جستجو در پورتال

مشاوره/ لطفا در خصوص مجاز بودن آموزشگاههاي مجازي اطلاع رساني كنيد آيا اين آموزشگاهها مجازند يا خير؟
 • ون دستورالعملي در اين خصوص توسط فني وحرفه اي تهيه نشده است و تا كنون به در خواستهاي آموزش فني وحرفه اي مجازي جواب رد داده شده و هيچ آموزشگاهي اجازه آموزش محتوي تاييد نشده را ندارد واين اعمال نوعي كلاهبرداري وخلاف قانون تلقي ودر صورت داشتن شاكي خصوصي سايت آموزش مجازي كاملا بسته مي شود.
مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
مقالات/ متن اوليه پيش نويس اصول حاكميت شركتي
متن اوليه پيش نويس اصول حاكميت شركتي كه شيوه اداره يك سازمان را نشان مي دهد در اين كوتاه مقال ارائه شده است.
 • تصميم گيري واگذاري سهام مزبور، از جمله افراد داراي اطلاعات نهاني محسوب مي شوند. ماده (32) : اطلاعات مربوط به معاملات سهام متعلق به اعضاي هيات مديره، مديران اجرايي و وابستگان و اقرباي سببي و نسبي( مطابق ماده 862 قانون مدني) در پايان هر ماه از طريق سايت اينترنتي شركت و سايت اطلاعاتي سازمان بورس اوراق بهادار. ماده (33) : گزارش سالانه كه وضعيت گذشته و كنوني و چشم انداز آتي شركت را بيان مي كند بايد حداقل در برگيرنده موارد زير باشد: 1/33: اطلاعات كلي مربوط به ساختار سازماني، محصولات، منابع ان
 • ايد در يك بند جداگانه در گزارش سالانه افشا گردد. ماده (36) : معاملات عمده با اشخاص ثالث كه عبارت است از: عمليات خريد مواد، كالا، اقلام دارايي، خدمات تكنولوژي و همچنين فروش كالاها و خدمات به ميزان قابل توجه به افراد وابسته. فصل پنجم (تخلف و مجازات) ماده (37) : در صورت تخلف هر يك از افراد و شركت ها در مورد عدم رعايت مقررات مندرج در اين اصول حاكميت شركتي و احراز تخلف از طرف سازمان بورس اوراق بهادار، حسب تخلف و تكرار آن: الف) مورد تذكر كتبي واقع مي شود. ب) درجه اعتباري آنها تقليل
 • ول حاكميت شركتي و احراز تخلف از طرف سازمان بورس اوراق بهادار، حسب تخلف و تكرار آن: الف) مورد تذكر كتبي واقع مي شود. ب) درجه اعتباري آنها تقليل مي يابد. ج) براي مدت حداقل شش ماه از فعاليت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس منع مي شوند. د) در سايت اينترنتي سازمان بورس اوراق بهادار معرفي مي شوند. ماده (38): شركت هاي موجود در بورس بايستي حداكثر ظرف مدت شش ماه ضوابط و شرايط خود را با اين اصول حاكميت شركتي تطبيق دهند و در غير اين صورت مجوز فعاليت آنها در بورس لغو خواهد شد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كالبد شكافي ماده 272 قانون مالياتي مستقيم در اجرا
استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي در هر رشته اي امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد. ابتدا حكم استفاده ازخدمات حسابرسي مالياتي توسط انجمن محاسبين قسم خورده در قانون مالياتي سالهاي 1328 و 1335 عنوان شد كه پس از لغو مواد قانوني آن در لايحه قانوني اصلاح مواد قانون ماليتهاي مستقيم در سال 1359، مجدداً آئين نامه تعيين صلاحيت رسمي در مورخه 28/6/1378 به تصويب هيات وزيران رسيد و در اصلاحيه مورخ 27/11/1380 در قانون مالياتهاي مستقيم، مجوز استفاده مجوز استفاده از خدمات رسمي در تنظيم گزارش حسابرسي مالي و مالياتي، پيش بيني گرديد.
 • كالبد شكافي ماده 272 قانون مالياتي مستقيم در اجرا منبع: سايت حسابيران تاريخ انتشار: 1386-12-04 نويسنده: يحيي يعقوب نژاد مترجم: چكيده: استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي در هر رشته اي امري ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد. ابتدا حكم استفاده ازخدمات حسابرسي مالياتي توسط انجمن محاسبين قسم خورده در
 • تهاي مستقيم در خصوص واگذاري حسابرسي مالياتي به حسابرسان. 9- ب) نداشتن اطلاعات مقايسه اي و تكميلي در مورد اشخاص حقوقي مورد رسيدگي در مقايسه با مامورين مالياتي. 10- ب) عدم پيش بيني مرجع انتظامي مشخص در سازمان امور مالياتي يا جامعه رسمي در خصوص تعيين مجازاتهاي متناسب در موارد اهمال يا قصور در رسيدگي همراه با ضمانتهاي اجرايي لازم. ج) راهكارهاي پيشنهادي: 1- ج) ايجاد يا افزايش دستگاههاي نظارتي و افزايش كنترلهاي لازم و هم چنين تدوين قوانين انتظامي همراه با ضمانتهاي اجرايي كافي در سازمان ام
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نگاهي به چگونگي ثبت يك شركت
نگاهي به چگونگي ثبت يك شركت در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي كشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است كه افراد به تأسيس شركت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث كاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند
قوانين و مقررات/ آيين نامه تحرير دفاتر قانوني
آئين‌نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي مصوب 10/1/1382 و اصلاحي آن مصوب 11/4/1384 موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم
قوانين و مقررات/ قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي ابلاغ شد
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
قوانين و مقررات/ ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور ‏
‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
 • شي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور ‏ نوع: قانون موضوع: ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور ‏ منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1382-05-26 تاريخ اعتبار از: 1382-06-05 تا:
 • هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 3 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه معافيت هاي حقوق ورودي ( حقوق گمركي و سود بازرگاني) كالاهاي وارداتي به كشور به استثناء موارد مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب 1359.2.24 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط مصوب 1358.7.5 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اختيار
 • اح ساختار نيروي انساني واحدهاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هرساله اعتبارات موردنياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه كل كشور در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد. ماده 10 - كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاء هر نفر اشتغال جديد، يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنش
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون مبارزه با پولشويي
قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ2/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان در اداممه امده است.
 • قانون مبارزه با پولشويي نوع: قانون موضوع: قانون مبارزه با پولشويي منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1386-11-24 تاريخ اعتبار از: 1386-12-07 تا: ت
 • اً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محكوم خواهد شد. ماده9ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن)
 • تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد. تبصره2ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. تبصره3ـ مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد. ماده10ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نماي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • ن‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎ نوع: قانون موضوع: قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎ منبع تهيه: سايت بيمه ايران تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1350-03-30 تاريخ اعتبار از: 1350-03-30 تا:
 • ه باشند. تبصره - تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است. ماده 27 - اسناد مالي و اوراق بهادار و چكهاي بيمه مركزي ايران با دو امضاء معتبر خواهد بود. ماده 28 - بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورت حساب جاري و يا سپرده نزد بانك بيمه ايران نگاهداري نمايد. ماده 29 - اعضاء شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضاء اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و
 • ي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و رييس كل و ساير اعضاء هيأت عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله به دست مي آورند خودداري نمايند و الا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومي خواهند بود. ماده 30 - شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آن چه به موجب بندهاي 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 ماده 5 اين قانون جزء وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهند داد. وزارتخانه ها و مؤس
 • طبقه بندي اطلاعاتلطفا در خصوص مجاز بودن آموزشگاههاي مجازي اطلاع رساني كنيد آيا اين آموزشگاهها مجازند يا خير؟, حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس, اصول حاكميت شركتي , سهامدار عمده, سهامدار جزء, مدير مستقل, مدير غير موظف, عضو پاره وقت هيات مديره, سهامدار اقليت, كنترل, منافع اقتصادي, امين سهام, سازمان بورس اوراق بهادار, اوراق مشاركت, شركت‌هاي بزرگ, ارزش بازاري سهام, اطلاعات نهاني, آيين‌نامه افشاي اطلاعات, شركت‌هاي پذيرفته در بورس, شركت اصلي, شركت تابعه, اشخاص وابسته, ماده 272 قانون مالياتي مستقيم, خدمات حسابرسي مالياتي, انجمن محاسبين قسم خورده, قانون ماليات, حسابداررسمي, گزارش حسابرسي مالي و مالياتي, قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي , ثبت يك شركت, اداره ثبت شركت ها مؤسسات غير تجاري, شركت هاي سهامي, شركت با مسئوليت محدود, تضامني, مختلط سهامي, مختلط غير سهامي, شركت نسبي, شركت تعاوني, قانون تجارت, تقاضانامه, شركتنامه, اساسنامه, صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين, آيين نامه تحرير دفاتر قانوني, موارد رد دفاتر, نحوه نوشتن دفاتر قانوني, نحوه تنظيم صورتهاي مالي, ماده 95 و96 قانون مالياتها, مودي مالياتي, تأخير ثبت دفاتر, مودي مالياتي, قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي, قانون رفع موانع توليد, سرمايه‌گذاري صنعتي, صنايع آلوده‌كننده محيط زيست , نرخ بين بانكي, نرخ لايبور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نفت, تسهيلات ارزي و ريالي, ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع, ماده113, قانون برنامه سوم توسعه, ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور, قانون مبارزه با پولشويي, لايحه مبارزه با جرم پولشويي, جرم پولشويي, پولشويي, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .