جستجو در پورتال

مقالات/ پول و ماليات تورمي
قطار مشهور و ممدوح دولت نهم نيازمند خلق و تزريق «پول» است؛ پول نوش‌داروي اقتصاد ايران و سوخت قطار دولت نهم است
 • ديريت ناصحيح پول از مصائب بزرگ اقتصاد ايران است كه در سال هاي اخير اوج گرفته است. ماهيت و كاركرد پول در نظام اقتصادي يكي از مباحث مهم اقتصادي است كه فصلي بزرگ را در تاريخ انديشه اقتصادي به خود اختصاص داده است؛ اين امر به خصوص از اين جهت مهم است كه نحوه درك ماهيت و كاركرد پول در اقتصاد در نوع سيستم پولي و نحوه مديريت سيستم پولي اثري مهم دارد. يكي از جدال برانگيزترين مباحث اقتصادي در همه دوران ها به خصوص در جامعه آكادميك اقتصاد، اين بحث بوده است كه آيا پول در عملكرد واقعي اقتصادي تاثيرگذار مي با
 • ولت براي تامين مالي كسري بودجه خود، عملا دو راه در پيش رو دارد: راه اول استقراض از بخش خصوصي است و راه دوم استقراض از بانك مركزي است. روشن است كه راه دوم، راه ساده تر و كم هزينه تري براي دولت است؛ در ادبيات اقتصادي، تامين مالي كسري بودجه از طريق قرض گرفتن دولت از بانك مركزي، به پولي كردن كسري بودجه معروف است. در نتيجه استقراض دولت از بانك مركزي، قلم بدي هاي دولت به بانك مركزي افزايش يافته و در نتيجه با خلق پول بيروني، دولت درآمد اسمي معادل با بدهي ايجاد شده و پول بيروني خلق شده، كسب خواهد نمود.
 • خواهد بود. ما در اينجا از اثرات خلق پول بر عملكرد واقعي اقتصاد و توليد ملي صرف نظر كرده تا بتوانيم با صراحت و روشني بيشتري به بررسي مكانيسم انتقال درآمد به سوي دولت از مسير خلق پول بپردازيم. با ايجاد پول بيروني (پول پرقدرت) از مسير استقراض دولت از بانك مركزي، و ورود آن به سيستم اقتصادي، از مسير فعاليت شبكه بانكي و با توجه به ضريب فزاينده پولي، ميزاني حجم پول دروني نيز ايجاد گرديده و در مجموع كل حجم پول موجود در اقتصاد، افزايش خواهد يافت. اين پول خلق شده به هر ترتيب و به تدريج وارد سيستم اقتصاد
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد... با تشكر از راهنمائي شما كه فرموده بوديد جواب سوالم را در بخش حسابداري سه روز پيش داده ايد. ولي متاسفانه اين جواب سوال من نبود. من نحوه سند زدن عملكرد بانك را از شما درخواست كردم... و مي دانم كه وقتي جنسي وارد مي شود سفارشات كلاي در راه بدهكار و بانك (تسهيلات بستانكار ) ميشود من مي خواهم بدانم كه عملكرد بانك را چگونه بايد ثبت كنم(زيرا در پرينت حساب بانكي ما آمده) و در تاريخ 05/01/1388 مانده شركت بدهكار(منفي) و در روز بعد بدون واريزي ما بستانكار و در نهايت مانده يك ريال شده است...پيشاپيش از زحمات شما سپاسگذارم.
 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد... با تشكر از راهنمائي شما كه فرموده بوديد جواب سوالم را در بخش حسابداري سه روز پيش داده ايد. ولي متاسفانه اين جواب سوال من نبود. من نحوه سند زدن عملكرد بانك را از شما درخواست كردم... و مي دانم كه وقتي جنسي وارد مي شود سفارشات كلاي در راه بدهكار و بانك (تسهيلات بستانكار ) ميشود من مي خواهم بدانم كه عملكرد بانك را چگونه بايد ثبت كنم(زيرا در پرينت حساب بانكي ما آمده) و در تاريخ 05/01/1388 مانده شركت بدهكار(منفي) و در روز بعد
 • نكي ما آمده) و در تاريخ 05/01/1388 مانده شركت بدهكار(منفي) و در روز بعد بدون واريزي ما بستانكار و در نهايت مانده يك ريال شده است...پيشاپيش از زحمات شما سپاسگذارم. ؟ با سلام همانطور كه قبلا آمد به هر حال شما به بانك در حال حاضر بدهكار هستيد لذا ثبت كامل وقايع به شرح ذيل لازم است:ضمن اينكه ذكر اين نكته ضروري است كه قرار نيست شما اشتباهات بانك را نيز در دفاتر خود ثبت كنيد يعني همانگونه كه بانك حساب شما را منفي نموده شما هم در دفاتر مانده حساب خود را بستانكار
 • وري است كه قرار نيست شما اشتباهات بانك را نيز در دفاتر خود ثبت كنيد يعني همانگونه كه بانك حساب شما را منفي نموده شما هم در دفاتر مانده حساب خود را بستانكار نشان دهيد.لذا به ميزاني كه در حساب شما وجه موجود بوده (تا مبلغ يك ريال باقيمانده در حساب شما) بانك شما بستانكار مي شود وتفاوت آن به حساب بدهي شما منظور مي شود 1-زمان پرداخت بانك به طرفيت از ما: بد-سفارشات در راه بس-اضافه برداشت بانكي(تسهيلات اعتباري بانك...) بس-نقدوبانك(به ميزاني كه حساب ما منفي نشود تا مبلغ مانده يك ريال) 7/02/88
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تخلف آشكار برخي شعب بانك‌ها در مواجهه با چك !
گزارش مستند مهر از تخلف آشكار برخي شعب بانك‌ها در مواجهه با چك و جايگزيني سلايق شخصي به جاي قانون در اين شعب حكايت دارد.
 • بانك ها به منظور پايين آوردن حجم و تعداد چك هاي برگشتي خود و ماندگاري بيشتر پول در شعب در برخي از ماه هاي سال چنين رويه اي را در پيش مي گيرند. در اين شرايط، بانك مركزي به عنوان نهادي ناظر بر عملكرد بانك ها بايد آنها را از به كار بردن سلايق شخصي در نحوه برخورد با چك ها و برگشت زدن چك ها منع كند، زيرا اين رويه كه برخي از بانك ها در خصوص چك ها در پيش گرفته اند، حقوق شهروندي را از بين مي برند و نهادي نيز پاسخگوي اين گونه اهمال كاري ها نيست. منبع: دن
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دليل اتخاذ تصميمات بد چيست؟
اين مساله زماني اتفاق مي‌افتد كه طرف‌هاي درگير با منافع مختلف، در فرآيند تصميم ‌گيري دخيل هستند؛ بنابراين پيچيدگي امر بسيار بالا است.
 • ناريو مطرح شد. شركت BP مي توانست بيش از 40 بيليون دلار صرف تسويه كردن و ديگر بدهي هاي خود كند، ليكن اين مقدار پول نمي توانست زيان و رنجش عمومي همه مردم، جامعه و حيات وحش را پوشش دهد. آيا وقوع چنين حوادثي بايد ادامه يابد؟ مسلما خير، اما لازم است در نحوه گرفتن چنين تصميمات بزرگي تغييرات اساسي ايجاد شده و بازنگري صورت گيرد. در درجه اول و بيش از همه نياز داريم تا تصميم گيرندگان ما هنگام مواجه شدن با مشكلات آنها را تشخيص دهند. مجموعه سودها و منافع، تمايل و تعصب مشتركي براي انجام آن كار ايجاد مي ك
 • فع، تمايل و تعصب مشتركي براي انجام آن كار ايجاد مي كنند، يك تمايل عمومي فراگير براي حركت به جلو همراه با استراتژي ها و روش هايي كه آن منافع را به تحقق مي رساند. شركت Morton Thiokol و ناسا هر دو به شدت خواهان پرتاب هرچه سريعتر Challenger بودند. دولت، بانك ها و سرمايه گذاران همگي خواهان وام هاي رهني هر چه بيشتر بودند. دولت و صنعت نفت منافع زيادي را در استخراج منابع غني شناخته شده نفت و گاز داخلي به دست مي آوردند. هر جا منافع زيادي وراي انجام عملي به اين ترتيب كنار هم قرار گرفته اند، نياز به عزم جد
 • اج منابع غني شناخته شده نفت و گاز داخلي به دست مي آوردند. هر جا منافع زيادي وراي انجام عملي به اين ترتيب كنار هم قرار گرفته اند، نياز به عزم جدي وجود دارد تا تمامي ريسك هاي موجود و پيامدهاي ناشي از عدم موفقيت به درستي دانسته و درك شوند. قبل از تغيير نحوه عملكردمان بايد از خود بپرسيم چقدر ممكن است اشتباه كنيم. سه موقعيتي كه به آنها اشاره شد همچنين در جديد بودن و اينكه تا به حال امتحان نشده بودند، اشتراك داشتند. ناسا تا به حال شاتلي را در دماي كمتر از 50 درجه سانتيگراد به فضا پرتاب نكرده بود. Wa
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام عليكم عرض ادب و احترام از پدر مرحومم مقداري كاغذهاي سهام به جه مانده است مثل سهام پتروشيمي اميركبير ، چين چين ، سهام كاركنان بانك ملت و ... مي خواهم بدانم براي گرفتن سود يا اصل پول اين سهام ها به چه طريقي بايد اقدام كنم ؟ آيا در بجنورد محلي هست كه سهام ها را پيش آنها ببرم تا راهنمايي كنند ؟ با تشكر
 • پرسش و پاسخ سلام عليكم عرض ادب و احترام از پدر مرحومم مقداري كاغذهاي سهام به جه مانده است مثل سهام پتروشيمي اميركبير ، چين چين ، سهام كاركنان بانك ملت و ... مي خواهم بدانم براي گرفتن سود يا اصل پول اين سهام ها به چه طريقي بايد اقدام كنم ؟ آيا در بجنورد محلي هست كه سهام ها را پيش آنها ببرم تا راهنمايي كنند ؟ با تشكر  ؟ با سلام بايد به يك كارگزاري در تهران مراجعه و راهنمائي هاي لازم در اين خصوص را اخذ كنيد
اخبار/ شماره اس ام‏ اس‏ هاي ضروري
مهمترين كاركرد تلفن همراه، پس از مكالمه، ارسال و دريافت پيام كوتاه است. اگر اين سرويس در خدمت حل مشكلات شهروندان درآيد، بسياري از هزينه‏هاي اضافي زندگي مردم از بين مي‏رود. خوشبختانه در يكي دو سال اخير قدم‏هاي بزرگي براي رسيدن به اين هدف برداشته شده است. موارد زير بخشي از اين فعاليت‏هاست.
 • تهران براي دريافت مشكلات شهري شهروندان تهراني، اين سامانه را به راه انداخته است. مشكلات خود را در قالب متن به اين شماره ارسال كنيد و منتظر پيگيري شهرداري باشيد. نتيجه پيگيري‏ها از سوي شهرداري براي شما ارسال خواهد شد. اعلام نتيجه كنكور شب قبل از قرارگرفتن در سايت سنجش: 2000000 اگر كنكوري هستيد و خيلي اضطراب داريد و نمي‏توانيد صبر كنيد تا نتايج آزمون را يك روز بعد بر روي سايت سازمان سنجش ببينيد، مي‏توانيد شب قبل از اعلام نتايج، شماره داوطلبي خود را به اين شماره بفرستيد. نتيجه يك سال مطالعه و د
 • رت‏حساب تلفن همراه خود آگاه خواهيد شد: "تاريخ شروع ؛ تاريخ انتها مثلا 860131 ؛ 860101" يعني از اول سال 86 تا پايان فروردين ماه همان سال. فقط بايد كاربر شماره‏هاي دائمي اپراتور همراه اول باشيد. ساير اپراتورها هر كدام شماره خاص خود را دارند. خدمات بانك ملت: 200033 خدمات بانك اقتصاد نوين:200050 خدمات بانك سپه:200020–200021-200022 خدمات بانك كشاورزي:2000911- 200093 خدمات بانك سامان: 20000 خدمات بانك صادرات: 200060 خدمات بانك تجارت: 200070 توجه داشته باشيد كه براي استفاده از خدمات بانك‏ها،
 • خدمات بانك كشاورزي:2000911- 200093 خدمات بانك سامان: 20000 خدمات بانك صادرات: 200060 خدمات بانك تجارت: 200070 توجه داشته باشيد كه براي استفاده از خدمات بانك‏ها، اول بايد در شعب(هر شعبه‏اي؛ فرقي نمي‏كند) برگه‏هاي درخواست استفاده از خدمات موبايل‏بانك را پر كنيد تا بتوانيد با استفاده از سامانه پيامك آنها، به امور بانكي خود با استفاده از تلفن همراهتان بپردازيد. اطلاعات پرواز: 2000444 براي دريافت اطلاعات پروازتان، كد پرواز را به اين شماره البته با اين فرمت: "(كد پرواز) Filight-code" پيامك
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بانك‌ها و فرآيند پرچالش حسابرسي
گروه بورس- مجيد اسكندري:‌ بانك‌ها مصداق واقعي يك بنگاه عمومي هستند. تعدد سهامداران و حضور هزاران نفر سپرده‌گذار كه هر يك به نوعي ذي‌نفع در عمليات بانكي هستند بانك‌ها را از ساير بنگاه‌هاي اقتصادي متمايز مي‌كند.
 • (حتي در يك بانك) پيدا شود، اقتصاد كشور دچار نابساماني مي‌گردد؛ در حالي كه ممكن است صدها بنگاه اقتصادي ورشكسته شوند ولي اتفاق خاصي در اقتصاد كلان رخ ندهد. در ايران به موجب ماده33 قانون پولي و بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع تعيين نحوه و اصول حسابداري بانك‌ها، صورت‌هاي مالي، استهلاك‌ها، اندوخته‌ها و ساير حساب‌هاي بانكي تعيين شده و مصوباتي را در موارد ياد شده تصويب و ابلاغ كرده و به همين دليل و به موجب وظايف قانوني بانك مركزي، اين بانك عهده دار نظارت
 • zwnj;ها و ساير حساب‌هاي بانكي تعيين شده و مصوباتي را در موارد ياد شده تصويب و ابلاغ كرده و به همين دليل و به موجب وظايف قانوني بانك مركزي، اين بانك عهده دار نظارت نسبت به سلامت اقتصادي، توانايي پرداخت تعهدات و ميزان ريسك متوجه عمليات گوناگون بانك‌ها است. در مطلب هفته گذشته در گفت‌وگو با دكتر هشي، موضوع حسابرسي بانك‌ها مورد بررسي قرار گرفت. در گفت و شنود امروز درباره همين موضوع، به مصاحبه با غلامحسين دواني، حسابدار رسمي نشستيم كه نكات جالب و دغدغه‌هاي اساسي را در اي
 • ، تصميم بگيرند. واقعيت آن است كه خود بانك‌ها هم براي جلوگيري از كاهش قيمت سهام كه متاثر از سود سال آنها است علاقه چنداني به احتساب ذخاير لازم ندارند ولي هميشه بهانه مالياتي را به پيش مي‌كشند. در اين مورد بايد توجه داشت كه حسابرسان امين ملت و دولت در زمينه رعايت قانون و مقررات در همه واحدهايي هستند كه توسط آنان حسابرسي مي‌شوند و اين نقش «قابل معامله با بند‌هاي حسابرسي» نيست. نگاهي به ادعاهايي كه به تازگي در بازارهاي مالي عليه حسابرسان مطرح شده آن است كه بيشت
اخبار/ مقايسه درآمد، دارايي، بدهي و بازده ۱۳بانك‌ بورسي/ميانگين بازدهي3.6درصد
بانك‌هاي بورسي و فرابورسي كه سال گذشته با ميانگين بازدهي3.6درصدي سهام ناموفق بودند از لحاظ متغيرهايي چون بازدهي سهام،ميزان دارايي‌ و بدهي،حقوق صاحبان سهام و درآمد مقايسه شدند.
 • با بازدهي 10، 8.6، 5.6، 5 و 4.8 درصدي از وضعيت چندان قابل دفاعي برخوردار نبودند. *مقايسه بانك ها از 9 زاويه و متغير طبق اطلاعات موجود در شبكه كدال و آخرين صورت هاي مالي منتشر شده 13 بانك مورد مقايسه و با در نظر گرفتن توقف نماد بانك هاي گردشگري و سرمايه از 30 آذر 90 و 9 خرداد سال جاري ، بررسي وضعيت بانك ها ازنظر مقدار دارايي ها نشان مي دهد بانك ملت با دارايي بيش از 71 هزار ميليارد توماني در صدر ساير بانك ها قرار دارد اما در عين حال بدهي اين با
 • ر 90 و 9 خرداد سال جاري ، بررسي وضعيت بانك ها ازنظر مقدار دارايي ها نشان مي دهد بانك ملت با دارايي بيش از 71 هزار ميليارد توماني در صدر ساير بانك ها قرار دارد اما در عين حال بدهي اين بانك بورسي هم بيش از 68.6 هزار ميليارد تومان است. دو بانك فرابورسي ايران زمين و گردشگري هم با دارايي بيش از 661 و 847 ميليارد توماني در رده هاي آخر ايستاده اند ولي بدهي اين دو بانك به ترتيب 389 و 612 است. از نظر جمع حقوق صاحبان هم كه شامل اقلام سهام سرمايه، صرف (كسر) سهام، اندوخته‌ها و سود انب
 • اين درحالي است كه بانك هاي كارآفرين، سرمايه و گردشگري با درصد تسهيلات اعطايي به سپرده ها 99 و 87 درصدي بيشترين نسبت و دو بانك ايران زمين و دي با 22 صدم درصد و 43 درصدي داراي كمترين نسبت  هستند. از لحاظ درآمد هم بانك هاي صادرات و ملت با بيش از 2.5 هزار ميليارد تومان و دو بانك ايران زمين و سرمايه با 51 و 55 ميليارد تومان بالاترين و پايين ترين درآمد را داشته‌اند، اما از منظر سود خالص محقق شده اين دو بانك كاملا" خصوصي پاسارگاد و پارسيان هستند كه با بيش ا
اخبار/ سلطان كلاهبرداري ايران كيست؟
سلطان كلاهبرداري ايران مرد ميانسالي است كه با يك تلفن توانسته گردش مالي بسياري به دست بياورد.
 • nj;هايش توانسته بود با چرب زباني خود را مسئول خريد يكي از ارگان‌هاي نظامي كشور معرفي كند و با جلب اعتماد مغازه داران ميوه وتره بار تهران صد‌ها ميليون از آن‌ها كلاهبرداري كرد. بررسي اقدامات تبهكارانه دكتر حميدزاده نشان داد، او به بهانه گرفتن پرينت حساب طعمه‌هاي خود را به پاي عابر بانك كشانده و از آن‌ها مي‌خواست زبان انگليسي را انتخاب كنند. او سپس با كمك صاحب حساب اقدام به انتقال پول به حساب خود مي‌كرد.   سلطان كلاهبرداري كشور كه تاكون ۳۵ سابقه كيفري از
مشاوره/ سلام بزرگوار بنده به كمك بابا و دو برادر با سرمايه خود و يا وام بانكي كه در نحوه گرفتن ان شما كمك خواهيد كرد قصد راه انداختن يه واحد توليدي و يا نمايندگي و يا كارخانه اي كه سود حاصل از ان خوب باشد را معرفي كنيد... لطفن كاملن در نحوه گرفتن و ايجادش توجيه كنيد.
سلام بزرگوار بنده به كمك بابا و دو برادر با سرمايه خود و يا وام بانكي كه در نحوه گرفتن ان شما كمك خواهيد كرد قصد راه انداختن يه واحد توليدي و يا نمايندگي و يا كارخانه اي كه سود حاصل از ان خوب باشد را معرفي كنيد... لطفن كاملن در نحوه گرفتن و ايجادش توجيه كنيد.
 • پرسش و پاسخ سلام بزرگوار بنده به كمك بابا و دو برادر با سرمايه خود و يا وام بانكي كه در نحوه گرفتن ان شما كمك خواهيد كرد قصد راه انداختن يه واحد توليدي و يا نمايندگي و يا كارخانه اي كه سود حاصل از ان خوب باشد را معرفي كنيد... لطفن كاملن در نحوه گرفتن و ايجادش توجيه كنيد.  ؟ سلام البته مقايسه اخذ نمايندگي با كار توليدي كمي دشوار هست، اما بايد خدمتتون عرض كنم، نمايندگي دو پارامتر بسيار مهم دارد، 1- ش
 • : اجاره مكان-پرسنل، دفتري، تبليغات، استهلاك سرمايه، خريد اوليه محصول. همچنين درآمدتون براي يكسال: درصد كارمزد فروش محصول. به اين صورت سود ساليانه به صورت متوسط قابل محاسبه هست. در نظر داشته باشيد كه براي نمايندگي عموما نمي توان وام ارزان قيمت از بانك دريافت كرد. دوباره تاكيد مي كنم كه موفقيت در نمايندگي به ميزان توانايي شما در بازاريابي و فروش بستگي دارد. در مورد توليد با اطلاعاتي كه من كسب كردم، كارخانه فرآوري آلوئه ورا رو جهت بررسي پيشنهاد مي كنم، مي تونيد از كيوب آلوئه ورا تا پودر، ژل
 • وليد برآورد و طرح اقتصادي نوشته شود. در مورد گام هاي اجرايي نيز ابتدا موافقت اصولي از سازمان مربوطه (وزارت صنايع) اخذ سپس زمين يا سوله اي در شهرك صنعتي خريداري مي نمائيد  و با نشان دادن درصد مورد نياز از پيشرفت فيزيكي و تكميل مدارك براي اخذ وام بانكي اقدام مي نمائيد.   با آرزوي موفقيتپول و ماليات تورمي, خلق پول, مديريت پول, ضرب پول, قدرت پول, ضريب فزاينده پولي, حجم كل پول اقتصاد, تامين مالي كسري بودجه, پول پر قدرت, خلق پول, پول دولتي وخصوصي, چك, بانك, چك چيست, كلر بانكي, چك‌ برگشت, دليل برگشت چك‌, برگشت زدن چك, تصميمات بد, نااطميناني از موفقيت, تصميم‌گيري, انتخاب درست , وام رهني , سود, ريسك, قانون زيست محيطي, بدبينانه‌ترين سناريو , شماره اس ام‏ اس‏ هاي ضروري , بانك‌ها و فرآيند پرچالش حسابرسي, مقايسه درآمد، دارايي، بدهي و بازده ۱۳بانك‌ بورسي/ميانگين بازدهي3.6درصد, سلطان كلاهبرداري ايران كيست؟


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .