جستجو در پورتال

مقالات/ اشتباهات متداول در تهيه صورت‌هاي مالي
در بعضي از شركت‌ها كه صورت‌هاي مالي نهايي تهيه مي‌شود، اشكالات عديده‌اي در آن صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آنها مشاهده مي‌شود كه بعضي از آن اشكالات عمده و بعضي هم جزئي است. در رابطه با اين اشكالات، موضوع عمده يا جزئي بودن آنها را بايد كنار گذاشت.صورت‌هاي مالي نهايي كه توسط امور مالي يك شركت تهيه مي‌شود، بايد عاري از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئي، ظاهري يا از نظر استانداردهاي حسابداري باشد.
مشاوره/ سلام لطفا فرق بين دو واژه تسويه و تصفيه را توضيح دهيد . ممنون
 • ناسي و...كه دقيق ترين آنها را از لغت نامه ها ي تخصصي هر رشته مي توان استخراج كرد اما در حسابداري وعلوم مالي اين دو لغت بعضا به در ست يا نادرست به جاي همديگر بعضا به كار مي روند كه جزئيات دقيق تر آن نيازمند به يك تلاش تحقيقي اما به صورت ساده تسويه به معني صاف كردن بدهي اما تصفيه به معني فرايند انحلال شركت وصاف كردن تراز نامه شركت وتعيين تكليف عناصر آن براي اختتام فعاليت شركت است : تصفيه: Liquidation Occurs when a firm\'s business is terminated. Assets are sold, proceeds are used to pay ‎credit
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ فاينانس چيست
 • رمايه هاي اشخاص در اقتصاد:شاخه اي از اقتصاد كه به مديريت پول وساير داراييها مي پردازد در مفهوم بازاري:فروش نسيه واقساطي در مفهوم شركتي:وام وقرض گرفتن در مفهوم كلان اقتصادي و روابط بين الملل: روش هاي قرضي (استقراضي) فاينانس : فاينانس در لغت به معني « ماليه » يا تامين مالي مي باشد و در بحث سرمايه گذاري به تامين مالي از طريق استفاده از منابع داخلي و يا دريافت و استفاده از وام ارزي اطلاق مي گردد . يوزانس : يوزانس در لغت به معني «فرجه» ، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمايه گذ
 • ماليه » يا تامين مالي مي باشد و در بحث سرمايه گذاري به تامين مالي از طريق استفاده از منابع داخلي و يا دريافت و استفاده از وام ارزي اطلاق مي گردد . يوزانس : يوزانس در لغت به معني «فرجه» ، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمايه گذاري به معني توافق بر پرداخت قيمت فناوري و تجهيزات دريافت شده در قبال ارايه برات مدت دار ميباشد . خطوط اعتباري : در اين حالت دريافت كننده خط اعتباري بدون پرداخت هيچ گونه پولي اجازه مي يابد به اندازه معيني از توليدات يا خدمات اعطا كننده خط اعتباري استفاده
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
مقالات/ مفاهيم مبهم بهره‌وري و عملكرد
هدف اين مقاله آن است كه شيوه هاي برخورد با مفاهيم «بهره وري» و «عملكرد» در ادبيات را مورد بررسي قرار داده و نشان دهد كه اصطلاحات به كاررفته در اين رشته ها، اغلب به طور مبهم تعريف شده اند و درك درستي از آنها وجود ندارد و سپس ادبيات مربوط به عملكرد علمي و عملي طي 30 سال گذشته مورد بازنگري قرار مي گيرد.
 • را تعريف مي كنند. _ از تعابير متعدد اين واژه و همچنين پيامدهايي كه بر اثر اين اختلافات ايجاد مي شود، آگاهي كامل ندارند. _ براي واژه بهره وري تعاريف و رويكردهاي لغوي و همچنين رياضي وجود دارد. همه اينها نشان مي دهد بهره وري واژه اي چند بعدي است، كه معني آن مي تواند بسته به زمينه اي كه در آن استفاده مي شود،متفاوت باشد. در هر صورت اين واژه ويژگيهاي كلي مشتركي را نيز دربر مي گيرد. در مهندسي صنايع، بهره وري به طور كلي به صورت رابطه بين ستانده (مثلا كالاهاي توليد شده)به درونداد (مثلا منابع مصرف شده)
 • طه بين برونداد واقعي و برونداد مورد انتظار در يك فرايند. 3)مفهوم اقتصادي:كارايي تخصيص منابع. ملاحظات يكي از اشتباهات متداول، مترادف دانستن بهره وري با توليد- يعني مقدار محصول توليد شده يا خدمت ارايه شده است (استينر، 1997؛برنولاك، 1996). به اين معني كه افزايش توليد موجب افزايش بهره وري مي شود. اين امرضرورتا صحيح نيست. بهره وري يك مفهوم نسبي است:نمي توان گفت كه بهره وري افزايش يا كاهش يافته است، مگر اينكه مقايسه اي صورت گيرد،يا تغييرات آن نسبت به يك «استاندارد» در يك نقطه معين از
 • كه چگونه مي توان سوددهي و بهره وري را از طريق تعديل قيمت، متمايز كرد، البته تعديل قيمت به صورت نسبت قيمت هر واحد به هزينه هاي آن واحد تعريف مي شود. عبارت سوددهي= بهره وري+تعديل قيمت، مي تواند به روشهاي مختلف بيان شود اما اين فرمول به شكل ساده به اين معني است كه بهره وري به صورت تعداد برونداد به ازاي هر يك از دروندادها تعريف مي شود، درحالي كه، تعريف سوددهي، قيمت هر واحد برونداد به هزينه هاي هر واحد درونداد است (برنولاك، 1997). سازمانها بايستي نسبتهاي بهره وري و سوددهي را به گونه اي با يكديگر تركي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
 • مترجم: چكيده: كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود. نقد و شرح قانون ماليات هاي مستقيم (2و3) گفتاردوم وسوم كلمه يا واژه كوچك ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي توا
 • . آشكارترين گونه واژه، «واژه نوشتاري» است. گونه ديگري از واژه، «واژه قاموسي» است كه به «سرواژه ها» گفته مي شود. بسياري از واژه ها به بخش هاي كوچك تري بخش پذيرند كه به آن ها «تكواژ» گفته مي شود. همچنين لغتي كه جمعي براي خود وضع كنند و بكار برند، «اصطلاح» ناميده مي شود. معنايي كه از شنيدن لفظي به ذهن مي آيد و فهميده مي شود، «مفهوم» نام داردو از آن جهت كه لفظ ديگري بر آن دلالت كرده، مدلولش خوانند (جمع مفاهيم). بنابراين مقاصد و
 • عايت نكردن اصول مسلم قانون نويسي در تدوين قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن و نيزعدم برخوردار نبودن از غناي حقوقي لازم، ابهام، سكوت، نقص، كلي گويي يا تعارض با ساير قوانين، روابط مودي با سازمان مالياتي به جاي اينكه بر اساس قانون (قانون به معني اخص و مصوب مقنن) تعيين، تنظيم و مشخص شود؛ بر خلاف همه قوانين وضعي و بنيادي، تعيين و تنظيم اين گونه روابط، با درج يك بند به مفاد ماده 255اصلاحيه و با توجيه صدور بخشنامه هاي اجراي مواد مختلف قانون قانون ماليات ها به اركان سازمان مالياتي وبنا به حد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كروكوديل سبز لاگوست
كمپاني لاگوست در سال 1933 ميلادي توسط رنه لاگوست و آندره ژيلر در كشور فرانسه آغاز به كار كرد. ژيلر مالك و مدير يك شركت بزرگ توليد لباس‌هاي كشباف در فرانسه بود. آنها نام شركت را لاگوست گذاشتند كه در ترجمه لغتي به معني اصلي يا ضروري مي‌باشد.‌ اين شركت در ابتدا شروع به توليد لباس‌هاي تنيس كرد و براي تبليغات خود نيز يك آرم كروكوديل طراحي نمود كه در زمين‌هاي تنيس از آن استفاده مي‌كردند.
 • چكيده: كمپاني لاگوست در سال 1933 ميلادي توسط رنه لاگوست و آندره ژيلر در كشور فرانسه آغاز به كار كرد. ژيلر مالك و مدير يك شركت بزرگ توليد لباس‌هاي كشباف در فرانسه بود. آنها نام شركت را لاگوست گذاشتند كه در ترجمه لغتي به معني اصلي يا ضروري مي‌باشد.‌ اين شركت در ابتدا شروع به توليد لباس‌هاي تنيس كرد و براي تبليغات خود نيز يك آرم كروكوديل طراحي نمود كه در زمين‌هاي تنيس از آن استفاده مي‌كردند. خط سير كروكوديل سبز لاگوست كمپاني لاگوس
 • خط سير كروكوديل سبز لاگوست كمپاني لاگوست در سال 1933 ميلادي توسط رنه لاگوست و آندره ژيلر در كشور فرانسه آغاز به كار كرد. ژيلر مالك و مدير يك شركت بزرگ توليد لباس هاي كشباف در فرانسه بود. آنها نام شركت را لاگوست گذاشتند كه در ترجمه لغتي به معني اصلي يا ضروري مي باشد. اين شركت در ابتدا شروع به توليد لباس هاي تنيس كرد و براي تبليغات خود نيز يك آرم كروكوديل طراحي نمود كه در زمين هاي تنيس از آن استفاده مي كردند. لاگوست آرم كروكوديل خود را بر روي سينه لباس هاي تنيس چاپ مي كرد و ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مروري بر شيوه‌ها و روش‌هاي نوين تامين مالي پروژه‌ها
نحوه تامين مالي و تهيه بودجه اجرايي لازم براي انجام پروژه‌هاي زيربنايي و بهره‌برداري از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي كشورهاي در حال توسعه مطرح مي‌باشد.
 • همي، مي پذيرد كه منابع لازم را به صورت نقدي و غيرنقدي در اختيار واحد مورد نظر قرار دهد و در مقابل محصولات توليدي طرح را مابه ازاي اصل سود مورد توافق دريافت كند. ? برخي از روش هاي تامين مالي پروژه اي به شرح زير مي باشند: فاينانس: فاينانس در لغت به معني «ماليه» يا تامين مالي مي باشد و در بحث سرمايه گذاري به تامين مالي از طريق استفاده از منابع داخلي و يا دريافت و استفاده از وام ارزي اطلاق مي شود. به طور خلاصه قراردادهاي فاينانس بدين مفهوم هستند كه يك بانك يا موسسه تجاري خارجي وامي
 • يا بانك عامل خارجي تامين مي شود. مدت استفاده از منابع در اين روش حدود 10 الي 12 سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرايط اقتصادي و ريسك كشور تعيين مي شود كه حدود 1 الي 4 درصد بيشتر از نرخ بهره بين بانكي لندن (لايبور) مي باشد. يوزانس: يوزانس در لغت به معني «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمايه گذاري به معني توافق بر پرداخت قيمت فناوري و تجهيزات دريافت شده در قبال ارائه برات مدت دار مي باشد. يكي از روش هاي استقراض كوتاه مدت، يوزانس (
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اصول پاسخگويي
پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود،‌به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. در اين مقاله ما سعي كرديم به بحث پاسخگوئي و تفاوت آن با مسئوليت اشاره كنيم و
 • يرا شركتهائي در ارائه محصولات جديد موفق بوده اند كه توانسته اند به نيازهاي آينده مشتريان پي ببرند. ● پاسخگوئي : پاسخگوئي واژه اي پيچيده است كه هم اكنون بصورت يك واژه معمولي درآمده است. كلمه اي كه در همين چند دهه يا پيش تر از آن به ندرت و صرفا به معني و مفهوم نسبتا محدودي به كار گرفته مي شود۰ پاسخگوئي در اساسي ترين مفهوم خود، به جوابگوئي در برابر يك شخص، به خاطر عملكرد مورد انتظار تعبير مي شود. پاسخگويي، معمولا چالشي براي مديران است و در دوره اصلاحات حتي بيش از يك چالش است. زيرا امكان فرستادن
 • ش است. زيرا امكان فرستادن پيامها و ارتباطهاي مختلط را براي كاركنان پيرامون انتظارات بسيار بزرگ فراهم مي كند. پاسخگويي محكمه داوري است كه در تعريف و تمجيد از يكسو و سرزنش و ملامت از سوئي ديگر توزيع مي گردد. ● تفاوت مسئوليت و پاسخگوئي: در فرهنگهاي لغت مسئوليت(Responsibility) بصورت موظف بودن، مورد سئوال بودن ، در مورد انجام كاري تعريف شده است و پاسخگوئي به صورت زير تعريف شده است: فرايندي كه ضمن آن همه اعضاء سازمان در برابر اختيارات و وظائف محوله بايد جوابگو باشند. از نظر امور عمومي پاسخگوئي ي
 • شود. هارت اظهار مي دارد اشتباه بخشي از هر كار خدماتي است. حتي بهترين شركتها در ارائه خدمات گاهي با مشكلات خاصي مواجه مي شوند. در خدمات تصحيح خطا براي تصحيح چنين اشتباهاتي ارائه شده است. هدف تصحيح خطا، مفهوم ديگري به نام توليد بدون نقص مي باشد كه به معني حداقل مشتري از دست رفته مي باشد. كيفيت بهبود نمي يابد مگر اينكه اندازه گيري شود. شركتها هنگامي مي توانند كيفيت را اندازه گيري نمايند كه از طريق توليد بدون نقص، تبعات و هزينه توليد معيوب و دوباره كاري و… را آشكار سازند . شركت هاي خدماتي ني
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض
تعارض فرآيندي است كه طي آن با توجه به عدم توافق در مسائل اساسي ، فردي به گونه‏اي عمدي سعي مي‏كند در برابر كوشش‏هاي فرد ديگري مانع ايجاد كند تا باعث ناكامي وي در رسيدن به اهدافش شود.
 • اين امر با توجه به دنياي پر رقابت فعلي خوشايند نيست .لذا لازم به نظر مي رسد كه مديران و كاركنان در مورد تعارض و انواع آن ، زمينه هاي ايجاد تعارض و راه‏هاي حل و فصل آن تا حدودي آشنايي داشته باشند. تعريف و مفهوم تعارض : در فرهنگ لغت فارسي تعارض به معني متعرض و مزاحم يكديگر شدن است يا با هم اختلاف داشتن . به طور كلي تعارض زماني رخ مي‏دهد كه در يك وضعيت اجتماعي بر سر مسائل اساسي عدم توافق وجود دارد و يا ضديت‏هاي احساسي باعث ايجاد اصطكاك بين افراد يا گروه‏ها مي‏شود . به عقيده استيفن رابينز كو
 • لف در آن به طور عمدي مي‏كوشد تا به گونه اي بازدارنده سبب ناكامي شخص ب در رسيدن به علايق و اهدافش شود . توماس تعارض را شرايطي مي‏داند كه در آن مسائل مورد توجه دو طرف ، ناسازگار و ناهماهنگ به نظر برسد . در تعريف توماس ، شرايط وضعيتي است كه الزاما به معني رفتار نيست . تعارض مي‏تواند بدون درگيري و نزاع و يا جنگ و درگيري وجود داشته باشد . نزاع تنها يكي از اشكال يا حالت‏هاي تعارض است . مسئوليتي كه كسي يا گروهي پذيرفته است ، مجموعه ارزش‏ها و اعتقاداتي كه افراد دارند ،عواطف ، احساسات و نيازهاي افراد
 • طبقه بندي اطلاعاتصورت‌هاي مالي, صورت هاي مالي نهايي, يادداشت‌هاي پيوست, امور مالي , استانداردهاي حسابداري, تهيه وتنظيم صورتهاي مالي, ضمانت‌هاي بانكي, ضمانت نامه استرداد كسور, ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده, ضمانتنامه هاي صادراتي, ضمانت نامه, بهره‌وري و عملكرد, بهره‌وري, عملكرد, مفاهيم بهره‌وري و عملكرد, سوددهي, كارايي و اثربخشي, نقد قانون ماليات‌هاي مستقيم , ماليات, مودي, ماليات‌هاي تكليفي, درآمد مشمول ماليات, در آمد (Revenue), هزينه (Expense), سود خالص (Net Income, لاگوست , لباس‌هاي كشباف, طراحي لباس‌, برند, لوگوي برند , فروش الكترونيكي, روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها, روش‌هاي تامين مالي, تهيه بودجه , بحران مالي, فاينانس, سرمايه‌گذاري خارجي, مديريت ريسك, پروژه, اصول پاسخگويي, پاسخگوئي, مشتري گرائي, مسئوليت و پاسخگوئي, سيستم پاسخگوئي , تعارض سازماني, مديريت تعارض, تعارض, مديريت غيرمستقيم , تعارض‏آميز, مدير, مديريت, سازماني, مستقيم, وضعيت, كاركنان, شخصيت, فرهنگ, روابط


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .