جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران و سامان دهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراي مفاد بند 1 ماده 4 و بندهاي 8، 11، 12، 18، 19 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديد سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتي را از بين مؤسسات حسابرسي به‌ عنوان "موسسات حسابرسي معتمد" براي استفاده اشخاص حقوقي تعيين نمايد.
 • موسسات حسابرسي متقاضي پذيرش به عنوان موسسات حسابرسي معتمد بايد تقاضاي پذيرش خود را مطابق فرمهايي كه توسط سازمان براي اين منظور طراحي مي شود، به همراه اسناد و مدارك مورد نياز براي اثبات احراز شرايط پيش بيني شده در ماده 2 اين دستور العمل و همچنين اطلاعات مشروحه زير به سازمان تسليم كنند: الف ـ فهرست تمام اشخاصي كه ظرف سه سال قبل از ارائه درخواست پذيرش براي آنها خدمات حسابرسي انجام داده و گزارش حسابرسي صادر كرده و همچنين مشترياني كه براي آنها خدمات تخصصي و حرفه اي غير حسابرسي، ارائه نموده اند
 • حرفه اي غير حسابرسي، ث ـ فهرست تمام كاركنان حرفه اي موسسه حسابرسي با ذكر خلاصه مشخصات و سوابق، ج ـ ساير اطلاعات مربوط به ارائه خدمات حسابرسي به مشتريان كه بنا به تشخيص سازمان براي حفظ منافع عمومي و حمايت از سرمايه گذاران ضروري باشد، و چ ـ تاييديه جامعه مبني بر احراز شرايط موسسات حسابرسي عضو جامعه، و نداشتن سابقه تخلف و محكوميت به شرح بند 6 ماده 2 اين دستورالعمل. تبصره1. ارائه بيانيه سياستهاي كنترل كيفيت موسسه براي موسسات حسابرسي عضو جامعه، متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداكثر ظرف مدت 6 ماه ا
 • متعاقب صدور دستورالعمل جامعه، حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب دستورالعمل مزبور الزامي است. تبصره 2. كليه موسسات حسابرسي معتمد موظفند طي نامه اي، به جامعه مجوز لازم را اعطا نمايند تا در صورت درخواست اطلاعات مورد نياز سازمان طبق اين دستورالعمل در خصوص موسسات حسابرسي معتمد، اطلاعات مذكور از سوي جامعه در اختيار سازمان قرار گيرد. همچنين موسسات حسابرسي معتمد موظفند رونوشتي از نامه مذكور را همزمان به سازمان ارسال نمايند. تبصره 3. اطلاعات دريافتي موضوع اين ماده از مؤسسات حسابرسي متقاضي پذيرش توسط
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • بهادار تهران، بورس كالاهاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند. ماده 19 - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانك مركزي اعلام نمايند، بانك مركزي موظف است براساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانك اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايند. فصل پنجم: نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك ماده 20 - بانك مركزي با استفاده از ريشه الكترون
 • رد محروميت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباري اعلام نمايند. فصل پنجم: نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك ماده 20 - بانك مركزي با استفاده از ريشه الكترونيكي كشور مستقر در وزارت بازرگاني نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانكي و پايگاه داده اطلاعات جامع هويتي را به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي مشتريان، كاركنان و سامانه‌هاي بانكي تا پايان خرداد سال 1390 راه‌اندازي خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‌هاي اجرايي براي صدور گواهينامه امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت‌نام سامانه‌ها و درج اط
مقالات/ سازوكار اقتصاد در جهان واقعي
چكيده • اگرچه در بلند مدت، معمولا رشد مشاغل كاملا منطبق با رشد تعداد كساني است كه خواهان شغل هستند، اما در كوتاه‌مدت، تعداد مشاغل با توجه به چرخه كسب و كار بالا و پايين مي‌رود.
 • توران جديد باز مي‌شود، سپس شش ماه بعد بدون اين كه BLS از وجود آن باخبر شده باشد بسته مي‌شود. BLS سعي مي‌كند تا مشاغل ايجاد شده و از دست رفته را در بنگاه‌هاي جديد با يك مدل ويژه تولد‌ مرگ تخمين بزند. سرانجام يك بار در هر سال، اطلاعات كافي وجود دارد تا جايگزين تمام آن تخمين‌ها با داده‌هاي واقعي براي تقريبا هر شغل بكند. 2‌- در پيمايش خانوار، BLS از تعداد 60 هزار خانوار در سراسر كشور(كه چيزي در حد يك در هزار از كل خانوارها است) درباره سن، تحصيلات، نژاد، و اين
 • انجام مي‌دهد شما بايد آماده و در دسترس و به دنبال كار باشيد. اما اگر موفق به يافتن شغل نشويد بايد بيمه بيكاري دريافت كنيد. با چنين معياري، 3/15 ميليون نفر بيكار در نوامبر 2009 وجود داشت كه نرخ بيكاري را به 10 درصد مي‌رساند. سنجه‌هاي جايگزين بيكاري وجود دارد. در همان ماه(نوامبر 2009)، دقيقا 3/2 ميليون نفر ديگر آماده و در دسترس براي كار بودند اما به دنبال كار در چهار هفته گذشته نمي‌گشتند؛ تقريبا يك ميليون نفر ديگر هم خيلي راحت از يافتن كار نااميد شدند چون نتيجه گرفتند كاري در
 • ران كشاورزي، و خويش‌فرمايان در پيمايش خانوار به حساب مي‌آيند، اما در پيمايش شغلي خير. اگر دو پيمايش در دو جهت متفاوت حركت كنند، به كداميك بايد اعتماد كرد؟ معمولا به پيمايش شغلي، چون كه نمونه آن بزرگ‌تر است، و محاسبه شغلي آن همچنان كه اطلاعات كامل‌تري دريافت مي‌شود دائما بازنگري مي‌شود. اما پيمايش شغلي، به شما چيزي درباره بيكاران يا ويژگي‌هاي خود كارگران نمي‌گويد، به اين دليل است كه بايد به پيمايش خانوار توجه كنيد. اگر دو گزارش واگرايي ماندگاري در ميزان اش
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
 • حسابداران رسمي تعيين صلاحيت شده، فعاليت اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران آغاز شد. اينك در آغاز بيستمين سال از تصويب قانون و گذشت 10سال از شروع فعاليت حسابداران رسمي ايران، بررسي اجمالي تغييرات كمي و كيفي و عملكرد 10ساله گذشته جامعه، به علت نبود اطلاعات رسمي تنها مي‌تواند به بخشي از اقدامات صورت پذيرفته محدود شود و ضروري است اين مهم، از سوي مقامات مسوول‌ مربوطه انجام شود تا زمينه رشد و اعتلاي حرفه حسابرسي را بيش از پيش مهيا كند. نحوه انتخاب حسابداران رسمي براساس تبصره 2 م
 • زمينه رشد و اعتلاي حرفه حسابرسي را بيش از پيش مهيا كند. نحوه انتخاب حسابداران رسمي براساس تبصره 2 ماده 3 آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن «اشخاص حقيقي و مديران سازمان حسابرسي كه تا تصويب اساسنامه و تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران توسط هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي در سطح مدير حسابرسي تاييد شده و مي‌شوند از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف مي‌باشند.» همچنين بر اساس تبصره 3بند ز ماده 3 آيين‌نامه «مديران دستگاه‌هاي اجر
 • ) اعلام شده است. براساس تبصره 1ماده 4 آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن، «حسابداران رسمي شاغل كه در دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركت‌هاي وابسته به آنها و موسسات خصوصي، تعاوني يا به حرفه ديگري اشتغال مي‌يابند مكلفند مراتب را كتبا به دبيرخانه هيات اطلاع دهند تا كارت آنان به كارت حسابدار رسمي غير‌شاغل تبديل گردد. براساس اعلام شوراي عالي جامعه، هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، تعداد 12 نفر از حسابدارا
مقالات/ گامي به پيش:گزارشگري مالي بين المللي در صنعت بيمه
هيات تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري (IASB) رهبري تغيير شكل گزارشات مالي براي شركتهاي بيمه كه در سطح بين المللي فعاليت مي كنند را بر عهده دارد. شركتهاي بيمه اي سالها در انتظار يك استاندارد بين المللي حسابداري در خصوص قراردادهاي بيمه بوده اند .
اخبار/ صورت‌هاي مالي خود را استاندارد تنظيم كنيد ‏
سازمان بورس و اوراق بهادار در بخشنامه‌اي، بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار يا ثبت‌شده نزد اين سازمان را موظف كرد تا تمام صورت‌هاي مالي خود را كه پايان دوره مالي آنها 29 اسفند 1387يا بعد از آن است را براساس صورت‌هاي مالي نمونه تهيه كنند.
 • بر اساس مواد 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب 30 آذر ماه 1384)، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ناشران اوراق بهادار و ساير تشكل هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند و ناشران اوراق بهادار موظفند صورت هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري، گزارش دهي مالي ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ مي شود، تهيه نمايند. در راس
 • تهيه نمايند. ضمناً بكارگيري صورت هاي مالي نمونه مذكور در تهيه صورت هاي مالي كه پايان دوره مالي آنها قبل از تاريخ 29/12/1387 است، اختياري مي باشد. لازم به توضيح است مفروضات بكار رفته در تهيه صورت هاي مالي نمونه به شرح زير است: - بانك نمونه، بانك خصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و عضو گروه نمونه است و فاقد شركت فرعي و وابسته و قسمت هاي مشمول"گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف"مي باشد. بنابراين، چنانچه هر يك از بانكهاي پذيرفته شده در بورس يا ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مش
 • استاي رعايت استانداردهاي حسابداري مربوطه تعديل نمايند. - اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي، به دليل وجود اصلاح اشتباهات با اهميت مربوط به سنوات قبل و تغيير در رويه هاي حسابداري، ارائه مجدد شده است. - در تهيه صورت هاي مالي حاضر، به افشاي مناسب و كافي اطلاعات تحت شرايط عمومي و كلي تاكيد گرديده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرايط خاص، خودداري شده است. از اين رو، در موارد با اهميت، اطلاعات مرتبط با شرايط خاص نيز بايد حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهاي حسابداري به طور جداگانه گزارش شود. بنابراين، د
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ لطفا درمورد نحوه و زمان استفاده از حسابهاي معلق خريد داخلي و معلق خريد خارجي را توضيح دهيد و اينكه در شركتهاي بازرگاني زمانيكه كالا به گمرك ميرسد و از محل همان كالا بخواهي بفروشي در صورتيكه قيمت تمام شده هنوز نهائي نشده ميتوان هزينه هاي اعتبارات از جمله تتمه اعتبار و هزينه هاي گمركي . ... را پيش بيني و از حساب معلق خريد خارجي استفاده كرد
 • ين استاندارد قيمت موضوعي استفاده نمود وشرايط سازماني ومحيطي يك سازمان است كه تعيين راه كار قطعي را معين مي نمايد).اصولا از هزينه هاي پيش بيني شده براي برنامه ريزي كوتاه مدت ميان مدت وبلند مدت استفاده مي شود واين حسابها در مقطع بستن حسابها ويا دريافت اطلاعات واقعي در خصوص معاملات مالي قاعدتا بايد صفر شده وارقام واقعي جايگزين شود. يا هو 26/11/87
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اطلاعات عمومي در خصوص چك
مشتري گرامي همانگونه كه مستحضريد از جمله مسائلي كه جامعه ما به آن مبتلا است روند رو به گسترش جرائم چك و سوء استفاده‌هاي ناشي از آن مي‌باشد. جرائم چك ممكن است به اشكال مختلف (نظير جعل، عدم داشتن موجودي لازم و ... ) توسط افرادي كه به نحوي با چك صادر شده مرتبط هستند، صورت گيرد. بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادلات مالي خود را از طريق چك به انجام مي‌رسانند از خطرات احتمالي و نكات ايمني در زمينه چك اطلاعات لازم و كافي را كسب نمايند.
 • اطلاعات عمومي در خصوص چك منبع: بانك ملي تاريخ انتشار: 1385-10-11 نويسنده: اداره مطالعات و كنترل ريسك مترجم: چكيده: مشتري گرامي همانگونه كه مستحضريد از جمله مسائلي كه جامعه ما به آن مبتلا است روند رو به گسترش جرائم چك و سوء استفاده‌هاي ناشي از آن مي‌باشد. جرائم چك ممكن است به اشكال مخ
 • چك به انجام مي‌رسانند از خطرات احتمالي و نكات ايمني در زمينه چك اطلاعات لازم و كافي را كسب نمايند. اطلاعات عمومي در خصوص چك اداره مطالعات و كنترل ريسك مشتري گرامي همانگونه كه مستحضريد از جمله مسائلي كه جامعه ما به آن مبتلا است روند رو به گسترش جرائم چك و سوء استفاده هاي ناشي از آن مي باشد. جرائم چك ممكن است به اشكال مختلف (نظير جعل، عدم داشتن موجودي لازم و ... ) توسط افرادي كه به نحوي با چك صادر شده مرتبط هستند، صورت گيرد. بنابراين ضروري به نظر مي
 • رتبط هستند، صورت گيرد. بنابراين ضروري به نظر مي رسد كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادلات مالي خود را از طريق چك به انجام مي رسانند از خطرات احتمالي و نكات ايمني در زمينه چك اطلاعات لازم و كافي را كسب نمايند. با مطالعه اين بروشور ضمن كسب اطلاعاتي در خصوص شرايط افتتاح حساب جاري، از برخي تبعات حقوقي چك و موارد ايمني آن آگاه خواهيد شد. 1. نحوه افتتاح سپرده قرض الحسنه جاري و شرايط و مدارك مورد نياز • اشخاص حقيقي 1. دارا بودن حداقل 18 سال سن 2. دارا بودن
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ لزوم تدوين قانون جامع حسابرسي
شركت‌هاي توليدي در ايران داراي مشكلات عديده‌اي هستند از جمله نقدينگي، نحوه تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات، مشكلات كارگري، بازاريابي و فروش محصولات، تحريم‌هاي بين‌المللي و......
 • ارد باعث صرف وقت بسيار زياد مديريت شركت ها شده كه رعايت الزامات قانوني از جمله قانون كار، تامين اجتماعي، بورس و ماليات نيز مزيد بر علت شده است. علاوه بر موارد بالا، موردي كه بسيار براي شركت هاي توليدي رنجش آور شده است، انجام حسابرسي هاي متعدد و اخذ اطلاعات مشابه و نظارت هاي گوناگون از سوي ارگان هاي مختلف به شرح زير است:. 1 - شركت 4 ماه پس از پايان سال مالي، اظهار نامه ماليات عملكرد را تقديم اداره امور مالياتي مي كند. ماليات عملكرد شركت توسط اداره امور مالياتي يا حسابداران رسمي مورد بررسي كامل
 • هاي مختلف به شرح زير است:. 1 - شركت 4 ماه پس از پايان سال مالي، اظهار نامه ماليات عملكرد را تقديم اداره امور مالياتي مي كند. ماليات عملكرد شركت توسط اداره امور مالياتي يا حسابداران رسمي مورد بررسي كامل قرار مي گيرد و با حضور در محل شركت، رسيدگي هاي جامع انجام و اطلاعات ريز تهيه مي شود. نتيجه رسيدگي مزبور به خصوص توسط ادارات امور مالياتي كه به سبك سنتي و غيراصولي انجام مي گيرد بيشتر منجر به اعتراض مودي و ارسال پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي، تجديدنظر، شوراي عالي مالياتي، ماده 251 مكرر،
 • ب است! 2-3) به حسابداران رسمي مراجعه كرده و به منظور اخذ اطلاعات غيرضروري، حسابدار رسمي مجبور است بار ديگر به شركت مراجعه و اطلاعات جديد از شركت براي ارائه به ادارات امور مالياتي اخذ مي كنند. 4 - موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي، رسيدگي جامع در خصوص وضعيت بيمه اي شركت انجام مي دهد كه به طور معمول چندين ماه به طول مي انجامد و بار ديگر براي رسيدگي خود، اطلاعات كاملي از شركت اخذ مي كنند. اين در حالي است كه شركت به تكاليف خود در پايان هر ماه در خصوص ارسال فهرست هاي بيمه و پرداخت بيمه مربوطه ا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بررسي تشكيل انجمن حسابرسان داخلي در مجلس و وزارت اقتصاد
گروه بورس- «در نگرش نوين، حسابرسان، آموزگاران سازمان‌ها خواهند بود».
 • سازمان بورس گفت: طبق ماده 2 قانون بازار، حمايت از حقوق سرمايه گذاران، سامان دهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارآي اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجراي قانون و طبق ماده 21 قانون بازار، حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي مهم ترين دلايل وجودي بورس است. توجه به محيط قانوني حسيني سپس با تاكيد بر اهميت توجه و وقوف مديران به محيط قانوني كه در آن قرار دارند، درباره اين محيط گفت: قانون تجارت، قانون ماليات هاي مستقيم، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها
 • هاي مستقيم، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، مصوبه هيات وزيران از جمله آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شوراي عالي بورس، مصوبات سازمان بورس، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مالي، اساس نامه و مصوبات مجامع عمومي و هيات مديره شركت ها و ساير قوانين و مقررات از جمله مهم ترين مواردي است كه همه اركان شركت هاي سهامي عام به ويژه مديران بايد با آنها آشنايي كافي داشته باشند. وي در ادامه به مهم ترين مسووليت هاي مديران اشاره كرد و گفت: تنظيم ترازنامه، صورت
 • منظور پذيره نويسي و انتشار اوراق بهادار، اعلام نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار به سازمان حداكثر 15 روز پس از عرضه عمومي، ارائه اطلاعات در زمان ارائه درخواست پذيرش، الزامات افشاي اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان، رعايت مقررات انضباطي، اطلاع رساني در خصوص معاملات اوراق بهادار كه مبتني بر اطلاعات نهاني نيست، انتشار اطلاعات جامع فعاليت شركت بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مالي و تهيه صورت هاي مالي طبق مقررات قانوني از ديگر وظايف مديران به شمار مي رود. برنامه هاي آتي «سازمان»
 • طبقه بندي اطلاعاتموسسات حسابرسي معتمد, دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد, سازمان بورس و اوراق بهادار, حسابرس معتمد, سازوكار اقتصاد در جهان واقعي, حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا, گزارشگري مالي بين المللي, صنعت بيمه, استانداردهاي بين المللي حسابداري, شركتهاي بيمه, IFRS, IASB, ارزش متعارف, بيمه, محصولات بيمه اي, ابزارهاي مالي, طرحهاي بازنشستگي, حسابدار رسمي , مهدي غلام زاده, صورت‌هاي مالي, استاندارد حسابداري, تهيه صوتهاي مالي منطبق با استاندارد حسابداري, بازار سرمايه, گزارش‌دهي مالي, صنعت بانكداري, حسابرسي صورتهاي مالي, صورت‌هاي مالي نمونه, صورت‌هاي مالي تلفيقي , گزارشگري بر حسب قسمت, شرايط افتتاح حساب جاري, چك, جرائم چك, سپرده قرض‌الحسنه, كارت حساب, كنترل ريسك, فتوكپي اساسنامه, پشت‌نويسي, استفاده از چك, قانون جامع حسابرسي, قانون حسابرسي, حسابداران رسمي, حسابرسي صورتهاي مالي, حسابرسي بيمه اي, حسابرسي ارزش افزوده, اظهارنامه ماليات عملكرد, فهرست حقوق وقرارداد وخريد وفروش, حسابرسي داخلي, انجمن حسابرسان داخلي, ارزش‌آفريني, كميته حسابرسي, كنترل يكپارچه, حاكميت شركتي, برون‌سپاري حسابرسي, خدمات اطمينان بخشي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .