جستجو در پورتال

مقالات/ بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
در يكي از شب‌هاي تاريك نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي كردند كه مي‌بايست توسط هر يك از خانواده‌ها به صورت اشتراكي كشت مي‌شدند.
 • ي صادر بكنند، دفتر‌داري بكنند، ماليات پرداخت كنند، قرارداد بنويسند يا حساب بانكي افتتاح نمايند. بسياري از كسب و كارهاي خصوصي روستايي نمي‌توانستند بدون استفاده از چنين شيوه‌هايي از زير بار فشارهاي مالياتي جان سالم به در ببرند. به عنوان نمونه، دو كشاورز در روستاي استان فوجيان اقدام به راه‌اندازي يك كارخانه بسته‌بندي كرده بودند. هر كسي در روستا مي‌دانست كه آن كارخانه متعلق به اين دو كشاورز است، اما اين كارخانه به ظاهر و رسما يك كارخانه اشتراكي روستايي به حساب مي‌آ
 • در سال 1984 يعني زماني كه دنگ ژيائوپينگ تصميم گرفت تا تجربه روستاها را براي اصلاحات سيستم اقتصادي بخش شهري به‌كار بگيرد، ضمانت قراردادهاي شهري را كه مبتني بر موفقيت اصلاحات روستايي بود آغاز كردند. در هر دو كشور، بنگاه‌هاي دولتي هسته اصلي فرماندهي برنامه‌ريزي شده صنايع سنگين، دفاع، حمل‌و‌نقل و امور مالي را تشكيل مي‌داد. آنها نمي‌توانستند بدون از بين بردن سيستم برنامه‌ريزي و پايه سوسياليستي جامعه، به سمت ايجاد مالكيت خصوصي تغيير مسير دهند. در جايي كه توليد
 • ه‌كارگرفته شده، كاهش سرپرستي بيش از حد بر بنگاه‌هاي دولتي بود كه اين موضوع به آنها قدرت تصميم‌گيري بيشتر را مي‌داد و انگيزه‌هايي را براي فعاليت شركت‌ها با كارآيي بيشتر فراهم مي‌كرد. با وجود موقعيت‌ها و پس‌زمينه‌هاي متفاوت اين دو كشور، هر دو برنامه اصلاحات دو نتيجه مشابه داشت؛ هنوز بنگاه‌هاي دولتي بايد محصولاتي را كه به صورت برنامه‌ريزي شده ديكته شده بود به سيستم برنامه‌ريزي تحويل دهند اما آنها مي‌توانستند محصولاتي را بيشتر از
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
در يكي از شب‌هاي تاريك نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي كردند كه مي‌بايست توسط هر يك از خانواده‌ها به صورت اشتراكي كشت مي‌شدند.
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ك مورد نياز عضويت شامل معرفي نامه اداره تعاون, درخواست عضويت، تصاوير مصدق كارت ملي و شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، تصوير برگ سهام و سايرمدارك موردنياز . 2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، آئين نامه و ساير مقررات تعاوني (مطابق فرم نمونه ). 3- فرمي مشتمل بر مشخصات سجلي و نشاني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد ب
 • ني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد بود. 4- مكاتبات في مابين تعاوني و عضو . 5- فرم مربوط به امتيازات (مطابق فرم نمونه) 6- تصوير مجوز سازمان مسكن و شهرسازي مربوط به عضو ذينفع ( موضوع واگذاري زمين ) . 7- نسخه اي از قرارداد منعقده في مابين شركت تعاوني و عضو (مطابق فرم نمونه). 8- تصوير فيش هاي واريزي عضو به حساب تعاوني. 9- سا
 • يص هيات مديره . 10- تعهدنامه پرداخت هزينه‌هاي آماده سازي زمين و تهيه نقشه و اخذ پروانه . بخش دوم : تهيه زمين،آماده سازي و اخذ مجوز ساخت   ماده 48- تهيه زمين صرفاً با معرفي اداره كل تعاون استان و از طريق سازمان مسكن و شهرسازي و در قالب اجاره 99 ساله انجام مي پذيرد. تبصره-1 :       - هيات مديره مكلف است پس از تشكيل تعاوني و طي مراحل پذيرش عضويت، فهرست اسامي اعضاء را به  اداره تعاون /اداره كل تعاون استان جهت معرفي به سازمان مسكن و شهرسازي ارائه نمايد.
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21‏-حسابداري‌ اجاره‌ها
هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌
 • ارايي‌ منتقل‌ شود. اجاره‌اي‌ كه‌ تقريباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزاياي‌ ناشي از مالكيت‌ دارايي‌ را منتقل‌ نكند به عنوان‌ اجاره‌ عملياتي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. 8 . نوع‌ اجاره‌ (يعني‌ سرمايه‌اي‌ يا عملياتي‌) به‌ محتواي‌ معامله‌ و نه‌ شكل‌ قرارداد بستگي‌ دارد. نمونه‌هايي‌ از شرايطي‌ كه‌ در آن‌، يك‌ اجاره‌ معمولاً به عنوان‌ اجاره‌ سرمايه‌اي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود، به شرح‌ زير است‌: الف‌. طبق‌ قرارداد اجاره‌، مالكيت‌ دارايي‌ در پايان‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ شود (اجاره‌ به شرط‌ تمليك‌)، ب‌ . اجاره
 • ‌ معمولاً به عنوان‌ اجاره‌ سرمايه‌اي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود، به شرح‌ زير است‌: الف‌. طبق‌ قرارداد اجاره‌، مالكيت‌ دارايي‌ در پايان‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ شود (اجاره‌ به شرط‌ تمليك‌)، ب‌ . اجاره‌كننده‌ اختيار داشته‌ باشد كه‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در تاريخ‌ اعمال‌ اختيار خريد به‌ قيمتي‌ كه‌ انتظار مي‌رود به‌ مراتب‌ كمتر از ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ در آن‌ تاريخ‌ باشد خريداري‌ كند و در آغاز اجاره‌، انتظار معقولي‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ اجاره‌كننده‌ از اين‌ اختيار استفاده‌ خواهد كرد، ج‌ .
 • (نظير تغيير در براورد عمر اقتصادي‌ يا ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ مورد اجاره‌) يا تغيير شرايط‌ ( به طور مثال‌، عدم‌ پرداخت‌ اجاره‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌) نمي‌تواند به عنوان‌ دليلي‌ جهت‌ تجديد طبقه‌بندي‌ اجاره‌ براي‌ مقاصد حسابداري‌ بكار رود. 10 . اجاره‌ زمين‌ و ساختمان‌ همانند اجاره‌ ساير داراييها به‌ اجاره‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. اما يكي‌ از ويژگيهاي‌ زمين‌ اين‌ است‌ كه‌ معمولاً عمر اقتصادي‌ نامحدود دارد و چنانچه‌ انتظار نرود مالكيت‌ آن‌ در پايان‌ دوره‌ اجاره‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منت
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • quot; "طرح طبقه بندي مشاغل" "فرم قرارداد كار" "فرم قرارداد كار" "فصل هفتم-مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار" "قرارداد كار" "گزارش حسابرسي" "موسسه مهر+حسابرسي" "نمونه قرارداد كار" «مفاهيم واحدهاي تجاري» 88 استخدام دولتي http tmis raahbar pe + بورس pvifa razname.com raznameh raznameh.com raznameh.com raznameh.com, raznameh.ir site:raznameh.com tarazname tarazname.c
 • ني آيا به كارمندان خانم حق اولاد تعلق ميگيرد آيين نامه تحرير دفاتر آيين نامه تحرير دفاتر قانوني آيين نامه راهكارهاي افزايش و تقويت حسابرسي آيين نامه طرح طبقه بندي مشاغل اخرين مصوبات در مورد حقوق و دستمزد كارگران اداره جلسات اداره كار فرم قرارداد ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي ارزش متعارف ارزش متعارف ارزش منصفانه استاندارد حسابداري استاندارد حسابداري استانداردحسابداري استانداردحسابداري استانداردهاي حسابداري استانداردهاي حسابداري استان
 • ش حسابرسي شركت گزارش حسابرسي مستقل گزارش حسابرسي گزارش حسابرسي گزارشات حسابرسي گزارشات حسابرسي گزارشات حسابرسي گزارشهاي حسابرسي لايحه جديد قانون تجارت لزوم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ماده 36 قانون كار ماده 36 قانون كار ماليات اجاره ماليات ارزش افزوده ماليات بر اجاره ماليات بر ارث ماليات بر ارزش افزوده ماليات برارث ماليات برارزش افزوده ماليات حق الزحمه ماليات حق الوكاله ماليات حقوق سال 1389 ماليات مرخصي استفاده نشده ماليات مستغلات ماليه رفتاري مال
مقالات/ افسانه خط ‌مشي صنعتي ملي
در سال‌هاي اخير سر و صداي زيادي براي ايجاد يك خط‌مشي صنعتي جديد به عنوان راه حلي براي ركود اقتصادي، به گوش رسيده است. بين سال‌هاي 1969 و 1976، حدود يك‌ميليون فرصت شغلي بخش توليد در شمال شرق و ميانه غربي كشور از بين رفت.
 • ت هاي كارآ به فعاليت هاي ناكارآ انتقال داده شد كه اين كار فقط از نظر سياسي قابل توجيه است. هيچ كس نمي داند چه ميزان سرمايه از اين سازمان خارج شد؛ اما اگر مطالعات كافمن را ملاك قرار دهيم، تاثيري كه اين سازمان برجا گذاشت باور نكردني است. ژاپن يكي از نمونه هاي قابل توجه طرفداران خط مشي صنعتي ملي، كشور ژاپن است. بر اساس اين نسخه، تحول اقتصادي ژاپن به واسطه رهنمودهاي وزير صنايع و بازرگاني بين المللي اين كشور انجام شد. بنابراين آنچه كه ما بايد انجام دهيم راه اندازي وزارت صنايع و بازرگاني بين المللي
 • وده است؟ يا به دليل سياست محدوديت دولت و عدم مداخله دولت در امور اقتصادي؟ در اواخر جنگ جهاني دوم ژاپن چه از نظر نظامي و چه از نظر اقتصادي كاملا نابود شده بود. دو شهر هيروشيما و ناكازاكي، با بمب هاي اتمي ويران شده بودند. غذا كم بود و فقط 16 درصد از زمين هاي ژاپن قابل كشت بود. در سال 1947 بيش از نيمي از جمعيت ژاپن وارد كار كشاورزي شدند. به رغم فقدان سرمايه و فن آوري، ژاپن داراي نيروي كار زياد و ارزان بود. بنابراين صنايع كارگر محور شروع به توليد محصولاتي همچون مواد غذايي، پارچه، ظروف سفالي و نوشي
 • دي به دليل بحران اخير كوچك و ضعيف شدند، اما همچنان استخدام بخش توليدي پابرجا مانده است. ترس ها از اينكه بخش توليدي ما از گردونه خارج شود به واقعيت بدل نشد. البته در اين مدت مقداري از اهميت بخش توليدي كاسته شد. در سال 1965، 30 درصد از كاركنان غيربخش كشاورزي در بخش توليد فعال بودند، در حالي كه اين درصد در سال 1980، 22 درصد بود. رشد شغلي بيشتر در بخش خدمات و بخش هاي دولتي رخ داده است، اما اين بدان معنا نيست كه ما با سرعت داريم به ملتي از سرايداران تبديل مي شويم. سهم كارهاي توليدي در ژاپن، آلمان و
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دولت نمي‌تواند توليدكننده همه كالاهاي عمومي باشد
مقدمه يكي از مسائل مهم امروز دنيا براي توسعه، ايجاد تاسيسات زيربنايي و زيرساختي (Infrastructure) است؛ از راه‌هاي درون‌شهري و برون‌شهري گرفته تا زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و امثالهم. هيچ اقتصادي در دنيا نمي‌تواند بدون ايجاد زيرساخت‌هاي لازم پيشرفت مناسبي داشته باشد.
 • عمومي مي‌تواند در سطح ملي، ايالتي يا محلي باشد و شريك خصوصي نيز مي‌تواند يك شركت كاملا خصوصي يا كنسرسيومي از شركت‌هايي با تخصص‌هاي مختلف باشد. مشاركت عمومي- خصوصي يا همان PPP لغتي با معناي گسترده است كه مي‌تواند طيفي از يك فرم و شكل ساده قرارداد كوتاه مدت واگذاري مديريت بهره‌برداري تا يك قرارداد بلندمدت شامل تامين منابع مالي، برنامه‌ريزي، ساخت، عمليات و اجرا، بهره‌برداري، نگهداري و... را در برگيرد. يكي از كاربردهاي مهم قراردادهاي PPP، به زماني مربوط مي&
 • ساخت، تامين مالي و اجرا يا DBFO در قراردادهاي «طراحي، ساخت، تامين مالي و بهره‌برداري» (Design, Build, Finance and operation) شريك بخش خصوصي، طراحي، تامين مالي، ساخت، بهره‌برداري و نگهداري از يك پروژه زيرساختي را تحت يك قرارداد اجاره (Lease) بلندمدت بر عهده مي‌گيرد و در طول اين مدت درآمدهاي حاصل از پروژه مذكور (مانند عوارض دريافتي از اتومبيل‌ها در جاده‌هاي درون‌شهري يا برون‌شهري) نيز متعلق به شركت خصوصي خواهد بود. شريك بخش خصوصي، مالكيت پروژه زيرساخ
 • ه زماني معين و مشخص به دست مي‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص شده، مالكيت آن را به شريك بخش عمومي باز مي‌گرداند. 6. ساخت، اجاره، بهره‌برداري و انتقال مالكيت(4) يا BLOT شريك بخش خصوصي، طراحي، تامين مالي و ساخت يك پروژه زيرساختي را در يك زمين استيجاري شريك بخش عمومي بر عهده مي‌گيرد. شريك بخش‌خصوصي از تاسيسات ساخته شده براي مدت معيني تا پايان مدت اجاره زمين بهره‌برداري مي‌كند. وقتي مدت اجاره نامه تمام مي‌شود. دارايي‌ها به شريك بخش عمومي بازگردانده مي&zwnj
مقالات/ 15 اقتصاددان بزرگ مكتب اتريش
آنچه به نام مكتب اقتصاد اتريشي مي‌شناسيم، در 1871 آغاز شد؛ زماني كه كارل منگر كتابي كم‌حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر كرد. ... تا پايان دهه [1870] چيزي با عنوان «مكتب اتريش» وجود نداشت. تنها كارل منگر بود
 • ابطه علي ميان نان و ارضاي يكي از نياز‌هاي ما ... رابطه‌اي مستقيم است». از سوي ديگر، عوامل توليد «كالا‌هاي داراي بالاترين مرتبه» هستند و تنها «رابطه علي غير‌مستقيمي با نياز‌هاي انسان» دارند. محض نمونه، آرد و خدمات نيروي كار نانوا و تنور، كالا‌هاي مرتبه دومي هستند كه ويژگي كالايي‌شان در اين واقعيت ريشه دارد كه وقتي در فرآيند توليد براي فراهم كردن مقداري نان تركيب مي‌شوند، همچون عامل غير‌مستقيمي براي ارضاي نياز انسان به نان
مقالات/ راهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي
بخش دوم مكتب كلاسيك مكتب كلاسيك با انتشار كتاب «درباره ثروت ملل» آدام اسميت در سال 1776 متولد شد. اسميت را پدر علم اقتصاد نوين مي‌دانند از آن رو كه براي اولين بار تحليلي منسجم و روش‌مند از علل پيشرفت جامعه‌اي چون انگلستان قرن هجدهم ارائه كرد؛
 • زمين‌هاي ناحاصلخيزتر و دورتر با هزينه توليد بالاتر به زيركشت مي‌روند. كشاورزان قيمت محصولات توليدي را بر مبناي هزينه تمام شده زمين‌هاي ناحاصلخيزتر تعيين مي‌كنند كه به معناي افزايش قيمت به منظور پوشش هزينه‌هاي توليد به علاوه اجاره زمين و خورد و خوراك خود كشاورزان است. اين قيمت‌هاي بالاتر، براي زمين‌هاي حاصلخيزتر سود بيشتري ايجاد مي‌كند كه به صورت «رانت» يا «اضافه‌ درآمد» عايد صاحبان اين اراضي مي‌شود. از سوي ديگر، افزايش ق
 • فزايش قيمت محصولات كشاورزي دستمزد معيشتي كارگران شاغل در بخش صنعت را افزايش مي‌دهد كه به معناي بيشتر شدن هزينه‌هاي توليد محصولات صنعتي و در نتيجه كاهش حاشيه سود در اين بخش است. در واقع، از نظر ريكاردو، اين تغيير سهم‌بري درآمدي به نفع زمين‌داران، موجب محدود شدن سرمايه‌گذاري و در نهايت رشد اقتصادي بلندمدت مي‌شود. توماس مالتوس ديگر اقتصاددان بدبين مكتب كلاسيك نيز بر اين باور بود كه به علت رشد بيشتر جمعيت در مقايسه با امكانات طبيعي، در بلندمدت فقر گريبانگير جوامع خواه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تاملي در باب درآمد در «بحران بزرگ» 2008 و وراي آن
همه مي‌دانيم اجاره چيست. همه مي‌دانيم موجر يا صاحب‌خانه كيست. هر يك از ما دست‌كم يك‌بار، وقتي مي‌خواسته‌ايم اجاره‌خانه را بدهيم، با صاحب‌خانه چشم در چشم شده‌ايم. شايد به او غبطه خورده باشيم، شايد از او نفرت داشته باشيم، اما در هر حال او را كسي مي‌دانيم ــ كه دست‌كم در نسبت با ما ــ بدون كار كردن پول درمي‌آورد.بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه, بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه, اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21‏, حسابداري‌ اجاره‌ها, اجاره عملياتي, اجاره سرمايه اي, اجاره, موجر ومستاجر, قرارداد اجاره, اجاره غير قابل فسخ, دوره اجاره, حداقل مبلغ اجاره, عمر مفيد, عمر اقتصادي, ارزش منصفانه, ارزش باقميانده تضمين شده ونشده, ارزش فعلي اجاره, نرخ سود تضمين شده ونشده, ارزش باقيمانده, اجاره اهرمي, اجاره فروش, اجاره تامين مالي, ترازنامه ورازنامه, خط ‌مشي صنعتي ملي, خط ‌مشي صنعتي, فرصت شغلي , ركود اقتصادي, تغييرات سياستي و مديريتي, تامين مالي نوسازي, تخصيص دولتي, دولت نمي‌تواند توليدكننده همه كالاهاي عمومي باشد, 15 اقتصاددان بزرگ مكتب اتريش, راهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي, تاملي در باب درآمد در «بحران بزرگ» 2008 و وراي آن


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .