جستجو در پورتال

مقالات/ پيشينه فرهنگي لودويگ فون ميزس
نوشتن درباره پيشينه فرهنگي لودرويگ فون ميزس، مشكلاتي به همراه دارد. زيرا بايد دنيايي را به خواننده معرفي كرد كه با دنياي او متفاوت بوده و از بسياري جهات، ديگر وجود ندارد. مثلا زادگاه اين اقتصاددان پرآوازه و مشهور، براي مدت نزديك به پنجاه سال، درون مرزهاي اتحاد جماهير شوروي قرار داشت.
 • ز پرچم پروس، رنگ قرمز نيز به نشانه انقلاب اضافه شده بود. طبيعي است كه محافظه كارهاي پروسي هرگز از رنگ هاي قديمي عدول نكردند. در آلمان نيز همانند اتريش، ليبرال هاي ملي از لحاظ فرهنگي و سياسي، ليبرال بودند، اما از لحاظ اقتصادي خير. آنها همانند ناسيوناليست ها خواهان وجود يك دولت قوي و لذا طبيعتا طرفدار سياست مداخله گرايي بودند. آنها براي آنكه روند رشد سوسياليسم را متوقف كنند، دولت مداخله گر را توسعه دادند. بايد اين واقعيت را بپذيريم كه ليبرال هاي آلماني، در خفا به دنبال ايجاد دولت بودند، چون كه
 • وند رشد سوسياليسم را متوقف كنند، دولت مداخله گر را توسعه دادند. بايد اين واقعيت را بپذيريم كه ليبرال هاي آلماني، در خفا به دنبال ايجاد دولت بودند، چون كه اميد داشتند كه يك دولت قدرتمند بتواند «سنت ها» را بشكند. لذا به هيچ وجه با ليبرال هاي انگليسي از نوع Gladstoneها يكسان نبودند. بنابراين حتي در دانشگاه هاي اتريش، وضعيتي پديد آمد كه در آن، ليبرال ها و سوسياليست ها، چندان از يكديگر جدا نبودند. با اين وجود، مي توان در همان زمان شاهد رشد نوعي محافظه كاري كاتوليك رمانتيك بود كه ضدسرماي
 • ر از اين سردرگم شود، اجازه دهيد خاطرنشان كنم كه من براي يك نشريه دوره اي لهستاني به نام «Stancyzk» كه خود را محافظه كار، ليبرال و سلطنت طلب مي نامد، مقاله مي نويسم. ناسيونال ليبراليسم ناسيونال ليبراليسم از نوع آلماني، ديدگاه هاي مركانتيليستي و ضدليبرال را در ميان اقتصاددان ها به وجود آورده بود. اين امر با توجه به ويژگي اشتراكي قوم گرايي چندان تعجب آور نيست. هرگونه نظام اشتراكي احتمالا به رويارويي و تضاد با ليبراليسم ناب كشيده مي شود. نظم قديم در بخشي از دنيا كه ما در آن قرار داريم،
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقاي اميد كردستاني-موفقيت يك فرد ايراني در سطح جهاني
پس از «پي يراميديار» تنها ميلياردر ايراني درليست معروف ميلياردرهاي مجله فوربس مي‌توان به نام اميد كردستاني ‌ايراني موفق در زمينه اطلا‌عات كامپيوتري وتجارت جهاني نام برد
 • m تاريخ انتشار: 1389-05-20 نويسنده: مترجم: چكيده: پس از «پي يراميديار» تنها ميلياردر ايراني درليست معروف ميلياردرهاي مجله فوربس مي‌توان به نام اميد كردستاني ‌ايراني موفق در زمينه اطلا‌عات كامپيوتري وتجارت جهاني نام برد موفقيت يك فرد ايراني در سطح جهاني اقاي اميد كردستاني چهل وسه ساله با مليت ايراني دارنده
 • موفقيت يك فرد ايراني در سطح جهاني اقاي اميد كردستاني چهل وسه ساله با مليت ايراني دارنده ي ليسانس مهندسي الكترونيك از دانشگاه سن خوزه استيت. دارنده ي فوق ليسانس ام بي اِي از دانشگاه استنفورد. فعاليت مسمتر 10 ساله در زمينه هاي " تگ " معاون فروش و مديريت توليد در " نت اسكيپ " ( كه تنها در طي يك دوره ي 18 ماهه درآمد سالانه نت اسكيپ را از 88 ميليون دلار به دويست ميليون دلار افزايش داد. ) مديريت موفقيت آميز چهار ساله با " نت اسكيپ ". است
 • ر به دويست ميليون دلار افزايش داد. ) مديريت موفقيت آميز چهار ساله با " نت اسكيپ ". استخدام در گوگل به عنوان مدير فروش و بازرگاني و كسب درآمد يك ميليارد دلار در سال 2003 براي آن. پس از «پي يراميديار» تنها ميلياردر ايراني درليست معروف ميلياردرهاي مجله فوربس مي توان به نام اميد كردستاني ايراني موفق در زمينه اطلا عات كامپيوتري وتجارت جهاني نام برد. اگر چه وي مانند پي ير اميد يار در ليست ثروتمندترين هاي جهان جاي ندارد ولي توانسته است نام خود را به عنوان يكي از مشهورترين ج
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كشف خواسته‌هاي مشتري
تكنيك‌ها و روش‌هاي بسياري وجود دارند كه شما را در كشف دقيق خواسته‌هاي مشتري ياري مي‌دهند. اطلاعات مفيد را از منابع گوناگون جمع‌آوري كنيد و با استفاده از مصاحبه‌هاي گروهي، پرسشنامه و بازخورد‌هاي مشتريان به يافته‌هاي خود مهر تاييد بزنيد.
 • يك گروه پيچيده ممكن است به پيگيري اساسي و جدي نياز داشته باشد. مستند سازي بخش هاي بازار اگر در موردبهترين روش دسته بندي محصولات و مشتريان به نتيجه مطلوب رسيده ايد، بايد براي مستند سازي اين بخش ها يك ماتريس محصول– مشتري بسازيد. براي اين كار ليست گروه هاي محصول را در ستون عمودي ماتريس و گروه هاي مشتري را در ستون افقي آن ترسيم كنيد. هر بخش محصول- مشتري نيازها و خواسته هاي متفاوتي دارد. به اين موضوع فكر كنيد كه براي موفقيت در هر يك از بخش هاي محصول – مشتري چه كار هايي بايد انجام دهيد
 • را در ستون افقي آن ترسيم كنيد. هر بخش محصول- مشتري نيازها و خواسته هاي متفاوتي دارد. به اين موضوع فكر كنيد كه براي موفقيت در هر يك از بخش هاي محصول – مشتري چه كار هايي بايد انجام دهيد.نكته حائز اهميت اين است كه به جاي برخورد ساده قبلي با گروه هاي مشتريان و محصولات، اينك به شيوه اي خلاق فكر كنيد و از خود خلاقيت و نو آوري نشان دهيد و در حالي كه با همكاران خود در مورد يكي از گروه هاي مشتريان بحث و گفت وگو مي كنيد، مي توانيد روش جديدي براي ارائه خدمات و محصولات به آنها معرفي كنيد. منبع: كت
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تهيه فهرست 3 هزار ممنوع‌الخروج مالياتي
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از تهيه فهرست 3 هزار ممنوع‌الخروج مالياتي خبر داد و با بيان اينكه در نيمه اول امسال از اين تعداد، ممنوع الخروجي يكهزار و 165 نفر رفع شده است، گفت: با هماهنگي سيستم بانكي، حسابهاي بانكي متواريان مالياتي مسدود مي‌شود.
 • قانون بودجه امسال چند رديف براي درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده كه البته تحقق برخي از آنها ميسر نيست. وي ادامه داد: 550 ميليارد تومان از ماليات هايي كه در قانون بودجه پيش بيني شده مربوط به شركت گاز است اما اين شركت مدعي است به دليل اينكه نام شركت در ليست واگذاري هاي شركت هاي دولتي در سال جاري اعلام شده، نبايد ماليات يك دوازدهم پرداخت كند، اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي معتقد است تا زماني كه اين شركت به بخش خصوصي واگذار نشده بايد ماليات هاي سالانه خود را پرداخت نمايند. در عين حال در هفته
 • رئيس جمهوري نيز بر پرداخت ماليات توسط شركت گاز تاكيد شد. وي با اشاره به اينكه در قانون بودجه 306 ميليارد تومان ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي كه پايه اي براي آن وجود ندارد به همين دليل اين سهم قابل تحقق نيست، در مورد عدم تحقق ماليات مربوط به فرآورده هاي نفتي، گفت: قرار بود امسال هزار و 600 ميليارد تومان از محل ماليات هاي نفتي و همچنين بنزين درآمد مالياتي كسر شود اما به دليل عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از ابتداي امسال و عدم افزايش قيمت براي فرآورده هاي نفتي تا اين لحظه بخش عمده اي از اين ما
 • از ابتداي امسال و عدم افزايش قيمت براي فرآورده هاي نفتي تا اين لحظه بخش عمده اي از اين ماليات محقق نشده است. رئيس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به قيمت 100 توماني بنزين گفت: پيش بيني شده بود كه تا آخر سال يكهزار و 100 ميليارد تومان از محل ماليات هاي فرآورده هاي نفتي درآمد كسب شود كه محقق نشده است. براين اساس، قرار بود ما به ازاي افزايش قيمت بنزين بيش از 100 تومان در هر ليتر به صندوق هدفمندي يارانه ها واريز شود. عسكري از عدم تحقق ماليات 196 ميليارد توماني عملكرد سال 88 شركت نفت خبر داد و افز
مقالات/ دلايل عقب ماندگي اروپا از آمريكا در بهره‌وري
موانع بازار و نظارت قانوني همچنان بخش‌هاي خدماتي اروپا را محدود مي‌كنند.
 • ي از صنايع خدماتي شامل خدمات پستي، حمل‌و‌نقل ريلي و خدمات حرفه‌اي (مانند امور حقوقي و حسابداري) دريافت حمايت‌هاي نظارتي در برابر رقابت را از سر گرفتند. [ با اين حال ] موانع ورود همچنان عموميت دارند. تعدادي از كشورهاي اروپايي ورود داروخانه‌هاي جديد به بازار را محدود كرده به ايجاد انحصار‌هاي منطقه‌اي در خرده فروشي توليدات دارويي كمك مي‌كنند. برخي ديگر از كشورهاي اروپايي براي قيمت‌ها سقف و كف تعيين مي‌كنند. به طور مثال، آلمان و ايتاليا در ميان ساير
 • خانه‌هاي جديد به بازار را محدود كرده به ايجاد انحصار‌هاي منطقه‌اي در خرده فروشي توليدات دارويي كمك مي‌كنند. برخي ديگر از كشورهاي اروپايي براي قيمت‌ها سقف و كف تعيين مي‌كنند. به طور مثال، آلمان و ايتاليا در ميان ساير كشورهاي اروپايي براي خدمات مهندسين معماري و وكلاي حقوقي سقف تعيين مي‌كنند. فرانسه و اسپانيا آگهي بازرگاني را براي محضرداران ممنوع كرده‌اند. برخي كشورها در سال‌هاي اخير چنين محدوديت‌هايي – ممنوعيت آگهي بازرگاني و تعيين سقف و كف ق
 • سال‌هاي اخير چنين محدوديت‌هايي – ممنوعيت آگهي بازرگاني و تعيين سقف و كف قيمت- را ظاهرا بدون تخريب اين بازارها از ميان برداشته‌اند، اما نظارت قانوني در سرتاسر اروپا باقي است. در خدمات حرفه‌اي، شاخص نظارتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه براي بازار توليد در سال 2008 تقريبا براي اروپا در قياس با ايالات‌متحده دو بار بيشتر است. رفع نظارت قانوني نظارت قانوني نه تنها رقابت در بخش‌هاي خدمات اروپا را مختل مي‌كند، بلكه مي‌تواند به بازده عمليات نيز خ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جنرال الكتريك يكي از شناخته شده‌ترين برندهاي دنيا
شركت جنرال الكتريك GE شركتي آمريكايي است كه در نيويورك به ثبت رسيده است. شركت در پنج بخش زيرساخت‌هاي انرژي، زيرساخت‌هاي تكنولوژي، تامين سرمايه، شبكه جهاني NBC و مشتريان و صنعت مشغول به فعاليت است
 • ي كليدي از طريق اكتساب چند شركت ديگر دست پيدا كند. در نتيجه، جنرال الكتريك در سال 1892 از ادغام اين دو شركت به‌وجود آمد. بسياري از اختراعات تجاري اديسون هنوز در GE در جريان توليد است. در سال 1896 جنرال الكتريك يكي از دوازده شركت اصيل بود كه در ليست داوجونز به چشم مي‌خورد و هنوز هم پس از گذشت 114 سال جايگاه خود را دارد. در سال 1911 شركت ملي لامپ الكتريكي، جذب شركت جنرال الكتريك شد و از آن به بعد توليد روشنايي هم به ساير تجارت‌هاي شركت افزوده شد. در سال 1935 جنرال الكتريك يكي از 30
 • ل 1919 توسط جنرال‌الكتريك پايه گذاري شد و بعدها به راديوي ملي تبديل شد. جنرال الكتريك از راديو به عنوان نيروي فروش خود استفاده مي‌كرد. تاريخ طولاني كاركردن جنرال الكتريك با توربين‌ها اين توانايي را به آنها داد تا بتوانند در زمينه موتورهاي سوپرشارژكننده توربين به فعاليت بپردازند. با رهبري سانفورد موس، اولين موتور در زمان جنگ جهاني اول توليد شد و در طول زمان ميان دو جنگ به توسعه آنها پرداخت. اين تجربه براي جنرال‌الكتريك بسيار مفيد بود و بعد از آن GE به طراحي موتور جت‌هاي W
 • ريك 60 درصد سهام اين شركت را واگذار كرد. جنرال الكتريك خود را به صورت شركتي كه تعداد زيادي زيرمجموعه دارد معرفي مي‌نمايد. اكثر اين شركت‌هاي زيرمجموعه، خودشان شركت‌هاي بزرگي هستند و در رده‌بندي‌هاي جهاني قرار مي‌گيرند. ليست شركت‌هاي زيرمجموعه دائما در حال تغيير و در نتيجه تصاحب شركت‌ها و تغييرات ساختار سازمان مي‌باشد. صورت‌هاي مالياتي بين شركت بيشترين حجم را در ميان شركت‌هاي آمريكايي داراست و در سال 2005حدود 24000 صفحه بوده است. در سال 200
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ چرا بازدهي اوراق قرضه دولتي رو به افزايش است؟
از زماني كه جهان به سمت افزايش خطر ورشكستگي دولت‌ها پيش مي‌رود نرخ بازدهي اين اوراق در حال افزايش است.
 • ي ريسكي، بويژه آنها كه مبنايشان دلار است، با اين ترس كه ماليات‌ها در سرتاسر ايالت‌هاي آمريكا افزايش خواهد يافت، قيمت‌شان ساكن مانده بود. توافقي كه اخيرا بر سر ماليات حاصل شد محرك چندان تازه‌اي در خود نداشت. فقط طولاني‌تر شدن ليست تخفيف‌هاي مالياتي جايگزين بسته‌هاي محرك تازه را گرفته است، كه اين به زحمت ارزش‌اش به 4/0 درصد GDP نيز مي‌رسد. (به ترتيب رشد اقتصادي 2011 به بهاي رشد اندك 2012 تمام خواهد شد.) اما با توجه به انتظاراتي كه وجود داشت همين هم بهبو
 • زار سهام هم روند صعودي داشت مي‌توان نتيجه گرفت كه پيش‌بيني بازار به طور كلي رشد اقتصادي است. من شك دارم كه طي سال آينده در آمريكا با مشكل بدهي حاكميتي (نظير آنچه در اروپا رخ داد) روبه‌رو باشيم (البته نمي‌توان مساله محدوديت‌هاي استقراضي را ناديده گرفت، كه شايد سال آتي به زمينه‌اي براي زورآزمايي‌هاي مالي تبديل شود.) سياست مالي بهينه براي آمريكا در كوتاه‌مدت قدري بسته‌هاي محرك بيشتر و در ميان و بلندمدت خويشتن داري و صرفه جويي مالي است. مصوبه اخير تكليف
 • لي بهينه براي آمريكا در كوتاه‌مدت قدري بسته‌هاي محرك بيشتر و در ميان و بلندمدت خويشتن داري و صرفه جويي مالي است. مصوبه اخير تكليف اولي را روشن كرد، بنابراين بازارها بايد براي دومي فشار بياورند، اما فكر مي‌كنم كه سبك كردن بار اهرم‌هاي مالي رقابت بنگاه‌هاي خصوصي براي منابع را آهسته‌تر خواهد كرد و در نتيجه نرخ استقراض نسبتا پايين خواهد ماند. روز تسويه حساب بالاخره براي آمريكا فراخواهد رسيد، اما فكر مي‌كنم هنوز براي آن كمي زود باشد. يسپر كول: افزايش نرخ بازدهي يعن
مقالات/ برندي مشابه دوست
دفتر مركزي هنكل در دوسلدورف آلمان واقع است. اين شركت بين‌المللي در سه زمينه توليد محصول، فعاليت دارد: مراقبت از خانه با توليد محصولاتي همچون شوينده‌ها، مراقبت فردي با محصولات آرايشي و بهداشتي و محصولاتي از قبيل چسب‌ها و درزگيرها براي مصارف صنعتي و خانگي.
 • بتواند از مزاياي بيشتر تبليغاتي و فروش بهرمند گردد، شركت را به دوسلدورف منتقل نمود. دوسلدورف جايي بود كه به امپراتوري تجارت آلمان در قرن 19 تبديل شد. در آن سال اولين برند شوينده آلماني با نام بليچ سودا با قيمتي مناسب توليد شد. در سال 1879 هنكل وارد ليست شركت‌هاي آلمان شد. فروش بليچ سودا به سرعت افزايش مي‌يافت و پس از يكسال شركت نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي مصرف‌كنندگان باشد پس شركت بر آن شد تا بخش‌هاي مختلف كارخانه را با ريل به هم ارتباط دهد تا سرعت توليد بالا رود. در س
 • ن باشد پس شركت بر آن شد تا بخش‌هاي مختلف كارخانه را با ريل به هم ارتباط دهد تا سرعت توليد بالا رود. در سال 1883 براي افزايش درآمد و نقدينگي شركت و استفاده بيشتر از بازارياب‌ها، هنكل تصميم گرفت علاوه بر توليد محصولات شوينده به فعاليت‌هاي ديگر هم بپردازد و از سال 1884 به بخش فروش‌ نيز وارد شد. دامنه محصولات، شامل پودر رختشويي با دانه‌هاي آبي، شيشه پاك‌كن، پمادهاي پاك‌كننده و كرم‌هاي مو بود. به زودي هنكل فعاليت‌هاي بين‌المللي خود را آغاز كرد و اول
 • ايتاليا آغاز كرد. اين شركت از ابتدا يك كسب و كار خانوادگي بود و در سال 1893 فريتز هنكل جوان به عنوان كارآموز وارد شركت شد و به سرعت به دست راست پدرش در انجام امور تبليغاتي تبديل شد. او نام هنكل را به يكي از معروف‌ترين نام‌ها در ميان برندهاي آلماني تبديل كرد. در سال 1904 او يكي از شركاي هنكل شد و اين شراكت به مهم‌ترين شراكت تجاري هنكل تبديل شد. در سال 1905 جوان‌ترين پسر هنكل به عنوان شيميدان وارد شركت شد و مسووليت فعاليت‌هاي شيميايي و تكنولوژي را به عهده گرفت. در طي سا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مديريت زمان در تجارت
اگر بخواهيم به يك مشكل مشترك در تمامي تجارت‌ها اشاره‌كنيم بايد مساله‌ي مديريت زمان به‌عنوان نخستين گزينه، موردتوجه قرارگيرد به زبان ديگر زمان در عين آن‌كه مي‌تواند بهترين ياور ما در تجارت باشد، به همان
 • از شما دعوت مي‌كنم تا به‌جاي خواندن يك كتاب جديد براي رفع مشكلات زمان به ده نكته اساسي در مديريت زمان توجه‌فرماييد: ۱) يك فهرست قانون‌مند و واضح از كارهاي روزمره تنظيم نماييد. شما مي‌توانيد در اولين ساعات روز، يا شب قبل، يك ليست از كارهايي كه درطول يك روز مايل به انجامش هستيد تهيه نماييد و بر اساس يك سيستم مثلا الفبايي كارها را اولويت‌بندي كنيد. مثلا شما مي‌توانيد حرف لاتين A را براي كارهاي با اولويت بالا، و حرفB را براي كارهاي روزمره، و حرف C را براي اموري كه
 • انجامش هستيد تهيه نماييد و بر اساس يك سيستم مثلا الفبايي كارها را اولويت‌بندي كنيد. مثلا شما مي‌توانيد حرف لاتين A را براي كارهاي با اولويت بالا، و حرفB را براي كارهاي روزمره، و حرف C را براي اموري كه براي انجام آن‌ها نيازمند اتمام كارهاي A و B مي‌باشيد انتخاب كنيد. يعني به زبان ديگر كارهايي كه فورا بايد به آن‌ها رسيدگي شود تحت‌عنوان A و كارهايي كه كارهاي ضروري بوده ولي انجام سريع آن‌ها لازم‌نيست، تحت‌عنوان كارهاي B يادداشت شوند، و كارهاي C براي كارها
 • تان. ۷) از شكاف‌هاي زماني استفاده‌ي بهينه نماييد. بسيار پيش مي‌آيد كه شما قبل از شروع يك ملاقات و يا انجام كاري ۵ تا ۱۰ دقيقه زمان اضافي بياوريد شما در اين زمان مي‌توانيد مثلا يك نامه تشكرآميز به يكي از مشتريان خود بدهيد كه جزء ليست فعاليت‌هاي C شما بوده. شايد انجام اين كار به نظر بي‌اهميت جلوه‌نمايد ولي دانستن اين نكته ضروري‌است كه حداقل يك كار از ليست شما بدين روش پاك‌شده‌است. ۸) از گوشه‌گير بودن خجالت‌نكشيد. تماس‌هاي تلفني غ
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ مهم‌ترين نگراني‌هاي مردم جهان
با وجود آن‌كه بي‌كاري و اشتغال در بالاي ليست نگراني‌هاي مردم قرار داد فراگيرترين و مهم‌ترين موضوع در اكثر كشورهاي جهان فقر و تبعيض‌هاي اجتماعي است. اين موضوع‌ها در ميان 4 نگراني مهم مردم، در 23 كشور جهان است.
 • nj;هاي مالي و فساد اقتصادي داشت جان رايت نايب رئيس و مدير Ipsos در اين باره گفت: از ابتداي سال 2010 تا كنون نگراني‌هاي مردم جهان تغيير نكرده است. در اين ميان دو يافته بسيار در نظر ما جالب بود. با وجود آن‌كه بي‌كاري و اشتغال در بالاي ليست نگراني‌هاي مردم قرار داد فراگيرترين و مهم‌ترين موضوع در اكثر كشورهاي جهان فقر و تبعيض‌هاي اجتماعي است. اين موضوع‌ها در ميان 4 نگراني مهم مردم، در 23 كشور جهان است. مورد دوم وضعيت بغرنج كشورهاي اروپايي است. به جز كشور آلمان ت
 • مردم قرار داد فراگيرترين و مهم‌ترين موضوع در اكثر كشورهاي جهان فقر و تبعيض‌هاي اجتماعي است. اين موضوع‌ها در ميان 4 نگراني مهم مردم، در 23 كشور جهان است. مورد دوم وضعيت بغرنج كشورهاي اروپايي است. به جز كشور آلمان تقريبا مردم تمام كشورهاي اروپايي مانند فرانسه و انگلستان معتقدند كشور آن‌ها در جهت درستي قرار ندارد و وضعيت مردم به تدريج در حال بدتر شدن است. در عوض درصد زيادي از مردم در كشورهاي چين، عربستان سعودي، برزيل، اندونزي و هندوستان از وضعيت كشورشان رضايت دارند و معتقدند
 • : بيكاري و بي‌عدالتي اجتماعي از مشكلاتي است كه بخش زيادي از نارضايتي را در بين كشورهاي جهان باعث شده است. اين در حالي است كه كشور مصر كه امروزه با بحران روبه روست و مردم بر ضد حكومت حسني مبارك قيام كرده‌اند در اين نظرسنجي شركت نداشتند. به ليست اين كشورها مي‌توان الجزيره و تونس را نيز اضافه كرد كه آن‌ها نيز در طول مدت اخير شرايط ناآرامي را تجربه كرده‌اند. در اين نظرسنجي كشورهاي آرژانتين ، استراليا ، بلژيك ، برزيل ، كانادا ، چين ، فرانسه ، بريتانيا ، آلمان ، مجارستان ، ه
100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .