جستجو در پورتال

مقالات/ آينده انتخاب عمومي
ساده‌ترين راه براي پيش‌بيني آينده، تعميم گذشته است. اگر انتخاب عمومي حوزه‌اي ديگر از علم اقتصاد نظير سازماندهي صنعتي (IO) بود، آنگاه اين روش احتمالا پيش‌بيني خوبي از آينده به دست مي‌داد.
مقالات/ ضرورت تدوين استاندارد صنايع معدني
در ايران استانداردهاي حسابداري و گزارشگري در رابطه با تعيين ارزش پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي معدني يا شركت‌هاي با موضوع فعاليت كشاورزي، جنگلداري يا شيلات كه از انفال كسب درآمد مي‌كنند، تدوين نشده است. اين امر موجب شده به محض اولين شايعه يا هرگونه سوالي در خصوص وضعيت پروانه بهره‌برداري اين شركت‌ها، قيمت سهام آنان در بورس ريزش كند و موجي همانند سونامي را در بازار سرمايه‌ايجاد كند.بنابرابن ارائه استاندارد اينگونه صنايع خاص توسط سازمانهاي ارائه كننده استاندارد در ايران ( سازمان حسابرسي) مي تواند به شفافيت گزارشگري مالي در اين صنايع كمك شاياني نموده وسرمايه گذاران در بازار سرمايه را نيز از سر در گمي نجات دهد.
مقالات/ چرا هيات استانداردهاي حسابداري مالي داراي ‏چارچوب مفهومي است؟
تئوري حسابداري مجموعه‌اي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست كه زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشكيل مي‌دهد. در اين راستا تئوري حسابداري، نوعي چارچوب مفهومي مرجع به‌وجود مي‌آورد كه مقررات خاص حسابداري براساس اين چارچوب تدوين مي‌شوند.
 • د است. اقدامات اين هيئت مي تواند حاوي نكات آموزنده اي باشد. اين مقاله به ارائه آراي دو تن از كارشناسان ارشد هيئت استانداردهاي حسابداري مالي مي پردازد كه موضوعات اساسي قابل طرح درباره چارچوب مفهومي را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. چارچوب مفهومي چيست؟ چارچوب مفهومي مجموعه اي از اهداف كلي و مباني مرتبط با هم است كه اهداف كلي و اهداف خاص گزارشگري مالي را تعيين و مباني و مفاهيم اصلي رسيدن به اين اهداف را مشخص مي كند. اين مفاهيم، راهنمايي براي انتخاب رويدادها، معاملات و شرايطي است كه بايد درنظ
 • ارد. همچنين بيانيه مفهومي شماره 6 <عناصر صورتهاي مالي> را جايگزين بيانيه مفهومي شماره 3 <عناصر صورتهاي مالي واحدهاي تجاري> كرده است، تا واحدهاي غيرانتفاعي را نيز به همراه واحدهاي انتفاعي دربرگيرد. تأثير چارچوب مفهومي بر عمليات حسابداري چيست؟ بيانيه هاي مفهومي به طور مستقيم بر عمليات حسابداري تأثير ندارند و موجب تغيير در اصول پذيرفته شده حسابداري و يا اصلاح، تعديل يا تفسير روشهاي حسابداري موجود يا استانداردهاي افشاي اطلاعات نمي شوند. همچنين اين بيانيه ها تغيير در روشهاي حسابداري ي
 • دها به كار مي رود و به وسيله افرادي كه استانداردها را به كار مي برند، حسابرساني كه نتايج گزارشهاي مالي را آزمون مي كنند و دانشجويان و استادان رشته حسابداري، مورد استفاده قرار مي گيرد. انگيزه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي براي تدوين چارچوب مفهومي چيست؟ در حقيقت، انگيزه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي براي تدوين چارچوب مفهومي را مي توان از مشاهده تنگناهايي به دست آورد كه سلف آن يعني هيئت اصول حسابداري تجربه كرده است. هيئت اصول حسابداري از ابتداي كار خود بر آن بود تا براي تصميمات خود مباني مف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دلار؛ سود براي آمريكا ضرر براي جهانيان
بحران مالي به وجود آمده ناشي از چيست؟ سوروس از سرمايه داران و نظريه پردازان آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است.
 • تاريخ انتشار: 1387-08-19 نويسنده: فروزان آصف نخعي مترجم: چكيده: بحران مالي به وجود آمده ناشي از چيست؟ سوروس از سرمايه داران و نظريه پردازان آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است. دلار؛ سود براي آمريكا ضرر براي جه
 • ن آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است. دلار؛ سود براي آمريكا ضرر براي جهانيان بحران مالي به وجود آمده ناشي از چيست؟ سوروس از سرمايه داران و نظريه پردازان آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است. به اين تحليل در شرايط كنوني كمتر به آن پرداخته است. سوروس از اين رو
 • نتيجه اش اين خواهد بود كه الان با آن جهان دست به گريبان است؟ به عبارت ديگر جهان سرمايه داري يك مسير غيرمترقبه را طي نمي كند. بلكه اين مسير، مسيري كاملاً پيش بيني شده است. با اين همه، مخاطبان روزنامه سرمايه مايلند بدانند كه ماهيت اين بحران از نظر شما چيست و از كجا نشأت گرفته است؟ اين موضوعي كه مي فرماييد كاملاً درست است. به عبارت ديگر بحث سيكل هاي تجاري در اقتصاد سرمايه داري غرب، بحث چند صد ساله است. اما آن چه اتفاق در اين چند دهه افتاده، ميزان شدت و ضعف اين سيكل ها بوده كه متفاوت بوده است. از
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بازار ؛ سازگاري آزادي «من» و «تو»
آزادي از ابتداي آفرينش بشريت مفهومي دردسرساز با ابعادي گسترده و پايان ناپذير داشته است. آزادي مفهومي است كه همراه خود بسياري فضايل اخلاقي دارد اما براي رسيدن به اين فضايل يك شرط مهم وجود دارد: آزادي نه تنها به نفس آزادي، بلكه آزادي براي مفيد بودن.
مقالات/ اقتصاد سياسي نفت
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوس‌كننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي‌شوند، عمل كرده‌اند.
 • صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي شوند، عمل كرده اند. هنگامي كه درآمد عظيمي را كه با افزايش قيمت نفت از سال 1973 در كشورهاي صادركننده نفت به دست آمده در نظر مي گيريم اين سوال پيش مي آيد كه علت اين عملكرد بد چيست؟ شايد اين به دليل ساختاري باشد كه نفت در اقتصادهاي نفتي به وجود آورده است. اما مگر مديريت درست درآمدهاي نفتي نيز بسيار مشابه مديريت درست هر نوع درآمد ديگري نيست؟ ظاهرا چنين است ولي با وجود اين، برخي مسائل هستند كه در مورد كشورهاي صادركننده نفت ا
 • گر اين است كه چگونه رانت محرك هاي اقتصادي را به سوي رقابت براي رسيدن به درآمدهاي نفتي سوق مي دهد و آن را از فعاليت هاي توليدكننده، به ويژه در محيط هاي غيرشفاف شناسايي شده با صلاحديد سياسي و حق مالكيت نه چندان روشن، دور مي كند. بسته 1: رانت اقتصادي چيست؟ رانت اقتصادي به پول اضافي پرداخت شده براي چيزي اطلاق مي شود كه عرضه آن چيز چه به علت طبيعت آن يا به دليل ابتكارات بشر، محدود مي باشد. به عنوان مثال، ستاره يك فيلم ممكن است دستمزدي چند برابر حقوق هنرپيشه اي با شهرت كم دريافت كند. اين تفاوت در د
 • فرقه اي، از آن جهت كه يك ساختار سياسي هستند كه به اندازه كافي نمي توانند به ايجاد وفاق عمومي بين تمايلات شديدا متعارض بپردازند، با چالش هاي خاصي مواجه مي شوند. در ميان انبوهي از تمايلات متعارض، بهترين راه براي ايجاد حمايت در مديريت محتاطانه منابع چيست؟ در پايان بايد گفت كه هيچ مكانيسمي به تنهايي نمي تواند يك راه حل نهايي را رقم زند. كشورهاي صادر كننده نفت بايد تركيبي از چندين روش را به كار گيرند. آنها بايد بودجه بندي آشكار و محتاطانه و منعطفي را اتخاذ كنند، از تصميم گيري هاي فوري پرهيز كنند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بحران مالي و نظم اقتصادي
نقد مداخله دولت‌ها در اقتصاد وتاثير آنها در شكل‌گيري بحران‌هابحران مالي آمريكا و تاثيرات آن بر عملكرد اقتصادي مدتي است كه به يكي از موضوعات خبرساز جهاني تبديل شده است. در جامعه ما نيز اين موضوع با تاكيد بيشتر بر جنبه‌هاي مخرب آن بدون پرداختن به ماهيت مساله به شدت ادامه دارد.
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
 • آنها در شركت، عضويت در هيأت مديره ساير شركتها، ريز كليه دريافتهاي اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شامل اضافه كاري، ماموريت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت وجود بايد در يك بند جداگانه افشاء شود. س - آقاي دواني ضمانت اجرائي آيين­نامه حاكميتي شركتها چيست؟ چون ظاهراً ما در حال حاضر هم قانون و مقررات زيادي داريم كه اجرا نمي­شوند و ظاهراً ضمانت اجرائي ندارند. ج- ضمانت اجرايي آيين­نامه حاكميتي شركتها از درج توضيح تا كاهش درجه اعتباري، بسته شدن نماد شركت و اعلام اسامي متخلفين در وب­گاه ب
 • ورس تلقي مي­شود كه مجموعه اين قوانين در حال حاضر ضمانت اجرائي قوي دارند. فقط بورس بايد عزم جدي براي برخورد با مديران متخلف داشته باشد. ما هم كه الحمدالله متخلف كم نداريم! س- فلسفه تدوين آئين­نامه حاكميتي شركتها و يا ساير مقررات انضباطي بورس چيست؟ ج- سازمان بورس بعنوان مرجع ناظر بازار سرمايه و به عنوان چشم ناظر سهامداران بايد از منافع عمومي در اين بازار حمايت كند. بنظر من رها كردن بازار و موضوع­هاي انحرافي نظير رقابت كارا و آزادسازي بدون قيد و شرط و يا دل بستن به مكانيزم­هاي خود
 • بحران سال 83 بورس بيانيه دادند كه دولت بيايد زيان سهامداران جزء (بخوانيد همين آقايان) را تقبل كند؟! و بعدها مشخص شد كه اينان بيشتر دغدغه سهام شخصي خود را دارند تا دغدغه بازار سهام را. سوال – نقش كميته حسابرسي در آئين­نامه حاكميتي شركتها چيست؟ ج- در قانون ساربنز اكسلي در امريكا نقش ويژه­اي به كميته حسابرسي تفويض شده كه اين نقش در آئين­نامه حاكميتي شركتها در ايران كمرنگ­تر است اما كميته حسابرسي مسئوليت نظارت بر فرآيند گزارشگري مالي را بر عهده دارد. مطابق نظر كميته بلوريبو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ واكاوي اقتصاد قجري در آيينه زندگي امين الضرب ‏
بازخواني فراز و نشيب‌هاي زندگي محمدحسن امين‌الضرب وزندگي تاجر و بازرگان نامدار ‏عصر قاجار،مي تواند بخشي از زواياي ناگشوده آن دوران را در گفتگو با متفكرين اين دوره تاريخي را براي ما نمايان سازد.اين مقاله خلاصه گفتگويي است از اين نوع.
 • الضرب هم به ‏اين صورت است كه دختر حاج ابوالقاسم (يعني عمه بزرگ من) با حاج حسين آقا امين الضرب پسر ‏حاج محمد حسن ازدواج كرد.‏ ‏ ارزيابي شما از وضعيت پژوهش هايي كه در خارج از كشور درباره اقتصاد ايران در دوره قاجاريه صورت ‏مي گيرد، چيست؟ به نظر شما تحقيق درباره مسائل اقتصادي اين دوره چه مشكلاتي دارد؟ ‏ تا آنجا كه من اطلاع دارم، يكي از مشكلات پژوهش هاي اقتصادي كه انجام مي شود، اين است كه ‏بعضي از پژوهشگران در خارج اند و به مداركي كه در ايران وجود دارد، دسترسي ندارند و به
 • كم از آنها استفاده شده و مدارك بانك شاهي در انگليس و ‏هنگ هنگ بررسي كنند.‏ ‏ بعد از نگارش زندگينامه حاج محمد حسن كمپاني، آيا تحقيقات شما در مورد زندگي و اقدامات ‏امين الضرب ادامه يافت؟ به نظر شما محورهاي آتي پژوهش در مورد امين الضرب چيست؟ ‏ اول بايد توضيح بدهم كه اگر دكتر اصغر مهدوي با من همكاري نمي كردند، تحقيقاتي كه من درباره ‏امين الضرب انجام داده ام، به هيچ عنوان امكان پذير نبود. من آن زمان در آمريكا دست به اين كار زدم و ‏ايشان با مكاتبه و تلفن و با ارسال كپي هاي
 • اقتصادي مدرن به ايران تاثير مثبتي داشت و اصلا ‏نمي توانست تاثير منفي داشته باشد.‏ ‎ پس به باور شما اگر تعامل با اقتصاد بين المللي روي اقتصاد ايران تاثير منفي نداشت، به نظر شما ‏علت اصلي ركود اقتصادي كه ايران در قرن نوزدهم دچارش بود، چيست؟‎ ‎ ‎ من نمي خواهم وارد اين بحث تئوريك شوم، فقط اشاره مي كنم چون سخن شما مسبوق به آن ‏مباحث تئوريك است، يك عده از اقتصاددانان توسعه كه عمدتا اقتصاددان توسعه نئوماركسيست يا ‏طرفداران تئوري وابستگي هستند، معتقدند كه توسعه نيافت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ برند دقيقاً يعني چي ؟‏
«برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده‌ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست و آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار نداده‌ايد؟
 • لي برند مترجم: چكيده: «برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده‌ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست و آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار نداده‌ايد؟ برند دقيقاً يعني چي ؟ «برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده
 • تفاده قرار نداده‌ايد؟ برند دقيقاً يعني چي ؟ «برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده ايد، اما آيا واقعا مي دانيد معني و مفهوم «برند» چيست و آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار نداده ايد؟ اين مطلب مي كوشد تعريفي درست از اين مفهوم حياتي در اقتصاد امروز جهان ارائه دهد. احتمالا عاميانه ترين و دم دست ترين تعريف ممكن براي واژه «برند» اين است:
 • طبقه بندي اطلاعاتانتخاب عمومي, سازماندهي صنعتي, تجارت بين‌الملل, ماليه عمومي, اقتصاد نئوكلاسيكي, تئوري بازي‌‌‌, تئوري سياسي, ريسك گريز, استانداردحسابداري, استاندارد حسابداري ايران, گزارشگري مالي, صنايع معدني وخاص, حقوق دولتي, پروانه بهره برداري, بازار سرمايه, قيمت سهام, ارزش ذاتي, استخراج ماده معدني, ذخيره معدن, چهارچوب مفهومي, هيات استانداردهاي حسابداري مالي, تئوري حسابداري, استانداردهاي حسابداري, اطلاعات حسابداري, گزارشگري مالي, كيفي اطلاعات حسابداري, عناصر صورتهاي مالي, اهداف گزارشگري مالي, سازمانهاي غيرانتفاعي, شناخت و اندازه‌گيري, صورتهاي مالي, عناصر صورتهاي مالي, جريانهاي نقدي و ارزش فعلي, بحران مالي, دلار امريكا, تراز تجاري, واردات وصادرات, سوروس, جهاني سازي سرمايه وسرمايه داري, بحران مالزي, سيستم مالي جهاني, سيكل هاي تجاري, حباب مالي وقيمتي, بازار رهني مسكن, فاندامنتال, بحران مسكن, كسري وعدم تعادل بودجه اي, ارزش افزوده, بانك جهاني وصندوق بين المللي پول, حجم نقدينگي, خطوط اعتباري, وام رهني, نفت ودلار, سهام ترجيحي, آزادي وبازار, عدالت وازادي, بازار وعدالت, آدام اسميت وآزادي, افلاطون وارسطو وازادي, قانون وآزادي, اقتصاد سياسي نفت, اقتصاد سياسي, قيمت نفت, صادر كننده نفت, سيتم مالي , سيستم بازرسي درآمد نفت, سياست مديريت مالي, طلاي سياه, رانت اقتصادي, اوپك, دموكراسي بالغ, دموكراسي فرقه‌اي, ديكتاتوري پدرسالار, ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاح‌گرا, رانت نفتي, بحران مالي و نظم اقتصادي, دولت وبحران مالي واقتصادي, سياست پولي ومالي, نظام بازار, بحران ذاتي نظام سرمايه داري, سرمايه دار, حباب مالي, ريسك وبازده, نرخ بهره, واسطه مالي, سستم پايه طلا, تورم, حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس, اقتصاد, مراحل سير اقتصادي جوامع, تجارت وبازرگاني, ناصر الدين شاه قاجار, امين الضرب, پول ودارايي, تاريخ اقتصاد دوره قاجار, استعمار انگليس, قاجار ها, اقتصاد قاجاري وقجري, بازرگانان دوره قاجار, برند, نماد, نما, آرم, علامت تجاري, علامتي در ذهن, قيمت برند, قيمت گذاري برند


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .