جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • يه‌گذاري در صنايع اولويت‌دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني ـ اعتباري در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. وزارتخانه مذكور ليست اولويت‌هاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه مي‌كند. . ماده۲۲ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون ت
 • ارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد. . ماده۲۳ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بيست‌وسه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزاروسيصدونودويك مجلس شورا
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد مشاغل
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • بردرآمد مشاغل ماده 93- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگرغيراز موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد. تبصره- درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه درصورتي كه عامل (مضارب يا صاحب سرمايه) شخص حقيقي باشدتابع مقررات اين فصل مي باشد. ماده 94- درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارتست از كل فروش كالا و خد
 • ي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها. 9- نمايندگان مؤسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي. 10- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري . 11- صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور. 12- صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي . ب- صاحبان مشاغل موضوع بند «ب» ماده (95) اين قانون عبارتند از: 1- صاحبان كارگاه هاي صنعتي. 2- صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيس
 • كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت. 3- چاپخانه داران، ليتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ها. 4- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي. 5- وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي. 6- محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه وارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند. 7- دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران . 8- صاحب
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با عرض سلام و احترام. بنده داراي مدرك مهندسي مي باشم و بصورت پيماني به استخدام وزارت نيرو در آمده ام قبل ازاستخدام در وزارت نيرو مدت 5 سال در شركت مهندسي مشاور كار كردم و برايم حق بيمه تامين اجتماعي رد شده بود آيا مي توانم از اين سابقه بيمه براي رتبه بندي شركت استفاده كنم؟ و اگر نمي توان بايد به چه صورتي عمل نمود؟
اطلاعات پورتال/ موسسه حسابرسي
موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه طبق ماده 1 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي به ارائه انواع خدمات حسابرسي وبازرسي قانوني وساير خدمات مذكور در ماده فوق مشغول است.
 • ت چيني سان گروه بازرگاني نورسا شركت آلوين شركت كشتيراني ايران مارين سرويس بيمارستان قمر بني هاشم شركت نخ تاير البرز شركت گسترش سازه حميد شركت سرمايه گذاري صبا معيني وشركتهاي تابعه شركت ژلاتين كپسول شركت قالي سليمان شركت كاشي سمنان شركت زاگرس خودرو و شركتهاي تابعه شركت تواصل دبي شركت پژوهش و توسعه ناجي شركت ناجي سازان امين
 • لكترونيك زعيم توزيع نيروي برق تهران بزرگ توزيع نيروي برق استان قم توزيع نيروي برق استان كرمان نيروگاه گازي خراسان نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور نيروگاه بيستون كرمانشاه مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق-مهام شرق مهندسي مشاور نيروي خراسان - منيران خدمات عمومي و رفاهي نيروي خراسان-رفانير خدمات پشتيباني نيرو- پشتيبان نيرو احداث تأسيسات انتقال نيرو - اتانير فني
 • نايع واكيوم پارسا 17-شركت مهر آب نيرو 18-موسسه توسعه مديريت دانشگاه شريف 19-شركت بام راه جنوب 20-شركت صنايع كوره ايران دشت 21-شركت توسعه خدمات پژوهشي وصنعتي ايران 22-شركت مهندسي مشاور دار بام 23-شركت توسعه صنايع پالايشي ايران 24-‎‎شركت دژآبسنگ‎‎ 25-‎‎شركت كاهنگان مهر‎‎ 26-‎‎شركت آدران دژ‎‎ 27-‎‎گروه شركت هاي ار
اطلاعات پورتال/ اسامي حسابداران رسمي
حسابدار رسمي كسي است كه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي طي آزمونهايي كه همه ساله برگزار مي كند ودر آن شرايط شركت كنندگان ذكر شده است از بين افراد واجد شرايط داراي مدرك حداقل ليسانس وحداقل 6 سال سابقه حسابرسي وسه سال سابقه مديريت حسابرسي (با دارا بودن 20 امضاء ذيل گزارشات حسابرسي صادره طبق تصميمات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي) انتخاب وازاين افراد حسابداران رسمي شاغل داراي موسسه(غير شاغل نمي تواند) مي توانند گزارشات وصورتهاي مالي اشخاص حقيقي ويا حقوقي را تاييد نمايند.
 • ت چيني سان گروه بازرگاني نورسا شركت آلوين شركت كشتيراني ايران مارين سرويس بيمارستان قمر بني هاشم شركت نخ تاير البرز شركت گسترش سازه حميد شركت سرمايه گذاري صبا معيني وشركتهاي تابعه شركت ژلاتين كپسول شركت قالي سليمان شركت كاشي سمنان شركت زاگرس خودرو و شركتهاي تابعه شركت تواصل دبي شركت پژوهش و توسعه ناجي شركت ناجي سازان امين
 • لكترونيك زعيم توزيع نيروي برق تهران بزرگ توزيع نيروي برق استان قم توزيع نيروي برق استان كرمان نيروگاه گازي خراسان نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور نيروگاه بيستون كرمانشاه مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق-مهام شرق مهندسي مشاور نيروي خراسان - منيران خدمات عمومي و رفاهي نيروي خراسان-رفانير خدمات پشتيباني نيرو- پشتيبان نيرو احداث تأسيسات انتقال نيرو - اتانير فني
 • نايع واكيوم پارسا 17-شركت مهر آب نيرو 18-موسسه توسعه مديريت دانشگاه شريف 19-شركت بام راه جنوب 20-شركت صنايع كوره ايران دشت 21-شركت توسعه خدمات پژوهشي وصنعتي ايران 22-شركت مهندسي مشاور دار بام 23-شركت توسعه صنايع پالايشي ايران 24-‎‎شركت دژآبسنگ‎‎ 25-‎‎شركت كاهنگان مهر‎‎ 26-‎‎شركت آدران دژ‎‎ 27-‎‎گروه شركت هاي ار
مشاوره/ باسلام.1-آيا ماموريت حقوق معاف از بيمه است 2-حداكثر تا چه ميزان ماموريت رد كردتا ميزان معافيت از بيمه وماليات را كاهش داد.3-شركت مهندسي مشاور داريم براي يك قراردادي مفاصا حساب گرفتيم ماه بعد كه ليست بيمه رد كرديم سازمان تامين اجتماعي مبلغ كسرشده از قراردادرا بعلت گرفتن مفاصا حساب سوخته تلقي كرد ومامجبور شديم بصورت نقد پرداخت كنيم آيا روشي براي استفاده از مبلغ سوخت شده فوق وجود دارد.متشكرم از راهنماييتان
باسلام.1-آيا ماموريت حقوق معاف از بيمه است 2-حداكثر تا چه ميزان ماموريت رد كردتا ميزان معافيت از بيمه وماليات را كاهش داد.3-شركت مهندسي مشاور داريم براي يك قراردادي مفاصا حساب گرفتيم ماه بعد كه ليست بيمه رد كرديم سازمان تامين اجتماعي مبلغ كسرشده از قراردادرا بعلت گرفتن مفاصا حساب سوخته تلقي كرد ومامجبور شديم بصورت نقد پرداخت كنيم آيا روشي براي استفاده از مبلغ سوخت شده فوق وجود دارد.متشكرم از راهنماييتان
 • پرسش و پاسخ باسلام.1-آيا ماموريت حقوق معاف از بيمه است 2-حداكثر تا چه ميزان ماموريت رد كردتا ميزان معافيت از بيمه وماليات را كاهش داد.3-شركت مهندسي مشاور داريم براي يك قراردادي مفاصا حساب گرفتيم ماه بعد كه ليست بيمه رد كرديم سازمان تامين اجتماعي مبلغ كسرشده از قراردادرا بعلت گرفتن مفاصا حساب سوخته تلقي كرد ومامجبور شديم بصورت نقد پرداخت كنيم آيا روشي براي استفاده از مبلغ سوخت شده فوق وجود دارد.متشكرم از راهنماييتان  ؟
مشاوره/ مشاوره/ سلام من دارم روي پايان نامه اي با موضوع "پيش بيني ورشكستگي" كار مي كنم. مي خواستم بدونم ليست شركتهاي ورشكسته بورس طي سالهاي 1379 تا 1389 رو از كجا ميتونم بدست بيارم. لطفا راهنماييم كنيد .فقط ميخوام يه فايل باشه كه ليست شركتها رو داشته باشه با سال ورشكستگيشون چون صرتهاي مالي 10 سال اخير بورس را دارم ولي وقت ندارم كه تك تك بررسي كنم و فقط يه فايل ميخوام كه ليست شركتهاي ورشكسته از سال 79 را داشته باشيد
 • پرسش و پاسخ مشاوره/ سلام من دارم روي پايان نامه اي با موضوع "پيش بيني ورشكستگي" كار مي كنم. مي خواستم بدونم ليست شركتهاي ورشكسته بورس طي سالهاي 1379 تا 1389 رو از كجا ميتونم بدست بيارم. لطفا راهنماييم كنيد .فقط ميخوام يه فايل باشه كه ليست شركتها رو داشته باشه با سال ورشكستگيشون چون صرتهاي مالي 10 سال اخير بورس را دارم ولي وقت ندارم كه تك تك بررسي كنم و فقط يه فايل ميخوام كه ليست شركتهاي ورشكسته از سال 79 را داشته باشيد  ؟
مشخصات کاربر/ zarineh
 • بندي مشاغل در ادارات سازمانها كارخانجات و ساير ... مشاوره در امور انجام طرح هاي طبقه بندي مشاغل و مشاورهدر امور تاييديه صلاحيت و مجوز كار از وزارتخانه تعاون كار و رفاه اجتماعي مشاوره در امور ثبت و تعغيرات شركتها مشاوره در امور رتبه بندي (گريد ) شركتهاي مهندسي سوابق كاري: 1- مدير عامل شركت خدماتي بازرگاني نيلوفر بهار به مدت 5 سال 2- مدير عامل شركت پيمانكاري و خدماتيساحل رفاه كار 3-مشاوره امور مشاغل و پيمانكاريو رتبه بندي
 • همدان سوابق كاري: 1- مدير عامل شركت خدماتي بازرگاني نيلوفر بهار به مدت 5 سال 2- مدير عامل شركت پيمانكاري و خدماتيساحل رفاه كار 3-مشاوره امور مشاغل و پيمانكاريو رتبه بندي
اخبار/ دستورالعمل مرحله دوم ماليات بر ارزش افزوده صادر شد
سازمان امور مالياتي در اطلاعيه‌اي مشترك با شوراي اصناف كشور، دستورالعمل مرحله دوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده را اعلام كرد.
مشاوره/ سلام.با توجه به سقف معاملات دولتي براي معاملات متوسط اخذ استعلام كتبي ضروريست.ايا در صورتيكه ماهيت كار ايحاب كند ميتوان با برنده قرارداد يكساله بست و در متن قرارداد قيد نمود كه"در صورت تمايل كارفرما ميتواند قرارداد رابه مدت سه سال با در نظر گرفتن نرخ تورم تمديد كرد"و استعلام صورت نگيرد؟لطفا توضيح دهيد به استناد مواد قانوني
 • ت صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور ه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پ
 • طبقه بندي اطلاعاتقانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م , ماليات بردرآمدمشاغل, مشمول ماليات مشاغل, اظهارنامه مالياتي, دفاتر روزنامه و كل, هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات, مشاغل بند الف وب وج , علي‌الرأس, معافيت موضوع ماده 84, موسسه حسابرسي, حسابرسي, حسابدار رسمي, حسابداران رسمي, حسابدار, اسامي حسابداران رسمي, ليست حسابداران رسمي, فهرست حسابداران رسمي, موسسه حسابرس مشهد, موسسه حسابرس كرمانشاه, موسسه حسابرسي تهران, موسسه حسابرسي, حسابرسي, حسابدار رسمي, حسابداران رسمي, حسابدار, اسامي حسابداران رسمي, ليست حسابداران رسمي, فهرست حسابداران رسمي, موسسه حسابرسي كرمانشاه, zarineh, دستورالعمل مرحله دوم ماليات بر ارزش افزوده, سازمان امور مالياتي, شوراي اصناف كشور, نظام ماليات بر ارزش افزوده, مشمولان مرحله دوم ماليات بر ارزش افزوده


95 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .