جستجو در پورتال

مشاوره/ باسلام من در خصوص تعيين حوزه مالياتي ميخواستم بدونم تهران -يوسف آباد منطقه 6 شهرداري بايد كدوم حوزه مالياتي برم و پرونده مالياتي تشكيل بدم ؟باتشكر .
 • - از شرق : منتهي اليه ضلع شرقي مناطق زندان هارون الرشيد ، مسگر آباد ، شهرك شهيد بهشتي ؛ - از غرب : بزرگراه آزادگان . - نشاني: ساختمان واحد مالياتي مربوطه به اشخاص حقوقي:شهرري.ميدان نماز.خيابان گلها.كوچه لاله.پلاك1(جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن26-55337022تماس حاصل فرماييد) اداره كل تلفن فكس آدرس اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ 22255714 22252792 ميرداماد. جنب مسجد الغدير اداره كل امور مالياتي كالا و خدمات 66939388 66939333 خيابان آذربايجان. خيابان پير
 • رماييد) اداره كل تلفن فكس آدرس اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ 22255714 22252792 ميرداماد. جنب مسجد الغدير اداره كل امور مالياتي كالا و خدمات 66939388 66939333 خيابان آذربايجان. خيابان پيروز جنوبي. پلاك 42 اداره كل امور مالياتي مركز تهران 88834622 88834620 خيابان قائم مقام فراهاني. ميدان شعاع. نبش خيابان گلريز. پلاك 91 اداره كل امور مالياتي شمال تهران 22257493 22224777 خيابان ميرداماد. جنب مسجد الغدير. پلاك 1/167 اداره كل امور مالياتي شرق تهران 77893
 • عاع. نبش خيابان گلريز. پلاك 91 اداره كل امور مالياتي شمال تهران 22257493 22224777 خيابان ميرداماد. جنب مسجد الغدير. پلاك 1/167 اداره كل امور مالياتي شرق تهران 77893300 77893380 ميدان رسالت. اول خيابان نيرو دريايي اداره كل امور مالياتي غرب تهران 88006585 66038816 خيابان آزادي. بعد از خيابان دكتر معين. خيابان دكتر هوشيار اداره كل امور مالياتي جنوب تهران 55337040 553370430 ضلع شمال شرقي ترمينال جنوب. خيابان بخارايي. جنب مسجد قدس
قوانين و مقررات/ ابطال بخشنامه مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط
 • مور مالياتي تاريخ انتشار: 1390-06-26 تاريخ اعتبار از: 1390-06-26 تا: توضيحات: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط شماره:15304/200 تاريخ:28/06/1390     ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبني بر عدم الز
 • مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط شماره:15304/200 تاريخ:28/06/1390     ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط نظر به اينكه بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77معاون محترم درآمدهاي مالياتي وقت وزارت متبوع مبني بر الزام تائيد قبوض مالياتي توسط رئيس گروه مالياتي اداره كل دريافت كننده ، كه قبلاً در اجراي مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از م
 • سط رئيس گروه مالياتي اداره كل دريافت كننده ، كه قبلاً در اجراي مفاد ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم از موديان ذي ربط كسر و پرداخت گرديده ، طي رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 106 در تاريخ 2/3/1390 ابطال گرديده است لذا ضمن تاكيد بر صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان ، در مواردي كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد ، ماليات متعلقه را طي يك فقره چك به واحد هاي مالياتي مربوطه پرداخت مي نمايند و به منظور تكريم ارباب رجوع و تسهيل در امور مربوط به مودياني كه در اج
مقالات/ اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است
 • يته فني سازمان حسابرسي و با در نظر گرفتن مفاد قانون ماليات هاي مستقيم، آيين نامه تحرير دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 ق. م. م و همچنين مفاد ماده 110 ق. م. م و تبصره ماده 226 ق. م. م و استانداردهاي پذيرفته شده و لازم الاجراي حسابداري به ويژه استاندارد شماره يك با عنوان نحوه ارائه صورت هاي مالي، به بررسي اجمالي اظهارنامه جديد كاغذي و الكترونيكي پرداخته شود همچنين در اين مقاله سعي شده با برجسته كردن نقاط ضعف اين طرح، مسوولان امر را به درك صحيح از ايرادات و اشكالات (قانوني، شكلي و محتوايي) موجود در ط
 • يه كنندگان آن پنهان مانده باشد كه در اين مقاله به ذكر حداقل 10 نمونه بارز آن بسنده مي شود: 1-2 - طبق اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و با در نظر گرفتن صورت هاي مالي نمونه، حساب سفارشات و پيش پرداخت ها به منظور كاهش سرعت مصرف در چرخه عمليات واحد تجاري يا كاهش سرعت در تبديل به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين باشد، به عنوان آخرين طبقه دارايي هاي جاري ارائه مي شود، اما در ترازنامه مندرج در اظهارنامه الكترونيكي يا كاغذي جديد، اين حساب در قسمت بالاي دارايي هاي جاري يعني بع
 • هاي همراه صورت هاي مالي افشا شود بنابراين ارائه آن در ستون بدهي هاي جاري ترازنامه مجاز نبوده و فقط در صورتي كه مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد پرداخت سود را تصويب كند، سود سهام پرداختني مصوب قابل شناسايي به عنوان يك بدهي خواهد بود اما سازمان امور مالياتي كشور در ترازنامه تنظيمي خود در اين خصوص تفكيك و تمايزي بين سود سهام پرداختني و سود سهام پيشنهادي قائل نشده و بر خلاف استاندارد حسابداري سود سهام پيشنهادي را نيز در زمره بدهي هاي جاري اشخاص حقوقي تلقي كرده است. 3-2- با توجه به مفاد قانون تجا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سازمان امور مالياتي و تكليف مالايطاق
چندي پيش (21 /03/1390) مقاله ذيل در روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ شد كه مورد استقبال جامعه كار و توليد و به ويژه شركت‌هاي پيمانكاري قرار گرفت.
 • ل در روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ شد كه مورد استقبال جامعه كار و توليد و به ويژه شركت‌هاي پيمانكاري قرار گرفت. «سازمان امور مالياتي و تكليف مالايطاق» خوشبختانه با خبر شديم هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 106 مورخ 2/03/ 1390در همين رابطه براساس شكايت شركت رشد صنعت، بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/09/1377 معاون درآمد‌هاي مالياتي را ابطال و گامي نو در مسير حقوق مالياتي موديان برداشته است. اين مطلب نظر به اهميت موضوع مقاله يادشده و مندرجات دادنامه بار
 • ت‎هاي پيمانكاري ارائه مي‎دهند كه از بدهي مالياتي اعلام‌شده كسر شود. به عبارت ديگر ماده 104 قانون ماليات‎هاي مستقيم به كيفيت ساده‎اي تكليف موديان را مشخص كرده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزه‎هاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است. متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي موديان را مكلف مي‎كنند كه علاوه بر قبوض مالياتي يادشده بالا، تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت‌كننده وجوه مالياتي
 • ايجاد زحمت و هزينه‎هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي‎شود تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه‎هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه كنند كه گاه مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه‎ها مي‎شود كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده‎هاي مالياتي ماليات بر شركت‎ها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان‌هاي ديگر، به خصوص در مورد شركت‎هايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال‎هاي 1383 تا 1387 بالغ بر چن
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي وضعيت صكوك در كشورهاي جهان
همزمان با گسترش بازارهاي مالي اسلامي، طيف وسيعي از ابزارهاي مالي منطبق با قوانين و مقررات اسلامي نيز طراحي شد كه يكي از رايج‌ترين آنها، صكوك (Sukuk) نام دارد.
 • از محدوده آسيا و كشورهاي عضو «شوراي همكاري خليج فارس» نيز فعاليت خود را در زمينه انتشار صكوك آغاز كرده‌اند و به عنوان مثال مي‌توان به انتشار انواع صكوك در كشورهاي آلمان، انگلستان و ايالات‌متحده آمريكا اشاره نمود. نمودار شماره 1، نحوه توزيع انواع صكوك را نشان مي‌دهد. در اين نمودار مشاهده مي‌شود كه صكوك اجاره، صكوك مشاركت و صكوك مضاربه، پركاربردترين انواع صكوك محسوب مي‌شوند. همچنين نمودار شماره 2، به توزيع صكوك در ميان كشورهاي اسلامي مي‌پردازد. ب
 • خاصي چون احداث مسكن به صورت انبوه هستند و اعتبار مالي لازم براي انجام آن را به صورت نقد ندارند، مي‌توانند با استفاده از اوراق بهادار استصناع، به احداث پروژه اقدام كنند و قيمت آن را طبق زمان‌بندي معيني از محل بودجه سالانه يا از طريق واگذاري واحدهاي ساخته شده به تدريج بپردازند. قرارداد استصناع به معناي سفارش ساخت است و در اصطلاح فقهي و حقوقي، قراردادي «صنع» است كه به موجب آن يكي از طرفين قرارداد، در مقابل مبلغي معين، ساخت و تحويل كالا يا طرح مشخصي را در زمان معين نسبت به طرف
 • ا به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهي تقسيم نمود. صكوك اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زير مجموعه ابزار بدهي و صكوك مشاركت و مضاربه زيرمجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار مي‌گيرند. در سال 1387 اعلام شد كه انتشار اين اوراق پس از رفع موانع مالياتي آن، آغاز خواهد شد. اما چنين نشد در حالي كه حجم انتشار صكوك در سال‌هاي اخير و بويژه در كشورهاي همجوار عربي از رشد بسزايي برخوردار بوده است. كشورهايي نظير بحرين، مالزي و قطر از پيشروان انتشار اين اوراق هستند. هرچند بايد اين نكته را ذكر كرد
 • طبقه بندي اطلاعاتباسلام من در خصوص تعيين حوزه مالياتي ميخواستم بدونم تهران -يوسف آباد منطقه 6 شهرداري بايد كدوم حوزه مالياتي برم و پرونده مالياتي تشكيل بدم ؟باتشكر ., ابطال بخشنامه مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي توسط واحد مالياتي ذي ربط, اظهارنامه الكترونيكي , صورتهاي مالي مصوب, اظهارنامه قديم وجديد, متولي تشخيص ماليات, صورت مالي نمونه, ماليات پرداختي, سازمان امور مالياتي و تكليف مالايطاق, اوراق, اسلامي, انتشار, دارايي, ابزار, رتبه‌بندي اعتباري, بانك‌هاي اسلامي, صكوك بين‌المللي مالزي, ابزارهاي مالي, نهادهاي مالي اسلامي, وضعيت صكوك, كشورهاي جهان, صكوك بين‌المللي


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .