جستجو در پورتال

مقالات/ پنج مكتب اقتصاد ي
سوسياليسم به معناي وسيع كلمه، طيف متنوعي از انديشه‌ها و متفكران را در بر مي‌گيرد كه تنها ويژگي مشترك آنها اعتقاد به «لزوم برابري بيشتر براي انسان‌ها و افزايش نقش كارگران در اداره جوامع» است.اما همين هدف مشترك از جنبه‌هاي مختلف از جمله روش‌هاي تحقق آن محل اختلاف سوسياليست‌ها است .
مقالات/ حسابرسي با منطق فازي
دشواري عمده اي كه حسابرسان در برآورد اهميت با آن مواجهند در دو بخش خلاصه مي شود؛ نخست، ناگزير به انخاذ تصميمي دودويي (باينري) هستند (بااهميت در مقابل بي اهميت) و ديگر اينكه بايد در انجام اين مهم به عوامل كيفي مربوط وزن دهند. اين يادداشت نشان مي دهد چگونه يك سيستم خبره «منطق فازي» به حسابرسان اين امكان را مي دهد كه اهميت را با مقياسي پيوسته در بازه بسته صفر تا يك برآورد كرده عوامل كيفي مهم در برآورد اهميت را به سادگي در ارزيابي خود لحاظ كنند.
 • ارائه نادرست را لحاظ مي كنند. جنبه هاي كمي بايد هم شامل مقدار ارائه نادرست و هم دقت اندازه گيري باشد. جنبه هاي كيفي نيز بايد عواملي كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي كه در بالا ارائه شد، دربر بگيرند. آن ها همچنين بايد به عنوان مجموعه هاي فازي كه در نمودار زير نشان داده شده، تعريف شوند. - بينشي عميق تر براي حسابرسان حسابرسان به طور معمول، طي انجام حسابرسي، با موارد ارائه نادرست مواجه مي شوند. با تخصيص يك درجه فازي - هر عددي ميان صفر و يك، حسابرس انعطاف و دقت بالاتري در برآورد اهميت خواهد داشت و
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حباب بازار مسكن چگونه ايجاد شد؟
تئوري چرخه تجاري اتريشي‌ نشان مي‌دهد كه شكست دولت نخستين مسوول آغاز حباب بازار مسكن است؛ در شرايط وجود حباب بازار مسكن تعداد زيادي مسكن بدون توجه به بنيان‌هاي اصولي اقتصاد ساخته مي‌شوند و ميل دروني مردم براي خانه‌دار شدن به‌شكل مصنوعي به‌وسيله تورم پولي ايجاد شده تحريك مي‌شود. اين دقيقا همان زماني است كه منابع مالي به شكل نادرست و نامطلوب توزيع مي‌شوند
مقالات/ چگونه در مسير درست سرمايه‌گذاري حركت كنيم
اغلب شنيده مي‌شود كه سهام و دارايي‌هاي مالي تنها براي افراد حرفه‌اي يا معامله‌گران باتجربه سودمند است و بيشتر سرمايه‌گذاران در فعاليت‌هاي تجاري خود به موفقيت نمي‌رسند.
 • طا مي زنند. گذشته از هزينه هاي مادي، اين دسته در جريان بازار تجربيات و درس هاي پراكنده اي را طي زمان مي آموزند كه ديگران در گذشته آنها را آموخته اند. يكي از رويكردهاي متداول بين سرمايه گذاران حقيقي و معامله گران شخصي استفاده از تحليل تكنيكي يا تفسير نموداري است. در اين روش، تحليل گر با بررسي رفتار قيمت در گذشته قصد دارد به سطوح عرضه و تقاضاي مهم پي ببرد و با استفاده از الگوها و جبهه گيري نيروهاي بازار، انتظارات آنها را حدس بزند. روش تحليل نموداري كاملا مبتني بر تفسير قيمت در دوره هاي گذشته است و
 • قيمت در گذشته قصد دارد به سطوح عرضه و تقاضاي مهم پي ببرد و با استفاده از الگوها و جبهه گيري نيروهاي بازار، انتظارات آنها را حدس بزند. روش تحليل نموداري كاملا مبتني بر تفسير قيمت در دوره هاي گذشته است و معامله گر با توجه به آزمون تجربي و برخي قوانين نموداري تلاش مي كند حركات بازار در آينده را پيش بيني كند. در مواردي پيش مي آيد كه تحليل دروني يك بازار به درستي انجام نمي شود و گاهي بررسي نمودارهاي قيمت توانايي پيش بيني آينده را ندارد و ممكن است در برخي موارد تحليل گر استنباط نادرستي از آينده به دس
 • ارد مي شود، چرا كه تحليل گران و معامله گران معتقدند آنها به تنهايي نمي توانند اطلاعات كاملي را براي مديريت سرمايه فراهم كنند. كارشناسان تكنيكي و بنيادي بر سر موضوع تحليل بازار كشمكش دارند. اگر تحليل بنيادي توانايي درك روانشناسي بازار را ندارد، تحليل نموداري نيز نمي تواند ارزش آينده را به درستي بيابد. هر كدام از اين روش هاي تحليلي با مشكلاتي روبه رو هستند، اما اگر نقاط قوت آنها را در كنار يكديگر برجسته نماييم، نيرو و توانايي بيشتري در اختيار سرمايه گذار قرار مي دهند. روش تلفيق رويكرد بنيادي و تكن
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ روشهاي تحليل گري قيمت سهام در بورس اوراق بهادار
يكي از عواملي كه در توسعه و رشد بازار سرمايه نقش موثري دارد آشنايي سرمايه گذاران و معامله گران بازار سرمايه با روشهاي تجزيه و تحليل اوراق بهادار و افزايش توان تحليل گيري آنها است .
 • سهام در گذشته و تعيين قيمت و روند آينده آن و امكان تكرار الگوهايي مشابه صورت مي پذيرد . زيرا تكنيكالها ابراز مي دارند كه تمامي وقايع جاري اقتصادي كشور و نيز صنعت و انتظارات سهامداران نهايتاً بر قيمت سهام تاثير گذاشته است . لذا بايستي پيشينه تاريخي و نمودار قيمت سهام بدقت بررسي گردد . در واقع تحليل گر يا تكنسين صرفاً به يك روند قيمتي نياز دارد كه در قالب نمودار (Chart) عرضه مي شود به همين دليل به تكنسين ها ، چارتيست نيز گويند . چارتيست ها عنوان مي دارند كه قيمتهاي كنوني يك سهم كه به نظر تصادفي
 • پذير نيست . اين متد تحليل نياز به يك شعور باز و عاري از هرگونه تعصب به سهام شركت مورد نظر دارد تا تحت تاثير شايعات و اطلاعات نادرست و گمراه كننده قرار نگيرد و همچنين نياز به نرم افزار محاسباتي است كه اطلاعات شركتها را بعنوان ورودي پذيرفته و خروجي آن نموداري از روند قيمت ها باشد . عوامل اصلي موفقيت در اين روش نيازمند داشتن تبحر ، ممارست و يادگيري مداوم و توانايي در مهارتهاي زير است . 1- مطالعه و بررسي عميق كه بايد با صرف وقت و در آرامش و بدور از هياهوي بازار و خصوصاً شايعات صورت گيرد . 2- ت
 • ا فروش كه بلافاصله بايد به آن عمل كرد . 3- بعد از اقدام ( خريد يا فروش سهم ) رفتار آن همواره زير ذره بين قرار گيرد و بررسي و تحليل حالت استمرار داشته باشد . مراحل بررسي قيمت سهام توسط چارتيست ها يا تكنيكاليست ها به قرار زير است : 1- انتخاب نوع نمودار از لحاظ بعد زماني ( همانند تغييرات قيمت در هر ساعت ، روز ، هفته ، ماه و ... ) و نيز انتخاب اشكال نمودار از قبيل ميله اي ، خطي ، شمعي (Gandlistick) كه معمولاً از مورد آخري جهت نشان دادن روند ها استفاده بعمل مي آورند . 2- بررسي روند شاخص كل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ روش‌هاي تحليل‌گري قيمت سهام
هر اندازه كه بينش و درك سرمايه‌گذاران و معامله گران در تحليل‌گري قيمت سهام افزايش يابد از ركودهاي ‏لحظه‌اي، ‏ترقي قيمت‌ها به‌صورت حبابي و واكنش‌هاي نابهنگام در معاملات جلوگيري مي‌كند و نه تنها شفافيت و ‏روشنگري در ‏معاملات را تقويت مي‌كند بلكه بازار را به سمت و سوي كارا بودن سوق خواهد داد.
مقالات/ حسابرسي عملكرد
رسيدن به عمليات كارا و اثر بخش مسئوليت اصلي مديريت است. حسابرسي عملكرد، مصداق بارزي از خدمات مشاوره مديريت به شمار مي آيد كه ممكن است برخي از ويژگيهاي حسابرسي صورتهاي مالي را داشته باشد. اين نوع حسابرسي، در برگيرنده بررسي روشمند فعاليتهاي يك سازمان يا بخش مشخصي از آن، در دستيابي به هدفهاي مشخص است.
مقالات/ خدمات متقابل مديريت و حسابرسي داخلي در سازمان
هر يك از قسمتهاي يك سازمان در جهت اثربخشي و كارائي نياز به ويژگيهائي در محيط فعاليت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌اي حسابرسان داخلي، به عنوان يكي از قسمتهاي مهم سازمان، با ساير مديران، عامل مهمي در جهت نيل به اهداف حسابرسي داخلي و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است.
مقالات/ ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نرخ بازده دارائي‌ها (ROA)
از زمان پيدايش و خلق انسان روابط اقتصادي و مالي و در كل مبادلات نيز شكل گرفت. اين روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائي به صورت بسيار ساده وجود داشت. با گذشت زمان كم كم جوامع كوچك به وجود آمدند.
مقالات/ نظريه حسابداري
زيربناي بحث حسابداري به‌عنوان يك سيستم اطلاعاتي، حوزه مهمي از دانش است كه اطلاعات ‏حسابداري به آن استناد مي‌كند. اين امر موجب مي‌شود تا موضوعاتي درباره‌ چيستي و معني نظريه ‏حسابداري و ارتباط آن با عمل حسابداري به‌ميان آيد‎. ‎سوسياليسم, سوسياليت تخيلي, كلاسيك, نئو كلاسيك, ماركس, ماركسيسم, مارزيناليسم, فيلسوف سياسي, نظريه سوسياليسم, عدالت وبرابري, جنگ طبقاتي, مانيفست كمونيسم, سرمايه داري, تضاد ذاتي, پرولتاريا, حكومت سوسياليستي, مكاتب اقتصادي, حسابرسي ومنطق فازي, حسابرسي, منطق فازي, استانداردهاي حسابداري وحسابرسي, ابهام وايهام فازي, حباب بازار مسكن, تئوري چرخه‌هاي تجاري, مكتب اتريشي, تورم پولي, بانكداري و سرمايه‌گذاري, پس‌انداز, نرخ‌هاي بهره, پيش بيني حباب مسكن, اوراق قرضه, مسكن رهني, سفته بازي, نظام پايه طلا, نظريه چرخه تجاري, سهام ودارايي مالي, معامله گران, سرمايه گذاري, روش تحليلي, تحليل بنيادي صنعت, بازار هاي مالي داخلي وبين المللي, بورس سهام واوراق بهادار, شاخص بازارهاي مالي, شاخص قيمت بورس سهام, تحليل تكنيكي, تحليل گري, قيمت سهام, بورس اوراق بهادار, سرمايه گذار ومعامله گر, تجزيه و تحليل اوراق بهادار, آناليز قيمت سهام, سرمايه گذاري , دارائيهاي مالي, روش بنيادين (Fundamental), روش چارتيست يا تكنيكال (Technical), روش تئوري مدرن پرتفوليو (MPT), تحليل‌گري قيمت سهام, معامله گران, حجم معاملات, روش بنيادين, روش چارتيست, روش پرتفوي, قطعيت وعدم قطعيت, بورس اوراق بهادار, شاخص, تجزيه و تحليل شركت, خريد و فروش بلادرنگ, سطح مقاومت ‏, حسابرسي عملياتي, حسابرسي عملكرد, حسابرسي صورتهاي مالي, حسابرسي, استانداردهاي حسابرسي, اثربخشي, كارايي, صرفه اقتصادي, ديوان محاسبات, ارزيابي عملكرد, مديران و حسابرسي داخلي, مديريت و حسابرسي داخلي, حسابرسي داخلي و حسابداري مديريت, اثربخشي و كارائي, حسابرسي داخلي و حسابداري مديريت, ارزش افزوده اقتصادي (EVA), نرخ بازده دارائي‌ها(ROA), دوپونت, درآمد كل, سود عملياتي, سود كل, (EVA) و ارزيابي متوازن (BSC), نسبت فعاليت, نسبت سود اوري, نسبت اهرمي, نسبت نقدينگي, قيمت بازار, ميانگين قيمت بازار, P/E , بازده تغييرات قيمت سهام, بازده نقدي سهام, بازده سهام, نظريه حسابداري, سيستم اطلاعاتي, رويه ها واصول حسابداري, اطلاعات حسابداري, نظريه توصيفي, نظريه سودمندي در تصميم, نظريه تجربي, نظريه دستوري, نظريه رفاه


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .