جستجو در پورتال

مشاوره/ سلام من نمونه فرم خام كزارش خريد و فروش فصلي را ميخواهم ممنون
 • پرسش و پاسخ سلام من نمونه فرم خام كزارش خريد و فروش فصلي را ميخواهم ممنون  ؟ شماره فكس بده
مشاوره/ سلام من فرم خام گزارش خريد و فروش فصلي را مي خواهم. من عضو هستم خواهشمندم ارسال كنيد. www.khadem.marya,@yahoo.com
 • پرسش و پاسخ سلام من فرم خام گزارش خريد و فروش فصلي را مي خواهم. من عضو هستم خواهشمندم ارسال كنيد. www.khadem.marya,@yahoo.com  ؟ فايل ارسال شد
مشاوره/ سلام من نمونه فرم خام كزارش خريد و فروش فصلي را ميخواهم ممنون ؟
سلام من نمونه فرم خام كزارش خريد و فروش فصلي را ميخواهم ممنون ؟
 • پرسش و پاسخ سلام من نمونه فرم خام كزارش خريد و فروش فصلي را ميخواهم ممنون ؟   ؟
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • اني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند. رعايت نتيجة ارزيابيها توسط مجريان طرحها و پروژه‌ها الزامي است. ب ـ نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه‌اندازي سامانه (سيستم) پايش لحظه‌اي و مداوم را دارند بايد ت
 • تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر تبصره ـ نماينده شهرداري شهري كه
قوانين و مقررات/ لايحه بودجه سال 89
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.
 • ي وابسته و تابعه ذيربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو، بابت يارانه هاي انرژي (از جمله برق)، سهم شركت ملي نفت ايران از توليد، سرمايه گذاري (از جمله پارس جنوبي و گازرساني به شهرها و روستاها) و نيز هزينه صادرات به صورت سيف، به ميزان 30 درصد از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي و 11 درصد از ارش گاز توليدي و همچنين 25 درصد از ارزش گاز توليدي براي شركت ملي گاز ايران، در چارچوب اعتبارات مندرج در رديف هاي مرتبط در اين قانون، توسط دولت تعيين مي شود. به اين ترتيب مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره 38 دائمي قانون ب
 • 1358 كل كشور مي شود. ب - در راستاي اجراي بودجه عملياتي ، وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذيربط موظف است موافقتنامه هاي طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع، با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذكور ارائه نمايد. 5- هزينه خدمات مديرتي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربنا
 • در قوانين بودجه سالهاي برنامه چهارم، به استثناي موارد مندرج در اين قانون و رديف هاي آن، براي رديف هاي مشابه در سال 1389، تنفيذ مي گردد. ب- به دولت اجازه داده مي شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد افزايش دهد. اعتبار مذكور اب پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و تصويب هيئت وزيران
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ كاهش نرخ ماليات از 25% به 15% ونرخ بيمه از 23% به 8%
متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
 • ماعي مشروط به عدم نياز به اعتبار جديد، قابل تسري مي‌باشد. تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است جريمه هاي تاخير تاديه بدهي مالياتي بنگاهها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها متناسبا اعمال و تسويه نمايد. 6- حق بيمه سهم كارفرما در بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي از 23 درصد به 8 درصد تقليل يافته و 15 درصد باقي‌مانده از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به مدت سه سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود. 7- ارتباط حق بيمه كارگران ساختماني با پروانه ساختماني قطع و بج
 • مي‌شود: در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده مي‌شود» به عبارت «دولت مكلف است» تغيير مي‌يابد. 10- به كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود تا نسبت به پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه از نيروي انساني تحت پوشش آنها استفاده مي‌كنند از محل منابع داخلي خود اقدام نمايند. 11- دولت مكلف است تا انتهاي سال 1391 از محل اعتبارات ريالي وجوه اداره شده به‌منظور اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي، موضوع ماد
 • اتي در بخش كشاورزي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غير دولتي را به گواهي كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، نمايندگان صندوق بيمه كشاروزي شهرستان و نماينده فرمانداري شهرستان، كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا بيماري اپيدميك و يا حوادث غير مترقبه و يا آتش‌سوزي غير عمدي شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهيلات ايام استمهال از محل رديفي خاص مديريت بحران و موارد پيش‌بيني نشده قانون ب
قوانين و مقررات/ متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
 • ماعي مشروط به عدم نياز به اعتبار جديد، قابل تسري مي‌باشد. تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است جريمه هاي تاخير تاديه بدهي مالياتي بنگاهها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها متناسبا اعمال و تسويه نمايد. 6- حق بيمه سهم كارفرما در بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي از 23 درصد به 8 درصد تقليل يافته و 15 درصد باقي‌مانده از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به مدت سه سال از سوي دولت پرداخت مي‌شود. 7- ارتباط حق بيمه كارگران ساختماني با پروانه ساختماني قطع و بج
 • مي‌شود: در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده مي‌شود» به عبارت «دولت مكلف است» تغيير مي‌يابد. 10- به كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود تا نسبت به پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه از نيروي انساني تحت پوشش آنها استفاده مي‌كنند از محل منابع داخلي خود اقدام نمايند. 11- دولت مكلف است تا انتهاي سال 1391 از محل اعتبارات ريالي وجوه اداره شده به‌منظور اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي، موضوع ماد
 • اتي در بخش كشاورزي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غير دولتي را به گواهي كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، نمايندگان صندوق بيمه كشاروزي شهرستان و نماينده فرمانداري شهرستان، كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا بيماري اپيدميك و يا حوادث غير مترقبه و يا آتش‌سوزي غير عمدي شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهيلات ايام استمهال از محل رديفي خاص مديريت بحران و موارد پيش‌بيني نشده قانون ب
مقالات/ شرايط روياروي حسابداري بخش خصوصي كشور
براي تعامل با شرايط جديد حاكم بر روابط اداري مالي شركت هاي كوچك و متوسط با ساير بخش هاي اقتصاد كشور بخصوص دولت ، راهكار و سازمان نويني بايستي انديشيده شود ، شرايط خاص فعلي در اين مقاله تشريح و تصوير شده است .
 • ره اي جدا و دور افتاده از يكديگر دامن زده ، باعث چسبندگي و وابستگي هاي متعدد و از بين رفتن  امكان مانور شده است . يكپارچه سازي اين اطلاعات سازوكار و روش هاي مشخص و هماهنگي را طلب مي كند . هر چند اطلاعات رسمي ارائه شده طي نرم افزارها و فرم هاي تكليفي در بانك هاي اطلاعاتي جداگانه اي وارد مي گردند ، ليكن اين اطلاعات بايستي با يكديگر مطابقت داشته يا حداقل هماهنگ باشند ، لذا سياست واحد و يكنواختي  بر اجراي قراردادهاي متعددي كه براي اداي تكليف يا وظيفه قانوني در اين زمينه منعقد مي
 • اجراي قراردادهاي متعددي كه براي اداي تكليف يا وظيفه قانوني در اين زمينه منعقد مي گردد ، يا اشخاص متفاوتي كه متصدي گرديده اند ،  بايستي حاكم باشد . رسيدگي توسط مميزان و حسابرسان نظام ارزش افزوده ، رسيدگي سالانه براي ماليات عملكرد ، رسيدگي به گزارشات فصلي  ، حسابرسي بيمه ، جداگانه صورت گرفته ولي مي تواند متاثر از نتايج رسيدگي به ساير سيستم ها ، يا با در نظر گرفتن عدم تطابق بين آنها باشد . اصلاح قانون تجارت ، تكميل تدريجي آن و اهميت بيشتر يافتن آن با توجه به تحولات جديد روشهاي كس
 • در محاكم ،  رويكرد هاي جديدي را طلب مي كند . كار با شبكه و نحوه اتصال ايستگاه هاي كاري با يكديگر  . انباشت انبوه اطلاعات ، ، افزايش ريسك دريافت پرداخت ها . نظارت بر كار كاركنان تداركات ، خريد ، كارپردازان ، آيين نامه صندوق و تنخواه گردان ، معمولا ترازها مملو از مانده هاي وجه نقد و تنحواه نزد اشخاص به صورت راكد و متورم مي باشد .   همگي روش هاي كنترلي مدرن تر و تخصصي تري را طلب مي نمايد و  تدوين استراتژي كنترل داخلي لازم مي گردد . و افزايش قارچ گونه شركت
قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي 72824/200
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي
 • عمومي و يا عدم ثبت تصميمات مجمع عمومي در روزنامه رسمي كشور،گزارش حسابرس مالياتي ارائه شده در اجراي ماده 272 ق.م.م قابل پذيرش نبوده و ادارات امور مالياتي وفق مقررات نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام مي نمايند. 3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي با توجه به ابلاغ فرم اصلاحي گزارش حسابرسي مالياتي به موجب بخشنامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/88 كه طي نامه هاي شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص مورخ 4/6/1388 به سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران نيز ابلاغ گرديده
 • 8 كه طي نامه هاي شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص مورخ 4/6/1388 به سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران نيز ابلاغ گرديده است،در اجراي بـند " د" مـاده 272 ق.م.م كـليه گـزارشـهاي تـنـظيـمي بـعد از تـاريـخ 11/6/88 صـرفـاً مي بايست مطابق فرم نمونه مذكور تنظيم گرديده باشد؛ در غير اينصورت به علت عدم اجراي مقررات بند "د" ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم،ادارات امور مالياتي نسبت به رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات وفق مقررات اقدام نمايند.
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • quot; "طرح طبقه بندي مشاغل" "فرم قرارداد كار" "فرم قرارداد كار" "فصل هفتم-مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار" "قرارداد كار" "گزارش حسابرسي" "موسسه مهر+حسابرسي" "نمونه قرارداد كار" «مفاهيم واحدهاي تجاري» 88 استخدام دولتي http tmis raahbar pe + بورس pvifa razname.com raznameh raznameh.com raznameh.com raznameh.com, raznameh.ir site:raznameh.com tarazname tarazname.c
 • ني آيا به كارمندان خانم حق اولاد تعلق ميگيرد آيين نامه تحرير دفاتر آيين نامه تحرير دفاتر قانوني آيين نامه راهكارهاي افزايش و تقويت حسابرسي آيين نامه طرح طبقه بندي مشاغل اخرين مصوبات در مورد حقوق و دستمزد كارگران اداره جلسات اداره كار فرم قرارداد ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي ارزش متعارف ارزش متعارف ارزش منصفانه استاندارد حسابداري استاندارد حسابداري استانداردحسابداري استانداردحسابداري استانداردهاي حسابداري استانداردهاي حسابداري استان
 • افزايش حقوق كارگران سال 1389 انتشارات ترمه انتشارات سازمان حسابرسي انتشارات سازمان حسابرسي انجام كار معين انجمن حسابداران خبره انحلال شركت انحلال شركتها اندوخته قانوني انعطاف پذيري سازمان انواع ترازنامه انواع حسابرسان انواع گزارش حسابرسي ايين نامه تحرير دفاتر اياب و ذهاب هزينه قانون كار كارگران پيماني ريال ايران خودرو+raznameh بازخريدي بانكداري اسلامي بانكداري اسلامي بحران مالي يونان بحران يورو بخشنامه 127374 بخشنامه شوراي عالي كار در خصوص حداقل حقوق
97 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .