جستجو در پورتال

اخبار/ 18 ميليون بدهيد، 80ميليون تومان وام بگيريد
تأخير در ابلاغ وام 20 ميليوني خريد مسكن از يك سو و كفاف ندادن وام 18 ميليوني مسكن براي خريد باعث شده تا متقاضي خريد وامهاي 30 تا 80 ميليوني مؤسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي خصوصي براي خريد مسكن افزايش يابد.
 • ايد مبلغ وام را 6 ماه بعد يا يك سال بعد يك جا به بانك برگرداند. به گفته وي، سود اين وام‌ها 23 تا 25 درصد است و چنانچه فرد خوش حساب باشد بانك 3 تا 5 سال ديگر تمديد مي‌كند. وي ادامه داد: هزينه تهيه اين وام براي متقاضي وام 8 تا 12 درصد به صورت كارمزد دريافت مي‌شود. *عدم استقبال از وام 20 ميليوني موضوع ديگري كه در بازار مسكن وجود دارد اين است كه اگر وام 20 ميليون توماني مسكن به بازار بيايد نيز متقاضيان چنداني را به چند دليل به سمت خود جلب نخواهد كرد چرا كه به گفته بسياري از فعالان خريد و فرو
 • يافت مي‌شود. *عدم استقبال از وام 20 ميليوني موضوع ديگري كه در بازار مسكن وجود دارد اين است كه اگر وام 20 ميليون توماني مسكن به بازار بيايد نيز متقاضيان چنداني را به چند دليل به سمت خود جلب نخواهد كرد چرا كه به گفته بسياري از فعالان خريد و فروش وام، مبلغ وام جديد تفاوت چنداني با وام 18 ميليون توماني ندارد و نمي تواند متقاضيان خريد مسكن را صاحب مسكن كند. در بازار غيررسمي وام‌مسكن، تسهيلات 18 ميليوني مي توان گفت كارآيي خود را از دست داده است و افرادي كه در اين حد نياز به وام دارند، خريد اورا
 • ياز به وام دارند، خريد اوراق را در دستور كار قرار مي‌دهند. هر چند از ابتداي سال جاري متقاضيان وام مسكن به جاي سپرده گذاري در بانك يا خريد وام مسكن در بازار غيررسمي ‌به خريد اوراق مسكن از فرابورس و يا دفاتر مشاوران املاك روي آورده‌اند. هزينه وام 18 ميليوني مسكن نيز حدود دو ميليون و 300 هزار تومان است كه بايد ساير هزينه ها را نيز به اين مبلغ اضافه كرد. منبع: فارس تاريخ: 0000-00-00
مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.به عبارت ديگر موسسات رتبه‌بندي احتمال نكول يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي‌ مربوطه به صورت كلي (رتبه‌بندي ناشر)، يا در ايفاي تعهدات مالي مربوط به يك بدهي خاص يا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ويژه (رتبه‌بندي ابزارها) بررسي مي‌كنند
 • يين ميزان اعطاي تسهيلات، وثايق و حتي تعيين نرخ سود تسهيلات استفاده مي كنند. آنها بيشتر به كاهش ريسك بازپرداخت تسهيلات اعطايي شان تا حفظ شهرت شان به عنوان يك تحليل گر بي اشتباه علاقه مند هستند. بنابراين رتبه ها بايد تا حد ممكن به تغييرات ايجاد شده در شرايط مالي - اقتصادي واكنش نشان دهد. مساله اي كه در اينجا حائز اهميت است، ثبات رتبه تخصيصي و توانايي آن در پيش بيني هاي بلندمدت و ميان مدت نيست بلكه توانايي آن در واكنش به موقع و صحيح به شرايط فعلي و شرايط نامساعد ايجاد شده است. اين تفاوت در اهداف ب
 • شده است. نسبت هاي مالي اصلي مورد استفاده در رتبه بندي اعتباري الف) توانايي انجام تعهدات كوتاه مدت = نسبت جاري بدهي جاري/ دارايي جاري = نسبت اهرمي سرمايه در گردش سرمايه در گردش/ بدهي جاري = نسبت آني بدهي جاري/(اوراق بهادار قابل معامله+ حساب هاي دريافتني+ وجوه نقد) = نسبت آني بدهي جاري/(موجودي- دارايي جاري) ب) توان انجام تعهدات بلندمدت پوشش هزينه بهره = هزينه بهره/ سود قبل از بهره و ماليات پوشش نقدي هزينه بهره = هزينه بهره/ سود قبل از بهره، ماليات و استهلاك دارايي هاي مشهود و نامشهود پ)
 • ه به دليل نبود اوراق بدهي متنوع و يا حجم انتشار بسيار اندك آنها است. نبود سرمايه گذاران نهادي به تعداد زياد كه در زمينه هاي مختلف از دانش ها و تخصص برخوردار باشند نيز عدم توسعه يافتگي بازار را تشديد مي كند. به دليل نوسانات زياد در بازار و به ويژه در شرايط كنوني سرمايه گذاران نيز چندان اقبالي به بازار نشان نمي دهند. به همين دلايل، شركت ها تمايل اندكي به تامين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي دارند كه اين مساله كسب و كار موسسات رتبه بندي را با چالش مواجه مي كند. نبود نيروهاي متخصص بومي كه از تجربه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بازيگران جديد، قوانين جديد
در تابستان 2007 ميليون ها مالك خانه در آمريكا پي بردند كه هر روز از ارزش خانه هاي آنها كاسته مي شود ضمن اينكه شرايط بازپرداخت وام هاي دريافتي ايشان سخت و سخت تر مي شود. اين روند به سلب مالكيت از اغلب خانوارهاي آمريكايي انجاميد. به زودي اين نابساماني به ديگر اقتصادهاي پيشرفته دنيا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد.
 • نويسنده: ف .م .هاشمي مترجم: چكيده: در تابستان 2007 ميليون ها مالك خانه در آمريكا پي بردند كه هر روز از ارزش خانه هاي آنها كاسته مي شود ضمن اينكه شرايط بازپرداخت وام هاي دريافتي ايشان سخت و سخت تر مي شود. اين روند به سلب مالكيت از اغلب خانوارهاي آمريكايي انجاميد. به زودي اين نابساماني به ديگر اقتصادهاي پيشرفته دنيا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد.
 • يا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد. بازيگران جديد، قوانين جديد ـ در تابستان 2007 ميليون ها مالك خانه در آمريكا پي بردند كه هر روز از ارزش خانه هاي آنها كاسته مي شود ضمن اينكه شرايط بازپرداخت وام هاي دريافتي ايشان سخت و سخت تر مي شود. اين روند به سلب مالكيت از اغلب خانوارهاي آمريكايي انجاميد. به زودي اين نابساماني به ديگر اقتصادهاي پيشرفته دنيا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد. افراد و صاحبان كسب و كار در اين كشورها دريافتند هر روز ك
 • تر مي شود. اين روند به سلب مالكيت از اغلب خانوارهاي آمريكايي انجاميد. به زودي اين نابساماني به ديگر اقتصادهاي پيشرفته دنيا كه از سيستم پيچيده مالي برخوردارند، سرايت كرد. افراد و صاحبان كسب و كار در اين كشورها دريافتند هر روز كه مي گذرد شرايط دريافت وام دشوارتر و هزينه بازپرداخت آن سنگين تر مي شود. ناگهان مطالبات معوقه بانك ها و ديگر نهادهاي مالي از مرز خطر گذشت و بازپرداخت بدهي هاي آنها نيز متوقف شد. آنچه در اين رابطه موجب شگفتي شد اين بود كه اغلب مردم تصور مي كردند سيستم هاي مالي پيشرفته آنق
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چهار موردكاوي در زمينه كسب و كار
وين آرميتاژ كه مخارج زندگي خود را از راه رانندگي تاكسي در مي‌آورد، از عمويش پول قرض گرفت و يك آژانس كوچك مسافرتي تاسيس كرد. اين شركت سه ميني‌بوس و دو اتوبوس بين‌شهري دارد و در كار قرارداد شركتي تخصص پيدا كرده‌ است. اما دورنماي مديريت عمليات براي وين اضطراب‌آور بود و به فكر فرو رفت كه چگونه آي تي مي‌تواند به دادش برسد.
اخبار/ چند مي‌گيري ضامنم شوي؟
حتما تا حالا يك‌بار هم كه شده خودتان يا يكي از اقوام درجه يك تان براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي به يكي از بانك‌ها يا موسسات مالي مراجعه كرده‌ايد.
 • ي ضامنم شوي؟ چند مي گيري ضامنم شوي؟ حتما تا حالا يك بار هم كه شده خودتان يا يكي از اقوام درجه يك تان براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي به يكي از بانك ها يا موسسات مالي مراجعه كرده ايد. شركت هايي با اشتغال به امر دلالي، شرايط مورد نياز متقاضيان وام را مهيا كرده و به عنوان دستمزد مبلغي از وام در حدود 20 درصد آن را برداشت مي كنند. كساني كه ضامن شما مي شوند و در ازاي ضمانت شان از شما مبلغي از وام را اخذ مي كنند. اين در حالي است كه بانك مركزي هنوز به وجود چنين بازاري شن
 • مبلغي از وام را اخذ مي كنند. اين در حالي است كه بانك مركزي هنوز به وجود چنين بازاري شناخت پيدا نكرده تا راه مقابله با آن را اعلام كند نجمه آجربنديان در روزنامه تهران امروز نوشت: حتما تا حالا يك بار هم كه شده خودتان يا يكي از اقوام درجه يك تان براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي به يكي از بانك ها يا موسسات مالي مراجعه كرده ايد. حتما متوجه شده ايد كه وقتي براي دريافت وام به بانكي مراجعه مي كنيد،متصدي بدون اينكه ازجزئيات مبلغ مورد نياز براي دريافت وام جويا شود، برگه اي شامل شرايط مورد نياز برا
 • ده ايد كه وقتي براي دريافت وام به بانكي مراجعه مي كنيد،متصدي بدون اينكه ازجزئيات مبلغ مورد نياز براي دريافت وام جويا شود، برگه اي شامل شرايط مورد نياز براي دريافت تسهيلات بانكي روبه رويتان قرار مي دهد و مي گويد: هروقت دو ضامن دولتي و سفته اي به مبلغ وام مورد نيازبه اضافه 20 درصد بيشتر و برگه آخرين فيش حقوقي وگواهي كسر از حقوق ضامن و به همراه مدارك مورد نيازي كه در برگه نوشته شده به همراه داشتيد مي توانيد براي انجام مراحل دريافت وام به بانك مراجعه كنيد. و اين سرآغازي است براي يك جست وجو در بين ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ رتبه‌‌‌بندي اعتباري و نسبت‌هاي مالي مورد استفاده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت از ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يك ناشر است.
 • يين ميزان اعطاي تسهيلات، وثايق و حتي تعيين نرخ سود تسهيلات استفاده مي كنند. آنها بيشتر به كاهش ريسك بازپرداخت تسهيلات اعطايي شان تا حفظ شهرت شان به عنوان يك تحليل گر بي اشتباه علاقه مند هستند. بنابراين رتبه ها بايد تا حد ممكن به تغييرات ايجاد شده در شرايط مالي - اقتصادي واكنش نشان دهد. مساله اي كه در اينجا حائز اهميت است، ثبات رتبه تخصيصي و توانايي آن در پيش بيني هاي بلندمدت و ميان مدت نيست بلكه توانايي آن در واكنش به موقع و صحيح به شرايط فعلي و شرايط نامساعد ايجاد شده است. اين تفاوت در اهداف ب
 • شده است. نسبت هاي مالي اصلي مورد استفاده در رتبه بندي اعتباري الف) توانايي انجام تعهدات كوتاه مدت = نسبت جاري بدهي جاري/ دارايي جاري = نسبت اهرمي سرمايه در گردش سرمايه در گردش/ بدهي جاري = نسبت آني بدهي جاري/(اوراق بهادار قابل معامله+ حساب هاي دريافتني+ وجوه نقد) = نسبت آني بدهي جاري/(موجودي- دارايي جاري) ب) توان انجام تعهدات بلندمدت پوشش هزينه بهره = هزينه بهره/ سود قبل از بهره و ماليات پوشش نقدي هزينه بهره = هزينه بهره/ سود قبل از بهره، ماليات و استهلاك دارايي هاي مشهود و نامشهود پ)
 • ه به دليل نبود اوراق بدهي متنوع و يا حجم انتشار بسيار اندك آنها است. نبود سرمايه گذاران نهادي به تعداد زياد كه در زمينه هاي مختلف از دانش ها و تخصص برخوردار باشند نيز عدم توسعه يافتگي بازار را تشديد مي كند. به دليل نوسانات زياد در بازار و به ويژه در شرايط كنوني سرمايه گذاران نيز چندان اقبالي به بازار نشان نمي دهند. به همين دلايل، شركت ها تمايل اندكي به تامين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي دارند كه اين مساله كسب و كار موسسات رتبه بندي را با چالش مواجه مي كند. نبود نيروهاي متخصص بومي كه از تجربه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقش مخرب فساد دولتي
موبوتو سه سه كو به عنوان رييس‌جمهور كشور زئير (كه بعد از مرگ وي مجددا به جمهوري دموكراتيك كنگو تغيير نام داده شد) ميلياردها دلار از تجارت منابع معدني ملي را به سرقت برد.
 • ه ويژه در سالهاي ابتدايي پس از فروپاشي كمونيسم-م.) كسب و كار، تحت آزارهاي دولتي قرار دارد. در حالي كه بسياري از كارمندان درستكار هستند، ديگران به طور عادي بنگاه ها را با اخذ رشوه تحت فشار قرار مي دهند. يك كارآفرين روسي در اين باره مي گويد: «كل شرايط به قدري فاسد است كه هر جا كه مي روي مردم منافع صنعت را فراموش كرده اند و خيلي ساده به منافع خود فكر مي كنند. هر كسي مي خواهد چيزي براي خود بقاپد.» هنگام ثبت يك شركت، اجاره يك ساختمان دولتي، دريافت وام از بانك، واردات كالا از گمرك، دريافت
 • ، انجام بازرسي حريق يا ايمني و نصب خط تلفن، رشوه پرداخت مي شود. فساد مالي يكي از جرائم شايع در روسيه است، سالانه مقامات قضايي حدود سه هزار پرونده رشوه خواري مقامات دولتي را رو مي كنند - و تازه اين تنها نوك اين كوه يخي است. بنابر يك برآورد، رشوه هاي دريافت شده، بيشتر است از كل مخارج دولت بر آموزش، دانش و مراقبت هاي بهداشتي. فساد چيزي حدود 5 تا 15 درصد به هزينه كالا و خدمات مي افزايد. سرگئي ماركوف، تحليلگر سياسي روسيه، مي گويد: «اگر در دولت باشي و رشوه نگيري مردم به تو به چشم آدمي درستكار ن
 • اما به ما نشان مي دهند كه چگونه فساد ضدانگيزه اي براي سرمايه گذاري است و رشد اقتصادي پايين تر را در پي دارد. وقتي پاول مائورو، اقتصاددان، تحليلي آماري را در بين 70 كشور با استفاده از اين شاخص ها و داده هاي درآمد ملي و سرمايه گذاري كشورها انجام داد، دريافت كه وقتي شاخص فساد بالاتر است، نرخ سرمايه گذاري به طور قابل توجهي پايين تر است. اين شاخص با مقياس صفر تا 10 اندازه گيري مي شود و در آن 10 نشان دهنده پاك ترين كشور و صفر نشان دهنده فاسد ترين كشور است. اين تحقيق نشان داد كه با دو دهم بهبود شاخص ف
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ مردم عادي از دريافت وام‌هاي خرد نااميدند
شرايط سخت دريافت وام‌هاي خرد به نحوي از سوي بانك‌ها به مردم اعمال مي‌شود كه گويا متقاضيان تسهيلات بايد از هفت خوان رستم عبور كنند.
 • j;گذاري‌هاي كلان از جمله وظايف مهم بانك‌ها به شمار مي‌رود؛ اما به نظر مي‌رسد بانك‌ها وظيفه ديگر خود؛ يعني تسهيلات دهي به عموم مردم و سپرده‌گذاران را فراموش كرده‌اند. بانك‌ها براي وام دهي به بخش‌هاي مختلف شرايط بسيار سختي را به متقاضيان دريافت تسهيلات تحميل مي‌كنند كه همين شرايط سخت بسياري از متقاضيان را در همان مراحل اوليه دريافت وام از ادامه روند كار و درخواست براي دريافت تسهيلات باز مي‌دارد. با اين روش‌ها بسياري از افراد به‌رغم
 • تي را به متقاضيان دريافت تسهيلات تحميل مي‌كنند كه همين شرايط سخت بسياري از متقاضيان را در همان مراحل اوليه دريافت وام از ادامه روند كار و درخواست براي دريافت تسهيلات باز مي‌دارد. با اين روش‌ها بسياري از افراد به‌رغم نياز شديد به دريافت وام از دريافت تسهيلات باز مي‌مانند، اخذ وثيقه‌هاي بسيار سنگين، معرفي چند ضامن حقوق بگير كارمند دولت يا حقوق بگير بانك مورد نظر، ارائه چك با مبالغ بسيار بالا، ارائه سفته، فيش حقوقي، گواهي كسر از حقوق و بسياري ديگر از جمله وثيقه‌ه
 • مبالغ بسيار بالا، ارائه سفته، فيش حقوقي، گواهي كسر از حقوق و بسياري ديگر از جمله وثيقه‌ها و تضاميني است كه بانك‌ها براي ارائه تسهيلات از مردم دريافت مي‌كنند. اين موارد به جز سپرده‌گذاري‌هايي است كه افراد بايد پيش از دريافت وام در بانك‌ها يا موسسات مالي و اعتباري براي چندين ماه سپرده‌گذاري كنند تا در نهايت آيا موفق به اخذ وام شوند يا خير؟ گويا اين روزها بانك‌ها فقط به فكر تسهيلات‌دهي به مشتريان عمده خود هستند و از ارائه تسهيلات به مردم عادي غافل ماند
اخبار/ فاكتور صوري؛ فرمول جديد دريافت وام
با اينكه بانك‌ها محل مصرف تسهيلات خرد را تعيين و براي پرداخت آن شرايط گذاشته‌اند و مشتريان در اين بخش اختياري ندارند، برخي براي گرفتن وام‌هايي مانند خريد كالا به ارائه فاكتورهاي صوري و سندسازي روي آورده‌اند.
 • ن تخلف و مدرك‌سازي صوري توسط برخي متقاضيان باعث شده است تا به مساله انحراف تسهيلات خرد در شبكه بانكي كشور دامن زده شود و به عبارتي منجر به انحراف تسهيلات بانكي از محل اصلي خود شده كه خود نيز دليل ديگري خواهد شد براي تاخير در پرداخت تسهيلات به واجدين شرايط واقعي يا طولاني‌تر شدن زمان انتظار افرادي كه واقعا مي‌خواهند وام خريد كالا را در محل خود مصرف كنند. مدرك‌سازي صوري و انحراف تسهيلات شايد بتوان اين خلأ را در شبكه بانكي كشور مطرح كرد كه برنامه ريزان ارائه تسهيلات به افراد متقاضي هيچ گاه نخواس
 • يار مشتري قرار دادن محل استفاده تسهيلات هيچ ارتباطي به سپردن وثيقه ندارد و بانك مي‌تواند در اين زمينه نيز برنامه ريزي كند. در اين شرايط بسياري از متقاضيان تنها به مبلغ وام نياز دارند و قصد خريد كالا را ندارند، اما مجبور به ارائه فاكتورهاي صوري براي دريافت وام مي‌شوند. رونق بازار سياه فاكتور صوري اين موضوع خود باعث ايجاد يك «بازار سياه» براي دارندگان و ارائه‌كنندگان فاكتورهاي صوري شده است و اين افراد در برخي از موارد با دريافت مبالغي به ارائه اين نوع فاكتورها براي تكميل مدارك مورد نياز بانك‌ها
 • ن روند همچنان ادامه دارد و ما شاهد دريافت تسهيلات خرد به روش ارائه فاكتورهاي جعلي در بانك‌ها هستيم. ظاهرا خود بانك‌ها نيز نظارت بر اين بخش را چندان به صورت جدي پيگيري نمي‌كنند و به نوعي با خروج تسهيلات از محل اوليه خود يا همان گذاشتن اختيار محل مصرف وام براي مشتري موافقند. نظارت فعالانه بانك مركزي در اين زمينه، سيد محمود احمدي دبيركل بانك مركزي با بيان اينكه فاكتورهاي صوري در برخي از موارد مانند وام‌هاي خودرو، لوازم خانگي و جهيزيه رخ مي‌دهد، گفت: بخش نظارت داخلي و بازرسي بانك‌ها به اين موضوع
اخبار/ وقتي ترفندهاي دريافت وام بدون بهره، پكيج مي‌شود!
در ميان آگهي‌هاي تبليغاتي هر نوع ترفند و تبادل اطلاعاتي را مي توانيد با پرداخت هزينه اي به صورت آنلاين در يافت كنيد.
 • به گزارش برنا: وقتي ترفندهاي دريافت وام بدون بهره، پكيج مي‌شود! وقتي ترفندهاي دريافت وام بدون بهره، پكيج مي‌شود! اين بار شخصي با ارسال ايميل مدعي شده كه پكيجي ارائه داده كه راه حل هاي دريافت وام بدون بهره و يا با بهره 3-4 را به شما آموزش مي دهد و افراد مي توانند تنها تا پايان سال 90 از اين ترفند و روش استفاده كنند. آگهي دهنده مدعي شده براي ثروتمند شدن مي توانيد اين وام هاي ميليوني را در زماني اندك از بانك ها تقاضا كنيد و افراد بسياري اين راه را ر
 • ايان سال 90 از اين ترفند و روش استفاده كنند. آگهي دهنده مدعي شده براي ثروتمند شدن مي توانيد اين وام هاي ميليوني را در زماني اندك از بانك ها تقاضا كنيد و افراد بسياري اين راه را رفته اند! همچنين اين فرد گفته است راه حل ارائه «طرح موفق به دريافت وام» از بانك‌ها را در محصول اينترنتي خود ارائه مي دهد و وعده پولدار شدن در زمان كوتاه را تنها با دريافت 20 هزار تومان به مخاطب مي دهد. گاهي برخي آگهي هاي تبليغاتي از ادبيات كودكانه اي براي ارائه تبليغ خود و مجاب كردن آگهي خود بهره مي برند و معلوم
 • طبقه بندي اطلاعات18 ميليون بدهيد، 80ميليون تومان وام بگيريد, رتبه‌‌‌بندي اعتباري, نسبت‌هاي مالي, احتمال نكول, رتبه بندي ناشر, رتبه بندي ابزار ها, عدم تقارن اطلاعاتي, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موديز, اس‌اندپي, فيچ, مديريت ريسك, مديريت استراتژيك, ساختار سهامداري, نسبت جاري, نسبت اهرمي, نسبت آني, پوشش هزينه بهره, پوشش نقدي, شاخص‌‌هاي اهرمي, ساختار سرمايه, سيتم مالي, بازيگران جديد, قوانين جديد , بحران مالي, مديريت جهاني, بانك جهاني, صندوق بين المللي پول, قرارداد عمومي تعرفه و تجارت , گات, برتون وودز, سازمان تجارت جهاني, دموگرافيك, راه اندازي كسب وكار, كسب وكار, كارآفريني, ايده, ضامن, تسهيلات بانكي , متقاضيان وام , ضمانت, فيش حقوقي, گواهي كسر از حقوق ضامن , رتبه‌بندي اعتباري, رتبه‌بندي, اعتباري, اعتبار, موسسات رتبه‌بندي اعتباري, موسسات رتبه‌بندي, سرمايه, بازار, دارايي, درآمد, رتبه‌بندي اوراق, رتبه‌بندي ايراني, خدمات رتبه‌بندي, موبوتو سه سه كو , فساد دولتي, زئير, تجارت منابع معدني, سرمايه‌گذاري, كنگو, اقتصاد, دولتي, بازار, روسيه, پرداخت, اقتصادي, بنگاه, موبوتو, وقتي ترفندهاي دريافت وام بدون بهره، پكيج مي‌شود!


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .