جستجو در پورتال

نتايج جستجو

قوانين و مقررات/ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • يه‌گذاري در صنايع اولويت‌دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني ـ اعتباري در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. وزارتخانه مذكور ليست اولويت‌هاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه مي‌كند. . ماده۲۲ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون ت
 • ارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد. . ماده۲۳ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بيست‌وسه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزاروسيصدونودويك مجلس شورا
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد مشاغل
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • بردرآمد مشاغل ماده 93- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگرغيراز موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد. تبصره- درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه درصورتي كه عامل (مضارب يا صاحب سرمايه) شخص حقيقي باشدتابع مقررات اين فصل مي باشد. ماده 94- درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارتست از كل فروش كالا و خد
 • ي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها. 9- نمايندگان مؤسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي. 10- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري . 11- صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور. 12- صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي . ب- صاحبان مشاغل موضوع بند «ب» ماده (95) اين قانون عبارتند از: 1- صاحبان كارگاه هاي صنعتي. 2- صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيس
 • كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت. 3- چاپخانه داران، ليتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست ها. 4- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي. 5- وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي. 6- محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه وارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند. 7- دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران . 8- صاحب
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با عرض سلام و احترام. بنده داراي مدرك مهندسي مي باشم و بصورت پيماني به استخدام وزارت نيرو در آمده ام قبل ازاستخدام در وزارت نيرو مدت 5 سال در شركت مهندسي مشاور كار كردم و برايم حق بيمه تامين اجتماعي رد شده بود آيا مي توانم از اين سابقه بيمه براي رتبه بندي شركت استفاده كنم؟ و اگر نمي توان بايد به چه صورتي عمل نمود؟
اطلاعات پورتال/ موسسه حسابرسي
موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه طبق ماده 1 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي به ارائه انواع خدمات حسابرسي وبازرسي قانوني وساير خدمات مذكور در ماده فوق مشغول است.
 • ت چيني سان گروه بازرگاني نورسا شركت آلوين شركت كشتيراني ايران مارين سرويس بيمارستان قمر بني هاشم شركت نخ تاير البرز شركت گسترش سازه حميد شركت سرمايه گذاري صبا معيني وشركتهاي تابعه شركت ژلاتين كپسول شركت قالي سليمان شركت كاشي سمنان شركت زاگرس خودرو و شركتهاي تابعه شركت تواصل دبي شركت پژوهش و توسعه ناجي شركت ناجي سازان امين
 • لكترونيك زعيم توزيع نيروي برق تهران بزرگ توزيع نيروي برق استان قم توزيع نيروي برق استان كرمان نيروگاه گازي خراسان نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور نيروگاه بيستون كرمانشاه مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق-مهام شرق مهندسي مشاور نيروي خراسان - منيران خدمات عمومي و رفاهي نيروي خراسان-رفانير خدمات پشتيباني نيرو- پشتيبان نيرو احداث تأسيسات انتقال نيرو - اتانير فني
 • نايع واكيوم پارسا 17-شركت مهر آب نيرو 18-موسسه توسعه مديريت دانشگاه شريف 19-شركت بام راه جنوب 20-شركت صنايع كوره ايران دشت 21-شركت توسعه خدمات پژوهشي وصنعتي ايران 22-شركت مهندسي مشاور دار بام 23-شركت توسعه صنايع پالايشي ايران 24-‎‎شركت دژآبسنگ‎‎ 25-‎‎شركت كاهنگان مهر‎‎ 26-‎‎شركت آدران دژ‎‎ 27-‎‎گروه شركت هاي ار
اطلاعات پورتال/ اسامي حسابداران رسمي
حسابدار رسمي كسي است كه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي طي آزمونهايي كه همه ساله برگزار مي كند ودر آن شرايط شركت كنندگان ذكر شده است از بين افراد واجد شرايط داراي مدرك حداقل ليسانس وحداقل 6 سال سابقه حسابرسي وسه سال سابقه مديريت حسابرسي (با دارا بودن 20 امضاء ذيل گزارشات حسابرسي صادره طبق تصميمات شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي) انتخاب وازاين افراد حسابداران رسمي شاغل داراي موسسه(غير شاغل نمي تواند) مي توانند گزارشات وصورتهاي مالي اشخاص حقيقي ويا حقوقي را تاييد نمايند.
 • ت چيني سان گروه بازرگاني نورسا شركت آلوين شركت كشتيراني ايران مارين سرويس بيمارستان قمر بني هاشم شركت نخ تاير البرز شركت گسترش سازه حميد شركت سرمايه گذاري صبا معيني وشركتهاي تابعه شركت ژلاتين كپسول شركت قالي سليمان شركت كاشي سمنان شركت زاگرس خودرو و شركتهاي تابعه شركت تواصل دبي شركت پژوهش و توسعه ناجي شركت ناجي سازان امين
 • لكترونيك زعيم توزيع نيروي برق تهران بزرگ توزيع نيروي برق استان قم توزيع نيروي برق استان كرمان نيروگاه گازي خراسان نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور نيروگاه بيستون كرمانشاه مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق-مهام شرق مهندسي مشاور نيروي خراسان - منيران خدمات عمومي و رفاهي نيروي خراسان-رفانير خدمات پشتيباني نيرو- پشتيبان نيرو احداث تأسيسات انتقال نيرو - اتانير فني
 • نايع واكيوم پارسا 17-شركت مهر آب نيرو 18-موسسه توسعه مديريت دانشگاه شريف 19-شركت بام راه جنوب 20-شركت صنايع كوره ايران دشت 21-شركت توسعه خدمات پژوهشي وصنعتي ايران 22-شركت مهندسي مشاور دار بام 23-شركت توسعه صنايع پالايشي ايران 24-‎‎شركت دژآبسنگ‎‎ 25-‎‎شركت كاهنگان مهر‎‎ 26-‎‎شركت آدران دژ‎‎ 27-‎‎گروه شركت هاي ار
مشاوره/ باسلام.1-آيا ماموريت حقوق معاف از بيمه است 2-حداكثر تا چه ميزان ماموريت رد كردتا ميزان معافيت از بيمه وماليات را كاهش داد.3-شركت مهندسي مشاور داريم براي يك قراردادي مفاصا حساب گرفتيم ماه بعد كه ليست بيمه رد كرديم سازمان تامين اجتماعي مبلغ كسرشده از قراردادرا بعلت گرفتن مفاصا حساب سوخته تلقي كرد ومامجبور شديم بصورت نقد پرداخت كنيم آيا روشي براي استفاده از مبلغ سوخت شده فوق وجود دارد.متشكرم از راهنماييتان
باسلام.1-آيا ماموريت حقوق معاف از بيمه است 2-حداكثر تا چه ميزان ماموريت رد كردتا ميزان معافيت از بيمه وماليات را كاهش داد.3-شركت مهندسي مشاور داريم براي يك قراردادي مفاصا حساب گرفتيم ماه بعد كه ليست بيمه رد كرديم سازمان تامين اجتماعي مبلغ كسرشده از قراردادرا بعلت گرفتن مفاصا حساب سوخته تلقي كرد ومامجبور شديم بصورت نقد پرداخت كنيم آيا روشي براي استفاده از مبلغ سوخت شده فوق وجود دارد.متشكرم از راهنماييتان
 • پرسش و پاسخ باسلام.1-آيا ماموريت حقوق معاف از بيمه است 2-حداكثر تا چه ميزان ماموريت رد كردتا ميزان معافيت از بيمه وماليات را كاهش داد.3-شركت مهندسي مشاور داريم براي يك قراردادي مفاصا حساب گرفتيم ماه بعد كه ليست بيمه رد كرديم سازمان تامين اجتماعي مبلغ كسرشده از قراردادرا بعلت گرفتن مفاصا حساب سوخته تلقي كرد ومامجبور شديم بصورت نقد پرداخت كنيم آيا روشي براي استفاده از مبلغ سوخت شده فوق وجود دارد.متشكرم از راهنماييتان  ؟
مشاوره/ مشاوره/ سلام من دارم روي پايان نامه اي با موضوع "پيش بيني ورشكستگي" كار مي كنم. مي خواستم بدونم ليست شركتهاي ورشكسته بورس طي سالهاي 1379 تا 1389 رو از كجا ميتونم بدست بيارم. لطفا راهنماييم كنيد .فقط ميخوام يه فايل باشه كه ليست شركتها رو داشته باشه با سال ورشكستگيشون چون صرتهاي مالي 10 سال اخير بورس را دارم ولي وقت ندارم كه تك تك بررسي كنم و فقط يه فايل ميخوام كه ليست شركتهاي ورشكسته از سال 79 را داشته باشيد
 • پرسش و پاسخ مشاوره/ سلام من دارم روي پايان نامه اي با موضوع "پيش بيني ورشكستگي" كار مي كنم. مي خواستم بدونم ليست شركتهاي ورشكسته بورس طي سالهاي 1379 تا 1389 رو از كجا ميتونم بدست بيارم. لطفا راهنماييم كنيد .فقط ميخوام يه فايل باشه كه ليست شركتها رو داشته باشه با سال ورشكستگيشون چون صرتهاي مالي 10 سال اخير بورس را دارم ولي وقت ندارم كه تك تك بررسي كنم و فقط يه فايل ميخوام كه ليست شركتهاي ورشكسته از سال 79 را داشته باشيد  ؟
اخبار/ دستورالعمل مرحله دوم ماليات بر ارزش افزوده صادر شد
سازمان امور مالياتي در اطلاعيه‌اي مشترك با شوراي اصناف كشور، دستورالعمل مرحله دوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده را اعلام كرد.
مشاوره/ سلام.با توجه به سقف معاملات دولتي براي معاملات متوسط اخذ استعلام كتبي ضروريست.ايا در صورتيكه ماهيت كار ايحاب كند ميتوان با برنده قرارداد يكساله بست و در متن قرارداد قيد نمود كه"در صورت تمايل كارفرما ميتواند قرارداد رابه مدت سه سال با در نظر گرفتن نرخ تورم تمديد كرد"و استعلام صورت نگيرد؟لطفا توضيح دهيد به استناد مواد قانوني
 • ت صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور ه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آيين نامه بند هـ‍ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1388.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 100.30576 مورخ 1388.3.31 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت جزء «ج» بند (1) تصويب نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1386.10.1 آيين نامه خريد خدمات مشاوره را به شرح زير تصويب نمودند:
 • ه به صورت كتبي براي معرفي نماينده و شركت در جلسه دعوت بعمل مي آورد. عدم حضور نماينده مانع از تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهدشد. تبصره 2- در هر حالت تعداد اعضاي هيئت بايد فرد باشد. 5- مشاوره: هر نوع خدمات مديريتي، كارشناسي، مشاوره اي يا خدمات مهندسي مشاور، از جمله: الف- طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي؛ ب- مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح؛ پ- مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعه اي؛ ت- مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي؛ ث- مطالعات منطقه اي و آما
 • ري نرم افزارهاي سفارشي؛ ف- طراحي شبكه هاي رايانه اي؛ ق- خدمات برنامه ريزي فناوري اطلاعات و ارتباطات، شامل تهيه طرح هاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين معماري سازماني ك- خدمات جنبي و مكمل خدمات مشاوره. گ- خدمات كارشناسي در يك يا چند مورد از زمينه هاي اداري، مالي، آموزشي، حقوقي، پژوهشي، فني يا بازرگاني تبصره - چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمينه هاي تخصصي، نيازي به افزودن يا تغيير موارد يادشده باشد، كارفرما پيشنهاد خود را به معاونت ارائ
 • لاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني مي شود. توسط اين مطالعات، تاييد يا رد طرح يا پروژه ويا تعيين حدود و زمان اجراي گزينه برتر مشخص مي شود؛ 19- طراحي تفصيلي: خدماتي كه در صورت اعلام موجه بودن طرح يا پروژه توسط مطالعات توجيهي، با انجام محاسبات فني- مهندسي به مدارك لازم براي عمليات اجرايي، نصب و راه اندازي (شامل تعيين مشخصات و جزئيات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك) يك طرح يا پروژه منجر شود؛ 20- ارزشيابي عملكرد: فرايندي كه در آن سطح كيفي كارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور، در مقاطع يا دوره
 • طبقه بندي اطلاعاتقانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م , ماليات بردرآمدمشاغل, مشمول ماليات مشاغل, اظهارنامه مالياتي, دفاتر روزنامه و كل, هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات, مشاغل بند الف وب وج , علي‌الرأس, معافيت موضوع ماده 84, موسسه حسابرسي, حسابرسي, حسابدار رسمي, حسابداران رسمي, حسابدار, اسامي حسابداران رسمي, ليست حسابداران رسمي, فهرست حسابداران رسمي, موسسه حسابرس مشهد, موسسه حسابرس كرمانشاه, موسسه حسابرسي تهران, موسسه حسابرسي, حسابرسي, حسابدار رسمي, حسابداران رسمي, حسابدار, اسامي حسابداران رسمي, ليست حسابداران رسمي, فهرست حسابداران رسمي, موسسه حسابرسي كرمانشاه, دستورالعمل مرحله دوم ماليات بر ارزش افزوده, سازمان امور مالياتي, شوراي اصناف كشور, نظام ماليات بر ارزش افزوده, مشمولان مرحله دوم ماليات بر ارزش افزوده, آيين نامه خريد خدمات مشاوره, قانون برگزاري مناقصات, قيمت گذاري خدمات مشاور, مشاوره, فراخوان مشاوره


97 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني