جستجو در پورتال

مقالات/ نقش امور مالي در برنامه‌ريزي استراتژيك
اهداف و معيارهاي اقتصادي به شركت‌ها كمك مي‌كند كه استراتژي‌هاي خود را عملي كنند و به سوي موفقيت پيش روند.
 • نقش امور مالي در برنامه‌ريزي استراتژيك منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1391-01-15 نويسنده: مترجم: بيتا نظام دوست چكيده: اهداف و معيارهاي اقتصادي به شركت‌ها كمك مي‌كند كه استراتژي‌هاي خود را عملي كنند و به سوي موفقيت پيش روند.
 • ستراتژيك‌، فرآيند تصميم‌گيري، تنظيمات، اجرا و نظارت مي‌پردازد. هر كمپاني ابتدا بايد بداند كه چه هويتي دارد، كجا قرار دارد، چه مي‌خواهد و چطور مي‌خواهد به آن دست يابد. فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك‌ از مدل‌هاي تحليلي‌اي استفاده مي‌كنند كه تصوير واقع گرايانه‌اي از شركت را در سطح «بي‌كفايتي خود آگاهانه» خود (Conscious incompetence) نمايان مي‌كنند و در نتيجه انگيزه لازم را براي ايجاد يك برنامه استراتژيك‌ فراهم مي&zwnj
 • ه گونه‌اي متفاوت از رقيبان خود يا مشابه با آنها، اما با كارآيي بالاتر عمل كند. يك نقشه استراتژيك‌ خوب شامل معيارهاي روشني است كه ماموريت و منظر پيش رو را تا نقطه پايان آن روشن مي‌كنند. اين موضوع از اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا هدف برنامه‌ريزي استراتژيك‌ در نهايت تخصيص منابع است و اگر اين منابع معين و محدود نباشند، نمي‌توان به آن هدف دست يافت. اين مقاله به توضيح اين مساله مي‌پردازد كه چگونه امور مالي، و اهداف و عملكرد مربوط به آن، مي‌توانند نقشي اساسي
مقالات/ نظامهاي كنترل مديريت در سازمانهاي امروز
سازمانها براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملكرد خود نياز دارند و در اين راستا استفاده از نظام هاي كنترل مديريت ضروري است.
 • مي شوند. برنامه ريزي بدون سازماندهي و انتخاب افراد مناسب براي انجام فعاليت ها و برنامه ها و هم چنين عدم نظارت بر اجرا، امري زايد مي باشد. سيستم سنجش عملكرد يك سيستم كنترلي است و در مديريت عملكرد از سيستم هاي كنترلي استفاده مي شود. به منظور روشن شدن نقش سيستم سنجش عملكرد در سازمان ها، مفهوم كنترل و دلايل نياز سيستم هاي مديريت به كنترل بررسي مي شود. كنترل فرايندي مستمر براي اطمينان از انطباق نتايج واقعي با برنامه هاي پيش بيني شده است. كنترل ابزاري براي ارزيابي اثربخشي و كارايي ساير فعاليت هاي مد
 • ياتي و جاري سازي برنامه ها به منظور نيل به اهداف و استراتژي ها، وظايف مشخص واحدهاي وظيفه اي به طور مؤثر و مناسب انجام يافته است. ● نظام كنترل مديريت نقش مديريت دركنترل ، « كنترل مديريت » و نظامي كه دركارهايي از قبيل جمع آوري ، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات براي استـفاده ازآن دركنـترل فعـاليتهـاي سـازمـان مي كـوشد ، « نظام كنترل مديريت » ناميده مي شود. كنترل مديريت شامل كليه روش ها و دستورالعمل هاي لازم، ازجمله نظامهاي كنترل مديريت است كه براي اطمينان يافتن از انطباق
 • بهينه سازي هدف براي اعضاي سازمان طرح ريزي شده است. براي هماهنگي فعاليتهاي سازمان در راستاي هدفها، سازمانها استراتژي هايي را تدارك مي دهند كه مديريت سازمان،آنها را براي رسيدن به هدفها دنبال مي نمايد. استراتژي ها شكل «خط مشي ها» و « برنامه ها» را به خود مي گيرند واين دو مبناي انواع مختلف كنترل مديريت و نظامهاي كنترل مديريت را تشكيل مي دهند. فرايند كنترل مديريت در رابطه با ميل به هدف هاي سازمان از طريق اجراي استراتژي ها ممكن است. تا حد ممكن، نظـام كـنترل مديـريت مي بـايستي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت زنجيره تامين
امروزه مديريت زنجيره تامين به عنوان يكي از مباني زير ساختي پياده‌سازي كسب و كار الكترونيك در دنيا مطرح است. هدف اين مقاله مروري بر مباحث مديريت زنجيره تامين است و
 • مين ●چكيده امروزه مديريت زنجيره تامين به عنوان يكي از مباني زير ساختي پياده سازي كسب و كار الكترونيك در دنيا مطرح است. هدف اين مقاله مروري بر مباحث مديريت زنجيره تامين است و در آن پس از بيان مفاهيم آن، ارتباط آن با تجارت الكترونيك و به طور كلي نقش آن در فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله سعي دارد تا با روشن كردن مفاهيم اصلي مديريت زنجيره تامين جايگاه آن را در توسعه فناوري اطلاعات به ويژه تجارت الكترونيك تبيين كند. ● مقدمه در رقابت هاي جهاني موجود در عصر حاضر، بايد محصول
 • ارد. گروه ديگري به زنجيره تامين ديد وسيع تري داده و آن را شامل تمام سرچشمه هاي تامين (پايگاه هاي تامين) براي سازمان مي دانند. با اين تعريف ، زنجيره تامين شامل تمام تامين كنندگان رده اول ، دوم ، سوم ... خواهد بود. چنين نگرشي به زنجيره تامين ، تنها به تحليل شبكه تامين خواهد پرداخت . ديد سوم ، نگرش زنجيره ارزش <پورتر> است كه در آن زنجيره تامين شامل تمام فعاليت هاي مورد نياز براي ارايه يك محصول يا خدمت به مشتري نهايي است. با نگرش ياد شده به زنجيره تامين ، توابع ساخت و توزيع به عنوان بخشي از جر
 • ه تامين ، مديريت اطلاعات در بخش هاي مختلفي تاثيرگذار خواهد بود كه برخي از آنهاعبارت اند از: مديريت لجستيك (انتقال، جابجايي، پردازش و دسترسي به اطلاعات لجستيكي براي يكپارچه سازي فرآيندهاي حمل و نقل، سفارش دهي و ساخت، تغييرات سفارش، زمان بندي توليد، برنامه هاي لجستيك و عمليات انبارداري) ;تبادل و پردازش داده ها ميان شركا (مانند تبادل و پردازش اطلاعات فني، سفارشات و...) : جمع آوري و پردازش اطلاعات براي تحليل فرآيند منبع يابي و ارزيابي ، انتخاب و توسعه تامين كنندگان ; جمع آوري و پردازش اطلاعات عرضه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نظامهاي كنترل مديريت در سازمانهاي امروز
سازمانها براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملكرد خود نياز دارند و در اين راستا استفاده از نظام هاي كنترل مديريت ضروري است.
 • مي شوند. برنامه ريزي بدون سازماندهي و انتخاب افراد مناسب براي انجام فعاليت ها و برنامه ها و هم چنين عدم نظارت بر اجرا، امري زايد مي باشد. سيستم سنجش عملكرد يك سيستم كنترلي است و در مديريت عملكرد از سيستم هاي كنترلي استفاده مي شود. به منظور روشن شدن نقش سيستم سنجش عملكرد در سازمان ها، مفهوم كنترل و دلايل نياز سيستم هاي مديريت به كنترل بررسي مي شود. كنترل فرايندي مستمر براي اطمينان از انطباق نتايج واقعي با برنامه هاي پيش بيني شده است. كنترل ابزاري براي ارزيابي اثربخشي و كارايي ساير فعاليت هاي مد
 • ياتي و جاري سازي برنامه ها به منظور نيل به اهداف و استراتژي ها، وظايف مشخص واحدهاي وظيفه اي به طور مؤثر و مناسب انجام يافته است. ● نظام كنترل مديريت نقش مديريت دركنترل ، « كنترل مديريت » و نظامي كه دركارهايي از قبيل جمع آوري ، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات براي استـفاده ازآن دركنـترل فعـاليتهـاي سـازمـان مي كـوشد ، « نظام كنترل مديريت » ناميده مي شود. كنترل مديريت شامل كليه روش ها و دستورالعمل هاي لازم، ازجمله نظامهاي كنترل مديريت است كه براي اطمينان يافتن از انطباق
 • بهينه سازي هدف براي اعضاي سازمان طرح ريزي شده است. براي هماهنگي فعاليتهاي سازمان در راستاي هدفها، سازمانها استراتژي هايي را تدارك مي دهند كه مديريت سازمان،آنها را براي رسيدن به هدفها دنبال مي نمايد. استراتژي ها شكل «خط مشي ها» و « برنامه ها» را به خود مي گيرند واين دو مبناي انواع مختلف كنترل مديريت و نظامهاي كنترل مديريت را تشكيل مي دهند. فرايند كنترل مديريت در رابطه با ميل به هدف هاي سازمان از طريق اجراي استراتژي ها ممكن است. تا حد ممكن، نظـام كـنترل مديـريت مي بـايستي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ گردهمايي بزرگ مديران ومتخصصان مديريت
تجارب برگزاركنندگان اين كنفرانس طي ساليان گذشته مويد عدم كفايت چارچوب‌هاي متداول، براي برگزاري كنفرانس‌هاي تخصصي و به‌ويژه در زمينه علوم مديريت مي‌باشد. لذا بر خويش واجب مي‌دانيم كه پيوسته علامت سوال‌هاي جدي و قابل تأملي را در برابر داشته باشيم و نيز چرايي برگزاري كنفرانس و چگونگي آن را به چالش بكشيم
 • يستم ارزشيابي مشاغل، سيستم هاي مديريت عملكرد كاركنان، ايمني و بهداشت، روابط كار، انتخاب و جامعه پذيري، مديريت استراتژيك منابع انساني، منابع انساني الكترونيك، مديريت منابع انساني در شركتهاي هولدينگ، مديريت كاركنان دانشور، برنامه هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيك مديران منابع انساني، طراحي سيستم هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه تحقيق و توسعه، سياستگذاري تكنولوژي، انتقال تكنولوژي، استراتژي تكنولوژي، نوآوري و كارآفريني
 • پس از فروش، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت گذاري حكمراني، اخلاق و مسئوليت اجتماعي حكمراني خوب، سازمانهاي غيردولتي، روابط دولت و بخش خصوصي، الگوهاي اخلاق حرفه اي، مسئوليت پذيري و شفافيت در سازمان ها، ارتباط بين بنگاه و جامعه، سرمايه اجتماعي مديريت عمومي سازماندهي و ساختار سازماني، نظام هاي كنترل و نظارت، مديريت دولتي، رويكردهاي نوين در نظريه هاي مديريت، نقش شبكه ها در تصميم گيري منبع:
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تحول مديريت دربازاريابي
عموما در سازمانهاي سنتي و سلسله مراتبي كه مديريت بازاريابي پيرو ديدگاه «فرماندهي و كنترل » است، تنها مقدار بسيار ناچيزي از ظرفيت بازار هدف به كار گرفته مي‌شود
 • نياز به ابزار دارد و هنگامي صورت مي‌گيرد كه در ابعاد ساختاري و نيز ابعاد رفتاري، تغييراتي مثبت ايجاد شود. در واقع مقوله تحول د ر مديريت بازار را بايد يك فرايند تلقي كرد كه در آن انسان و به طور كلي مديران بازاريابي به عنوان عنصر كليدي داراي چهار نقش عمده؛ طراحي و برنامه ريزي تحول، اجراي برنامه تحول، ارزيابي دستاوردهاي برنامه تحول بالاخره بهره‌مندي از نتايج تحول است. بديهي است در جريان اين فرايند، درجه و نوع توانمنديهاي مديران بازاريابي از عوامل تعيين كننده ود رحقيقت پيش نياز هر برنامه ت
 • له كيفيت اهميت بيشتري داده شود. هنوز چند سالي نيست كه مباحث جديد مديريت كيفيت (Q.M) ، مديريت كيفيت فراگير (T.Q.M) مفاهيمي چون مديريت توليد به زمان (J.I.T)‌،گروههاي كيفيت ، مديريت مشاركتي ، فنون مديريتي كايزن ((۵۵ ، الگو برداري ((BENCHMARKING و تحليل خطا، مطرح و به سرعت در حال فراگير شدن است. بر پايه اين رويدادها، استانداراهاي مديريتي تدوين شده و در كنار اين استانداردها ، روشهاي اجرايي مختلفي در سطح ملي و جهاني در حال تكوين است. آنچه كه امروز د رصنايع، مراكز دولتي، نظامي ، آموزشي و خدماتي
 • رخوردار بود كه ارتشيان بابل مجبور به رعايت اصول نوشته شده بودند. اين اصول، ضوابط اجرايي كارها را نشان مي‌داد كه به تدريج كامل مي‌گرديد. در مصر قديم نيز عمق رودخانه نيل را اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل مي‌كردند. نتايج اين بررسيها در برنامه ريزيهاي كشاورزي استفاده مي شده است. همچنين در مصر قوانين و مقررات مربوط به ساختمان سازي، معماران را به رعايت اصولي در ساخت ابنيه وا مي‌داشته است و عدم رعايت اصول ياد شده و يا آسيب رسيدن به ساكنان از عملكرد معمار در ساخت بنا، جريمه‌ها
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ برنامه‌ريزي استراتژيك مديريت بازار
انگيزه اصلي اين مقاله شناخت، پالايش و بررسي اطلاعات بازار به‌منظور طرح برنامه بازار براي ارائه به مديريت جهت اخذ تصميم‌هاي به‌موقع، سريع و درست است.
 • قابت د رهمه سطوح بازار مي‌بايست قسمتي از بازار را انتخاب كنيد كه براي شما جاذبه بيش‌تري دارد. پتانسيل فروش به كل بازار درواقع همان توان فروش بنگاه نسبت به ساير بنگاه‌ها در بازار است كه در تصميم‌گيري براي طرح‌ريزي اهداف آتي نقش به‌سزايي را ايفا مي‌كند. ۲) تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات بعد از اتمام مرحله جمع‌آوري اطلاعات يا درحين جمع‌آوري اطلاعات (بسته به نوع اطلاعات استخراج شده و برنامه كاري طراحي شده) مي‌بايست به طبقه‌بندي و تج
 • ‌سزايي را ايفا مي‌كند. ۲) تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات بعد از اتمام مرحله جمع‌آوري اطلاعات يا درحين جمع‌آوري اطلاعات (بسته به نوع اطلاعات استخراج شده و برنامه كاري طراحي شده) مي‌بايست به طبقه‌بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخت. البته همان‌طور كه در ابتدا توضيح داده شد، ماهيت مراحل اين طرح به‌گونه‌اي است كه مي‌توان هركدام را به‌صورت متوالي، موازي و يا جداگانه اجرا و بررسي كرد. در اين مرحله، اطلاعات استخراج شده را پردازش مي&zwn
 • اطلاعات و سيستم فوق پرداخته و آن‌را طراحي مي‌كنيم و در حين اجرا به تصحيح و تكميل آن مي‌پردازيم. بررسي سيستم تركيب و تنوع توليد و بسته‌بندي: هريك از خصوصيات يك محصول از قبيل جنس، كيفيت، طرح، نام تجار، بسته‌بندي و... نياز به برنامه‌ريزي جداگانه‌اي دارد. در نظر گرفتن محصول در كل اهميت ويژه‌اي دارد. از اين‌رو، هريك از اجزا و خصوصيات محصول بايد به‌صورت يك برنامه مرتبط به هم بررسي شود تا هم‌افزايي را بالا ببرند، كه در در زير به برخ ياز آن&zwnj
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت بحران – چالشي براي رهبري
اخيرا مديريت بحران به عنصري مهم در مديريت تجارت تبديل گشته است. در شرايط حاضر، هيچ تجارتي از وجود بحران در امان نيست. بحران مي‌تواند به يك سازمان در شكل حمله تروريستي، حوادث صنعتي، فراخواندن محصول يا بلاياي طبيعي ضربه وارد نمايد. زماني كه وجهه و آبروي شركت در خطر مي‌افتد، مديريت بحران ارتباط نزديكي با روابط عمومي پيدا مي‌كند.
 • كند. اين امر حاكي از تعهد رهبري است و موجب ترويج محيطي با قابليت توانمندسازي مي‌شود. قدم دوم مشخص نمودن تيم اصلي مديريت بحران براي شناسايي تمامي بحران‌‌هاي ممكن بر سر راه سازمان يا هر يك از بخش‌هاي آن و ايجاد طرح‌‌ها، نقش‌ها و مسووليت‌‌هايي براي آمادگي مقابله با هر بحراني مي‌باشد. نقش رهبري در اين مرحله، اختيار دادن به مديران اصلي براي مطالعه و تحليل بحران از جنبه‌‌هاي متعددي نظير صنعت، مكان، فرآيند، فشارهاي بازار و غيره است. قدم بعد
 • ‌سازي به دنبال اين هستند كه چه بايد بكنند و چگونه تبيين كنند. اما زماني كه با بحران مواجه مي‌شوند رهبري بيشتر از آنكه چه كاري و چگونه انجام شود به معناي چگونه بودن است. به چالش طلبيدن بحران آزمايشي نهايي است پيش‌بيني بحران، در واقع برنامه‌ريزي استراتژيك و مديريت ريسك است. اما هر بحراني كه آشكار مي‌شود بايد با مهارت توسط رهبراني كه مي‌بايست درس‌هاي آموخته را تقويت كرده و به همين طريق با افراد به عنوان يادگيري سازماني ارتباط داشته باشند، اداره شود و به اين ترت
 • اني ارتباط داشته باشند، اداره شود و به اين ترتيب به آغاز تغيير در سازمان معنا بخشند. نمودار بالا نشان مي‌دهد كه چگونه چرخه شناسايي بحران‌‌ها، مديريت آنها و مهمتر از آن يادگيري از طريق مديريت بحران و ارتباط با آن به عنوان آغازي براي يك برنامه تغيير براي غلبه بر آسيب‌پذيري سازمان، مي‌تواند آن را به سطح بالاتري از مدار رشد و عملكرد برساند.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت عملكرد و ارزيابي آن
مديريت عملكرد و سيستم‌ها و روش‌هاي مربوط به آن در سازمان‌هاي مختلف از جمله شاخه‌هاي مديريت امروز است كه بحث توانمندسازي و قابليت پاسخگويي در چارچوب اصول و مفاهيم مديريت را براي تحقق اهداف و وظايف سازماني و قالب برنامه‌هاي اجرايي دنبال مي‌كند.
 • براي موفقيت سازمان ضروري‌اند. ▪ تعهد به مشتري: اهداف و ابزار رسيدن به آنها را در كليه سطوح سازماني به نحوي تعريف كند كه هدف، برآورده كردن نيازها و انتظارات مهم مشتريان باشد. ▪ شكستن اهداف به سطوح پايين‌تر سازمان: به اين ترتيب كاركنان از نقش خود در دستيابي به اهداف آگاه خواهند شد. به اين ارتباط مي‌توان به صورت يك ريسمان طلايي نگاه كرد كه كليه كاركنان را با موضوعاتي كه براي مشتريان و خودشان مهم است، ارتباط مي‌دهد. ▪ شعور جمعي براي تهيه برنامه: از طريق ارتباطات و مذاكره از ب
 • ريان و خودشان مهم است، ارتباط مي‌دهد. ▪ شعور جمعي براي تهيه برنامه: از طريق ارتباطات و مذاكره از بالا به پايين و از پايين به بالا كه catchball ناميده مي‌شود. ▪ ابزار و روش‌ها: بايد مفيد، واضح و قابل استفاده باشند. تعدادي از ابزارهاي برنامه‌ريزي و مديريت عبارتند از: نمودار روابط، نمودار درختي، ماتريس تصميم و جدول برنامه تصميم فرايند ▪ ارزيابي پيوسته فرايند: به منظور آسان سازي يادگيري و بهبود مستمر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ● نكات اجرايي ▪ مشاركت تمام سرگروه‌ها
 • ‌ها تعيين مي‌شود. ▪ ارتباط وسيع در سطح سازمان: ارتباط‌هاي بسيار كه باعث اطمينان از درك همگاني مي‌شوند و اهداف را مد نظر افراد و سازمان نگاه مي‌دارند (باعث زنده ماندن برنامه‌ها مي‌شوند.) ● گام‌هاي برنامه‌ريزي هوشين ▪ هدف را انتخاب كنيد. ▪ وضعيت جاري سازمان را معلوم كنيد. ▪ معلوم كنيد سازمان مي‌خواهد در آينده چه شود. (vision) ▪ معلوم كنيد سازمان بايد بر چه موضوعاتي تمركز كند تا به اهداف و دورنماي خود برسد. ▪ به سازمان نظم دهيد (سازمان دهي ك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آيا بهترين فروشنده‌ها استعداد ذاتي دارند؟
آخرين مقاله من تحت عنوان «هفت ويژگي شخصيتي برترين فروشندگان» به موضوع تست شخصيت 1000 فروشنده بنگاه اختصاص داشت. نتايج تست نشان داد كه ويژگي‌هاي اصلي شخصيت افراد بر شيوه فروش بهترين فروشندگان تاثير مستقيم داشت و موفقيت آنها را تضمين كرده است.
 • مي‌توانند ياد بگيرند كه بدون داشتن اين استعداد تبديل به يك فروشنده موفق شوند؟ طبق تحقيقاتي كه انجام داده‌ام و همين طور تجربه و مشاهدات، به نظر من بيش از 70 درصد از بهترين فروشندگان، از زمان تولد داراي يك غريزه «طبيعي» هستند كه نقش مهمي را در تعيين موفقيت فروش آنها ايفا مي‌كند. در مقابل، كمتر از 30 درصد از بهترين فروشندگان، خودساخته هستند، يعني اين افراد مجبور بوده‌اند ياد بگيرند كه چگونه مي‌توانند بدون داشتن استعداد طبيعي، فروشندگان موفقي بشوند. به‌علاو
 • اقات آتي را پيش‌بيني كند و همچنين قادر خواهد بود بر مبناي آنچه در گذشته انجام داده است براي آينده تصميم‌گيري نمايد. مدل‌سازي را مي‌توان موتور محركي در نظر گرفت كه فروش را به حركت در مي‌آورد. به عنوان مثال، يك مشتري ديرباور، تحليلگر و مادي‌گرا از فروشنده مي‌پرسد وجه تمايز محصول او از ساير رقباي عمده چيست . پاسخ فروشنده بر مبناي تجربيات قبلي‌اش خواهد بود. مي‌توان گفت، مدل سازي مستلزم پيدا كردن پاسخ براي اين پرسش است كه وقتي در موقعيت خاصي هستيد كه لازم
 • به همين خاطر، مشتريان به آساني تدابير مربوط به اتخاذ تصميمات خود را آشكار نمي‌كنند. تيز هوشي، به معني اثرگذاري صحيح بر نفوذ و انگيزه تصميم گيرنده است. اين موضوع، اولويت اول فروشندگان موفق خودساخته مي‌باشد. تيزهوشي، محرك استراتژي برد است و برنامه‌ريزي استراتژيك بدون فراست، مقدمه باخت به حساب مي‌آيد. سودآوري ما معمولا منافع را با ويژگي فسادپذيري يا خست و چشم تنگي ارتباط مي‌دهيم. در حالي كه شايد اين معني، تعريف اجتماعي آن باشد، در فروش «منافع» معناي كاملا متفنقش امور مالي در برنامه‌ريزي استراتژيك, كنترل مديريت, سنجش عملكرد, كنترل چيست؟, برنامه‏ريزي‏استراتژيك, سطح فرآيندي, سطح وظيفه اي, نظام كنترل مديريت , عملكرد فردي و تيمي, مديريت عملكرد, كارت امتيازي متوازن, مديريت زنجيره تامين , تجارت الكترونيك , عمده فروشي, خرده فروشي , مهندسي مجدد, زنجيره تامين, ارتباطات مشاركتي, سود دهي استراتژيك, مديريت لجستيك , مديريت اطلاعات, نظامهاي كنترل مديريت, كنترل مديريت, مديريت عملكرد, سازمان, كنترل, استراتژي, سيستم, برنامه‏ريزي, رنامه‏ريزي‏استراتژيك, سازماندهي, تأمين نيروي, متغيرهاي كليدي, مديران كيفيت, شاخصها, گردهمايي بزرگ مديران ومتخصصان مديريت, مديران ومتخصصان مديريت, مديريت بازاريابي , تحول مديريت , بازاريابي, مديريت بازار, تدوين استراتژي‌, استراتژي‌هاي بازار, كيفيت, بازار, مديريت, مشتري, رقابت, مديريت بازار, برنامه‌ريزي, استراتژيك, جمع‌آوري اطلاعات, استراتژي قيمت‌گذاري, پيش‌بيني‌هاي, برنامه تبليغاتي, برنامه بازاريابي, سازمان‌ها بازار, برنامه, اطلاعات, برنامه‌ريزي استراتژيك, آيا بهترين فروشنده‌ها استعداد ذاتي دارند؟


95 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .