جستجو در پورتال

مقالات/ حرفه حسابرسي در بازار سرمايه
اصل اساسي مشاركت مردم در بورس به درجه اعتماد آنان به گزارش‌هاي صحيح و دقيق مالي بستگي كامل دارد. بورس يكي از ابزارهاي بسيار مهم جوامع اقتصادي به‌شمار مي‌رود
 • باتجربه، تهيه و مورد تاييد قرار گيرد. علاوه بر آن، خريداران و فروشندگان و صاحبان سهام به متخصصان و مشاوراني نياز دارند كه نظر آنها در تصميمات اقتصادي (خريد و فروش)‌ آنان موثر باشد. بسياري از خانوارهاي ايراني در حال حاضر چه از طريق واگذاري سهام كارگري و چه از طريق خريد سهام، عملا در بازار سرمايه مشاركت دارند كه بسياري از آنها به خاطر وجود حسابداران حرفه‌اي (رسمي يا قسم خورده)، كه مورد مشورت آنان قرار مي‌گيرند، به اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها تشويق مي‌شوند. از طرف د
 • ... مي‌باشد جز از طريق تقويت شبكه‌هاي حسابرسي و نظارت مالي و به‌كارگماري افراد شايسته در مناصب اصلي نمي‌باشد. آنچه در حال حاضر براي جامعه حسابداري كشور مهم است كوشش براي اعتلاي جامعه حسابداري و تدقيق در آيين رفتار حرفه‌اي و حراست از حقوق اجتماعي سهامداران به استناد مسووليت‌هاي اجتماعي حسابداران مي‌باشد. بي‌ترديد در شرايط كنوني احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناكافي و بعضا نادرست در صورت‌هاي مالي به منظور پوشش سود سهم (EPS) وجود دارد كه صرف اتكا به استاندا
 • تي بازارهاي بزرگ سرمايه همچون بازار سرمايه آمريكا (SEC) و يا بازار سرمايه انگلستان نيز حكايت از نظارت عاليه مقام ناظر بازار از طريق حرفه حسابرسي به وسيله PCAOB و PAID است كه در مطالب بعدي توضيح بيشتري پيرامون اين دو نهاد ارائه شده است. ● اما واقعيت چيست؟ مسووليت تهيه صورت‌هاي مالي يا هرگونه دستكاري در سود سهام شركت‌ها كه امروزه به «بازي سهام، سفته‌بازي، حباب و دستكاري در قيمت سهام» معروف است بر عهده هيات‌مديره شركت‌ها يا كساني است كه به نوعي به علت دسترسي ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضرورت بازنگري در كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي
تحولات اخير سيستم بانكي كه در معناي عميق خود به جهاني شدن دلالت دارد، نياز به نظارت ‏محتاطانه را جهت حفظ ثبات و اطمينان در سيستم مالي افزايش داده است و اين موضوع با وقوع بحران ‏مالي جهاني، اهميت صد چندان يافته است.‏
 • ت و اين موضوع با وقوع بحران ‏مالي جهاني، اهميت صد چندان يافته است.‏ ضرورت بازنگري در كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي با توجه به نزديكي زمان خصوصي سازي بانك هاي دولتي، ضرورت دارد كه چارچوب سيستم كنترل داخلي و كاركرد حسابرسي داخلي آنها مورد بازنگري قرار گرفته و كليه الزامات تعيين شده توسط كميته باسل در نظارت بانكي بايد مدنظر قرار گيرد. تصريح بند «ج» سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر «آماده سازي بنگاه هاي داخلي
 • اشاره دارد. همچنين، اصل مذكور استفاده از هر نوع اطلاعات براي منافع شخصي يا استفاده از آن در مواردي كه خلاف قانون و مقررات يا برخلاف اهداف بانك باشد را ممنوع ساخته است. در واقع اين الزام براي كليه كاركنان است. با توجه به اصول تشريح شده در بالا، حراست از بي طرفي، انصاف، استقلال، استمرار، صلاحيت حرفه اي و ساير الزامات مورد نياز براي حصول اطمينان از حسابرسي موثر و كارآ مهم ترين معيارهايي است كه بايد توسط بانك مورد توجه قرار گيرد كه به روش هاي زير محقق مي شوند: • شناخت استقلال حسابرس
 • انك هاي دولتي مشمول واگذاري را دوچندان مي كند.اينكه آيا حسابرسان در عمل حاضر به پذيرش چنين مسووليت خطيري مي شوند، حسابرسان براساس كدام ادعاي مديريت ارشد شركت بايد اقدام به صدور تاييديه و معيارهاي ارزيابي سيستم كنترل هاي داخلي براي ارائه تاييديه كنند چيست، حديث مفصلي است كه به فرصت هاي بيشتري نياز دارد. پايان سخن سازماندهي كار واحد حسابرسي داخلي بانك در قالب اصول مورد اشاره در نوشته پيش رو، همكاري و هماهنگي بين ناظران و حسابرسان داخلي و مستقل را تسهيل مي كند و اين موضوع منجربه موثرتر و
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پاسخ به خيانت؟
اد ديويدسون در حالي كه از فرودگاه زوريخ خارج مي‌شد، هواي سرد زمستاني را روي پوستش احساس كرد. او به زوريخ آمده بود كه در كنفرانس سالانه دنياي اقتصاد شركت كند. كنفرانسي كه در آن، جلسات پشت سر هم برنامه‌ريزي شده بودند و هيچ وقت آزادي براي اسكي كردن باقي نمي‌ماند.
 • ت؟ دو ساعت بعد ناگهان ضربه‌اي را روي شيشه ليموزين احساس كرد و ناگهان متوجه شد كه به هتل محل اقامتش رسيده است و زمان پياده شدن فرا رسيده است. در همين لحظه موبايلش زنگ زد. فرانك موقام بود. فرانك مدير مالي سازمان و يكي از افراد هيات مديره در كارستون ويت بود و از چهارده سال پيش كه اد به سازمان آمده بود براي او به عنوان يك مربي عمل كرده بود. اد ناگهان متوجه نوعي حالت اضطراب و نگراني در صداي فرانك شد. فرانك گفت: «فكر مي‌كنم او پا پس كشيده است. من الان با ديويد صحبت كردم. گفت به ت
 • و كار و منافع سهامداران سازمان و ذي‌نفعانش نبود. يكي از دوستان فرانك در هيات مديره به محض اينكه جلسه تمام شده بود اين موضوع را به اطلاع او رسانده بود كه حداقل صبح روز بعد فرانك مجبور نباشد تحقير ناشي از اسكورت شدن به خارج از سازمان توسط ماموران حراست را تحمل كند. فرانك گفته بود: «به نظر در مورد تو به صورت واضح حرفي به ميان نياورده است.» اد مي‌دانست كه فرانك چه كار مي‌كند: به او اجازه مي‌داد كه فكر كند كه شايد هنوز شانسي براي به دست آوردن شغل مورد نظرش داشته باشد و
 • عضو با ارزش را از دست بدهد. صداي زنگ آسانسور بلند شد و اد فهميد كه به اتاق كنفرانس رسيده است. به ساعتش نگاه كرد. بيست دقيقه تا آغاز سخنراني اش فرصت داشت. كمي‌ احساس تهوع مي‌كرد. ولي متن سخنراني را به سينه اش فشرد و به پيش رفت. سوال: اد چه كار مي‌كند؟ منبع: HBR موردكاوي خيانت؟ سريما نازاريان پاسخ مطالعه موردكاوي هفته گذشته اد كه قرار بود جانشين مديرعامل شود، متوجه شده است كه مديرعامل سازمان، ديويد، نظرش را عوض كرده است. فرانك، مدير مالي سازمان كه به كمك اد، ديويد را به مقام فعل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقش روابط عمومي در خوش نامي سازمان
در فضاي رقابتي عصر جديد، خوشنامي يا برند كه نشان دهنده هويت و اعتبار و يادآور تمام كاركردهاي تعامل شركت با مشتريان است، از اهميت ويژه اي برخوردار است
 • 1389-09-20 نويسنده: مترجم: چكيده: در فضاي رقابتي عصر جديد، خوشنامي يا برند كه نشان دهنده هويت و اعتبار و يادآور تمام كاركردهاي تعامل شركت با مشتريان است، از اهميت ويژه اي برخوردار است نقش روابط عمومي در خوش نامي سازمان   هدف: در فضاي رقابتي عصر جديد، خوشنامي يا برند كه نشان دهنده هويت و اعتبار و يادآور تمام كاركردهاي تعام
 • امل ماندن مشتري، رضايت او از تمام كاركردهاي شركت است. بپذيريم كه بايد به مشتري ثابت كنيم كه چرا بايد ما را انتخاب كنند. پس بايد وجوه تمايز سازمان را بشناسيم و به آنان معرفي كنيم. بپذيريم كه همه چيز در ارتباطات بامشتريان مهم است. از برخورد نيروهاي حراست تا  آراستگي محل كيفيت كار و نحوه مديريت و ..... بپذيريم كه خوشنامي، اتفاقي به دست نمي آيد. پس براي آن، برنامه ريزي و اقدام كنيم. بپذيريم كه اولين برخورد و آخرين برخورد، در ذهن مشتري مي ماند. بپذيريم كه تبليغات مهم است اما هيچ تبليغي ب
 • براي آن، برنامه ريزي و اقدام كنيم. بپذيريم كه اولين برخورد و آخرين برخورد، در ذهن مشتري مي ماند. بپذيريم كه تبليغات مهم است اما هيچ تبليغي به اندازه عملكرد شما و در نتيجه تبليغات دهان به دهان و نهايتاً روابط عمومي مؤثر نيست. بپذيريم كه بايد سخت كار كنيم، هوشمندانه كار كنيم و مهم تر ازآنها عاشقانه كار كنيم. بپذيريم كه كاركنان راضي، مشتريان راضي مي آفرينند. بپذيريم كه از هر ارتباطي بايد براي تصوير سازي مثبت در ذهن مشتريان استفاده كنيم. بپذيريم كه روز به روز، ميزان آگاهي مشتريان و در نتي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ از زيان در بورس تا باخت در فاركس
اين نوشته يك درددل دوستانه به عنوان يك فعال بازار‌هاي مالي (بورس و فاركس) است تا تاييد يا رد يك موضوع يا يك جريان. احساس مي‌شود كه جرياني در بازار سرمايه ايران به سرعت در حال نفوذ است و متاسفانه هيچ فرد يا گروه يا كارشناس و مسوولي در خوشبينانه‌ترين حالت به ذات آن دقت نكرده يا درك كرده است اما كاري از دست او بر نمي‌آيد.
 • چكيده: اين نوشته يك درددل دوستانه به عنوان يك فعال بازار‌هاي مالي (بورس و فاركس) است تا تاييد يا رد يك موضوع يا يك جريان. احساس مي‌شود كه جرياني در بازار سرمايه ايران به سرعت در حال نفوذ است و متاسفانه هيچ فرد يا گروه يا كارشناس و مسوولي در خوشبينانه‌ترين حالت به ذات آن دقت نكرده يا درك كرده است اما كاري از دست او بر نمي‌آيد.   از زيان در بورس تا باخت در فاركس    با سقوط شاخص‌هاي بورس طي دو سال گذشته، به مرور
 • ه علاقه‌مندان ارائه نمي‌شود و بخش قابل‌توجهي از تجربيات ضرركنندگان بازار تنها از طريق ضررهاي هنگفت شخصي و با هزينه‌هاي زياد به دست آمده است. در صورتي كه احساس مسووليت صادقانه و منطقي مشاوران و معرفي‌كنندگان نقش بسيار مهمي در حراست از سرمايه معامله‌گران و كمك در باقي ماندن آنها در بازار دارد. قصه آموزش فاركس هم در ايران قصه جالبي است. گروهي از بزرگترين ضرركنندگان بازار با سود جويي شركت‌هاي غير معتبر و حتي در مواردي مراكز دانشگاهي با انگيزه كسب سود كوتاه مدت زم
 • دمو، به آنها در كسب سود در حساب‌هاي دمو، كمك كرده و حتي در مواردي با ارائه قيمت‌هاي متفاوت در سرور مربوط به حساب‌هاي دمو به آنها كمك مي كنند تا احساس برنده بودن، سود كردن و لذت بردن از معاملات را احساس كنند و همين فردا صبح با نماينده كارگزاري مربوطه درايران تماس بگيرند و با اصرار فراوان درخواست افتتاح حساب واقعي (Real) كنند. غافل از اينكه ماهيت و عملكرد حساب‌هاي دمو با حساب‌هاي واقعي كاملا متفاوت است. البته حالت برعكس ديگري نيز وجود دارد و آن حالتي است كه يك نماينده برو
 • طبقه بندي اطلاعات
سرفصلهاي کتاب/ روشنفكران و دولت در ايران
بي‌ترديد براي نسلي كه در زمره نقش‌‌آفرينان و شاهدان عيني در عرصه انقلاب 57 نبوده‌اند، چگونگي اتحاد روشنفكران و نيروهاي مذهبي از جذابيت بسياري برخوردار است.
 • نند. بر همين اساس مفهوم روشنفكر داراي بار ماركسيستي و اعتقاد به ايده مبارزه انقلابي عليه وضعيت موجود و دولت حاكم را در خود داشت. [ص9] به اين ترتيب تلاش براي تغيير سياسي اصلي‌ترين تفاوت روشنفكران با منورالفكراني است كه رسالت خود را در انتقال افكار جديد و انجام اصلاحات در جامعه مي‌دانستند. به دليل اهميت نقش حزب توده در جريان روشنفكري ايران، تاريخچه‌اي از تشكيل حزب و فرازونشيب‌هاي آن در اين فصل ارائه مي‌شود كه از جمله آنها مي‌توان به تاسيس حزب توسط اعضاي گروه 53 نفر
 • د شوراي‌عالي فرهنگ و هنر با هدف ترويج «فرهنگ اصيل ملي» بر آن شد تا ايده «اصالت» را از دست روشنفكران خارج سازد. اقتباس حاكميت از گفتار روشنفكران چپ‌گراي دهه 1340 باعث شد تا با شدتي به مراتب بيشتر از آنان داعيه حفظ و حراست از فرهنگ خودي را داشته باشد ... تلاش براي حفظ ميراث فرهنگي، تاسيس موزه‌ها و احياي موسيقي، معماري و هنرهاي تزئيني سنتي دال بر اين مدعا است. در اين راستا تلاش‌هاي گسترده‌اي براي جذب روشنفكران و استفاده از ايشان به ويژه در سازمان را
 • سپس تلاش‌هاي رژيم براي احياي فرهنگ اصيل كه مي‌كوشيد آن را با جنبه‌هاي مدرن‌تر فرهنگ غربي آشتي دهد، آشكارا مورد تمسخر قرار گرفت. روشنفكران با طرح شعار «احياي گذشته‌اي اصيل» و با بيان اينكه معيار گزينش احياي عناصر چيست تلاش كردند تا خط تمايزي بين خود و روشنفكران دولتي ترسيم كنند. منتقدين دستگاه حكومتي، گزينش‌هاي فرهنگي و تاريخي رژيم را در راستاي ارائه تصويري با شكوه و مجلل از گذشته به ويژه قبل از اسلام، مي‌دانستند تا به اين وسيله هر چه بيشتر در بين م
مشاوره/ با سلام احمد به دليل اينكه سن شناسنامه اش 15 سال كوچك بوده با شناسنامه برادر بزرگترش در اوايل انقلاب استخدام و برادرش هم در شهرداري استخدام ميگردد حاليه پس از 32 سال كار و بازنشستگي هر دو و بر قراري حقوق ان ، اخيرا سازمان بازنشستگي با قطع حقوق هردو برادر ميگويد شما با يك شناسنامه دو حقوق ميگيريد راه حل چيست ؟ با تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام احمد به دليل اينكه سن شناسنامه اش 15 سال كوچك بوده با شناسنامه برادر بزرگترش در اوايل انقلاب استخدام و برادرش هم در شهرداري استخدام ميگردد حاليه پس از 32 سال كار و بازنشستگي هر دو و بر قراري حقوق ان ، اخيرا سازمان بازنشستگي با قطع حقوق هردو برادر ميگويد شما با يك شناسنامه دو حقوق ميگيريد راه حل چيست ؟ با تشكر  ؟ باسلام اين مورد در محدوده ما نبوده وكاري خلاف ميباشد شما هم
 • زنشستگي با قطع حقوق هردو برادر ميگويد شما با يك شناسنامه دو حقوق ميگيريد راه حل چيست ؟ با تشكر  ؟ باسلام اين مورد در محدوده ما نبوده وكاري خلاف ميباشد شما هم ميتوانيد مراتب را به اداره حراست شهرداري اعلام فرماييدحرفه حسابرسي, بازار سرمايه, حسابرسي, استانداردهاي حسابرسي, گزارش‌هاي حسابرسي, جامعه حسابداران رسمي, صورت‌هاي مالي, حسابرسان مستقل, حسابرس, حسابدار, سرمايه, بازار, نظارت, كنترل و حسابرسي داخلي سيستم بانكي, سيستم بانكي, حاكميت شركتي, حسابرسي داخلي وحسابرس مستقل, سيستم كنترل داخلي ومديريت ريسك, بازارهاي مالي بين المللي, ريسك اعتباري, كنترل داخلي اثربخش, اقلام داخل يا خارج ترازنامه, قابليت كنترل, خود كنترلي, كميته باسل, پاسخ به خيانت؟, سازمان, مشتري, تبليغ, عمومي, تبليغات, تجاري, بازار, مشتريان, خوشنام, خوشنامي, تبليغات, ارتباط, رقابت, كاركرد, بازارياب, نقش روابط عمومي, روابط عمومي, زيان در بورس , باخت در فاركس , بازار‌هاي مالي, فاركس, بورس , بروكر , معامله, بازار, معامله‌گر, سرمايه, سرمايه‌گذار, حساب‌ها, سرمايه‌گذاران , حساب‌هاي دمو, خوشبينانه, برنده, شبه‌بروكر


به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني