جستجو در پورتال

مقالات/ بانكي براي كشاورزان به ثروت ميلياردي خانواده برزيلي منجر شد
آلويسيو دو آندراده فاريا بانكدار ميلياردري است كه با ثروت 2/4 ميليارد دلار از سوي مجله فوربز در جايگاه دويست و يكم ثروتمندان جهان در سال 2010 قرار گرفته است.
 • ر كشور داشت و همچنين در بوگوتا، پاناما، گراند كيمان، ناسائو، كوراكائو، لس آنجلس، نيويورك، تورنتو و مكزيكو سيتي فعاليت مي‌كرد. بخشي از بانكو رئال در سال 1998 به قيمت 1/2 ميليارد دلار به بانك هلندي ABN آمرو فروخته شد. آلويسيو فاريا با باقي‌مانده دارايي‌هاي اين بانك، بانك و گروه ديگري به نام بانكو آلفا را تاسيس كرد كه در حال حاضر شانزدهمين بانك‌هاي بزرگ و موفق در برزيل به شمار مي‌رود. البته گروه آلفا علاوه بر بانكداري در زمينه‌هاي ديگري چون هتلداري فعاليت دارد. اين گ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • گذاريها و ظرفيتهاي موجود است. تبصره2ـ كميته يك نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد. ماده77ـ به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي،
 • بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي ـ كاربردي و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد. تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش
 • ه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد. ارز ماده81 ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور: الف ـ دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند: 1ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند. 2ـ فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ل‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر برابري حقوق زنان و مردان در ارث، اصلاحات ذيل پيشنهاد مي‌شود: تبصره‌ ماده 101: در مشاركت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي‌مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم ‌رابطه زوجيت دارند نيز مي‌توانند از اين معافيت استفاده نمايند. در صورت فوت احدي از شركا وراث وي به عنوان قائم‌مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده
 • داري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، تاليف و تصنيف، آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل كاري، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بورس‌ها، بازارهاي خارج بورس و كارمزد معاملات و تسويه او
 • آهنگسازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل كاري، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بورس‌ها، بازارهاي خارج بورس و كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالاها در بورس‌ها و بازار‌هاي خارج بورس، بانك‌ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، اجاره ماشين‌آلات اداري و محاسباتي كليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي، ماهواره‌اي و الكترونيكي اجاره هر نوع وسايل (وسائط) نقليه موتوري زميني و هوايي و دريايي، ماشين‌آ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
 • با رويكرد ايجاد منابع درآمدي پايدار ومستمر، توسعه كسب و كار، ايجاد اشتغال و حركت به سمت عدالت اجتماعي از طريق متعادل نمودن و كاهش عوارض و هزينه هاي ساخت و ساز اداري، تجاري، خدماتي و مسكوني به ميزان بهره مندي از خدمات شهري و عمومي شهرداريها هدايت و ساماندهي نمايد. ت- شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند يك درصد(1%) از اعتبارات تملك دارائي استانها را جهت توسعه پايگاههاي بسيج هزينه نمايند. ث- جهت اجراء قانون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام مصوب 30/2/1385 مجلس شوراي اسلامي معادل ريالي دويست و پ
 • فتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي باشد. م- به منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي كميته برنامه ريزي شهرستانها به مت
 • اري توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000) ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي دهد. ع- به دولت اجازه داده مي شود مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودي حساب ذخيرة ارزي در پايان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامة چهارم توسعه به شرح زير برداشت نمايد: 1- يك هزار و يكصد ميليون(1.100.000.000) دلار به منظور اجراي «قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نف
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • ريان تحت هر عنواني از قبيل كارمزد و نظاير آن از سوي اين موسسات ممنوع مي‌باشد. فصل سوم: سياست‌هاي اعتباري ماده 7 ـ موسسات اعتباري مكلفند اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا را در اولويت قرار دهند. ضمنا توصيه مي‌گردد موسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود در سال 1390 نسبت‌هاي جدول زير را رعايت نمايند: توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبكه بانكي كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال 1390 كشاورزي و آب ـ 20 درصد صنعت و معدن ـ 37 درصد ـ مسكن و ساختمان 25 درصد صادرات و زيرساختهاي بازرگاني
 • بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد جمع 100 تبصره 1 ـ بانك‌هاي تخصصي حداقل 90 درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي‌نمايند. تبصره 2 ـ آن دسته از موسسات اعتباري كه نسبت‌هاي فوق را رعايت نمايند، بنا به تشخيص بانك مركزي و متناسب با جهت‌گيري خود از تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق‌هاي بانك مركزي برخوردار خواهند شد. تبصره 3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه ادا
 • ف سه ماه با اخذ مجوز از بانك مركزي و در چارچوب دستورالعمل ابلاغي اين بانك، نسبت به تاسيس يك صندوق قرض‌الحسنه اقدام كرده و منابع حاصل از پس‌انداز قرض‌‌الحسنه را پس از كسر ذخاير قانوني و نقد در صندوق، به قرض‌الحسنه اختصاص دهد. پس از مهلت مزبور، افتتاح حساب و دريافت پس‌انداز قرض‌الحسنه توسط موسسه اعتباري كه ماهيت صندوق قرض‌الحسنه ندارد، ممنوع مي‌باشد. موسسه اعتباري لازم است مانده قبلي پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه خود را به اين صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمي‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الح
مقالات/ بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
در يكي از شب‌هاي تاريك نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي كردند كه مي‌بايست توسط هر يك از خانواده‌ها به صورت اشتراكي كشت مي‌شدند.
 • از مائو و مبارزه مختصري با تندروها بر سر كار آمدند. گورباچف به عنوان يكي از ذي‌نفعان اوليه پاك‌سازي‌هاي استالين در دهه 1930 به شمار مي‌رفت كه به عنوان يك مرد جوان به جاي كساني كه اعدام شده بودند، برخاست. كنستانتين چرننكو آخرين بازمانده بود و وقتي از دنيا رفت چاره‌اي جز به‌كارگيري اين فرد نسبتا تازه وارد نبود. براي گورباچف، خوف و وحشت دوران استالين مربوط به گذشته دور بود. براي دنگ ژيائوپينگ و حاميان او، افراط مائو – گرسنگي كشيدن براي خيز بزرگ و بازپروري انقلاب
 • تمامي اقتصادهاي نوظهور به شمار مي‌آمد. گورباچف اميدوار بود كه انجام اصلاحات و گشودن درهاي روسيه به روي بازارهاي جهاني قادر خواهد بود اصلاحات را بي‌درد و رنج سازد. در سال اول حضورش در قدرت، پيش‌بيني‌اش بر اين بود كه با به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي جديد اكتسابي از غرب، رشد توليد در اين كشور بلافاصله شتاب خواهد گرفت. چين و روسيه هر دو جامعه كمونيستي را تجربه كرده و همچنين داراي منابع انساني فراواني بودند و روسيه در ابتدا به دليل در اختيار داشتن دانشمندان و مهندسان آموزش د
 • يل شدن به يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي فعال در حوزه بازرگاني و تجارت را اعطا كرد. بنگاه‌هاي دولتي گورباچف اقتصادي را به ارث برده بود كه در آن تقريبا تمامي شهروندان براي دولت كار مي‌كردند. بنگاه‌هاي دولتي (SOEs) در صنعت، تجارت و حتي كشاورزي نقش مسلط را دارا بودند. مزارع اشتراكي بدنام در عمل تبديل به مزارع دولتي شده بودند. در چين، زماني كه دنگ ژيائوپينگ به قدرت رسيد، اكثريت شهروندان براي دولت كار نمي‌كردند. آنها در عوض براي مزارع اشتراكي كار كرده بودند كه بايد سهميه تعيين شد
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
در يكي از شب‌هاي تاريك نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي كردند كه مي‌بايست توسط هر يك از خانواده‌ها به صورت اشتراكي كشت مي‌شدند.
اخبار/ عملكرد بانك‌ها در ارائه اطلاعات؛ كارنامه 15 ميليون مشتري در سامانه اعتبارسنجي
خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري ايران با تشريح عملكرد يكساله اين شركت از افزايش تقاضاي بانك‌ها براي استعلام تسهيلات پرداختي و پشت پرده بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر همكاري تمام بانك‌ها با اين شركت گفت و به بيان راهكار اعتبارسنجي براي سهولت در پرداخت تسهيلات پرداخت.
 • نكه اعداد مذكور بيانگر رشد چشم گير و شكل‌گيري يك سامانه با غناي اطلاعاتي قابل اتكاست، تصريح كرد: اين آمار به معناي رشد 129 درصدي است كه البته تلاش شركت در راستاي افزايش روز افزون اين اطلاعات است. وي با بيان اينكه از تعداد اطلاعات 12 بانك باقي مانده در زمينه ارسال اطلاعات تسهيلاتي مشتريانشان اطلاع دقيقي در دسترس نيست، گفت: اما با توجه به حجم اين بانك‌ها و تازه تاسيس بودن اكثرشان، تعداد 500.000 ركورد تخمين زده مي‌شود كه حاكي از جمع آوري اطلاعات 95 تا 97 درصدي نظام بانكي است. *پو
 • ين زده كه با احتساب 2.5 ميليون ركورد بارگذاري شده در ابتداي سال گذشته تنها 4.5 درصد اين افراد را پوشش مي‌داد و در حال حاضر اين عدد به 29 درصد رسيده است. جليلي افزود: در اين شاخص نيز رشد 24.5 درصدي داشته‌ايم كه از نظر بانك جهاني موفقيت چشمگيري به شمار آمده و در گزارشي كه در سالجاري منتشر خواهد كرد به احتمال فراوان شاهد بهبود رتبه كشورمان در شاخص اخذ اعتبار خواهيم بود. *75 درصد كاربران نظام بانكي منتظر برگزاري دوره‌هاي آموزشي اعتبارسنجي مدير عامل شركت رتبه بندي اعتبار ايران يكي
 • قوي مي‌تواند به عنوان وثيقه شهرتي مشتري ايفاي نقش نمايد. وي افزود: حالت مذكور به اين معناست كه اگر مشتري تسهيلات دريافتي خود از نظام بانكي و اعتباري كشور را به موقع بازپرداخت نموده و سابقه اعتباري مناسبي از خود بجاي گذاشته باشد، مشتري خوش‌حساب محسوب شده و از اهليت اعتباري مناسبي برخوردار مي‌باشد و در صورت دريافت تسهيلات اعتباري جديد از بانك‌هاي ديگر به احتمال زياد، اقساط آن را نيز به موقع بازپرداخت خواهد نمود. اين مقام مسئول در شركت رتبه بندي اعتباري ايران با اشاره به اينك
مقالات/ مروري بر تجربه موفق «گرامين بانك» در بنگلادش
دسترسي به وام بانكي كوچك، در بسياري از موارد، مساله‌اي بسيار حياتي براي خانوارهاي كم درآمد محسوب مي‌شود. براي مثال كشاورز خرده‌پايي را در نظر بگيريد كه پس‌انداز ناچيزي دارد و چند ماه هم تا زمان برداشت محصولش باقي مانده است.
مقالات/ تبارشناسي بانك‌هاي خصوصي ايران
ميدان امام‌خميني تهران، خيابان فردوسي، كوچه ملك، بن بست ملك ساختماني را در خود جاي داده كه بيش از محفلي اقتصادي به متروكه‌اي بازمانده از دهه 50 شباهت برده است.بانكدار ميلياردر, برزيل, آلويسيو, آندراده, بانكدار, كلمنته, كشاورزان, ميليارد, حساب‌ها, بانك‌, باقي‌مانده دارايي‌ها, هتل‌هاي‌ ترانس, بانك‌هاي برزيلي, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, قانون بودجه سال 1389 كل كشور, قانون بودجه سال 1389 , قانون بودجه, سال 1389, بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه, بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه, عملكرد بانك‌ها در ارائه اطلاعات؛ كارنامه 15 ميليون مشتري در سامانه اعتبارسنجي, مروري بر تجربه موفق «گرامين بانك» در بنگلادش, تبارشناسي بانك‌هاي خصوصي ايران


56 رديف در 6 صفحه
   << بعدي  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .