جستجو در پورتال

مقالات/ چه بر سر اقتصاد آمريكا مي‌آيد؟
آهنگ حركت اقتصاد آمريكا اخيرا به شدت كاهش يافته است و به اين ترتيب با هر دور از آمارهاي تازه‌اي كه منتشر مي‌شوند احتمال وقوع يك ركود اقتصادي ديگر بيشتر قوت مي‌گيرد. وضعيت نسبت به اواخر سال گذشته به شدت تغيير كرده و سرعت رشد به دوران بهبود بسيار كم رمق تابستان 2009 بازگشته است.
 • 0 شاهد تغيير خوش يمني بود، مخارج مصرف‌كنندگان با نرخ سالانه 4 درصد رشد كرد و به اين ترتيب رشد كل توليدناخالص داخلي از فصل سوم به فصل چهارم 1/3 درصد افزايش داشت. اينگونه بود كه به نظر مي‌رسيد اقتصاد از چنگال انباشت موجودي انبار خلاصي يافته است. اين عملكرد خوب باعث شد كه اكثر تحليلگران خصوصي و دولتي تداوم همين رشد را براي 2011 پيش‌بيني كنند و اميدوار باشند كه افزايش توليد و اشتغال و درآمد باعث افزايش بيشتر مخارج مصرف‌كنندگان شده و بهبود جان تازه‌اي بگيرد. كاهش دو درصدي ماليات براي يك سال نيز در ه
 • كمتر از وام‌هايي كه برايشان پرداخت شده است، دارند. اين انگيزه اعلام ورشكستگي را افزايش مي‌دهد، زيرا وام‌هاي رهني در آمريكا به گونه‌اي هستند كه وام‌دهنده حق ندارد در صورت ناتواني وام گيرنده از بازپرداخت به سراغ ساير اموال او برود و تنها مي‌تواند ملك خريداري شده را ضبط كند. به همين خاطر 10 درصد از وام گيرندگان اكنون اعلام ورشكستگي كرده‌اند و به اين ترتيب حجم زيادي خانه روي دست بانك‌ها قرار گرفته كه بايد تا قيمت‌ها از اين پايين‌تر نيامده آنها را بفروشند. كسب‌و‌كارها هم به ضعف تقاضاي خانوارها واكن
 • ات موسسه مديريت عرضه نشان مي‌دهد كه در هر دو بخش ساخت و خدمات شاهد كاهش فعاليت‌ها هستيم. هر چند كه بنگاه‌هاي بزرگ همچنان نقدينگي زيادي در ترازنامه‌هاي خود دارند، جريان نقدينگي حاصل از فعاليت‌هاي فصل اولشان تنزل نشان مي‌دهد. همچنين آمار هزينه‌هاي صرف شده براي كالاهاي سرمايه‌اي غيرنظامي نشانگر كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در كسب‌و‌كار است.اين الگوي ضعف و افول در ماه‌هاي آوريل و مه شدت گرفت. رشد نسبتا سريع اشتغال در چهار ماه اول سال در ماه مه متوقف شد؛ در اين ماه تنها 54 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شد كه اين
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نوآوري‌هاي مالي، بازي با آتش؟
مقدمه نوآوري مالي چيست؟ به عقيده پال كروگمن اقتصاددان مشهور و برنده جايزه نوبل، هيچ يك از نوآوري‌هاي مالي اخير براي جامعه مفيد نبوده است. همچنين پال والكر، رييس سابق فدرال رزرو آمريكا كه به خاطر پيشنهاد قوانين محدود كننده براي سيستم مالي آمريكا بعد از بحران مالي 2009-2008 مشهور است، مي‌گويد كه هيچيك از نوآوري‌هاي مالي 25 سال گذشته قابل مقايسه با اختراع دستگاه‌هاي خودپرداز نيست!
 • ر، افراد به صورت نامناسب از نوآوري‌هاي مالي استفاده مي‌كنند، خود و سرمايه‌گذاران را در معرض ريسك‌هايي قرار مي‌دهند كه غير‌منطقي است و به جاي كاهش/ انتقال ريسك مبادرت به توليد و متمركز كردن ريسك مي‌كنند. مصداق اين عملكرد بد در مورد ابزارهايي كه پيش‌تر از محاسن آنها ياد شد، قبل از بحران مالي آمريكا كاملا مشهود است. به عنوان مثال خريدارن اوراق قرضه به علت استفاده از ابزار سوآپ نكول اعتباري (CDS)به طور كاذب سرمايه‌گذاري خود را كم ريسك تصور مي‌كنند ل
 • nj;گذاران ديگر مي‌فروشند به همين دليل اغلب نگران كيفيت وام‌هاي اعطايي نيستند و گاها حتي به كساني كه به احتمال زياد از عهده بازپرداخت وام بر نمي‌آيند نيز وام مي‌دهند. اين فرآيند تا زماني كه ارزش وثيقه (در مورد وام‌ها مسكن ملك خريداري شده) از ارزش وام بيشتر باشد، با مشكل مواجه نمي‌شود زيرا در صورت عدم توان وام گيرنده در بازپرداخت وام، بانك وثيقه را در اختيار گرفته و پس از فروش آن مبلغ وام را دريافت مي‌كند. اما به محض اينكه به هر دليل ارزش وثيقه از مبلغ وام كمتر ش
 • اختيار گرفته و پس از فروش آن مبلغ وام را دريافت مي‌كند. اما به محض اينكه به هر دليل ارزش وثيقه از مبلغ وام كمتر شود، در صورت عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گيرنده، بانك دچار زيان مي‌شود زيرا حتي با فروش وثيقه نيز نمي‌تواند مبلغ وام اعطا شده را بازگرداند. از اين وام‌هاي بي‌كيفيت (Subprime Loans) به عنوان دليلي اصلي بحران مالي آمريكا ياد مي‌شود. راهكار چيست؟ حال سوال اين است كه آيا چاره‌اي براي حل اين مشكلات وجود دارد؟ بسياري معتقد هستند كه اگر روند تكامل يك نوآو
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول مؤسسات اعتباري-ت41498هـ 3/8/1388
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386 ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته،معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را به شرح زير تصويب نمود:
 • تقاضاي مؤسسات اعتباري در اجراي ماده (4) اين آيين نامه، بانك مركزي اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و ابلاغ خواهد شد. ماده4ـ مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي، با استعلام از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به سيستم بانكي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تسهيلات مدنظر قرار دهد. ماده5 ـ مؤسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد كه بر مبناي آن امكان جمع آوري اطلاعات (شامل م
 • ؤسسات مشاوره اي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد. تبصره ـ مؤسسه اعتباري مي تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات، سياستهاي مناسبي از قبيل استفاده از امكانات بخش خصوصي را در امر وصول مطالبات به كار گيرد. ماده7ـ مؤسسه اعتباري موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ اين آيين نامه، يك كميته دايمي را تحت سرپرستي يكي از اعضاي هيئت مديره به منظور سياستگ
 • لبات به كار گيرد. ماده7ـ مؤسسه اعتباري موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ اين آيين نامه، يك كميته دايمي را تحت سرپرستي يكي از اعضاي هيئت مديره به منظور سياستگذاري، پيگيري وصول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارشهاي مربوط به آن تشكيل دهد. تبصره1ـ كميته يادشده موظف است نتيجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رييس كل بانك مركزي گزارش نمايد. تبصره2ـ كميته يادشده بر فعاليتهاي اداره حقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجاري)، واحد سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات مؤسسات و افراد خ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون پيش فروش ساختمان
به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغيه دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري به وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي آمده است: قانون پيش‌فروش ساختمان كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74893/113 مورخ 9/11/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
 • شنده اختصاص يافته است.   2ـ پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد   3ـ بيمه‌نامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده (9) اين قانون   4ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان   5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك   تبصره ـ در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش‌فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادركننده پروانه از قبيل آماده‌سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد،
 • به ارائه تأييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش‌فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هريك از طرفين ظرف يك‌ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.   ماده13ـ پيش‌خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش‌فروش‌شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش‌فروش و اتمام ساختمان، با تأييد مهندس ‌ناظر درصورتي‌كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض‌قراردادي را تحويل ‌داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌ت
 • اده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد چنانچه پيش‌فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش‌فروش‌شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش‌خريدار يا قائم مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي‌نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش‌فروش شده اقدام نمايد.
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ آغاز مالياتي بر معاملات مكرر بازار مسكن؟
دنياي اقتصاد- در سازمان امور مالياتي دستورالعملي براي دريافت ماليات از معاملات مكرر مسكن تنظيم شده است كه به موجب آن از مالكاني كه در طول يك سال 3 بار و بيشتر املاك تحت اختيارشان را به فروش مي‌رسانند بين 15 تا 35 درصد ماليات دريافت شود، مالكان چند خانه‌اي براي فروش بايد قبل از تنظيم سند، 4 درصد ماليات علي‌الحساب پرداخت كنند و حداكثر تا نيمه سال بعد فرصت دارند اظهارنامه مالياتي خود را تسليم كنند. در اين باره يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است دولت بايد براي اخذ اين ماليات لايحه به مجلس بياورد.
 • روشنده كنترل مي‌شود و در صورتي كه آن معامله، به عنوان معامله چندم فرد باشد، فروشنده موظف است جداي از ماليات نقل و انتقال، معادل 4 درصد از ارزش ملك فروخته شده را به عنوان علي‌الحساب ماليات بر معاملات مكرر پرداخت كند. همچنين شاغلان ملك از طريق سامانه رهگيري معاملات مسكن كه در وزارت بازرگاني كنترل مي‌شود نيز شناسايي خواهند شد. در اين سامانه جزئيات همه معاملات ملكي و مشخصات كامل آنها ثبت مي‌شود. بر طبق بخش ديگري از دستورالعمل ماليات بر درآمد نقل و انتقال بيش از دو بار ملك، فروشنده‌هايي كه مشمول اي
 • بار ملك، فروشنده‌هايي كه مشمول اين ماليات هستند بايد حداكثر تا تيرماه هر سال اظهارنامه معاملاتي كه سال قبل از آن انجام داده‌اند را تكميل و به اداره مالياتي محل تسليم كنند. ماليات هر سال، تيرماه سال بعد براساس آنچه يك مقام آگاه در اين حوزه درباره عملكرد طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن به دنياي‌اقتصاد اعلام كرده، اين ماليات بايد براي معاملاتي كه از ابتداي سال 88 انجام شده، اعمال شود و مشمولان اين طرح بايد حداكثر تا پايان امسال، اظهارنامه‌ها را تحويل مي‌دادند. اين در حالي است كه تاكنون مالياتي ت
 • ر معاملات مكرر مسكن به دنياي‌اقتصاد اعلام كرده، اين ماليات بايد براي معاملاتي كه از ابتداي سال 88 انجام شده، اعمال شود و مشمولان اين طرح بايد حداكثر تا پايان امسال، اظهارنامه‌ها را تحويل مي‌دادند. اين در حالي است كه تاكنون مالياتي تحت اين عنوان اخذ نشده، بلكه بعد از بررسي اظهارنامه‌ها، اخذ ماليات شروع خواهد شد. وي همچنين تصريح كرد: در سال گذشته سهم معاملات مكرر از كل معاملات مسكن به خاطر ركود مسكن، ناچيز بوده است. در مصوبه دولت در اين خصوص آمده است: نرخ قطعي ماليات براي معاملات مكرر مسكن معادل
اخبار/ بازنگري مالياتي در بازار مسكن
دنياي اقتصاد- دبير سامانه املاك و مستغلات با اعلام اينكه اصلاح ماليات‌هاي بخش مسكن و تدوين ضوابط جديد مالياتي شروع شده، از استفاده تمام‌قد از امكانات قانوني براي مقابله مالياتي با املاك بدون‌استفاده خبر داد و گفت:
 • نياز اخذ ماليات فراهم است وي افزود: اكنون پيش‌نياز اخذ ماليات از سوداگران بازار مسكن چه آنهايي كه با احتكار ملك، عرضه را براي خريدار مصرفي كاهش مي‌دهند و چه كساني كه با حضور مكرر در معاملات مسكن سود‌هاي غيرمولد نصيبشان مي‌شود، فراهم است، طوري كه با رهگيري مبايعه‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي مسكن تنظيم و ثبت مي‌شود، امكان ردگيري سرمايه‌گذاران ملكي وجود دارد. همچنين بانك اطلاعاتي مناسبي از تعداد و موقعيت خانه‌هاي خالي در تهران تهيه شده كه با راستي‌آزمايي آن از طريق انطباق با وضعيت مصرف آب، برق، گاز،
 • با بيان اينكه جزئيات كامل مقابله با خانه‌هاي خالي در تهران طي اين هفته نهايي خواهد شد، گفت: براي عرضه واحدهاي مسكوني بدون استفاده از همه توان قانوني و اجرايي حتي قانون تعزيرات استفاده خواهيم كرد. همتي همچنين با اشاره به تدارك ماليات بر افزايش ارزش ملك (CGT) گفت: عده‌اي در فصل رونق معاملات مسكن ملك خريداري مي‌كنند و به اميد افزايش ارزش آن در آينده، مي‌فروشند، اين افراد سرمايه‌گذار غيرمولد در بازار مسكن محسوب مي‌شوند و با اخذ ماليات سنگين از آنها بايد جلوي ضرر رساندن به بازار مصرفي مسكن را گرفت.
 • در بازار مسكن محسوب مي‌شوند و با اخذ ماليات سنگين از آنها بايد جلوي ضرر رساندن به بازار مصرفي مسكن را گرفت. دبير سامانه معاملات املاك تصريح كرد: در كنار ماليات‌هاي تنبيهي براي سوداگران، پيش‌بيني برخي معافيت‌هاي مالياتي تشويقي نيز براي سازنده‌ها نيز شده است. توصيه مشاور وزير مسكن به مردم مقداد همتي، مشاور وزير مسكن و دبير سامانه املاك و مستغلات در ادامه گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» خطاب به فعالان بازار مسكن گفت: در حال حاضر قدرت نقد شوندگي در بخش زمين و مسكن بسيار پايين است به اين معني كه مالكان
مشاوره/ باسلام و احترام؛ ضمن قبولي طاعات و عبادات خواهشمندم در خصوص آيتمهاي مورد نياز جهت ثبت كدرهگيري در سيستم بنده را راهنمايي فرمائيد. علت سئوال اينكه ملكي به صورت توافقي خريداري شده و در يك بنگاه املاك مبايعه نامه تنظيم شد بدون اخذ كدرهگيري بعد از چندروز بنده به همان املاك مراجعه نمودم و درخواست گرفتن كد رهگيري نمودم ولي از تاريخ 90/04/04 منتظر دريافت كد ميباشم ايشان هر دفعه ايرادي ميگيرد ضمن اينكه مبلغ 50/000 تومان پرداخت گرديده
 • پرسش و پاسخ باسلام و احترام؛ ضمن قبولي طاعات و عبادات خواهشمندم در خصوص آيتمهاي مورد نياز جهت ثبت كدرهگيري در سيستم بنده را راهنمايي فرمائيد. علت سئوال اينكه ملكي به صورت توافقي خريداري شده و در يك بنگاه املاك مبايعه نامه تنظيم شد بدون اخذ كدرهگيري بعد از چندروز بنده به همان املاك مراجعه نمودم و درخواست گرفتن كد رهگيري نمودم ولي از تاريخ 90/04/04 منتظر دريافت كد ميباشم ايشان هر دفعه ايرادي ميگيرد ضمن اينكه مبلغ 50/000 تومان پرداخت گرديده  ؟
 • رداخت گرديده  ؟ با سلام چنين چيزي توسط ساير مشاورين املاك ديگر مورد تاييد قرار نگرفته است وشما مي توانيد با اتحاديه مشاورين املاك شهر خوداين مورد را كه احتمالا به قصد سوء استفاده وبرخلاف دستورالعمل كد رهگيري از شما باج خواهي مي كنند گزارش كنيد ضمن اينكه به مشاور مربوطه در بنگاه نيز عمل غير قانوني وي را گوشزد نمائيد. لينك ذيل را نيز ادامه دهيد: دستورالعمل اجر
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد من حدود يك ماه و نيم پيش ملكي را توسط بنگاه معاملات به خريداري فروختم ولي صاحب املاك به بهانه هاي مختلف از دادن مبايع نامه و كد رهگيري به بنده ممانعت مي كرد. در اين مدت كليه كارهاي مربوط به دارائي و شهرداري را انجام دادم و قرار بود سه روز ديگر سند را به نام خريدار بزنم كه امروز يك اس ام اس كد رهگيري برايم آمد. با استعلام كد رهگيري از سايت ايران املاك ديدم فروشنده ملك بنده هستم ولي خريدار فردي كه بنده با او در بنگاه قرارداد بستم نيست و ارزش ملك هم 25 ميليون تومان از آنچه ما قرارداد بسته ايم بيشتر است يعني اصلاَ اين مبايع نامه اي كه در ايران املاك نشان مي دهد به امضاي من نرسيده. لطفاَ مرا راهنمايي فرماييد چه كنم.
با سلام و خسته نباشيد من حدود يك ماه و نيم پيش ملكي را توسط بنگاه معاملات به خريداري فروختم ولي صاحب املاك به بهانه هاي مختلف از دادن مبايع نامه و كد رهگيري به بنده ممانعت مي كرد. در اين مدت كليه كارهاي مربوط به دارائي و شهرداري را انجام دادم و قرار بود سه روز ديگر سند را به نام خريدار بزنم كه امروز يك اس ام اس كد رهگيري برايم آمد. با استعلام كد رهگيري از سايت ايران املاك ديدم فروشنده ملك بنده هستم ولي خريدار فردي كه بنده با او در بنگاه قرارداد بستم نيست و ارزش ملك هم 25 ميليون تومان از آنچه ما قرارداد بسته ايم بيشتر است يعني اصلاَ اين مبايع نامه اي كه در ايران املاك نشان مي دهد به امضاي من نرسيده. لطفاَ مرا راهنمايي فرماييد چه كنم.
 • وختم ولي صاحب املاك به بهانه هاي مختلف از دادن مبايع نامه و كد رهگيري به بنده ممانعت مي كرد. در اين مدت كليه كارهاي مربوط به دارائي و شهرداري را انجام دادم و قرار بود سه روز ديگر سند را به نام خريدار بزنم كه امروز يك اس ام اس كد رهگيري برايم آمد. با استعلام كد رهگيري از سايت ايران املاك ديدم فروشنده ملك بنده هستم ولي خريدار فردي كه بنده با او در بنگاه قرارداد بستم نيست و ارزش ملك هم 25 ميليون تومان از آنچه ما قرارداد بسته ايم بيشتر است يعني اصلاَ اين مبايع نامه اي كه در ايران املاك نشان مي دهد ب
مقالات/ بي‌اعتباري خريد و فروش مال غيرمنقول بدون سند رسمي
برخلاف اموال منقول، در اموال غيرمنقول تنظيم سند رسمي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. اموال غيرمنقول مثل املاك و زمين‌ها بايد با سند رسمي منتقل شوند تا فروشنده و خريدار از دردسرهاي بعدي در امان باشند. سند رسمي توسط مامور دولتي و در حوزه صلاحيت وي تنظيم مي‌شود بنابراين سندي كه در بنگاه‌ها تنظيم مي‌شود سند رسمي نيست.
 • اكثرا در قالب مبايعه‌نامه منعقد مي‌شوند. اين مبايعه‌نامه‌ها بين افرادي كه آنها را منعقد كرده‌اند و قائم‌مقام قانونيشان داراي اعتبار است، هر چند نزد آژانس املاك نوشته شده باشند. او درباره مبايعه‌نامه‌هايي كه كد رهگيري دارند، مي‌گويد: مبايعه‌نامه‌هايي كه كد رهگيري هم دارند، باز هم سند عادي محسوب مي‌شوند، چون شرايط ماده ۱۲۸۷ قانون مدني را ندارند پس فقط بين طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها اعتبار دارد. اگر مبايعه‌نامه در دفتر اسناد
 • داريم و اين كار وصف كيفري معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ را دارد. اما لازمه تعارض تقابل است و سند عادي ياراي تقابل با سند رسمي را ندارد زيرا قانونگذار به سند رسمي امتيازاتي داده است كه سند عادي فاقد آنهاست. براي مثال اگر فردي ملك خود را با سند عادي به (الف) بفروشد، سپس در زمان موخر همان ملك را با سند رسمي به ديگري انتقال دهد، از لحاظ رويه قضايي و آراي ديوان‌عالي كشور معامله معارض رخ نداده است و چه‌بسا كه بتوان گفت اينجا انتقال مال غير رخ داده است و مشمول قانون س
 • ر را اين‌گونه بيان كرد: اول اين است كه مال غير بايد مصداق داشته باشد، يعني تعلق مال به غير بايد محرز باشد. اگر شخصي ادعا كند كه مثلا (الف) به (ب) مال مرا فروخته است، ابتدا بايد مالكيت شخص مدعي احراز شود. اگر شما با مبايعه‌نامه عادي ملكي را خريداري كرديد، سپس فروشنده همان ملك را به ديگري فروخت، قاضي تحصيل دليل مي‌كند، بنابراين نياز نيست كه سند رسمي باشد، حتي با شهادت شهود هم مي‌توان انتقال را اثبات كرد. درباره منافع مال نيز بايد گفت اگر كسي منافع مال ديگري را هم تحت عناويني
مقالات/ ‏ استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها: آثار اقتصادي و ‏تامين هدفهاي گزارشگري مالي
در ماه آوريل سال 1971 هيئت مديره انجمن حسابداران رسمي امريكا(AICPA) براي تدوين چارچوب نظري حسابداري دو گروه تحقيق تعيين كرد كه يكي از آن دو به نام كميته تروبلاد(Trueblood) ، ماموريت يافت كه هدفهاي گزارشگري مالي را تدوين كند.
 • ي شود براي جبران كاهش ارزش آن، ذخيره در حسابها منظور كند، اما اين استدلال در صورت اعمال روش قيمتگذاري اقل قيمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمايه گذاريها كه مشخصاً قيمت خريد آن به زمان بستگي دارد، نبايد آن بخش از قيمت را كه به دليل تملك سود كسب شده پرداخت شده، به عنوان جزئي از قيمت تمام شده منظور كرد، زيرا قابليت مقايسه آن قيمت تمام شده حتي با قيمت تمام شده سهامي كه همان سرمايه گذار در تاريخي با فاصله كمتري از تاريخ مجمع عمومي عادي قبلي خريداري كرده، امكانپذير نمي شود. البته است
 • بازار همچنين استدلال مي كنند كه انعكاس سرمايه گذاريها به بهاي تمام شده تاريخي به مديريت اين امكان را مي دهد كه درامد آن را به تشخيص و دلخواه خود شناسايي كند، زيرا سرمايه گذاريهاي خاصي را مي تواند به فروش رسانده و بيدرنگ همان سرمايه گذاريها را مجدداً خريداري و سود حاصل را در صورت سود و زيان گزارش كند، هر چند اين معاملات، تغييري در وضعيت اقتصادي واحد تجاري پديد نياورده است”. در مورد مزاياي انعكاس سرمايه گذاريها به ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداري شماره 15 <حسابداري سرمايه گذاريها
 • در صورت سود و زيان گزارش كند، هر چند اين معاملات، تغييري در وضعيت اقتصادي واحد تجاري پديد نياورده است”. در مورد مزاياي انعكاس سرمايه گذاريها به ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداري شماره 15 <حسابداري سرمايه گذاريها> چنين توضيح داده شده است: “استفاده از ارزش بازار در مورد سرمايه گذاريهاي سريع المعامله در بازار عملاً موجب مي شود كليه تغييرات در ارزش بازار سرمايه گذاري در صورتهاي عملكرد مالي شناسايي شود، صرف نظر از اينكه سرمايه گذاري به فروش رسيده يا نرسيده باشد. كاربرد اي
 • طبقه بندي اطلاعاتچه بر سر اقتصاد آمريكا مي‌آيد؟, نوآوري‌هاي مالي، بازي با آتش؟, آيين‌نامه وصول مطالبات, سررسيد گذشته, معوق, مشكوك‌الوصول, مؤسسات اعتباري, اعتبار, اعتباري, مطالبات, تسهيل, مطالبات سررسيد گذشته, مؤسسه اعتباري , وصول مطالبات , مشتري, پرداخت, سررسيد, بازنگري مالياتي در بازار مسكن, بي‌اعتباري خريد و فروش مال غيرمنقول بدون سند رسمي, سرمايه گذاريها, سود تقسيمي (نقدي), سود سهمي, افزايش ارزش, سود سهمي, افزايش ارزش سرمايه گذاري, استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها, سرمايه گذاريهاي سريع المعامله, حسابداران رسمي امريكا , تئوري تفكيك شخصيت, توزيع سود نقدي, تحقق نيافته, سود سهامداران, مفهوم تحقق


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .