جستجو در پورتال

مقالات/ نظم در جنگل
حاكميت قانون به ايده اي بزرگ و مهم در علم اقتصاد تبديل شده اما در عين حال دشواري ها و مشكلات خود را داشته است. «آيا من تنها اقتصادداني هستم كه محكوم به استفاده از واژه حاكميت قانون هستم بدون اينكه تصور جامع و كاملي در مورد معناي صحيح اين مفهوم داشته باشم؟»
 • اي رشد ضروري است؟ چين سريعاً در حال رشد است و بزرگ ترين دريافت كننده سرمايه گذاري خارجي است اما هنوز ميزان فساد در اين كشور بالاست و كارشناسان غربي موفق به شناخت اين مساله و تضاد نشده اند (چين در بعضي موارد حقوق مالكيت را تضمين كرده و دولت چين هم در فرمول بندي و اجراي سياست ها عملكرد خوبي داشته است). از سوي ديگر، مطمئناً پيوندي ميان اصلاحات قانوني انجام شده در اروپاي مركزي و حوزه بالتيك و نرخ هاي رشد سريع آنها يا بين آزادسازي قانوني اسپانيا پس از فرانكو و رونق بلندمدت آن كشور وجود
 • رصد ( پايين تر از 10درصد) به 33 درصد در پايان سال 2006 - رقمي پايين اما خوب- افزايش پيدا كرد. در همين زمينه كشورهاي اروپاي مركزي و حوزه بالتيك عملكرد بهتري داشتند: الزام به ايجاد تغييرات قانوني گسترده همزمان با عضويت در اتحاديه اروپا، نظام اقتصادي و حقوقي آنها را بهتر كرد. در كتاب «حاكميت قانون و توسعه» منتشر شده از سوي انتشارات ادوارد الگار،ميشل تريبيلوك از دانشگاه تورنتو و ران دانيلز از دانشگاه پنسيلوانيا اين سوال را مطرح كرده اند كه معنا و مفهوم حاكميت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تجزيه وتحليل صورتهاي مالي
گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي از يك سو و فراهم آوردن اطلاعات دقيق و وسيع از طريق سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري از سوي ديگر نياز به تدوين و ابداع روشها و راه‌حل‌هاي نوين حسابداري و تسريع در دگرگوني شيوه‌هاي متعارف را دارد
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي
آيين‌نامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي به استناد ماده (32) قانون تجارت الكترونيكي ـ مصوب1382ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
 • 21090/1 مورخ 10/7/1385 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (79) قانون تجارت الكترونيكي – مصوب 1382- تصويب نمود: 1 ـ وزارت بازرگاني موظف است نسبت به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات (شامل تأمين و توسعه بستر اطلاعاتي زنجيره تأمين ملي كالا، استانداردها، روشها، ابزار و دستورالعملهاي طبقه بندي و كدگذاري كالا جهت دستيابي به زبان مشترك ملي كالا و اطلاعات پايگاه مركزي داده ها و نيز تأمين ساز و كار لازم براي طبقه بندي
 • وظف به همكاري در جهت ايجاد و گسترش نظام مذكور مي باشند. 3- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين تصويب نامه را سالانه در لوايح بودجه كل كشور منظور نمايد. 4- به منظور اجرايي نمودن نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات و تهيه آيين‏نامه اجرايي آن، كارگروهي مركب از وزراي بازرگاني (رييس)، امور اقتصادي و دارايي، جهادكشاورزي، صنايع و معادن، تعاون ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شود. 5- اختيار
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • ث عودت خواهد داد 4- درهر صورت مطالبات متوفي مشمول ماليات نمي گردد 40) اولين قدم در ارزيابي كالا: 1- مسئله موجودي گيري مي باشد 2- مسئله تعيين ارزش پولي آن است 3- مسئله تشخيص نوع كالا است 4- مسئله تعيين سازمان استفاده از آن مي باشد 41) شكل صحيح فرمول محاسبه مبلغ فروش از مبلغ خريد كدام است؟ 1- 100+ مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-100 2- 100× مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-100 3- 120× مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-100 4-100× مبلغ خريد = مبلغ فروش ع
 • 4-100× مبلغ خريد = مبلغ فروش عددضريب فروش-120 42) تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده: 1- سازمان مسكن وشهرسازي مي باشد 2- شهرداري هر منطقه ميباشد 3- كميسيون تقويم املاك مي باشد 4- بعهده خريدارو فروشنده مي باشد 43)منظور از عبارت وضعيت حقوقي در مورد تعيين قيمت اراضي شهري توسط كميسيون تقويم املاك چيست؟ 1- مشاع بودن 2- نوع مالكيت 3- استيجاري بودن 4- همه موارد 44)در ارزش گذاري ساختمان توسط كميسيون تقويم املاك رعايت كدام يك از مواردزير لازم است؟ 1- نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آ
 • خواهد شد 2- تا شش ماه بعداز معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد 3- تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد 4- بلافاصله پس از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد خواهد شد 71) توليد كنندگان: 1- اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده ومونتاژ كننده كالاي هاي موضع قانون مي باشند 2- اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه كننده خدمات مي باشند 3- فقط اشخاص حقيقي توليد كننده مي باشند 4- هيچكدام 72)واگذاري خطوط تلفن همراه معادل: 1-20% قيمت واگذاري مشمول ماليات مي شود 2- 15% قيمت و
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ 54 : حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌ موجود در صورتهاي‌ مالي‌ است‌
 • يي از دانش تخصصي و قضاوت نياز داشته باشد . 6 . براوردهاي حسابداري ممكن است به عنوان بخشي از جريان عادي و مستمر سيستم حسابداري يا تنها يك بار و در پايان دوره مالي صورت پذيرد. در بسياري از موارد، براورد حسابداري با استفاده از فرمولي انجام مي شود كه براساس تجربه بدست آمده است ؛ براي مثال ، استفاده از نرخ استاندارد براي محاسبه استهلاك هريك از اقلام داراييهاي استهلاك پذير يا محاسبه ذخيره براي خدمات پس از فروش بر مبناي درصدي از مبلغ فروش . در چنين مو
 • ش دوره هاي گذشته ، سفارشات در دست اجرا و روندهاي بازار، بدنبال كسب شواهدي از طريق اطلاعات مربوط به صنعت ، چون پيش بيني فروش يا تجزيه و تحليلهاي بازار، باشد. به همين ترتيب ، براي رسيدگي به براوردهاي مديريت از آثار مالي دعاوي حقوقي و ادعاها، حسابرس بايد مستقيما با مشاورين حقوقي واحد مورد رسيدگي مكاتبه كند . 14 . حسابرس اين موضوع را ارزيابي مي كند كه آيا اطلاعات گردآوري شده به گونه اي مناسب تحليل و تعميم داده شده است كه مبنايي معقول براي تعيين
 • اي كه فرايند آنها مستلزم استفاده از روشهاي تخصصي است ، حسابرس ممكن است استفاده از خدمات كارشناسان را ضروري تشخيص دهد؛ براي مثال ، استفاده از مهندسين در براورد مقدار توده هاي سنگهاي كاني . 18 . حسابرس بايد مناسب و بهنگام بودن فرمولهاي مورد استفاده مديريت را در انجام براوردهاي حسابداري ، بررسي كند. اين بررسي بايد بازتابي باشد از شناخت حسابرس از نتايج مالي واحد مورد رسيدگي در دوره هاي گذشته ، رويه هاي مورد استفاده ساير واحدهاي آن صنعت و برنامه هاي آتي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ماليات انتقال مكرر املاك اجرا نمي شود
در حالي كه تنها سه روز به اجراي طرح ساماندهي املاك با استفاده از الزامي شدن كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن باقي مانده است؛
اخبار/ پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك
 • اص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چك داشته باشند. تبصره 3: تحويل دسته چك به دارندگان حساب هاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است. ماده 6. بانك بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، كدپستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگ هاي چك قيد و هر يك از برگ ها را در دو نسخه تنظيم نمايد. تبصره 1: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود كه عينا در نسخه ثاني نيز منعكس شده و دريافت كننده چك در نسخه مزبور، اين ا
 • مي شود. تبصره 4: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود. تبصره 5: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد. تبصره 6: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعما
 • ي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند. تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد. ماده 18. در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده يا شكايت موضوع ماده 17 اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين ش
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تحولات تازه در بورس با قانون جديد
دكتر علي صالح‌آبادي در بيست و يكمين نشست مطبوعاتي خود با رسانه‌ها با بيان مطلب فوق افزود: اين قانون در تكميل قانون اوراق بهادار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است كه به طور حتم در سال‌هاي آينده مي‌تواند باعث تحولات و خدمات بيشتري در بازار سرمايه شود.
 • است، فعاليت اين صندوق ها منوط به نظر بانك مركزي است. ‏ سخنگوي سازمان بورس خاطر نشان كرد: در ماده 3 قانون جديد مسئوليت سرمايه گذاران در صندوق ها محدود شده است تا اموال سرمايه گذاران در صورت ضرر مصادره نشود. ‏ رئيس سازمان بورس با بيان اينكه فرمول سهام شناور شركت ها مراحل پاياني خود را سپري مي كند، گفت: از اين پس سهام شناور آزاد به طور مستقيم بر درآمد دولت تاثيرگذار خواهد بود كه به همين علت، فرمول دقيقي طراحي و به تصويب شوراي عالي بورس خواهد رسيد. ‏ وي افزود: پيشنهادات كانون كارگزار
 • ني خود را سپري مي كند، گفت: از اين پس سهام شناور آزاد به طور مستقيم بر درآمد دولت تاثيرگذار خواهد بود كه به همين علت، فرمول دقيقي طراحي و به تصويب شوراي عالي بورس خواهد رسيد. ‏ وي افزود: پيشنهادات كانون كارگزاران و كانون نهادهاي سرمايه گذاري در فرمول جديد سهام شناور مدنظر سازمان بورس قرار خواهد گرفت. سخنگوي شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه سهام شناور شركت ها در گذشته به صورت تقريبي محاسبه مي شد، اظهار داشت: بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي دولت از محل شركت هاي بورسي خواهد بود كه به همين خاطر
 • شناور مدنظر سازمان بورس قرار خواهد گرفت. سخنگوي شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه سهام شناور شركت ها در گذشته به صورت تقريبي محاسبه مي شد، اظهار داشت: بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي دولت از محل شركت هاي بورسي خواهد بود كه به همين خاطر نياز به تدوين فرمول دقيق محاسبه سهام شناور شركت هاست. ‏ رئيس سازمان بورس به معافيت مالياتي شركت هاي حاضر در بورس بر اساس قانون جديد اشاره كرد و گفت: اگر سهام شناور آزاد اين شركت ها به 20 درصد افزايش يابد، معافيت مالياتي آنها دو برابر (20درصد) مي شود. ‏ و
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تحولات تازه در بورس با قانون جديد
سرويس اقتصادي ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد منشا تحولات بزرگي در بازار سرمايه خواهد بود. ‏
 • است، فعاليت اين صندوق ها منوط به نظر بانك مركزي است. ‏ سخنگوي سازمان بورس خاطر نشان كرد: در ماده 3 قانون جديد مسئوليت سرمايه گذاران در صندوق ها محدود شده است تا اموال سرمايه گذاران در صورت ضرر مصادره نشود. ‏ رئيس سازمان بورس با بيان اينكه فرمول سهام شناور شركت ها مراحل پاياني خود را سپري مي كند، گفت: از اين پس سهام شناور آزاد به طور مستقيم بر درآمد دولت تاثيرگذار خواهد بود كه به همين علت، فرمول دقيقي طراحي و به تصويب شوراي عالي بورس خواهد رسيد. ‏ وي افزود: پيشنهادات كانون كارگزار
 • ني خود را سپري مي كند، گفت: از اين پس سهام شناور آزاد به طور مستقيم بر درآمد دولت تاثيرگذار خواهد بود كه به همين علت، فرمول دقيقي طراحي و به تصويب شوراي عالي بورس خواهد رسيد. ‏ وي افزود: پيشنهادات كانون كارگزاران و كانون نهادهاي سرمايه گذاري در فرمول جديد سهام شناور مدنظر سازمان بورس قرار خواهد گرفت. سخنگوي شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه سهام شناور شركت ها در گذشته به صورت تقريبي محاسبه مي شد، اظهار داشت: بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي دولت از محل شركت هاي بورسي خواهد بود كه به همين خاطر
 • شناور مدنظر سازمان بورس قرار خواهد گرفت. سخنگوي شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه سهام شناور شركت ها در گذشته به صورت تقريبي محاسبه مي شد، اظهار داشت: بخش مهمي از درآمدهاي مالياتي دولت از محل شركت هاي بورسي خواهد بود كه به همين خاطر نياز به تدوين فرمول دقيق محاسبه سهام شناور شركت هاست. ‏ رئيس سازمان بورس به معافيت مالياتي شركت هاي حاضر در بورس بر اساس قانون جديد اشاره كرد و گفت: اگر سهام شناور آزاد اين شركت ها به 20 درصد افزايش يابد، معافيت مالياتي آنها دو برابر (20درصد) مي شود. ‏
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
 • هايي كه از «دستور العمل» و «بخشنامه» در گفتار هاي اول و دوم صورت گرفت) را ملاك عمل قرار داده و فرم هاي اظهارنامه هاي مالياتي مزبور را در شمار دستورالعمل و بخشنامه تلقي كنيم؛ اظهارنامه هاي مزبور بر خلاف نص صريح قانون در خصوص فرمول محاسباتي «درآمد مشمول ماليات» بوده و اجزاي آنها در بسياري از موارد، فزوني بر عوامل محاسباتي مواد قانوني داشته و بنابراين در تضاد و تناقض با مفاد ماده قانوني ذ يربط هستند. به علاوه با توجه به مفاد ماده 147 كه اوصاف و شرايط هزينه هاي
 • طبقه بندي اطلاعاتحاكميت قانون, قانون پذيري, شفافيت وپاسخگويي, نظم در جنگل, مسوليت پذيري, شفافيت مالي واعتباري, حكمراني خوب وبد, نهاد ها, مقياس عدالت, تجزيه وتحليل صورتهاي مالي, سيستم حسابداري, نسبت هاي مالي, روند عمودي وافقي, تحليل نسبت هاي مالي, تحقيقات مالي, ارزيابي عملكرد ونسبت هاي مالي, چرخه عملياتي, دوره حسابداري, خطر سنجي, تجزيه وتحليل مقايسه اي, آيين‌نامه اجرايي قانون تجارت الكترونيكي, قانون تجارت الكترونيكي, مركز مياني وريشه, گواهي الكترونيكي, ثبت ‌نام گواهي الكترونيكي, امضاي الكترونيكي, دستور العمل گواهي, اينترنتي, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, ارزيابي اموال, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌‏, براورد حسابداري, ذخيره حسابها, ذخيره زيان, ذخيره هزينه, ماهيت‌ براوردهاي‌ حسابداري, تعديل گزارش حسابرسي, روشهاي حسابرسي براوردها, براورد مستقل ومديريت, رويداد پس از تاريخ ترازنامه, آزمون محاسبات, ارزيابي روش مديريت, قضاوت مديريت وحسابرس, ماليات انتقال مكرر املاك, ماليات انتقال مكرر املاك, طرح ساماندهي املاك, كد رهگيري در نقل و انتقال مسكن, ثبت اسناد و املاك , پورتال شناسه اشخاص حقوقي, دفاتر اسناد رسمي, پيش‌نويس لايحه قانون جديد چك, صدور چك‌هاي بي‌محل, جنبه كيفري صدور چك بلامحل, افتتاح و انسداد حساب جاري, اصالت چك و صحت امضا و اعتبار صادركننده, دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي, ظهر چك, قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي, بازار سرمايه, صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري, سهام شناور, حق‌تقدم مسكن‏, صكوك, قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي, قانون بازار سرمايه, صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري, معافيت مالياتي بورس, حق‌تقدم مسكن‏, نقد قانون ماليات‌هاي مستقيم , ماليات, مودي, ماليات‌هاي تكليفي, درآمد مشمول ماليات, در آمد (Revenue), هزينه (Expense), سود خالص (Net Income


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .