جستجو در پورتال

اخبار/ افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.
 • نا»، ماليات در همه كشورها به عنوان مهمترين ابزار درآمدي است به طوري كه بسياري از كشورها بخش عمده‌اي از منابع بودجه خود را از اين طريق تأمين مي‌كنند؛ اما در ايران ماليات هنوز نقش خود را در منابع درآمدي بودجه به خوبي ايفا نكرده است. در قانون بودجه امسال، سهم ماليات از كل درآمدهاي دولت حدود 30 درصد بوده و همچنين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 7 درصد برآورد شده است. هدف برنامه پنجم توسعه در بخش ماليات تأمين 100 درصد بودجه جاري كشور از درآمدهاي مالياتي و افزايش نسبت ماليات به تول
 • جرايي آن ضعيف است. در اين قانون ضمانت‌هاي اجرايي قانون تقويت شده است تا قانون ضمانت‌هاي اجرايي لازم را داشته باشد. اصلاحات ديگر در راستاي برنامه پنجم توسعه و در جهت هدايت مشوق‌هاي مالياتي به سمت نرخ ماليات صفر است كه طبق برنامه پنجم معافيت‌ها بايد به سمت اعتبارات سوق داده شود. با اين اقدام يك فعال اقتصادي در صورت معافيت مالياتي بايد اظهارنامه خود را به سازمان ارائه و فعاليت خود را در اقتصاد ابراز كند، همچنين براساس آن اعلام كند چه ميزان ماليات به وي تعلق گرفته است كه آن مال
 • به سمت اعتبارات سوق داده شود. با اين اقدام يك فعال اقتصادي در صورت معافيت مالياتي بايد اظهارنامه خود را به سازمان ارائه و فعاليت خود را در اقتصاد ابراز كند، همچنين براساس آن اعلام كند چه ميزان ماليات به وي تعلق گرفته است كه آن ماليات به عنوان اعتبار مالياتي در نظر گرفته و نرخ ماليات صفر خواهد شد؛ اما به عنوان يك فعال اقتصادي بايد نقش خود، حوزه فعاليت و عمل خود را در نظام مالياتي ابراز كند. * در صورت عدم ابراز فعاليت خود در اقتصادي سازمان امور مالياتي چه اقدامي انجام خواهد داد؟ عسكري: در آن ص
مشاوره/ سلام . مي خواستم بدونم براي اطلاع از قانون معافيت مالياتي اسپانسرهاي ورزشي به كدام فانون و ماده قانوني رجوع كنم ؟ من قهرمان آسيا و مربي رشته جودو هستم و براي تيم داري نياز به اسپانسر .
سلام . مي خواستم بدونم براي اطلاع از قانون معافيت مالياتي اسپانسرهاي ورزشي به كدام فانون و ماده قانوني رجوع كنم ؟ من قهرمان آسيا و مربي رشته جودو هستم و براي تيم داري نياز به اسپانسر .
 • پرسش و پاسخ سلام . مي خواستم بدونم براي اطلاع از قانون معافيت مالياتي اسپانسرهاي ورزشي به كدام فانون و ماده قانوني رجوع كنم ؟ من قهرمان آسيا و مربي رشته جودو هستم و براي تيم داري نياز به اسپانسر .   ؟ باسلام  اميدوارم كه دراين هدف خود موفق باشيد . درخصوص معافيتها هم براساس ماده 134 ماليات ها باشگاههاي ورزشي از پرداخت ماليات درامدهاي ورزشي و طبق بند10 ماده 148 شركتهاي صنعتي وتوليدي براساس
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 0000-00-00 نويسنده: غلامحسين دواني- علي اماني مترجم: چكيده: سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنا
 • نتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق (چنانچه صاحب حق اشخاص حقوقي باشند به نرخ دو درصد (2%) و چنانچه صاحب حق اشخاص حقيقي باشند به نرخ سه درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد. ماده 84- تا ميزان معافيت مندرج در قانون بودجه سالانه درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق‌بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي‌شود. با توجه به اجراي قانون يارانه‌ها در آينده نزديك و در جهت حفظ حقوق و معيشت كاركنان بخ
 • د پرداخت‌كنندگان اين قبيل وجوه مكلف‌اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده ‌(84) ايـن قانون به نرخ‌هاي مقـرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف 30 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند. از آنجا كه فرآيند استرداد اضافه پرداخت ماليات حقوق از سال 1345 تاكنون وجود نداشته اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌شود تا حقوق موديان مالياتي حفظ گردد. ماده ‌87. اشخاص حقوقي مي‌توانند اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان خود
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي نوع: قانون موضوع: ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي در قانون مالياتهاي مستقيم منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس تاريخ انتشار: 1380-11-27 تاريخ اعتبار از: 1380-11-27 تا:
 • – ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي ماده 105 – جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غيرمعاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست وپنج درصد (25%) خواهند بود. تبصره 1-درمورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند، درصورتيكه داراي فعاليت انتف
 • نتفاعي باشند، از ماخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود. تبصره 2- اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي ازقبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك هاي فني يا واگذاري
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • هزينه هاي قابل قبول و استهلاك نوع: قانون موضوع: هزينه هاي قابل قبول و استهلاك در قانون مالياتهاي مستقيم منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس تاريخ انتشار: 1380-11-27 تاريخ اعتبار از: 1380-11-27 تا:
 • مورد رسيدگي ارتباط دارد. 27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد. 28- هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي ـ هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون به ازاي هر نفر. تبصره 1- هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است. به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جزو هزينه هاي ق
 • قانون حسب مورد مستهلك كنند. تبصره 4- دراجاره هاي سرمايه اي دارايي هاي ثابت استهلاك پذير، نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود. ماده 151- جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذارده مي شود.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
 • نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3) منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1389-03-13 نويسنده: محمد علي موثقي مترجم: چكيده: كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است
 • raquo; است و عنوان كردن آن و به طور مشخص از شمار تعداد زيادي از سرفصل هاي فرعي و متعدد هزينه، ناصحيح به نظر مي رسد. 4-2 - وفق مفاد ماده 105ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي از طريق جمع جبري «درآمد»، «زيان» (حاصل از منابع غيرمعاف) و معافيت هاي مقرر قانوني و به نرخ 25درصد محاسبه خواهد شد. قياس دو ماده ياد شده اخير در بدو امر حاكي از اين است كه در ارتباط با اشخاص حقوقي، واﮊه «زيان» در محاسبه درآمد مشمول ماليات آنها، جايگزين واﮊه «هزينه» اشخاص حقيقي شده است
 • قوق صاحبان سرمايه به دلايلي غيراز عمليات متداول شخصيت حسابداري، زيان (Losses)و برعكس، افزايش در حقوق صاحبان سرمايه به دلايلي غيراز عمليات متداول شخصيت حسابداري، سود غيرعملياتي (Gains) ناميده مي شود. به علاوه برابر اظهارنامه هاي مختلفي كه سازمان امور مالياتي براي انواع اشخاص حقيقي (مشمولين بند هاي «الف»، «ب» و «ج») و نيز اشخاص حقوقي موضوع ماده 105تهيه و در دسترس عموم قرار داده است، انواع مختلف سر فصل هاي درآمد و هزينه در ج شده اند. هرگاه موازين حقوقي (و به موج
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مسووليت اجتماعي شركت‌ها
وبلاگ‌نويسي از پديده‌هاي جديد و مهم اجتماعي، سياسي و اقتصادي است كه با اتكا به اينترنت ممكن شده است. اقتصاددانان زيادي هم براي انتقال افكار خود و هم براي ايجاد رابطه اي نزديك و پويا با دانشجويان به طور مرتب در وبلاگ‌هاي خود يادداشت مي‌نويسند.
 • اقع به بسياري از اهداف ادعايي همان كساني كمك مي كنند كه مي گويند شركت ها بايد با حفاظت از محيط زيست، ملاحظه اثرات رفتار شركت بر ساير طرف هاي ذي نفع و سهيم شدن در آرمان هاي متعالي، «مسووليت اجتماعي» نيز داشته باشند؛ در عين حال، به نظر من قانون، قرارداد و استفاده فردي از منابع در اختيار، به جاي مسووليت و رفتار گروهي بايد روش پياده كردن اهداف گوناگون اجتماعي باشد. ارجاعاتي كه به رفتار شركت ها مي شود در واقع امر به معناي رفتار مديريت عالي شركت است كه اساسا از سوي سهامداران و از طريق ن
 • د شركت و سهامدار هر دو در طبقه درآمدي 20 درصدي قرار دارند. شركت 10 دلار درآمد دارد كه 2 دلار آن را ماليات مي پردازد و 8 دلار را به سهامدار مي دهد. سهامدار 8 دلار را به امور نيكوكاري مي دهد كه براي وي 4/6 دلار هزينه برمي دارد چون كه او 20درصد تخفيف (معافيت) مالياتي مي گيرد. اگر سهامدار مي خواهد موسسه نيكوكاري 10 دلار داشته باشد، او بايد دست به جيب شود و 2 دلار ديگر بدهد كه براي وي 6/1 دلار هزينه برمي دارد (چون كه 20 درصد تخفيف مي گيرد) و بنابراين هزينه كل وي از بابت دادن 10 دلار به امور نيكوكار
 • براي وي 6/1 دلار هزينه برمي دارد (چون كه 20 درصد تخفيف مي گيرد) و بنابراين هزينه كل وي از بابت دادن 10 دلار به امور نيكوكاري 8 دلار است. اينك فرض كنيد كه در عوض، شركت مستقيما 10 دلار را به امور نيكوكاري مي دهد، اين هزينه اي براي بنگاه است كه تخفيف مالياتي به آن تعلق مي گيرد و بنابراين براي بنگاه فقط 8 دلار خرج برمي دارد. پس سهامدار 2 دلار تخفيف مالياتي اش را از دست مي دهد به اين معنا كه هزينه كل براي او از جهت اين انتقال، مثل قبل 8 دلار است. اما وضع مالي شركت به مبلغ 2 دلار بهتر شده است چون ك
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تبعيض مالياتي منتفي است
دنياي اقتصاد- علي عسكري، رييس سازمان امور مالياتي در واكنشي جديد به خواسته‌هاي مالياتي صنف طلا و جواهر اعلام كرد كه تبعيض مالياتي منتفي است و دولت بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصر است.
 • طاب به طلا فروشان:تبعيض مالياتي منتفي است تبعيض مالياتي منتفي است دنياي اقتصاد- علي عسكري، رييس سازمان امور مالياتي در واكنشي جديد به خواسته هاي مالياتي صنف طلا و جواهر اعلام كرد كه تبعيض مالياتي منتفي است و دولت بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصر است. همزمان علي لاريجاني، رييس مجلس هم در جمع اتحاديه صادر كنندگان فرش ايران بر تصميم قطعي براي عدم معافيت مالياتي تاكيد كرد و گفت: ما تصميم جدي گرفته ايم كه هيچ صنفي و فردي را از ماليات معاف نكنيم. اين سخنان از سوي د
 • ده، خبرداده است كه اين قانون همانند ساير قوانين مصوب كشور براي تمامي مشمولان لازم الاجرا بوده و سازمان امورمالياتي نيز از لحاظ اجرا به هيچ عنوان تبعيض آميز عمل نمي كند. در همين حال علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در واكنش به پيشنهادي مبني بر معافيت مالياتي براي توليدكنندگان و صادركنندگان فرش گفته است تصميم جدي گرفته ايم هيچ صنف و فردي را از ماليات معاف نكنيم. توضيحات رييس سازمان مالياتي از سوي ديگر سايت رسانه مالياتي ايران گزارش داد: علي عسكري در نشستي كه با حضور روساي اتحاديه هاي طلا
 • ومشكلات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين صنف برگزار شد، با اشاره به روند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 تاكنون گفت: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دليل برخي مسائل و مشكلات به مدت يك سال به تعويق افتاد و سازمان امور مالياتي در اين فاصله زماني، بسترها و زمينه هاي اجراي قانون را به صورت تدريجي فراهم كرد. وي با بيان اينكه طبق ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر شد كه سازمان مالياتي قانون مذكور را به صورت مرحله اي به اجرا برساند، تصريح كرد: پس از اتمام سه مرحله
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پرسش از حسابرسان
مخاطبان اين نوشته افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي در سمت‌هاي حسابرس و كمك حسابرس كار مي‌كنند. در اينجا پرسش‌ها را مطرح مي‌كنم و در نوشته‌هاي بعدي، پاسخ و نظر قطعي خود را خواهم داد.
 • شهود خود را در مقابل خطرات مختلف بيمه مي‌كرد، پاسخ شما به سوالات مطرح شده در بالا چگونه بود؟ شركت آلفا همچنين هزينه‌هاي زير را جزو هزينه‌هاي مالي خود منظور كرده است. آيا در اين مورد با شركت آلفا موافق هستيد؟ 1-هزينه حسابرسي و بازرسي قانوني، 2- هزينه مطالبات سوخت شده و مشكوك الوصول، 3- هزينه‌هاي دلالي، 4- هزينه‌هاي حق‌العمل كاري، 5- هزينه‌هاي حسابداري كه به صورت قرارداد با شخصي منعقد كرده است، 6- هزينه‌هاي مشاوره مالي، مالياتي و حقوقي و 7- هزينه‌هاي
 • خاص) براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1388، نسبت به مورد فوق چه نظري داريد؟ آيا شركت آلفا مي‌تواند حساب جاري سهامداران شركت را بابت هزينه‌هاي آگهي و تبليغات شركت بدهكار كند؟ از طرفي هم آيا اين عمل شركت مي‌تواند از نظر سازمان امور مالياتي كشور مورد قبول واقع شود؟ آيا اين عمل شركت باعث رد شدن دفاتر قانوني شركت نمي‌شود؟ پاسخ‌ها به اين مقاله را در مقاله‌هاي بعدي خواهم داد، ولي چنانچه خوانندگان گرامي اين مقاله مايل به دادن پاسخ‌هاي مطرح شده هستند، لطفا پاسخ&zw
 • ان شركت بايد ده سهم به عنوان سهام وثيقه به صندوق شركت بسپارد. سهام وثيقه مديران به حسابرس ارائه نشد. 7- نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به همراه نسخه‌اي از صورتجلسه هيات مديره به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه نشده و در نتيجه در روزنامه رسمي آگهي نشده است (ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت). 8- طبق ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع عمومي فوق‌العاده به پيشنهاد هيات مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت، در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي‌كند. پيشنهاد هيات مديره راجع ب
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل
به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم كمك قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي كه قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه هاي احتمالي كه قانونگذار براي آنان پيش بيني كرده مي نمايد. از اين رو، در اين بخش به اجمال به بيان پاره اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد مشاغل مي پردازيم.
 • نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل نوع: قانون موضوع: نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل منبع تهيه: http://www.intamedia.ir/ تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1389-11-15 تاريخ اعتبار از: 1381-12-01 تا:
 • ماليات بر درآمد مشاغل   اول: اشخاص مشمول ماليات بر درآمد مشاغل شخص يا اشخاص حقيقي كه از طريق اشتغال يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون نظير: فصل درآمد اجاره املاك- درآمد حقوق و ... در ايران درآمد تحصيل كنند، پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشند. دوم: درآمد مشمول ماليات موديان مشمول ماليات بر درآمد مشاغل به استناد ماده 94- درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه
 • رت هستند. ب- صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند. ج- صاحبان مشاغلي كه مشمول بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند، مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي نگهداري كنند. الف: صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95 بر اساس ماده 96- صاحبان مشاغل موضوع بند فوق در دوازده گروه فهرست گرديده اند و از دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان شروع و به صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي خاتم
 • طبقه بندي اطلاعاتاصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي, اشخاص حقوقي خارجي, ماليات اندوخته‌, مؤسسات بيمه , ماليات پيمانكاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان, مأخذ محاسبه ماليات دوره انحلال, هزينه هاي قابل قبول و استهلاك, هزينه‌هاي استخدامي, حقوق بازنشستگي, مزاياي پايان خدمت, خسارت اخراج و بازخريد, زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي, زيان حاصل از تسعير ارز, نقد قانون ماليات‌هاي مستقيم , ماليات, مودي, ماليات‌هاي تكليفي, درآمد مشمول ماليات, در آمد (Revenue), هزينه (Expense), سود خالص (Net Income, مسووليت اجتماعي شركت‌ها, مسووليت اجتماعي , حداكثر سازي منافع, وبلاگ اقتصاد دان, سود ومنفعت, ماليات صنف طلا و جواهر , قانون ماليات بر ارزش افزوده , طلا و جواهر , پرسش از حسابرسان, پرسش , حسابرسان, حسابرس, كمك حسابرس , صورت‌هاي مالي شركت, صورت‌هاي مالي, اظهارنظر حرفه‌اي, هزينه حسابرسي, حسابرس , حسابرسي, هزينه, صورت, اظهارنظر, پرداخت, حرفه‌اي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .