جستجو در پورتال

مقالات/ مديريت شهري و لزوم برخورد تخصصي با سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي
در پژوهش ارزشمندي كه توسط دانشگاه بريتيش كلمبيا و به سفارش «وزارت امور شهري» كانادا در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي بخش‌هاي عمومي و خصوصي (ppp) انجام پذيرفته، تاكيد شده است:
 • ي و نيز سازمان‌هاي زيرمجموعه دولت‌هاي محلي و شهرداري‌ها)»، به عنوان يكي از 6 نكته كليدي براي موفقيت در افزايش جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي با بخش خصوصي اشاره شده است. به اين ترتيب در حال حاضر در بسياري از شهرهاي داراي جمعيت بالاي يك ميليون نفري دنيا، كه شهرداري‌هايشان از حيث نياز به دريافت كمك‌هاي دولتي تا حد زيادي خودكفا محسوب مي‌شوند، مركزي مجزا و تخصصي براي رسيدگي به امور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي عمومي_خصوصي وجود دارد. مركز مذك
 • ايه‌گذاري‌هاي مشاركتي بخش خصوصي» عبارتند از: الف) مطالعه تجربيات موفق مربوط به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي ppp در ساير شهرهاي دنيا و نيز سازماندهي پژوهش‌هايي به منظور آسيب‌شناسي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي در كلانشهرهاي ايران. ب) طراحي بسته‌هاي سرمايه‌گذاري مختلف و متنوع سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي (چه از حيث ميزان سرمايه مورد نياز و چه از حيث نوع سلايق و علايق مختلف سرمايه‌گذاران)، انجام تحليل‌هاي مقدماتي در مورد تخمين ميزان س
 • ‌گذاري فوق و نيز تحليل‌هاي مقدماتي انجام‌شده در مورد آنها. د) ايجاد ارتباطات مناسب با گروه‌ها و انجمن‌هاي داخلي و خارجي كه به صورت بالقوه مايل به انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي هستند؛ مثل اتاق‌هاي بازرگاني در ايران و نيز كليه شركت‌هاي خارجي‌اي كه تجربه و سابقه موفقي از شركت در تعدادي پروژه‌هاي مشاركتي را در ساير شهرهاي داخلي و خارجي را دارا هستند. ه) ايجاد تعدادي زيرگروه‌ تخصصي براي انباشت تدريجي تجربه و تخصص در امور مربوط به سرمايه&z
مقالات/ بازار مالي روزانه مدرن
با بررسي دقيق ويژگي‌هاي مهم بورس اوراق بهادار تهران (TSE) مي‌توان به درك كامل و توضيح درست علت رشد چشمگير آن در گذشته و رفتارهاي مملو از خطر آن در آينده نائل آمد؛ حاكم بودن سلطة دولتي، مالكيت دولتي حداكثري، اندازة كوچك و دامنة محدود عملكرد و بالاخره تقلب و دخل و تصرف اعضا وابسته به سازمان.
اخبار/ موانع بودجه عملياتي در ايران
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان ملي بهره‌وري و مشاور وي ضمن تشريح راهكارهاي تقويت نرخ بهره وري و موانع بودجه عملياتي خبر دادند، در برنامه پنجم 3 درصد از بودجه دستگاه‌هاي دولتي بلوكه مي‌شود و تنها به شرط افزايش بهره‌وري دستگاه مورد نظر به آن اختصاص پيدا مي‌كند
 • ر هر زمينه لازم است. در تدوين استراتژي از مزيت رقابتي هر بخش بايد استفاده كرد. نكته اين است سند راهبردي هر بخش بايد در راستاي سند چشم انداز 20 ساله كشور تدوين شود و اهداف كلان هر بخش مبتني با اهداف سند باشد. فارس: به نظر شما با توجه به جوان بودن جمعيت كشور و تعداد حدود 3 ميليون فارغ التحصيل دانشگاهها آيا مزيت كشور در نيروي انساني جوان و تحصيل كرده يا بر پايه انرژي ارزان قرار دارد؟ رضائيان: نيروي انساني جوان كه طالب علم و دانش است مزيت است و از مزيت هاي رقابتي كشور ما همين نيروي انساني است
 • يت كشور در نيروي انساني جوان و تحصيل كرده يا بر پايه انرژي ارزان قرار دارد؟ رضائيان: نيروي انساني جوان كه طالب علم و دانش است مزيت است و از مزيت هاي رقابتي كشور ما همين نيروي انساني است كه در مقايسه با كشورهاي صنعتي پيشرفته ميانگين سني جمعيت كشور ايران از آنها جوانتر است در حال حاضر كشورهاي صنعتي با ميانگين سني بالاي جمعيت مشكلات خاص خود را دارند و ما اين مشكل را نداريم اما آنچه مهم است آموزش كه به جوانان ارائه مي شود بايد در رشته هاي اولويت دار با توجه به استراتژي كلي كشور باشد در حال حاضر ب
 • انشجوياني كه ذهن خلاق دارند كار كنند در حال حاضر خلاءهايي در تعامل دو طرفه بين استاد و دانشجو وجود دارد و در بين هر كلاس 30 تا 40 نفره دانشجويان مؤمني هستند كه بايد به سمت كارآفريني هدايت شوند و اين موضوع يعني شناخت كارآفرينان و نخبگان در دانشگاههاي ايران كم به چشم مي خورد و به خاطر اين است كه دانشجو نمي تواند استعداد خود را شكوفا كند. فارس: با واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي آيا بهره وري افزايش پيدا كرده يا به اعتقاد بسياري از كارشناسان بعد از خصوصي سازي رهاسازي شده و بهره وري تغيير نكر
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ افزايش نرخ بيكاري ايران در سال جاري
تازه‌ترين گزارش واحد اطلاعات اكونوميست نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري ايران در سال جاري به 13.2 درصد افزايش خواهد يافت.
 • و 400 هزار نفر پيش‌بيني شده است. در همين حال عنوان شده است كه نرخ بيكاري در سال 1392 برابر با 15 درصد خواهد بود كه با اندكي افزايش در سال پس از آن به 15.5 درصد مي‌رسد. سال 1394 سالي است كه در آن نرخ بيكاري به 15.1 درصد كاهش خواهد يافت و جمعيت كاري ايران معادل 29 ميليون و 100 هزار نفر خواهد بود.   منبع: الف تاريخ: 1389-09-14
اخبار/ تغيير معيارهاي پرداخت تسهيلات بانكي به متقاضيان با استقرار رتبه‌‌بندي
خبرگزاري فارس: پديده نامطلوب مطالبات معوق بانكي و گسترش آن در سال هاي اخير، اهميت و جايگاه رتيه بندي اعتباري متقاضيان دريافت تسهيلات از بانك ها را بيش از پيش آشكار كرده است. ضرورتي كه به اعتقاد مدير عامل شركت مشاور رتبه بندي اعتباري مشتريان گرچه ديرهنگام در ايران درك و پاسخ داده شده اما در طول 2 سال گذشته توانسته تا حدودي از عقب ماندگي هاي موجود را جبران كند.
  اخبار/ در ايران چند ثروتمند زندگي مي كنند؟
  جمعيت ثروتمندان ايران: 947 هزار نفر
  • منبع: http://www.ireconomy.ir/ تاريخ: 1392-01-15 چند سرپرست خانوار ايراني قدرت خريد بليت هواپيما دارند؟ جمعيت ثروتمندان ايران: 947 هزار نفر براساس تازه ترين آمارهاي شركت هواپيمايي ايران، طي 20 روز گذشته نزديك به 2 ميليون و 500 هزار نفر از خدمات هواپيمايي استفاده كرده اند و صندلي هواپيماهاي كشور با ضريب 75 درصد پربوده است. همچنين در اين دوره 21 هزا
  • نفر به خارج از كشور سفر كرده اند. با توجه به بعد خانوار چهار نفر اين تعداد به طور تقريبي 322 هزار سرپرست خانوار داشته اند. مسافران داخلي هم 625 هزار سرپرست خانوار داشته اند. براساس آمارهايي كه بانك مركزي منتشر كرده است، تنها 5/1 درصد مسافرت هاي ايرانيان به خارج از كشور انجام مي شود. همين آمارها نشان مي دهد، بخش مهمي از كساني كه به مسافرت خارجي مي روند خانواده هاي چهار نفره با سرپرست خانواري دارايي درآمد بدون كار هستند. بنابراين در صورتي كه جمعيت مسافران خارجي كشور در نظر گرفته شود، حدا
  • كشور انجام مي شود. همين آمارها نشان مي دهد، بخش مهمي از كساني كه به مسافرت خارجي مي روند خانواده هاي چهار نفره با سرپرست خانواري دارايي درآمد بدون كار هستند. بنابراين در صورتي كه جمعيت مسافران خارجي كشور در نظر گرفته شود، حداقل 322 هزار نفر در ايران قدرت مالي پرداخت هزينه هاي 100 درصد افزايش يافته مسافرت هاي خارجي را دارند. اين گروه از نظرمالي در گروه سرمايه داران بدون كار جايي مي گيرند. قيمت بليت پروازهاي داخلي نيز در سال 91 نزديك به 80 درصد رشد داشته است. خانوارهايي كه قدرت مالي مسافرت ه
  اخبار/ ركوردشكني رهن و اجاره در كشور
  مرور وضعيت رهن، اجاره و قيمت مسكن در كلانشهرهاي كشور گوياي واقعيتهاي تلخي است بطوريكه با وجود طرحهاي دولت در زمينه مسكن مهر همچنان مي توان مشكل مسكن و اجاره نشيني را يكي از مهم ترين مشكلات خانواده ها در استانهاي مختلف كشور ناميد.
  مقالات/ تفاوت بين حسابداري موجود وحسابداري اسلامي
  در اين مقاله به صورت خلاصه وچكيده مهمترين تفاوت بين حسابداري موجود وحسابداري اسلامي ترجمه وتلخيص شده است.اصول حسابداري اسلامي از قران وشريعت اسلامي گرفته شده است وبا حسابداري موجود كه منبعث از الگوهاي ليبرال است متفاوت مي باشد.
  • egal, Nigeria, Sudan, Somalia, Ethiopia, etc) •Sub-continent: Pakistan, Bangladesh, India) •Inner Asia: Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgizia and China) •Canada, Europe, East Europe, Australasia, USA. جمعيت مسلمانان وكشورها -25% جمعيت جهان را دارا مي باشند -اعراب:عربستان، كويت، مصر، سوريه، لبنان، يمن، اردن وعراق -بخش آسيا:اندونزي، مالزي، برونئي و تايلند -آفريقا:موريتاني، سنگال، نيجيريه، سودان، سومالي، اتيوپي و.. -شبه قاره:پاكستان، بنگلادش وهن
  • كشورها -25% جمعيت جهان را دارا مي باشند -اعراب:عربستان، كويت، مصر، سوريه، لبنان، يمن، اردن وعراق -بخش آسيا:اندونزي، مالزي، برونئي و تايلند -آفريقا:موريتاني، سنگال، نيجيريه، سودان، سومالي، اتيوپي و.. -شبه قاره:پاكستان، بنگلادش وهند -آسياي ميانه:ايران، ازبكستان، قزاقستان، تركمنستان، تاجيكستان، قرقيز ستان وچين -بخشي از جمعيت كنادا، اروپا، اروپاي شرقي، استرالياو آمريكا Occident Vs Islam •Islam Unity of God and Power is hold by God •There is a judgment day in which mankind pa
  • طبقه بندي اطلاعات
  مقالات/ آزادي در مقابل عدم آزادي
  آندره ايلاريونوف رئيس «موسسه تحليل اقتصادي» يكي از نهادهاي مستقل انديشه سازي بازار آزاد در مسكو و همكار ارشد مركز آزادي و شكوفايي اقتصادي جهاني در موسسه CATO است. او مدرك كارشناسي و دكتري خود را به ترتيب در سال هاي 1983 و 1987 از دانشگاه سن پترزبورگ دريافت كرد. او همچنين در دانشگاه هاي اتريش، انگلستان و ايالات متحده تحصيل كرده است. ايلاريونوف در سال 1993 به سمت مشاور عالي اقتصادي نخست وزير روسيه «ويكتور چرنومردين» انتخاب و به دنبال اعتراض به سياست هاي دولت در سال بعد از مقام خود استعفا داد. او در سال2000 به سمت مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور روسيه، ولاديمير پوتين انتخاب شد.
  مقالات/ صندوق ذخيره ارزي اشتباهي كه نمي پذيريم
  ميشل راز از اقتصاددانان برجسته، نقل مي كند كه آكسفم آمريكا در بررسي خود با نام «بخش منابع طبيعي و فقرا» توضيح مي دهد كه «وابستگي به نفت و منابع طبيعي شديداً بر وضعيت ناگوار فقرا تاثيرگذار بوده و همچنين اثري بسيار بد بر دولت ها داشته است به طوري كه (آنها) عموماً دچار فساد بالا، دولت هاي خودراي و مستبد، عدم كارايي فراوان دولت، هزينه هاي بالاي نظامي و جنگ هاي فراوان داخلي بوده اند.
  • دي، كاهش سرمايه گذاري و پس انداز، ايجاد رانت هاي فراوان و... اما همان طور كه پيش بيني مي شد و تجربه صندوق ذخيره ارزي در ديگر كشورها نشان مي داد، اين طرح شكست خورد. اين راهكار به جز در مورد نروژ و كويت كه عملاً درآمدهاي نفتي آنها نسبت به جمعيت آنها بسيار بيشتر از كشورهاي امثال ايران است، طرحي شكست خورده محسوب مي شد؛ حتي در سال 1379 يعني سال شروع طرح صندوق ذخيره ارزي. به هر حال با افزايش قيمت نفت، همان طور كه انتظار مي رفت يعني با توجه به ابعاد مختلف قضيه نفت و همچنين شيد
  • نفي ناشي از ارزهاي نفتي در اقتصاد را حذف و يا حتي كاهش نداده است. بنابراين بنابر گفته رئيس پيشين سازمان مديريت، دكتر ستاري فر:«ديگر عملاً چيزي به نام حساب ذخيره ارزي وجود ندارد.» - چرايي شكست صندوق ذخيره ارزي در ايران شكست صندوق هاي ذخيره ارزي(با نام هايي متفاوت و كاركردهايي مشابه) مختص به ايران نبوده و اين طرح در بسياري از كشورها عملاً طرحي شكست خورده محسوب مي شود. از جمله اين كشورها مي توان به ليبي، ونزوئلا، نيجريه، برونئي، قزاقستان، اكوادور و
  • ي داراي نظام هاي پادشاهي)، ثانياً نياز به نهادهاي قدرتمندي دارد كه بتوانند شفافيت و كارايي صندوق را تضمين كنند (نهادهايي كه تنها در كشورهاي توسعه يافته وجود دارند و به همين سبب هم نروژ توانست موفق شود.) اما هيچ كدام از اين شروط لازم در ايران وجود نداشت. از ابتدا به سبب توسعه نيافتگي همچنين به علت وجود نظام مبتني بر آراي اكثريت، عملاً قاعده بازي بر مبناي خرج كردن هرچه بيشتر درآمدها و پخش كردن هرچه بيشتر اين درآمدها ميان مردم پي ريزي شده بود. قاعده اي كه به طور ناخودآگا
  • طبقه بندي اطلاعات  مديريت شهري و لزوم برخورد تخصصي با سرمايه‌گذاري‌هاي مشاركتي, بورس اوراق بهادار تهران (TSE), سلطة دولتي, مالكيت دولتي , نقدينگي, سازمان بورس, شوراي عالي, ابزار مالي, كم عمق بودن, بازار گردان, كارگزار, بودجه عملياتي, بهره‌وري, نرخ بهره وري , افزايش بهره‌وري , اهداف چشم‌انداز, بهره‌وري سرمايه , WTO, استراتژي توسعه صنعتي, تغيير معيارهاي پرداخت تسهيلات بانكي به متقاضيان با استقرار رتبه‌‌بندي, در ايران چند ثروتمند زندگي مي كنند؟, ركوردشكني رهن و اجاره در كشور, حسابداري اسلامي, حسابداري مرسوم, حسابداري غربي, شريعت اسلامي, حسابداري در قرآن, حسابداري در سنت وشريعت اسلام, حسابداري, اصول حسابداري اسلامي, اقتصاد آزاد, آزادي اقتصادي, سيستم ونظام دولتي, سيستم اقتصاد ازاد, سركوب وخشونت, فقر وفساد, تورم , كشورهاي در حال توسعه, دولت قانون مدار, بي قانوني وهرج ومرج, عقايد اقتصادي, نظريه عدالت وازادي, توليد ناخالص داخلي, درامد سرانه, صندوق ذخيره ارزي, صندوق نفت, درامد نفتي, كشور توليد كننده نفت, صادر كننده نفت, افزايش قيمت نفت, صندوق درآمد ارزي, منابع طبيعي, مديريت درامد هاي نفتي


  100 رديف در 10 صفحه
     << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
  با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

  دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

  مشاوره در رازنامه

   معصومه جوانبخت ( حسابداري )
   با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


   معصومه جوانبخت ( حسابداري )
   باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


   حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
   با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


   سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
   با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


   رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
   با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


   سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
   سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  فهرست مشاورين


  تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
  شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .