتژي‌هاي كاهش فقر قرار گيرد. به‌‌رغم تاكيد فراوان نقش حياتي وظايف خطير بخش كشاورزي براي توسعه، اقتصاد آفريقا تاكنون از حمايت مالي كمتري برخور
مقالات/ مشاركت عمومي- خصوصي در كشورهاي مختلف
چگونه مي‌توان تزريق سرمايه‌ بخش خصوصي به پروژه‌هاي زيرساختي را افزايش داد؟
 • را براي ساخت سيستم آبرساني شهر نيويورك تحت يك شركت خصوصي داد كه يك سوم سهام آن متعلق به شهرداري بوده و پروژه تحت نظارت مميزين مسوول بايد انجام مي‌شد. همچنين ساخت و توسعه قطار شهري نيويورك در اوايل قرن 20، شايد تا به امروز همچنان مهم‌ترين نمونه مشاركت عمومي-خصوصي در تاريخ آمريكا باشد. 1980-1913 در اين دوره مشاركت عمومي-خصوصي در حوزه حمل و نقل بسيار كمرنگ شد و در مقابل شركت‌هاي خصوصي و دولت مالكيت و عمليات مربوط به سيستم‌هاي برق،گاز و آب و فاضلاب را بين خود تقسيم كردند. دو
 • ساختي را افزايش دهند (Asian Development Bank, 2006). با اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه شهرهاي ايران به ويژه كلان‌شهرها، مي‌توانند از اين روش، با توجه به استفاده فراگير و گسترده آن در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته و تجربيات گوناگون و متنوع موجود در انجام پروژه‌هاي مختلف شهري به ويژه در بخش حمل و نقل عمومي، احياي بافت‌هاي فرسوده، گسترش زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، ايجاد فضاي اوقات فراغت و تفريحي، معابر، بزرگراه‌هاي شهري و امثالهم استفاده نمايند. اما با توجه به ا
 • 390)، كوشيد تا مفاهيم كلي و مباني مربوطه را بررسي كند. لينك مقالات اين پرونده، در آدرس اينترنتي زير قابل مشاهده است: http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_Services.asp?chid=423&name=انديشه اقتصاداينك در پرونده پيش‌رو، به بررسي اجمالي برخي نمونه‌هاي كاربرد مشاركت عمومي_خصوصي در مناطق مختلف دنيا مي‌پردازيم.  قراردادهاي BOT، رايج‌ترين شيوه مشاركت عمومي خصوصي در چارچوب قراردادهاي BOT، بخش خصوصي فرآيند «ساخت» (Build) يك پروژه زيرساختي را بر عهده گرفته و
مقالات/ مرور راهكارهاي كاهش اثرات منفي طرح هدفمندي بر صاحبان صنايع
هرچند كه اولين زمزمه‌هاي اجراي طرح هدفمندي با 2 ركن اصلي «اصلاح قيمت انرژي» و نيز ايجاد سيستم «پرداخت يارانه نقدي» به نيمه اول سال 1387 برمي‌گردد،
 • ي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است». دولت‌ها علي‌الاصول در بازارهاي انرژي به وسيله پرداخت يارانه، مداخله مي‌نمايند تا قيمت حامل‌هاي انرژي را، عمدتا با اهداف اجتماعي و سياسي، ثابت نگه دارند. به عنوان نمونه يكي از اهداف عمده پرداخت يارانه انرژي در كشورهاي در حال توسعه، كمك به خانوارهايي است كه از پرداخت تمام هزينه حامل‌هاي انرژي ناتوان هستند. همچنين يكي ديگر از انگيزه‌هاي دولت ايران براي پرداخت يارانه به انرژي، تلاش براي افزايش توان رقابتي توليدكن
 • لايحه جديد قانون تجارت تعجيل نمايد. 5- حذف كنترل قيمت محصولات مختلف و احترام به قاعده عرضه و تقاضا: در صورتي كه قيمت انرژي مصرفي توليدكنندگان به طور ناگهاني افزايش يابد، لازم است اين آزادي وجود داشته باشد كه توليدكنندگان مختلف، قيمت محصولات خود را متناسب با افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش دهند تا بنگاه‌ها از گردونه رقابت خارج نشوند. لازم به توجه است كه در چنين شرايطي، وجود رقابت در ميان توليدكنندگان، باعث مي‌شود كه اين افزايش قيمت بيش از حد نبوده و مقدار منصفانه‌‌اي داشته باشد. * دانشجوي كارشن
 • طبقه بندي اطلاعاتمديريت منابع انساني, عملكرد سازماني, منابع انساني, سيستم حقوق و دستمزد, HRM, انگيزش دروني, يكپارچگي عمودي , يكپارچگي افقي , فيليپ كاتلر, حوزه مديريت بازاريابي, كاتلر, دانش بازاريابي, مديريت و اقتصاد, بازاريابي اجتماعي, بازاريابي, كالاهاي وارداتي ممنوعه, غيرتعرفه‌اي, كالاهاي ممنوعه وارداتي, مديريت واردات, توسعه اقتصادي در آفريقا: چالش‌ها و فرصت‌ها, مشاركت عمومي- خصوصي در كشورهاي مختلف, مرور راهكارهاي كاهش اثرات منفي طرح هدفمندي بر صاحبان صنايع


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .