جستجو در پورتال

مقالات/ پيرامون حق نشر و حقوق مالكيت فكري
وبلاگ‌نويسي از پديده‌هاي جديد و مهم اجتماعي، سياسي و اقتصادي است كه با اتكا به اينترنت ممكن شده است. اقتصاددانان زيادي هم براي انتقال افكار خود و هم براي ايجاد رابطه اي نزديك و پويا با دانشجويان به طور مرتب در وبلاگ‌هاي خود يادداشت مي‌نويسند.
 • فروش كافي براي استفاده قانوني توليد مي كند، اگر چه برخي اوقات براي نقض حق نشر يا ساير قوانين استفاده شود، قانون شكني سببي محسوب نمي شود. براي مثال توليد تيغ موكت بري كار قانوني است، اگر چه از آن براي ارتكاب اعمال تروريستي هم استفاده شده است. پوسنر نمونه هاي ديگري را در همين راستا ذكر مي كند. اما چندين موضوع درباره مسائل مطرح شده با اين حكم دادگاه و احكام مشابه دادگاه ها هست كه من را نگران مي كند. من اساسا اعتمادي به توانايي قضات، حتي قضات با بهترين نيات و صلاحيت، براي تصميم گيري درباره آينده
 • ايد كند. آيا نسبت فروش قانوني بايد بالاتر از 75 درصد، 50 درصد، 10 درصد يا يك عدد ديگر باشد؟ دادگاه ها بايد روندهاي گذشته اين درصدها را ملاحظه كنند، زيرا طي زمان به اجبار استفاده هاي جديدي براي مثلا يك نرم افزار- قانوني يا غيرقانوني- پيدا مي شود كه كاربران با توانايي هاي بالقوه آن آشنا مي شوند. آيا دادگاه ها بايد درباره استفاده هاي آينده نرم افزار يا ساير محصولات گمانه زني كنند، گمانه زني اي كه به احتمال زياد تحت تاثير روياها و اميدها خواهد بود به جاي اين كه بر دانش و آگاهي محكم و استوار شده
 • يشنهاد با انگيزه دادن به ساير نوآوران تا نرم افزاري توليد كنند كه چنين برچسب هايي را پاك مي كند تنها مشكل را يك گام به عقب انتقال مي دهد. دغدغه ديگر من كاملا اقتصادي است. دزدي كه از ابزار دزدي براي بازكردن به زور در گاوصندوق يا پنجره استفاده مي كند نمونه خوبي است كه پوسنر استفاده مي كند كه بدون استثنا با فعاليت هاي خود به جامعه زيان وارد مي كند. اما زماني كه كسي فايل ها را مي خرد و سپس آنها را با دوستان خود به اشتراك مي گذارد و در مورد اكثر قانون شكني هاي مشابه مالكيت فكري، چنين مساله اي كم تر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چالش‌هاي حرفه حسابرسي در ايران
از عمر حرفه حسابرسي در ايران نيم قرن مي گذرد اما در اين دوره حرفه فراز ونشيب هاي زيادي بر خود ديده است. زماني توسط انقلابيون(كه برخي از اعضاء حرفه نيزشامل آن‌ها مي شوند) منحل شده وزماني دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان كشيده شده ودوباره آن‌ها را فراخواني كردند
 • چالش‌هايي كه سازمان‌هاي امروزي با آن مواجه اند به نسبت سازمان‌هاي گذشته بيش‌تر وپيچيده ترند واين مساله باعث شده كه نيازهاي آن‌ها براي حل مسايل پيش رو، افزايش يافته و آن‌ها را در قالب گزارشات اعتباردهي متنوع ومختلف از حسابرسان در خواست كنند. به عنوان نمونه بحث حسابرسي مالياتي كه بعد از تشكيل جامعه ودر راستاي اجراي ماده 272 مورد توجه صاحب‌كاران قرار گرفته واز حمايتهاي قانوني نيز برخوردار است گونه اي از خدماتي است كه قبل از آن براي سازمان‌ها ناشناخته بود. اين خدمت مهم از طرفي كاري ساده است، چرا كه
 • ند. 9-چالش اقتصاد كلان ضعيف وصنعت بي رونق: يك موضوع اساسي كه از لحاظ تاريخي بر فضاي حرفه حاكم بوده وبر حرفه تاثير پايداري گذاشته موضوع اقتصاد غير صنعتي وضعيف بودن آن درابعاد خرد وكلان است. طبعا حرفه در جايي از رشد مناسب برخوردار است كه شرايط كسب وكار مهيا بوده ومثلا بتوان به راحتي شركتي را تاسيس كرد ويا آن را منحل كرد. اما در كشوري كه سايه نظام متمركز دولتي به پيروي از انديشه هاي چپ وبنا به ضرورت هاي تاريخي وايدئولوژيك شكل گرفته وشرايط كسب وكار در مسير نزولي خود قرار دارد انتظار واميدي به گست
 • مرزها ندارند ولذا يكي ازنقاط ضــــعف موجود در رشد وگسترش حرفه حسابرسي عدم ارتباط سازنده وبه تبع آن عقب ماندن از قافله رشد وتوسعه جهاني حرفه وآموزه هاي جديد در اين خصوص است. لذا به منظور ارتقاء سطح علمي اعضاء وترغيب كردن آن‌ها براي پيوستن به نهادهاي بين المللي لازم است تلاش‌هاي اوليه لازم توسط سياستگزاران در اين نهادها، به منظوراطلاع رساني در خصوص زمان هاي برگزاري امتحانات ومنابع آزمون ها ودر صورت امكان تكثير وتوزيع جزوات آزمون‌هاي مذكور بين اعضاء،و در درجه دوم تلاش خود اعضاء براي اخذ اين مدارك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خود ارزيابي (efqm)
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور درفرايند جهاني شدن وپيوستن به منظومه تجارت جهاني كه پيوستني كه چندان نيز ازروي اختيار نيست با چالشهاي بيشماري مواجه هستند
 • را اندازه گيري كرده و به آنها دست مي يابند.در اينجا مشخص ميگردد كه سازمان در ارتباط با مشتريان بيروني خود چه نتايجي بدست مي آورد. الف) مقياسهاي ادراكي اين مقياسها، بيانگر ادراك مشتريان از سازمان است.( به عنوان مثال از نظرسنجي هاي مشتري، گروههاي نمونه، رطبه بندي فروشندگان ، تقيدرها و شكايات به دست مي آيند.) با توجه به ماهيت سازمان هايي ازاين مقياسها مي تواند شامل موارد زير باشد: • تصوير سازمان - قابليت دسترسي - ارتباطات - شفافيت - انعطاف پذيري - رفتارآينده نگر - پاسخگويي
 • - ارتباطات - شفافيت - انعطاف پذيري - رفتارآينده نگر - پاسخگويي • محصولات و خدمات - كيفيت - ارزش - قابليت اطمينان - نوآوري در طراحي - تحويل - جچنبه هاي زيست محيطي • فروش و پشتيباني پس از فروش - توانايي ها و رفتا ركاركنان - توصيه و پشتيباني - متون مستندات فني تهيه شده براي براي مشتريان - رسيدگي به شكايات - آموزش بكارگيري محصول - زمان پاسخگويي - پشتيباني فني - تدارك گارانتي و ضمانت • وفاداري - تصميم به خريد مجدد - تمايل به خريد ساير محص
 • ارك گارانتي و ضمانت • وفاداري - تصميم به خريد مجدد - تمايل به خريد ساير محصولات و خدمات سازمان - تمايل به معرفي و توصيه سازمان به ديگران ب) شاخص هاي عملكردي اين شاخص ها ، شاخص هاي داخلي هستند كه توسط سازمان به منظور پايش ، درك و پيش بيني و بهبود عملكرد سازمان و پيش بيني ادراك مشتريان بيروني بكار گرفته مي شود. با توجه به ماهيت سازمان نمونه ههايي از اين مقياسها مي تواند شامل موارد زير باشد: • تصوير سازمان - تعداد تقدير نامه هاي مشتريان و نامزدي براي جوايز - پوشش مطبوع
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد ايران در قرن بيستم؛ چشم‌انداز جهاني(۱)
اين مقاله تحولات اقتصاد ايران را در طي قرن بيستم از منظري جهاني مورد بررسي قرار مي‌دهد. در ابتداي قرن، اقتصاد ايران مدت‌ها در حالت ركود، فقر و عمدتا كشاورزي قرار داشت و نقش ناچيزي در اقتصاد جهاني ايفا مي‌نمود.
 • طور متوسط سالانه 5 درصد)، اما تكيه شديد آن به درآمدهاي بالاي نفتي هاله اي از ترديد بر قابل تداوم بودن اين فرآيند مي افكند. همچنين، اين رشدهاي بالا در زماني صورت گرفته كه بسياري از كشورهاي درحال توسعه رشد اقتصادي خود را با نرخ رشد بالاتري شروع كردند. نمونه واضح و معروف اين مساله رشد پديده گونه چين و هند است، اما يافتن ديگر كشورهايي كه نرخ رشد سريع تري از ايران داشته اند در كشورهاي آسياي جنوب شرقي، آمريكاي لاتين، اروپاي شرقي و حتي آفريقا كار دشواري نيست. در نتيجه، به رغم رشد اقتصادي اخير، بازهم جا
 • شور فراهم مي آورد. اگرچه محدوديت هاي تجاري و سياست هاي جايگزيني واردات توانسته تحت شرايطي خاص در كوتاه مدت با رشد اقتصادي در برخي كشورها همراه باشد، اما تداوم و تكيه شديد بر اين سياست ها مي تواند اقتصاد را از منافع دسترسي به تكنولوژي و سرمايه، بازار كار و علامت هاي قابل اتكا براي سرمايه گذاري و توليد كارا محروم سازد. طي قرن بيستم، با توجه به كاهش هزينه هاي نقل و انتقال و ارتباطات، چنين منافعي به طور تدريجي رو به افزايش گذاشت و اقتصاد جهاني و اندازه بازارها بزرگ تر گرديد. چنين توسعه هايي موجب گرد
 • در اين كشورها، اصلاح و مديريت نوسان هاي تجاري را براي آنها به امري بسيار پرهزينه تبديل مي كند. نهايتا اينكه بسياي از اين كشورها فاقد ظرفيت هاي نهادي و اجرايي لازم براي توسعه اين بازارهاي كليدي يا يافتن جايگزين هايي براي مديريت ريسك هاي ناشي از تجارت بين الملل هستند. در اين چارچوب اگر به تجربه ژاپن و كشورهاي آسياي جنوب شرقي نگاه كنيم در مي يابيم كه سياست توسعه صادرات، رويكرد بديلي بود كه كانون مداخلات دولت را از صنايع رقيب واردات به صنايع معطوف به صادرات تغيير داد. اين استراتژي نوآورانه به كشورها
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات روش‌هاي تقلب و پشت صحنه فاركس
اين كارشناس بازار معتقد است: فاركس فعاليت هرمي ندارد اما از حضور هرمي‌ها سود برد. پس از انهدام 410 دفتر شركت هرمي كوئست در تهران از اين موقعيت در سايه بودن استفاده كرد و ضمن برائت از هرمي‌ها به تصور خود از برخورد گريخت.
 • جلب اعتماد سرمايه دار با ترفندهاي مختلف، وعده سود بالا، اطمينان به اين موضوع كه ريسك بسيار پايين و در كنترل است، ثبت يك نام تجاري در خارج و ادعاي خارجي بودن و ادعاي بروكر بودن آن هم بدون داشتن هيچ مجوزي. * بروكرهاي اين بازار چه كساني هستند؟ يك نمونه سكسو بانك(saxo bank) است، بر اساس اطلاعات سايت الكسا بيشترين بازديد از اين سايت از كشور گرجستان است. اين بروكر به دليل تحريم‌ها با اشخاص ايراني كار نمي‌كند. يكي از بروكرهاي مورد علاقه ايرانيان ACM است. بر اساس اطلاعات، بعد از كشور روسيه، ايران
 • ارت بين المللي است چرا سهم كشورهاي با اقتصاد باز كمتر از ماست؟ * اين در حالي است كه كشورمان تحريم است؟ دقيقاً، با افزايش تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور، معمولاً شركت‌هاي خارجي در تجارت و به خصوص در بحث‌هاي مالي سختگيري و حتي ممانعت‌هاي فراواني در كار كردن با هموطنان دارند. حال اين سوال به ذهن مي‌رسد چگونه است كه اين عمليات مالي بدون بحث تحريم به جز در يكي دو مورد در حال انجام است؟ آيا فقط در مورد فاركس و خروج ارز از كشور تحريم‌ها حذف شده‌اند؟ تنها پاسخ منطقي از دو نكته پرده بر مي دارد: عمليا
 • ماينده خود پرداخت مي‌كند. اين سهم معمولاً از 5 تا 20% متغير است. اين امر مشابهت بسياري به پورسانت اوليه پرداختي شركت‌هاي هرمي در تشويق عضوگيري جديد دارد. يا شركت مادر بخشي از پورسانت دريافتي بابت معاملات را به نماينده پرداخت مي‌كند. اين مبلغ معمولا بين 5 تا 50% پورسانت دريافتي است. اين سود نيز مشابه پورسانت معرفي اعضاي غيرمستقيم در شركتهاي هرمي است با اين تفاوت كه آنجا بابت عضويت جديد است و اينجا بابت معامله جديد، در شركتهاي هرمي تعداد اعضاي بيشتر تشويق مي‌شود و اينجا تعداد معاملات بيشتر، اما هتاريك و روشن اقتصاد, حق نشر و حقوق مالكيت فكري, اشتراك‌گذاري فايل, قانون‌شكني اينترنتي, داروهاي خاص و مالكيت فكري, چالش‌هاي حرفه حسابرسي در ايران, حرفه حسابرسي در ايران, چالشهاي دروني, چالشهاي بيروني, حرفه حسابرسي, حسابدار رسمي, خدمات اعتبار دهي, نيروي انساني, قوانين ومقررات, حسابدار رسمي , مهدي غلام زاده, اقتصاد ايران, قرن 21, سرانه درآمد, تجارت خارجي, توسعه اقتصادي, روند هاي اقتصاد كلان, رشد پس انداز, رشد سرمايه گذاري, اقتصاد نفتي, اقتصاد جهاني


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .