جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ آيين نامه بند هـ‍ ماده 29 قانون برگزاري مناقصات
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 1388.7.18 بنا به پيشنهاد شماره 100.30576 مورخ 1388.3.31 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و با رعايت جزء «ج» بند (1) تصويب نامه شماره 158783/ت38855ه‍ـ مورخ 1386.10.1 آيين نامه خريد خدمات مشاوره را به شرح زير تصويب نمودند:
 • 13- درخواست پيشنهاد (RFP): كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها، به طور يكسان بين مشاوران برگزيده (فهرست كوتاه)، توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي شود؛ 14- فهرست بلند: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه از طريق يكي از دو روش بيان شده در بند (الف) ماده (7) بدست مي آيد؛ 15- فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه در ارزيابي كيفي مشاوران فهرست بلند، حايز حداقل امتياز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند؛ 16- مدت اعتبار پ
 • زمان اجراي گزينه برتر مشخص مي شود؛ 19- طراحي تفصيلي: خدماتي كه در صورت اعلام موجه بودن طرح يا پروژه توسط مطالعات توجيهي، با انجام محاسبات فني- مهندسي به مدارك لازم براي عمليات اجرايي، نصب و راه اندازي (شامل تعيين مشخصات و جزئيات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك) يك طرح يا پروژه منجر شود؛ 20- ارزشيابي عملكرد: فرايندي كه در آن سطح كيفي كارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور، در مقاطع يا دوره هاي زماني خاص تعيين مي شود؛ 21- گروه مشاركت: مشاوراني كه در قالب مشاركت مدني يا ثبت شده (براساس قا
 • هاد مالي: FP = Financial Proposal 9- انتخاب براساس كيفيت: QBS = Quality Based Selection 10- انتخاب براساس كيفيت و قيمت: QCBS = Quality and Cost Based Selection 11- انتخاب براساس بودجه ثابت: SFB = Selection under a Fixed Budget 12- انتخاب بر اساس روش تك گزينه اي: SSS = Single Source Selection 13- هيئت انتخاب مشاور: Evaluation Committee 14- پيمانكار عمومي: GC = General Contractor 15- شرايط عمومي قرارداد: GCC = General Condition of Contract 16- طراحي و ساخت توأم: DB = Design and Build 17-
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ روشهاي انتقال تكنولوژي
با مطالعه سابقه توسعه كشورهاي درحال توسعه ، خصوصا كشورهاي شرق آسياملاحظه مي شود كه آنها در مسير توسعه خود براي تسريع در حل مشكلات بخش صنعت ، بنيان تكنولوژي كشور خود را از طريق انتقال آن از ساير كشورهاي توسعه يافته تقويت كرده و سپس با ايجاد زيربناي اقتصادي مناسب درصدد تقويت مراكز دانشگاهي و پژوهش خودبرآمده اند.
 • روشهاي انتقال تكنولوژي منبع: پايگاه اطلاع ‌رساني مديران ايران تاريخ انتشار: نويسنده: مترجم: چكيده: با مطالعه سابقه توسعه كشورهاي درحال توسعه ، خصوصا كشورهاي شرق آسياملاحظه مي شود كه آنها در مسير توسعه خود براي تسريع در حل مشكلات بخش صنعت ، بنيان تكنولوژي كشور خود را از طريق انتقال آن از
 • راي فروش تكنولوژي. ـ منابع اطلاعاتي موجود وقدرت چانه‌زني متقاضي. ـ سياست كلي جاري و تكنولوژيكي كشور متقاضي. ● قراردادكمكهاي فني و خدمات مهندسي ▪ كمك­هاي فني كمك­هاي فني عموماً خدمات و اطلاعات فني و مديريتي (صنعتي) است كه در توليد و ساخت محصول يا مواد، مورد نياز باشد. معمولاً اين خدمات از طرف واحدهاي توليدي كه داراي تجارب لازم و كافي در اين زمينه باشند ارائه مي­شود. در پروژة صنعتي و توليدي كمكهاي فني عمدتاً شامل خدمات زير است: ـ كمك در انتخاب تكنولوژي و روش ساخت و آزمايش
 • و خريد قطعات نيم‌ساخت و لوازم و مواد كمكي. ـ همكاري در تهيه مشخصات مواد اوليه و منابع تأمين آنها. ـ خدمات در رابطه با انجام آزمايشها و تحقيقات مواد اوليه و محصول. ـ نظارت بر عمليات نصب و راه­اندازي كارخانه. ـ خدمات در مورد تصحيح و تغيير روشهاي توليدي. ـ خدمات مديريتي در حين راه­اندازي و بهره­برداري. ▪ خدمات مهندسي خدمات مهندسي به آن دسته از كارهاي فني اطلاق مي­شود كه در جهت ايجاد يك پروژه صنعتي و توليدي به­كار آيد. معمولاً اين خدمات توسط موسسات مهندسي باتجربه در
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مشاركت عمومي- خصوصي در كشورهاي مختلف
چگونه مي‌توان تزريق سرمايه‌ بخش خصوصي به پروژه‌هاي زيرساختي را افزايش داد؟
 • wnj;كننده در پروژه‌هايي نظير پارك‌ها، امكانات تفريحي و گذران اوقات فراغت قرار گرفت. مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساخت‌ها، بين سال‌هاي 2000 تا حدود 2006 حدود 17/6 ميليارد پوند بوده است كه 85/1 ميليارد پوند آن با استفاده از روش مشاركت بخش خصوصي و عمومي انجام گرفته است؛ گرچه فرآيند انجام برخي پروژه‌ها عمدتا به دليل نوع قرارداد و عدم پيش‌بيني دقيق و شفاف برخي اجزاي كليدي به كندي پيش رفته است و بيش از پيش طول كشيده است (Ter-Minassian,2004). 3. ويتنام در ويتنا
 • د و عدم پيش‌بيني دقيق و شفاف برخي اجزاي كليدي به كندي پيش رفته است و بيش از پيش طول كشيده است (Ter-Minassian,2004). 3. ويتنام در ويتنام طي 10 سال گذشته، سرمايه‌گذاران بخش‌ خصوصي تلاش‌هاي بسياري براي ورود در پروژه‌هاي زير ساختي كشور را به خرج داده است. ويتنام در زمينه داشتن تاسيسات زيرساختي مختلف، در وضعيت خوبي قرار ندارد و در فرودگاه‌ها، صنعت مخابرات، جاده‌ها، بنادر و سيستم حمل‌ونقل نياز به سرمايه‌گذاري وسيعي دارد.به منظور بهبود وضعيت سرمايه‌
 • يسات زيرساختي مختلف، در وضعيت خوبي قرار ندارد و در فرودگاه‌ها، صنعت مخابرات، جاده‌ها، بنادر و سيستم حمل‌ونقل نياز به سرمايه‌گذاري وسيعي دارد.به منظور بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و استفاده از سرمايه بخش خصوصي، روش BOT (ساخت، راه‌اندازي، انتقال) به عنوان يك روش جذاب از سوي بخش عمومي در ويتنام مورد استفاده قرار گرفته است. به اين منظور در ابتداي دهه 90 دولت ويتنام قانون (ساخت، راه‌اندازي، انتقال) را آماده و تصويب نمود. در دهه گذشته بيش از 100 پروژه
سرفصلهاي کتاب/ قيمت‌ها همه جا حضور دارند
هر چيزي قيمتي دارد، اما هميشه روشن نيست كه آن قيمت چيست. از بيشتر قيمت‌هايي كه مي‌پردازيم ظاهرا معنا و منطق خيلي كمي بيرون مي‌آيد.
 • قيمت‌ها همه جا حضور دارند فصل  1 -  «قيمت‌ها همه جا حضور دارند» هر چيزي قيمتي دارد، اما هميشه روشن نيست كه آن قيمت چيست. از بيشتر قيمت‌هايي كه مي‌پردازيم ظاهرا معنا و منطق خيلي كمي بيرون مي‌آيد. معرفي كتاب «قيمت‌ها همه جا حضور دارند» ادواردو پورتر مترجم: جعفر خيرخواه
 • ته بي‌ارزش است. به همين خاطر است كه ما آنها را دور مي‌ريزيم. ظاهرا نروژي‌ها مايلند به هر كسي كه حاضر باشد مواد بازيافتي را از زباله‌هاي عمومي جدا كند 114 دلار در هر تن بپردازند. يك نظرسنجي چند سال قبل از خانوارهاي منطقه تنسي روشن ساخت كه هر خانوار حاضر به پرداخت 363 دلار در سال است تا محل دفن زباله‌ها از آنجا به جاي ديگر منتقل شود. اما كافي است اندكي از تجربه آني خود فراتر رويم تا زباله يك كالاي باارزش شود. در كامبوينس كه بيرون شهر اواگادوگو در كشور بوركينافاسو قرار دارد
 • زارش مي‌نوشتم. اين مهاجر درباره برتري‌هاي نسبي قاچاق كردن دو بچه‌اش از مكزيك به من آموخت يعني انتخاب بين پياده‌روي بسيار دشوار از ميان صحرا يا عبور از پاسگاه قانوني با استفاده از اسناد جعلي. انتخاب دشواري بود. او با چيدن مارچوبه، آلبالو و هر چيز ديگري كه در دره سان خواگين كاليفرنيا عمل مي‌آمد نمي‌توانست ساعتي بيشتر از 8 يا 9 دلار به دست آورد. او مجبور بود حدود 1500 دلار به يك «راه بلد» بپردازد تا بچه‌ها را از ميان صحرا عبور دهد. با اين حال او حساب ك
مقالات/ كارآفريني وتجارت الكترونيك‏
افزايش جمعيت در كشورهاي در حال رشد، كاهش منابع و امكانات موجود در اين كشورها و پيدايش نيازهاي ‏اجتماعي ‏واقتصادي جديد همگي سبب توجه نهادها و مقامات مسئول در اين كشورها به اين نيازها و چاره انديشي ‏بنيادين يا ‏مقطعي براي آنها شده است.
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
از اين پس، روزهاي پنج‌شنبه بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف، اشتور بك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • ‌كنند. در همين اثنا روانشناسان نشان داده‌اند كه پاسخ‌هاي مردم درباره خرسندي، همبستگي نزديكي با معيارهاي عيني مثل اين دارد كه غالبا چقدر لبخند مي‌زنند يا همكارانشان چگونه درباره خوشحالي آنها قضاوت مي‌كنند. پژوهش‌هاي مغزي روشن ساخت الگوي فعاليت در مغز انسان‌هايي كه خودشان را خوشحال توصيف مي‌كنند با الگوي فعاليت كساني كه عدم‌خوشبختي را در زندگي‌شان ابراز مي‌دارند، تفاوت دارد. با همه اينها منصفانه است كه بگوييم روش‌هاي به كار رفته در اقتصا
 • ايش باشد مقياس خوشبختي را به‌شدت پايين مي‌آورد و رضايتي كه ايجاد مي‌كند به همان ميزان تميز كردن خانه يا خريد براي نيازهاي روزمره مي‌شود. نخستين‌بار دانيل كاهنمن روانشناس و برنده جايزه نوبل اقتصاد بود كه اين تناقضات را برملا ساخت. كاهنمن همراه با ساير پژوهشگران به روشني اثبات كرد كه مردم اغلب قادر به يادآوري قاطع احساسات خويش نيستند. پژوهشگران اين آزمايش را انجام دادند كه افراد يك دستشان را در آب سرد فرو ببرند و در آن نگهدارند و همزمان ميزان نسبي ناراحتي خود را با تكان د
 • فلج پايين تنه شده‌اند نشان داده است كه آنها پس از فقط چند سال، تقريبا به همان سطح رضايت از زندگي در قبل از تصادف رسيده‌اند. كمتر كسي قادر است چنين توانايي قوي براي انطباق يافتن را پيش‌بيني كند. هدف مبهم رسيدن به آرزوها اگر مشكلات روش‌شناسي را به كنار گذاريم، پرسش اين است: يافته‌هاي اقتصاد خوشبختي را چقدر بايد جدي بگيريم؟ و چه درس‌هايي براي سياست‌گذاري اقتصادي به ما مي‌آموزد؟ بحث تندي بين اقتصاددانان بر سر اين پرسش‌ها در گرفته است. در يك طرف بحث ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد در زندگي واقعي
روزهاي پنج‌شنبه هر هفته بخش‌هايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر مي‌شود.
 • ده‌هاي آمريكايي متوجه شدند كه به صرفه است براي انجام آشپزي، نظافت و مراقبت از بچه‌ها، به دنبال استفاده از خدمات نيروي كار بيرون خانه باشند. در عين حال تجربه ساندرا دي اوكانر نشان مي‌دهد كه دقيقا تا نيمه دوم قرن بيستم، رفتن به دانشكده روش اصلي ترجيح داده شده بين دختران بود تا شوهري مناسب پيدا كنند. به علت نبود فرصت‌هاي كاري شايسته براي زنان جوان، آنها برنامه‌اي جهت ماندن در مشاغل حرفه‌اي نداشتند، بلكه پيش خود مجسم مي‌كردند فقط چند سال كار دفتري انجام مي‌ده
 • ملگي كه دستاورد پ‍ژوهش‌هاي داروشناسي است به اين انقلاب كمك عظيمي كرده است:. دامنه تاثير آن را مارتا بيلي از دانشگاه ميشيگان در بررسي خود با عنوان «دست قرص‌ها درد نكند» منتشره در كوارترلي ژورنال آو اكونوميكس در سال 2006 روشن ساخته است. تا قبل از عرضه اين قرص‌ها به بازار، نيمي از زنان آمريكايي كه 21 سال سن داشتند، ازدواج كرده بودند و 40 درصد آنها حامله بوده يا بچه‌اي به دنيا آورده بودند. به زودي پس از اينكه قرص‌ها در دسترس همه قرار گرفت، ازدواج به سرعت به س
 • اه داده‌هاي خود را با عواملي مثل مسووليت‌هاي پذيرفته شده، تجربه مرتبط و عوامل مشابه تعديل كردند. نتيجه تحقيق اين شد كه زنان در شروع به كار 5 درصد حقوق كمتر نسبت به مردان با شرايط مشابه دريافت مي‌كنند، اما در صنايعي كه داوطلب شغل، ايده روشني داشت كه حقوق شروع به كار معمولا چقدر است، عقب‌ماندگي حقوق زنان چندان قابل تشخيص نبود. برعكس، در صنايعي كه ساختار حقوق مبهم بود زنان 10 درصد كمتر حقوق مي‌گرفتند. پژوهشگران با استفاده از يك آزمون آزمايشگاهي، تبييني براي اين ارائه دادند
 • طبقه بندي اطلاعات
توضيحات کاربران بر روي محتوا/ توضيحات كاربر
باسلام تا انجاكه بنده مي دانم سازندگان مسكن (3مولفهاي )از پرداخت ماليات 104ق م م قبلا
 • ن مسكن (3مولفهاي )از پرداخت ماليات 104ق م م قبلا نيز معاف بودند و فقط مشمول مواد ماليات 59و 73 ق م م ميشدنددوستان در وزارت دارايي به مسكن مهر محبت دارندوچيزي رو كه به نحوي ديگر مالياتش اخذ مي گردد را معاف كرده اند. لازم به توضيح است در صورت عنايت به روشهاي ساخت و ساز مسكن در سالهاي قبل شامل واگذاري هاي ماده 67،واگذاريهاي مشاركتي ,مسكن استجاري و مسكن مهر 3 مولفه فوق حاضر بوده اند.
مقالات/ نگاهي به اعماق تاريك اقتصاد بازار
«اين از نيك‌خواهي قصاب، نانوا يا غيره نيست كه سفره شام ما آماده مي‌شود، بلكه به واسطه توجه آنها به منافع خودشان است.»
 • صادي آنها چه مي‌توان گفت؟ از ديدگاه كمك‌كنندگان، پول را بايد خيلي خوب سرمايه‌گذاري كرد-البته از ديدگاه كل اقتصاد اين گونه نيست. اين نتيجه‌گيري از تعدادي مطالعات اخير اقتصادي به دست آمده است و ارزش روابط سياسي را براي كسب و كارها روشن مي‌سازد. بر اساس نتيجه‌گيري پژوهشگران به اتفاق آرا، شركت‌هايي كه روابط سياسي خوبي دارند معمولا منافع زيادي كسب مي‌كنند. زماني كه آنها با سياستمداران تباني مي‌كنند كسب و كارشان آشكارا رونق مي‌گيرد، آنها ماليات‌
 • يسك را پيدا كرده و بازارهاي اعتبار با عيب و ايراد كمتري فعاليت مي‌كنند. اينها كه گفته شد همگي در تئوري وجود دارد، اما در عمل چندين مشكل در رابطه با موسسات اعتباري پيش مي‌آيد كه مارك كارلسون از فدرال رزرو و گالينا هايل از دانشگاه ييل مستند ساخته‌اند. عده اندكي شايد تشخيص دهند كه موسسات رتبه‌دهي به خاطر ويژگي مدل كسب و كار آنها، نفوذ قدرتمندي دارند. آنها به ارزش اعتباري يك شركت و نه به توانايي كه در بازگرداندن پول قرض گرفته شده دارد نمره مي‌دهند. مورد دوم در واكنش به قضاو
 • 4 برجسته شد: با تعجب بسياري از سرمايه‌گذاران، شركت اينترنتي گوگل، شيوه حراج را براي در اختيار عموم گذاشتن سهام خود انتخاب كرد. اگرچه حراج‌ها واقعا يك ابزار قيمت‌گذاري عالي در بازارهاي آزاد هستند، در آن زمان، معامله‌گران بازار فقط روش به اصطلاح ثبت دفتري (Book Building) را مي‌شناختند، كه از طريق بانك‌هاي سرمايه‌گذاري عمل مي‌شود. در تئوري، حراج‌ها بايد براي شركتي كه سهامي عام مي‌شود جذابيت بسيار بيشتري داشته باشد. حق‌الزحمه پذيره‌نويسي پا
مشاوره/ با سلام شركتي طبق قراردادي دو دستگاه چرثقيل سقفي كارگاهي فروخته است. در فاكتور فروش فقط مبلغي به عنوان حمل تا مقصد كارفرما به جمع فاكتور اضافه گرديده و ماليات ارزش افزوده از فروش دوستگاه نيز به آن اضافه گرديده است. حال اين قرار به اداه بيمه تامين اجتماعي برده شده است تا نسبت به پرداخت حق بيمه آن اقدام گردد. سئوال اينجا است كه آيا به خريد و فروش كالا حق بيمه تعلق مي گيرد يا اينكه فقط به حمل آن حق بيمه تعلق مي گيرد؟
 • پرسش و پاسخ با سلام شركتي طبق قراردادي دو دستگاه چرثقيل سقفي كارگاهي فروخته است. در فاكتور فروش فقط مبلغي به عنوان حمل تا مقصد كارفرما به جمع فاكتور اضافه گرديده و ماليات ارزش افزوده از فروش دوستگاه نيز به آن اضافه گرديده است. حال اين قرار به اداه بيمه تامين اجتماعي برده شده است تا نسبت به پرداخت حق بيمه آن اقدام گردد. سئوال اينجا است كه آيا به خريد و فروش كالا حق بيمه تعلق مي گيرد يا اينكه فقط به حمل آن حق بيمه تعلق مي گيرد؟   ؟
 • ول حق بيمه بلامانع خواهد بود . همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين آلات و اتومبيل ، در صورتيكه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد . ۲-در موارديكه پيمانكار داراي كارگاه توليدي – صنعتي و فني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) قرارداد ساخت يا فروش ( ساخت در كارگاه وي انجام مي شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نمايد در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارند
 • ت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بيمه اي تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان كار ميزان كاركرد حمل و نصب را مشخص ننمايند حق بيمه نسبت به كل كاركرد اعم از ساخت يا فروش و حمل و نصب كلاً طبق مصوبه مذكور محاسبه خواهد شد .  آيين نامه خريد خدمات مشاوره, قانون برگزاري مناقصات, قيمت گذاري خدمات مشاور, مشاوره, فراخوان مشاوره, مشاركت عمومي- خصوصي در كشورهاي مختلف, كارآفريني وتجارت الكترونيك, كارافريني واقتصاد رقابتي, دهكده جهاني واينترنت, خلاقيت ونواوري, خوداشتغالي, كارآفريني, خطر پذيري, sme, فناوري اطلاعات, بازاريابي اينترنتي, تبادل الكترونيكي داده, IT, اقتصاد , خوشبخت, خوشبختي, زندگي, درآمد, رضايت, اقتصاددان, تلويزيون, خرسندي, خوشايند, پژوهشگران, جمع‌آوري‌كننده, اقتصاددانان خوشبختي , روانشناسان و اقتصاددانان, توضيحات كاربر, نگاهي به اعماق تاريك اقتصاد بازار


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .