جستجو در پورتال

اخبار/ «ماليات» در تعليق، «معاملات» در ترديد
اصرار دولت بر اجراي طرح ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك از يك‌سو و عدم تمكين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به محتواي طرح، بازار مسكن را از امروز در فضاي جديدي قرار مي‌دهد كه به احتمال زياد تشديد ركود و سردرگمي خريداران و فروشندگان ملك از شاخص‌هاي عمده اين فضا خواهد بود.
 • مي برد و خريدار و فروشنده واقعي در آن سخت پيدا مي شود، به احتمال زياد با ركود عميق تري از روزهاي آينده همراه خواهد شد. دولت براساس مصوبه پنج ماه پيش خود كليه بنگاه هاي معاملات ملكي داراي پروانه كسب را مكلف كرده از امروز هرگونه خريد و فروش را بايد در سامانه اينترنتي اطلاعات مديريت املاك و مستغلات ثبت كنند تا سامانه يك كد چهاررقمي (كد رهگيري) را به معامله انجام شده اختصاص دهد.براساس اين طرح و اعتقاد دولت، دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور بايد قبل از صدور سند، كد رهگيري معامله را از طرفين معامله بخواهن
 • به اجراي آن هستند.تكليف اخذ ماليات براي افرادي كه سه بار يا بيشتر در سال مسكن خريد و فروش مي كنند نيز فعلا نامعلوم است و حتي گفته مي شود طرح ماليات مسكن براي مدتي در تعليق خواهد بود. چرا كه تنها راه شناسايي موديان مالياتي در حوزه خريد و فروش مسكن، بانك اطلاعاتي است كه از امروز بايد اين بانك كار خودش را آغاز كند كه البته اما و اگرهاي موجود درباره ماهيت بانك اطلاعاتي و به رسميت شناختن آن فعلا محل بحث و تامل است. الان وقت ماليات گرفتن نيست رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه در شرايط كنوني رك
 • ت مسكن پايان داد و گفت: سامانه بانك اطلاعات مديريت املاك و مستغلات هيچ ارتباطي به ماليات ندارد، حتي مقدمه آن هم نيست و دولت اصلا بنايي براي افزايش ماليات مسكن ندارد. مفتح افزود: ماليات نقل و انتقالات، براساس ارزش ملك در دفترچه ارزش معاملاتي املاك محاسبه مي شود و قيمت ملك تاثيري در آن ندارد. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1387-09-02
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • ستانداردهاي لازم نگهداري و به روزرساني نمايند و بر اساس دستورالعملي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگي معاونت، تدوين و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراك گذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگه داري اطلاعات اقدام نمايند. ج- كليه دستگاه هاي اجرائي مكلفند: 1- تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دريافت الكترونيكي كليه استعلاما
 • ر هر مورد كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي نمايد. ماده 51- به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري اقدامات زير انجام مي شود: الف- استقرار كامل سامانه(سيستم)بانكداري متمركز(Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانكها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي. ب- ايجاد و بهره بردار
 • ران مي رسد. بند الحاقي2- انتقال يا مأموريت كاركنان رسمي و پيماني و طرف قرارداد دستگاههاي اجرائي به ساير دستگاههاي اجرائي با توافق دستگاهها در شهرستان محل خدمت مجاز است. بند الحاقي3- تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده(78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق العاده هاي موضوع بند(9) ماده(68) قانون مذكور لحاظ نمي شود. بند الحاقي4- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر درمورد فوق العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه هاي مشمول ماده(4) و قسمت اخير ماده(5) قا
قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • جم: نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك ماده 20 - بانك مركزي با استفاده از ريشه الكترونيكي كشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانكي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پايان خرداد سال 1390 راه‌اندازي خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركز
 • اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا در آورند. ماده 21 - به منظور ساماندهي پايانه‌هاي پذيرش كارت‌هاي بانكي و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطي كه به تاييد رييس كل بانك مركزي مي‌رسد، شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي ايجاد مي‌گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال 1390 تمامي امور مربوط به پذيرش كارت‌هاي بانكي در مراكز فروش كالا و ارائه خدمات را به ا
 • اد مي‌گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال 1390 تمامي امور مربوط به پذيرش كارت‌هاي بانكي در مراكز فروش كالا و ارائه خدمات را به ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت عضو شبكه الكترونيكي پايانه‌هاي كارتي واگذار نموده و در شبكه مزبور مشاركت نمايند. ساير ماده 22 - بانك مركزي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارائه نمايد. ماده 23 - بانك مركزي موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خريد دين توسط موسسات اعتبا
اخبار/ بازنگري مالياتي در بازار مسكن
دنياي اقتصاد- دبير سامانه املاك و مستغلات با اعلام اينكه اصلاح ماليات‌هاي بخش مسكن و تدوين ضوابط جديد مالياتي شروع شده، از استفاده تمام‌قد از امكانات قانوني براي مقابله مالياتي با املاك بدون‌استفاده خبر داد و گفت:
 • دبير سامانه املاك و مستغلات به «دنياي‌اقتصاد» خبر داد:بازنگري مالياتي در بازار مسكن بازنگري مالياتي در بازار مسكن بانك اطلاعاتي از موقعيت خانه‌هاي خالي در تهران تهيه شده و ماليات بر افزايش ارزش ملك و ماليات بر اراضي باير نيز براي حذف كامل سوداگري و تقويت سرمايه‌گذاري مولد (ساخت‌وساز) در دستور كار است.مقداد همتي در عين حال به قدرت نقدشوندگي پايين ملك اشاره كرد و گفت: اين‌روزها خريد سرمايه‌اي مسكن جز ضرر عايدي ديگري ندارد. گروه مسكن- فريد قديري: سرعت
 • بري «مقابله با سوداگري» و در عين حال «تشويق به سرمايه‌گذاري مولد در بازار مسكن» در دستور كار قرار گرفته است. سال گذشته مسوولان بخش مسكن و امور مالياتي در صدد برآمدند از خانه‌هاي خالي و معاملات مكرر ملك ماليات بگيرند، اما عمده توان اجرايي، صرف تشكيل بانك اطلاعاتي از كساني كه مشمول ماليات مي‌شوند، شد. اكنون و در آستانه فصل تابستان –دوره‌اي كه تقاضاي مصرفي خريد و اجاره مسكن در آن افزايش پيدا مي‌كند- دولت در نظر دارد خريد‌هاي سرمايه‌اي ملك مسكوني را در حدي كه براي مصرف‌كننده خطرناك محسوب مي‌شود، م
 • ماليات‌هاي جديد براي املاك مسكوني، ماليات بر افزايش ارزش ملك است كه بر مبناي آن مابه‌التفاوت قيمت خريد مسكن و قيمت فروش مشمول درصدي از ماليات مي‌شود. در حال حاضر براي نهايي كردن اين ماليات اين موضوع مطرح است كه آيا ماليات بايد با احتساب نرخ تورم محاسبه شود يا نه؟ طرفداران مقابله جدي با سوداگري مسكن معتقدند بدون محاسبه نرخ تورم بايد مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش مسكن به صورت مطلق ملاك محاسبه ماليات قرار بگيرد. مسوولان بخش مسكن و ماليات متفق‌القول هستند كه اين ماليات مدرن‌ترين ماليات مسكن محسوب
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • . تبصره2ـ هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده90ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد: الف ـ تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشت
 • امع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق ب ـ فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي
 • از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) ج ـ فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي تبصره ـ كليه بانكها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. ماده91ـ بانكها و مؤ
مقالات/ شيوه‌هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف
در سال‌هاي اخير، تمركز به شدت در حال رشد آلودگي‌هاي اتمسفر جو زمين در جهان سبب خسارت‌هاي شديد به لايه اوزون و تغييرات شديد آب و هوايي همراه با گرمايش كره زمين شده است.
 • ل گرديد. وظيفه اين كنفرانس يافتن راه‌هايي براي مبارزه با خطرات فزآينده خسارت‌هاي دائمي زيست‌محيطي ناشي از تشكيل گازهاي گلخانه‌اي (به ويژه گاز كربنيك)، خسارت‌هاي تنوع زيستي ناشي از تخريب جنگل‌هاي باراني استوايي، خسارت به سامانه زيستي اقيانوس‌ها و ساير نگراني‌ها درباره تبعات زيست‌محيطي رشد جمعيت و رشد صنعتي در جهان در حال توسعه بود. عمده پيگيري‌هاي جهاني كه بايد سالانه انجام مي‌شد، مانند رويداد سطح بالا درباره تغييرات وضعيت جوي در ساختمان مركز
 • سعه از اين مي‌ترسيدند كه آنان مجبور خواهند شد هزينه‌هاي عمده تعديل را بر دوش كشند. در هرحال، بدون شباهت به عنوان بدهي‌هاي دهه 1980 كه كشورهاي كمتر توسعه يافته مجبور بودند تقريبا تمام دردهاي ناشي از برنامه‌هاي ثبات اقتصادي و تعديل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را تحمل كنند، در مورد محيط زيست، الگوي زندگي كشورهاي توسعه يافته مي‌تواند به طور مستقيم تحت‌تاثير تصميمات سياستي كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. يك چنين وابستگي متقابل زيست‌محيطي به كشورهاي در حال
 • هاني در قرن حاضر به طور فزاينده‌اي تداوم خواهد داشت. اگر توافقي درباره تغيير آب و هوايي صورت نگيرد و اجباري نشود، محققان پيش‌بيني مي‌كنند كه گرمايش زمين بسيار خطرناك خواهد شد. ساير بحران‌ها‌ي زيست‌محيطي مانند تخريب سريع سامانه زيستي اقيانوس‌ها نيز هشداردهنده خواهد بود. با جابه‌جايي تاكيد از رشد ساده اقتصادي به توسعه پايدار و با نگراني‌هاي فزاينده كه الگو و نوع توسعه كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند منجر به مسائل جدي براي جهان صنعتي شود، يك شكل جديد
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حداكثر تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي 3 ميليارد تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: بر اساس بسته سياستي نظارتي بانك مركزي موسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.
 • رداخت و بانكداري الكترونيك " آمده است: ماده 20 - بانك مركزي با استفاده از ريشه الكترونيكي كشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانكي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پايان خرداد سال 1390 راه‌اندازي خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نامه سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مرك
 • تباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نامه سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا در آورند. ماده 21 - به منظور ساماندهي پايانه‌هاي پذيرش كارت‌هاي بانكي و فراهم آوردن امكان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطي كه به تاييد رئيس كل بانك مركزي مي‌رسد، شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي ايجاد مي گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال 1390 تمامي امور مربوط به پذيرش كارت‌هاي بانكي در مراكز فروش كالا و ارايه خدمات را به ا
 • ي گردد. بانك‌ها مكلفند تا پايان سال 1390 تمامي امور مربوط به پذيرش كارت‌هاي بانكي در مراكز فروش كالا و ارايه خدمات را به ارايه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبكه الكترونيكي پايانه‌هاي كارتي واگذار نموده و در شبكه مزبور مشاركت نمايند. ساير ماده 22 - بانك مركزي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد. ماده 23 - بانك مركزي موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خريد دين توسط موسسات اعت
اخبار/ ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393
هيات وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد.بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه 93، استخدام معلمان حق‌التدريس و خريد خودروي خارجي توسط دولت ممنوع و استخدام كارمند دولتي با مجوز معاونت توسعه انساني مجاز شد و هزينه‌هاي اياب و ذهاب، تغذيه، مهد كودك و تلفن همراه كارمندان اعلام شده است.
 • اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات كشور موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشخص و قرارداد كارگري در پايگاه‌ اطلاعات نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند. ماده 20 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و موسسات
 • پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حققو و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه رعايت مفاد قانون مذكور، مممنوع است. ماده 24 - به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبه عمومي كشور - مصوب 1366 - دستگاه‌هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت‌نامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ گيرنده اعم از استاني ي
 • صره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند را به صورت ساير منابع در قالب موافقت‌نامه طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط مي‌توانند از سازوكار موضوع ماده (75) قانون محاسبه عمومي كشور، استفاده نمايند. ماده 26 - انتشار اوراق مشاركت براي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون صرفا با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب 1376 - مجاز است تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مر
قوانين و مقررات/ متن كامل دستورالعمل نحوه انجام معاملات
شرايط جديد معاملات خرد و عمده سهام شركت هاي بورسي، موارد توقف و بازگشايي نماد معاملاتي، دامنه نوسان روزانه قيمت و محدوديت‌ حجمي، گره معاملاتي، معاملات اوراق مشاركت و شرايط دريافت و اجراي سفارش‌ها توسط كارگزاران در دستورالعمل نحوه انجام معاملات مشخص شد.
 • ند. تبصره:هيأت مديرة بورس مي‌تواند زمان و تعداد جلسه‌هاي معاملاتي را در صورتي كه امكانات فني و شرايط تسويه مهيا باشد، تغيير دهد. مادة 3: مدير عامل بورس مي‌تواند ساعات شروع و خاتمه و طول جلسة معاملاتي را در صورت بروز اشكالات فني در سامانه معاملاتي تغيير دهد. اين تغييرات بايد بلافاصله و به نحو مقتضي به اطلاع عموم برسد. بورس بايد مستندات مربوط به اشكالات فني سامانه معاملاتي را در سوابق خود نگهداري و حسب درخواست سازمان، آن را ارايه نمايد. مادة 4: معاملات دو طرفه و معاملات با اقر
 • ت. *فصل يازدهم: معاملات عمده شرايطي ماده 54: در معاملات عمدة شرايطي، كارگزار خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش به سامانة معاملاتي است كه معادل 3 درصد ارزش سهام يا حق‌تقدم سهام موضوع معامله براساس قيمت پايه را به صورت نقد يا ضمانت‌نامة بانكي بدون قيد و شرط به نفع شركت سپرده‌گذاري مركزي از مشتري دريافت و حسب مورد به حساب شركت سپرده‌گذاري مركزي واريز يا به اين شركت تحويل دهد و تأييدية شركت مزبور را مبني بر اخذ تضامين مربوطه به بورس ارايه كند. تبصره:در صورتي كه كارگزار خري
 • پايان اين دوره، ورود، حذف يا اصلاح سفارش‌ها مجاز نيست. تبصرة 3: واحد پاية سفارش، حداقل و حداكثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش‌ها در دورة ثبت سفارش براي هر عرضه اوليه توسط بورس تعيين و قبل از شروع دوره ثبت سفارش از طريق سايت رسمي بورس و سامانه معاملاتي به اطلاع عموم خواهد رسيد. ماده 76: اگر در دورة ثبت سفارش، سفارش‌هاي ثبت شده كمتر از اوراق مشاركت عرضه شده باشد، ثبت سفارش حداكثر يك دوره با درخواست ناشر پذيرفته شده و موافقت بورس و با رعايت مادة 17 دستورالعمل ثبت و عرضة عمومي ا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي
به گزارش فارس به نقل از بانك مركزي ، در بخشنامه‌ جديد بانك مركزي به مديران عامل كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه آمده است: در راستاي اجراي تبصره يك ذيل ماده 23 "آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)" موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هيئت وزيران و تبصره ذيل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري » مصوب شوراي پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بيشتر شفافيت صورت هاي مالي؛ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي» در يك هزار و يك صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار مصوب شده است.
 • د به تصويب هيأت مديره مؤسسه اعتباري رسيده و نسخه اي از آن طي سه ماه پس از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل براي بانك مركزي ارسال شود.   ماده 7 - گزارش دهي مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طي فرم 28.5 تكميل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتريان به بانك مركزي ارسال نمايد. ماده 8- نحوه افشاي مطالبات سوخت شده  مؤسسه اعتباري بايد مطالبات سوخت شده را در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي ، به مدت ده سال به عنوان يك يادداشت مستقل افشا كند. درج مبالغ مربوط به
 • نباشته مطالبات سوخت شده به تفكيك نوع مطالبات (مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات و ارايه خدمات )، نوع عقد براي مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات، نوع تسهيلات (تسهيلات اعطايي به بخش دولتي و غيردولتي، تكليفي و غيرتكليفي ) و نوع تسهيلات گيرندگان (اشخاص مرتبط با بانك و اشخاص غيرمرتبط ) ضروري مي باشد. مؤسسه اعتباري بايد پس از گذشت مدت ياد شده در اين ماده اطلاعات مربوط به مطالبات مذكور را از طريق ايجاد بانك اطلاعاتي قابل اتكاء نيز نگهداري نمايد.  ماده 9 - نگهداري اسناد و مدارك  مدارك و مستندات
 • يابد.  دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورتهاي مالي در 11ماده و 3 تبصره در يك هزار و يك صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد.  دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري  جزئيات دستورالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري در راستاي همين بخشنامه به شرح ذيل است: مؤسسه اعتباري موظف است به منظور جبران زيان يا خسارت احتمالي ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريان در رابطه با تسماليات مسكن, معاملات مسكن, طرح ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات, اخذ ماليات از معاملات مكرر, كد رهگيري, شناسايي موديان مالياتي, بازنگري مالياتي در بازار مسكن, شيوه‌هاي توسعه اقتصادي, جنگل‌هاي باراني, صندوق بين‌المللي, گازهاي گلخانه‌اي, مالي بين‌المللي, زيست‌محيطي جهاني, زيست‌محيطي, جنگل‌هاي استوايي, هزينه‌هاي بهداشت, فرصت‌هاي اقتصادي, بازارهاي بين‌المللي, ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393, دستورالعمل نحوه انجام معاملات , معاملات خرد و عمده , توقف و بازگشايي نماد معاملاتي, دامنه نوسان, شركت سپرده‌گذاري, سپرده‌گذاري مركزي, حق‌تقدم, معاملات, سفارش, معاملاتي, اوراق, كارگزار, مشاركت, دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورت‌هاي مالي


24 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .