جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ فصل نهم-قانون ماليات بر ارزش افزوده-ساير مالياتها و عوارض خاص
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
 • 1387-02-17 تاريخ اعتبار از: 1387-02-17 تا: توضيحات: جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ب
 • خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند. تبصره 2ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند. تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود: الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت
 • به كشور وارد مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد. تبصره 7 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد. ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ «وصول مطالبات با نظام شناسايي اموال »
در عالم تجارت و كسب و كار اينكه طرف قرارداد چه شخصي باشد و چقدر اعتبار داشته و قادر بر انجام تعهدات قراردادي خود باشد اهميت بسياري دارد. به عبارت ديگر «امنيت» براي تجار اعم از اشخاص حقيقي و شركت‌هاي تجارتي و ساير اشخاص حقوقي (مانند موسسات غيرتجارتي) از جهت اطمينان از انجام تعهدات از سوي طرف مقابل و وصول مطالبات اهميت فوق‌العاده‌اي دارد.
 • نيم كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متولي ثبت و ضبط است كه بيشتر املاك كشور به ثبت رسيده و صاحبان آنها در نزد اين سازمان مشخص هستند و هر گونه نقل و انتقال نيز تحت نظارت اين اداره بوده و كاملا به ثبت مي‌رسد. - در زمينه خودرو نيز علاوه بر اينكه شماره‌گذاري نزد راهنمايي رانندگي ثبت و ضبط بوده و صاحبان خودروها كاملا مشخص است و نقل و انتقال يا اوراق كردن خودرو و هر گونه تغيير اساسي در خودرو نيز با نظارت و اجازه اين نهاد انجام مي‌شود، نقل و انتقال خودرو نزد دفاتر اسناد رسمي كه نمايندگ
 • ارتي در حال حاضر امري بعيد به نظر مي‌رسد، اما از طريق اين اداره نيز مي‌توان اقدام كرد و به دست آورد كه اشخاص، سهامداران چه شركت‌هايي هستند. بنابراين به عنوان نتيجه گيري مي‌توان اينگونه گفت كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره راهنمايي و رانندگي، بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار، ارگان‌هايي هستند كه مي‌توانند با در اختيار قراردادن اطلاعات در دست يك سازمان مستقل ديگر امر وصول مطالبات را ممكن ساخته و با اين كار امنيت معاملات تجارتي را در كشور ايجاد كنند و زمين
مشاوره/ به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشيد به تمامي عزيزان ببخشيد مخواستم بگم پدر من يك ميوه فروش دوره گرد هستش و يك وانت بار نيسان داره و علام كردن كه بايد ماليات ماشين رو كه سالانه هستش رو پرداخت كنه ميخواستم بدونم هزيده ماليات چقدر است و اينكه تا كي ميشه پرداخت كرد و ايا ميشود انرا قسد بندي كرد .... اين پيام رو به همكاران ديگرتان فرستادم گفتن كه از انجايي كه محل دائمي ندارد براي كاسبي در موقع وارد شدن به ميدان بار ازانها پول ورود به ميدان را ميگيرد كه ظبق قانون 4درصد است و نياز ندارد متاسفانه من متوجه نشدم ميشه واضع تر بيان كنين ..واقعا معذرت ميخوام منتظر جواب شما هستم
به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشيد به تمامي عزيزان ببخشيد مخواستم بگم پدر من يك ميوه فروش دوره گرد هستش و يك وانت بار نيسان داره و علام كردن كه بايد ماليات ماشين رو كه سالانه هستش رو پرداخت كنه ميخواستم بدونم هزيده ماليات چقدر است و اينكه تا كي ميشه پرداخت كرد و ايا ميشود انرا قسد بندي كرد .... اين پيام رو به همكاران ديگرتان فرستادم گفتن كه از انجايي كه محل دائمي ندارد براي كاسبي در موقع وارد شدن به ميدان بار ازانها پول ورود به ميدان را ميگيرد كه ظبق قانون 4درصد است و نياز ندارد متاسفانه من متوجه نشدم ميشه واضع تر بيان كنين ..واقعا معذرت ميخوام منتظر جواب شما هستم
 • قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند: الف- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛ ب- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛ ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
 • خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند. تبصره۲- دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند. تبصره۳- دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي(۱)و(۲) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود: الف- در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت ب
 • به كشور وارد مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد. تبصره۷- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(ادارات راهنمايي و رانندگي)مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند. ماده ۴۳- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيي
قوانين و مقررات/ لايجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالياتي، تعرفه و عوارض
لايجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالياتي، تعرفه و عوارض
 • وظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركتهايي كه سهم دولت و يا ساير شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130108 جدول شماره (5) اين قانون منظور نمايد (احكام فصل نهم، باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم در مورد اين بند جاري خواهد بود). 36- افزايش سرمايه‌ بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه م
 • 1381/10/22 و ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1377 تا 1381 اقدام كنند يا ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون اقدام نمايند، حكم ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 نسبت به مانده بدهي جريمه‌ها و ماليات‌ اضافي حسب موارد جاري خواهد بود. 39- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1378/2/17 تا پايان سال 1392 تمديد مي‌گردد. 40- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده
 • از وجوه واريزي شركت‌هاي دولتي از حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و حسب مورد به حسابهاي ذيربط واريز نمايند. 43- حداكثر تا شش‌ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1391 بخشيده مي‌شود. درآمد پس از واريز به خزانه‌داري‌هاي كل كشور از محل اعتبار رديف 88-530000 جدول شماره (9) اين قانون بابت ارتقاي توان كنترل فضاي م
اخبار/ ارز تك نرخي شد
تك نرخي شدن ارز، تعيين نرخ دلار در بودجه، معافيت مالياتي حقوق زير 833 هزار تومان، تداوم واريز يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در سال 92، واگذاري سهام باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال و ... بخشي از مهمترين مصوبات مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه 92 است.
 • اين اساس تعرفه صدور هر برگ سند مالكيت حدنگاري (كاداستري) 30 هزار تومان، صدور، تعويض و تمديد هر جلد گذرنامه بيومتريك براي كليه شرايط سني، 75 هزار تومان، تعويض و تبديل هر قلعه كارت پايان خدمت عادي به هوشمند 12 هزار تومان، واگذاري پلاك خودرو اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك 40 هزار تومان، تعيين شد. به موجب مصوبه مجلس، تعرفه‌هاي رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري شوراهاي حل اختلاف به ترتيب از سه هزار تومان به 10 هزار تومان و از 500 تومان به پنج هزار تومان افزايش مي‌يابد. *ن
 • ‌هاي علميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسينيه‌ها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني را از پرداخت حق انشعاب خدمات شهري معاف كردند. *نمايندگان مجلس مصوب كردند بانك‌هايي كه سود آنها بيش از نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد جريمه مي‌شوند. بر اين‌اساس، بانك‌هاي عامل مكلف هستند سود تسهيلات اعطايي را مطابق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار دريافت نمايند و اگر سود تسهيلات اعطايي بالاتر از نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد، دولت مكلف است مبلغ ماز
مقالات/ نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي
برگ سبز خودرو شناسنامه وسيله نقليه بوده و سند رسمي نيست
 •   MGID2387 magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1672 26/11/91 > صفحه 6 (جامعه) > متن    
 • درو به موجب سند رسمي انجام مي شود. دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه نمايند.»     اطلاعات حقوقي چنداني نمي خواهد كه از متن اين ماده قانوني مصوب مجلس دريابيم اولاوظيفه نيروي انتظامي در فرآيند نقل و انتقا
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
 • تاريخ انتشار: 1392-05-06 تاريخ اعتبار از: تا: توضيحات: هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:   نوع:تصوي
 • رت راهبردي رييس جمهور. د- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.  2- در اجراي بند(3-3) قانون،بانك مركزي موظف است به منظور اطمينان از انجام تكاليف قانوني وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون،ماهانه مراتب را از خزانه داري كل كشور استعلام و بر اساس آن اقدام نمايد. 3- بانك مركزي موظف است به استناد جزء (ت) بند(8-2)، بند(2-3) و بند(146)قانون،نرخ واحدهايي را كه براي كليه مصارف تعيين مي كند، براي تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب با خزانه داري كل كشور از ابتداي سال 1392اعمال
 • دهد. 15-خزانه داري كل كشور موظف است براي ابلاغ و تخصيص اعتبار رديف هاي(75-530000)، (76-530000)،(77-530000) و(96-530000)،اطلاعات مربوط به موضوع ماده(23)قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي- مصوب 1389- را با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي) به تفكيك استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نمايد. 16-در اجراي بند(10)قانون، وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را براي تحقق اهداف و برنامه هاي خدمات عمومي اج
قوانين و مقررات/ جزئيات دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد شماره 95078/62 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
 • : 1389-10-03 تاريخ اعتبار از: 1389-10-03 تا: توضيحات: وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد شماره 95078/62 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث دستور احمدي نژاد براي بيمه شخص ثالث وزيران عضو كميسيون
 • ه (3) براي دريافت خسارت بدني به طور مستقيم حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد. ماده3ـ مدارك لازم براي بررسي و پرداخت خسارت بدني متعلقه توسط بيمه‌گر و صندوق حسب مورد به شرح زير مي‌باشد: 1ـ اصل يا تصوير مصدق گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا گزارش مقامات انتظامي يا نظريه كارشناس يا هيئت كارشناسي منتخب مراجع قضايي. 2ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد. 3ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه م
 • رشناسي منتخب مراجع قضايي. 2ـ بيمه‌نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد. 3ـ تصوير گواهينامه رانندگي مسئول حادثه مگر اينكه مشخصات كامل گواهينامه رانـندگي در گـزارش كارشـناس راهنمايي و رانندگي يا پلـيس راه درج گـرديده يا اينكه راننده مسئـول حادثه فاقد گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسـيله نقليه موجد حادثه باشد. 4ـ مدارك شناسايي مصدوم يا متوفي 5 ـ تصوير خلاصه پرونده باليني مصدوم يا متوفي در صورتي كه در يكي از مراكز درماني بستري ش
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات اصلاح ماليات‌هاي مستقيم
به گزارش خبرنگار مهر، علي عسگري رئيس كل سازمان امور مالياتي از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه اخيرا در 64 ماده و 25 تبصره به تصويب وزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي رسيده است، خبر داد.
 • ساير مشخصات آنها؛ دركتاب، اسم كتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در كتب خطي، مشخصات آنها بطور كامل؛ در تابلو و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن باشد؛ در مال‌التجاره چه در انبار و چه در جاي ديگر نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح مي‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي‌شود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد مي‌گردد.
 • توقيفي درقبال اخذ رسيد به ترتيب به مسئول اجرائيات، حافظ اموال، نماينده دادستان و مؤدي تسليم و يك نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگهداري نمايد. تبصره1ـ نسخه‌اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امورمالياتي، به اداره راهنمايي و رانندگي محل يا اداره‌اي كه حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه مي‌باشد ارسال و كتباً اعلام مي‌شود كه وسيله نقليه مذكور در قبال بدهي مؤدي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذكور به محض وصول اطلاعيه فوق، توقي
اخبار/ ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393
هيات وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد.بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه 93، استخدام معلمان حق‌التدريس و خريد خودروي خارجي توسط دولت ممنوع و استخدام كارمند دولتي با مجوز معاونت توسعه انساني مجاز شد و هزينه‌هاي اياب و ذهاب، تغذيه، مهد كودك و تلفن همراه كارمندان اعلام شده است.
 • 92 و 1393 كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه معاونت ابلاغ مي نمايد، به معاونت ارايه نمايند. ماده 6- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند قبل از تكميل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزينه‌اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كار مشخص و معين) و كارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور برسانند. معاونت مذكور موظف است تا ده روز پس از وصول پيشنهاد دستگاه اجرا
 • از دستگاه‌هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- و با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تأييد معاونت امكان‌پذير است. ماده 13- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف‌هاي (71-530000)، (72-530000)، (73-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي -مصوب 1389- را با تأييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع
 • از از طرف وي مجاز است. ماده 19 - دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشور موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه‌ اطلاعات نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند. ماده 20 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و م
100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .