جستجو در پورتال

مقالات/ نقدي بر مقالات تعداد حسابداران رسمي
چند وقتي است كه دغدغه تعداد حسابداران رسمي مورد نياز در كشور بعضي از اساتيد و هم‌پيشگان حرفه‌اي ما را آزرده خاطر كرده و هر از چند گاهي درج مقاله‌اي در روزنامه دنياي اقتصاد خاطر اين عزيزان را آزرده مي‌كند.
 • ك.و مترجم: چكيده: چند وقتي است كه دغدغه تعداد حسابداران رسمي مورد نياز در كشور بعضي از اساتيد و هم‌پيشگان حرفه‌اي ما را آزرده خاطر كرده و هر از چند گاهي درج مقاله‌اي در روزنامه دنياي اقتصاد خاطر اين عزيزان را آزرده مي‌كند. بـه كجا چنين شتابان؟   كاظم وادي‌زاده * چند وقتي است كه دغدغه تعداد حسابداران رسمي مورد نياز در كشور بعضي از اساتيد و هم‌پيشگان حرفه‌اي ما را
 • جرايي دولت افزايش يابد، ديگري معتقد است تعداد حسابداران رسمي بايد به نسبت جمعيت هر كشوري حداقل 1 در هزار و براي كشور ايران حداقل 70 هزار نفر در حال حاضر بكار گرفته شود. يكي اعتقاد به افزايش آزمون‌ها و سخت گيري در جذب حسابداران رسمي و ديگري اين مورد را در راستاي انحصاري كردن اين حرفه براي گروهي خاص مي‌داند. بالاخره از هر دري سخني به ميان مي‌آيد و تكليف خوانندگان اين مقالات نامشخص است. آنچه مسلم است بيشتر اين تفكرات بعد از مصوبه هيأت وزيران مبني بر ورود تعدادي از مديران بخش دولتي و معا
 • ابرسي در سطح استاندارد و به‌كارگيري رده‌هاي حرفه‌اي متناسب با حجم كار پيش‌بيني كرده كه در صورت كسب درآمد معادل 950. 658. 166. 4 ريال در سال، موسسه حسابرسي مي‌تواند تنها قيمت تمام شده وهزينه‌هاي حقوق و مزاياي پرسنل خود را پرداخت كند و اصطلاحا در نقطه سر به سر قرار مي‌گيرد (بدون محاسبه سود براي هر يك از شركا). حال در ذيل به تحليل وضعيت درآمدي موسسات و ارتباط با تعداد حسابداران رسمي مي‌پردازم. الف- رقم پوشش قيمت تمام شده از محل درآمدهاي كسب شده (نقطه سر به سر موسسات) كه همكار و استاد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ده نكته لازم براي كسب و كارهاي كوچك وجديد دركارآفريني
امروزه كارآفريني بعنوان يك استراتژي كارآمد براي رويارويي با مشكلات فراروي جوامع ازجمله بيكاري و آثار و تبعات سهمگين آنها و نيز يكي ازمهمترين راهكارهاي برون رفت از فضاي بسيار بغرنج و پيچيده اقتصادي مورد اهتمام وعنايت ويژه جوامع و افراد و مجامع علمي-دانشگاهي واقع گرديده است
 • استراتژي كارآمد براي رويارويي با مشكلات فراروي جوامع ازجمله بيكاري و آثار و تبعات سهمگين آنها و نيز يكي ازمهمترين راهكارهاي برون رفت از فضاي بسيار بغرنج و پيچيده اقتصادي مورد اهتمام وعنايت ويژه جوامع و افراد و مجامع علمي-دانشگاهي واقع گرديده است. مقاله‌اي كه درپيش روي داريد به ذكر پاره‌اي ازمهمترين مواردي كه براي هر فعاليت نوپا و ايجاد كسب و كارهاي كوچك و زودبازده ضروري است مي‌پردازد. 1- قبل از شروع تا آنجا كه ممكن است پول پس انداز كنيد:  دراغلب موارد مردم بدون هيچ پس اندازي وارد كسب و كارم
 • د گرفت و يا براي دفعه بعد ازدادن وام خوداري مي‌كند. بعضي وقتها مردم مجبورمي شوند تا براي بازپرداخت وامها از مسكن يا كارت اعتباري استفاده نمايند كه اين باعث ميشود خانه يا اعتبارشان درخطر بيفتد. راه درست اين است كه تا آنجا كه ممكن ميباشد هرچه بيشترپول موردنياز را پس اندازكرد. 2- از بند كفش آغاز كنيد :  كوچك فكركنيد(باهزينه كم شروع كنيد) اگر مي‌توانيد كارتان را بدون دفتر كارانجام دهيد پس درآغاز سعي كنيد تا اجاره نكنيد. تا وقتي كه كاري نداريد كارمندي را استخدام نكنيد. كساني كه كارشان را ارزان شروع
 • كنان و... چقدراست؟ آنگاه ميتوان فهميد كه چقدر بايد در ماه فروش داشته باشند و به چه قيمتي بفروشند تا اينكه آن هزينه‌ها را جبران كنند و در كنار آن سود كافي نيزايجاد كنند. 5- يك طرح كسب و كار تهيه كنيد، هرچند كه كوچك باشد: پيداكردن مقداري سود وايجاد يك نقطه سربه سر اولين گام در اين راه است. دراكثرشركت‌هاي كوچك، بخش‌هاي اصلي طرح تجاري، تجزيه و تحليل نقطه سربه سر، پيش‌بيني سود و زيان و برآورد گردش جريان نقدينگي هستند. با برآورد گردش نقدينگي وسود و زيان شما مي‌توانيد كسب و كارخود را بهبود ببخشيد. تهيه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نگاهي اقتصادي به صنعت هتل داري و رستوران
عوامل موثربرسودبخش بودن هتل رستوران رابطور بسيار خالاصه مي توان به ۴ مقوله ذيل تقسيم كرد :
 • ه اند با توجه به تكنولوژي ووجودكامپيوتردر هتل هاخريداران اين نرم افزار هاي نمايشي هنوزهتل را بصورت سنتي مديريت و اداره مي كنندچنانچه مديران هتل براي برنامه ريزي و نصب نرم افزار هتلداري صحيح اقدام نكنندسود هاي هنگفتي را از دست داده و خواهند داد درمقاله كاست نوشتيم هيچ هتلي ،هيچ مدرسي ،هيچ آموزشگاهي ،درحال حاضرنمي دانندكاست كنترل چگونه محاسبه ميشودوچه گزارشاتي لازم است وگفتيم تمام ارقام واعدادهتلها كه توسط نرم افزارهاي هتلداري استخراج مي شودغيرواقعي است اظهارنظرهاوتماس هاي كه داشته ايم اغلب ت
 • ميشودوچه گزارشاتي لازم است وگفتيم تمام ارقام واعدادهتلها كه توسط نرم افزارهاي هتلداري استخراج مي شودغيرواقعي است اظهارنظرهاوتماس هاي كه داشته ايم اغلب تشكرميكرده اندولازم ديديم توضيجات بيشتري رادرارتباط با كاست كنترل در اختيارعلاقمندان قراردهم اين مقاله رابراي اطلاعات بيشتردرسايت قراردادم وجالب است كه چيزي كه تابحال متوجه نبوداند ،محاسباتي كه به اشتباه انجام مي داده اندومتوجه شده اندكه اعدادوارقام نرم افزارهاي هتل ها كه استخراج مي شود نمايشي است وهيچ كدام ازنرم افزارهاي هتلداري گزارشات لازم وض
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هفت نكته‌ي ضروري در «برنامه‌ي كسب وكار»
نگارش يك «برنامه‌ي كسب و كار» مناسب و خوب، براي يك كسب و كار شخصي، ‌مستلزم زمان، ‌تعهد و پيش‌فرض‌هاي مناسب به همراه «برنامه‌ي كسب و كار» متناسب از پيش تعيين شده كه موفقيت آن پيشتر ثابت شده باشد، است.
 • رقابت مي كنند. ۵) «برنامه ي بازاريابي» (Marketing Plan) براي اين برنامه بايد مواري زير را مشخص كنيد: الف) آميخته بازاريابي (marketing mix). مشخص كنيد كه از چه روش هايي بازاريابي مي كنيد؛ پست مستقيم، وب سايت، انتشار يك روزنامه، چاپ مقاله در جرايد، يا روش هاي غير از آن. مشخص كنيد كه فعاليت هاي بازاريابي شما به چه شكل و در چه زماني اجرا مي شوند. ب) بودجه ي بازاريابي. مشخص كنيد كه سياست شما در قيمت گذاري چيست. آيا مي خواهيد ارايه كننده ي محصول يا خدمت خود با كم ترين قيمت در بازا
 • ل كنيد كه همه چيز به درستي انجام مي شود. ۷) صورت هاي مالي. الف) سيستم حسابداري منظم، منسجم و در حد امكان يكپارچه اي داشته باشيد تا بتوانيد امور مالي را به دقت كنترل كنيد. از ترازنامه ، صورت سود و زيان (هم تاريخي و هم پيش بيني شده)، تجزيه و تحليل نقطه ي سربه سر و دورنماي جريان وجوه نقد، استفاده كنيد. ب) از طريق منابع و مراجع مربوط به «برنامه ي كسب وكار» يا كتاب هاي حسابداري، وب سايت ها يا برنامه هاي نرم افزاري، نمونه ي صورت هاي مالي را آن چنان كه با ماهيت صنعت و كسب وكار شما م
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .