جستجو در پورتال

مقالات/ مغايرت اصلاحيه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار
كارشناس ارشد بازار سرمايه و عضو جامعه حسابداران رسمي‌‌‌ايران معتقد است كه اصلاحيه قانون تجارت با قانون بازار اوراق بهادار مغايرت دارد.
مقالات/ اصلاحيه قانون تجارت؛ فراز و فرود و چالش‌هاي پيش رو
در حالي كه لايحه اصلاحيه قانون تجارت مشتمل بر 1028ماده در پنجم تيرماه 84 از سوي هيات وزيران تصويب و در دهم مرداد همان سال به مجلس ارائه شده، به تازگي درخواست شده كه اين لايحه در كميسيون اقتصاد مجلس مورد بررسي قرار‌گيرد.
 • لاي كشور نيز در زمينه قانون تجارت مسلط و كارشناس نيستند. اتفاقا يكي از اشكالات اساسي جامعه ما فقدان وكلاي مجربي است كه به قانون تجارت به ويژه بخش شركت ها احاطه و تسلط كامل داشته باشند. به علت آنكه تعداد قليلي از وكلا در اين زمينه تبحر دارند مي توان اسامي وكلاي برجسته اين حوزه را به صورت كامل بازگو كرد چون تعداد آنها انگشت شمار هستند. به هر حال با توجه به تحولات اقتصاد جهاني، مسائلي نظير ادغام و تركيب به رغم نوشتار متني در اين قانون به درستي تبيين نشده اند و موضوعاتي كه در قانون برنامه چهارم ت
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران و سامان دهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراي مفاد بند 1 ماده 4 و بندهاي 8، 11، 12، 18، 19 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديد سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتي را از بين مؤسسات حسابرسي به‌ عنوان "موسسات حسابرسي معتمد" براي استفاده اشخاص حقوقي تعيين نمايد.
 • به صورتهاي مالي سالانه، نسبت به ساير موارد مقرر در دستورالعمل اجرائي ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، در گزارش هاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني يا به صورت گزارش جداگانه يا ويژه براي استفاده سازمان نيز اظهارنظر كنند. تبصره 2. چك ليست رعايت مجموعه مقررات سازمان، بايد از طريق سازمان با همكاري جامعه و سازمان حسابرسي تهيه شود و در اختيار موسسات حسابرسي معتمد قرار گيرد. تبصره 3. سازمان بايد كليه بخشنامه ها و مقررات مربوطه را كتباً يا از طريق سايت اينترنتي رسمي خود در اختيار جامع
 • ي آن، همسر و اشخاص تحت ولايت، وصايت و قيمومت شركاي مذكور، مديران، سرپرستان و حسابرسان ارشد موسسه مجاز نيستند در هيچ يك از واحدهاي مورد رسيدگي موسسه حسابرسي معتمد، مدير يا سهامدار باشند. تبصره 1. موسسات حسابرسي معتمد موضوع اين دستورالعمل مكلفند ليست اسامي شركتهاي مورد حسابرسي را كه به شرح فوق جهت حفظ استقلال، حق دارا بودن سهام آن را ندارند، تحت عنوان "فهرست رعايت استقلال" تهيه و به سازمان ارائه نمايند. تبصره 2. موسسه حسابرسي معتمد در صورتي كه در مراحل بعدي به عنوان حسابرس مستقل و بازر
 • دامات موارد تخلف تذكر با درج در پرونده اخطار با درج در پرونده عدم پذيرش كار جديد حذف از فهرست تا مدت يكسال حذف از فهرست براي بيش از يكسال 1 نامناسب بودن تركيب كاركنان حرفه اي مؤسسه ماده 2 – بند 3 2 عدم درج منظم اسامي كاركنان در ليست بيمه و يا ليست ماليات ماده 2 – بند 4 3 عدم كسب حدنصاب امتياز كنترل كيفيت ماده 2 – بند 5 – تبصره 2 4 عدم تطبيق شرايط موسسات حسابرسي معتمد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار با شرايط مقرر در تبصره 5 دستورالعمل ظرف
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جذب 400 ميليارد تومان فقط با 21 ميليون!
بانك مركزي در راستاي ساماندهي موسسات پولي فاقد مجوز متوجه شده است كه يكي از تعاوني‌هاي اعتباري با 21 ميليون تومان سرمايه، 400 ميليارد تومان منابع سپرده‌گذاري جذب كرده، ضمن اينكه منابع يكي از اين نوع تعاوني‌ها 10 ميليارد دلار برآورد شده است.
 • يگر نيز وجود دارد. برخي از تعاوني ها موظف به توديع سرمايه اوليه براي تبديل به موسسه مالي و اعتباري شدند، همچنين استفاده از عنوان تعاوني اعتباري آزاد هم ممنوع و غيرقانوني است. بانك مركزي در پي ساماندهي بازار غير متشكل پولي و تعاوني هاي اعتباري، ليست اسامي تعاوني هاي اعتباري غير مجاز را اعلام كرد و اين روند را ادامه داده است. اين بانك پيش از اين نيز چندين بار به تعاوني هاي اعتباري اولتيماتوم داده بود. منبع: الف تاريخ:
اخبار/ اسامي ميلياردرهاي ايران بزودي منتشر مي‌شود
به منظور شفاف‌سازي و جلوگيري از شائبه‌هاي موجود در جامعه و قدرداني از فعاليت‌هاي چند ده ساله فعالان بزرگ اقتصادي ايران، اسامي و زندگينامه‌ ميلياردهاي واقعي و مردان بزرگ بخش خصوصي ايران از طرف مركز تجارت جهاني ايران در دست تدوين است كه بزودي در داخل و خارج از كشور منتشر خواهد شد.
 • يلياردرهاي ايراني كه سال گذشته از طريق يكي از سايتهاي خبري منتشر و بازتاب وسيعي را در سطح جامعه، رسانه‌هاي داخلي و خارجي بدنبال داشت گفت: انتشار اسامي ثروتمندان و ميلياردرهاي سياسي و اقتصادي در غالب كشورهاي جهان امري متداول و پسنديده بوده و همه ساله ليست اسامي اين افراد از طريق مراجع رسمي و قانوني تهيه و منتشر مي‌گردد، لكن در آماده سازي اين ليست هيچيك از افراد ثروتمند آن كشور از قلم نمي‌افتند و نام هر يك از افراد اين ليست نيز با استناد به شواهد و ادله محكم و منطقي انتخاب و در اختيار مردم قرار مي
 • اطلاعات اقتصادي در ايران و فقر دانسته‌هاي مردم و با توسل به تبليغات گوناگون، ميدان خالي را بنفع خود اشغال كرده و بنام ميلياردر از آب كره بگيرند!؟ عليپور با اشاره به ليست غير واقعي منتشر شده ميلياردرهاي ايراني در سال گذشته گفت: بدليل نادرست بودن آن اسامي و اعلام آمادگي همزمان مركز تجارت جهاني ايران جهت انتشار ليست ثروتمندان واقعي كشور، ما را بر آن داشت تا از همان روزهاي اول ، كار بررسي و پيگيري موضوع را همراه با تحقيق و شناسائي افراد ثروتمند ايراني در سطح بالائي در كشور آغاز نمائيم تا به منظور
 • يع اين كتاب ارزشمند در ساير كشورها مذاكراتي با چند شركت متخصص انجام شده است. ضمنا از طريق همكارانمان در اتحاديه مراكز تجارت جهاني در نيويورك، گفتگوهايي را نيز با مسئولين دو مجله معروف و معتبر جهان كه بطور حرفه‌اي در ارتباط با شناسايي، تنظيم و انتشار ليست ميلياردرهاي ساير كشورهاي جهان فعاليت دارند داشته‌ايم تا براي اولين بار نسبت به انتشار اسامي ميلياردرهاي ايران در بخش خاورميانه خود اقدام نمايند. بديهي است مطالعه زندگينامه مردان بزرگ اقتصاد ايران توسط جوانان كشورمان و آگاهي از نحوه پيشرفت و پيمو
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد من ليست اسامي موسسات حسابرسي تعليق شده در سال 90 و 91 را ميخواستم چطوري ميتونم داشته باشم؟
با سلام و خسته نباشيد من ليست اسامي موسسات حسابرسي تعليق شده در سال 90 و 91 را ميخواستم چطوري ميتونم داشته باشم؟
 • پرسش و پاسخ با سلام و خسته نباشيد من ليست اسامي موسسات حسابرسي تعليق شده در سال 90 و 91 را ميخواستم چطوري ميتونم داشته باشم؟   ؟ با سلام در صفحه اصلي بخش اخبار مي توانيد مشاهده كنيد
مشاوره/ با سلام احتراما" اينجانب در تاريخ 6/12/90 شركت به ثبت رسانده ام و در 23/12/90 در مناقصه برنده شده ام، لذا خواهشمنداست درخصوص مقدمات انجام فعاليت اعم از بيمه ماليات و غيرو... راهنمايي فرماييد . با تشكر حسيني اصفهان
با سلام احتراما" اينجانب در تاريخ 6/12/90 شركت به ثبت رسانده ام و در 23/12/90 در مناقصه برنده شده ام، لذا خواهشمنداست درخصوص مقدمات انجام فعاليت اعم از بيمه ماليات و غيرو... راهنمايي فرماييد . با تشكر حسيني اصفهان
 • فقط من 3 سال اظهار نامه به دارايي ارسال داشته ام. حال چه اقداماتي بايستي انجام دهم تا با دارايي به مشكل بر نخورم. با سپاس و درود فراوان با سلام اصل فيش هاي واريزي متعلق به شماست واگر شركت كارفرما بزرگ باشد وپيمانكاران متعددي داشته باشد در قالب يك ليست اسامي پيمانكاران وچك مكسوره را در وجه دارايي مي پردازد لذا مهمترين اقدام اخذ اصل يا كپي فيش هاي مالاتي از كارفرما براي ارائه به مميز مالياتي است.
مشاوره/ با سلام آقاي سيف، من دانشجوي ترم آخر صنايع هستم ميخوام يه واحد كوچيك توليدي با حداكثر سرمايه 50 مليون تومان راه بندازم. حوزه فعاليت من توليد قطعات به كمك دستگاه هاي cnc هست. الان هم هيچ سرمايه اي به جز علمم و چند سال تجربه تراشكاري ندارم. ميخواستم بدونم شما تو اين بازار توليد قطعات رو چه جور ارزيابي ميكنين و فعاليت تو كدوم قسمت از اين بازار رو پيشنهاد ميكنيد. و يه مشكل ديگه من سرمايه اوليه هست كه نميدونم چه از چه طريقي جورش كنم. ممنون ميشم راهنماييم كنيد.
با سلام آقاي سيف، من دانشجوي ترم آخر صنايع هستم ميخوام يه واحد كوچيك توليدي با حداكثر سرمايه 50 مليون تومان راه بندازم. حوزه فعاليت من توليد قطعات به كمك دستگاه هاي cnc هست. الان هم هيچ سرمايه اي به جز علمم و چند سال تجربه تراشكاري ندارم. ميخواستم بدونم شما تو اين بازار توليد قطعات رو چه جور ارزيابي ميكنين و فعاليت تو كدوم قسمت از اين بازار رو پيشنهاد ميكنيد. و يه مشكل ديگه من سرمايه اوليه هست كه نميدونم چه از چه طريقي جورش كنم. ممنون ميشم راهنماييم كنيد.
 • يشنهاد ميكنيد. و يه مشكل ديگه من سرمايه اوليه هست كه نميدونم چه از چه طريقي جورش كنم. ممنون ميشم راهنماييم كنيد.  ؟ سلام شما ميتوانيد ضمن مراجعه به سايتهاي صنعت معدن وتجارت و نيز تعاون ليست طرحهاي اولويت دار در شهرستان و استان موردنظر رامطالعه و طرحهاي توجيهي مربوطه را نيز بررسي وازميان انها يكي را انتخاب نموده و جهت صدور جوازتاسيس ان اقدام فرماييد چون دولت درطرحهاي اولويت دار تا 90 درصد تسهيلات ميدهد واگر در اين ليست پيدانكرديد در
 • دار در شهرستان و استان موردنظر رامطالعه و طرحهاي توجيهي مربوطه را نيز بررسي وازميان انها يكي را انتخاب نموده و جهت صدور جوازتاسيس ان اقدام فرماييد چون دولت درطرحهاي اولويت دار تا 90 درصد تسهيلات ميدهد واگر در اين ليست پيدانكرديد در ليست طرحهاي امايش شهرستان واستان موردنظربهمان ترتيب اقدام فرماييد چون دراين قبيل طرحهانيز تسهيلاتي پرداخت ميگردد . بنابراين ميتوانيد باچشمي باز و مشاوره با كارشناسان صنايع اقدام فرماييد. خدانگهداروموفق باشيد
مشاوره/ با سلام من ليست اسامي حسابداران رسمي وشركاي موسسات حسابرسي تعليق عضويت در سال 1390 الي 1391 را ميخواستم؟
 • پرسش و پاسخ با سلام من ليست اسامي حسابداران رسمي وشركاي موسسات حسابرسي تعليق عضويت در سال 1390 الي 1391 را ميخواستم؟  ؟ از طريق سايت جامعه حسابداران رسمي به آدرس http://www.iacpa.ir/  آخرين اطلاعات در دسترس شماست .
دريافت و بارگزاري فايل/ قبول شدگان آزمون حسابدار رسمي سال 1389
هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي اسامي پذيرفته شدگان قطعي ومشروط سال 1389 را اعلام كرد.دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي از طريق تلفن‌هاي شماره 39902185 و 39902187 آماده پاسخ‌گويي به داوطلبان شركت در آزمون حسابدار رسمي مي‌باشد.

لينك ذيل را دنبال كنيد:

ليست واسامي حسابداران رسمي

 • فايل عنوان فايل: قبول شدگان آزمون حسابدار رسمي سال 1389    ( دريافت فايل بارگزاري شده )  توضيحات: هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي اسامي پذيرفته شدگان قطعي ومشروط سال 1389 را اعلام كرد.دبيرخانه هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي از طريق تلفن‌هاي شماره 39902185 و 39902187 آماده پاسخ‌گويي به داوطلبان شركت در آزمون حسابدار رسمي مي‌باشد. لينك ذ&اصلاحييه قانون تجارت, قانون بازار اوراق بهادار, قانون تجارت, قانون حمورابي, شركت مدني, شركت فاميلي, اصلاحات اقتصادي, شركت هاي هلدينگ, جامعه حسابداران رسمي, سازمان حسابرسي, اصلاحيه قانون تجارت, قانون تجارت, قانون حمورابي , جامعه حسابداران رسمي, موسسات حسابرسي معتمد, دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد, سازمان بورس و اوراق بهادار, حسابرس معتمد, اسامي ميلياردرهاي ايران بزودي منتشر مي‌شود, با سلام و خسته نباشيد من ليست اسامي موسسات حسابرسي تعليق شده در سال 90 و 91 را ميخواستم چطوري ميتونم داشته باشم؟ , با سلام من ليست اسامي حسابداران رسمي وشركاي موسسات حسابرسي تعليق عضويت در سال 1390 الي 1391 را ميخواستم؟, حسابداران رسمي, حسابدار رسمي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .