جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 88
 • كل كشور را با 9 جهت گيري كلي و محوريت طرح تحول اقتصادي به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد. به گزارش دنياي اقتصاد، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بخشنامه بودجه سال 1388 را پس از تائيد رييس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد. متن كامل بخشنامه بودجه 88 كل كشور به شرح زير است: به خواست خداي منان تهيه لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را در شرايطي آغاز مي كنيم كه فعاليت هاي مربوط به تهيه برنامه پنجساله پنجم از مدتي قبل آغاز شده و از اين جهت توجه به دو نكته اساسي ضروري است:
 • توجه ويژه به نظام جامع مالياتي. 8 - تعيين برش سالانه اهداف، سياست ها و خط مشي هاي بخشي براي سال 1388 براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملي بخشي، فرابخشي و استاني و پيشنهاد بودجه سالانه براساس اين اهداف. 9 - تلاش در جهت اجرايي كردن كامل مصوبات دولت در استان ها به منظور كاهش عدم تعادل سازي استاني و حركت در جهت ايجاد توازن منطقه اي. دولت در اجراي طرح تحولات اقتصادي، اصلاح نظام هاي بهره وري، يارانه ها، ماليات ، گمرك، ارزش گذاري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها و ن
 • قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروي نظامي و انتظامي (حسب نظر مقام معظم رهبري) و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود) مكلف اند در چارچوب سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1388 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت هاي دولتي) اقدام و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال كنند.در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهاد
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حداقل حقوق و دستمزد سال 1390 كارگران تعيين شد
وي افزود: بر اساس مصوبه اين شورا حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال گذشته 9 درصد افزايش يافت. مطابق اين مصوبه از آغاز سال 90، دستمزد روزانه كارگران در ساير سطوح معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته به علاوه روزانه 304 تومان افزايش خواهد يافت.
 • د 89 در اجراي ماده 41 قانون كار و با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي، كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه، موضوع دستمزد كارگران را نهايي كرد. به گزارش ايسنا، متن كامل بخشنامه مزد سال 1390 كه به امضاي وزير كار و امور اجتماعي رسيده، به شرح زير است: 1- از اول سال 1390حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دايم يا موقت) مبلغ 110.100 ريال (يكصد و 10 هزار و يكصد ريال)
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام سوالي پيرامون استراحت پزشكي همسرم دارم ايشان از نيروهاي قراردادي كار معين شاغل در آموزش و پرورش است كه بيمه تامين اجتماعي هستند . در حال حاضر از طرف پزشك ايشان پيشنهاد شده كه به دليل احتمال خطر زايمان زودرس تا خرداد ماه ( زمان تولد نوزاد ) از استراحت مطلق براي ايشان استفاده كنيم . حالا سوال بنده از شما اينجاست كه متن گواهي استراحت مطلق بايد چه مواردي را قيد شود كه در كمسيون پزشكي مورد تاييد قرار گيرد و يا اگر مساله اي است كه به بنده كمك مي كند تا اين مراحل را طي كنم بفرماييد ممنون
با سلام سوالي پيرامون استراحت پزشكي همسرم دارم ايشان از نيروهاي قراردادي كار معين شاغل در آموزش و پرورش است كه بيمه تامين اجتماعي هستند . در حال حاضر از طرف پزشك ايشان پيشنهاد شده كه به دليل احتمال خطر زايمان زودرس تا خرداد ماه ( زمان تولد نوزاد ) از استراحت مطلق براي ايشان استفاده كنيم . حالا سوال بنده از شما اينجاست كه متن گواهي استراحت مطلق بايد چه مواردي را قيد شود كه در كمسيون پزشكي مورد تاييد قرار گيرد و يا اگر مساله اي است كه به بنده كمك مي كند تا اين مراحل را طي كنم بفرماييد ممنون
 • ر معين شاغل در آموزش و پرورش است كه بيمه تامين اجتماعي هستند . در حال حاضر از طرف پزشك ايشان پيشنهاد شده كه به دليل احتمال خطر زايمان زودرس تا خرداد ماه ( زمان تولد نوزاد ) از استراحت مطلق براي ايشان استفاده كنيم . حالا سوال بنده از شما اينجاست كه متن گواهي استراحت مطلق بايد چه مواردي را قيد شود كه در كمسيون پزشكي مورد تاييد قرار گيرد و يا اگر مساله اي است كه به بنده كمك مي كند تا اين مراحل را طي كنم بفرماييد ممنون   ؟ باسلام مي توان
 • د ممنون   ؟ باسلام مي توانيد به پزشك متخصص مربوطه مراجعه و يك گواهي مورد تائيد كه در آن موارد مورد نظر قيد شده را درخواست نماييد. و همچنين با مراجعه به تامين اجتماعي مي توانيد از مرخصي قبل از زايمان استفاده كنيد،(كه هر كسي مي تواند از آن استفاده كند).ضمناً به مواردي در ذيل اشاره مينمايم كه احتمالاً برايتان مفيد خواهد بود: گواهي پزشكي حسب مورد توسط پزشك متخصص در بيماري مربوطه صادر شده باشد در گواهي استراحت پزشكي ب
 • بيش از 7 روز در يك نوبت و بيشتر از 15 روز در طول سال حداكثر تا 60 روز در طول سال توسط پزشك معتمد بررسي و اظهار نظر خواهد شد. استراحت پزشكي بيش از 60 روز در طول سال توسط شوراي پزشكي بررسي و اظهار نظر خواهد شد. استراحت پزشكي ايام بارداري ( قبل از زايمان) مطابق دستور اداري مربوطه بدون توجه به مدت ان در تائيد شوراي پزشكي بررسي و اظهار نظر خواهد شد. پزشك معتمد و شوراي پزشكي در قبول يا رد استراحت ايام بيماري صادره از طرف پزشك معالج مجاز است . در صورت عدم امكان بررسي استراحتهاي
اخبار/ متن كامل بخشنامه گشايش "ال سي" ريالي
متن كامل دستورالعمل اعتبار اسنادي "داخلي- ريالي" مصوب شوراي پول و اعتبار و ابلاغي توسط بانك مركزي منتشر شد.
 • به گزارش مهر:متن كامل بخشنامه گشايش "ال سي" ريالي منبع: بانك مركزي تاريخ: 1391-09-15 متن كامل بخشنامه گشايش "ال سي" ريالي به گزارش مهر، در ابلاغيه بانك مركزي به مديران عامل بانكها درباره دستورالعمل اعتبار اسنادي "داخلي- ريالي" مصوب شوراي پول و اعتبار و ابلاغي توسط بانك مركزي آمده است: در حال حاضر يكي از مهمترين و
 • پس از طي يك ماه از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد و از آن تاريخ، دستورالعمل جديد جايگزين مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ و شماره يك هزار و يكصد و سي و چهارم مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي - ريالي، موضوع بخشنامه هاي شماره نت /۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۲۶۰۸۱۸/۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ مي گردد. بديهي است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر، آن بانك يا موسسه اعتبار غير بانكي مجاز به انجام هيچ يك از مراحل اعتبار اسنادي داخلي - ريالي اعم از گش
اخبار/ قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و موارد مالياتي آن
مواردي از مواد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 مجلس محترم شوراي اسلامي كه در تاريخ 2/3/1387 نيز به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و متضمن احكام مالياتي جهت اطلاع و اجراء مفاد آن به شرح زير ابلاغ مي­گردد:
 • متن كامل بخشنامه شماره 45950 مورخ 14/5/87 سازمان امور مالياتي كشور:قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و موارد مالياتي آن قانون سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و موارد مالياتي آن متن كامل بخشنامه شماره 45950 مورخ 14/5/87 سازمان امور مالياتي كشور مواردي از مواد قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387 مجلس محترم شوراي اسلامي كه در تاريخ 2/3/1387 نيز به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و متضمن احكام مالياتي جهت اطل
 • يصلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني مي¬باشند. تبصره 3 ماده 15: شهرداريها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند. تبصره 4 ماده 15: در مواردي كه انتقال قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود. 5- ماده 24: آئين¬نامه اج
 • - معاونت فني و حقوقي فرم اظهارنامه موضوع ماده 15 قانون مذكور و ساير فرمهاي وصول ماليات را طراحي و تهيه نمايد. 3- مديران كل امور مالياتي، هماهنگي¬هاي لازم را به منظور اجراي صحيح قانون مذكور به عمل خواهند آورد. علاوه بر آن مسئول حسن اجراي اين بخشنامه نيز مي¬باشند. ج/197. علي اكبر عرب مازار تاريخ اجراء: 5/4/87 منبع: سايت سازمان امور مالياتي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليدي و طرح‌هاي
اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم براي واحدهاي توليدي و طرحهاي گردشگري جديدالاحداث در استان مركزي
اخبار/ اعلام استان قم به‌عنوان منطقه كم‌تر توسعه‌يافته موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون ماليات‌هاي
اعلام استان قم به‌عنوان منطقه كم‌تر توسعه‌يافته موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون ماليات‌هاي....
اخبار/ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده‌ي اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي
بخشنامه سازمان امور مالياتي در زمينه امكان پذيري پرداخت ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از شماره ملي
 • ملي پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده‌ي اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي براساس بخشنامه شماره 1530 مورخ پنجم ارديبهشت‌ماه سازمان امور مالياتي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده با استفاده از شماره ملي امكان‌پذير است. متن كامل بخشنامه چنين است: نظر به اينكه پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادي مؤديان به عنوان شناسه پرداخت منجر به محدوديت هايي در پرداخت ماليات و عوارض موضوعه براي اشخاص حقيقي(فاقد شماره اقتصاد
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد
جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • كه در نشست روز يكشنبه 29 خرداد 1390 هيات دولت تصويب شد، از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد. اين بخشنامه به شماره 65699 تاريخ 23خرداد 1390 با امضاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است. متن كامل بخشنامه افزايش حقوق كامندان به اين شرح است: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي اي
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • كه در نشست روز يكشنبه 29 خرداد 1390 هيات دولت تصويب شد، از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد. اين بخشنامه به شماره 65699 تاريخ 23خرداد 1390 با امضاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهور براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است. متن كامل بخشنامه افزايش حقوق كامندان به اين شرح است: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور - معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايبخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال 1388, بودجه سال 1388, بخشنامه بودجه سال 88, برنامه چهارم وپنجم توسعه, قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44, دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت هاي دولتي , دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي استاني , ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور, هم, حداقل دستمزد كارگران , حداقل حقوق و دستمزد كارگران 1390, حداقل حقوق و دستمزد, حقوق ومزاياي كارگري سال1390, دستمزد سال 1390, حقوق سال 1390, حداقل حقوق 1390, حداقل دستمزد 1390, حقوق پايه 1390, افزايش حقوق كارگري سال 1390, متن كامل بخشنامه گشايش "ال سي" ريالي, قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن, موارد مالياتي قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن, ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه, مشمول ماليات, ماخذ ارزش معاملاتي , متن كامل بخشنامه شماره 73019 مورخ 27/7/87 سازمان امور مالياتي كشور, متن كامل بخشنامه شماره 73019 سازمان امور مالياتي, معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم, استان قم , منطقه كم‌تر توسعه‌يافته, موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون ماليات‌ها, متن كامل بخشنامه شماره 75452 , پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده‌ي اشخاص حقيقي با استفاده از شماره ملي, حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد , حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .