جستجو در پورتال

مقالات/ واكاوي اقتصاد قجري در آيينه زندگي امين الضرب ‏
بازخواني فراز و نشيب‌هاي زندگي محمدحسن امين‌الضرب وزندگي تاجر و بازرگان نامدار ‏عصر قاجار،مي تواند بخشي از زواياي ناگشوده آن دوران را در گفتگو با متفكرين اين دوره تاريخي را براي ما نمايان سازد.اين مقاله خلاصه گفتگويي است از اين نوع.
مقالات/ بررسي موانع حقوقي بانك‌هاي ايراني در ارائه خدمات بانكي مدرن
مثلثي را تصور كنيد كه داراي سه ضلع است، آيا مي‌توان اين مثلث را به جاي يك مربع مورد استفاده قرار داد؟ بدون ترديد اگر ما به يك مربع با چهار ضلع نياز داشته باشيم، اين مثلث نمي‌تواند پاسخگو باشد.
مشاوره/ با سلام و احترام موضوع اصلي بحث من دستيابي به قانون دريافت پاداش پايان خدمت اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاهها و موسسات مرتبط است. اينجانب بيش از 15 سال سابقه كار در بخش دولتي دارم. آخرين سمت من عضويت هيات علمي پيماني در يكي از پژوهشكده هاي مورد قبول وزارت علوم بوده مدت 10سال عضو هيات علمي اين پژوهشكده بوده ام است.قبل از ان نيز كارمند پيماني انجا بودم اخيرا از آنجا استعفا داده ام و به عضويت هيات علمي آموزشي يك دانشگاه دولتي در آمده ام. اين دانشگاه سوابق قبلي مرانمي پذيرد و مي گويد بايد بايد با مركز قبلي تسويه حساب كنيد لذا قصد ندارد سابقه سنواتي قبلي مرا در پايان خدمت محاسبه كرده و به آن پاداش پايان خدمت اختصاص دهد. پژوهشكده قبلي نيز كه من در آن كار كرده ام مي گويد قانوني براي پرداخت پاداش به اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي كه قراردادشان قبل از بازنشستگي فسخ شود يا استعفا بدهند و مورد قبول واقع شود وجود ندارد. بند 78 از آيين نامه استخدام اعضاي هيات علمي زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به اين امر اشاره دارد كه اگر عضو هيات علمي پيماني قرارداش لغو شود و تمديد نشود بايد دستگاه تابعه به ازاي هر سال خدمت 45 روز پاداش به او بپردازد. در مورد كاركنان پيماني دستگاههاي دولتي نيز طبق قانون استخدام پيماني ماده 12 تبصره 3 پرداخت پاداش پايان خدمت در صورت فسخ قرارداد پيش از موعد بازنشستگي وجود دارد. سوال من اين است كه مگر امكان دارد كه يك نفر در ايران كار كند در بخش دولتي باشد عضو هيات علمي باشد و با اوصاف اينجانب اصلا نتواند پاداش پايان خدمت بگيرد.؟؟؟؟ چه قانوني در اين زمينه وجود دارد من به دنبال ان هستم ولي چون تخصص من نبوده هنوز آن را نيافته ام خواهشمند است راهنمايي فرماييد.
با سلام و احترام موضوع اصلي بحث من دستيابي به قانون دريافت پاداش پايان خدمت اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاهها و موسسات مرتبط است. اينجانب بيش از 15 سال سابقه كار در بخش دولتي دارم. آخرين سمت من عضويت هيات علمي پيماني در يكي از پژوهشكده هاي مورد قبول وزارت علوم بوده مدت 10سال عضو هيات علمي اين پژوهشكده بوده ام است.قبل از ان نيز كارمند پيماني انجا بودم اخيرا از آنجا استعفا داده ام و به عضويت هيات علمي آموزشي يك دانشگاه دولتي در آمده ام. اين دانشگاه سوابق قبلي مرانمي پذيرد و مي گويد بايد بايد با مركز قبلي تسويه حساب كنيد لذا قصد ندارد سابقه سنواتي قبلي مرا در پايان خدمت محاسبه كرده و به آن پاداش پايان خدمت اختصاص دهد. پژوهشكده قبلي نيز كه من در آن كار كرده ام مي گويد قانوني براي پرداخت پاداش به اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي كه قراردادشان قبل از بازنشستگي فسخ شود يا استعفا بدهند و مورد قبول واقع شود وجود ندارد. بند 78 از آيين نامه استخدام اعضاي هيات علمي زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به اين امر اشاره دارد كه اگر عضو هيات علمي پيماني قرارداش لغو شود و تمديد نشود بايد دستگاه تابعه به ازاي هر سال خدمت 45 روز پاداش به او بپردازد. در مورد كاركنان پيماني دستگاههاي دولتي نيز طبق قانون استخدام پيماني ماده 12 تبصره 3 پرداخت پاداش پايان خدمت در صورت فسخ قرارداد پيش از موعد بازنشستگي وجود دارد. سوال من اين است كه مگر امكان دارد كه يك نفر در ايران كار كند در بخش دولتي باشد عضو هيات علمي باشد و با اوصاف اينجانب اصلا نتواند پاداش پايان خدمت بگيرد.؟؟؟؟ چه قانوني در اين زمينه وجود دارد من به دنبال ان هستم ولي چون تخصص من نبوده هنوز آن را نيافته ام خواهشمند است راهنمايي فرماييد.
 • اداش پايان خدمت اختصاص دهد. پژوهشكده قبلي نيز كه من در آن كار كرده ام مي گويد قانوني براي پرداخت پاداش به اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي كه قراردادشان قبل از بازنشستگي فسخ شود يا استعفا بدهند و مورد قبول واقع شود وجود ندارد. بند 78 از آيين نامه استخدام اعضاي هيات علمي زير نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به اين امر اشاره دارد كه اگر عضو هيات علمي پيماني قرارداش لغو شود و تمديد نشود بايد دستگاه تابعه به ازاي هر سال خدمت 45 روز پاداش به او بپردازد. در مورد كاركنان پيماني دستگاههاي دولتي
 • جدا شدن بصورت مشاور با انها كار كنم كه هم اكنون با آنها همكاري دارم. جالب اينجاست كه در آيين نامه استخدام اعضاي هيات علمي وزارت علوم ( ايين نامه ارتقا مصوب 1390)نوشته اگر كسي بازنشسته شود پاداش پايان خدمت مي گيرد اگر كسي بصورت آزمايشي استخدام شودولي دانشگاه از كارش رضايت نداشته باشد و او را اخراج كند بين 10 تا 30 روز به تشخيص دانشگاه به ازي هر سال خدمتش پاداش مي گيرد ولي در مورد كسي كه استعفا داده است اين موضوع مسكوت مانده است ضمنا نوشته است اگر در اين ايين نامه چيزي مورد سوال بود كه نوشته نشده
 • رضايت نداشته باشد و او را اخراج كند بين 10 تا 30 روز به تشخيص دانشگاه به ازي هر سال خدمتش پاداش مي گيرد ولي در مورد كسي كه استعفا داده است اين موضوع مسكوت مانده است ضمنا نوشته است اگر در اين ايين نامه چيزي مورد سوال بود كه نوشته نشده بود از دانشگاه تهران بپرسيد و مطابق آنچه انها عمل مي كنند عمل كنيد دانشگاه تهران نيز مي گويد ما به كساني كه پيماني بودند و استعفا دادند تا به حال پاداش نداديم البته خودششان بيان مي كنند كه اغلب كسي به دنبال دريافت پاداش نبوده و به ما مراجعه هم نكرده زيرا اين افراد
اخبار/ اين ۱۲ ايراني، ۳۲ ميليارد دلار ثروت دارند
هفته نامه "تجارت فردا" در گزارشي تعدادي از ثرونمندان ايراني را كه خارج از كشور فعاليت اقتصادي مي كنند و در جهان نيز مشهور هستند، معرفي كرده است.
 • ۵، ناظم به شركت اوراكل پيوست. او بيش از ۱۰ سال در اين شركت در كنار لري اليسون، مدير عامل شركت بر روي پروژه هاي استراتژيك كار مي كرد. تا زمان ترك اوراكل، تعداد كارمندان اين شركت از ۳۵۰ به حدود ۳۵۰ هزار رشد پيدا كرد. هنگامي كه ناظم در سال ۱۹۹۶ به استخدام ياهو درآمد، كمتر از يك سال از عمر اين شركت مي گذشت. با مديريت ناظم، ياهو به يك غول اينترنتي تبديل شد. ناظم با هدايت چندين طرح ابتكاري به سرعت رشد ياهو و تمايز آن از رقبايش كمك كرد. در طول اوج گيري ياهو، ناظم سكاندار تصاحب بيش از ۴۰ شركت بود.
مقالات/ عدالت، محور قانون
همايش دولت‌ها و تعهدات اقتصادي، سياسي و فرهنگي با حضور اساتيد حقوق طي دو روز صبح و بعدازظهر در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران با حضور اساتيد مسلم حقوق چون دكتر محمد هاشمي، دكتر اردشير اميرارجمند، دكتر حسين مهرپور و نيز دكتر ناصر كاتوزيان برگزار شد.
 • پروين بختيارنژاد مترجم: چكيده: همايش دولت‌ها و تعهدات اقتصادي، سياسي و فرهنگي با حضور اساتيد حقوق طي دو روز صبح و بعدازظهر در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران با حضور اساتيد مسلم حقوق چون دكتر محمد هاشمي، دكتر اردشير اميرارجمند، دكتر حسين مهرپور و نيز دكتر ناصر كاتوزيان برگزار شد. «عدالت، محور قانون» در سخنان دكتر كاتوزيان همايش دولت ها و
 • كاتوزيان برگزار شد. «عدالت، محور قانون» در سخنان دكتر كاتوزيان همايش دولت ها و تعهدات اقتصادي، سياسي و فرهنگي با حضور اساتيد حقوق طي دو روز صبح و بعدازظهر در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران با حضور اساتيد مسلم حقوق چون دكتر محمد هاشمي، دكتر اردشير اميرارجمند، دكتر حسين مهرپور و نيز دكتر ناصر كاتوزيان برگزار شد. در اين سمينار جوانب مختلف تعهدات اقتصادي، سياسي و فرهنگي دولت ها مورد نقد و بررسي قرار گرفت. دكتر ناصر كاتوزيان صبح د
 • ه «در مورد ارزش عدالت ترديد وجود دارد كه آيا علم حقوق با عدالت ارتباط داريد يا خير و آيا ارزيابي عدالت برعهده علم حقوق است، يا نه؟» گفت: «اين بحث باعث شده كه ترديدي در ايجاد عدالت و اثرات عدالت در حقوق به وجود آيد. اين استاد حقوق دانشگاه تهران، ادامه داد: «دوگي در توضيح مفهوم مردم با مفهوم وجدان اجتماعي مخالفت كرده و آن را مجرد و ذهني مي داند و معتقد است آنچه وجود دارد اكثريت مردم هستند، پس آنچه اكثريت مردم عادلانه بدانند عادلانه است.» كاتوزيان افزود: «در گذ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ روشهاي تحليل گري قيمت سهام در بورس اوراق بهادار
يكي از عواملي كه در توسعه و رشد بازار سرمايه نقش موثري دارد آشنايي سرمايه گذاران و معامله گران بازار سرمايه با روشهاي تجزيه و تحليل اوراق بهادار و افزايش توان تحليل گيري آنها است .
مقالات/ خصوصي‌سازي بانك‌هاي تجاري دولتي
ابلاغ سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري درباره توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها وبنگاه‌هاي دولتي، فصل نويني را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است.اجراي اين سياست‌هاي استراتژيك كه واگذاري 80 درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي را شامل مي‌شود، نيازمند بررسي كارشناسي در خصوص نحوه اجرايي كردن و تصميم‌سازي جهت اجراي مؤثر مي باشد.
مقالات/ اندازه گيري عملكرد، بايدها و نبايدها
اندازه گيري عملكرد كاري بسيار سخت و پيچيـده است و بي توجهي به مضمون آن مي تواند مشكلاتي را ‏به وجود آورد. يكي از محورهاي مهم در مبحث اندازه گيري عملكرد فراهم آوردن زمينه هاي فرهنگي لازم براي اين مهم ‏است. ‏
مقالات/ معارضان اقتصاد بازار آزاد؛ سيسموندي و سن‌سيمون
بازگشت و واكاوي تاريخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخي است به كنجكاوي عموم مردم در باب ماهيت مسائل متنوع اقتصادي و رويكردهاي متنوع و جدال‌برانگيز انديشمندان اقتصادي براي پاسخ به آنها، بلكه پاسخي است به نياز ضروري جهت فهم بهتر مباني تحليل اقتصادي و درك رويكردهاي متفاوت تحليلي در انديشه اقتصادي براي دانش‌آموختگان علم اقتصاد؛
 • همه امور بر اساس تنظيمات كارگاه كه همواره با نظم كامل، بدون فوت وقت و بدون هوس بازي در گردش است، ترتيب داده خواهد شد». فهرست منابع: 1. تاريخ عقايد اقتصادي؛ فريدون تفضلي؛ 1375؛ نشر ني. 2. سيري انديشه اقتصادي؛ باقر قديري اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران. 3. تاريخ تحولات انديشه اقتصادي؛ يدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفيد. 4. تاريخ عقايد اقتصادي، شارل ژيد، ترجمه كريم سنجابي، 1370؛ انتشارات دانشگاه تهران. 5. تاريخ عقايد اقتصادي؛ لويي بدن.
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ واكنش‌ها به ماليات جديد مسكن
ماليات 35درصدي غول گراني مسكن در تهران را بيدار مي‌كند برآيند نگاه اهل فن در بازار مسكن به طرح جديد ماليات بر معاملات مكرر، تعويق اجراي اين طرح تا زمان برگشت رونق به بازار مسكن است.اقتصاد, مراحل سير اقتصادي جوامع, تجارت وبازرگاني, ناصر الدين شاه قاجار, امين الضرب, پول ودارايي, تاريخ اقتصاد دوره قاجار, استعمار انگليس, قاجار ها, اقتصاد قاجاري وقجري, بازرگانان دوره قاجار, بررسي موانع حقوقي بانك‌هاي ايراني در ارائه خدمات بانكي مدرن, اين ۱۲ ايراني، ۳۲ ميليارد دلار ثروت دارند, عدالت وقانون, كاتوزيان, نظم وعدالت, افلاطون وارسطو, ارزش عدالت, حقوق وعدالت, عدالت وانصاف, عدالت شرعي, حقيقت شرعي, ديوان عالي, قاضي وقضاوت, تحليل گري, قيمت سهام, بورس اوراق بهادار, سرمايه گذار ومعامله گر, تجزيه و تحليل اوراق بهادار, آناليز قيمت سهام, سرمايه گذاري , دارائيهاي مالي, روش بنيادين (Fundamental), روش چارتيست يا تكنيكال (Technical), روش تئوري مدرن پرتفوليو (MPT), خصوصي‌سازي, بانك‌هاي تجاري دولتي, خصوصي‌سازي بانك‌هاي تجاري دولتي, نسبت‌هاي سودآوري, نسبت كفايت سرمايه, نسبت دارايي‌ها, بانك‌هاي دولتي, اقتصاد سوسياليستي, خصوصي سازي ايران, قيمت‌گذاري و تجديد ارزيابي, اندازه گيري عملكرد, شاخص اندازه گيري, فرايندگرايي يا واحدگرايي, شاخص هاي عملكرد, معيار مالي وغير مالي, معارضان اقتصاد بازار آزاد, سيسموندي و سن‌سيمون, مخالفان اقتصاد بازار آزاد, تاريخ علم اقتصاد, تحليل اقتصادي, سياست اقتصادي, ازادي اقتصادي وازادي عبور, كلاسيك ونئو كلاسيك, ادام اسميت, سوسياليت وكاپيتاليست, ريكاردو, نفع فردي واجتماعي, ماليات , گراني مسكن, بازار مسكن, ماليات بر معاملات مكرر, جدول مالياتي, سياست‌هاي تشويقي, كد رهگيري


93 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .