جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد.
با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد.
 • پرسش و پاسخ با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد.  ؟ باسلام     نحوه محاسبه حسابداري استهلاك دارائي ها   حسابداري استهلاك تعريف حسابداري از استهلاك چيست؟  سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم به دوره هاي استفاده از آن را استهلاك گويند. بهاي تمام شده معمولا در طول
 • سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم به دوره هاي استفاده از آن را استهلاك گويند. بهاي تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارايي ، ثابت مي ماند، بطوريكه در پايان عمر مفيد دارايي، مجموع اقلام استهلاك دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود با بهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارايي اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است. حسابداري استهلاك چيست؟ با توجه به نكات فوق حسابداري استهلاك به روشي گفته مي شود كه بر اساس آن بهاي تمام ش
 • عيين ارزش دارايي. به تدريج كه از عمر مفيد اقتصادي دارايي كاسته مي گردد، استهلاك آن منظما به صورت هزينه به عمليات واحد اقتصادي تخصيص مي يابد. در صورت سود و زيان استهلاك بر اساس ماهيت و مورد استفاده از مال به يكي از سه عنوان هزينه فروش، هزينه اداري و يا هزينه ساخت كالاي فروش رفته ارائه مي شود. در واقع استهلاك از دو طريق بر صورت سود و زيان اثر مي گذارد: 1.    مستقيما به بدهكار حساب هزينه منظور و سبب افزايش آن ميشود. (مانند هزينه استهلاك خودروهايي ك
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد .مي خواستم بپرسم در استهلاك گيري به روش نزولي اگر عمر مفيد را نداده باشند مي توان آن را محاسبه كرد اگ مي شود لطفآ فرمول آن را در اختيار من قرار دهيد .با تشكر .
اخبار/ استهلاك
گروه بورس- مجيد اسكندري: يكي از مواردي كه در صورت‌هاي مالي شركت‌ها منعكس مي‌شود «هزينه استهلاك» است. اين هزينه، به عنوان يك هزينه غيرنقدي محسوب مي‌شود كه شركت‌ها بابت دارايي ثابت خود در صورت‌هاي مالي لحاظ مي‌كنند.
 • صنعت و مدرنيزه شدن آن محاسبه شود. بنابراين ممكن است يك دارايي بعد از پنج سال فاقد ارزش شود، پس نمي توان در اين زمينه به طور قاطع قضاوت كرد. عضو جامعه حسابداران رسمي سپس گفت: استفاده ابزاري از جداول استهلاك به مطالعه دقيق نياز دارد و تنها با محاسبه فرمولي درست نيست ضمن اينكه وقتي ذخيره استهلاك بيشتر محاسبه مي شود، كمكي است براي تامين منابع داخلي شركت و كنار گذاشتن پول براي خريد دارايي بعدي. هشي در پايان گفت: طولاني كردن جداول استهلاك، سود ظاهري را به دنبال دارد اما نقدينگي شركت ها را كاهش مي ده
 • ت و كنار گذاشتن پول براي خريد دارايي بعدي. هشي در پايان گفت: طولاني كردن جداول استهلاك، سود ظاهري را به دنبال دارد اما نقدينگي شركت ها را كاهش مي دهد و آنها را مجبور مي سازد به بهره هاي 12 تا 36درصدي بانكي پناه ببرند. بر اساس اين گزارش تغيير جداول استهلاك تنها در سال نخست اجرا مي تواند سودآوري شركت را به دنبال داشته باشد و در سال هاي بعدي اين موضوع در درازمدت منجر به كاهش نقدينگي شركت ها خواهد شد. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ:
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام . استهلاك به روش مستقيم وبه روش نزولي را توضيح دهيد لطفا .درسرچ اينترنتي هربار يك روش مي بينيم -ممنون خيلي
 • با سلام طبق قانون ماليات هاي مستقيم ماده 151 و جدول استهلاكات روش هاي مستقيم و نزولي براي استهلاك مورد قبول تشخيص داده اسات. 1- روش مستقيم براي محاسبه اين روش پس از مشخص نمودن عمر مفيد دارايي فرمول زير را براي محاسبه استهلاك مد نظر قرار دهيد . مبلغ استهلاك يك سال=عمر مفيد /بهاي تمام شده براي مثال اگر شما تجهيزاتي را در ابتداي سال مالي ب بهاي تمام شده 200.000.000 ريال خريداري نموده باشيد استهلاك سال مالي به روش زير محاسبه مي گردد(ر
 • مام شده براي مثال اگر شما تجهيزاتي را در ابتداي سال مالي ب بهاي تمام شده 200.000.000 ريال خريداري نموده باشيد استهلاك سال مالي به روش زير محاسبه مي گردد(روش مستقيم عمر مفيد 10 ساله ) 20.000.000=200.000.000/10 مبلغ 20.000.000 برابر است با استهلاك سك سال مالي تجهيزات . اگر داراي فوق را درطي سال مالي خريداري نموده باشيد مبلغ استهلاك يك سال را تقسيم بر 12 نموده و ضرب در تعداد ماه مورد استفاده مي نماييد . 2- روش نزولي در اين روش بجاي استفاده از بهاي تمام شده در صورت كسر از ارز
 • مالي خريداري نموده باشيد مبلغ استهلاك يك سال را تقسيم بر 12 نموده و ضرب در تعداد ماه مورد استفاده مي نماييد . 2- روش نزولي در اين روش بجاي استفاده از بهاي تمام شده در صورت كسر از ارزش دفتري استفاده مي شود در نتيجه مبلغ استهلاك يك سال مالي از روش زير محاسبه مي شود. استهلاك يك سال مالي=نرخ استهلاك(استهلاك انباشته-بهاي تمام شده ) براي مثال اگر يك دستگاه پژو را در ابتداي سال مالي به مبلغ 200.000.000 ريال خريداري نموده باشيد محاسبه استهلاك به شرح زير مي باشد.نرخ استهلاك 25 درصد نزولي
قوانين و مقررات/ بخش 71 : اطلاعات مقايسه‌اي
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در‌مورد مسئوليتهاي حسابرس درباره اطلاعات مقايسه‌اي است. اين استاندارد در مواردي كه صورتهاي مالي خلاصه شده به‌همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده ارائه مي شود، كاربرد ندارد (در اين‌گونه موارد به بخش 72 ”ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي‌صورتهاي مالي حسابرسي شده “ و بخش 80 ” گزارش حسابرس در حسابرسي موارد خاص“ مراجعه شود).
مقالات/ اقتصاد ايران در قرن بيستم؛ چشم‌انداز جهاني(۱)
اين مقاله تحولات اقتصاد ايران را در طي قرن بيستم از منظري جهاني مورد بررسي قرار مي‌دهد. در ابتداي قرن، اقتصاد ايران مدت‌ها در حالت ركود، فقر و عمدتا كشاورزي قرار داشت و نقش ناچيزي در اقتصاد جهاني ايفا مي‌نمود.
 • نهايي رشد تكنولوژي (يعني راه هاي جديد توليد بيشتر از مقدار ورودي مشخص) اصلي ترين عامل رشد پايدار تكنولوژي است. در عين حال كه منابع طبيعي، سرمايه فيزيكي و انساني براي توليد ضروري هستند، اما في نفسه نمي توانند موتور رشد مستمر قلمداد شوند؛ چرا كه دچار استهلاك و بازدهي نزولي مي شوند. اين عوامل به محقق شدن پيشرفت فني و تكنولوژيك ياري مي رسانند؛ اما اين رشد تكنولوژي است كه موجب مي گردد تا نيروي كار، منابع طبيعي و منابع انساني مولدتر گردند. بر اساس اين فرض محوري، مي توان مطالعه رشد اقتصادي را همان تحل
 • مهمي از اين افزايش درآمد به سرمايه گذاري هدايت شد (شكل 3)، اقتصاد تاب اين حجم از سرمايه گذاري را نداشت(8) و شروع تورم شديد و رو به رشدي را در اواسط دهه 70 تجربه نمود (شكل 4). دولت براي كنترل تورم، گاه از طريق اقدامات سخت گيرانه اي(9) چون تعزير خرده فروشاني كه قيمت هايشان را افزايش مي دادند، تلاش نمود كه اين قبيل اقدامات واكنش هاي سرمايه گذاران بخش خصوصي به اين اقدامات را به دنبال داشت و اين بي ثباتي اقتصادي خيلي زود به شكل افت سرمايه گذاري و افت توليد ناخالص داخلي ظاهر شد (كاتوزيان، 1980، ص 334)
 • د و افول اقتصاد را طولاني تر كرد، اما در عين حال دولت را بر اوضاع مسلط گردانيد و احتمال بحران ترازپرداخت ها را كاهش داد. در هر صورت، امكان رشد اقتصادي جدي تا سال 2002 كه قيمت جهاني نفت افزايش يافت منتفي شد. رابطه ميان رشد اقتصادي و قيمت نفت به شكل روشني در شكل 9 نشان داده شده است. در اين شكل مشاهده مي شود كه خيزش كوتاه اقتصاد در سال 1996 و 1997 با كاهش قيمت نفت در سال هاي 1998 و 1999 مهار گرديد.اين رابطه نزديك ميان قيمت نفت و رشد اقتصادي گريزناپذير نيست و راه هايي براي حصول اطمينان از روند باث
 • طبقه بندي اطلاعات
توضيحات کاربران بر روي محتوا/ توضيحات كاربر
توضيحات كاربر
 • نظرات و پيشنهادات توضيحات كاربر سلام طبق ماده 151 قانون ماليات هاي مستقيم روشهاي استهلاك به شرح زير است: بر اساس ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه استهلاك به دو روش نزولي و مستقيم پذيرفته شده است. در تبصره 1 اين ماده هزينه مربوط به تغيير يا تعميرات اساسي دارايي ، جزو قيمت تمام شده دارايي محسوب مي شود.تبصره 2 همين ماده بيان مي كند كه موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را از 3 سال تا حد اكثر 5 ساله مستهلك كنند.
مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشيد به حضور اساتيد محترم خواهشمند است در صورت امكان در مورد سيستم حقوق و دستمزد و ماليات بر حقوق و نحوه محاسبه آن و طبقه بندي دارايي هاي ثابت و محاسبه استهلاك راهنمايي فرماييد. باتشكر
 • با عرض سلام و خسته نباشيد به حضور اساتيد محترم خواهشمند است در صورت امكان در مورد سيستم حقوق و دستمزد و ماليات بر حقوق و نحوه محاسبه آن و طبقه بندي دارايي هاي ثابت و محاسبه استهلاك راهنمايي فرماييد. باتشكر  ؟ با سلام استهلاك : سرشكن كردن بهاي تمام شده دارايي ثابت به طريقي معقول در مدت زمان استفاده روشهاي مت
 • p; ؟ با سلام استهلاك : سرشكن كردن بهاي تمام شده دارايي ثابت به طريقي معقول در مدت زمان استفاده روشهاي متعددي وجود دارد كه دو رو ش متداول آن روش خط مستقيم و نزولي است (مواد 149 الي 153 ) قوانين مالياتهاي مستقيم روش خط مستقيم : بهاي تمام شده دارايي - ارزش اسقاط / عمر مفيد * مدت زمان استفاده يا C-S/n*N كه در روش فوق تا سال nام به همين شكل عمل مي كنيم و ثبت هر سال هزينه استهالاك ++&n
 • اي مستقيم روش خط مستقيم : بهاي تمام شده دارايي - ارزش اسقاط / عمر مفيد * مدت زمان استفاده يا C-S/n*N كه در روش فوق تا سال nام به همين شكل عمل مي كنيم و ثبت هر سال هزينه استهالاك ++  بدهكار و استهلاك انباشته ++ بستانكار خواهد بود روش نزولي : بهاي تمام شده - ارزش اسقاط - استهلاك انباشته سنوات گذشته * درصد استهلاك * مدت زمان استفاده كه در روش فوق تا سال nام به همين شكل عمل مي كنيم و ثبت هر سال هزينه استهالاك ++  بدهكار و استهلاك انباشته ++ بستانكار خواهد بود ارزش اسقاط
مقالات/ اشتباهات متداول در تهيه صورت‌هاي مالي
در بعضي از شركت‌ها كه صورت‌هاي مالي نهايي تهيه مي‌شود، اشكالات عديده‌اي در آن صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي پيوست آنها مشاهده مي‌شود كه بعضي از آن اشكالات عمده و بعضي هم جزئي است. در رابطه با اين اشكالات، موضوع عمده يا جزئي بودن آنها را بايد كنار گذاشت.صورت‌هاي مالي نهايي كه توسط امور مالي يك شركت تهيه مي‌شود، بايد عاري از هرگونه اشتباه، اعم از عمده، جزئي، ظاهري يا از نظر استانداردهاي حسابداري باشد.
مقالات/ تجديد ارزيابي دارايي‌ها
الف) آيين‌نامه اجرايي مرتبط با معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 در 27/9/1390 از سوي هيات وزيران و در 5/10/1390 از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ شد.
 • ني سال ، در سال 1390 باشد يا نه ؟ اگر در اوايل سال 1391 نيز برگزار شود مشكلي دارد يا خير؟ 3) عدم استقبال بسياري از موديان از اين مشوق، با توجه به اينكه در صورتي كه از دارايي‌هاي ثابت، غير از زمين نيز ارزيابي شود به علت غير قابل قبول بود ن تفاوت استهلاك دو روش در بلند‌مدت، معافيتي تعلق نگرفته است. (به عبارتي ماليات تقسيط شده است) 4)‌ضمن اينكه به شرح بند 3 بالا، از تفاوت استهلاك، ماليات اخذ شده در زمان انحلال نيز بايد افزايش سرمايه يادشده از سرمايه كسر شود و بار ديگر در ماليات انحلا
 • ي مالي، بار ديگر با طي تشريفات قانوني، دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده كرده و در نتيجه قيد مازاد را زدند و... (اگر‌چه مبالغ قابل توجهي به كارشناسان رسمي پرداخت شده بوده و دردسرهاي مجمع فوق‌العاده و ايجاد دو سيستم براي محاسبه استهلاك و دردسرهاي قسمت مالي شركت و.....) 3-5) يك عده نيز در روز هاي پايان تير‌ماه و همزمان با ارائه اظهار نامه متوجه شدند كه امكان اعطاي مجوز نيست، كه ديگر كار از كار گذشته بود، بنابراين ريسك مالياتي ماده 11 آيين‌نامه را پذيرفتند.با سلام ممنون ميشم كه فرمول دقيق محاسبه استهلاك را براي من بگيد., استهلاك گيري به روش نزولي, استهلاك گيري, روش نزولي, عمر مفيد , فرمول محاسبه استهلاك, تغيير جداول استهلاك دارايي‌ها, جداول استهلاك دارايي‌ها, جداول استهلاك, هزينه استهلاك, روش محاسبه استهلاك, سلام . استهلاك به روش مستقيم وبه روش نزولي را توضيح دهيد لطفا .درسرچ اينترنتي هربار يك روش مي بينيم -ممنون خيلي , اطلاعات مقايسه‌اي, نمونه‌هايي از گزارش حسابرس, حسابرسي صورتهاي مالي, صورتهاي مالي خلاصه شده وحسابرسي شده, اقلام دوره جاري وگذشته, صورتهاي مالي مقايسه اي, اقتصاد ايران, قرن 21, سرانه درآمد, تجارت خارجي, توسعه اقتصادي, روند هاي اقتصاد كلان, رشد پس انداز, رشد سرمايه گذاري, اقتصاد نفتي, اقتصاد جهاني , توضيحات كاربر, صورت‌هاي مالي, صورت هاي مالي نهايي, يادداشت‌هاي پيوست, امور مالي , استانداردهاي حسابداري, تهيه وتنظيم صورتهاي مالي, تجديد ارزيابي دارايي‌ها


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


  رضا لطفي (  )
  سلام خانه اي را به مدت يك سال به شخصي اجاره داده ايم اكنون3ماه از پايان مدت اجاره گذشته است مستاجر قول داده بود در طول اين 3 ماه خانه را بخرد و اجاره 2ماه ان را داد و حالا نه خانه را خالي ميكند و نه


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .