جستجو در پورتال

اخبار/ بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل پائيز وزمستان 1388
اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم توسط سازمان امور مالياتي
 • طرف كارفرما بايد به پيمانكار پرداخت گردد. 11. فعاليت هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني از جمله ارائه خدمات مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون خواهند بود. ارائه دهندگان اين خدمات مكلفند ماليات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.خدمات پيمان مديريت تامين نيروي انساني در شرايطي موضوعيت دارد كه كارفرما حقوق و دستمزد نيروي انساني را به صورت مستقيم و بي واسطه تخصيص يا پرداخت و در دفاتر قانوني خود تحت هزينه حقوق و دستمزد ثبت نمايند و ليست بي
 • ل تسري به ارائه خدمات هتلداري، انبارداري، غرفه هاي نمايشگاهي و امثالهم و همچنين ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبيل ماشين آلات منصوبه در آنها و تاسيسات شهر بازي ها نخواهد بود. 18. درآمد حاصل از خسارت دريافتي از بيمه، تسعير داراييهاي ارزي، جوايز و سود سپرده بانكي، سود دريافتي اوراق مشاركت، سود حاصل از سرمايه گذاري از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد. ليكن مابه ازاي حاصل از اراه خدمات كارشناسي ، مشاوره اي ،ارزيابي ، توزيع و بازاريابي، بسته بندي، انبارداري، حق توقف كانتينر (دوموراژ) تخليه و
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
اخبار/ بورس حبابي است يا نيست؟
دنياي اقتصاد- تنها 115 پله براي سومين صعود تاريخي شاخص بورس از ارتفاع 26 هزار واحدي (آن هم در مدت زمان بسيار كوتاه آغازين روزهاي سال 90 ) باقي مانده است.در حال حاضر بورس تهران يكه‌تاز ميدان اقتصاد كشور است و از بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي گرفته تا ركود نسبي بازارهاي رقيب و ... دست به دست هم داده‌اند تا بازار سرمايه ايران پررونق‌ترين بازار سال 90 براي سرمايه‌گذاري لقب بگيرد. هر چند اين بازار در دو سال گذشته نيز به عنوان برترين بازار براي سرمايه‌گذاري خودنمايي كرده بود، اما صعودهاي خيره‌كننده شاخص بورس و رونق كنوني بازار سهام، آن هم در روزهاي نخستين سال در طول تاريخ حيات بورس بي‌سابقه بوده و به اين پرسش منجر شده است كه آيا اين صعود غير حبابي و پايدار است يا حبابي و ناپايدار؟
 • د، در اين شرايط مي‌توان گفت كه بورس در شرايط منطقي، پررونق است. بازار حبابي نيست، سهام عرضه كنيد در همين حال، حسين خزلي خرازي ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز درخصوص احتمال ايجاد حباب قيمتي در بازار گفت: در شرايطي كه نرخ سود سپرده بانكي 10 تا 12 درصد محاسبه مي‌شود، نمي‌توان گفت كه حباب قيمتي در بازار ايجاد شده و مي‌توان گفت كه حتي P/E 10 مرتبه براي بازار مناسب است. وي در گفت و گو با دنياي اقتصاد، با رد حركت بازار به سمت حباب قيمتي گفت: در شرايط كنوني P/E بورس از حبابي بودن بازار حكايت ندارد؛ چرا
 • حتي P/E 10 مرتبه براي بازار مناسب است. وي در گفت و گو با دنياي اقتصاد، با رد حركت بازار به سمت حباب قيمتي گفت: در شرايط كنوني P/E بورس از حبابي بودن بازار حكايت ندارد؛ چراكه ارزش ذاتي شركت‌ها براساس شرايط موجود، تنزيل و محاسبه مي‌شود و حتي شركت‌ها سودهاي خود را محافظه‌كارانه اعلام كرده‌اند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه مبناي ارزش ذاتي بايد به طور دقيق‌تري در بازار محاسبه شود و اين كه بگوييم قيمت سهام از ارزش ذاتي شركت‌ها بالاتر است، حرف درستي نيست. ركوردهاي بورس سابقه تاريخي دارد خرازي درباره
مقالات/ بندهاي حسابرسي و ماليات
قريب دو سال و اندي است كه برخي ادارات مالياتي با استناد به بندهاي توضيحي گزارشات حسابرسي مالي تقاضاي تشخيص علي‌الراس شركت‌ها را مي‌كنند.
 • اف دستورالعمل حسابرسي مالياتي منتشر شده از سوي سازمان امور مالياتي است. 3. از منظر مالياتي، رعايت نكردن يك يا چند استاندارد حسابداري لزوما به معني ماليات كمتر نبوده كه در بسياري موارد اين رعايت نكردن به نفع سازمان امور مالياتي بوده است. به طور مثال محاسبه نشدن ذخيره سنوات، ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول، تغيير نرخ استهلاك به نرخ كمتر از سنوات قبل، و دهها مورد ديگر كه حتي ممكن است به «مردودشدن صورت‌هاي مالي» و يا عدم اظهارنظر و يا مشروط منجر شود؛ هيچگونه بار منفي مالياتي ندارد، بنابراين دوستان ماليا
 • عمل حسابرسي مالياتي، فاقد وجاهت قانوني است. به نمونه بندهاي گزارشات حسابرسي ذيل توجه كنيد: 1- «شركت طي دوره مورد رسيدگي هيچگونه ذخيره‌اي بابت سنوات خدمت كاركنان خود و همچنين مطالبات مشكوك‌الوصول در حساب‌ها اعمال نكرده كه در صورت احتساب ذخاير مربوطه سود ابرازي شركت معادل چهارصد ميليون ريال كاهش مي‌يابد.» 2- شركت طي دوره مورد رسيدگي بابت استرداد قطعات گارانتي هيچگونه ذخيره‌اي در حساب‌ها اعمال نكرده است كه در صورت احتساب ذخيره طبق ماده (2) قرارداد فروش قطعات يادشده، زيان ابرازي شركت معادل پانصد م
 • از طريق خصومت با موديان است كه بايد اصلاح شود بايد به‌جاي اينكه كوشش كنيم خودمان سطور سفيد بينابين دوپاراگراف را بخوانيم و اجتهاد عالمانه كنيم، نظير بخشنامه تسهيلات مالي، نظير احتساب هزينه براي درآمدهايي كه در قانون به صراحت معاف اعلام شده‌اند (سود سپرده بانكي، سود اوراق مشاركت، سود سهام و ...)، يا تفسير به راي طرح‌هاي توسعه و تكميل كه گويا توسعه كارخانجات بايد حتما در فضايي غير از فضاي موجود و با ماشين‌آلات جديد در بناي مستحدثه جديد و ... اجازه بدهيم خود قانون را اجرا كنيم و از ايجاد مزاحمت بر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ رفتارشناسي بازار سهام (7)
رفتارشناسي مالي (Behavioral Finance) شاخه اي از علم فاينانس است كه به بررسي رفتار بازارهاي مالي با رويكرد روان شناسانه مي‌پردازد.
 • اخوشايند نوسانات غيرمترقبه در بازدهي سرمايه‌گذاري خود در آينده مواجه مي‌شوند. علم فاينانس رفتاري به سرمايه‌گذاران توصيه مي‌كند تا با فائق آمدن بر اين درك نادرست در خصوص رابطه ريسك و بازده، رفتارهاي خود را با اين اصل بنيادين تطابق دهند و با آشنايي و محاسبه پارامترهاي ريسك (به ويژه ضريب ريسك سيستماتيك يا بتا) سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در مسير منطقي، متناسب با بازده مورد انتظار راهبري كنند. در مطلب بعدي از سلسله مطالب رفتار شناسي مالي، موضوع «كنترل خويشتن» بررسي مي‌شود. رفتارشناسي بازار سهام (8)
 • ترتيب اين تمايل طبيعي، تبعات زيادي را در عرصه سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است و افراد نيز راهكارهاي مختلفي براي مقابله با آن اتخاذ كرده‌اند. به عنوان مثال، يك اصل ذهني رايج در بين عده زيادي از سرمايه‌گذاران اين است كه «از اصل سرمايه خرج نكنند و تنها از سود پولشان استفاده كنند» (Shefrin&Statman1984). بنابراين، شايد يكي از مهم‌ترين دلايل محبوبيت سهام شركت‌هاي توزيع‌كننده سود نقدي (Dividend) همين مساله باشد. در اين فضا، شركت‌ها تحت تاثير نظريات سهامداران بخش اعظم سود حاصله را به صورت نقدي توزيع مي‌كنن
 • ي حفظ اصل پول پاسخ مي‌دهند. 2- سهام شركت‌هاي كم ريسك و داراي سود نقدي (dividend) بالا: اين بخش از سرمايه‌گذاري‌ها نياز به كسب درآمد مستمر (Yield) را تامين مي‌كنند. در حقيقت براي سرمايه‌گذاران بسيار مهم است كه مخارج زندگي خود را از محل سود سهام، سود سپرده بانكي و اوراق مشاركت (و نه از محل فروش اصل دارايي‌ها) تحصيل كنند. 3- سهام شركت‌هاي پر‌ريسك و پر‌بازده: اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر با ايجاد اميد در سرمايه‌گذاران، امكان دستيابي به آرزوهاي بزرگ را فراهم مي‌كند. در حقيقت، اين آرزوها با كسب در
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ روايت قماربازي در بازار دلار وسكه
يك اقتصاددان با اعلام اينكه بانك مركزي سياست ليبرالي در پيش گرفته است، گفت: ورود به بازارهاي ارز و سكه ورود به قماربازي و تلاشي براي مفت بري است.
 • دلار با تورم واقعي وجود داشته باشد. تورم واقعي با آنچه در حال حاضر اعلام مي شود متفاوت است. درك تورم واقعي توسط توده مردم قابل درك است. در حال حاضر دولت براي تعيين تورم ضمن افزايش تعداد اقلام اثرگذار در تورم، ميانگيني از ارقام پولداران و بي پولان را محاسبه مي كنند كه رقم نهايي متفاوت از نرخ تورم واقعي است. بايد متناسب با تورم واقعي، نرخ دلار و ارز نيز افزايش مي يافت كه چنين نشده است. تعيين رقم دقيق تورم و نرخ دلار و تناسب بين انها نياز به يك كار كارشناسي دارد. اينكه اگر مثلاً نتيجه محاسبات نش
 • ن با مديريت بانك مركزي صورت گرفته است؟ رزاقي: بانك مركزي در اين ميان نقش اصلي را داشته ولي هر عملي واكنشي دارد. يعني عملكرد بانك مركزي، صاحبان نقدينگي جامعه واكنشهايي را نشان مي دهند در نتيجه كار موثر است.   * پايين نگهداشتن نرخ دلار و نرخ سود بانكي دو اشتباه بانك مركزي است فارس: عملكرد بانك مركزي را در نوسانات نرخ ارز چطور ارزيابي مي كنيد؟ رزاقي: پايين نگهداشتن نرخ دلار و نرخ سود بانكي دو اشتباه بانك مركزي است. افزايش نرخ سود بانكي مي تواند به بهبود وضعيت بازار ارز كمك كند. &nb
 • د بانكي دو اشتباه بانك مركزي است. افزايش نرخ سود بانكي مي تواند به بهبود وضعيت بازار ارز كمك كند.   فارس: عامل اصلي افزايش نرخ ارز را در چندماه اخير چه مي دانيد؟ رزاقي: به نظر من پايين بودن نرخ سود بانكي، افزايش تقاضا براي خريد، صدور گواهي سپرده طلا توسط يكي از بانكها، بحث تحريم احتمالي بانك مركزي و... از جمله عوامل موثر در اين ميان بوده اند.   * راهكار خروج بحران ارزي : افزايش نرخ سود بانكي و رها كردن سياست تثبيت فارس: به نظر شما راهكار خروج از شرايط فعلي بازار ارز چيست؟
مشاوره/ باسلام وخسته نباشيد فرمول محاسبه سود وام هاي بانكي را ميخواستم با تشكر
 • پرسش و پاسخ باسلام وخسته نباشيد فرمول محاسبه سود وام هاي بانكي را ميخواستم با تشكر  ؟ سلام دوست عزيز فرمول جديدي كه بانكها استفاده ميكنند كاملا" سيستمي است ولي بهتر است از متصدي اعتبارات بانك مورد نظرنيز سوال شود 
مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشيد. در يك جامعه اي كه اقتصاد ان دچار شرايط بحراني است ( منظور اقتصادي كه ركود به علاوه تورم را به طور همزمان دارد ) از ديد يك سرمايه گذار بهترين نوع سرمايه گذاري چه مي تواند باشد .با توجه به اينكه در شرايط تورمي موسسات و سرمايه گذاران نبايد دارايي هاي پولي نگهداري كنند. و ايا اينكه سرمايه گذاري در موجودي ها و كالا در اين در شرايط مثبت خواهد بود يا نه ؟ با تشكر از شما
 • جواب سوال شما در ظرف زمان بايستي سنجيده شود.آنهائي كه حافظه اشان ياري مي دهد مي دانند, كه در دوران پس از جنگ ايران با عراق وتا سالهاي قبل از خرداد 76 كه ارتباطات ايران با خارج از كشور به ميزان حال حاضر نبود, كه نگهداري موجودي كالا همواره همراه با سود بوده است.چرا؟ 1-چون كشور ما همواره تورمي دو رقمي را داشته است ودر حال حاضر نيز جزو چهار كشور اول از لحاظ نرخ تورم است. 2-چون اقتصاد ايران با خارج از كشور ارتباط بسيار محدودي داشت و پيچيدگيهاي امروزه تجارت در ايران هنوز رخنه نكرده بود.ولذا تغيير
 • ولت با تزريق پول ارزش تلاش بخش خصوصي را نابود مي كند وبخش خصوصي احساس مي كند همواره در جا مي زند. 5-فضاي كسب وكار در ايران به ضرر بخش خصوصي جهت گيري شده وبه جاي كاهش حجم دولت ما شاهد افزايش حجم دولت ومحدود شدن فعاليت شركتهاي خصوصي هستيم. 6-نرخ سود سپرده بانكي در حال حاضر بدون درد سر 20% است واين بدان مفهوم است كه نگهداري موجودي اگر بتواند با توجه به هزينه هاي نگهداري وسود ضمني سرمايه در ايران كه رقمي در حدود 50% را تشكيل مي دهد با يستي 70% سود را سبب شود. بنابراين نكات وموارد مرتبط با ماهيت مو
 • راي مظنه قيمت روز در بازار است يا خير؟ 4-ميزان كالاهاي جانشين اين كالا در بازار چكونه است؟ 5-ميزان ضروري يا لوكس بودن كالاي مذكور با توجه به ذائقه مصرف كنندگان ايران چگونه است؟ 6-با توجه به ميزان تورم افزايش پيش بيني شده آيا نگهداري كالا مي تواند سود مورد انتظار را پس از پوشش هزينه هاي نگهداري فراهم كند.؟ 7-چه گروه وطبقه اجتماعي طرف مصرف كالاي مذكور مي باشند .روند مصرف اين طيف وطبقه در حال افزايش ويا كاهش است؟ 8-پيش بيني ها نشان مي دهد تا اوائل سال 2010 حران جهاني ادامه يابد.اين امر موجبات
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ من دانشجوي ترم چهارم حسابداري هستم و يه شركت مشغول كار شدم . 1-ميخواستم بپرسم در صورت انتقال وجه از بانكي به بانك ديگر ، مثلا از صادرات به ملت ، در دفتر روزنامه چه سندي زده ميشه ؟ يعني اسم دو تا بانك آورده ميشه يا نه. يا اصلا سندي زده نميشه و فقط تو تفصيلي تغيير اعمال ميشه 2-سود سپرده بانكي در شركتهايي كه پيمانكار هستن و سودشان رو مثلا در پايان پنج سال حساب ميكنن چه جوري سند زده ميشه ؟ 3- يه سري هزينه ها كه فاكتور بابتشون صادر نميشه ( مثل هزينه حمل جزئي )و مبلغشون خيلي كم هست ،ميشه بدون مدرك سند زد ؟ 4 - اگه بعد از سند زدن تو دفتر روزنامه پلمپ شده ، فاكتوري به دستمون برسه كه تاريخش قبل از تاريخ روز بوده ، چه جوري ميشه اون رو وارد دفتر روزنامه كرد( در حالي كه بعد از اون تاريخ ما چند تا سند زديم)؟ 5- اشانتيوني كه از يه شركت يا يك فرد دريافت ميكنيم ( حالا يا مبلغ يا ملزومات يا ... ) چگونه سند ميزنيم ؟ 6 - كتابي هست كه براي ورود به بازار كار مناسب باشه و در واقع پاسخگوي بيشتر سوالات در محيط كاري باشه ؟(چون راستش محيط كار اينجور كه ميگن خيلي فرق ميكنه)
 • ي هستم و يه شركت مشغول كار شدم . 1-ميخواستم بپرسم در صورت انتقال وجه از بانكي به بانك ديگر ، مثلا از صادرات به ملت ، در دفتر روزنامه چه سندي زده ميشه ؟ يعني اسم دو تا بانك آورده ميشه يا نه. يا اصلا سندي زده نميشه و فقط تو تفصيلي تغيير اعمال ميشه 2-سود سپرده بانكي در شركتهايي كه پيمانكار هستن و سودشان رو مثلا در پايان پنج سال حساب ميكنن چه جوري سند زده ميشه ؟ 3- يه سري هزينه ها كه فاكتور بابتشون صادر نميشه ( مثل هزينه حمل جزئي )و مبلغشون خيلي كم هست ،ميشه بدون مدرك سند زد ؟ 4 - اگه بعد از سن
 • نك يك سند معادل ان را در دفاتر درج كنيد(استاندارد عمل) بد-حساب كل نقدوبانك حساب معين بانكها حساب تفصيلي بانك... بد-حساب كل نقدوبانك حساب معين بانكها حساب تفصيلي بانك... 2-سود سپرده بانكي در پايان هر دوره (روزانه/ماهيانه/هفتگي و..) با اخذ گردش حساب بانكي ثبت مي شود.اما منظور شما را از پايان 5 سال نفهميدم.ظاهرا شما سود عمليات پيمانكاري رو با سود سپرده بانكي اشتباه تايپ كرديد. 3-بله اين موارد به عرف فعاليت واهميت ارقام ارتب
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تأملي بر افزايش سود سپرده‌هاي بانكي
محمد خوش‌چهره: بحث تغييرات نرخ بهره و ساير ابزارهاي مالي و پولي، مستلزم يك درك جامع از سياست‌هاي اقتصادي است، اشتباه زماني رخ مي‌دهد كه برخي با محدودنگري يك ابزار را مبناي تحليل‌هاي اقتصادي قرار مي‌دهند.
 • يك كارشناس اقتصادي:تأملي بر افزايش سود سپرده‌هاي بانكي تأملي بر افزايش سود سپرده‌هاي بانكي  اگر فردي چند عارضه بيماري داشته باشد، معمولا اگر پزشكي، دارويي كه سر درد را تسكين مي‌دهد، تجويز كند كافي نيست، بايد ديد كه اين دارو چه عوارضي دارد و اگر موجب كاهش سردرد شود، ممكن است عوارض ديگري را براي فرد داشته باشد؛ بنابراين، تنها كاهش سردرد سلامتي را به فرد باز نمي‌گرداند. در سياست‌هاي اقتصادي بايد اهداف و سياست‌ها متنا
 • رنده يا تحريكي داشته باشد. دولت‌ها بايد اهداف اصلي را مشخص و سياست‌هاي اقتصادي متناسب با آن معنا پيدا مي‌كند. در صورتي كه اهداف مشخص نباشد، نسبت به سياست‌هاي اتخاذ شده نمي‌توان اظهارنظر كرد؛ براي نمونه، افزايش يا كاهش نرخ سپرده، زماني قابل تحليل است كه اهداف اقتصادي دولت مشخص باشد. يكي از مهمترين اهداف دولت‌ها از آغاز انقلاب تاكنون به درستي ايجاد اشتغال بوده و در سال‌هاي اخير تأكيد مقامات اجرايي كشور ايجاد اشتغال بوده است؛ راهكار اصلي آن افزايش توليد ناخا
 • طرح شده و رهبري بارها بر اين مسأله تأكيد كرده‌اند، هدف درستي از منظر صاحبنظران اقتصادي است و به‌ همين دليل راهكار اصلي براي ايجاد اشتغال، افزايش توليد ناخالص ملي و رفع موانع توليد است. در چنين شرايطي، افزايش نرخ ارز يا افزايش نرخ سود سپرده بانكي معناي ديگري خواهد داشت، به گونه‌اي كه اگر نرخ سپرده جداگانه تغيير كند. بايد تأثير آن را در ساير متغيرها مانند رشد اقتصادي و توليدملي بررسي كرد. افزايش نرخ سود سپرده اقدامي براي جمع‌آوري نقدينگي است. افزايش نرخ سپرده‌ها به &zwn
100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .