جستجو در پورتال

مقالات/ واكاوي اقتصاد قجري در آيينه زندگي امين الضرب ‏
بازخواني فراز و نشيب‌هاي زندگي محمدحسن امين‌الضرب وزندگي تاجر و بازرگان نامدار ‏عصر قاجار،مي تواند بخشي از زواياي ناگشوده آن دوران را در گفتگو با متفكرين اين دوره تاريخي را براي ما نمايان سازد.اين مقاله خلاصه گفتگويي است از اين نوع.
مقالات/ برند دقيقاً يعني چي ؟‏
«برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده‌ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست و آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار نداده‌ايد؟
 • انه كنفرانس بين المللي برند مترجم: چكيده: «برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده‌ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست و آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار نداده‌ايد؟ برند دقيقاً يعني چي ؟ «برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده ايد و حتي خود باره
 • بوجود آورده اند». در مجموع يكي از بهترين تعريف هاي برند توسط گاردنر و لوي در سال 1955 ارائه شده است: «برند عادي پيچيده است كه دامنه متنوعي از ايده ها و ويژگي ها را در بر مي گيرد. برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود (و نيز معني و مفهوم لغوي خود)بلكه مهمتر از آن با استفاده از هر عاملي كه در طول زمان با آن آميخته اند و در جامعه به صورت هويتي شناخته شده و نمود يافته است، با مشتري سخن مي گويد». البته تعاريف ديگري هم در مورد برند مورد استفاده قرار گرفته از جمله تعريف استفن كينگ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ استيون لويت؛ اقتصاددان غيرمتعارف
استيون لويت، يكي از جنجالي‌ترين اقتصاددان‌هاي اين روزها است. فارغ‌التحصيل از ‌هاروارد و ام.آي.تي و برنده نشان جان بيتز كلارك، يكي از كساني است كه مجله تايم در سال 2006 او را در فهرست صد نفره‌اش از كساني كه جهان ما را شكل داده‌اند، قرار داد.
 • همكاري با او دارند و اين همكاران اغلب از حوزه هايي به غير از اقتصاد مي آيند. سودير ونكاتش جامعه شناس از دانشگاه كلمبيا مي گويد: «بهترين صفت براي او فريبكار است. او كاري مي كند كه فكر كنيد ايده هايش همان ها هستند كه شما از اول داشته ايد. او به معني شكسپيري كلمه بذله گو است.» ونكتاش كه در نوشتن «تحليل اقتصادي امور مالي موادفروشان» با لويت همكاري كرده است. مقاله اي كه مي گويد موادفروشان متوسط اغلب با مادرشان زندگي مي كنند، از بس كه درآمد اين حرفه افتضاح است. مقاله امور ما
 • ه اش خوانده بود. جوري خودنمايي كرد كه تا پيش تر از آن نكرده بود. وقتي تعريف كرد كه چطور دو تابستان تمام را صرف بررسي و شرط بندي روي اسب ها كرده است، آنها دست ها را بالا بردند! يكي از آنها بالاخره گفت: «متوجه نمي شوم رشته متصل كننده كارهاي شما چيست. مي شود توضيح بدهيد؟» لويت گير افتاده بود. اصلا نمي فهميد رشته متصل كننده اش كجا است يا اصلا اين رشته چي هست. آمارتيا سن، كه آن زمان هنوز نوبل نبرده بود، وسط پريد و سعي كرد رشته اتصال كارهاي لويت را نشان دهد. لويت مشتاقانه گفت: «ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ فساد مالي بزرگ و سرنوشت اعتبارات اسنادي داخلي صوري از ديدگاه حقوقي
با روشن‌تر شدن ابعاد فساد مالي اخير كه در عرف جرايد از آن به «اختلاس بزرگ» ياد مي‌شود، سوالات و مسائل جالبي در مورد تبعات حقوقي آن و وضعيت و مسووليت قربانيان يا موسساتي كه به نوعي در ايجاد آن نقشي داشته‌اند مطرح مي‌شود.
مقالات/ نقدي بر مقاله جوانان و آزمون حسابداران رسمي
در تاريخ 6/11/1389 مقاله‌اي در آن روزنامه وزين به قلم يك از همكاران حرفه‌ چاپ شده بود كه چون حاوي اطلاعات و استنتاجات غيرمنطبق با واقعيت است؛ بنابراين به منظور روشن شدن اذهان عمومي نكات ذيل در مورد آن ارائه مي‌شود:
مقالات/ نقدو شرح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم
قانون، قاعده‌‌اي حقوقي است كه مرجع قانونگذاري، تصويب مي‌‌‌كند و در معني اخص خود، مصوبات مقنن است و در معناي عام‌‌، شامل تصويب‌‌نامه و آيين نامه‌ها است كه بر حسب مجوز مقنن و نيز توسط هيات وزيران، مصوب مي‌‌شوند.
 • 1388-03-21 نويسنده: محمد علي موثقي مترجم: چكيده: قانون، قاعده‌‌اي حقوقي است كه مرجع قانونگذاري، تصويب مي‌‌‌كند و در معني اخص خود، مصوبات مقنن است و در معناي عام‌‌، شامل تصويب‌‌نامه و آيين نامه‌ها است كه بر حسب مجوز مقنن و نيز توسط هيات وزيران، مصوب مي‌‌شوند. نقدو شرح قانون ماليات هاي مستقيم قانون، قاعده اي حقوقي است كه مرجع
 • د و مدارك مثبته كافي،ماده 97 از واژه مدارك حساب،ماده181 از واژه اسناد و مدارك مالي، استفاده شده است؛ بدون آنكه هيچ يك از آنها، تعريف و توضيح داده شوند و يا مصاديق تمثيلي آنها بيان شوند.در اين خصوص ، ذكر موارد ذيل ضروري بنظر مي رسد: 1 -سند از لحاظ لغوي عبارت است از: الف-آنچه كه بدان اعتماد كنند. ب-مدرك مستند. ج-نوشته اي كه قابل استناد باشد. و به لحاظ حقوقي،وهمانگونه كه در ماده 1258قانون مدني(قانون عام)گفته شده است؛ يكي از وسايل اثبات دعوي است و مرتبه آن ، بعد از اقرار(اخبار به حقي براي غ
 • بعد از اقرار(اخبار به حقي براي غير و بر ضرر خود)قراردارد. بنا به مفاد ماده 1284قانون اخير الذكر، سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.بنابر اين سند عبارت است از هر نوشته اي كه نتيجتاو مدلولا مثبت حق يا مسلط آن باشد. و كلمه هر نوشته كه بطور عموم ذكر شده، شامل فته طلب، حواله يا مراسله خصوصي متضمن اقرار به دين يا وصول دين است. همچنين كليه اوراقي كه مربوط به عقود و ايقاعات مانند بيع ، صلح ، اجاره، مضاربه ، مزارعه ، مسافات ، رهن ، وديعه ، عاريه ، نكاح، طلاق و ي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ برنامه ريزي مالي
شما ممكن است با اصطلاح برنامه ريزي مالي جديدا برخورد نموده باشيد ومتعجب از اينكه اين عبارت به چه معنا است خودتان در حال برنامه ريزي وانجام آن باشيد. ولي در عين حال مسير شروع آنرا نمي دآنيد وممكن است در اين حين احساس نياز به يك مشاور را در وجود خود احساس نمائيد.
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
 • بود. در همين دوران كه موضوع شفافيت و نظام پاسخگوئي در حاكميتها هم مطرح گرديد مبحثي به نام “Corporate government” يا حكمراني خوب از طرف سازمان بين­المللي شفاف­سازي و اتحاديه اروپا (OECD) مطرح شد. رشد اين اصطلاح از كلمه Governnere بمعني راهبري اخذ شده كه عموماً براي هدايت كشتي به كار مي­رود و اين بدان معني بود كه حاكميت شركتي يا راهبرد شركتها نيازمند هدايت است تا كنترل. در واقع Corporate Govenence يا CG در آغاز حوزه سياست كلان مطرح شد و بعدها در حوزۀ بازار سرمايه كاربرد يا
 • آنها در شركت، عضويت در هيأت مديره ساير شركتها، ريز كليه دريافتهاي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شامل اضافه كاري، ماموريت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت وجود بايد در يك بند جداگانه افشاء شود. س - آقاي دواني ضمانت اجرائي آيين­نامه حاكميتي شركتها چيست؟ چون ظاهراً ما در حال حاضر هم قانون و مقررات زيادي داريم كه اجرا نمي­شوند و ظاهراً ضمانت اجرائي ندارند. ج- ضمانت اجرايي آيين­نامه حاكميتي شركتها از درج توضيح تا كاهش درجه اعتباري، بسته شدن نماد شركت و اعلام اسامي متخلفين در وب­گاه ب
 • عات افشا شده در صورتهاي مالي از جامعيت كامل برخوردار است. سوال- آينده نظارت بر بازار سرمايه و آئين­نامه حاكميتي شركتها را چگونه مي­بينيد؟ ج- واقعيت آن است كه هر قانون خوب نياز به يك محيط خوب هم دارد. اصطلاحي در حوزۀ پاسخگوئي مطرح شده بدين معني كه «قانون خوب، مردم خوب». يعني ما بايد در نظارت بدان طريق عمل كنيم كه وارد مباحث سياسي­كاري نشويم. براي نظارت بر بازار سرمايه و مقابله با افرادي نظير كنت لي و آنرون بايد بورس از خبرگان و متخصصاني بهره گيرد كه دانش آنان بيش از دان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ درجستجوي تئوري حسابداري مديريت
بحث و بررسي پيرامون تئوري حسابداري مديريت وضرورت ايجاد تئوري در ‏حسابداري مديريت در اين نوشتارمورد بررسي قرار مي گيرد و اعتقاد بر اين است كه تئوريها در زمينه اي كاربردي نظير حسابداري مديريت، بايد ‏تعبيرها و تفسيرهاي مفيدي را براي مديران، سازمانها و جامعه ارائه كنند.
 • رد نظر در حسابداري، تعيين شده است. به بيان ديگر تئوريهاي مشابه را مي¬توان حتي در تشريح ‏موضوعهايي غير از حسابداري مديريت نيز به¬كار برد. در ادامه به اين مسئله نيز مي¬پردازيم كه نياز به تئوري حسابداري ‏مديريت وجود دارد، اما به اين معني نيست كه نيازي به تفسيرهاي ارائه شده و بينش منتج از ساير تئوريها وجود ندارد. ‏بحث اين است كه به هر دو آنها نياز وجود دارد.‏ دومين نگراني، ماهيت ابرتئوري برخي از تئوري¬هايمورد استفاده است. مشكل اصلي اين است كه نمي¬توان اين تئوريه
 • به كاربرد اين سيستمها از راه تشخيص، اثر ‏متقابل، كاربرد آنها به عنوان پيش¬زمينه در ساير روشها، كاربرد آنها در سطوح بالايي، مياني و پاييني سلسله مراتب ‏سازماني و رسمي، موضوعهاي سياسي، عوامل اقتصادي، عوامل شخصي، عوامل تاريخي و غيره باشد. كلمه ‏‏«بايد» در تعريف بالا به وجود يك ارتباط الزامي با نحوه عمل اشاره دارد. ممكن است عملكرد در شرايط مختلف، به ‏اشكال گوناگون تعريف شود. عملكرد صحيح براي سازمانهاي دولتي احتمالاً به شكل متفاوتي نسبت به عملكرد ‏سازمانهاي
 • ايي در عمل است. البته به ندرت به نقصها و محدوديتهاي ذاتي آنها اشاره مي¬شود.‏ دو راه اصلي براي پيش بردن پژوهش مطرح شد. نخست توسعه رويكردهاي پژوهشي متداول كه به نظر مي¬رسد ‏نيازمند در نظر گرفتن تابع هدفي جهت توانايي در ساختن تئوريهاي معنيدار هستيم. همچنين نياز داريم تا حدودي در ‏فرض و تلقي خود در مورد بهينه¬سازي حسابداري مديريت و سيستمهاي كنترلي شركتها بازنگري كنيم. بنابراين، ‏پژوهشها بايد به مفاهيم عملكرد فعاليتهاي مختلف اشاره كند. اين روش تحقيق ممكن است بر حوزه وسي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام خسته نباشيد مي خواستم ببينم تعريف سر قفلي چيست ؟ايا تعريف خاصي دارد ؟
 • واستم ببينم تعريف سر قفلي چيست ؟ايا تعريف خاصي دارد ؟ ؟ با سلام از ويكي‌پديا، دانشنامهٔ آزاد در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت. در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند. در حالي كه حق كسب و تاقتصاد, مراحل سير اقتصادي جوامع, تجارت وبازرگاني, ناصر الدين شاه قاجار, امين الضرب, پول ودارايي, تاريخ اقتصاد دوره قاجار, استعمار انگليس, قاجار ها, اقتصاد قاجاري وقجري, بازرگانان دوره قاجار, برند, نماد, نما, آرم, علامت تجاري, علامتي در ذهن, قيمت برند, قيمت گذاري برند, استيون لويت, اقتصاددان غيرمتعارف, ‌هاروارد, ام.آي.تي, نشان جان بيتز كلارك, مكتب شيكاگو , نظريه قيمت‌ها , فساد مالي بزرگ و سرنوشت اعتبارات اسنادي داخلي صوري از ديدگاه حقوقي, حسابدار, آزمون, حسابرس, حسابرسي, حرفه‌اي, حسابداران, تشخيص, صلاحيت , داوطلب, جامعه, جوانان, امتحان, جامعه حسابداران رسمي, صلاحيت , حسابداران رسمي, آزمون حسابداران رسمي, نقدو شرح قانون ماليات‌‌هاي مستقيم, قاعده حقوقي, قانون عام وخاص, عقود و ايقاعات مانند بيع‌‌, صلح‌‌, اجاره, مضاربه‌‌, مزارعه‌‌, مسافات‌‌, رهن‌‌, وديعه‌‌, عاريه‌‌, نكاح, سند ومدرك, سند مالي, برنامه ريزي مالي , برنامه ريزان مالي, برنامه ريزان , برنامه ريز, مشاور, حسابداران, ترازنامه مالي, ترازنامه, تراز, سود وزيان, امور مالي, مديريت مالي, بودجه, مالي, مشاور مالي, مشاور, حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس, تئوري حسابداري مديريت, حسابداري مديريت, فعاليت, سربه سري, بهاي تمام شده


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .