جستجو در پورتال

مقالات/ برند دقيقاً يعني چي ؟‏
«برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده‌ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست و آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار نداده‌ايد؟
 • چكيده: «برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده‌ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست و آيا مطمئن هستيد كه اين واژه را غلط يا نا به جا مورد استفاده قرار نداده‌ايد؟ برند دقيقاً يعني چي ؟ «برند». احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود كرده ايد و حتي خود بارها از آن استفاده كرده ايد، اما آيا واقعا مي دانيد معني و مفهوم «برند&
 • و موارد مشابه است كه اين عناصر حاصل فعاليت هاي روزانه روزنامه نگاران و سردبيران است. اما افراد مختلف از هر روزنامه برداشت و تصوير ذهن خاص خود را دارند و حتي كساني كه هيچ وقت روزنامه نخوانده اند تصويري از آن و خوانندگان دارند، اما تنها طرفداران پروپا قرص كه هر روز اين روزنامه را مي خرند هستند كه باور دارند «اين روزنامه من است». يك روزنامه، نويسندگان و خوانندگان خود را به هم پيوند مي زند. انتشار روزنامه يك سيستم پيچيده از قضاوت ها، ارزش گذاري ها، اظهار نظر ها و... را شكل مي دهد و در
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پنج جريان فكري جهان ‏
يكي از گرفتاري‌هاي سياست‌ورزي در كشورهاي در حال توسعه نامشخص بودن مرام سياسي، برنامه اقتصادي و نگاه فرهنگي سياستمداران است. علت‌العلل اين گرفتاري، فقدان بنيان‌هاي معرفت شناختي در سياستمداران است. همين فقدان معرفت‌شناسي باعث شده سياستمداران اين كشورها به اقتضاي روزگار، گاه در كسوت يك آزادي‌خواه تمام‌عيار و طرفدار ارزش‌هاي ليبرالي ظاهر شوند و گاه در كسوت عدالتخواه پايبند به ارزش‌هاي سوسياليستي. آن گاه كه مي‌خواهند نظر نخبگان و روشن‌فكران را جلب كنند به ارزش‌هاي دسته اول و وقتي مي‌خواهند آراي تهيدستان را به كف آورند به ارزش‌هاي دسته دوم تمسك مي‌جويند.
 • ر آمريكا قانون ضدتر است وضع مي كند، اقتصاددانان با انگشت گذاشتن به آموزه هاي اقتصادي حزب و دولت، آنها را نكوهش مي كنند و يا اگر دولت سوسياليست آلمان (در دوره صدراعظمي گرهارد شرودر) يا دولت فرانسه (در عصر فرانسوا ميتران) سياست خصوصي سازي را اجرا كند، مورد پرسش قرار مي گيرد كه چه تناسبي بين سوسياليسم و خصوصي سازي وجود دارد. در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، همان موازين كه بتوان با استناد به آن دولت ها و احزاب را نقد كرد، وجود ندارد. براي روشن شدن اين موازين، در اين شماره ماهنامه دنياي اقت
 • ويژگي اصلي خود را تساهل و تسامح و مخالفت با افراط گرايي سياسي مي دانند و معتقدند آنچه آنها ترويج مي كنند، عمل گرايي سياسي است. راستگرايان (محافظه كاران): محافظه كاران طرفدار جدي آزادي كامل اقتصادي هستند، اما در حوزه سياسي و اجتماعي از حاميان پروپا قرص قوانين سخت گيرانه اي به شمار مي روند كه هدف آن جلوگيري از نقض ارزش هاي سنتي است.آنها با هرگونه مداخله دولت در اقتصاد مخالفند، اما در نقطه مقابل آن از دولت مي خواهند كه از اخلاقيات و بنيان خانواده با قدرت دفاع كند. محافظه كاران، طرفدار دولت كوچك،
 • اقتصاد، سياست و اخلاقيات هستند. به اعتقاد اين طيف فكري، حداكثر وظيفه دولت دفاع از شهروندان در برابر تعرض ديگران است و فراتر از آن دولت هيچ وظيفه و حتي ندارد در واقع اين گروه با همه آزادي هاي مطرح شده در ديگر گروه هاي فكري موافق و با همه محدوديت هاي موردنظر ديگران مخالف اند. نظرات اين طيف فكري تاكنون در هيچ جامعه اي اجرا نشده است، اما نزديك ترين الگوي موردنظر آنها نظام سياسي- اقتصادي آمريكا است. سخن آخر: براساس يك نظرسنجي اينترنتي كه موسسه «ASG» ميان 3/7ميليون نفر در سراسر جهان ان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آيا قانون به قانون‌گذاري احتياج دارد؟
با وجود آنكه در آمريكاي امروز حداقل جوخه‌اي از اقتصاددانان آزادي‌خواه وجود دارند، اما در ساير رشته‌هاي علوم انساني سنگر كاملا بي‌دفاع است.
 • يا تنها به دنبال ثبت و ضبط جزئيات تجربي اقدامات بوروكراسي دولت اند. اقليت كوچك فيلسوفان سياسي (كساني كه همچنان با سوالاتي اساسي از قبيل ماهيت و كاركرد مطلوب دولت درگيرند) نيز مشغول برشمردن سجاياي نظم، سنت، اجتماع، جهش هستي و رفتار خوب هستند، اما در مورد آزادي فردي تقريبا هيچ نمي گويند. روند رو به گسترش اين رايحه نامطبوع، قدر و منزلت چاپ مجموعه سخنراني هاي شايان توجه پروفسور برونو لئوني، حقوق دان و عالم سياسي دانشگاه پاوياي ايتاليا را بيش از پيش بالا مي برد.تز اصلي پروفسور لئوني اين است كه حتي ا
 • بل «تعدي» به دقت تدبير شده است – اما بخش قابل توجهي از قوانين كهن ضد آزادي خواهي بوده، و طبيعي است كه نمي توان انتظار داشت عرف همواره با آزادي سازگار باشد. فرض كنيد كه عرف باستاني مقرر داشته باشد كه دختران جوان را در شب هايي كه قرص ماه كامل است براي خدايان قرباني كنيم، يا اين كه موقرمزها را مثلا به اين دليل كه داراي ارواح شيطاني اند قتل عام كنيم؛ در اين موارد چه بايد كرد؟ آيا دليل ايجاد اين عرف نبايد مورد آزمون قرار گيرد؟ حقوق عرفي شامل عناصر ضدآزادي خواهانه اي كه در قو
 • گروه هاي خاصي از مردم (مثلا موقرمزها، مسلمان ها، زمين داران، سرمايه داران، ژنرال ها يا غيره) شايسته به قتل رسيدن هستند. اگر قرباني جزو يكي از گروه هاي فوق الذكر باشد، نه مجرم و نه ديگراني كه آن اعتقاد فلسفي را داشته اند، با عادلانه بودن قانون كلي در مورد قتل يا مجازات اين قاتل خاص، موافقت نخواهند كرد. تنها با همين يك دليل، نظريه اتفاق نظر ضمني بايد مردود دانسته شود. ديگر معيار پيشنهاد شده براي مضمون قانون، قاعده طلايي سلبي است: «با ديگران آن گونه رفتار مكن، كه نمي پسندي با تو رفتار كنند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيرامون دانش خريد
خرده‌فروشان، در شناخت ذهن خريداران گام‌هاي بزرگي برداشته‌اندو آنچه درباره شما مي‌دانند، دقيقا همين نكته است. ممكن است براي شما هم پيش آمده باشد كه وقتي داريد در يك فروشگاه كه هيچ فرقي با فروشگاه‌هاي ديگر ندارد، چرخي مي‌زنيد، از اينكه همه فروشگاه‌ها عين هم هستند، تعجب كرده باشيد
 • اگوني نشان داده مي شود و درباره شان سوال هايي پرسيده مي شود. با نگاه كردن به فعاليت هاي احساسي و شناختي اين افراد، چيزي كه مي گويند با آنچه فكر مي كنند، مقايسه مي شود. نكته اينجا است كه اگر آن بخشي از مغز كه با لذت مرتبط است روشن شود، مي توان كالاي موردنظر را برنده حساب كرد. اين اطلاعات بي اندازه ارزشمند است، چراكه برخلاف بازاريابي هاي آزمايشي كالاهاي تازه، از هر ده كالا، هشت تايشان شكست مي خورند. اگرچه مردم گفته بودند آن را خواهند خريد، اما احتمالا ناخودآگاهشان جور ديگري مي انديشيده است. &laq
 • مينان حاصل شود. دليل اين سختگيري، «اجاره رديف» است كه خرده فروشان بزرگ دريافت مي كنند تا كالاهاي تامين كنندگان را در قفسه هايي با قيمت هاي متفاوت بگذارند: فضاهايي كه به عنوان رديف هاي درجه يك مشخص شده اند. اما اين چيدمان قفسه ها، همواره مورد مخالفت هاي خصمانه اي بوده است. نه فقط از جانب كساني كه مي خواهند كالايشان را بفروشند، بلكه از طرف آنهايي كه صحبت از فريب خريداران مي كنند. صرف نظر از مقاله هاي آكادميكي كه درباره بهترين روش پركردن قفسه ها نوشته شده است، خرده فروشان هم ديدگاه هاي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري بانكها وموسسات اعتباري
در حالي كه زماني در بانكها وموسسات اعتباري قواعد گزارشگري دستوري واجباري مبتني بر الزامات ‏قانوني حكمفرما بود واز همين نوع گزارشات نيز براي عرضه به عموم استفاه مي شد.
مقالات/ كوكاكولا با ضرر آغاز كرد
در سال 1863 نوشابه‌اي توليد شد كه استفاده از برگ‌هاي كوكا را براي مصارف دارويي باب كرد. اين نوشيدني «ون مارياني» نام داشت.
 • نام فرانك رابينسون كه كتابدار جديد كارخانه بود، پيشنهاد داده شد. او از شعار تجاري و مناسب «خوش طعم و شادابي آفرين» استفاده نمود. او خطاط خوبي بود و لوگوي دست نويس كوكاكولا را خطاطي كرد كه تا به امروز به عنوان لوگوي اين شركت و اين نوشيدني مورد استفاده است. جان پمبرتن مواد اوليه كوكاكولا را در يك كتري برنجي در حياط پشتي خانه اش تركيب كرد. نوشابه كوكاكولا براي اولين بار در داروخانه ژاكوب در آتالانتا در 8 مه 1886 عرضه شد. در آن ايام روزانه حدود 9 عدد از اين نوشيدني به فروش مي رفت و م
 • ت را با طعم ليمو عرضه نمود. در سال ۱۹۴۱ كشور آمريكا وارد جنگ جهاني دوم شد و هزاران نفر از زنان و مردان به خارج از كشور فرستاده شدند و ژنرال دوايت آيزنهاور خواستار ارسال تركيبي گياهي از كوكاكولا به خط مقدم براي سربازان توسط شركت كوكاكولا شد كه بعدها مورد توجه و استقبال قرار گرفت و در نهايت با پايان يافتن جنگ و پيروزي متفقين مسير موفقيت و پيشروي كوكاكولا هموارتر شد، ولي بين سال هاي ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ نرخ رشد فروش نوشابه هاي كوكاكولا از ۱۳ درصد به دو درصد تنزل كرد. بنابراين پپسي كولا راه خود را براي رشد،
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سرمايه‌داري مفهومي در سراشيبي سقوط
خبرگزاري فارس: ديلي فري‌من نوشت: در حالي كه بوش در سالهاي گذشته به دفاع از سرمايه‌داري مي‌پرداخت امروز دولت اوباما كمتر از اين لفظ استفاده مي‌كند كه علت اصلي آن علم به سوء‌سابقه اين مفهوم در ذهن آمريكايي‌هاست.
 • اختار بودند كه به بروز بحران كمك كرد. * كسري تجاري ناشي از اشغال عراق و افغانستان باوجود آنكه نوشته هاي بسياري در باب كسري بودجه رو به افزايش ملي به رشته تحرير در آمده است كه سردرمداران اين نوشته ها جمهوري خواهان بوده اند اما در مقابل بسياركم در مورد نقش بخشودگي مالياتي كه در دوره بوش به نفع اغنيا جامعه اجرا شد بعلاوه هزينه هاي اعجاب انگيز جنگ هاي عراق و افغانستان و نيز نابرابري رو به فزوني اقتصادي و اينكه اين موارد به چه ميزان قابل توجهي بر روي كسري بودجه تاثير داشته اند صحبت شده است. هما
 • تم سرمايه داري را تبديل به سيستم استبدادي سوسياليستي كند كه در اين بين انسان متعجب مي شود كه نكند بعضي از تندروهاي جناح راست به زودي اوباما را متهم به طرح ريزي براي احداث "گولاگي استالينيستي " كنند تا در كنار گوآنتانامو به عنوان طرح تكميلي مورد بهره برداري قرار گيرد. روش هاي محتاطانه براي اشاره به بحران همه جا حاضر اقتصادي صرفا به رسانه هاي شركتي محدود نمي شود بلكه سياستمداران بنگاه هاي اصلي و خود دولت نيز از همين نوع ارجاع به قضيه بهره مي گيرند. نكته متناقض اينجاست كه درگذشته وقتي
 • وي بيشتر و سرمايه داري نظام مندتر هستند كه اعتقاد دارند منصفانه تر بوده و به تعداد بيشتري از مردم نفع مي رساند. * ترس نخبگان آمريكايي از انتقاد به نظام سرمايه داري ريشه هاي اصلي تمام اين مشكلات برمي گردد به ترس نخبگان ما از بحث انتقادي گسترده در مورد سيستم سرمايه داري و انواع امريكايي آن زيرا علي‎رغم تاييد اخير دادگاه عالي مبني برگسترش يافتن حوزه "فرديت " در شركت ها كه علي الظاهر ريشه در قانون اساسي نيز دارد و قرار است از راه اعطاي "حقوق سخنگويي آزادانه " به شركت ها م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ 10 نكته‌اي كه درباره پول نمي‌دانستيد
اين بزرگترين اسكناس تاريخ را كه‌ اندازه‌اش به يك برگه سند قضايي مي‌رسد، دولت فيليپين در 1998 با ارزش 100‌هزار پزو چاپ كرده است. اين اسكناس به مناسبت صدمين سالگرد استقلال فيليپين از حاكميت اسپانيايي‌ها چاپ شده بود و تنها در اختيار مجموعه‌داران قرار مي‌گرفت. ارزش فروش هر برگه آن 180‌هزار پزو، معادل 3,700‌دلار بود.
 • ا بر عهده دارد مي گويد از اين نماد در اصل براي نماياندن پزوي اسپانيايي و مكزيكي «PS» استفاده مي شده است؛ يعني به تدريج s طوري نوشته مي شده است كه بالاي p قرار بگيرد. اين علامت حتي در 1875 يعني پيش از چاپ اولين دلار آمريكايي هم به گستردگي مورد استفاده بوده است و اگر خوب دقت كرده باشيد، روي پول هاي آمريكا اصلا از چنين علامتي خبري نيست. طول عمر اسكناس ها همه اسكناس ها دير يا زود فرسوده مي شوند. هرچه ارزش پول كوچك تر باشد شما از آن بيشتر استفاده مي كنيد و در نتيجه عمرش هم كوتاه تر مي ش
 • روي سطح پول هاي كاغذي حتي به 17 روز هم مي رسد (اين مطالعات براي ويروس آنفلوآنزا بوده اند). همين شواهد كه ارائه كرديم كافي است تا برويد و بيشتر از پول هاي اعتباري استفاده كنيد. تورم هاي سرسام آور براي مقابله با تورم 231 ميليون درصدي و رسيدن قيمت هر قرص نان به 300 ميليارد دلار زيمبابوه اي، دولت وحدت اين كشور (متشكل از روبرت موگابه و نخست وزير مورگان تسوانگياري) در ژانويه امسال اسكناس 100 هزار ميلياردي منتشر كرد. (به عرضتان برسانيم كه 100 هزار ميليارد، يك 1 دارد با چهارده صفر و اين بزرگترين عدد د
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ امپراتور كار آفريني(41)
با دادن پاسخ‌هاي دقيق و روشن به اين گروه از سوال‌ها و اثبات مزيت‌ها و برتري‌هاي منحصر به فردي كه محصول و خدمات توليد شده از ايده بكر شما براي خريداران و مشتريان فرضي، آنها انگيزه لازم را براي تحقيق و پرس‌وجو درباره آنچه شما ادعا كرده‌ايد، پيدا خواهند كرد. مشروط بر آنكه شما در نهايت ايجاز و با موثرترين ادبيات پيام خود را به بازار و به مشتريان فرضي انتقال دهيد. در واقع اين همان بيانيه ماموريت شركت و كسب و كار شماست.
 • العات و محاسبات دقيق و قابل اثبات را درباره ايده خود انجام داده باشد. مبنايي براي تصميم گيري وقتي از وجود فرصت ها براي سرمايه گذاري روي ايده شخصي خود يا ديگران صحبت مي كنيم بايد به خاطر داشته باشيم كه فرصت ها صرفا به وجود تقاضا براي محصول يا خدمات موردنظر محدود نمي شود، بلكه عوامل ديگري چون سهم بازار، ميزان رشد و امكانات دسترسي به بازار و عزم و تصميمي كه در صاحب ايده براي عملي ساختن آن وجود دارد، بستگي خواهد داشت. ممكن است براي محصول يا خدماتي تقاضاي زيادي در بازار وجود داشته باشد، اما شما در
 • نچه بازاري روبه رشد با انبوهي از خريداران براي ايده شما وجود داشته باشد، مي توانيد براي عملي ساختن آن ايده دست به كار شويد. اين نوع سرمايه گذاري به مراتب آسان تر و بي دردسرتر از سرمايه گذاري روي ايده هايي است كه براي آن رقباي قدري با مشترياني پروپا قرص وفادار در بازار وجود دارد. خود من زماني تصميم به سرمايه گذاري در حوزه تله كام گرفتم كه بازار ارتباطات بي سيم و صنايع ديتا در جهان به سرعت رو به رشد بود و براي هر سرمايه گذار جديدي به قدر كافي تقاضا در بازار وجود داشت. اولين شركتي كه من در حوزه ار
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ برند كشي به سبك ايراني-مرگ برندها در ايران
"برندكشي" در ايران جان گرفت. برندهاي ايراني در حالي كه مي توانستند هر كدام سفير ايرانيان در اقصي نقاط دنيا باشند، به نوبت در صف "مرگ" قرار گرفته اند تا ديگر به جز نام و نشان و خاطره يي در آلبوم صنعت كشور و حتي دنيا چيز ديگري به يادگار نگذارند. ده ها نام به جا مانده از انقلاب صنعتي ايران همچون "ارج"، "آزمايش"، "نساجي مازندران"، "پارس الكتريك"، "هپكو"، "كفش ملي" و...
 • هم جناب آقاي رئيس جمهور ايجاد كار است، پيشنهاد مي كنم كه طي تصويبنامه يي كارخانجات بنده را مرجوع دارند، در اين صورت حداقل ظرف سه سال ده هزار كارگر و كارمند استخدام خواهم كرد. از حضور جنابعالي كه هميشه اهل حساب و كتاب بوده و هستيد، استدعا دارم در اين مورد با جناب آقاي وزير صنايع مذاكره فرماييد و اطلاع دهيد كه فوراً براي اداي توضيحات بيشتر به حضورتان شرفياب شوم. بنده فعلاً در لندن انگليس هستم و چنانچه اوامري باشد با كمال افتخار در اختيار جنابعالي خواهم بود. به حضور مبارك پيشنهاد مي كنم كه اگر شغل
 • ك صنعت و معدن به بهره برداري رسيد، براي توليد نخ و منسوجات نخي و مصنوعي به كار گرفته شد. نساجي مازندران كه روزگاري شمال كشور را به قطب نساجي كشور تبديل كرده بود، در حال حاضر بخشي از آن به انبار شركت سايپا تبديل شده تا همواره خودروسازان مشتري پر و پا قرص برندهاي شكست خورده ايران شوند و در كمين بمانند تا از سوله هاي آن كه براي صدها نفر شغل ايجاد مي كرد، به عنوان انبار خودرو با چند نفر نگهبان استفاده كنند. نساجي مازندران قائمشهر را كه روستايي بيش نبود، تبديل به شهري بزرگ كرد تا به غير از مازندراني
 • ي توانستند نام ايران را در صدر صنعت دنيا قرار دهند، امروز قرار است تغيير كاربري دهند يا احتمالاً براي كاركنان كارخانه يي ديگر به آپارتمان تبديل شوند. هپكو اراك نمونه بارز اين برند است كه توسط برادران رضايي در دهه 50 پايه گذاري شد تا ماشين آلات معدني مورد نياز را براي استخراج معادن مس سرچشمه و كروميت اسفندقه تامين كند. پس از انقلاب هپكو با بهره گيري از شركايي همچون ولوو سوئد، كوماتسو ژاپن و ليبهر و... به همكاري خود ادامه داد تا به سبب تحريم ها تنها از همكاري با كاترپيلار باز بماند. برادران رضايي
 • طبقه بندي اطلاعاتبرند, نماد, نما, آرم, علامت تجاري, علامتي در ذهن, قيمت برند, قيمت گذاري برند, چپگرا, راست گرا, ميانه رو, ليبرتين, آزاديخواهان, دولت گرايان, ليبرال, مركز گراجريان فكري, قانون و قانون‌گذار, قانون و قانون‌گذار, اقتصاد دان ازادي خواه, قانون گذاري وازاديخواهي, حاكميت قانون, قانون دولتي, قانون گذاري دولتي, قانون اساسي ازادي, اقتصاد وقانون گذاري, دانش خريد, خرده فروش وعمده فروش, زمان توقف, مسير ياب, لحظه حقيقت, فنون خريد, فنون بازاريابي وفروش, روانشناسي خريد وفروش, نرخ تبديل مشتري, استاندارد حسابداري بانكها وموسسات اعتباري, گزارشگري مالي بانكها, موسسات اعتباري, ارزش اسمي, ارزش دفتري, اهرم, ادغام وتركيب, كوكاكولا, برگ‌هاي كوكا, نوشابه كوكاكولا, سرمايه‌داري , سقوط سرمايه‌داري, بوش, دولت اوباما , بحران مالي آمريكا, بحران مالي واقتصادي جهان, ماليات دهندگان, بيكاري, نكات درباره پول , درباره پول , پول , گران‌ترين اسكناس , اولين پول كاغذي, بزرگ‌ترين اسكناس , كارآفريني, بيانيه ماموريت شركت, پيام, ايده بكر, مشتريان, مزيت‌وبرتري محصول, برندكشي, ارج, آزمايش, نساجي مازندران, پارس الكتريك, هپكو, كفش ملي, مرگ برندها


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .