جستجو در پورتال

مقالات/ نقدي بر مقالات تعداد حسابداران رسمي
چند وقتي است كه دغدغه تعداد حسابداران رسمي مورد نياز در كشور بعضي از اساتيد و هم‌پيشگان حرفه‌اي ما را آزرده خاطر كرده و هر از چند گاهي درج مقاله‌اي در روزنامه دنياي اقتصاد خاطر اين عزيزان را آزرده مي‌كند.
 • ك.و مترجم: چكيده: چند وقتي است كه دغدغه تعداد حسابداران رسمي مورد نياز در كشور بعضي از اساتيد و هم‌پيشگان حرفه‌اي ما را آزرده خاطر كرده و هر از چند گاهي درج مقاله‌اي در روزنامه دنياي اقتصاد خاطر اين عزيزان را آزرده مي‌كند. بـه كجا چنين شتابان؟   كاظم وادي‌زاده * چند وقتي است كه دغدغه تعداد حسابداران رسمي مورد نياز در كشور بعضي از اساتيد و هم‌پيشگان حرفه‌اي ما را
 • جرايي دولت افزايش يابد، ديگري معتقد است تعداد حسابداران رسمي بايد به نسبت جمعيت هر كشوري حداقل 1 در هزار و براي كشور ايران حداقل 70 هزار نفر در حال حاضر بكار گرفته شود. يكي اعتقاد به افزايش آزمون‌ها و سخت گيري در جذب حسابداران رسمي و ديگري اين مورد را در راستاي انحصاري كردن اين حرفه براي گروهي خاص مي‌داند. بالاخره از هر دري سخني به ميان مي‌آيد و تكليف خوانندگان اين مقالات نامشخص است. آنچه مسلم است بيشتر اين تفكرات بعد از مصوبه هيأت وزيران مبني بر ورود تعدادي از مديران بخش دولتي و معا
 • ابرسي در سطح استاندارد و به‌كارگيري رده‌هاي حرفه‌اي متناسب با حجم كار پيش‌بيني كرده كه در صورت كسب درآمد معادل 950. 658. 166. 4 ريال در سال، موسسه حسابرسي مي‌تواند تنها قيمت تمام شده وهزينه‌هاي حقوق و مزاياي پرسنل خود را پرداخت كند و اصطلاحا در نقطه سر به سر قرار مي‌گيرد (بدون محاسبه سود براي هر يك از شركا). حال در ذيل به تحليل وضعيت درآمدي موسسات و ارتباط با تعداد حسابداران رسمي مي‌پردازم. الف- رقم پوشش قيمت تمام شده از محل درآمدهاي كسب شده (نقطه سر به سر موسسات) كه همكار و استاد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ده نكته لازم براي كسب و كارهاي كوچك وجديد دركارآفريني
امروزه كارآفريني بعنوان يك استراتژي كارآمد براي رويارويي با مشكلات فراروي جوامع ازجمله بيكاري و آثار و تبعات سهمگين آنها و نيز يكي ازمهمترين راهكارهاي برون رفت از فضاي بسيار بغرنج و پيچيده اقتصادي مورد اهتمام وعنايت ويژه جوامع و افراد و مجامع علمي-دانشگاهي واقع گرديده است
 • استراتژي كارآمد براي رويارويي با مشكلات فراروي جوامع ازجمله بيكاري و آثار و تبعات سهمگين آنها و نيز يكي ازمهمترين راهكارهاي برون رفت از فضاي بسيار بغرنج و پيچيده اقتصادي مورد اهتمام وعنايت ويژه جوامع و افراد و مجامع علمي-دانشگاهي واقع گرديده است. مقاله‌اي كه درپيش روي داريد به ذكر پاره‌اي ازمهمترين مواردي كه براي هر فعاليت نوپا و ايجاد كسب و كارهاي كوچك و زودبازده ضروري است مي‌پردازد. 1- قبل از شروع تا آنجا كه ممكن است پول پس انداز كنيد:  دراغلب موارد مردم بدون هيچ پس اندازي وارد كسب و كارم
 • د گرفت و يا براي دفعه بعد ازدادن وام خوداري مي‌كند. بعضي وقتها مردم مجبورمي شوند تا براي بازپرداخت وامها از مسكن يا كارت اعتباري استفاده نمايند كه اين باعث ميشود خانه يا اعتبارشان درخطر بيفتد. راه درست اين است كه تا آنجا كه ممكن ميباشد هرچه بيشترپول موردنياز را پس اندازكرد. 2- از بند كفش آغاز كنيد :  كوچك فكركنيد(باهزينه كم شروع كنيد) اگر مي‌توانيد كارتان را بدون دفتر كارانجام دهيد پس درآغاز سعي كنيد تا اجاره نكنيد. تا وقتي كه كاري نداريد كارمندي را استخدام نكنيد. كساني كه كارشان را ارزان شروع
 • كنان و... چقدراست؟ آنگاه ميتوان فهميد كه چقدر بايد در ماه فروش داشته باشند و به چه قيمتي بفروشند تا اينكه آن هزينه‌ها را جبران كنند و در كنار آن سود كافي نيزايجاد كنند. 5- يك طرح كسب و كار تهيه كنيد، هرچند كه كوچك باشد: پيداكردن مقداري سود وايجاد يك نقطه سربه سر اولين گام در اين راه است. دراكثرشركت‌هاي كوچك، بخش‌هاي اصلي طرح تجاري، تجزيه و تحليل نقطه سربه سر، پيش‌بيني سود و زيان و برآورد گردش جريان نقدينگي هستند. با برآورد گردش نقدينگي وسود و زيان شما مي‌توانيد كسب و كارخود را بهبود ببخشيد. تهيه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نگاهي اقتصادي به صنعت هتل داري و رستوران
عوامل موثربرسودبخش بودن هتل رستوران رابطور بسيار خالاصه مي توان به ۴ مقوله ذيل تقسيم كرد :
 • ه اند با توجه به تكنولوژي ووجودكامپيوتردر هتل هاخريداران اين نرم افزار هاي نمايشي هنوزهتل را بصورت سنتي مديريت و اداره مي كنندچنانچه مديران هتل براي برنامه ريزي و نصب نرم افزار هتلداري صحيح اقدام نكنندسود هاي هنگفتي را از دست داده و خواهند داد درمقاله كاست نوشتيم هيچ هتلي ،هيچ مدرسي ،هيچ آموزشگاهي ،درحال حاضرنمي دانندكاست كنترل چگونه محاسبه ميشودوچه گزارشاتي لازم است وگفتيم تمام ارقام واعدادهتلها كه توسط نرم افزارهاي هتلداري استخراج مي شودغيرواقعي است اظهارنظرهاوتماس هاي كه داشته ايم اغلب ت
 • ميشودوچه گزارشاتي لازم است وگفتيم تمام ارقام واعدادهتلها كه توسط نرم افزارهاي هتلداري استخراج مي شودغيرواقعي است اظهارنظرهاوتماس هاي كه داشته ايم اغلب تشكرميكرده اندولازم ديديم توضيجات بيشتري رادرارتباط با كاست كنترل در اختيارعلاقمندان قراردهم اين مقاله رابراي اطلاعات بيشتردرسايت قراردادم وجالب است كه چيزي كه تابحال متوجه نبوداند ،محاسباتي كه به اشتباه انجام مي داده اندومتوجه شده اندكه اعدادوارقام نرم افزارهاي هتل ها كه استخراج مي شود نمايشي است وهيچ كدام ازنرم افزارهاي هتلداري گزارشات لازم وض
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هفت نكته‌ي ضروري در «برنامه‌ي كسب وكار»
نگارش يك «برنامه‌ي كسب و كار» مناسب و خوب، براي يك كسب و كار شخصي، ‌مستلزم زمان، ‌تعهد و پيش‌فرض‌هاي مناسب به همراه «برنامه‌ي كسب و كار» متناسب از پيش تعيين شده كه موفقيت آن پيشتر ثابت شده باشد، است.
 • رقابت مي كنند. ۵) «برنامه ي بازاريابي» (Marketing Plan) براي اين برنامه بايد مواري زير را مشخص كنيد: الف) آميخته بازاريابي (marketing mix). مشخص كنيد كه از چه روش هايي بازاريابي مي كنيد؛ پست مستقيم، وب سايت، انتشار يك روزنامه، چاپ مقاله در جرايد، يا روش هاي غير از آن. مشخص كنيد كه فعاليت هاي بازاريابي شما به چه شكل و در چه زماني اجرا مي شوند. ب) بودجه ي بازاريابي. مشخص كنيد كه سياست شما در قيمت گذاري چيست. آيا مي خواهيد ارايه كننده ي محصول يا خدمت خود با كم ترين قيمت در بازا
 • ل كنيد كه همه چيز به درستي انجام مي شود. ۷) صورت هاي مالي. الف) سيستم حسابداري منظم، منسجم و در حد امكان يكپارچه اي داشته باشيد تا بتوانيد امور مالي را به دقت كنترل كنيد. از ترازنامه ، صورت سود و زيان (هم تاريخي و هم پيش بيني شده)، تجزيه و تحليل نقطه ي سربه سر و دورنماي جريان وجوه نقد، استفاده كنيد. ب) از طريق منابع و مراجع مربوط به «برنامه ي كسب وكار» يا كتاب هاي حسابداري، وب سايت ها يا برنامه هاي نرم افزاري، نمونه ي صورت هاي مالي را آن چنان كه با ماهيت صنعت و كسب وكار شما م
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .