جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام من حسابدار يك مركز پزشكي هستم.شركت از حق الزحمه پرداختي به پزشكان 3٪ ماليات تكليفي كسر ميكند.آيا به حق الزحمه پزشكان علاوه بر ماليات تكليفي، 25٪ ماليات هم تعلق ميگيرد يا خير؟ با توجه به اينكه اين پزشكان براي شركت طبق قرارداد كار كرده و حق الزحمه دريافت ميكنند
با سلام من حسابدار يك مركز پزشكي هستم.شركت از حق الزحمه پرداختي به پزشكان 3٪ ماليات تكليفي كسر ميكند.آيا به حق الزحمه پزشكان علاوه بر ماليات تكليفي، 25٪ ماليات هم تعلق ميگيرد يا خير؟ با توجه به اينكه اين پزشكان براي شركت طبق قرارداد كار كرده و حق الزحمه دريافت ميكنند
 • پرسش و پاسخ با سلام من حسابدار يك مركز پزشكي هستم.شركت از حق الزحمه پرداختي به پزشكان 3٪ ماليات تكليفي كسر ميكند.آيا به حق الزحمه پزشكان علاوه بر ماليات تكليفي، 25٪ ماليات هم تعلق ميگيرد يا خير؟ با توجه به اينكه اين پزشكان براي شركت طبق قرارداد كار كرده و حق الزحمه دريافت ميكنند  ؟
 • عقد قرار داد مشغول بكار مي باشد مي بايستي كسورات طبق مفاد قرارداد صورت پذيرد . اگر در قرارداد كسورات به صراحت درج نشده باشد مي بايستي پرداختي حقوق و مزاياي پزشكان مانند افراد عادي طبق جدول ضرايب مالياتي سال كسر و پرداخت گردد. اگر به صورت حق الزحمه ساعتي مي باشند معافيت مالياتي هم شامل آنها نمي باشد و كل دريافتي طبق جدول محاسبه مي شود. فكر ميكنم 25درصد ماليات براي درآمد موديان مشمول ماده 110 قانون مالياتها مي باشد موفق باشيد با سلام و تشكر ابت پاسخ شما پيرو سوال مطرح شده
 • موفق باشيد با سلام و تشكر ابت پاسخ شما پيرو سوال مطرح شده قبل نحوه پرداخت حق الرحمه اين پزشكان به عنوان پركيس يا درصدي از درآمد مركز مي باشد كه اين موضوع در قرارداد قيد شده است.و در هرماه بسته به درآمد كسب شده متغير است. و از كل مبلغ 3٪ ماليات كسر مي كردد. لذا با توجه به بخشنامه 14 درآمد كه كلمه 3٪ ماليات تكليفي به صورت علي الحساب قيد گرديده آيا علاوه بر 3درصد مكسوره باز هم بايد ماليات ديگري پرداخت كرد؟ با سلام اگر در قرار داد ذكر نشده باشد فقط مفاد قرار داد بايد انجام پ
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • كليدي سرچ رازنامه وترازنامه تعديل ماهيت اول دوره "بودجه بندي عملياتي" "ترازنامه" "حاكميت شركتي" "حسابداري اسلامي" "حسابرسي داخلي" "رازنامه" "ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات" "طرح طبقه بندي مشاغل" "فرم قرارداد كار" "فرم قرارداد كار" "فصل هفتم-مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار" "قرارداد كار" "گزارش حسابرسي" "موسسه مهر+حسابرسي"
 • سابرسي لايحه جديد قانون تجارت لزوم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ماده 36 قانون كار ماده 36 قانون كار ماليات اجاره ماليات ارزش افزوده ماليات بر اجاره ماليات بر ارث ماليات بر ارزش افزوده ماليات برارث ماليات برارزش افزوده ماليات حق الزحمه ماليات حق الوكاله ماليات حقوق سال 1389 ماليات مرخصي استفاده نشده ماليات مستغلات ماليه رفتاري ماليات ماليات بر اجاره ماليات بر ارزش افزوده ماليات برارث ماليات برارزش افزوده ماليات حقوق سال 1389 ماليه رفتاري مامور تشخيص
 • كار نمونه فرم قراردادكار نمونه فرم قراردادكار نمونه فرم مرخصي نمونه قرار داد كار نمونه قرارداد نمونه قرارداد اداره كار نمونه قرارداد اداره كار نمونه قرارداد حسابداري نمونه قرارداد حسابداري نمونه قرارداد خدمات مالي نمونه قرارداد ساعتي نمونه قرارداد ساعتي نمونه قرارداد قانون كار نمونه قرارداد قانون كار نمونه قرارداد كار نمونه قرارداد كار ساعتي نمونه قرارداد كار معين نمونه قرارداد كار موقت نمونه قرارداد كار وزارت كار نمونه قرارداد كارگر نمونه قرارداد كارگر
قوانين و مقررات/ بخش‌ 21 : قـرارداد حسابرسـي‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در موارد زير است‌: الف‌) توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرايط‌ انجام‌ كار. ب‌ ) چگونگي‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبكار درباره‌ تغيير خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسي‌ به‌ خدمتي‌ با سطح‌ اطمينان‌ پايين‌تر.
 • برسي (يعني ، بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، اجراي روشهاي توافقي رسيدگي به اطلاعات مالي يا تنظيم اطلاعات مالي ) نيز كاربرد دارد. در مواردي هم كه هدف و دامنه كار به موجب قوانين و مقررات مربوط مشخص شده است يا خدماتي چون مشاوره مالياتي ، حسابداري و مديريت ارائه مي شود، تنظيم قراردادهاي جداگانه ضروري است . قرارداد حسابرسي 4 . تنظيم قرارداد حسابرسي پيش از شروع كار، هم به نفع صاحبكار و هم به نفع حسابرس است ؛ زيرا، از هرگونه برداشت نادرست از كار جلوگير
 • طلاعات ارائه شده در مورد حسابرسي ، از مديريت دريافت كند (تاييديه مديران ). . امضاي قرارداد توسط صاحبكار به عنوان پذيرش و تاييد كتبي شرايط قرارداد حسابرسي . . مشخص كردن ساير گزارشهايي كه در نظر است به صاحبكار ارائه شود. . حق الزحمه حسابرسي ، مباني محاسبه آن و ترتيب ارسال و پرداخت صورتحسابها. 6 . در موارد مقتضي ، نكات زير نيز مي تواند در قرارداد حسابرسي درج شود: . چگونگي و ترتيب استفاده از خدمات ساير حسابرسان يا كارشناسان در برخي از زمينه هاي حسابرسي
 • هرچه بهتر عمليات حسابرسي . 10 . پرداخت بموقع صورتحسابهاي حق الزحمه حسابرسي . حـق الـزحمـه 11 . مبناي تعيين حق الزحمه حسابرسي ، مدت كاركرد حسابرسان مامور انجام كار است كه متناسب با پيشرفت كار صورتحساب مي شود. نرخ حق الزحمه ساعتي هريك از حسابرسان بر حسب تجربه و مهارت و در نتيجه ميزان مسئوليتي كه به عهده دارند، متفاوت است . طبق بررسيهاي به عمل آمده ، حق الزحمه حسابرسي ، شامل حق الزحمه ساعات كار مستقيم ، ساير هزينه هاي مستقيم (از قبيل هزينه هاي ف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقدي بر مقالات تعداد حسابداران رسمي
چند وقتي است كه دغدغه تعداد حسابداران رسمي مورد نياز در كشور بعضي از اساتيد و هم‌پيشگان حرفه‌اي ما را آزرده خاطر كرده و هر از چند گاهي درج مقاله‌اي در روزنامه دنياي اقتصاد خاطر اين عزيزان را آزرده مي‌كند.
 • ار گرفته‌اند. افزون‌بر آن با وجود اينكه تعداد75 موسسه بالاتر از نقطه سربه سر قرار گرفته‌ در بيشتر موسسات به‌دليل افزايش تعداد نيروي انساني و ظرفيت‌هاي بلااستفاده فصلي، سود تحقق يافته به حداقل ممكن رسيده است (البته از اين به بعد با توجه به نظام مالياتي و حسابرسي صورت‌هاي مالي قبل از تير ماه در عمل به ميزان ظرفيت‌هاي بدون استفاده افزوده خواهد شد). حال با توجه به وضعيت فعلي موسسات (البته با توجه به رويكرد سال مالي 1388) در عمل افزايش تعداد حسابداران رسمي بدون برنامه و مطالعه دقيق در سنو
 • تي بوده و در صورت ورود اين افراد به طور حتم سهم بازار ساير موسسات و حسابداران انفرادي كاهش خواهد يافت. مگر در صورتي كه ضمانت اجرايي مناسبي از طرف دولت براي افزايش حسابرسي فعاليت‌هاي اقتصادي در سازمان‌هاي مختلف به مرحله اجرا گذارده شود. 3- حق‌الزحمه موسسات حسابرسي يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار در تعداد حسابداران رسمي در جوامع مي‌تواند مبناي نرخ حق‌الزحمه حسابرسي باشد. شوراي اقتصاد همه ساله به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حق‌الزحمه سازمان حسابرسي براي حسابرسي شركت‌هاي داراي رديف
 • ذيرش قرار مي‌گيرد و هر ساله نيز به جاي افزايش نرخ تورم سالانه ناچار به كاهش قرارداد نسبت به سال قبل مي‌شوند و به دلايلي كه همگي مي‌دانيم اين موسسات در بعضي از مواقع حاضر به پذيرش كار با حق‌الزحمه كمتر از سال قبل مي‌شوند. اين در حالي است كه نرخ ساعتي دستمزد حسابرسان و موسسات بين‌المللي تفاوت‌هاي بسيار زيادي با موسسات و حسابرسان داخلي دارد و اصولا تعيين حق‌الزحمه موسسات خارج از كشور با معيارهاي داخلي متفاوت است. نتيجه‌گيري و پيشنهادها بعضي از عوامل تاثيرگذار از ابعاد ملي و بين‌الملل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تورم و تورم منفي، آفات تندرستي اقتصادي
چكيده نرخ بالاي تورم عامل بي‌ثباتي و ايجاد تب و تاب در اقتصاد است؛ تورم منفي هم حالت ويرانگرانه پيدا مي‌‌كند. بهترين تورم آن مقداري است كه نه خيلي بالا و نه خيلي پايين باشد: به نظر مي‌رسد نرخ تورم مناسب بين 1 تا 3 درصد باشد.
 • ‌بيند كه تورم ناگهان به 5 درصد رسيد و قدرت خريدش كمتر از گذشته شد. يا خريدار خانه‌اي كه شانس كافي آورده است نرخ بهره 5 درصد براي وام رهني بپردازد سپس شاهد جهش 50 درصدي قيمت خانه است، سودي بادآورده نصيبش مي‌سازد. تورم همچنين يك نوع ماليات پنهاني است. در اثنايي كه دستمزدها بالا مي‌رود تا جبران افزايش قيمت‌ها شود، درآمد مالياتي نيز افزايش مي‌يابد و بازپرداخت بدهي دولت را كه قبل از افزايش تورم قرض گرفته بود، آسان‌تر مي‌سازد. اما در اين فرآيند، دولت پولي
 • ينكه اين شاخص نسبت به CPI اهميت كمتري مثلا به مسكن و اهميت بيشتري به مراقبت درماني مي‌دهد. شاخص PCE ويژگي‌هايي غيرعادي نيز دارد چون روي چيزهايي قيمت مي‌گذارد كه قيمتي ندارند مثل عبادت جمعي روز يكشنبه و حساب‌هاي جاري كه حق‌الزحمه نمي‌گيرند. تعديل‌كننده ضمني GDP: تعديل‌كننده ضمني GDP قيمت‌هايي را كه همه بخش‌هاي اقتصاد مي‌پردازند اندازه‌گيري مي‌كند: مصرف‌كنندگان، بنگاه‌ها، دولت، همچنين خريداران خارجي صادرات. از اين شاخ
 • ‌گذارند. طلا به ناآرامي جهاني، تقاضا براي جواهرات و دلار واكنش نشان مي‌دهد. قيمت كالاها به ميزان قدرتمندي اقتصاد جهاني، اعتصابات و آب و هواي بد واكنش نشان مي‌دهد. دستمزدها و هزينه نيروي كار: در پيمايش اداره آمار كار، هر ماهه دستمزد ساعتي و هفتگي رديابي مي‌شود. شاخص هزينه اشتغال كه فصلي منتشر مي‌شود جامع‌تر است چون كه منافع و پاداش‌ها را نيز شامل مي‌شود. مزاياي پرداختي بابت مراقبت درماني، مستمري‌ها، و ماليات حقوق اكنون تقريبا 20 درصد جبران زحمات
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام و خسته نباشي چگونگي ماليات بر حقوق افراد غيره بيمه اي چگونه است؟و اينكه ماليات برحقوق هر ماهه در طول سال رد نشده است ماليات و جريمه اش چگونه مي باشد؟با تشكر از شما
باسلام و خسته نباشي چگونگي ماليات بر حقوق افراد غيره بيمه اي چگونه است؟و اينكه ماليات برحقوق هر ماهه در طول سال رد نشده است ماليات و جريمه اش چگونه مي باشد؟با تشكر از شما
 • پرسش و پاسخ باسلام و خسته نباشي چگونگي ماليات بر حقوق افراد غيره بيمه اي چگونه است؟و اينكه ماليات برحقوق هر ماهه در طول سال رد نشده است ماليات و جريمه اش چگونه مي باشد؟با تشكر از شما  ؟ با سلام اگر حق الزحمه اي كار مي كند 5% ودر غير اينصورت (مثلا ساعتي)10% محاسبه ميشود
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • ي اعلام شده توسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جست وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد. ز- وزارت بازرگاني با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي مكلف است نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام نمايد. كليه دستگاه هاي اجرائي ذيربط موظف به همكاري براي اجرا كامل اين سامانه مي باشند. ح- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم
 • يت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است. تبصره 3- در دستگاههائي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست. ماده 55مكرر5- حق الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش بيني شده در تفاهم نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم نامه به مديران مربوط واگذار مي شود، برمبناي تحليل مناب
 • ده(41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده(95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(91) قانون استخدام كشوري لغو مي گردد. 3- تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدي هاي قابل واگذاري(اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه) به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد(2%) كاهش مي يابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي شود. 4- هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • ه مشمول حكم بند(ب) ماده(20) اين قانون است و اجراي قانون تعيين‌تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از مفاد اين ماده مستثني است. ماده52 ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي‌شود. همچنين در ماده (85) قانون مذكور به جاي عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت « وزارتخانه‌ها و
 • مايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است. تبصره3ـ در دستگاههايي كه از ادغام دو يا چند دستگاه تشكيل مي‌شوند و نيز در موارد خاص با تصويب هيأت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونتهاي دستگاه، مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري ضروري نيست. ماده58 ـ حق‌الزحمه تشويقي مديريت براي كارآيي و توليد محصول اعم از كالا يا خدمات يا فعاليت بيش از ارقام پيش‌بيني‌شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهايي كه براساس قيمت تمام‌شده و كنترل محصول و نتيجه در قالب تفاهم‌نامه به مديران مربوط واگذار م
 • قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (91) قانون استخدام كشوري لغو مي‌گردد. ج ـ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصديهاي قابل واگذاري اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و مشخص، ساعتي و عناوين مشابه به استثناء اعضاء هيأت علمي سالانه حداقل دو درصد (2%) كاهش مي‌يابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعيين مي‌شود. د ـ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي
مشاوره/ باسلام ميزان ماليات حق التدريس مدرسين آموزشگاهها كه استخدام دستگاه خواصي نيستند وبه صورت ساعتي در آموزشگاهاي مختلف كارميكنند 5% مي باشد يا 10% 2- پرداختيهاي مذكور به عنوان حقوق كاركنان محسوب نميشود دركدام سر فصل اظهارنامه مالياتي منظور ميشود(صورتهاي مدرسه غير انتفاعي)
 • پرسش و پاسخ باسلام ميزان ماليات حق التدريس مدرسين آموزشگاهها كه استخدام دستگاه خواصي نيستند وبه صورت ساعتي در آموزشگاهاي مختلف كارميكنند 5% مي باشد يا 10% 2- پرداختيهاي مذكور به عنوان حقوق كاركنان محسوب نميشود دركدام سر فصل اظهارنامه مالياتي منظور ميشود(صورتهاي مدرسه غير انتفاعي) ؟ با سلام 1-10% ودر صورتي كه حكم پيمانكاري وحقالزحمهاي را داشته باشد 5%. 2-در صورتي كه قيمت تمام شده خدمات آموزشي را محاسبه مي كنيد در جدول
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .