جستجو در پورتال

مقالات/ هنوز زمان انرژي سبزنرسيده است
هنوز زمان انرژي سبزنرسيده است اكنون گفتمان سياسي درباره محيط زيست از واكنش نسبت به تهديدهاي نسلي تغييرات جوي دور شده است.
 • ار اندازي اين توربين‌ها) تمايز قائل شوند. علاوه بر اين مدافعان اين سياست‌ها گاهي به غلط فرض كرده‌اند كه تعداد اين شغل‌هاي جديد از نيازمندي‌هايي كه در شيوه‌هاي سنتي توليد انرژي وجود دارد بيشتر است. در يكسري ديگر از موارد تعريف «شغل سبز» آنقدر درهم است كه در عمل بي‌حاصل مي‌شود. اگر متخصصي كارش در كارخانه سيمان را رها كند و مثلا در يك پروژه انرژي سبز فعال شود، آيا واقعا مي‌توان نتيجه گرفت كه تعداد مشاغل سبز افزايش داشته است؟ از آن آزارنده&zw
 • zwnj;آورد. بسياري از مطالعاتي كه توسط مدافعان محيط زيست انجام شده اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد – هم هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري لازم و هم جهش‌هاي بزرگ قيمت كه شاهدشان خواهيم بود. شركت‌هايي كه خواهان مداخله سياسي براي ايجاد شغل‌هاي سبز هستند، در واقع شركت‌هايي هستند كه از تعرفه‌ها و يارانه‌هاي حاصل از آن سود مي‌برند، اما از آنجا كه اين سياست‌ها هزينه سوخت و الكتريسيته را بالا مي‌برد، اين به معناي منتظرالخدمت شدن بخشي از فعالان اقتصادي
 • است به كاهش خالص مشاغل بيانجامد. با اين وجود شايد موافقان بگويند كه هر چند اين ادعاها صحت دارد، اما سرمايه‌گذاري در مشاغل سبز به هرحال راه خوبي است براي بيرون كشيدن اقتصاد از ركود. گولن مي‌گويد در اقتصاد بخش‌هاي زيادي هست كه بتوانند شغل ايجاد كنند، مثلا بخش بهداشت و درمان، به اين ترتيب با سرمايه‌گذاري مشابه مشاغل بيشتري مي‌توان توليد كرد. جدا از ايجاد مشاغل سبز، برخي پژوهشگران ساده دلانه ادعا كرده‌اند كه سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي جايگزين مي‌تواند م
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ ۶۰ درصد زنان علاقه‌اي به كار ندارند
دكتر جعفر باي با اشاره به اينكه در عصر حاضر به علت غلبه نيازهاي كاذب اقتصادي هزينه زندگي فوق‌العاده افزايش پيدا كرده و حقوق يك فرد (مرد خانه) كفايت زندگي را نمي‌كند، مي‌افزايد: اين امر شرايطي را بر زندگي تحميل كرده كه زنان دوشادوش مردان در بيرون از منزل به كار، تلاش و فعاليت بپردازند، در حالي كه بين نقش مادري و همسري با نقش اداري و كارمندي تضاد و تعارض جدي وجود دارد
 • ند. 60 درصد از اين بانوان راضي به اشتغال نيستند يك آسيب‌شناس با بيان اينكه از آنجا كه گذران زندگي نياز به درآمد دارد، شغل به عنوان پذيرش مسئوليت و انجام آن در دو بخش دولتي و غيردولتي معرفي مي‌گردد، به تهران امروز مي‌گويد: در تعريف شغل از نگاه رفتارشناسي بايد گفت مسئوليت و ايفاي آن ارائه خدمت اعم از اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي، صنعتي و فني مي‌تواند وسيله امرار معاش انسان قرار گيرد. در روزگار ما به علت نياز به نيروي انساني و تخصص‌هاي گوناگون علاوه بر مردان، زنان ن
 • اني هستند كه هر دو كار مي‌كنند. خانواده‌هايي كه زنان شاغل هستند، بيشتر در خطر متلاشي شدن هستند. چهارمين خانواده‌هايي هستند كه متاسفانه جفت زن و مرد بيكار هستند. آنها خانواده تشكيل دادند ولي به اشتغال دست نيافته‌اند. اگر به جوانان شغل مطلوب و مناسب را بدهيم، خودشان مي‌دانند كه چگونه زندگي تشكيل دهند. اين افراد كه هر دو بيكار هستند، تحت‌تاثير تبليغات افراطي در مورد ازدواج قرار گرفته‌اند و قبل از اشتغال تن به ازدواج داده‌اند. دكتر جعفر باي در ادامه با اش
مقالات/ تنها عمل نكنيد، حرف بزنيد
يكي از مهم ترين نكات در مورد عكس العمل نسبت به بحران مالي كنوني همانگونه كه يكي از افراد درگير آن بيان مي كند، اين است كه هيچ كسي واقعاً نمي داند چه بايد كرد. دليل اين است كه انتظارات بخشي از بازي هستند. نحوه عكس العمل بازار به يك مداخله ويژه نه تنها به اينكه چگونه بانكداران و تجار به اين مداخلات اطمينان مي كنند بلكه بيشتر به نظر آنها به ميزان اعتماد ديگران بستگي دارد.
مقالات/ تجربه‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي در جهان
شوروي محل پيدايش و نشو و نمو نظام برنامه‌ريزي متمركز و شاخص‌ترين در نوع خود يعني برنامه‌ريزي فراگير اجباري (همه چيز در اختيار دولت) است.
مقالات/ معماي آدام اسميت: آيا اسميت پدر اقتصاد است؟
اگر بگوييم آدام اسميت هيچ چيز باارزشي به تفكر اقتصادي نيافزود و در واقع با طرح مغالطه‌هاي فراوان از جمله نظريه ارزش مبتني بر كار، باعث قهقراي تفكر اقتصادي نسبت به زمان اقتصاددانان فرانسوي و و انگليسي قرن هجدهم شد.
 • وار بود كه منابع را به سوي دستان امن تر قرض گيرندگان با اعتبار و دور از سوداگران و مصرف كنندگان ولخرج هدايت كند. همان طور كه پروفسور وست (West) نيز اذعان مي نمايد، آدام اسميت دسته اي را به نام: «ولخرجان و فرصت طلبان» در ميان متقاضيان وام تعريف كرده بود، «به عقيده او ولخرجان آنچه را كه مي تواند براي حمايت از صنايع به مصرف برسد، اسراف و ريخت و پاش مي كنند. به اين ترتيب تعيين سقف براي نرخ بهره، آنطور كه وست اشاره مي كند: «با تخصيص مجدد، منابع اعتبار را در دست مولدترين افراد
 • قهرمان تجارت آزاد و آزادي اقتصادي را با اين واقعيت كه او 12سال آخر عمرش را در سمت مشاور گمرك اسكاتلند، صرف مبارزه با قاچاقچياني نمود كه قوانين گسترده مركانتيليستي بريتانيا را نقض كرده و به دنبال فرار از پرداخت ماليات بودند تطبيق دهيم؟ آيا او به اين شغل با ديده تفنن مي نگريست؟ خير: مطالعات اخير نشان داده اند كه نقش او به عنوان يكي از بازيگران ارشد قوانين مركانتيليستي و وضع تعرفه ها، نقشي فعال و پرتلاش بوده است. آيا تنگدستي او را به اين كار واداشته بود بعيد است، زيرا با شهرتي كه داشت خيلي راحت م
 • وضع تعرفه ها، نقشي فعال و پرتلاش بوده است. آيا تنگدستي او را به اين كار واداشته بود بعيد است، زيرا با شهرتي كه داشت خيلي راحت مي توانست مبلغي مشابه را در يك سمت بالاي آكادميك درخواست كند. آيا اسير عذاب وجدان بود؟ ظاهرا خير، زيرا نه تنها مشتاقانه به شغل اش مي پرداخت، بلكه در اجراي محدوديت هاي سنگين و تعرفه ها، بسيار هوشيار و حاضر به يراق نيز بود. ادوين وست كه از ديرباز ستايش گر اسميت به عنوان هواخواه سرسخت آزادي اقتصادي بوده است، معتقد است او به عنوان يك مدافع عمل گراي تجارت آزاد به رده هاي بال
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد سياسي نفت
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوس‌كننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي‌شوند، عمل كرده‌اند.
مقالات/ مفهوم جديد خدمت به مشتري‎ ‎
خدمت به دو معنا به كار مي رود: توصيف محصول است هنگامي كه محصول چيزي از قبيل مشاوره، طراحي، خشكشويي، نگهداري از باغ خدمات مالي و نظاير آن باشد؛ و نيز كمكي است كه ارائه مي شود تا دست به دست شدن محصول براي واسطه سود آور باشد و مصرف كننده نيز حداكثر رضايت خاطر را بدست آورد.
مقالات/ اقتـصاد سيـاسي اصـلاحات
من در كتاب «هندوستان از بند رسته» نوشتم چگونه هند ابتدا به استقبال دموكراسي رفت و سپس سرمايه‌داري را در آعوش گرفت و چگونه همين تفاوت همه چيز در كشور ما را توضيح مي‌دهد. هند در سال 1950، با اعطاي حق راي همگاني و حقوق بشر گسترده به مردم يك دموكراسي تمام عيار شد؛ اما فقط در سال 1991 بود كه اجازه بازي آزادتري را به نيروهاي سرمايه‌داري داد.
مقالات/ مروري بر مفهوم بانك سرمايه‌گذاري ‏
شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين عامل تمايز بانك سرمايه‌گذاري از بانك تجاري سبد مشتريان و خدمات آنها است. بانك‌هاي تجاري معمولا با مشتريان شخصي يا شركت‌هاي كوچك سر و كار اشته و خدماتي از جنس حساب پس‌انداز و جاري، پرداخت‌هاي بين بانكي، تامين مالي مشتريان شخصي (مثلا وام‌هاي كوچك)، حساب سرمايه‌گذاري براي بازنشستگي، كارت اعتباري و خدمات ماشين‌هاي پرداخت خودكار را ارائه مي‌كنند.
 • مديريت عمليات عرضه و فروش سهام شركت را برعهده مي گيرد. نوع عرضه نيز متناسب به قرارداد بين شركت و بانك مي تواند متفاوت باشد. بانك ممكن است در نقش وكيل شركت عمل كرده و دست مزد خود را از حجم فروش سهام دريافت دارد (مكانيسم انگيزشي در اين حالت به صورتي تعريف مي شود كه بانك بيشترين تلاش را براي فروش حجم بالاتري از سهام در قيمت مناسب به كار گيرد) يا اين كه بانك خود راسا فروش تعداد مشخصي از سهام شركت با قيمت مشخص را تعهد كرده و درآمد ناشي از آن را به شركت پرداخت مي كند و در عوض سعي مي كند تا سهام خريد
 • اطلاعات و ديد مناسب در مورد تحليل شركت ها و صنايع خاص و نيز فضاي اقتصاد كلان داشته باشند. اين تركيب مسووليت ها و وظايف معمولا محيط كاري غني و داراي عناصر متعدد كه نيازمند كار تحليلي و خلاقانه بالايي نيز هست فراهم مي كند كه يكي از جذاب ترين فرصت هاي شغلي (چه به لحاظ كيفيت كار و چه به لحاظ سطح دست مزدها) در سطح جهاني براي فارغ التحصيلان رشته هاي فوق به حساب مي آيد. ضمن اين كه اين مشاغل اجازه تماس مستمر با مديران سطح بالاي شركت ها و حضور در فرآيند تحليل فرصت هاي كسب و كار با حجم بالا را فراهم كرده
 • اي فارغ التحصيلان رشته هاي فوق به حساب مي آيد. ضمن اين كه اين مشاغل اجازه تماس مستمر با مديران سطح بالاي شركت ها و حضور در فرآيند تحليل فرصت هاي كسب و كار با حجم بالا را فراهم كرده و لذا چگالي تجربه ناشي از آن بسيار بالا است. در مقابل اشكال اين مسير شغلي حجم بسيار بالاي كار (بيش از 80 ساعت در هفته)، استرس زياد و عدم تحمل خطا (به علت زيان هاي هنگفت ناشي از خطا) است. در پايان بايد اشاره كرد كه هر چند فعاليت هاي بانك سرمايه گذاري به لحاظ مفهومي از بانك تجاري متمايز است ولي به لحاظ سازماني اين دو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سياست اقتصادزده، اقتصاد سياست زده ‏
سياست و سياسي بودن بايد حدومرزي داشته باشدسياست ابزاري است كه منافع يك جامعه در آن به رسميت ‏شناخته مي شود، پرورش مي يابد و در موارد اختلاف به آشتي و مصالحه كشيده مي شود. به عبارت دقيق تر و ‏خلاصه تر اينكه سياست يك جامعه هويت و منافع ان جامعه است.
 • سياست يك جامعه هويت و منافع آن جامعه است. ‏ ‏ اغلب مفاهيم اصلي علوم انساني بدون ارتباط و اتصال با جامعه امكان موجوديت نمي يابند. به عنوان مثال نمي ‏توانيم جامعه شناسي را بدون ابعاد جامعوي آن شرح و تفسير كرد. يعني جامعه شناسي با اقتصاد جامعه قابليت ‏تعريف مي يابد يا مسائل سياسي قابل تعريف است. همين طور مفاهيم سياسي را بايد با مسائل اقتصادي، ‏فرهنگي و اجتماعي در ارتباط قرارداد و سپس تعريف كرد. به طور كلي مي خواهيم بگوييم مفاهيم اصلي علوم ‏انساني (جامعه شناسي، سياست، اقتصاد، روانشناسي و...) بدون ا
 • اينكه عده اي از راست گرايان معتقدند فقر فقط عملكرد خود فقراست تمامي سخن نيست يا ‏برخي از چپ گرايان يا ماركسيست ها فقر را ساخته و پرداخته نظام سرمايه داري مي دانند تمامي مطلب را ذكر ‏نكرده اند. وقتي انساني به فقر عادت كرده باشد هر چه امكانات رفاهي و شغلي مناسبي براي او تدارك ببينند ‏باز آن انسان فقير است. اما انسان هايي كه براثر شرايط بد ساختار اقتصادي- سياسي فقير شده باشند با ‏كوچك ترين امكان و بستري از وضعيت فقر خارج مي شوند اما در اين شك نداريم كه فقر ساخته و پرداخته فقط ‏انسان هاست. اين امر
 • طبقه بندي اطلاعاتانرژي سبز, توربين‌هاي بادي, درآمد قابل‌تصرف, سرمايه‌گذاري, مشاغل, انرژي, اقتصاد, توليد, افزايش هزينه , اقتصادي, سياست, خورشيدي, توربين‌ها, سرمايه‌گذاري, جايگزين, متخصص, ۶۰ درصد زنان علاقه‌اي به كار ندارند, بحران مالي, ژوزف استيگليتز, بحران اعتماد, طرح حمايتي, طرح نجات, ضمانت آزادي افراد, سرمايه داري بازار, بحران بزرگ, مبارزه طبقاتي, مخاطره اخلاقي, وال استريت, مين استريت, اقتصاد سياسي, برنامه‌ريزي اقتصادي, برنامه‌ريزي متمركز , طرح مارشال , توسعه اقتصادي, سياست‌گذاري, نوسازي اقتصاد , كسري بودجه, آدام اسميت, اسميت پدرعلم اقتصاد, ثروت ملل, بازارهاي ازاد وتجارت آزاد, مساوات طلبي, دست نامرئي, ازادي اقتصادي, حقوق طبيعي, اقتصاد سياسي نفت, اقتصاد سياسي, قيمت نفت, صادر كننده نفت, سيتم مالي , سيستم بازرسي درآمد نفت, سياست مديريت مالي, طلاي سياه, رانت اقتصادي, اوپك, دموكراسي بالغ, دموكراسي فرقه‌اي, ديكتاتوري پدرسالار, ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاح‌گرا, رانت نفتي, مشتري, خدمت به مشتري, مديريت بازاريابي, كيفيت وقيمت, مديريت بازار, مطالعات بازا, خرده فروشي , عمده فروشي, اقتـصاد سيـاسي اصـلاحات, اصلاحات اقتصادي, اقتصاد هند, آدام اسميت, دست نامرئي, سرمايه داري وسوسياليسم, اصلاحات نرم, حقوق مالكيت, بانك سرمايه گذاري, بانك تجاري, سپرده وپس انداز, دارائي وبدهي, بانك تامين سرمايه, ريسك تجاري وعملياتي, يوتوپيا, آرمانشهر, سوسياليسم, بربريت, ليبرال, وضعيت جهان سوم, نقد و قدرت بازآفريني مناظره, نظريه طبقه مرفه, نظريه رفاه , سياست اجتماعي , گروندريسه, مباني نقد, اقتصاد سياسي, كارل ماركس, كاپيتاليسم, سوسياليسم, دموكراسي, اخلاقي رشد اقتصادي, شرايط مدرن, مناقشه هاي پست مدرن , دين, قدرت و جامعه


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  سلام 1 _مستاجري مغازه را بدون اخذ تسويه حساب بيمه تخليه نموده و دسترسي به وي وجود ندارد البته از مغازه به عتوان كارگاه استفاده نشده مالك چگونه ميتواند جلوي مشكلات بعدي را بگيرد ايا اگر او تسويه حساب ب


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  با سلام من به مدت 20 سال هست كه كارگر يك ساختمان ميباشم با بيمه تامين اجتماعي و به مدت 5 سال ميباشد كه حقوق دريافت نكرده ام . ميخواستم بدونم كه مبلغ 5 سال اعم از حقوق معوقه ، عيدي ، حق اولاد ، بن كار


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام وعرض ادب من ليسانس حسابداري هستم ودر زمينه انبار داري فعاليت ميكنم دوست دارم دفاتر قانوني بنويسم وحسابداري خبره باشم لطفا مرا راهنمايي كنيد


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم بنده تازه وارد شركت پخش شده ام خواستم بدونم چطور بايد يك ويزيتور قوي و پر سود براي شركت باشم لطفا بنده را راهنمايي كنيد


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام .چند سال پيش سهام شركتي (سهامي خاص) را خريداري نمودم . به دلائلي كه توضيح آن مفصل است شركت و سهامداران آن را پيدا نميكنم .البته مداركي براي اثبات مالكيت سهام و نيز تعدادي از مدارك شركت از جمله


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .