جستجو در پورتال

مقالات/ چالش‌هاي حرفه حسابرسي در ايران
از عمر حرفه حسابرسي در ايران نيم قرن مي گذرد اما در اين دوره حرفه فراز ونشيب هاي زيادي بر خود ديده است. زماني توسط انقلابيون(كه برخي از اعضاء حرفه نيزشامل آن‌ها مي شوند) منحل شده وزماني دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان كشيده شده ودوباره آن‌ها را فراخواني كردند
 • مي شوند) منحل شده وزماني دست نوازش بر سر وگردن حسابرسان كشيده شده ودوباره آن‌ها را فراخواني كردند. . با اين حال حرفه توسط برخي پيش‌كسوتان حفظ شده وبه حيات خود ادامه داده است ودر حال حاضر پس از چند سال از تشكيل جامعه 1500 نفر عضو دارد. در بند الف اين مقاله به طور اجمالي نظري داريم بر چالش‌هاي حرفه حسابرسي كه از درون حرفه ومسايل آن ناشي مي شود. هر چند كه برخي از دسته بندي هاي ما مي تواند چالش هاي محيط بيروني نيز تلقي شود اما مطالعه كامل بند الف با بند ب شايد كمي نگرشهاي شكل گرفته در نگاه اول را تع
 • غير معقول است. لذا همواره اين ريسك وجود دارد كه حسابرسان به نادرست قوانين را تفسير كنند ويا تاثير آن را در گزارش خود نسنجيده وناديده گرفته باشند. برخي ممكن است اين را به عنوان مشكل بيروني حسابرسي قلمداد كنند اما از اين منظر كه در زمان اجرا نيروها يا كاملا به قوانين اشراف ندارند ويا اين‌كه آموزش هاي كافي در اين خصوص نديده اند اجرا و نتيجه گيري كار را براي حسابرسان مشكل مي كند. 2-چالش نيروي انساني وسيستم مديريت منابع انساني: يكي از مشكلات حرفه، بحث دست‌مزدهاي پايين نيروهاي كار در موسسات حسابرسي
 • وبه جهت انطباق با اساسنامه جامعه پذيرفته و وارد تركيب مديريتي شركت شود. با اين توصيف موسسات استراتژي مشخصي در خصوص رشد وتوسعه بنگاه خود توسط نيروي انساني مشغول به كار موجود خود نداشته و اگر خواسته باشيم اين موسسات را در انطباق با آيين رفتار حرفه اي مورد بررسي وكنكاش قرار دهيم در بسياري از موارد حتي با ظرفيتي بيش‌تر از آن‌چه كه آيين رفتار حرفه اي تعيين كرده به كار مشغول هستند (معمولا موسسات داراي حجم كاري بالا وشناخته شد، شامل اين عدم انطباق هستند). 3-چالش كيفيت حسابرسي: اين موضوع كه حسابرسان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف، اشتور بك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • د. در سال‌هاي اخير پژوهش در زمينه تعيين عوامل رضايت از زندگي در بين داغ‌ترين موضوعات بين رشته‌اي شده است. آندرو كلارك «اقتصاددان خوشبختي» انگليسي مي‌گويد از 1994 هر ساله ژورنال‌هاي معتبر اقتصادي به طور ميانگين 35 مقاله با عناويني كه در آنها «خوشبختي» يا «رضايت از زندگي» وجود داشته است، منتشر كرده‌اند. بر پايه يافته‌هاي پژوهشگران خوشبختي، معيار درآمد مطلق كه اقتصاددانان سنتي استفاده مي‌كنند، قطعا براي خرسندي يك شخص در زن
 • الگوي فعاليت در مغز انسان‌هايي كه خودشان را خوشحال توصيف مي‌كنند با الگوي فعاليت كساني كه عدم‌خوشبختي را در زندگي‌شان ابراز مي‌دارند، تفاوت دارد. با همه اينها منصفانه است كه بگوييم روش‌هاي به كار رفته در اقتصاد خوشبختي كاملا هم بدون مناقشه نيست. هر اندازه بيشتر دانشمندان در اين موضوع كند و كاو كنند چيزهاي بيشتري روشن مي‌شود؛ اندازه‌گيري يا كمي كردن خوشبختي آكنده از ناسازگاري يا تناقضات است. اگر از افراد پرسيده شود كه به طور كلي ميزان خوشايندي يا ناخوشايند
 • د. نتيجه چه بود: اگر تجربه بسيار ناخوشايندي را با تجربه اندكي كمتر ناخوشايند همراه سازيد- در اين حالت فرو بردن دست در آبي كه خيلي هم سرد نيست- مردم كل حادثه را به شكل تجربه تا حدودي كمتر ناخوشايند به ياد خواهند آورد. اين امر درست است هر چند كه اشخاص مورد آزمايش هميشه ترجيح خواهند داد دست خود را به محض اين كه فرصت پيدا كنند از آب بيرون آورند. اينكه ما يك تجربه را چقدر خوشايند يا ناخوشايند به ياد مي‌آوريم عمدتا به نهايت شدت آن تجربه و به آنچه كه كوتاه زماني پيش از پايان يافتن تجربه احساس كرد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • يويئر بلانچارد استاد دانشگاه MIT در شهر بوستون و اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول از سپتامبر 2008، نتايج پرسكات را از جنبه روش‌شناسي زير سوال مي‌برد. او بر اين باور است كه ترجيحات واگرا براي فراغت و كار دليل اصلي هستند. بلانچارد در مقاله‌اي در سال 2004 كه در ژورنال آو اكونوميك پرسپكتيو منتشر شد نوشت «من شواهدي كه حاكي از اثر ماليات‌ها بر درآمد نيروي كار است را خوانده‌ام، اما جاي نقش بزرگ‌تر براي ترجيحات در آنها خالي است.» اين مجادله تا به امروز ح
 • nj;ها در شوك‌هاي وارده يا نهادهاي اين كشورها ربط دهيم؛ اما مطمئن نيستم كه تبيين‌هاي ما چيزي بيشتر از دليل‌تراشي پس از وقوع باشد.» در ابتداي دهه 1980 براي نخستين‌بار بود كه اقتصاددانان به اين قطعيت رسيدند كه پاسخي با پشتوانه كامل تئوريك پيدا كرده‌اند. آنها مسائل اشتغال را به گردن دو بحران نفتي دهه 1970 و همزمان افزايش آهسته بهره‌وري انداختند. براي اينكه اشتغال ثابت بماند، درآمدها بايد كندتر از قبل افزايش مي‌يافت. حقيقتا عكس آن اتفاق افتاد. دانش‌پژوهان
 • ه بيكاري، فوايد كاركردن را كاهش مي‌دهد؛ مردم در حالي كه مشمول بيمه بيكاري هستند پول بسيار زيادي دريافت مي‌كنند و احساس خواهند كرد كه نياز واقعا مبرمي به پيدا كردن شغل پولي در كمترين زمان ممكن ندارند. به بيان كارشناسي علم اقتصاد، اين بيانگر موردي از «كژمنشي» است- وضعيتي كه مردم را به سمت سوءاستفاده از نظام بيمه‌اي مي‌كشاند. راج چتي اقتصاددان دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، در يك بررسي جامع اين نگاه را به چالش مي‌كشد. نتيجه‌گيري وي اين است كه انگيزه‌هاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ طبيعت خيرخواهانه بازار
چكيده آيا بازار آزاد به فقرا صدمه مي‌زند؟ وظايف اخلاق‌گرايان در قبال اينان چيست؟ دلايلي خواهم آورد كه بازار آزاد، نسبت به فقرا بسيار بخشنده است طوري كه در بلندمدت به برابري درخوري مي‌انجامد. همچنين به بررسي مباحث تكراري درباره تجارت و جهاني شدن نيز خواهم پرداخت.
 • ;كند، بازار آزاد مردم را متوجه پول كثيف مي‌كند به جاي آنكه آنها را به وظيفه شان در قبال «ايفاي عدالت، عشق به عطوفت و خاضعانه گام برداشتن» ترغيب كند. ميلتون فريدمن نوشته است كه وظيفه اجتماعي شركت‌ها سودده بودنشان است. بسياري، مقاله وي را مثالي مي‌دانند از آنكه چطور درباره وظايف اجتماعي كسب وكار فكر نكنيم. در زمانه روشنگري، عملكرد ما نسبت به سوداگري خشن بهتر شده است يا بدتر؟ يعني تنها كار تعقيب منافع محدود و تحميل هزينه به ديگران است؟ نبايد به يكديگر كمك كنيم؟ نبايد ب
 • ي جامعه تجاري در دستيابي به اهداف گوناگون اجتماعي - و بيش از آن اهداف- ضروري هستند.‌ توليد در خلأ اتفاق نمي‌افتد- مهم است كه منتقد اجتماعي دريابد دنياي غرب ثروت عظيم‌اش را با تصادف به دست نياورده است. بد نامي بازار در ميان پژوهشگران، كاملا ناحق است. [بازار] براي صدها ميليون نفر، چنان سطحي از زندگي را فراهم كرده كه حتي بزرگ‌ترين پادشاهان گذشته هم خوابش را نمي‌توانستند ببينند. در اين مقاله چند موضوع را پيگيري خواهم كرد. نخست، به بررسي مختصر مبادله بازاري مي‌پردازم.
 • ستقيما اين نتيجه حاصل مي‌شود كه نتايج توزيعي حاصل از نظام بازار آزاد، مطلوبيت اجتماعي را افزايش مي‌د‌هد.» آيا واقعيت با تئوري همخواني دارد؟ آيا مبادله، تجارت‌ و دنبال پول دويدن، وضع مردم را بهتر مي‌كند؟ تا آن حد كه در مورد معناي «وضعيت بهتر» توافق هست، جواب مثبت است. دونالد مك كلاسكي (1995) درآمد سرانه بريتانياي كبير را امروزه 12 برابر ميانه قرن 18 مي‌داند. پيتر ليندرت (1995) و ليندرت و ويليامسون (1983) خاطرنشان مي‌كنند كه سرمايه‌داري وض
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تبيين نابرابري درآمد در شركت‌ها و جامعه
وبلاگ‌نويسي از پديده‌هاي جديد و مهم اجتماعي، سياسي و اقتصادي است كه با اتكا به اينترنت ممكن شده است. اقتصاددانان زيادي هم براي انتقال افكار خود و هم براي ايجاد رابطه اي نزديك و پويا با دانشجويان به طور مرتب در وبلاگ‌هاي خود يادداشت مي‌نويسند.
 • خدر، حقوق حيوانات و شكنجه بسيار تاثير گذار بوده است. در وبلاگ بكر- پوسنر مباحث كارشناسي علم اقتصاد منتشر مي شود. گستره موضوعات مطالب مطرح شده بسيار قابل توجه است و دقت در مباحث، تحسين خواننده را بر مي انگيزد. مطالب ارائه شده در اين وبلاگ متشكل از يك مقاله اصلي كوتاه به قلم يكي از اين دو شخصيت بزرگ علم اقتصاد و پاسخ كوتاه نفر ديگر است. در آخر نيز هر يك از اين دو نفر با توجه به نكته هايي كه فرد ديگر و خوانندگان وبلاگ مطرح كرده اند، ممكن است در بخشي با عنوان پس تاملات مسائلي را كه به ذهنش مي رسد بي
 • ف در درآمدها را نيز كم مي كند؛ اما دو دليل براي ترديد در اين باره هست و بنابراين مظنون مي شويم كه درآمد مديران ارشد آمريكايي تا حدودي متورم تر از آني است كه بايد باشد. نخست، چشمگيرترين جزء «انگيزشي» اين درآمدها- اختيار خريد سهام- همبستگي كامل با جبران خدمات مديران ارشد به ارزش شركت آنها و بنابراين ارزش سهام خود ندارد. چيزهاي زيادي علاوه بر تصميمات مديران ارشد هست كه ارزش سهام يك شركت را تغيير مي دهد. ربط دادن درآمد مدير ارشد به ارزش سهام شركت وي، يك كمي شبيه گره زدن حقوق رييس جمهور آ
 • ي خلاق» در كتابي با همين عنوان كه مايكل كينسلي (2008) ويراستاري كرده است، يافت مي شود. دريافتي مديران شركت ها به اندازه بنگاه بستگي دارد گري بكر پاسخ به اين پرسش كه آيا مديران ارشد شركت هاي آمريكايي حقوق و دريافتي هاي بسيار بالايي دارند، در مورد آن كساني كه مزاياي كلان و اختيار خريد سهام گشاده دستانه اي دريافت مي كنند در زماني كه شركت هايشان عملكرد نامناسبي چه به شكل مطلق يا نسبت به رقبا به نمايش مي گذارند، بي ترديد «مثبت» است. هفته نامه بيزينس ويك نيز هر ساله فهرستي از مدير
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نياز به چابكي در مديريت سازمان
در بازار رقابتي، نياز مبرمي به توسعه و بهبود انعطاف پذيري و نيز پاسخگويي سازمان وجود دارد. امروزه بسياري از سازمانها و شركتها با رقابت فزاينده پايدار و نامطمئني روبه رو هستند كه به واسطه نوآوريهاي تكنولوژيكي، تغيير محيطهاي بازاري و نيازهاي درحال تغيير مشتريان، شدت يافته است.
 • ت داده اند؛ يا بهتر است با رويكردها و ديدگاههاي جديدي جايگزين شوند. از اين رو، يكي از راههاي پاسخگويي به اين عوامل تغيير و تحول سازماني چابكي (Agility) است. در واقع، چابكي، به عنوان پارادايم جديدي براي مهندسي سازمانها و بنگاههاي رقابتي است. در اين مقاله به بيان تعريفها، ويژگيها و مضامين كليدي پارادايم چابكي پرداخته مي شود تا اين كار مقدمه اي براي تلاشها و پژوهشهاي آتي محققان و دست اندركاران اجرايي باشد. ۱) تغييرات محيطي، عامل اصلي نياز به چابكي به نظر مي رسد تغيير، يكي از ويژگيهاي اصلي ساز
 • به منظور عملياتي ساختن پارادايم چابكي، مي توان آن را تلفيقي از مؤسسات بي شمار دانست كه هر يك، چندين مهارت يا شايستگي كليدي را براي فعاليتهاي مشترك دارند و مي توانند سازمان را به كمك يكديگر براي واكنش سريع به نيازمندي هاي متغير مشتريان، آماده سازند. كاملاً مشهود است كه منظور اصلي كايد در اينجا، همان سازمان مجازي است.كايد يكي از جامع ترين تعريفهاي چابكي سازماني را اين گونه ذكر مي كند: �سازمان چابك يك كسب وكار باسرعت، سازگار و آگاهانه است كه قابليت سازگاري سريع در واكنش به تحولات و وقايع غيرمنتظ
 • بكي، سازمان را پويا، موقعيت گرا، تغييرپذير، و رشد محور تجسم مي كنند. علت تمايل به پويايي در اين است كه شرايطي كه امروزه از اثر آنها، يك سازمان به چابكي مي رسد، ممكن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد. علت موقعيت گرايي نيز آن است كه محيط بازار بر سطح چابكي مورد نياز تأثير مي گذارد. دليل تغييرپذيري نيز اين است كه چابكي در گرو حركت سازمان به سمت سازگاري و تطابق است. آخرين مورد، چابكي به صورت رشد محور است كه از راه توانايي سازمان براي ادراك و تصديق مجدد چشم انداز، بازسازي استراتژي ها، و نوآوري در فنون و ت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جوانان و آزمون حسابداران رسمي
ضرورت نياز به خدمات حسابرسي اعضاي جامعه حسابداران رسمي به‌خصوص در فرآيند سياست‌هاي اجراي اصل 44 و طرح هدفمند‌ كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها
 • اردهاي حسابداري و حسابرسي آگاهي كامل دارند. مرحله نوشتن گزارش براساس مستندات و دسترسي به منابع است (Open book) چگونه مي‌توان انتظار داشت كه داوطلب بطور حفظي امتحان حسابرسي را پاسخ گويد. يادآور مي‌شود همكار گرامي و دلسوز، جناب آقاي ساجدي در مقاله خود، اين را اعلام كرده است. ح- پيشنهاد مي‌شود كه طراحان سوال‌هاي چهار گزينه‌اي (از جمله قوانين)، متن سوالات و 4 پاسخ را در همان 25 دقيقه اعلام شده روخواني كنند تا از وقت مناسب آگاه شوند. ط- اصولا طرح سوالات آزمون كارشناسي ارشد
 • ياز به خدمات حسابرسي براي شركت‌هايي كه ديگر دولت در آنها حضور ندارد، از اهميت بيشتري برخوردار است و در عمل مسووليت حسابرسان كشور را افزايش مي‌دهد، اما با اين نوع آزمون‌ها مانع از پذيرش حسابدار رسمي واجد شرايط (آگاه، باتجربه و با دانش) مورد نياز مي‌شوند، چرا؟ 8- سياست دوگانه در امور حسابرسي كشور دادن اميد اشتغال به بازنشستگان در سن 60 به بالا اعضاي جامعه حسابداران‌رسمي كشور در رعايت اصل نظارت دولت بر امور، مسووليت اعتبار بخشي صورت‌هاي مالي (حسابرسي) به‌منظور ح
 • ر كاهش تصدي‌گري (حسابرسي دولتي) و اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي انجام وظيفه كنند و استفاده از خدمات حسابرسي بخش خصوصي پررنگ‌تر شود. انتظار از دولت محترم ايجاد زمينه مناسب براي اين فرآيند است، اما با اين همه موانع (به‌رغم آزمون مورد سوال) چه كنيم؟ 1-8- ايجاد نشدن زمينه كار براي اجراي ماده، واحده و آن‌هم به‌رغم احكام برنامه چهارم (كاهش تصدي‌گري) و قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 عملكرد سازمان حسابرسي دولتي از سال 1383 لغايت 1389 را بررسي و با عملكرد اعضاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جوانان و آزمون حسابداران رسمي
جوانان و آزمون حسابداران رسمي
 • اردهاي حسابداري و حسابرسي آگاهي كامل دارند. مرحله نوشتن گزارش براساس مستندات و دسترسي به منابع است (Open book) چگونه مي‌توان انتظار داشت كه داوطلب بطور حفظي امتحان حسابرسي را پاسخ گويد. يادآور مي‌شود همكار گرامي و دلسوز، جناب آقاي ساجدي در مقاله خود، اين را اعلام كرده است. ح- پيشنهاد مي‌شود كه طراحان سوال‌هاي چهار گزينه‌اي (از جمله قوانين)، متن سوالات و 4 پاسخ را در همان 25 دقيقه اعلام شده روخواني كنند تا از وقت مناسب آگاه شوند. ط- اصولا طرح سوالات آزمون كارشناسي ارشد
 • ياز به خدمات حسابرسي براي شركت‌هايي كه ديگر دولت در آنها حضور ندارد، از اهميت بيشتري برخوردار است و در عمل مسووليت حسابرسان كشور را افزايش مي‌دهد، اما با اين نوع آزمون‌ها مانع از پذيرش حسابدار رسمي واجد شرايط (آگاه، باتجربه و با دانش) مورد نياز مي‌شوند، چرا؟ 8- سياست دوگانه در امور حسابرسي كشور دادن اميد اشتغال به بازنشستگان در سن 60 به بالا اعضاي جامعه حسابداران‌رسمي كشور در رعايت اصل نظارت دولت بر امور، مسووليت اعتبار بخشي صورت‌هاي مالي (حسابرسي) به‌منظور ح
 • ر كاهش تصدي‌گري (حسابرسي دولتي) و اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي انجام وظيفه كنند و استفاده از خدمات حسابرسي بخش خصوصي پررنگ‌تر شود. انتظار از دولت محترم ايجاد زمينه مناسب براي اين فرآيند است، اما با اين همه موانع (به‌رغم آزمون مورد سوال) چه كنيم؟ 1-8- ايجاد نشدن زمينه كار براي اجراي ماده، واحده و آن‌هم به‌رغم احكام برنامه چهارم (كاهش تصدي‌گري) و قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 عملكرد سازمان حسابرسي دولتي از سال 1383 لغايت 1389 را بررسي و با عملكرد اعضاي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ از چارلز پانزي تا مه‌آفريد اميرخسروي (اختلاس يا فساد اقتصادي ويا طرح پانزي مساله اينست؟)
جديدترين كسي كه به شيوه پانزي، با سرمايه اندك و با استفاده از فساد نظام بانكي و نزديكي به صاحبان قدرت به سرمايه نجومي رسيده، مه‌آفريد اميرخسروي در ايران است.اماموضوع اينست كه تاثير يك تغيير نام آيا در نتايج راي نهايي تاثيري خواهد گذاشت ؟
 • رامور مالي توصيف كرد كه حتي جمع كردن اعداد را هم بلد نيست. كار پانزي زماني سخت شد كه مك مسترز چندين سند بر ضد او پيدا كرد و با اين اسناد به دفتر كار پانزي رفت و ۵۰۰۰ دلار در ازاي اين مدارك، حق السكوت گرفت. اما بازهم ساكت نماند در ماه آگوست ۱۹۲۰ مقاله اي نوشت و تاكيد كرد كه پانزي عاجز از پرداخت بدهي هاي خود است. با سود محاسبه شده، مشخص شده كه پانزي ۴.۵ ميليون دلار بدهي دارد. اين مقاله آشوب زيادي بوجود آورد. اما پانزي يك روزه مطالبه تمام كساني را كه خواستار پولشان بودند را پرداخت كرد. و بل
 • وع بكار كرد و با گشايش اعتبار، و پرداخت ديون بوسيله گشايش اعتبار بزرگتر، طي چند سال به جايي رسيد كه 59 شركت تأسيس كرد و ۳۸ كارخانه و ۱۸ پروژه در حال اجرا دارد. رقم كلاه برداري اميرخسروي معادل 9۲ صدم درصد توليد ناخالص داخلي ايران است. اساس كار او كاملا با طرح پانزي متناسب است. بطوريكه وي پيوسته با گشايش اعتبار اسنادي بزرگتر، بدهي خود به اعتبار اسنادي قبلي را تصفيه كرده است. بنابر آنچه تاكنون از اين پرونده در رسانه ها منتشر شده مه آفريد اميرخسروي با استفاده از وام زود بازده درسال 1385 يك
 • 85 يك گاوداري تاسيس مي كند و در همان سال با كمك خانواده اش "شركت سرمايه گذاري امير منصور آريا" را تاسيس و فعاليت كلاه بردارانه خود را با گشايش اعتبارات اسنادي پي در پي آغاز مي كند.   عكس منتسب به خانواده امير خسروي، منتشر شده توسط هفته نامه هفته در كانادا   رقم اختلاس اين خانواده در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آنچنان بالا نبود، اما اين رقم در سال ۱۳۸۸ به ۸۰ ميليارد تومان بالغ شد و در سال ۸۹ به ۸۰۰ ميليارد تومان و در نهايت سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيد. شواهد
مقالات/ مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار
مهندسي مجدد به معني بازانديشي بنيادين و طراحي مجدد ريشه‌اي فرايندها به منظور دستيابي به بهبود چشمگير در معيارهاي مهم عملكرد از قبيل هزينه، كيفيت، سرعت و خدمت است
 • اسر دنيا قرار گرفت. اين رهيافت نوين بهبودهاي چشمگيري را در معيارهاي عملكردي سازمانها نويد مي داد اما در عمل، پياده سازي آن با مشكلات متعدد روبه رو گرديد و حدود ۷۰ درصد پروژه هاي مهندسي مجدد بدون دستيابي به نتايج مورد انتظار، با شكست مواجه شدند. اين مقاله با بررسي تطبيقي عوامل موفقيت و شكست پروژه هاي مهندسي مجدد به تدوين و ارايه يك مدل تحليلي- اجرايي مهندسي مجدد مي پردازد.عناصر تشكيل دهنده اين مدل عبارتند از: حمايت و تعهد مديريت ارشد، مديريت تغيير، چشم انداز وجهت گيري استراتژيك، درك اصول و مفاهي
 • سازماندهي شوند و مهندسي مجدد حداقل تا زماني كه اكثر سازمانها از مدل قديمي آدام اسميت و فردريك تيلور، به سازمانهاي نوين تبديل نشوند، به حيات خود ادامه خواهد داد. ● تعريف مهندسي مجدد در مورد تعريف مهندسي مجدد بين كارشناسان و متخصصان امر اتفاق نظر كامل وجود ندارد و تعاريف گوناگوني براي آن ارائه شده است، در زير نمونه هايي از اين تعاريف آمده است: منگانلي و كلين:« طراحي مجدد ريشه اي و سريع فرايندهاي استراتژيك و ارزش افزاي كسب و كارــ و سيستم ها، سياستها، و ساختارهاي سازماني پشتيبان آنها ـ
 • بنيادين و طراحي نو و ريشه اي فرايندها‏، براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي شگفت انگيز در معيارهاي حساس امروزي، همچون قيمت، كيفيت، خدمات و سرعت.» [۲] ● چهار عنصر كليدي تعريف فوق عبارتند از: ▪ تفكر بنيادين: يعني ترك پيش فرضهاي پذيرفته شده در مورد كار، به فراموشي سپردن نحوه انجام كار در گذشته و پاسخ به اين پرسش اساسي كه شركت «چه كاري» را بايد انجام دهد و «چگونه». ▪ طراحي ريشه اي: طراحي ريشه اي يعني كاري را از بن و دوباره طراحي كردن. مهندسي مجدد برپاكردن شركتي جدي
 • طبقه بندي اطلاعاتچالش‌هاي حرفه حسابرسي در ايران, حرفه حسابرسي در ايران, چالشهاي دروني, چالشهاي بيروني, حرفه حسابرسي, حسابدار رسمي, خدمات اعتبار دهي, نيروي انساني, قوانين ومقررات, حسابدار رسمي , مهدي غلام زاده, اقتصاد , خوشبخت, خوشبختي, زندگي, درآمد, رضايت, اقتصاددان, تلويزيون, خرسندي, خوشايند, پژوهشگران, جمع‌آوري‌كننده, اقتصاددانان خوشبختي , روانشناسان و اقتصاددانان, بازار آزاد, اخلاق‌گرايان, تجارت , جهاني شدن, سوسياليست‌, دستمزد‌هاي پايين, تئوري‌هاي اقتصادي, سرمايه, اقتصاد, بازار, توزيع, جهاني, نتيجه , درآمد, نابرابري, وبلاگ بكر, پوسنر , حسادت و ريسك, خدمات مديران, جبران خدمات, اختيار خريد سهام, پاداش, حقوق, ريسك ذاتي, سرمايه انساني, كارآفرينان, نرخ گردش شغلي , سازمان چابك, سازمان, بازار رقابتي, رقابت پايدار , مديريت سازمان , سازمان مجازي , سازمان دانش محور, مديريت شايستگي , آزمون حسابداران رسمي, آزمون , حسابداران رسمي, حسابرسي صورت‌هاي مالي, جامعه حسابداران رسمي, حسابرس , حسابرسي, حسابدار, سوالات, حسابداران, سياست, مصوبه, مسووليت , از چارلز پانزي تا مه‌آفريد اميرخسروي (اختلاس يا فساد اقتصادي ويا طرح پانزي مساله اينست؟), مهندسي مجدد, فرايندهاي كسب و كار , هزينه كيفيت, مديريت پروژه, متدولوژي مدون, مشتريان, رقبا و تغييرات, رضايت مشتري, سود آوري, بهبود عملكرد, رضايت شغلي


20 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .