جستجو در پورتال

مقالات/ بحران اعتبار و اهميت اعتماد
بحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.
مقالات/ شفافيت: خوب يا بد ٬زشت يا زيبا
گاهي وقتها حرف وعمل با هم جور در نمي آيند وبه تناقض وتضاد نمائي با همديگر تمايل دارند وگاهي نيز در يك راستا حركت مي كنند وبا هم منطبق.اما وقتي كه پاي حساب وكتاب وارائه اطلاعات وپاسخگوئي پيش مي آيد بسته به اينكه قرار باشه حساب بدهيد يا حساب بگيريد اين تمايل نيز وجود دارد كه شفاف عمل كني يا غير شفاف. براي مثال دولت نهم در همايش باز ار سرمايه از حسابداران وحسابرسان مي خواهد كه گزارشات شفافي به بازار سرمايه ارسال كنند اما وقتي پاي بودجه 87 كه به ميان مي آيد دوست دارد كه
مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.به عبارت ديگر موسسات رتبه‌بندي احتمال نكول يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي‌ مربوطه به صورت كلي (رتبه‌بندي ناشر)، يا در ايفاي تعهدات مالي مربوط به يك بدهي خاص يا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ويژه (رتبه‌بندي ابزارها) بررسي مي‌كنند
مقالات/ مروري بر مفهوم بانك سرمايه‌گذاري ‏
شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين عامل تمايز بانك سرمايه‌گذاري از بانك تجاري سبد مشتريان و خدمات آنها است. بانك‌هاي تجاري معمولا با مشتريان شخصي يا شركت‌هاي كوچك سر و كار اشته و خدماتي از جنس حساب پس‌انداز و جاري، پرداخت‌هاي بين بانكي، تامين مالي مشتريان شخصي (مثلا وام‌هاي كوچك)، حساب سرمايه‌گذاري براي بازنشستگي، كارت اعتباري و خدمات ماشين‌هاي پرداخت خودكار را ارائه مي‌كنند.
مقالات/ سياست اقتصادزده، اقتصاد سياست زده ‏
سياست و سياسي بودن بايد حدومرزي داشته باشدسياست ابزاري است كه منافع يك جامعه در آن به رسميت ‏شناخته مي شود، پرورش مي يابد و در موارد اختلاف به آشتي و مصالحه كشيده مي شود. به عبارت دقيق تر و ‏خلاصه تر اينكه سياست يك جامعه هويت و منافع ان جامعه است.
 • يا قدرت اقتصادي، ‏قدرت سياسي را؟ در اينجا نيز دو نظريه دربرابر هم قرار مي گيرند به نام هاي: كثرت گرا و نخبه گرا. كثرت گرايان دوتا حرف حساب دارند: 1- قدرت سياسي هيچ تشابه و ارتباطي با قدرت اقتصادي ندارد. قدرت ‏سياسي غيرمتمركز است و از طريق سازوكارهاي نمايندگي سياسي و مشاركت، همه افراد مي توانند در روند ‏تصميم گيري ها مشاركت داشته باشند. مانند انتخابات پارلماني يا رياست جمهوري و... اما اين كثرت گرايي ‏قدرت سياسي امروزه به شكل كامل و واقعي وجود ندارد. ‏2- بحث بعدي كثرت گرايان درباره دولت رفاه است ك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ درجستجوي تئوري حسابداري مديريت
بحث و بررسي پيرامون تئوري حسابداري مديريت وضرورت ايجاد تئوري در ‏حسابداري مديريت در اين نوشتارمورد بررسي قرار مي گيرد و اعتقاد بر اين است كه تئوريها در زمينه اي كاربردي نظير حسابداري مديريت، بايد ‏تعبيرها و تفسيرهاي مفيدي را براي مديران، سازمانها و جامعه ارائه كنند.
مقالات/ مفاهيم بازاريابي و وظايف مديريت بازار ‏
عبارت بازاريابي به چه معني و مفهومي مي‏باشد؟ اكثر مردم به طور اشتباه، بازاريابي را فقط به عنوان فروش و فعاليت‏هاي پيشبرد فروش مثل تبليغات، تصور مي‏كنند ولي فروش تنها يكي از وظايف بازاريابي مي‏باشد و مهمترين جزء به شمار نمي‏رود. اگر بازارياب بتواند با يك بررسي كامل در شناخت كالاهاي موردنياز مصرف‏كننده توفيق يافته
مقالات/ مقدمه اي بر علم مالي جديد
دانش مديريت مالي در سال هاي اخير رويكردي جديد به واقعيت هاي پيچيده بازارهاي مالي خصوصا بازارهاي سرمايه داشته است. با توجه به نقاط ضعف تئوري هاي مدرن پرتفوي و فرضيه بازار كاراي سرمايه و كاهش روز افزون مقبوليت آنها، اين رويكرد جديد در بين دانشمندان مالي مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 • ل پيچيده رفتاري ، رواني و ارزش هاي اقتصادي مختلف تاثير بسياري بر قيمت سهام دارند. بنابراين بزعم مطالعات اخير دانشمندان مالي كه در اين مقاله به آنها اشاره خواهد شد، به دليل عدم كارايي بازارها در تعيين ارزش و اثر آن بر قيمت گذاري دارايي هاي مالي، عامل نمايندگي و عوامل پيچيده رواني و رفتاري و ارزش هاي اقتصادي متعدد، بازارهاي سرمايه هيچگاه به كارايي كامل نخواهند رسيد. مقاله حاضر قصد دارد تا نتايج تحقيقات انجام شده در بازارهاي مالي پيشرفته و مكانيزمهاي عدم كارايي بازارهاي مالي كه مقدمه اي بر دانش جدي
 • سودهاي آرپيتراژي است. چراكه چشم هاي تيز بين هميشه به دنبال فرصتهايي هستند كه افراد خوشبين به دليل استفاده از مدل هاي سنتي از دست مي دهند. بنابراين تا زماني كه امكان استفاده از سودهاي آربيتراژي وجود دارد بازار كارا نخواهد بود و تا زماني كه مباحثي چون نمايندگي و .... وجود دارد، فرصت هاي اين چنيني وجود خواهد داشت. (Barberries & Thaler 2003). در واقع مدل CAPM و EMH مفروضاتي را در نظر مي گيرند كه بعضا در دنياي واقعي مصداق ندارند. بنابراين سرمايه گذاران (بازار) بر روي آن مفروضات توافق نداشته و اگ
 • ها را در قالب يك يا دو تئوري يا مدل جاي داد و بر اساس آن اقدام نمود. علوم رفتاري و روانشناسي در حوزه مالي (عوامل پيچيده رواني و ارزش هاي اقتصادي مختلف) تاثير بسياري بر قيمت سهام دارند. پس به زعم مطالعات اخير: 1-به دليل وجود عوامل مختلف از جمله عامل نمايندگي بازارهاي سرمايه هيچگاه به كارايي كامل نمي رسند. 2- همواره در بازارهاي سرمايه فرصت سودآوري براي افرادي وجود دارد. 3- شانس سودآوري براي همه سرمايه گذاران اعم از باسواد و يا بي سواد برابر نيست. اين مهم به عنوان رويكردي جديد در دانش مالي مطر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ واژه شناسي حسابرسي عملياتي
«حسابرسي عملياتي» يكي از انواع خدمات مشاوره مديريت است كه روز به‌روز اهميت بيشتري مي‌يابد. نگاهي اجمالي به كتابها و نشريه‌هاي موجود درباره اين نوع خدمات حرفه‌اي، مويد اين نكته است كه براي بيان و نامگذاري آن، از واژه‌ها و اصطلاحات مختلفي استفاده شده است.
مقالات/ متن اوليه پيش نويس اصول حاكميت شركتي
متن اوليه پيش نويس اصول حاكميت شركتي كه شيوه اداره يك سازمان را نشان مي دهد در اين كوتاه مقال ارائه شده است.بحران اعتبار واعتماد, جهاني شدن, بحران مالي, نهاد هاي مالي بين المللي, بدهي سمي, سپتامبر سياه, ابر حباب, فاينانس, اعتبار عمومي, مديريت بدهي, مقررات زدايي, شفافيت, اخلاق حرفه اي, بورس, بودجه, حسابدار, حسابرس, رتبه‌‌‌بندي اعتباري, نسبت‌هاي مالي, احتمال نكول, رتبه بندي ناشر, رتبه بندي ابزار ها, عدم تقارن اطلاعاتي, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موديز, اس‌اندپي, فيچ, مديريت ريسك, مديريت استراتژيك, ساختار سهامداري, نسبت جاري, نسبت اهرمي, نسبت آني, پوشش هزينه بهره, پوشش نقدي, شاخص‌‌هاي اهرمي, ساختار سرمايه, بانك سرمايه گذاري, بانك تجاري, سپرده وپس انداز, دارائي وبدهي, بانك تامين سرمايه, ريسك تجاري وعملياتي, يوتوپيا, آرمانشهر, سوسياليسم, بربريت, ليبرال, وضعيت جهان سوم, نقد و قدرت بازآفريني مناظره, نظريه طبقه مرفه, نظريه رفاه , سياست اجتماعي , گروندريسه, مباني نقد, اقتصاد سياسي, كارل ماركس, كاپيتاليسم, سوسياليسم, دموكراسي, اخلاقي رشد اقتصادي, شرايط مدرن, مناقشه هاي پست مدرن , دين, قدرت و جامعه, تئوري حسابداري مديريت, حسابداري مديريت, فعاليت, سربه سري, بهاي تمام شده, بازاريابي, بسته‏بندي كالاها, علائم تجاري, كانال‏هاي توزيع, مصرف‏كننده نهايي, عمده فروش, واسطه, خرده‏فروش, ترابري, انبارداري, روش‏هاي فروش, آگهي‏هاي بازرگاني, قيمت‏گذاري, اعتبارات مصرفي, مدير بازاريابي, مفاهيم بازاريابي, مديريت بازار ‏, مديريت مالي, بازار هاي مالي, بازار سرمايه, نظريه بازار كاراي سرمايه, مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي, دانش جديد مالي, آربيتراژ, تئوري پرتفوي, بازار كارا, روانشناسي مالي, فاينانس رفتاري, قيمت گذاري, خوشبيني وبدبيني, CAPM , EMH, ريسك وبازده, حسابرسي عملياتي, كارايي, اثربخشي, صرفه اقتصادي, حسابرسي عملكرد, ارزيابي عملكرد, قضاوت حرفه اي, حسابرس مستقل وداخلي, حسابرسي جامع, حسابرسي عملياتي ومديريت استراتژيك, اصول حاكميت شركتي , سهامدار عمده, سهامدار جزء, مدير مستقل, مدير غير موظف, عضو پاره وقت هيات مديره, سهامدار اقليت, كنترل, منافع اقتصادي, امين سهام, سازمان بورس اوراق بهادار, اوراق مشاركت, شركت‌هاي بزرگ, ارزش بازاري سهام, اطلاعات نهاني, آيين‌نامه افشاي اطلاعات, شركت‌هاي پذيرفته در بورس, شركت اصلي, شركت تابعه, اشخاص وابسته


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .